DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie. Ordonanta de urgenta 95/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 21 octombrie 2013

Avand in vedere obiectivul reprezentat de asigurarea fianntarii necesare pentru derularea proceselor de privatizare, cu respectarea intocmai si la termen a angajamentelor statului roman fata de institutiile financiare internationale (Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia Europeana),
intrucat, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, asigurarea finantarii cheltuielilor legate de activitatea de privatizare se realizeaza prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Departamentului pentru Energie care se aproba prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii,
tinand cont de faptul ca, in lipsa unor reglementari bugetare care sa permita Departamentului pentru Energie sa retina la dispozitia sa sumele necesare derularii activitatilor preluate, se face aplicabilitatea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urganta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, cu modificarile ulterioare, prevedere care obliga Departamentul pentru Energie sa vireze la bugetul de stat sumele neutiliate, la finele fiecarei luni,

avand in vedere necesitatea ca Departamentul pentru Energie, organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Economiei, care aplica strategia si programul de guvernare in domeniul energiei in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici, sa dispuna de suportul financiar necesar pentru indeplinirea atributiilor sale,
intrucat fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana au fost asumate de catre statul roman angajamente ale caror termene de realizare se implinesc in perioada octombrie-noiembrie 2013, referitoare la privatizarea si restructurarea Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. Bucuresti, Societatii Nationale a Gazelor Naturale Romgaz S.A. Medias, Societtii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.,
intrucat neadoptarea de urgentaa reglementarilor care sa permita Departamentuli pentru Energie sa retina la dispozitia sa sumele necesare derularii activitatilor mentionate conduce la imposibilitatea angajarii de catre departament de cheltuieli in scopul achitarii serviciilor de specialitate necesare (intermediarul pentru ofertele publice, consultantii juridici, s.a.a.) si creeaza disfunctiuni majore in privinta angajamentelor asumate,
tinand cont de faptul ca imposibilitatea angajarii de catre Departamentul pentru Energie de cheltuieli in scopul achitarii serviciilor de specialitate necesare pentru derularea angajamentelor asumate de catre statul roman fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana, ale caror termene de realizare se implinesc in perioada octombrie-noiembrie 2013, va conduce la nerealizarea acestor angajamente, punand in pericol astfel situatia imprumuturilor acordate de catre aceste institutii financiare statului roman, utand supune astfel economia nationala la un risc de aparitie a unor dezechilibre macroeconomice majore, cu efect atat asupra balantei de plati a Romaniei, cat si asupra deficitului bugetar, precum si asupra unor decizii in sens negativ ale agentiilor de rating, in contextul in care se asteapta ca economiile sa fie supuse, in mod inevitabil, la socuri externe in anii urmatori, asigurandu-se astfel linii de finantare rapida pentru cazuri exceptionale, la un nivel redus al dobanzilor,
intrucat aceasta este o situatie care, datorita circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de masuri imediate, in vederea evitari unei grave atingeri aduse interesului public, reprezentat de necesitatea respectarii angajamenelor asumate de catre statul roman fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana, fara de care s-ar putea inregistra consecinte negative si riscuri majore de aparitie a unor puternice derapaje macroeconomice, de destabilizare financiara a tarii si afectarea functionarii normale a autoritatilor statului in perioada 2013-2015,

in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernulu nr. 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 29 iunie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, cu modificarile ulterioare, pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatilor de privatizare, Departamentul pentru Energie regine permanent la dispozitia sa o suma din veniturile incasate din vanzarea actiunilor emise de societatile si companiile nationale, precum si de catre societatile comerciale la care acesta, in numele Ministerului Economiei, isi exercita drepturile ce decurg din calitatea de actionar, precum si din alte venituri incluse potrivit legii in bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare, suma ce reprezinta jurmatate din cuantumul anual al cheltuielilor prevazute in bugetul sau de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare."

2. Dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Din veniturile incasate de Departamentul pentru Energie prevazute la alin. (4) se acopera cheltuielile pentru activitatea de privatizare efectuate, se reintregeste suma care ramane permanent la dispozitia acestuia, diferenta urmand a se vira lunar la Trezoreria Statului, intr-un cont special deschis pe seama Ministerulu Finantelor Publice, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza sumele respective."
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatulu
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: