DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 9/2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 9/2017Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 79 din 30 ianuarie 2017

Avand in vedere necesitatea adoptarii, in cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat si a legii bugetului asigurarilor sociale de stat,
avand in vedere faptul ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, au fost aprobate unele masuri privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si alte drepturi de care beneficiaza anumite categorii de personal, doar pentru primele doua luni ale anului 2017,
tinand cont de faptul ca in lipsa unei reglementari privind salarizarea personalului din sectorul bugetar pentru anul 2017, incepand cu 1 martie 2017, s-ar aplica in integralitate prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ceea ce ar genera inclusiv reduceri ale salariilor pentru unele categorii de personal,
pentru a evita interpretari si o aplicare neunitara a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative si a Hotararii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata,
tinand seama de faptul ca neadoptarea masurii de prelungire a termenului pana la care cota maxima de contributie de 6% aferenta fondurilor de pensii administrate privat sa fie atinsa, respectiv in anul 2018, ar afecta sustenabilitatea sistemului public de pensii,
avand in vedere obligatia Guvernului de a conduce politica fiscal-bugetara intr-un mod care sa asigure predictibilitatea acesteia pe termen mediu, in scopul mentinerii stabilitatii macroeconomice, instituita prin Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, pe baza careia sa fie fundamentat proiectul bugetului de stat si al bugetelor de asigurari sociale pe anul 2017,
luand in considerare ca, in situatia neadoptarii acestor masuri in regim de urgenta, deficitul bugetar in anul 2017 va depasi pragul de 3% din produsul intern brut prevazut de Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008, ceea ce va determina declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii de deficit excesiv,
tinand cont de necesitatea adoptarii masurilor legislative in vederea asigurarii conditiilor necesare desfasurarii activitatii Consiliului Concurentei,
luand in considerare necesitatea adoptarii de masuri legislative care sa asigure finantarea cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru persoanele insotitoare, in cazul in care se impune repatrierea asistata, precum si finantarea cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii sau incinerarii in statul in care a survenit decesul in conditiile intrarii in vigoare a prevederilor Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe si tarife, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
avand in vedere necesitatea simplificarii si acordarii unui tratament fiscal specific aplicabil veniturilor obtinute de catre persoanele care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand cont de necesitatea luarii masurilor pentru asigurarea conducerii Fondului Roman de Dezvoltare Sociala in conditiile modificarilor legislative intervenite ca urmare a adoptarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative,
avand in vedere necesitatea reflectarii si a evidentierii corecte a platilor efectuate din bugetele componente ale bugetului general consolidat, in concordanta cu normele europene privind Sistemul European de Conturi,
avand in vedere ca in situatia in care nu se corecteaza eroarea materiala de la pct. 5 al articolului unic din Legea nr. 250/2016 cadrele didactice din invatamantul preuniversitar nu ar beneficia de sporurile specifice reglementate de lege,
avand in vedere prevederile art. 29 alin. (4) si art. 30 alin. (4) si (5) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, si tinand seama de faptul ca nivelul deficitelor bugetare (cash, ESA si structural) rezultate in urma planificarii bugetare pe anul 2017 si perspectiva 2018-2020, se impune adoptarea de masuri cu privire la continutul declaratiilor prevazute la articolele mentionate,
tinand cont de faptul ca in prezent exista unitati administrativ-teritoriale la care din anumite motive consiliile locale/judetene nu se pot intruni pentru aprobarea in termen a hotararii de acoperire definitiva la sfarsitul anului a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, si ca urmare nu pot inchide executia in trezorerie,
in vederea corelarilor necesare intre Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarile generale in materie bugetara,
luand in considerare necesitatea stabilirii mecanismelor prin care va fi sustinut fondul de lichidare - de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, potrivit modificarilor aduse Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare,
avand in vedere masurile tranzitorii la nivelul Ministerului Justitiei destinate inchiderii Acordului de imprumut nr. 4811-RO dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) In perioada 1 martie-31 decembrie 2017, se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna februarie 2017 cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare lunara, precum si cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare de care beneficiaza personalul platit din fonduri publice, in masura in care isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), incepand cu luna august 2017, personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor beneficiaza de prevederile art. 3^1 alin. (6) si (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Prevederile art. 1 alin. (3)-(5), art. 2-4, art. 5 alin. (2)-(4) si art. 6-11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului platit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
(4) Prin exceptie de la alin. (3), in perioada 1 martie-30 iunie 2017 institutiile si autoritatile publice prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 nu acorda prime de vacanta si vouchere de vacanta.

Art. 2
Pentru personalul prevazut la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative, cuantumul salariului de baza se stabileste in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, dupa aplicarea procentelor de majorare prevazute la art. 1 alin. (1) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2017.


Art. 3
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2018.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica de la 1 martie 2017 pentru categoriile de personal platit din fonduri publice prevazute in anexele nr. 1, 2 si 2^1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 4
Prin derogare de la prevederile art. 22 alin. (1)-(3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, sporurile si alte drepturi salariale specifice activitatii pentru personalul care isi desfasoara activitatea in unitatile aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, precum si in unitatile din reteaua ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie pot depasi 30% din salariul de baza, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

Art. 5
(1) In anul 2017, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice, pentru institutiile si autoritatile publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate prin buget.
(2) Ordonatorii de credite stabilesc numarul maxim de posturi care se finanteaza in anul 2017, in conditiile alin. (1).

Art. 6
(1) Prevederile art. 18 alin. (2), art. 19, 21 si 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2016 se aplica in mod corespunzator si in perioada 1 martie-31 decembrie 2017.
(2) Incepand cu 1 ianuarie 2018 cota de contributie la fondurile de pensii administrate privat se majoreaza la 6%.

Art. 7
(1) Termenele prevazute la art. 361 alin. (3) lit. e) si g) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2018.
(2) Termenul prevazut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului de Drept Public si Stiinte Administrative al Romaniei, cu modificarile ulterioare, se proroga pana la data de 1 ianuarie 2018.
(3) Aplicarea prevederilor art. 4, art. 26 lit. b), art. 28^5, art. 36 si art. 57 lit. b) referitoare la creditele de angajament din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2018.

Art. 8
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Hotararea Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numerica a personalului din institutiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.

Art. 9
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 76 alineatul (2), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r^1), cu urmatorul cuprins:
"r^1) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;".

2. La articolul 142, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
"t) veniturile obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitati in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate, in conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. 10
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 9 se aplica de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 11
La articolul 31 alineatul (5) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d^1), cu urmatorul cuprins:
"d^1) organizarea de catre Consiliul Concurentei de congrese, conferinte si alte actiuni de protocol similare."

Art. 12
Dupa alineatul (4) al articolului 15 din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Cheltuielile prevazute la alin. (1) pot fi acoperite si de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe."

Art. 13
La articolul 13 din Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 109 din 13 februarie 2014, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) cate un reprezentant al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Ministerului Transporturilor, Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale pentru Romi si 2 reprezentati ai Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, desemnati de conducatorii institutiilor respective;".

Art. 14
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Sumele provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, care se restituie in conditiile legii bugetelor din care au fost acordate, se evidentiaza in executie la titlul de cheltuieli bugetare 85 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent' cu semnul minus. In bugetele unitatilor administrativ-teritoriale aceasta operatiune se va reflecta si in programare, prin rectificare bugetara.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, care se restituie la bugetul de stat in anii bugetari urmatori celui in care au fost acordate, se evidentiaza la o pozitie distincta de venituri ale bugetului de stat.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentand garantiile care se recupereaza in anii urmatori celui in care au fost constituite de catre Ministerul Afacerilor Externe pentru contracte de inchiriere privind spatiile de lucru si locuintele de serviciu din cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale romanesti din strainatate se vireaza intr-un cont de disponibil al Ministerului Afacerilor Externe si pot fi utilizate cu aceeasi destinatie pentru plata unor noi garantii. Angajarea, ordonantarea si plata garantiilor din contul de disponibil se fac in limita soldului acestuia.
(4) Soldul contului de disponibil prevazut la alin. (3), ramas neutilizat la sfarsitul anului, se vireaza la bugetul de stat, in contul de cheltuieli bugetare prevazut la alin. (1), pana la data de 15 ianuarie a anului urmator.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele reprezentand garantiile care se recupereaza in anii urmatori celui in care au fost constituite de catre Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Roman de Informatii si Serviciul de Informatii Externe pentru contracte de inchiriere privind spatiile de locuit reprezentand locuinte de serviciu pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate, se vireaza in conturi de disponibil deschise pe numele institutiilor respective si pot fi utilizate cu aceeasi destinatie pentru plata unor noi garantii. Angajarea, ordonantarea si plata garantiilor din conturile de disponibil se fac in limita soldurilor acestora.
(6) Soldul conturilor de disponibil prevazute la alin. (5), ramase neutilizate la sfarsitul anului, se vireaza la bugetul de stat, in contul de cheltuieli bugetare prevazut la alin. (1), pana la data de 15 ianuarie a anului urmator."

2. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
Institutiile publice, indiferent de subordonare si de sistemul de finantare, vor solicita in scris unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului de care apartin, pana la data de 31 martie 2017, transferarea sumelor incasate si reflectate in executia anului 2017 la paragrafele corespunzatoare ale subcapitolului de venituri 36.32.00 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti', din contul de venituri bugetare in care au fost incasate, in contul corespunzator de cheltuieli bugetare aferente alineatelor articolului 85.01 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent' astfel:
a) institutiile publice ale administratiei publice centrale, finantate integral sau partial din bugetul de stat, precum si cele finantate integral din venituri proprii, solicita efectuarea urmatoarelor operatiuni:
a1) sumele reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.01 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti' se transfera la urmatorii indicatori de cheltuieli, dupa caz: 85.01.03 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice', 85.01.04 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice' sau 85.01.05 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile';
a2) sumele reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.08 'Restituiri de sume provenite din finantarea anilor precedenti reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale' se transfera la un alineat distinct al indicatorului de cheltuieli 85.01.00 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent'.
b) institutiile publice ale administratiei publice centrale, finantate integral sau partial din bugetul asigurarilor sociale de stat, solicita efectuarea urmatoarelor operatiuni:
b1) sumele reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.04 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de pensii' se transfera, dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice', 85.01.04 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice' sau 85.01.05 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile';
b2) sumele reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.05 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale' se transfera, dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice', 85.01.04 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice' sau 85.01.05 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile';
c) institutiile publice ale administratiei publice centrale, finantate integral sau partial din bugetul asigurarilor pentru somaj, solicita efectuarea urmatoarelor operatiuni:
c1) sumele reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.06 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente sistemului asigurarilor pentru somaj' se transfera, dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice', 85.01.04 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice' sau 85.01.05 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile';
c2) sumele reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.07 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti aferente fondului de garantare pentru plata creantelor salariale' se transfera, dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice', 85.01.04 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice' sau 85.01.05 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile';
d) institutiile publice ale administratiei publice locale solicita efectuarea urmatoarelor operatiuni:
d1) sumele reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.02 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de dezvoltare', se transfera din contul de venituri bugetare in care au fost incasate, in contul corespunzator de cheltuieli bugetare corespunzator alineatului 85.01.02 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local', aferent capitolului bugetar 51.00.00 'Autoritati publice si actiuni externe', subcapitolul 51.01.00 'Autoritati executive si legislative', paragraful 51.01.03 'Autoritati executive';
d2) sumele reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.03 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare' se transfera din contul de venituri bugetare in care au fost incasate in contul corespunzator de cheltuieli bugetare corespunzator alineatului 85.01.01 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local' aferent capitolului bugetar 51.00.00 'Autoritati publice si actiuni externe', subcapitolul 51.01.00 'Autoritati executive si legislative', paragraful 51.01.03 'Autoritati executive'.
e) institutiile publice ale administratiei publice centrale, finantate integral sau partial din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate solicita transferul sumelor reflectate in executia anului 2017 la indicatorul 36.32.01 'Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti', dupa caz, in conturile de cheltuieli aferente indicatorilor: 85.01.03 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor curente si operatiunilor financiare ale altor institutii publice', 85.01.04 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente cheltuielilor de capital ale altor institutii publice' sau 85.01.05 'Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile'."

Art. 15
(1) Prin derogare de la prevederile art. 29 alin. (4) din Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie de raspundere prin care se atesta, exclusiv, corectitudinea si integralitatea informatiilor din Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2017-2019.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, republicata, prim-ministrul si ministrul finantelor publice semneaza o declaratie ce atesta exclusiv incadrarea proiectului de buget pe anul 2017 si perspectiva 2018-2020 in tintele, obiectivele si prioritatile asumate prin Strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2017-2019.

Art. 16
Dupa alineatul (1^3) al articolului 58 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^4), cu urmatorul cuprins:
"(1^4) Acoperirea definitiva la sfarsitul anului, a eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, se poate face in baza dispozitiei ordonatorului principal de credite, sau persoanei careia i s-au delegat aceste atributii, atunci cand deficitul rezultat la sfarsitul exercitiului bugetar, este mai mic sau egal cu sumele aprobate in baza hotararilor autoritatilor deliberative pentru destinatiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b)."

Art. 17
La articolul 3^3 alineatul (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar, personalul didactic de predare si cercetare si didactic de conducere din invatamantul superior/universitar, la salariul de baza stabilit potrivit anexei nr. 2 se acorda urmatoarele sporuri si indemnizatii, daca sunt indeplinite conditiile de acordare prevazute de lege, astfel:".

Art. 18
In anul 2017, Oficiul National al Registrului Comertului se finanteaza integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, potrivit art. 62 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19
In aplicarea art. 39 alin. (7) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul, prin hotarare, stabileste indicatorii pe baza carora se determina anual necesarul fondului ce urmeaza a fi asigurat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Justitiei de la cap. 61.01 "Ordine Publica si Siguranta Nationala", titlul VII "Alte transferuri" articolul 55.01 "Transferuri interne", alineat 55.01.18 "Alte transferuri curente interne", precum si modalitatea de virare a acestuia de catre Oficiul National al Registrului Comertului catre Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa.

Art. 20
(1) Se autorizeaza Ministerul Justitiei ca in perioada 31 martie-31 iulie 2017 sa asigure, prin Directia de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe, derularea activitatilor de inchidere a Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, inclusiv auditarea situatiilor financiare, in conformitate cu regulamentele si procedurile Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare.
(2) Salarizarea personalului Directiei de implementare a proiectelor finantate din imprumuturi externe in perioada 31 martie-31 iulie 2017 se va asigura prin bugetul Ministerului Justitiei, capitolul 61.01 "Ordine publica si siguranta nationala" titlul XII "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila", cu aplicarea prevederilor art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21
Cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate in calcul la stabilirea bursei de rezidentiat potrivit art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 7.100 lei.

Art. 22
Articolul 3^4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Incepand cu luna ianuarie 2017 salariile de baza de care beneficiaza personalul nedidactic din cadrul inspectoratelor scolare se majoreaza cu 15% fata de nivelul acordat in luna decembrie 2016."

2. Dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Incepand cu luna ianuarie 2017 salariile de baza de care beneficiaza personalul nedidactic din institutiile de invatamant superior de stat se majoreaza cu 15% fata de nivelul acordat in luna decembrie 2016, cu incadrarea in bugetul aprobat."