DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare la operatorii economici. Ordonanta de urgenta 94/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 11 noiembrie 2011

Avand in vedere conditiile actuale ale economiei, in care intarirea disciplinei economico-financiare si eliminarea tuturor disfunctionalitatilor si blocajelor reprezinta interes national major, in considerarea faptului ca instanta de contencios constitutional a retinut, in considerentele Deciziei nr. 392 din 16 octombrie 2003 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, ca statului ii revine obligatia principiala de a asigura, potrivit prevederilor art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutia Romaniei, republicata, protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara, aceste elemente constituind situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
luand in considerare constrangerile bugetare impuse de efectele crizei economice si necesitatea implementarii unor masuri unitare la nivelul unor operatori economici,
avand in vedere atributiile Ministerului Finantelor Publice privind controlul respectarii indicatorilor economico-financiari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli ale unor operatori economici, prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 203/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, luand in considerare atributiile Ministerului Finantelor Publice rezultate din prevederile legilor bugetare anuale privind fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat unor operatori economici, indiferent de forma de proprietate,
tinand cont de conditionalitatile cuprinse in aranjamentul stand-by incheiat cu Fondul Monetar International,
avand in vedere obligatia Ministerului Finantelor Publice de a organiza o structura de control cu atributii privind controlul gestionarii fondurilor europene si/ori a fondurilor publice nationale aferente acestora, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, precum si faptul ca Ministerul Finantelor Publice este singura autoritate competenta sa verifice gestionarea fondurilor europene in situatia in care exista cazuri de incompatibilitate la nivelul structurilor de control organizate in interiorul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene ori la solicitarea autoritatii de certificare, cand aceasta constata ca structurile de control organizate in interiorul autoritatii cu competente in gestionarea fondurilor europene nu au investigat in mod corespunzator constatarile cu implicatii financiare sau cu posibile implicatii financiare din rapoartele sale de verificare,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu mai poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prevederile prezentei ordonante de urgenta reglementeaza inspectia economico-financiara care se efectueaza la operatorii economici, astfel cum sunt definiti la art. 3 pct. 5.

Art. 2
(1) Ministerul Finantelor Publice efectueaza inspectia economico-financiara la operatorii economici cu privire la:
a) masurile de realizare a veniturilor, de reducere a cheltuielilor si de diminuare a arieratelor;
b) respectarea reglementarilor economico-financiare si contabile;
c) fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activitati;
d) obligatiile catre bugetul general consolidat, cu exceptia celor fiscale, conform competentelor legale.
(2) Obiectivele inspectiei economico-financiare sunt:
a) cresterea responsabilitatii operatorilor economici in exercitarea activitatii economico-financiare;
b) intarirea disciplinei bugetare si economico-financiare la operatorii economici.

Art. 3
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. dispozitie obligatorie — act administrativ financiar cu caracter individual, emis de Ministerul Finantelor Publice in activitatea de inspectie economico-financiara efectuata de structurile de specialitate din cadrul acestuia;
2. control financiar de gestiune — forma a controlului financiar care se exercita in cadrul operatorilor economici privind gestionarea patrimoniului propriu si a bunurilor din patrimoniul public si privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrare, in concesiune ori inchiriere;
3. creanta bugetara — sume cuvenite bugetului general consolidat, cu exceptia celor de natura fiscala;
4. inspectie economico-financiara — activitatea de control prin care se verifica modul de implementare a masurilor de crestere a veniturilor, de reducere a cheltuielilor si de diminuare a arieratelor, respectarea reglementarilor economico-financiare si contabile, precum si fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activitati, stabilind erori si deficiente in activitatea economico-financiara pentru a le remedia si a le evita in viitor, precum si stabilirea obligatiilor catre bugetul general consolidat, cu exceptia celor fiscale;
5. operator economic — denumire generica ce include:
a) regiile autonome, infiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala;
b) companiile si societatile nationale, precum si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic;
c) societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine o participatie majoritara;
d) societatile comerciale si regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)—c) detin direct sau indirect o participatie majoritara;
e) institutele nationale de cercetare-dezvoltare, altele decat cele care functioneaza ca institutii publice;
f) alti operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea si justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat;
Expresia operator economic nu include societati financiarbancare, societati de asigurari si Societatea Comerciala „Fondul Proprietatea" — S.A.
6. sume acordate de la bugetul general consolidat — denumire generica ce include, in principal, subventii, transferuri, alocatii si alte sume asimilate acestora, pentru subventionarea unor produse sau sustinerea unor activitati.

Art. 4
Conducatorii operatorilor economici sunt obligati sa asigure organizarea si exercitarea controlului financiar de gestiune privind patrimoniul propriu si bunurile din patrimoniul public si privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in administrare, in concesiune sau inchiriere.


Capitolul II - Inspectia economico-financiara


Art. 5
(1) Inspectia economico-financiara se infiinteaza si se organizeaza la nivel central in cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 26 alin. (1), prin preluarea activitatii si a personalului Directiei generale de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, si se exercita prin structura de specialitate.
(2) La nivel teritorial, structurile specializate din cadrul directiilor generale ale finantelor publice teritoriale, care exercita controlul financiar in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, cu modificarile ulterioare, efectueaza inspectia economicofinanciara si se afla in coordonarea metodologica a structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 6
Organele de inspectie economico-financiara au urmatoarele atributii:
a) verifica operatiunile efectuate de operatorii economici in scopul cresterii veniturilor, reducerii cheltuielilor si diminuarii arieratelor, in fundamentarea si executia bugetului de venituri si cheltuieli;
b) verifica exactitatea si realitatea inregistrarilor in evidentele financiar-contabile prevazute de lege si de actele de constituire a operatorilor economici;
c) controleaza respectarea indicatorilor economico-financiari aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli de catre operatorii economici, precum si respectarea modului de raportare a acestora;
d) verifica realitatea informatiilor cuprinse atat in documentatia aferenta fundamentarii sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru sustinerea anumitor activitati, cat si in documentele justificative prevazute de lege pentru acordarea acestora;
e) verifica la operatorii economici modul de organizare si exercitare a controlului intern si controlului financiar preventiv;
f) verifica modul in care operatorii economici, beneficiari ai finantarilor rambursabile garantate de stat sau subimprumutate, constituie si asigura sursele de rambursare si de plata a dobanzilor, comisioanelor si/sau a celorlalte costuri, aferente finantarilor rambursabile respective;
g) indeplineste si alte atributii stabilite, potrivit legii, in sarcina Ministerului Finantelor Publice.

Art. 7
(1) Inspectia economico-financiara se exercita la sediul operatorilor economici sau al organului de inspectie economico-financiara, separat sau combinat, sub urmatoarele forme:
a) controlul ex-ante, care consta in verificarea fundamentarii bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, a fundamentarii sumelor acordate de la bugetul general consolidat pentru sustinerea unor activitati, precum si in verificarile cu privire la constituirea si asigurarea surselor de plata a finantarilor rambursabile garantate sau subimprumutate de stat;
b) controlul operativ, care consta in verificarea unor activitati sau operatiuni economico-financiare desfasurate in cursul exercitiului financiar curent; acesta se poate extinde si asupra altor operatiuni relevante aflate in derulare;
c) controlul ex-post (ulterior), care consta in verificarea activitatii operatorilor economici conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, aferente exercitiilor financiare incheiate. Controlul financiar ex-post se desfasoara la solicitarea autoritatilor publice cu atributii de control asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. In toate cazurile in care se efectueaza actiuni de control financiar ex-post, un exemplar al actului de control intocmit, impreuna cu copiile documentelor de valorificare, se transmite autoritatii care a solicitat verificarea.
(2) Inspectia economico-financiara poate aplica urmatoarele metode de control:
a) inspectie economico-financiara generala, care consta in activitatea de verificare a tuturor operatiunilor din cadrul obiectivelor stabilite conform legii pentru intreaga perioada supusa controlului;
b) inspectie economico-financiara partiala, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau a mai multor operatiuni din cadrul obiectivelor stabilite pentru perioada controlata.
(3) Inspectia economico-financiara poate aplica urmatoarele proceduri de control:
a) studiul general prealabil, care consta in analiza elementelor esentiale si specifice ale activitatii ce urmeaza a se controla, pe baza carora se identifica obiectivele inspectiei;
b) analiza financiara, care consta in studiul modului de realizare a obiectivelor, factorii si influentele acestora asupra activitatii si rezultatelor financiare;
c) controlul documentar contabil, care consta in analiza unor operatiuni, procese sau fenomene economice, pe baza documentelor justificative, in scopul stabilirii legalitatii si realitatii operatiunilor si activitatilor economico-financiare;
d) controlul prin sondaj, care consta in activitatea de verificare selectiva a documentelor, operatiunilor semnificative si activitatilor efectuate, in perioada supusa inspectiei;
e) controlul electronic, care consta in activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu electronic, utilizand metode de analiza, evaluare si testare asistate de instrumente informatice specializate.
(4) Organul de inspectie economico-financiara efectueaza la sediul acestuia control documentar, care consta in: studiul general prealabil, analiza financiara, controlul electronic, analiza fundamentarii bugetelor de venituri si cheltuieli, analiza realizarii indicatorilor economico-financiari si influentele acestora asupra rezultatelor financiare ale operatorilor economici.

Art. 8
(1) In indeplinirea atributiilor ce le revin, organele de inspectie economico-financiara au dreptul:
a) sa aiba acces neingradit la registre, evidente, documente, alte inscrisuri si sa solicite copii certificate dupa acestea, necesare inspectiei economico-financiare;
b) sa efectueze controale in spatii si in orice alte incinte in care se desfasoara activitatea, in prezenta reprezentantului legal al operatorului economic sau a unei persoane desemnate de acesta;
c) sa beneficieze din partea operatorilor economici controlati de spatii de lucru adecvate si acces logistic corespunzator, necesare bunei desfasurari a inspectiei economico-financiare, in conditiile in care exista astfel de facilitati;
d) sa solicite informatii si explicatii, verbale si/sau in scris, in legatura cu obiectul inspectiei economico-financiare de la persoanele prevazute la art. 18;
e) sa solicite prezenta reprezentantului legal al operatorului economic controlat sau a altei persoane imputernicite la sediul organului de inspectie economico-financiara; odata cu solicitarea, dupa caz, se vor indica si documentele pe care acesta este obligat sa le prezinte;
f) sa stabileasca obligatiile prevazute de lege in cadrul termenului de prescriptie prevazut la art. 9 in sarcina operatorilor economici supusi inspectiei economico-financiare;
g) sa solicite efectuarea de expertize sau alte tipuri de controale specializate necesare finalizarii actiunii de inspectie economico-financiara. Expertizele fac parte din activitatea de documentare si fundamentare a raportului de inspectie economico-financiara;
h) sa solicite altor autoritati publice furnizarea de informatii si documente care au legatura cu operatorul economic supus inspectiei economico-financiare;
i) sa verifice modul de indeplinire a masurilor dispuse prin actul administrativ financiar;
j) sa sesizeze organele de urmarire penala la constatarea unor fapte care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala;
k) sa efectueze actiuni de documentare, analiza si urmarire a implementarii unor reglementari la operatorii economici.
(2) Organele de inspectie economico-financiara sunt indreptatite sa constate, in limitele atributiilor si competentelor ce le revin, relevanta starilor de fapt financiare si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza.

Art. 9
(1) Dreptul organului de inspectie economicofinanciara de a stabili obligatii in sarcina operatorilor economici se prescrie in termen de 5 ani de la incheierea exercitiului financiar, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel.
(2) Termenul de prescriptie a dreptului prevazut la alin. (1) incepe sa curga de la data de 1 ianuarie a anului urmator exercitiului financiar incheiat.
(3) Dreptul de a stabili obligatii, dupa caz, in sarcina operatorilor economici controlati se prescrie in termen de 10 ani in cazul in care acestea rezulta din savarsirea unei fapte prevazute de legea penala.
(4) Termenul prevazut la alin. (3) curge de la data savarsirii faptei ce constituie infractiune sanctionata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

Art. 10
(1) Termenele prevazute la art. 9 se intrerup si se suspenda in cazurile si in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea si suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune potrivit dreptului civil sau penal, dupa caz.
(2) Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatiile prevazute de lege in sarcina operatorilor economici controlati se suspenda pe perioada cuprinsa intre momentul inceperii inspectiei economico-financiare si momentul emiterii dispozitiei obligatorii.

