DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 195/2008, Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul justitiei[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 825 din 08/12/2008

Avand in vedere imperativul asigurarii calitatii actului de justitie, inclusiv din perspectiva standardelor de formare profesionala a judecatorilor si procurorilor, precum si faptul ca exista riscul blocarii acestei activitati datorita lipsei unor prevederi legale referitoare la suportarea costurilor de formare profesionala a acestei categorii profesionale,
luand in considerare faptul ca in contextul in care formarea profesionala a judecatorilor si procurorilor reprezinta o prioritate, in lipsa asigurarii sumelor necesare desfasurarii activitatii de formare continua, Institutul National al Magistraturii este nevoit sa sisteze atat orice activitate de formare continua, cat si procedura de elaborare si aprobare a Programului de formare continua la nivel centralizat, precum si a Programului de formare continua la nivel descentralizat, aferente anului 2009, ceea ce va conduce la imposibilitatea indeplinirii obligatiilor de formare profesionala in conformitate cu angajamentele Romaniei asumate ca stat membru al Uniunii Europene,
tinand seama de consecintele negative asupra carierei judecatorilor si procurorilor, datorita lipsei unei prevederi legale prin care sa se recunoasca ca perioada de stagiu constituie vechime in functia de judecator sau procuror,
luand in considerare numeroasele actiuni in justitie care au ca obiect constatarea faptului ca perioada cuprinsa intre momentul absolvirii Institutului National al Magistraturii si cel al numirii in functia de judecator si procuror stagiar constituie vechime in munca si in magistratura,
tinand cont de necesitatea imbunatatirii calitatii actului de justitie, prin stabilirea unei politici privind resursele umane in cadrul sistemului judiciar, inclusiv in ceea ce priveste personalul auxiliar de specialitate,
tinand seama de dificultatile cu care se confrunta personalul auxiliar de specialitate in situatia in care este angajat in cadrul unei instante judecatoresti sau al unui parchet de pe langa aceasta, ce isi are sediul intr-o alta localitate decat cea in care isi are domiciliul, este necesara crearea unor conditii optime pentru aceasta categorie de personal, indeplinirea corecta a sarcinilor care ii revin avand un impact direct asupra bunei desfasurari a intregii activitati a instantelor judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea.
Avand in vedere necesitatea adoptarii unor masuri legislative care sa conduca la responsabilizarea absolventilor Scolii Nationale de Grefieri, care imediat dupa incadrare solicita transferul in cadrul altor instante sau parchete, facand practic imposibila continuarea formarii profesionale sub indrumarea judecatorului sau procurorului desemnat de conducatorul instantei judecatoresti, respectiv al parchetului de pe langa aceasta, in cadrul carora a fost incadrat,
luand in considerare faptul ca prezenta in componenta comisiilor de disciplina a membrilor alesi ai Consiliului Superior al Magistraturii a ridicat probleme cu privire la impartialitatea acestora, creandu-se astfel o confuzie intre functia de ancheta exercitata de acestia si functia de judecata exercitata de sectiile Consiliului din care fac parte, competente sa judece abaterile disciplinare comise de judecatori, respectiv de procurori,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 14, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii publice. Taxele examenului medical pentru candidatii declarati admisi se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii."
2. La articolul 20, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In perioada dintre data
promovarii examenului de absolvire si data numirii in functia de judecator sau procuror stagiar, absolventii Institutului National al Magistraturii care au promovat examenul de absolvire primesc indemnizatia lunara corespunzatoare functiei de auditor de justitie. Drepturile salariale se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii."
3. La articolul 21, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) Perioada cuprinsa intre promovarea examenului de absolvire si numirea de catre Consiliul Superior al Magistraturii in functia de judecator sau procuror stagiar, precum si perioada in care o persoana a avut calitatea de judecator sau procuror stagiar, daca a promovat examenul de capacitate prevazut de art. 25, constituie vechime in functia de judecator sau procuror."
4. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu urmatorul cuprins:
"Art. 371. - (1) Cheltuielile de cazare si masa ale judecatorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, auditorilor de justitie, personalului de instruire prevazut la art. 108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care participa la activitatile de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, se suporta din bugetul acestei institutii.
(2) Plafonul maxim al cheltuielilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin decizie a presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
(3) Cheltuielile de transport ale judecatorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, care participa la activitatile de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, se suporta din bugetul institutiilor unde indeplinesc functia de baza.
(4) Cheltuielile de transport ale auditorilor de justitie si ale personalului de instruire al Institutului National al Magistraturii, care participa la activitatile de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, se suporta din bugetul acestei institutii.
(5) Judecatorii, procurorii, personalul de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, auditorii de justitie, precum si personalul de instruire care participa la activitatile de formare organizate de Institutul National al Magistraturii nu beneficiaza de diurna de delegare de la institutiile unde indeplinesc functia de baza."
5. La articolul 38, dupa alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11), (12), (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
"(11) Cheltuielile aferente organizarii activitatilor prevazute la alin. (1), inclusiv cele privind cazarea, masa si transportul personalului de instruire si al participantilor, se suporta din bugetul curtii de apel sau, dupa caz, al parchetului de pe langa curtea de apel.
(12) Plafonul maxim al cheltuielilor prevazute la alin. (11) se stabileste prin ordin al ministrului justitiei, respectiv al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(13) Cheltuielile cu salarizarea personalului de instruire care participa la activitatile prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul curtii de apel sau, dupa caz, al parchetului de pe langa curtea de apel. Dispozitiile art. 108 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(14) Judecatorii, procurorii, precum si personalul de instruire care participa la activitatile prevazute la alin. (1) nu beneficiaza de diurna de delegare de la institutiile unde indeplinesc functia de baza."

Art. II
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 45, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - (1) Actiunea disciplinara se exercita de comisiile de disciplina ale Consiliului Superior al Magistraturii, formate din 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciara pentru judecatori si, respectiv, 3 inspectori ai Serviciului de inspectie judiciara pentru procurori."
2. La articolul 45, alineatele (2) si (3) se abroga.

Art. III
Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 24, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele incadrate in conditiile prezentului articol nu pot fi delegate, detasate, transferate si nu pot promova la alte instante sau parchete timp de cel putin un an de la numirea in functie."
2. Dupa articolul 67 se introduce un nou articol, articolul 671, cu urmatorul cuprins:
"Art. 671. - (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea are dreptul la atribuirea unei locuinte de serviciu daca, in localitatea unde isi desfasoara activitatea, acesta, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lui nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori nu i s-a atribuit o locuinta de catre autoritatile administratiei publice locale.
(2) Personalul prevazut la alin. (1), caruia nu i s-a acordat locuinta de serviciu de catre ordonatorii principali de credite, are dreptul, in conditiile alin. (1), la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legii. Acest drept nu are caracter salarial si nu se impoziteaza. Compensarea nu se acorda in cazul in care contractul de inchiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II. In situatii exceptionale, determinate de inexistenta unui fond locativ adecvat in localitatea unde isi desfasoara activitatea, contractul de inchiriere poate avea ca obiect o locuinta situata in alta localitate din circumscriptia aceluiasi tribunal.
(3) Plafonul in limita caruia se poate deconta chiria in conditiile alin. (2) se stabileste anual, pe localitati, potrivit limitei bugetului alocat in acest scop in legea bugetului de stat, prin ordin comun al ministrului justitiei, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si al procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie.
(4) Au dreptul la locuinta de serviciu potrivit alin. (1) sau, dupa caz, la compensarea chiriei in conditiile alin. (2) si (3) si cei delegati, detasati sau transferati in alta localitate decat cea de domiciliu, daca ei, sotul/sotia sau copiii aflati in intretinerea lor nu au in proprietate o locuinta in localitatea in care sunt delegati, detasati sau transferati.
(5) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori caruia nu i s-a acordat locuinta de serviciu in conditiile alin. (1) sau compensarea chiriei in conditiile alin. (2) si (3), in localitatea in care isi desfasoara activitatea, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport intre localitatea in care isi are domiciliul sau resedinta si localitatea unde se afla sediul unitatii. In situatia in care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada in care a lucrat efectiv.
(6) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute personalului auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea.
(7) Daca personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea, inclusiv sotul/sotia acestuia sau copiii aflati in intretinerea lor, au instrainat o locuinta proprietate personala dupa data numirii in functie in localitatea in care solicita drepturile prevazute la alin. (1)-(4), nu mai beneficiaza de aceste drepturi.
(8) In cazul pensionarii, titularul contractului de inchiriere si sotul ori sotia acestuia isi pastreaza drepturile locative pe tot parcursul vietii."
3. In tot cuprinsul legii, sintagma "Departamentul National Anticoruptie" se inlocuieste cu sintagma "Directia Nationala Anticoruptie".

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, precum si din cadrul altor unitati din sistemul justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2007, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:
"Art. 161. - (1) Grefierii, specialistii IT si expertii psihologi, membri ai unor comisii de examinare, de solutionare a contestatiilor ori de organizare a unor examene sau concursuri, sunt remunerati prin plata cu ora pentru timpul efectiv lucrat in cadrul acestor comisii.
(2) Calculul tarifului orar pentru plata membrilor comisiilor prevazute la alin. (1) se face luandu-se in considerare salariul de baza brut lunar al functiei in care este incadrat cel in cauza.
(3) Drepturile prevazute la alin. (1) se impoziteaza separat.
(4) Membrii comisiilor prevazute la alin. (1), care se deplaseaza in alta localitate decat cea in care isi au locul de munca, beneficiaza de diurna, cheltuieli de transport si cazare, potrivit legii."
2. Dupa articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu urmatorul cuprins:
"Art. 241. - (1) Personalul auxiliar de specialitate si personalul conex al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, nemultumiti de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii, la colegiul de conducere al curtii de apel sau, dupa caz, la colegiul de conducere al parchetului de pe langa curtea de apel in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea persoana in cauza, ori, dupa caz, al Directiei Nationale Anticoruptie, colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 30 de zile.
(2) Impotriva hotararilor organelor prevazute la alin. (1) se poate face plangere, in termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pentru hotararile Colegiului de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, sau, dupa caz, a Curtii de Apel Bucuresti, pentru celelalte hotarari. Hotararile pronuntate sunt irevocabile."

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Nu este


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
38 useri online

Useri autentificati: