DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatieiPublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 968 din 30 decembrie 2014

Avand in vedere situatia extraordinara creata de solicitarile unor angajatori de a li se asigura forta de munca calificata profesional, printr-un proces la care sa participe activ, motiv ce determina urgenta introducerii in sistemul national de invatamant preuniversitar a formei de pregatire profesionala organizata in sistem dual, incepand cu anul scolar urmator, pentru care fundamentarea cifrei de scolarizare si promovarea ofertei educationale, in comun, sunt urgente, realizandu-se in luna februarie 2015,
deoarece admiterea in sistem dual se desfasoara incepand cu luna mai, anul curent, in vederea selectarii viitorilor elevi, pe baza ofertei educationale, promovate, in comun, de catre scoli in parteneriat cu operatori economici,
avand in vedere situatia exceptionala determinata de incetarea de drept, in luna februarie 2015, a contractelor de munca ale unui numar semnificativ de cadre didactice cu grad de asistent/lector ce nu si-au obtinut titlul de doctor pana la aceasta data, desfasurarea procesului educational din invatamantul superior, in anul universitar 2014-2015, fiind grav afectata, institutiile de invatamant superior neputand asigura in conditii optime procesul de invatamant,

luand in considerare faptul ca, la sfarsitul anului 2014, expira perioada in care Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior functioneaza legal si derularea activitatii acestei agentii devine imposibila, ceea ce reprezinta o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate suferi amanare,
cunoscand importanta deosebita a functionarii Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, institutie publica autonoma, de interes national, a carei misiune este de a efectua evaluarea externa a calitatii educatiei oferite de institutiile de invatamant superior si de alte organizatii furnizoare de programe de studiu initial si de formare continua, specifice invatamantului superior, care opereaza in Romania,
avand in vedere faptul ca ARACIS intra, incepand cu luna ianuarie 2015, in proces de monitorizare din partea ENQA si EQAR, iar pentru demararea acestui proces trebuie implementate, de urgenta, recomandarile formulate cu ocazia evaluarilor efectuate in vederea reacreditarii ARACIS in ENQA si, respectiv, reinscrierii acesteia in registrul EQAR,

luand in considerare necesitatea functionarii, in conditii optime a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, se impune stabilirea unui numar optim de membri in raport cu resursele financiare gestionate si pentru mentinerea dreptului de a realiza evaluari academice conform standardelor europene, situatii a caror reglementare nu poate fi amanata,
tinand seama de necesitatea imperioasa de asigurare a calitatii si a conditiilor optime pentru desfasurarea procesului de invatamant in anul universitar 2014-2015 si pentru a permite accesul absolventilor invatamantului obligatoriu din anul scolar curent, care finalizeaza clasa a X-a in iunie 2015, la forma de pregatire profesionala organizata, in parteneriat cu operatorii economici, in sistem dual in vederea asigurarii de personal calificat profesional,
in vederea asigurarii bunei functionari a sistemului national de invatamant,
tinand cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare si functionare a sistemului national de invatamant predictibil si functionabil,
deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 24, alineatul (2) se abroga.

2. La articolul 24, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Invatamantul profesional si tehnic este format din: invatamant profesional invatamant liceal tehnologic si invatamant postliceal."

3. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Invatamantul dual este o forma de organizare a invatamantului profesional, care se desfasoara pe baza de contract de munca si combina pregatirea profesionala ce se organizeaza de un operator economic, cu pregatirea organizata in cadrul unei unitati de invatamant. Responsabilitatea privind organizarea si functionarea este partajata intre operatorul economic si unitatea de invatamant."

4. La articolul 31, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Unitatile de invatamant in care se organizeaza filiera tehnologica sau vocationala a liceului sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale elaborate si monitorizate de structurile parteneriale consultative: consortii regionale si comitete locale de dezvoltare a parteneriatului social. Cadrul general de organizare si functionare a structurilor parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic este aprobat prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice".

5. La articolul 33, dupa alineatul (5) se introduc sase noi alineate, alineatele (5^1)-(5^6), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) La solicitarea operatorilor economici, invatamantul profesional se poate organiza in sistem dual, ca parte a sistemului national de invatamant, dupa invatamantul obligatoriu.
(5^2) Organizarea si functionarea invatamantului profesional in sistem dual, durata si continutul programelor de pregatire profesionala sunt reglementate prin metodologie specifica, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice, prin consultare cu operatorii economici.
(5^3) Pregatirea prin invatamantul profesional in sistem dual se realizeaza pe baza standardelor de pregatire profesionala aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau pe baza standardelor ocupationale aprobate de Autoritatea Nationala pentru Calificari.
(5^4) Absolventii invatamantului profesional in sistem dual, care promoveaza examenul de certificare a calificarii profesionale, dobandesc certificat de calificare profesionala si suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
(5^5) Modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale este reglementat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice, prin metodologie specifica, prin consultare cu operatorii economici.
(5^6) Prin exceptie de la prevederile art. 61 alin. (5), fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul profesional in sistem dual, pentru anul scolar 2015-2016, se realizeaza conform unei metodologii specifice aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice."

6. La articolul 33, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Absolventii invatamantului obligatoriu care intrerup studiile pot finaliza, pana la varsta de 18 ani, cel putin un program de pregatire profesionala organizat in sistem dual in vederea dobandirii unei calificari profesionale."

7. La articolul 33, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Unitatile de invatamant in care se organizeaza invatamant profesional sunt stabilite de inspectoratele scolare, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale, avand in vedere tendintele de dezvoltare sociala si economica precizate in documentele strategice regionale, judetene si locale privind invatamantul profesional si tehnic."

8. La articolul 33, alineatele (8) si (9) se abroga.

9. La articolul 76, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dupa absolvirea gimnaziului, elevii urmeaza invatamantul liceal sau invatamantul profesional."

10. La articolul 76, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Admiterea in invatamantul liceal sau in invatamantul profesional se realizeaza dupa urmatoarea procedura:".

11. La articolul 94 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) avizeaza structura retelei invatamantului preuniversitar si inainteaza Guvernului, spre aprobare, cifrele de scolarizare, pe baza propunerilor unitatilor de invatamant, a autoritatilor administratiei publice locale, a operatorilor economici, avand in vedere recomandarile studiilor de prognoza, centralizate, avizate de catre consortiile regionale si comitetele locale de dezvoltare a parteneriatului social si transmise de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;".

12. La articolul 168, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (7^1) si (7^2), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Titularul unui titlu stiintific poate solicita Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice renuntarea la titlul in cauza. In acest caz Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice ia act de renuntare printr-un ordin de revocare emis in acest scop.
(7^2) Actul administrativ constatator al titlului stiintific se anuleaza de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renuntare la titlu, precum si cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului stiintific se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice."

13. La articolul 217, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Prin exceptie de la includerea in bugetul aferent Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), a taxei pentru organizarea procesului de evaluare a tezelor de abilitare - gestionat de UEFISCDI, conform prevederilor alin. (3), stabilirea taxei se realizeaza, dupa caz, de catre Senatul universitatii la propunerea consiliului de administratie, respectiv de catre prezidiul Academiei Romane. Incasarea acestei taxe se efectueaza, dupa caz, de catre institutiile de invatamant superior organizatoare de studii universitare de doctorat sau de catre Academia Romana."

14. La articolul 223, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(12) Prin contractele institutionale si contractele complementare se realizeaza distribuirea fondurilor de la bugetul de stat pentru institutiile de invatamant superior. Finantarea suplimentara se aloca prin contractul institutional, iar finantarea complementara prevazuta la alin. (6) lit. a) si b) se aproba de catre ministrul educatiei si cercetarii stiintifice."

15. La articolul 300, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Cererea pentru sustinerea examenului de abilitare este adresata IOSUD."

16. La articolul 300, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Dosarul cu documentele originale aferente si teza de abilitare, in format tiparit si electronic, se inainteaza CNATDCU pentru validare."

17. La articolul 362, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) Termenele prevazute la alin. (1)-(6) se proroga pana la incheierea anului universitar 2014-2015, respectiv 30 septembrie 2015."

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
"(8) La fiecare 4 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs, de regula, a 1/3 din numarul de mandate de membru in Consiliul ARACIS. Mandatele se ocupa pe baza unei proceduri proprii, conform art. 19^1 alin. (5). Noul consiliu isi alege presedintele si vicepresedintele."

2. La articolul 19^1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) ARACIS este condusa de un consiliu alcatuit din 21 de membri, din care:
a) 17 sunt cadre didactice cu functii de predare in invatamantul superior care reprezinta, de regula, domeniile de studii universitare;
b) 2 studenti, reprezentanti ai federatiilor studentesti din Romania, reconfirmati la inceputul fiecarui an universitar;
c) un reprezentant al patronatului;
d) un reprezentant al sindicatului cu cei mai multi membri din invatamantul superior;
e) reprezentantii mentionati la lit. b)-d) sunt nominalizati pe baza unei metodologii aprobate de Consiliul ARACIS si publicate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii stiintifice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

Art. III
Articolul II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 843 din 30 decembrie 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. II
In cursul anului 2015, Consiliul Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior functioneaza legal cu numarul de membri selectati in urma concursului organizat in anul 2013, pana la ocuparea, in conditiile legii, a locurilor devenite vacante ca urmare a expirarii mandatelor membrilor numiti provizoriu."