DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 216/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, Ordonanta de urgenta 216/2008Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 17/12/2008

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 172/2009 - legea de aprobare a Ordonantei de urgenta

  Avand in vedere necesitatea imediata de stabilire a cadrului juridic pentru realizarea schimbului de informatii cuprinse in cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene in conformitate cu prevederile Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, prevenind astfel consecintele negative ce ar putea decurge din neindeplinirea obligatiilor asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene, in scopul reglementarii urgente a modului de organizare si exploatare a cazierului judiciar pentru persoanele juridice, data fiind necesitatea prevenirii si combaterii faptelor prevazute si pedepsite de legea penala, ce pot fi comise de catre acestea, prevenind consecintele negative ale inexistentei unei evidente complete cu privire la condamnarile penale suferite de persoanele juridice, avand in vedere ca intrarea in vigoare cat mai urgent a prezentului act normativ ar permite introducerea mentiunilor necesare in caietul de sarcini pentru realizarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar fara a mai fi necesara obtinerea unor fonduri suplimentare, adoptarea ulterioara a actului normativ atragand consecinte negative sub forma necesitatii alocarii unor fonduri suplimentare pentru completarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, in considerarea faptului ca aceste modificari si completari vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2
  In cazierul judiciar se tine evidenta persoanelor fizice si a persoanelor juridice condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum si a celor fata de care au fost dispuse masuri procesual-penale."

  2. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 5
  (1) Evidenta informatizata a cazierului judiciar si evidenta informatizata dactiloscopica se organizeaza si functioneaza in cadrul Politiei Romane, care asigura si coordonarea activitatilor desfasurate in aceste domenii.
  (2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusa, la nivel central, de Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politei Romane."
  (3) Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, este autoritate centrala in ceea ce priveste schimbul de date inscrise in cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, in sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005."

  3. La articolul 6, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 6
  (1) La Inspectoratul General al Politiei Romane se organizeaza si functioneaza cazierul judiciar central in care se tine evidenta persoanelor fizice nascute in afara Romaniei si a persoanelor juridice straine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidentei operative si al evidentelor speciale ale politiei, care au comis infractiuni pe teritoriul Romaniei si au fost condamnate, sanctionate administrativ conform Codului penal sau fata de care au fost dispuse masuri procesual penale, precum si a celor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 12 alin. (2)."

  4. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 7
  (1) La inspectoratele de politie judetene si la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti este organizat si functioneaza cazierul judiciar local, in care se tin evidenta persoanelor fizice nascute in raza administrativ-teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si evidenta persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritoriala a judetului, respectiv a municipiului Bucuresti."

  5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 8
  (1) Inregistrarea in cazierul judiciar se face nominal, prin inscrierea datelor de stare civila pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum si a datelor judiciare.
  (2) In cazul persoanelor fizice, inregistrarea se face si dactiloscopic, in situatiile prevazute in prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale si palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopica a persoanelor inregistrate si cunoasterea exacta a situa I iei lor juridice.
  (3) In scopul inregistrarii si identificarii dactiloscopice, in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane functioneaza un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti."

  6. La articolul 9, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 9
  In ceea ce priveste persoanele fizice, in cazierul judiciar se inscriu date privind:".

  6^1. La articolul 9, literele b) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  «b) inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepsei inchisorii, a masurilor de siguranta si educative, liberarea conditionata si revocarea acesteia, sanctiunea cu caracter administrativ a amenzii stabilite conform Codului penal, achitarea amenzii penale;
  e) hotararile definitive care impun rectificari in cazierul judiciar;»".

  7. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 9^1
  In ceea ce priveste persoanele juridice, in cazierul judiciar se inscriu date privind:
  a) pedepsele si masurile de siguranta pronuntate prin hotarari judecatoresti definitive;
  b) inceperea, intreruperea si incetarea executarii pedepselor, achitarea amenzii penale;
  c) amnistia, gratierea, prescriptia executarii pedepsei, reabilitarea;
  d) pedepsele si masurile pronuntate prin hotarari penale definitive de instantele judecatoresti din strainatate, precum si masurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din strainatate, daca aceste hotarari au fost recunoscute de organele romane competente;
  e) hotararile definitive care impun rectificari in cazierul judiciar."

  8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 10
  (1) In evidenta cazierului judiciar organizata la unitatile de politie prevazute la art. 6 si 7 se noteaza in mod provizoriu, pana la solutionarea definitiva a cauzei, cand se sterg din evidenta, date privind persoanele fizice sau juridice fata de care s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale sau fata de care a fost luata una dintre masurile preventive prevazute de Codul de procedura penala.
  (2) Datele prevazute la alin. (1) nu se inscriu in certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, dupa caz, persoanei juridice."

  9. La articolul 11, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) comunicarilor de incepere, intrerupere ori incetare a executarii pedepsei inchisorii, a comunicarilor privind luarea masurilor preventive, de executare a masurilor de siguranta si a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se executa sau de unitatea locala de politie, in cazurile prevazute la art. 12 alin. (3);".

  10. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 11^1
  Inscrierea datelor prevazute la art. 91 se face in baza:
  a) extraselor de pe hotararile judecatoresti definitive, precum si de pe incheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanta judecatoreasca;
  b) comunicarilor de incepere, intrerupere sau incetare a executarii pedepselor principale si complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanta judecatoreasca;
  c) comunicarii privind achitarea amenzii penale."

  11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 12
  (1) Extrasele, comunicarile si celelalte acte prevazute la art. 11 si 11^1 se trimit unitatilor de politie competente potrivit art. 6 si 7, in termen de cel mult 10 zile de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, a luarii masurii, pronuntarii solutiei sau savarsirii faptului juridic ce trebuie luat in evidenta.
  (2) In cazurile de incepere a executarii pedepsei intr-un loc de detentie sau la locul de munca, a retinerii sau arestarii preventive, a internarii minorului intr-un centru de reeducare sau institut medical-educativ si a internarii medicale, comunicarile vor fi insotite de fisa dactiloscopica decadactilara. Comunicarile se trimit cazierului judiciar de la locul de nastere al persoanei in cauza sau, dupa caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, iar fisa dactiloscopica se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane ori, dupa caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor judetene de profil si al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti.
  (3) Pentru persoanele internate in centre de reeducare sau in institute medical-educative, fisa dactiloscopica se intocmeste de unitatea locala de politie, care trimite si comunicarea.
  (4) Pentru resortisantii statelor membre ale Uniunii Europene, altii decat cei romani, actele prevazute la art. 11 si 11^1 vor fi trimise Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care, in calitate de autoritate centrala, va inscrie in cazierul judiciar datele respective si le va comunica autoritatilor centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai caror resortisanti sunt persoanele in cauza."

  12. La articolul 13, partea introductiva a alineatului (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 13
  (1) Persoanele fizice inscrise in cazierul judiciar sau cu privire la care s-au facut notari provizorii se scot din evidenta daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:".

  13. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 13^1
  (1) Persoanele juridice inscrise in cazierul judiciar se scot din evidenta daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
  a) faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt prevazute de lege ca infractiuni;
  b) a intervenit reabilitarea;
  c) a intervenit amnistia;
  d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii si au trecut 20 de ani de la data ramanerii definitive a condamnarii;
  e) au fost dizolvate si radiate si au trecut 10 ani de la data ramanerii definitive a condamnarii;
  f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu exceptia celei prevazute la lit. e).
  (2) In cazul cand in cazierul judiciar al persoanelor prevazute la alin. (1) exista si alte mentiuni, se sterg numai mentiunile care impun scoaterea din evidenta"

  14. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16
  (1) Organele de urmarire penala sau instantele de judecata pot dispune efectuarea identificarii dactiloscopice a unei persoane fizice, in cazurile in care aceasta nu prezinta un act de identitate sau exista suspiciuni asupra autenticitatii actului prezentat, uzeaza de nume sau de acte de identitate false ori exista indicii temeinice ca a savarsit o fapta prevazuta de legea penala.
  (2) Identificarea dactiloscopica a persoanei fizice poate fi efectuata si la solicitarea autoritatilor competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
  (3) Identificarea dactiloscopica se face de catre formatiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane sau al unitatilor teritoriale de politie.
  (4) Pentru persoanele prevazute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopica va fi efectuata de catre formatiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane."

  15. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 17
  (1) Organele de urmarire penala sau instantele de judecata pot solicita, ori de cate ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate in curs de urmarire penala sau de judecata.
  (2) Institutiile din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si justitie pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectueaza verificari specifice.
  (3) In cazul in care autoritatile romane competente solicita informatii din cazierul judiciar national al unui stat membru al Uniunii Europene, Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, in calitate de autoritate centrala, transmite autoritatii centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta.
  (4) Cererile de extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta, prevazute la alin. (3), se transmit in baza formularului prevazut in anexa la Decizia 2005/876/JAI."

  15^1. La articolul 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
  «(2) La copia de pe cazierul judiciar transmisa organelor judiciare se ataseaza informatiile referitoare la sanctiunile cu caracter administrativ aplicate conform Codului penal si masurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, inregistrate conform art. 6 alin. (2).»

  16. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 19
  (1) Cererea pentru obtinerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie sa fie motivata si sa cuprinda:
  a) pentru persoana fizica: datele de stare civila, inclusiv codul numeric personal;
  b) pentru persoana juridica: datele de identificare, inclusiv codul fiscal.
  (2) Cererea se adreseaza unitatii de politie in a carei raza administrativ-teritoriala s-a nascut persoana fizica sau isi are sediul persoana juridica pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar in cazurile prevazute la art. 6, Inspectoratului General al Politiei Romane.
  (3) Unitatile de politie prevazute la alin. (2) vor trimite de indata copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice fata de care s-a dispus inceperea urmaririi penale pentru infractiuni flagrante ori masura arestarii preventive. In celelalte cazuri copia se va trimite in termen de cel mult 3 zile lucratoare de la primirea cererii."

  17. Dupa articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 19^1
  (1) Datele cu caracter personal comunicate de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca raspuns la solicitarile prevazute la art. 17 alin. (3) in scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritatile romane numai in scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate.
  (2) Datele cu caracter personal transmise de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca raspuns la solicitarile prevazute la art. 17 alin. (3) pentru alte scopuri decat o procedura penala pot fi utilizate de autoritatile romane numai in scopul pentru care au fost solicitate si in limitele specificate in cuprinsul raspunsului de catre autoritatea competenta a statului solicitat."

  18. Dupa articolul 20 se introduc doua noi articole, articolele 20^1 si 20^2, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 20^1
  (1) Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, primeste cereri privind extrase din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta, transmise de autoritatile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europe.
  (2) Raspunsul la cererile prevazute la alin. (1) se transmite in baza formularului prevazut in anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexeaza copia de pe cazierul judiciar prevazuta la art. 18.
  (3) Raspunsul la cererile prevazute la alin. (1) se transmite in cel mult 3 zile lucratoare de la data primirii cererii.
  (4) In cazul in care sunt necesare informatii suplimentare pentru identificarea persoanei la care se refera cererea prevazuta la alin. (1), Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative, solicita de indata aceste informatii de la autoritatea care a transmis cererea.
  (5) In cazul prevazut la alin. (4), termenul de raspuns incepe sa curga de la data primirii informatiilor necesare identificarii persoanei la care se refera cererea.
  (6) La copia de pe cazierul judiciar solicitata de autoritatile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se ataseaza si informatiile referitoare la masurile preventive sau pedepsele dispuse de organele competente din statele membre si inregistrate conform art. 6 a1in. (2).

  Art. 20^2
  Comunicarile, cererile, raspunsurile si celelalte informatii relevante pot fi transmise autoritatilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace in masura sa produca un document scris si in conditii care sa permita autoritatilor destinatare sa le stabileasca autenticitatea."

  19. La capitolul V, titlul sectiunii a 2-a se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Conditiile cerute si modalitatea de obtinere a certificatului de cazier judiciar de catre persoanele fizice sau juridice"

  20. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 21
  (1) Persoanele fizice sau juridice pot obtine propriul certificat de cazier judiciar in conditiile stabilite la art. 21^1-21^4.
  (2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritatile prevazute la art. 6 si 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberarii.
  (3) In cazul in care certificatele de cazier judiciar emise de autoritatile unor state straine nu au prevazut in cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci cand sunt folosite in fata autoritatilor romane.
  (4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, institutiile abilitate in acest domeniu percep o taxa extrajudiciara, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectiva."

  21. Dupa articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 21^1-21^4, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 21^1
  (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, se depune de catre persoana fizica personal la unitatea de politie de la locul de nastere, domiciliu sau resedinta.
  (2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare si motivata, se depune de catre persoana juridica prin reprezentant legal, care trebuie sa isi dovedeasca calitatea, la unitatea de politie pe raza careia isi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridica.
  (3) abrogat, Legea nr. 172/2009
  (4) In cazul cererilor depuse in conditiile prevazute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se elibereaza in cel mult 3 zile de la data solicitarii.
  (5) Dupa darea in exploatare a Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obtinerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusa la orice unitate ori subunitate de politie conectata la acest sistem.

  Art. 21^2
  (1) Persoanele fizice care se afla in strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.
  (2) In cazul cererilor depuse in conditiile prevazute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se elibereaza in cel mult 30 de zile de la data solicitarii.

  Art. 21^3
  (1) Pentru obtinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizica adreseaza o cerere in acest sens Directiei cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul inspectoratului General al Politiei Romane.
  (2) In vederea obtinerii datelor solicitate, Directia cazier judiciar, statistica si evidente operative din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane adreseaza, cu respectarea prevederilor art. 202, autoritatii centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicita eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar si de informatii referitoare la acesta.
  (3) Cererea prevazuta la alin. (1) poate fi formulata de persoanele care sunt sau au fost rezidenti ori resortisanti ai statului roman sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicita eliberarea cazierului.

  Art. 21^4
  (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin imputernicitii acestora, conform procedurilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:
  a) in tara, numai pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public;
  b) in strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.
  (2) Continutul procurii trebuie formulat in termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.
  (3) Cand certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de catre persoana condamnata, aparatorul ori reprezentantul legal al acesteia, sotul persoanei condamnate, copiii, ascendentii, fratii ori surorile persoanei condamnate sau ai sotului acesteia.
  (4) In vederea eliberarii certificatului de cazier judiciar catre persoanele prevazute la alin. (3), cu exceptia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea in original si depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calitatii."

  22. abrogat, Legea nr. 172/2009

  23. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  «Art. 25
  Pana la realizarea Sistemului National de Evidenta Informatizata a Cazierului Judiciar, structurile de politie isi desfasoara activitatea de cazier judiciar conform sistemului in vigoare.»

  Art. II
  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


  Prezenta ordonanta de urgenta creeaza cadrul juridic necesar aplicarii Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informatii extrase din cazierul judiciar, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------