Art. 11
(1) Inspectia economico-financiara se efectueaza in cadrul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii in sarcina operatorilor economici.
(2) Perioada supusa inspectiei economico-financiare incepe de la sfarsitul perioadei precedentei verificari de aceeasi natura si cu aceleasi obiective, in conditiile alin. (1). In situatia in care operatorul economic a fost supus unei verificari de catre Curtea de Conturi, obiectivele avute in vedere de auditorul public extern nu mai pot fi supuse inspectiei economico-financiare.
(3) In situatia in care se constata abateri de la legalitate, care provin din exercitiile financiare anterioare celor verificate si care nu au facut obiectul unui control anterior, perioada supusa inspectiei economico-financiare se poate extinde si asupra acestora, in conditiile alin. (1).
(4) Verificarea solicitarilor de la autoritati publice adresate Ministerului Finantelor Publice se efectueaza, potrivit competentelor legale, daca acestea nu au facut obiectul unor controale anterioare.


Capitolul III - Realizarea inspectiei economico-financiare


Art. 12
Competenta de exercitare a inspectiei economicofinanciare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, pentru structurile apartinand Ministerului Finantelor Publice.

Art. 13
Selectarea operatorilor economici care urmeaza a fi supusi inspectiei economico-financiare este efectuata de catre organul de inspectie economico-financiara competent, pe baza criteriilor de selectie care vor fi stabilite prin norme metodologice.

Art. 14
(1) Inaintea desfasurarii inspectiei economicofinanciare, organul de inspectie economico-financiara are obligatia sa instiinteze operatorul economic in legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de inspectie economico-financiara.
(2) Dupa primirea avizului de inspectie economico-financiara, operatorul economic poate solicita, o singura data, pentru motive justificate, amanarea datei de incepere a inspectiei economico-financiare. Amanarea se aproba sau se respinge de catre organul de inspectie economico-financiara prin decizie. In cazul in care organul de inspectie economico-financiara a admis cererea de amanare a inspectiei economico-financiare, acesta comunica operatorului economic data la care a fost reprogramata inspectia economico-financiara.
(3) Avizul de inspectie economico-financiara cuprinde:
a) temeiul juridic al inspectiei economico-financiare;
b) data de incepere a inspectiei economico-financiare;
c) obiectivele inspectiei economico-financiare si perioadele ce urmeaza a fi supuse inspectiei economico-financiare;
d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a inspectiei economico-financiare.
(4) Avizul de inspectie economico-financiara se comunica operatorului economic, in scris, inainte de inceperea inspectiei economico-financiare, astfel:
a) cu 30 de zile inainte, pentru operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) cu 15 zile inainte, pentru ceilalti operatori economici.
(5) Avizul de inspectie economico-financiara se comunica la inceperea inspectiei economico-financiare in urmatoarele situatii:
a) in cazul efectuarii unei inspectii economico-financiare la un operator economic aflat in procedura de insolventa;
b) in cazul in care, ca urmare a unui control documentar, se impune inceperea imediata a inspectiei economico-financiare;
c) pentru extinderea inspectiei economico-financiare la alte obiective si perioade decat cele cuprinse in avizul de inspectie economico-financiara.
(6) Emiterea avizului de inspectie economico-financiara nu este necesara:
a) in cazul controlului documentar;
b) in cazul unor actiuni indeplinite ca urmare a solicitarii unor autoritati, potrivit legii;
c) in cazul refacerii inspectiei economico-financiare ca urmare a unei decizii de solutionare a plangerii prealabile;
d) pentru solutionarea unor cereri ale operatorului economic;
e) in cazul unor actiuni de documentare, analiza si urmarire a implementarii unor reglementari legale.
(7) Operatorul economic poate renunta la beneficiul perioadei de comunicare a avizului de inspectie economicofinanciara prevazut la alin. (4).
(8) Data inceperii inspectiei economico-financiare este data mentionata in registrul unic de control.
(9) Daca inspectia economico-financiara nu incepe la 15 zile de la data prevazuta in aviz, operatorul economic va fi instiintat, in scris, asupra noii date de incepere a inspectiei economicofinanciare.

Art. 15
(1) Inspectia economico-financiara se desfasoara, de regula, in spatiile de lucru ale operatorilor economici controlati.
(2) Daca nu exista un spatiu de lucru adecvat pentru derularea inspectiei economico-financiare, atunci aceasta se va putea desfasura la sediul organului de inspectie economicofinanciara sau in orice alt loc stabilit de comun acord cu operatorul economic.
(3) Inspectia economico-financiara se desfasoara, de regula, in timpul programului de lucru al operatorului economic.
Inspectia economico-financiara se poate desfasura si in afara programului de lucru al operatorului economic, cu acordul scris al acestuia si cu aprobarea conducatorului organului de inspectie economico-financiara.

Art. 16
(1) Durata efectuarii inspectiei economicofinanciare este stabilita de organele de inspectie in functie de obiectivele stabilite si nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) In cazul operatorilor economici care au calitatea de mari contribuabili, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al celor care au sedii secundare, durata inspectiei economicofinanciare nu poate fi mai mare de 6 luni.
(3) Actiunea de inspectie economico-financiara poate fi suspendata ori de cate ori sunt motive justificate pentru aceasta. Conditiile si modalitatile de suspendare se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.
(4) La calculul duratei inspectiei economico-financiare nu sunt incluse perioadele in care actiunea de inspectie economico-financiara este suspendata.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), ministrul finantelor publice poate dispune efectuarea de misiuni de inspectie economico-financiara pe perioada derularii programelor de interes national si strategic stabilite prin acte normative la operatorii economici reprezentativi in domeniul vizat.

Art. 17
(1) Inspectia economico-financiara va avea in vedere examinarea tuturor starilor de fapt si raporturile juridice care sunt relevante pentru realizarea obiectivelor inspectiei economico-financiare.
(2) Inspectia economico-financiara va fi efectuata in asa fel incat sa afecteze cat mai putin activitatea curenta a operatorului economic si sa utilizeze eficient timpul destinat inspectiei economico-financiare.
(3) Inspectia economico-financiara se efectueaza o singura data pentru fiecare exercitiu financiar, pentru obiectivele prevazute la art. 6 lit. b). Prin exceptie, Ministerul Finantelor Publice poate decide reverificarea unei anumite perioade daca, de la data incheierii inspectiei economico-financiare si pana la data implinirii termenului de prescriptie, apar date suplimentare, necunoscute la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele inspectiei economico-financiare.
(4) Activitatea de inspectie economico-financiara se organizeaza si se desfasoara in baza unor programe anuale, trimestriale si lunare aprobate in conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care vor fi corelate in prealabil cu programul de activitate al Curtii de Conturi.
(5) La inceperea inspectiei economico-financiare, organul de inspectie economico-financiara este obligat sa prezinte operatorului economic legitimatia de inspectie si ordinul de serviciu semnat de conducatorul organului de inspectiei economico-financiara. Inceperea inspectiei economicofinanciare trebuie consemnata in registrul unic de control.
(6) La finalizarea inspectiei economico-financiare operatorul economic este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia economico-financiara. In declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de operatorul economic.

Art. 18
(1) Operatorul economic are obligatia sa coopereze cu organele de inspectie economico-financiara in vederea determinarii starii de fapt financiare, prin prezentarea faptelor cunoscute de catre acesta, in intregime, conform realitatii, si prin indicarea mijloacelor doveditoare care ii sunt cunoscute.
(2) La inceperea inspectiei economico-financiare operatorul economic va fi informat ca poate numi persoane care sa dea informatii. Daca informatiile operatorului economic sau cele ale persoanei numite de acesta sunt insuficiente, organul de inspectie economico-financiara se poate adresa si altor persoane pentru obtinerea de informatii.
(3) Pe toata durata desfasurarii inspectiei economicofinanciare operatorii economici supusi acesteia au dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate sau juridica.

Art. 19
(1) Operatorul economic va fi informat pe parcursul desfasurarii inspectiei economico-financiare asupra constatarilor rezultate din inspectia economico-financiara.
(2) Organul de inspectie economico-financiara prezinta operatorului economic proiectul raportului de inspectie economico-financiara, care contine constatarile si consecintele lor, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere in scris, cu exceptia cazului in care operatorul economic renunta la acest drept.
(3) Data, ora si locul prezentarii concluziilor vor fi comunicate operatorului economic in timp util.
(4) Operatorul economic are dreptul sa isi prezinte, in scris, punctul de vedere cu privire la constatarile inspectiei economicofinanciare, in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii proiectului raportului de inspectie economico-financiara. Dupa analizarea punctului de vedere prezentat de operatorul economic, organul de inspectie economico-financiara va proceda la definitivarea raportului de inspectie economicofinanciara.

Art. 20
(1) Organele de inspectie economico-financiara vor sesiza organele de urmarire penala in legatura cu constatarile efectuate cu ocazia inspectiei economico-financiare care ar putea intruni elemente constitutive ale unei infractiuni, in conditiile prevazute de legea penala.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) organele de inspectie economico-financiara au obligatia de a intocmi proces-verbal, semnat de organul de inspectie economico-financiara si de catre operatorul economic supus inspectiei economico-financiare, cu sau fara explicatii ori obiectii din partea operatorului economic.
In cazul in care cel supus inspectiei economico-financiare refuza sa semneze procesul-verbal, organul de inspectie economicofinanciara va consemna acest lucru in procesul-verbal. In toate cazurile procesul-verbal va fi comunicat operatorului economic.

Art. 21
(1) Rezultatul inspectiei economico-financiare se consemneaza, in scris, intr-un raport de inspectie economicofinanciara in care se prezinta constatarile inspectiei economico-financiare din punct de vedere faptic si legal.
(2) Raportul de inspectie economico-financiara se intocmeste la finalizarea inspectiei economico-financiare si cuprinde toate constatarile in legatura cu perioadele si obiectivele verificate. In cazul in care operatorul economic si-a exercitat dreptul prevazut la art. 19 alin. (4), raportul de inspectie economico-financiara cuprinde si opinia organului de inspectie economico-financiara, motivata in drept si in fapt, cu privire la acest punct de vedere.
(3) In baza constatarilor din rapoartele de inspectie economico-financiara se dispun masuri prin dispozitie obligatorie emisa de organul de inspectie economico-financiara competent.
(4) Dispozitia obligatorie se comunica operatorilor economici controlati in termen de 10 zile de la data inregistrarii raportului de inspectie economico-financiara la organul de inspectie economico-financiara.
(5) Masurile dispuse prin dispozitia obligatorie pentru plata obligatiilor datorate, inlaturarea, corectarea, prevenirea neregulilor constatate in activitatea operatorilor economici controlati, recuperarea pagubelor produse si pentru suspendarea aplicarii masurilor care contravin reglementarilor financiar-contabile sunt obligatorii de la data comunicarii acesteia.

Art. 22
(1) Sumele cuvenite bugetului general consolidat, stabilite prin rapoartele de inspectie economico-financiara si inscrise in dispozitia obligatorie, constituie creante bugetare.
Dispozitia obligatorie constituie titlu de creanta.
(2) Pentru creantele bugetare prevazute la alin. (1) se datoreaza accesorii calculate conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data incasarii acestora de catre operatorul economic verificat sau de la termenele scadente ale obligatiilor de plata.
(3) Creantelor bugetare si accesoriilor aferente, stabilite de organele de inspectie economico-financiara competente, li se aplica reglementarile legale in vigoare referitoare la colectarea creantelor fiscale.

Art. 23
(1) Impotriva dispozitiei obligatorii se poate formula plangere prealabila in temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva dispozitiei obligatorii se face de catre Ministerul Finantelor Publice.
(3) Plangerea prealabila nu suspenda executarea dispozitiei obligatorii.

Art. 24
(1) La solicitarea organelor de inspectie economico-financiara, conducerea si personalul operatorilor economici controlati au, potrivit legii, obligatia:
a) sa transmita actele, documentele si inscrisurile solicitate la termenele si in structura stabilita;
b) sa permita accesul neingradit in sediul operatorului economic, precum si in spatiile si orice alte incinte in care se desfasoara activitatea economica;
c) sa asigure spatii de lucru adecvate si acces logistic corespunzator, in conditiile in care detin astfel de facilitati;
d) sa furnizeze informatii si explicatii verbale si/sau in scris, dupa caz, in legatura cu obiectul inspectiei economicofinanciare;
e) sa asigure sprijinul si conditiile necesare bunei desfasurari a inspectiei economico-financiare si pentru clarificarea constatarilor;
f) sa se conformeze, in termenele stabilite, masurilor dispuse prin actul administrativ financiar.
(2) La solicitarea organelor de inspectie economicofinanciara, conducatorii operatorilor economici controlati au obligatia sa prezinte fundamentari, analize, situatii, raportari si orice alte informatii cu privire la indicatorii economico-financiari din bugetele de venituri si cheltuieli.
(3) Directorul economic, contabilul-sef, persoanele cu atributii in exercitarea controlului managerial al operatorului economic sunt obligate sa informeze, in scris, Ministerul Finantelor Publice in legatura cu efectuarea pe propria raspundere a conducatorului operatorului economic a unor operatiuni care nu indeplinesc conditiile de legalitate, precum si in legatura cu cele constatate prin rapoarte anuale de control intern managerial.
(4) Conducatorii operatorilor economici au obligatia sa furnizeze informatiile solicitate de organele de inspectie economico-financiara pentru efectuarea actiunilor de documentare, analiza si urmarire a implementarii unor reglementari.


Capitolul IV - Contraventii si sanctiuni


Art. 25
(1) Constituie contraventie nerespectarea de catre operatorii economici controlati a prevederilor art. 4 si 24.
(2) Contraventia prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu amenda astfel:
a) de la 30.000 lei la 40.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. b) si f);
b) de la 20.000 lei la 30.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 4, art. 24 alin. (1) lit. d) si e) si alin. (3);
c) de la 10.000 lei la 20.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. a) si alin. (4);
d) de la 5.000 lei la 10.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 24 alin. (1) lit. c) si alin. (2).
(3) Amenzile contraventionale prevazute la alin. (2) se aplica operatorilor economici controlati sau persoanelor fizice responsabile, dupa caz.
(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele de inspectie economico-financiare.
(5) Sumele incasate din amenzile aplicate in conditiile prezentei ordonante de urgenta se fac venituri la bugetul de stat.
(6) Limitele amenzilor contraventionale prevazute in prezenta ordonanta de urgenta se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
(7) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 26
(1) Ministerul Finantelor Publice elaboreaza norme metodologice privind infiintarea, organizarea, functionarea si structura organizatorica a inspectiei economico-financiare, aprobate prin hotarare a Guvernului, in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune la nivelul operatorilor economici se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 27
Termenele in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se calculeaza conform normelor legale in vigoare la data cand au inceput sa curga.

Art. 28
(1) Controalele financiare nefinalizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor continua potrivit Legii nr. 30/1991, cu modificarile ulterioare, Ordinului ministrului finantelor publice nr. 889/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si procedurilor in vigoare la data inceperii acestora.
(2) Plangerile prealabile depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta impotriva proceselor-verbale de control financiar se solutioneaza potrivit Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii Financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.160/2010.

Art. 29
Normele metodologice pentru aparatul de control financiar al statului din cadrul Ministerului Finantelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 889/2005, cu modificarile ulterioare, raman aplicabile pana la data aprobarii normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in masura in care nu contravin prevederilor acesteia.

Art. 30
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila, precum si cu orice alte dispozitii legale.

Art. 31
Dispozitiile art. 25 intra in vigoare in termen de 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 32
La articolul 29 alineatul (1) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
„c) persoanele cu atributii de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice, pentru contraventiile prevazute la art. 27, cu exceptia celor de la lit. d), e) si j)."

Art. 33
Prevederile art. 29 alin. (1) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost completata prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica numai operatorilor economici definiti la art. 3 pct. 5.

Art. 34
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 27 martie 1991, cu modificarile ulterioare.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
18 useri online

Useri autentificati: