DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie. Ordonanta de urgenta 95/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 644 din 21 octombrie 2013

Avand in vedere obiectivul reprezentat de asigurarea fianntarii necesare pentru derularea proceselor de privatizare, cu respectarea intocmai si la termen a angajamentelor statului roman fata de institutiile financiare internationale (Fondul Monetar International, Banca Mondiala si Comisia Europeana),
intrucat, in conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, asigurarea finantarii cheltuielilor legate de activitatea de privatizare se realizeaza prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Departamentului pentru Energie care se aproba prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii,
tinand cont de faptul ca, in lipsa unor reglementari bugetare care sa permita Departamentului pentru Energie sa retina la dispozitia sa sumele necesare derularii activitatilor preluate, se face aplicabilitatea prevederilor art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urganta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, cu modificarile ulterioare, prevedere care obliga Departamentul pentru Energie sa vireze la bugetul de stat sumele neutiliate, la finele fiecarei luni,

avand in vedere necesitatea ca Departamentul pentru Energie, organ de specialitate al administratiei publice centrale cu personalitate juridica, in cadrul Ministerului Economiei, care aplica strategia si programul de guvernare in domeniul energiei in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici, sa dispuna de suportul financiar necesar pentru indeplinirea atributiilor sale,
intrucat fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana au fost asumate de catre statul roman angajamente ale caror termene de realizare se implinesc in perioada octombrie-noiembrie 2013, referitoare la privatizarea si restructurarea Societatii Nationale "Nuclearelectrica" S.A. Bucuresti, Societatii Nationale a Gazelor Naturale Romgaz S.A. Medias, Societtii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. Bucuresti si a Societatii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A.,
intrucat neadoptarea de urgentaa reglementarilor care sa permita Departamentuli pentru Energie sa retina la dispozitia sa sumele necesare derularii activitatilor mentionate conduce la imposibilitatea angajarii de catre departament de cheltuieli in scopul achitarii serviciilor de specialitate necesare (intermediarul pentru ofertele publice, consultantii juridici, s.a.a.) si creeaza disfunctiuni majore in privinta angajamentelor asumate,
tinand cont de faptul ca imposibilitatea angajarii de catre Departamentul pentru Energie de cheltuieli in scopul achitarii serviciilor de specialitate necesare pentru derularea angajamentelor asumate de catre statul roman fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana, ale caror termene de realizare se implinesc in perioada octombrie-noiembrie 2013, va conduce la nerealizarea acestor angajamente, punand in pericol astfel situatia imprumuturilor acordate de catre aceste institutii financiare statului roman, utand supune astfel economia nationala la un risc de aparitie a unor dezechilibre macroeconomice majore, cu efect atat asupra balantei de plati a Romaniei, cat si asupra deficitului bugetar, precum si asupra unor decizii in sens negativ ale agentiilor de rating, in contextul in care se asteapta ca economiile sa fie supuse, in mod inevitabil, la socuri externe in anii urmatori, asigurandu-se astfel linii de finantare rapida pentru cazuri exceptionale, la un nivel redus al dobanzilor,
intrucat aceasta este o situatie care, datorita circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de masuri imediate, in vederea evitari unei grave atingeri aduse interesului public, reprezentat de necesitatea respectarii angajamenelor asumate de catre statul roman fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana, fara de care s-ar putea inregistra consecinte negative si riscuri majore de aparitie a unor puternice derapaje macroeconomice, de destabilizare financiara a tarii si afectarea functionarii normale a autoritatilor statului in perioada 2013-2015,

in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernulu nr. 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 390 din 29 iunie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, cu modificarile ulterioare, pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatilor de privatizare, Departamentul pentru Energie regine permanent la dispozitia sa o suma din veniturile incasate din vanzarea actiunilor emise de societatile si companiile nationale, precum si de catre societatile comerciale la care acesta, in numele Ministerului Economiei, isi exercita drepturile ce decurg din calitatea de actionar, precum si din alte venituri incluse potrivit legii in bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare, suma ce reprezinta jurmatate din cuantumul anual al cheltuielilor prevazute in bugetul sau de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare."

2. Dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Din veniturile incasate de Departamentul pentru Energie prevazute la alin. (4) se acopera cheltuielile pentru activitatea de privatizare efectuate, se reintregeste suma care ramane permanent la dispozitia acestuia, diferenta urmand a se vira lunar la Trezoreria Statului, intr-un cont special deschis pe seama Ministerulu Finantelor Publice, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza sumele respective."