DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 98/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 630 din 29/08/2008

Avand in vedere introducerea scrutinului uninominal la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, luand in considerare necesitatea eliminarii tuturor disfunctionalitatilor care pot aparea la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, toate acestea vizand interesul public si constituind o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu urmatorul cuprins:
"(31) In anul fiscal in care au loc mai multe scrutine, donatiile primite de la o persoana fizica pot fi de pana la 400 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorala sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozitiilor alin. (2)."
2. La articolul 5, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) In anul fiscal in care au loc mai multe scrutine, donatiile primite de la o persoana juridica intr-un an pot fi de pana la 1.000 de salarii de baza minime brute pe tara, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorala sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispozitiilor alin. (2)."
3. La articolul 9 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) pentru persoanele fizice: numele si prenumele donatorului, codul numeric personal, cetatenia, valoarea, felul donatiei si data la care a fost efectuata;".
4. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmatorul cuprins:
"(41) Pe durata suspendarii temporare a subventiei, aceasta este pastrata de catre Autoritatea Electorala Permanenta in sume de mandat pana la pronuntarea definitiva a instantei, acestea nefacand obiectul rambursarii, la sfarsitul anului, la bugetul de stat."
5. La articolul 21, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) In termen de 30 de zile, Tribunalul Bucuresti va comunica Ministerului Internelor si Reformei Administrative si Autoritatii Electorale Permanente incetarea activitatii partidului politic."
6. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Donatiile si legatele primite dupa deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru campania electorala numai dupa declararea lor la Autoritatea Electorala Permanenta."
7. La articolul 26, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, donatiile si legatele destinate unui candidat sau partid, primite dupa anuntarea oficiala a datei alegerilor, pot fi facute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale, pentru candidatii acestora, sau poate fi ales personal de catre fiecare candidat."
8. La articolul 26 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) pentru fiecare colegiu electoral, in cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si, respectiv, pentru Senat;".
9. La articolul 26 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) verifica legalitatea operatiunilor financiare efectuate in campania electorala, respectarea prevederilor privind donatiile inregistrate in perioada dintre aducerea la cunostinta a datei alegerilor si finalizarea campaniei electorale;".
10. La articolul 26, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (61), (62) si (63), cu urmatorul cuprins:
"(61) Mandatarul financiar coordonator reprezinta partidul in relatia cu Autoritatea Electorala Permanenta.
(62) In campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, operatiunile financiare ale fiecarui candidat sunt tinute in evidenta de catre un mandatar financiar personal, care poate fi acelasi pentru mai multi candidati. Mandatarii financiari ai candidatilor trimit rapoartele prevazute de lege catre Autoritatea Electorala Permanenta, prin intermediul mandatarului financiar coordonator.
(63) Autoritatea Electorala Permanenta poate solicita, in cazul in care este necesar, documente suplimentare sau explicatii mandatarilor financiari ai candidatilor."
11. La articolul 26, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Calitatea de mandatar financiar se dobandeste numai dupa inregistrarea sa oficiala la Autoritatea Electorala Permanenta. Inregistrarea mandatarului financiar se realizeaza in intervalul dintre momentul aducerii la cunostinta publica a datei alegerilor si inceperea campaniei electorale, facandu-se publica in presa sau pe pagina de internet a partidului."
12. La articolul 26, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:
"(9) Candidatii nu pot fi mandatari financiari."
13. La articolul 30, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) La nivel central, suplimentar fata de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o suma de maximum 50 de salarii de baza minime brute pe tara pentru fiecare candidat."
14. La articolul 30 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) 350 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de deputat;".
15. La articolul 30 alineatul (2), dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a1), cu urmatorul cuprins:
"a1) 500 de salarii de baza minime brute pe tara, pentru fiecare candidat la functia de senator;".
16. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (11) si (12), cu urmatorul cuprins:
"(11) In cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscriptiilor electorale judetene, fiecare partid va deschide, dupa caz, cate un cont al partidului ori cate un cont sau subcont pentru fiecare candidat la functia de deputat sau senator.
(12) Activitatile de propaganda electorala ale fiecarui candidat, precum si donatiile si legatele primite de fiecare candidat in numele partidului se desfasoara doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevazute la alin. (11)."
17. La articolul 31, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Dispozitiile prezentei legi nu se aplica depozitelor constituite in vederea depunerii candidaturilor pentru functia de deputat sau senator, prevazute de art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare."
18. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - (1) Pana la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizatiei judetene, candidatii la functia de deputat ori senator sau, dupa caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea Electorala Permanenta o declaratie privind respectarea plafoanelor prevazute la art. 30 alin. (2)."
19. La articolul 36, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Fapta persoanei prevazute la alin. (2) de a face afirmatii false cu rea-credinta cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finantarea partidelor politice constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani."
20. La articolul 38, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), Autoritatea Electorala Permanenta asigura aducerea la cunostinta publica a listei partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romani apartinand minoritatilor nationale si a candidatilor independenti care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor si cheltuielilor electorale, pe masura ce acestea sunt depuse, prin publicari succesive in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
21. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 41. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei incalcarea dispozitiilor prevazute la: art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (3) si (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) si (3), art. 11 alin. (1) si (3), art. 12 alin. (1) si (3), art. 13 alin. (1) si (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) si (2), art. 26 alin. (1), (2), (3), (7) si (9), art. 29 alin. (2)-(4) si (6), art. 30 alin. (2) si (3), art. 31, 38 si art. 39 alin. (2)."

Art. II
Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.Poate fi de interes si:
Legea 78/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
Legea 3/2016 pentru aprobarea OUG 43/2015 privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea 121/2015 privind aprobarea OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991
Legea 114/2015 privind modificarea si completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003. Lege nr. 114/2015
Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015
Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
OUG 79/2014 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991. Ordonanta de urgenta nr. 79/2014
OUG 55/2014 pentru reglementarea unor masuri privind administratia publica locala. Ordonanta de urgenta nr. 55/2014
Legea partidelor politice, lege nr. 14/2003 republicata 2014
HG 674/2013 privind modificarea si completarea HG 927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destina
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, OUG nr. 91/2007
Regulament de organizare si functionare a Autoritatii Electorale Permanente, 2007
Ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European, oug nr. 1/2007
Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetatenilor romāni apartinānd minoritatilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus pāna la data de 15 iunie 2008 raportul detaliat al ven
Fenomenologia politica a dreptului. Volumul II: Politonomie
Parlagi Anton,Parlagi Anton

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
78 useri online

Useri autentificati: