DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului. Ordonanta de urgenta nr. 116/2009Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 30 decembrie 2009

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro
Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea 84/2010

  Tinand cont de necesitatea remedierii cat mai urgente a blocajului existent la oficiile registrului comertului, care duce la nerespectarea drepturilor comerciantilor, cu consecinte deosebit de periculoase pentru circuitul comercial,
  cunoscand faptul ca functionarea eficienta a registrului comertului in subordinea Ministerului Justitiei constituie premisa esentiala a derularii unor programe de cooperare judiciara europeana extrem de importante, precum E-Justice sau N-Lex,
  avand in vedere contextul social economic actual care impune, pe de o parte, o decongestionare a activitatii judiciare prin luarea unor masuri energice de remediere a supraincarcarii instantelor si, pe de alta parte, o fluidizare a procedurilor aferente activitatii comerciale,
  pentru asigurarea respectarii termenelor de eliberare a certificatelor de inregistrare, de inscriere de mentiuni si a documentelor aferente, de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului, ca imperativ al derularii in conditii corespunzatoare, cu respectarea legii, a activitatii comerciantilor,
  avand in vedere ca registrul comertului este un instrument esential pentru securitatea circuitului comercial, ce contribuie in mod substantial la dezvoltarea unui climat de loialitate si credibilitate la nivelul mediului de afaceri,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  Prin derogare de la prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de la prevederile celorlalte acte normative Incidente, competenta de solutionare a cererilor de inregistrare in registrul comertului si, dupa caz, a altor cereri aflate in competenta de solutionare a judecatorului delegat, pe o perioada de maximum 4 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, apartine directorului Oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului.

  Art. 2
  (1) Cererile de inregistrare depuse la oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi solutionate, potrivit art. 1, de catre directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de catre persoana sau persoanele desemnate, urmand a fi avute in vedere si termenele de solutionare anterior acordate.
  (2) Daca anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta solutionarea unei cereri de inregistrare in registrul comertului a fost suspendata de judecatorul delegat, directorul oficiului registrului comertului de pe langa Tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate repune/repun cererea pe rol, din oficiu, daca perioada de suspendare a depasit 6 luni, sau la cererea partii, daca acest termen nu s-a implinit."

  Art. 2^1
  (1) Competenta de numire a lichidatorului in situatiile prevazute la art. 237 alin. (7) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 31 alin. (4) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, apartine directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei ori persoanelor desemnate, care dispune/dispun si cu privire la plata onorariului lichidatorului, in cuantum fix de 1.000 lei.
  (2) Decontul final al cheltuielilor efectuate de lichidator in legatura cu lichidarea unei societati comerciale se face de catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania, la solicitarea lichidatorului.

  Art. 3
  (1) Cererile formulate de Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, care anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta erau in competenta de solutionare a judecatorului delegat, se solutioneaza de instanta, prin incheiere.
  (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin instanta se intelege tribunalul comercial sau sectia comerciala a tribunalului in a carui circumscriptie isi are sediul comerciantul.
  (3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului National al Registrului Comertului sau ale oricarei persoane interesate de constatarea dizolvarii persoanei juridice, formulate in temeiul prevederilor art. 227 alin. (1) lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 30 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza de instanta, prin sentinta.
  (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cererile Oficiului National al Registrului Comertului de radiere a persoanei juridice din registrul comertului, in temeiul dispozitiilor art. 237 alin. (8) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 31 alin. (5) din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza de instanta, prin sentinta.
  (5) Societatile comerciale aflate sub incidenta Legii nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, in stare de dizolvare sau de lichidare, se radiaza din registrul comertului, prin sentinta pronuntata de instanta.
  (6) Cererile prevazute la alin. (1) si alin. (3)(5) sunt solutionate de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai recursului.
  (7) Sentintele instantei pronuntate in solutionarea cererilor de radiere prevazute la alin. (4) si (5) se comunica persoanei juridice la sediul social, Ministerului Finantelor Publice Agentia Nationala de Administrare Fiscala, pe cale electronica, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului in care este inregistrata persoana juridica.

  Art. 3^1
  Cererile pentru indreptarea, lamurirea sau completarea incheierii judecatorului delegat, formulate in temeiul art. 281281^3 din Codul de procedura civila, vor fi solutionate de instanta, care va dispune si cu privire la modificarea corespunzatoare a datelor inregistrate in registrul comertului."

  Art. 4
  (1) In cazul fuziunii, inclusiv al fuziunii transfrontaliere, si in cazul divizarii, competenta de verificare a legalitatii hotararii asupra fuziunii/divizarii si, dupa caz, a actului constitutiv ori a actului modificator, precum si competenta de solutionare a cererii de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor de fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare apartin instantei.
  (2) Cererea de inregistrare in registrul comertului a mentiunilor privitoare la fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare si inscrisurile in sustinerea acesteia se depun la oficiul registrului comertului, care le inainteaza, in termen de 3 zile de la primire, instantei competente conform prevederilor alin. (1).
  (3) Prin hotararea pronuntata, potrivit dispozitiilor art. 331339 din Codul de procedura civila, instanta dispune si inregistrarea in registrul comertului a mentiunilor de fuziune, fuziune transfrontaliera, divizare.
  (4) Cererile prevazute de alin. (1) sunt solutionate de urgenta si cu precadere, in camera de consiliu, cu citarea partilor. Hotararea instantei este executorie si este supusa numai recursului.

  Art. 5
  In cazul fuziunii transfrontaliere, atributiile de verificare a legalitatii procedurii pe care o urmeaza societatile participante la fuziune persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in Romania si, daca este cazul, societatea nou-infiintata persoana juridica romana sau societate europeana cu sediul social in Romania apartin directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoanei sau persoanelor desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, cu exceptia atributiilor prevazute la art. 251^13 si 251^14 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care vor fi exercitate de tribunal, sectia comerciala. Pentru cererile aflate in competenta de solutionare a tribunalului, art. 4 se aplica in mod corespunzator.

  Art. 6
  (1) In solutionarea cererilor potrivit art. 1 si 2, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate autorizeaza, prin rezolutie, constituirea societatilor comerciale, efectuarea tuturor inregistrarilor in registrul comertului, a publicitatii, precum si inregistrarea in registrul comertului a declaratiilor-tip pe propria raspundere si a datelor cuprinse in acestea, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare.
  (2) Rezolutiile pronuntate in temeiul prezentului act normativ sunt executorii de drept.
  (2^1) In cazul in care solicitantul renunta la solutionarea cererii, prin rezolutie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate va/vor lua act de renuntare.
  (3) Impotriva rezolutiei directorului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare pentru parti si de la data publicarii rezolutiei sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.
  (4) Plangerea se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza instantei plangerea.
  (5) Plangerea formulata impotriva rezolutiilor directorului oficiului registrului comertului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate se solutioneaza de urgenta si cu precadere, in conditiile dreptului comun.
  (6) Instanta solutioneaza plangerea in complet alcatuit dintr-un singur judecator, in camera de consiliu, fara citare. Instanta poate sa solicite orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente.
  (7) Hotararea pronuntata in solutionarea plangerii este executorie si este supusa numai recursului

  Art. 7
  (1) Solutionarea cererilor de inregistrare prevazute la art. 1 si 2 se realizeaza pe baza de inscrisuri. La solicitarea expresa a partii sau a reprezentantului acesteia, se organizeaza audienta publica pentru sustinerea si solutionarea cererii.
  (2) Cand pentru lamurirea unor imprejurari de fapt, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana sau persoanele desemnata/desemnate considera necesar sa cunoasca parerea unor specialisti, poate/pot sa dispuna efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si prezentarea oricaror alte dovezi. In acelasi scop, partile pot fi invitate sa se prezinte la oficiul registrului comertului.
  (3)Orice inscrisuri noi in sustinerea cererilor de inregistrare se depun la oficiul registrului comertului de pe langa tribunal, prin registratura generala, cu cel putin o zi inainte de data solutionarii. Ori de cate ori este necesara modificarea inscrisurilor depuse in sustinerea cererii de inregistrare, solicitantul depune la oficiul registrului comertului inscrisurile modificate, cele depuse initial urmand a fi anulate de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de persoana ori persoanele desemnata/desemnate.
  (4) In conditiile in care cererile de inregistrare si documentele depuse in sustinerea acestora nu indeplinesc conditiile prevazute de lege, se acorda, prin rezolutie, un termen de amanare de cel mult 15 zile, care poate fi prelungit o singura data, cu maximum 15 zile, la cererea motivata a solicitantului.
  Termenul de 15 zile se calculeaza fara a se lua in considerare ziua cand a inceput si ziua in care s-a implinit termenul.
  (5) Comunicarea rezolutiilor de amanare se realizeaza prin afisare la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului.
  (6) Daca in termenul prevazut la alin. (3) solicitantul nu isi indeplineste obligatiile dispuse prin rezolutia de amanare a directorului oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau a persoanei sau persoanelor desemnate, cererile de inregistrare urmeaza a fi respinse.
  (7) abrogat, Legea 84/2010

  Art. 7^1
  (1) Daca la cererile de inregistrare sunt depuse cereri de interventie, directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate transmite/transmit instantei intregul dosar, care cuprinde cererea de inregistrare in registrul comertului si cererea de interventie, precum si inscrisurile depuse in sustinerea acestora. Prevederile art. 6 alin. (4) se aplica in mod corespunzator.
  (2) Solutionarea cererilor de inregistrare si a cererilor de interventie se face cu citarea partii si a intervenientilor. Instanta se pronunta de urgenta, in conditiile art. 4956 din Codul de procedura civila.
  (3) Hotararea pronuntata in conditiile alin. (2) este executorie si este supusa numai recursului."

  Art. 8
  (1) Pe durata de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Oficiul National al Registrului Comertului, prin oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, nu incaseaza taxa judiciara de timbru si, dupa caz, contravaloarea timbrului judiciar.
  (2) Pe perioada mentionata la alin. (1) se folosesc formularele-tip aflate in uz la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 9
  In cazul cererilor de inregistrare depuse la registrul comertului pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nesolutionate, daca informatiile din cazierul fiscal au expirat sau urmeaza sa expire, oficiile registrului comertului vor solicita reconfirmarea acestora directiilor teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Aceasta operatiune este scutita de plata oricaror taxe/tarife.

  Art. 10
  (1) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, directorul oficiului registrului comertului si/sau persoana ori persoanele desemnata/desemnate nu poate/nu pot fi supuse niciunei restrictii, presiuni, constrangeri sau intimidari din partea unei autoritati ori a unei persoane fizice sau juridice.
  (2) Solicitantul, asa cum este definit de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, raspunde pentru legalitatea, autenticitatea, exactitatea datelor cuprinse in cererile de inregistrare si in documentele depuse in sustinerea acestora.
  (3) Sanctionarea directorului oficiului registrului comertului si/sau persoanei sau persoanelor desemnate pentru savarsirea unor abateri in legatura cu indeplinirea atributiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se va face numai cu avizul directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului.

  Art. 11
  (1) In termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului va emite deciziile de desemnare a directorilor si, dupa caz, a altor persoane din cadrul institutiei, care vor indeplini atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
  (2) In cazul in care volumul de activitate o impune, persoanele mentionate la alin. (1), cu exceptia directorilor si directorilor adjuncti, vor exercita pe perioada desemnarii exclusiv atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, urmand ca restul atributiilor care le revin potrivit fisei postului sa fie redistribuite in mod corespunzator celuilalt personal din cadrul oficiilor. v(3) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) sa indeplineasca atributiile de solutionare a cererilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta sunt salarizate, in baza deciziei directorului general al Oficiului National al Registrului Comertului, pe perioada exercitarii efective a acestor atributii, la nivelul de salarizare al directorului oficiului registrului comertului in care isi desfasoara activitatea.
  (4) Functiile de conducere din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor registrului comertului si persoanele desemnate, cu studii de specialitate juridica, beneficiaza de vechime in specialitate juridica.

  Art.12
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in 15 zile de la publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se aplica pana la reglementarea activitatii de inregistrare in registrul comertului efectuata de registratori comerciali.
  (2) In termen de 4 luni de la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, Guvernul va adopta, la propunerea Ministerului Justitiei, proiectul de lege privind infiintarea, organizarea si functionarea profesiei de registrator comercial.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  33 useri online

  Useri autentificati: