DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 2/2010 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 76 din 3 februarie 2010

Avand in vedere cerinta efectuarii imediate a unor modificari privitoare la atributiile, respectiv forma de organizare ale unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care sa corespunda prevederilor din Programul de guvernare aprobat de Parlament,
retinandu-se ca in lipsa adoptarii acestor reglementari va fi afectata si chiar blocata activitatea unor institutii publice si structuri de specialitate ale administratiei publice centrale, respectiv unele structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului nu vor putea sa isi desfasoare activitatea conform Programului de guvernare, elemente care vizeaza interesul public si care constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. I
Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului si coordoneaza activitatile din domeniul invatamantului, culturii si protectiei minoritatilor nationale."

2. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Institutiile si autoritatile publice din domeniile prevazute la alin. (3) elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, conform legii, cu avizul viceprim-ministrului."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 99/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functioneaza urmatoarele structuri:
a) aparatul propriu de lucru al primului-ministru, structura fara personalitate juridica, in subordinea directa a primului-ministru, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; in cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru isi desfasoara activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru;
b) Secretariatul General al Guvernului, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea primului-ministru, condusa de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum si, dupa caz, de unul sau mai multi secretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru; secretarul general al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum si pentru institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea sau coordonarea Guvernului, a primului-ministru si a Secretariatului General al Guvernului;
c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structura cu personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de un sef de departament, cu rang de ministru, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru; seful Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul participa la sedintele Guvernului;
d) aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structura fara personalitate juridica, finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusa de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat in activitatea sa de unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;
e) Departamentul pentru Lupta Antifrauda — DLAF, structura fara personalitate juridica, in subordinea primului-ministru, condusa de un sef cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru si finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Departamentul pentru Lupta Antifrauda — DLAF este institutia de contact cu Oficiul European de Lupta Antifrauda — OLAF si asigura, sprijina sau coordoneaza, dupa caz, indeplinirea obligatiilor ce revin Romaniei privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, avand atributia de control al obtinerii, derularii sau utilizarii fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente;
f) Departamentul pentru Afaceri Europene, structura cu personalitate juridica, condusa de catre un sef de departament cu rang de ministru, care are calitatea de ordonator secundar de credite, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru; seful Departamentului pentru Afaceri Europene participa la sedintele Guvernului;
g) Corpul de control al primului-ministru, structura fara personalitate juridica in subordinea primului-ministru, condusa de un secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, si finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Corpul de control al primului-ministru controleaza si urmareste activitatea ministerelor si serviciilor publice deconcentrate ale acestora, institutiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale si institutiilor financiar-bancare cu capital majoritar sau integral de stat; Corpul de control al primului-ministru controleaza activitatea institutiilor publice subordonate autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea dispozitiilor legale privind regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea autoritatilor administratiei publice locale;
h) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structura fara personalitate juridica, in subordinea primului-ministru si in coordonarea secretarului general al Guvernului, condusa de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, si finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
i) Secretariatul de Stat pentru Culte, structura cu personalitate juridica, condusa de un secretar de stat care are calitatea de ordonator tertiar de credite si care este numit, respectiv eliberat din functie prin decizie a primului-ministru si finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
j) Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni — DRP, structura cu personalitate juridica, condusa de un secretar de stat care are calitatea de ordonator tertiar de credite si care este numit, respectiv eliberat din functie prin decizie a primuluiministru si finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;
k) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fara personalitate juridica, in subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilati ai acestora, a caror infiintare si/sau functionare se aproba prin hotarare a Guvernului."

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), avand urmatorul cuprins:
"i) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, institutie publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, in subordinea primului-ministru, condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretari de stat, numiti, respectiv revocati din functie prin decizie a primului-ministru, si finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

3. La articolul 2, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Viceprim-ministrul coordoneaza activitatile din domeniul invatamantului, culturii si protectiei minoritatilor nationale."

4. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Institutiile si autoritatile publice din domeniile prevazute la alin. (2) elaboreaza si promoveaza proiecte de acte normative, conform legii, cu avizul viceprim-ministrului."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 1/2017
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
HG 859/2014 privind aprobarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii si imbunatatirea mediului de afaceri din Romania ? Orizont 2020. Hotararea 859/2014
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 19/2014 pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populara Romana/Republica Socialista Romania/Romania si Republica Populara Fed
Legea 216/2013 privind aprobarea OUG 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economic-sociale a zonei Delta Dunarii. Lege nr. 216/2013
HG 373/2013 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul din Muntenegru privind cooperarea in domeniul protectiei mediului si dezvoltarii durabile, semnat la Bucuresti la 8 februarie 2013. Hotarare 373/2013
Legea 140/2013 pentru aprobarea OUG 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative. Lege nr. 140/2013
OUG 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OG 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al s
Legea 57/2013 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind regimul juridic al mormintelor de razboi romanesti situate pe teritoriul Republicii Moldova, semnat la Iasi la 3 martie 2012
Legea 38/2013 pentru aprobarea OUG 2/2010 privind unele masuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative. Lege nr. 38/2013
Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
OUG 6/2013 pentru modificarea si completarea OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganziare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative
HG 43/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene. Hotararea 43/2013
Decizia 104/2013 privind infiintarea Comitetului interministerial pentru resursele umane in domeniul administratiei publice
HG 7/2013 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine. Hotararea 7/2013
OG 2/2013 privind reglementarea unor masuri financiare. Ordonanta 2/2013
Legea 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante. Lege nr. 1/2013
OUG 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta 96/2012
HG 945/2012 pentru aprobarea hotararilor cuprinse in Protocolul primei sesiuni extraordinare a Comisiei hidrotehnice interguvernamentale, semnat la Cahul la 7 decembrie 2011, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii
Fenomenologia politica a dreptului. Volumul III. Ontonomia
Parlagi Anton,Parlagi Anton

Pret: 79.9 lei
67.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
30 useri online

Useri autentificati: