DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 126/2008, Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si nivelul salariului de baza minim brut pe tara si al stabilirii masurilor de aplicare a unor regulamente comunitarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 697 din 14 octombrie 2008

Aprobata prin
 • Legea nr. 55/2009

  In vederea respectarii Acordului tripartit semnat la 25 iulie 2008 de Guvernul Romaniei, confederatiile sindicale si cele patronale reprezentative, care prevede la pct. II adoptarea de masuri imediate pentru realizarea interventiilor legislative asupra actelor normative, care sa cuprinda dispozitii de eliminare a legaturilor dintre nivelul salariului de baza minim brut pe tara si drepturile de asigurari si de asistenta sociala,
  tinand cont de necesitatea urgentarii stabilirii elementelor de fundamentare a bugetului asigurarilor pentru somaj pentru anul 2009, proiect de buget care trebuie prezentat Guvernului in cursul lunii septembrie 2008,
  pentru respectarea regulamentelor comunitare, precum si a observatiilor formulate de Consiliul Concurentei in legatura cu incadrarea unor masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca in categoria ajutoarelor de stat, precum si pentru reglementarea unor situatii aparute in aplicarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,
  tinand cont ca toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea, in regim de urgenta, a unui act normativ prin care sa se reglementeze un alt mod de stabilire a diferitelor drepturi ce se acorda in prezent, care sa nu aiba la baza salariul de baza minim brut pe tara, fapt ce ar conduce la eliminarea presiunilor suplimentare pe constructia bugetara.

  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 5 punctul IV, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, in vigoare;".

  2. La articolul 5, dupa punctul VIII se introduce un nou punct, punctul IX, cu urmatorul cuprins:
  "IX. Indicatorul social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, denumit in continuare indicator social de referinta, reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza prestatiile banesti, cu exceptia indemnizatiei de somaj, suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate atat in vederea asigurarii protectiei persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj, cat si in vederea stimularii anumitor categorii de persoane pentru a se incadra in munca, precum si a angajatorilor pentru a incadra in munca persoane in cautarea unui loc de munca."

  3. La articolul 17 alineatul (1), literele a) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) le-au incetat raporturile de munca din motive neimputabile lor;
  ..................................................................................................
  f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;".

  4. La articolul 19, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) soldatii si gradatii voluntari;".

  5. La articolul 33 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) plata indemnizatiilor de somaj, precum si a prestatiilor de somaj aferente drepturilor stabilite de institutia competenta in materie de somaj din alt stat membru al Uniunii Europene, la a carei legislatie este supus somerul, acordate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in numele si pe cheltuiala acestei institutii competente;".

  6. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 331. Valoarea indicatorului social de referinta este de 500 lei."

  7. La articolul 34 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;".

  8. La articolul 34 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;".

  9. La articolul 37, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
  "(4) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi mentinute in plata in alte state membre ale Uniunii Europene, in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, precum si ale masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari comunitare.
  (5) Prestatiile de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente in materie de somaj din alte state membre ale Uniunii Europene pot fi mentinute in plata in Romania, in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevazute de reglementarile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate sociala a salariatilor, lucratorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene, precum si ale masurilor adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestor reglementari comunitare."

  10. La articolul 38 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) incetarii raporturilor de munca;".

  11. La articolul 44, literele b), c) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "b) la data cand realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
  c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
  ..........................................................................................
  k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2), (3) si (31);".

  12. La articolul 45 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei, precum si, dupa caz, la data obtinerii autorizarii pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj, la cererea persoanei care se deplaseaza in interiorul Comunitatii Europene si al Spatiului Economic European pentru a cauta un loc de munca si doreste sa isi mentina plata indemnizatiei de somaj;".

  13. La articolul 45, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. b), c) si e) i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare."

  14. La articolul 45, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31) cu urmatorul cuprins:
  "(31) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. d), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 3 luni de la data suspendarii in conditiile alin. (1) lit. d)."

  15. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 47. (1) Sumele acordate in mod necuvenit din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurarilor pentru somaj, altele decat cele provenind din contributii, se recupereaza pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de centrele regionale de formare profesionala a adultilor, care constituie titluri executorii.
  (2) Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.
  (3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc."

  16. La articolul 481, alineatele (4), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(4) Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta la alin. (1), cel putin un an de la data acordarii sumei.
  (5) Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (4) anterior termenului de un an sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 83 alin. (2), si nu mai pot beneficia de prevederile alin. (1) o perioada de 2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.
  (6) Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin. (1) se stabilesc prin acte normative elaborate in aplicarea prezentei legi."

  17. La articolul 481, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
  "(7) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de stat pentru formare."

  18. La articolul 66, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 66. (1) Persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d), e) si f), precum si persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza, in mod gratuit, de servicii de formare profesionala."

  19. La articolul 66, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se incadreaza in munca, potrivit legii, pot beneficia in continuare, pana la finalizarea programului de formare profesionala inceput, de serviciile de formare profesionala gratuite la care aveau dreptul daca nu s-ar fi angajat."

  20. La articolul 731, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 731. (1) Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de incadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii."

  21. Articolul 74 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 74. Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii."

  22. Articolul 75 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 75. Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii."

  23. La articolul 79, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este:
  a) in perioada 1 aprilie 31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referinta;
  b) in perioada 1 noiembrie 31 martie, valoarea indicatorului social de referinta, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia."

  24. La articolul 79, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Subventiile prevazute la art. 78 se acorda angajatorilor, inclusiv societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local sau judetean, din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis.
  (4) Prevederile alin. (3) referitoare la respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis nu se aplica in situatia in care subventiile prevazute la art. 78 din lege se acorda autoritatilor administratiei publice locale."

  25. La articolul 80, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 80. (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare absolvent:
  a) o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;
  b) o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant secundar superior sau invatamant postliceal;
  c) o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior."

  26. La articolul 83 alineatul (2), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. e) si f) si art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art. 97 lit. b), art. 98 alin. (1) lit. e) si art. 99 alin. (1) lit. a) c) din Legea nr. 188/1999, republicata."

  27. La articolul 85, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "Art. 85. (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
  (2) De facilitatile prevazute la alin. (1), cu exceptia scutirii de la plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, si-au indeplinit obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, precum si angajatorii care nu au aceasta obligatie legala, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
  ..................................................................................................
  (5) Angajatorii care incadreaza in munca, potrivit legii, someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj."

  28. La articolul 85, alineatul (3) se abroga.

  29. La articolul 862, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Creditele in conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, cu respectarea reglementarilor aplicabile in domeniul ajutorului de minimis."

  30. Articolul 94 se abroga.

  31. La articolul 95 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Masurile de sprijin de natura ajutorului de stat, in sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, prevazute in prezenta lege, se vor acorda in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
  (3) Acordarea facilitatilor de natura ajutorului de stat sau ajutorului de minimis, prevazute de prezenta lege, se face in baza schemelor de ajutor de stat ori schemelor de ajutor de minimis, elaborate cu respectarea reglementarilor in domeniu, instituite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca."

  32. La articolul 99, litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "h) stabileste indicatorii de performanta manageriala si nivelul acestora, in baza carora se incheie, anual, contractul de performanta manageriala cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;".

  33. Articolul 101 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 101. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prezinta Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurarilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performanta manageriala stabiliti prin contractul anual de performanta manageriala."

  34. La articolul 113, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera j), cu urmatorul cuprins:
  "j) neeliberarea de catre angajator, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca sau de serviciu, a documentelor prevazute de legislatia in vigoare, necesare pentru certificarea stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj si stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj."

  35. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 114. (1) Contraventiile prevazute la art. 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a) cele prevazute la lit. a), b), f), h) si j), cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  b) cele prevazute la lit. c), e), g) si i), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), aceasta posibilitate fiind expres mentionata in procesul-verbal."

  36. Articolul 127 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 127. (1) Indemnizatia de somaj se reactualizeaza ori de cate ori se modifica salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata.
  (2) Drepturile stabilite prin prezenta lege, cu exceptia celor prevazute la alin. (1), art. 72 75 si art. 80 se reactualizeaza ori de cate ori se modifica valoarea indicatorului social de referinta.
  (3) Valoarea indicatorului social de referinta se modifica prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de crestere a preturilor de consum prognozat an/an anterior."

  Art. II
  (1) Persoanele ale caror drepturi au fost stabilite inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de drepturile prevazute de lege, pe durata si in conditiile stabilite initial.
  (2) De conditiile prevazute la alin. (1) beneficiaza si persoanele carora le-au fost suspendate drepturile inainte de data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care au fost repuse in plata dupa aceasta data.

  Art. III
  Articolul 1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 217 din 30 martie 2007, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1. Angajatorul care incadreaza in munca elevi si studenti pe perioada vacantelor beneficiaza, pentru fiecare elev si student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare."

  Art. IV
  Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 13, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi autorizati pentru a incadra in munca ucenici si angajatorii care nu au prevazut in statut sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente activitati de formare profesionala."

  2. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17. (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane in baza unui contract de ucenicie la locul de munca, conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru fiecare persoana:
  a) o suma egala cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) o suma egala cu contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicului, fara a putea depasi 20% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare."

  3. Articolul 20 se abroga.

  Art. V
  (1) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va supune spre aprobare, prin hotarare a Guvernului, modificarea in mod corespunzator a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare. (2) Pana la data prevazuta la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va supune spre aprobare, prin hotarare a Guvernului, modificarea in mod corespunzator a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 726/2007. (3) Pana la data prevazuta la alin. (1), Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse va supune spre aprobare, prin hotarare a Guvernului, modificarea in mod corespunzator a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006, cu modificarile ulterioare.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Consiliul Legislativ

  Poate fi de interes si:
  HG 119/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG 174/2002, si pentru modificarea Normelor metodolog
  OG 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata. Ordonanta 129/2000, republicata 2014
  Legea 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014. Lege nr. 355/2013
  Legea 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Leg
  OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare. Ordonanta de urgenta nr. 36/2013
  Ordinul 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj
  OUG 17/2011 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat, pana la data de 31 decembrie 2010, de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul
  HG 113/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale. Hotararea 113/2011
  OUG 108/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Ordonanta de urgenta 108/2010
  Legea 233/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca. Lege nr. 233/2010
  OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea art. III din OUG nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alt
  Ordinul 599/2010 pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia i
  Ordin 2007/2010 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010
  OUG 13/2010 privind reglementarea unor masuri in vederea stimularii crearii de noi locuri de munca si diminuarii somajului in anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 13/2010
  OUG 4/2010 privind reglementarea unor masuri de protectie sociala pentru anul 2010. Ordonanta de urgenta nr. 4/2010 privind somajul tehnic
  Legea 361/2009 privind aprobarea OUG nr. 75/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. Lege nr. 361/2009
  Ordin nr. 1456/2009 pentru aprobarea structurii organizatorice a Secretariatului tehnic al Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor
  Lege nr. 55/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative in vederea eliminarii legaturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj si ni
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, OUG nr. 91/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, oug nr. 84/2006
  Legislatia privind relatiile de drept international privat. Cod 552. Actualizat la 10.10.2014
  Editie coordonata si prefatata de conf. univ. dr. Claudiu-Paul Buglea

  Pret: 19.9 lei
  16.91 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  74 useri online

  Useri autentificati: