DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Ordonanta de urgenta nr. 93/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 874 din 21 decembrie 2012

Avand in vedere disfunctionalitatile constatate, mai ales in ultima perioada, in activitatea desfasurata in sectorul pietei de capital si cel al asigurarilor, este necesara adoptarea unor masuri de ordin legislativ, care sa asigure eficientizarea activitatii de supraveghere sectoriala realizata in afara ariei de competenta a bancii centrale.
Luarea acestor masuri in regim de urgenta se impune in considerarea faptului ca exista riscul ca, in actuala conjunctura, in care se mentin tensiunile generate de criza economica, aceste disfunctionalitati sa submineze, prin contaminare, increderea populatiei in serviciile oferite de intregul sistem financiar si in modul in care se realizeaza supravegherea acestora.
Intrucat aspectele vizate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
(2) Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin preluarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghee a Sistemului de Pensii Private.
(3) A.S.F. are sediul central in municipiul Bucuresti, Str. Foisorului, sectorul 3, si isi poate deschide reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei, in functie de necesitati.

Art. 2
(1) In sensul prezentei ordonante de urgenta, supravegherea exercitata de A.S.F. priveste activitatea:

a) intermediarilor in instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pietelor de instrumente financiare si depozitarului central, precum si asupra operatiunilor de piata si emintentilor, conform prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Nationale de Valori Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 214/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 253/2004 privind caracterul definitiv al decontarii in sistemele de plati si in sistemele de decontare a operatiunilor cu instrumente financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garantie financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 222/2004, cu modificarile si completarile ulteiroare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) asiguratorilor, reasiguratorilor, intermediarilor in asigurari si reasigurari si a altor activitati in legatura cu acestea, conform prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor republicata, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 62/2009, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 432/2006, Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, cu modificarile ulterioare;
c) sistemului de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr. 62/2009.
(2) A.S.F este autoritate competenta la nivel national pentru aplicarea si urmarirea respectarii actelor normative de directa aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, in domeniile prevazute la alin. (1), daca prin lege nu se prevede altfel.

Art. 3
Supravegherea exercitata de A.S.F., prevazuta la art. 2 alin. (1), se realizeaza prin:
a) acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordarii, dupa caz, in conditiile legii, de autorizatii, aprobari, avize, atestate, derogari;
b) emiterea de reglementari, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
c) realizarea controlului asupra entitatilor si operatiunilor prevazute la art. 2 alin. (1) pe baza raportarilor primite si prin verificari la fata locului;
d) dispunerea de masuri si aplicarea de sanctiuni.

Art. 4
A.S.F., membrii conducerii si personalul acesteia nu vor solicita si nici accepta instructiuni de orice natura de la nicio alta institutie, organism sau autoritate in exercitarea atributiilor lor conferite de lege.


Capitolul II - Obiective, atributii si prerogative


Art. 5
In exercitarea atributiilor si prerogativelor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de functionare si supraveghere a pietelor, participantilor si operatiunilor pe aceste piete si are ca obiective:
a) asigurarea stabilitatii, competitivitatii si bunei functionari a pietelor de instrumente financiare, promovarea increderii in aceste piete si in investitiile in instrumente financiare, precum si asigurarea proectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;
b) promovarea stabilitatii activitatii de asigurare si apararea drepturilor asiguratilor;
c) asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private si protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor.

Art. 6
(1) Atributiile si prerogativele conferite A.S.F., inclusiv conditiile de exercitare a acestora, precum si masurile si sanctiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele prevazute in actele normative prevazute la art. 2 alin. (1).
(2) Reglementarile A.S.F. pot fi sub forma de regulamente, norme si instructiuni.
(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizatiile, avizele si deciziile.

Art. 7
(1) Orice persoana care se considera vatamata de aplicarea necorespunzatoare sau de neaplicarea de catre A.S.F. a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente.
(2) A.S.F. este singura autoritate in masura sa se pronunte asupra evaluarilor si analizalor calitative care stau la baza emiterii actelor sale.


Capitolul III - Conducerea si organizarea A.S.F.


Art. 8
(1) A.S.F. este condusa de un consiliu format din 15 membri, din care unul detine functia de presedinte si 3 care detin functia de vicepresedinte.
(2) Membrii consiliului A.S.F. sunt numiti de Parlament, in sedinta comuna a celor doua Camere, la propunerea comuna a Comisiei pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital si a Comisiei economice, industrie si servicii din Senat si, respectiv, a Comisiei buget, finante si banci si a Comisiei pentru politica economica, reforma si privatizare din Camera Deputatilor.
(3) Comisiile reunite prevazute la alin. (2) efectueaza selectia candidatilor ce urmeaza sa fie numiti, exclusiv pe baza experientei si calificarii profesionale in supravegherea sectorului financiar.
(4) Numirea membrilor Consiliului A.S.F. se face pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului, cu respectarea prevedderilor alin. (2) si (3) ale art. 9.

Art. 9
Membrii A.S.F. trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa fie cetateni romani cu domiciliul in Romania, cu o buna reputatie si pregatire profesionala si o experienta profesionala corespunzatoare in domenii in care A.S.F. are competente;
b) sa nu fie senatori, deputati sau membri ai vreunui partid politic ori organizatie politica pe perioada exercitarii mandatului si sa nu candideze pentru o astfel de functie;
c) sa nu exercite o alta profesie sau sa nu ocupe o functie publica ori privata, cu exceptia posibilitatii desfasurarii de activitati didactice, cercetare stiintifica, consultanta, expertiza pentru organismele internationale, cu evitarea conflictului de interese;
d) sa nu fie membri in consiliile de administratie, consiliile de supraveghere, directorate sau in comisiile de cenzori, sa nu detina functia de director ori alte functii la persoanele juridice si entitatile cae sunt supuse supravegherii A.S.F. si sa nu detina ei si/sau membrii familiilor lor pana la gradul al treilea inclusiv, direct sau indirect, o participatie de cel putin 10% din capitalul acestor persoane juridice si entitati sau din drepturile de vot ori o participatie care sa permita exercitarea unei influente semnificative asupra luarii deciziilor in aducarea generala sau in consiliul de administratie a acestora;
e) sa nu fi facut parte din conducerea unei societati comerciale, care, sub orice forma, si-a incetat activitatea fara a-si respecta obligatiile fata de terti sau care a fost declarata in stare de faliment ca urmare a rezultatelor din perioada in care persoana si-a exercitat mandatul si pentru care aceasta este raspunzatoare;
f) sa nu aiba cazier judiciar si fiscal;
g) sa nu fie soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, membrii consiliului de administratiei al Bancii Nationale a Romaniei.

Art. 10
(1) Revocarea din functie a unui membri al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevazute la art. 8 alin. (2), cand acesta nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 9 ori daca se face vinovat de comiterea de infractiuni in exercitarea functiei si/sau in legatura cu aceasta.
(2) Niciun membru al Consiliului A.S.F. nu poate fi revocat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevazuta la alin. (1).

Art. 11
In cazul imposibilitatii definitive de exercitare a mandatului de catre unul dintre membrii Consiliului, precum si in cazul demisiei unui membru, la sesizarea A.S.F., comisiile parlamentare prevazute la art. 8 alin. (2) propun Parlamentului, in termen de 30 de zile, numirea unei alte persoane. Se considera imposibilitate definitiva de exercitare a mandatului orice imprejurare care creeaza o indisponibilitate cu o durata mai mare de 90 de zile consecutive.

Art. 12
(1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. inceteaza in urmatoarele conditii:
a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);
b) prin demisie;
c) prin revocarea de catre Parlament conform prevederilor art. 10;
d) prin inlocuire, conform art. 11;
e) prin deces.
(2) Membrii Consiliului A.S.F. ale caror mandate au expirat raman in functie pana la numirea succesorilor lor.
(3) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata ramasa a mandatului.
(4) Membrii A.S.F. au la dispozitie un termen de 30 de zile de la data numirii in vederea inlaturarii oricaror incompatibilitati care rezulta din prevederile art. 9.
(5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligatia sa notifice de indata, in scris, A.S.F. si Parlamentului aparitia oricareia dintre situatiile de incompatibilitate prevazute la art. 9. Pana la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

Art. 13
(1) Presedintele reprezinta A.S.F. ca autoritate administrativa autonoma, ca persoana juridica de drept public si in raporturi de drept comun.
(2) In cazul imposibilitatii temporare de exercitare a prerogativelor presedintelui, reprezentarea A.S.F. revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte sau, in caz de indisponibilitate a acestuia, de Consiliu.

Art. 14
(1) Convocarea Consiliului A.S.F. se face de catre presedinte ori de cate ori este necesar sau la solicitarea a cel putin 8 membri ai acestuia.
(2) Consiliul A.S.F. delibereaza valabil in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii sai, incluzand presedintele sau, in absenta acestuia, unul dintre vicepresedinti.
(3) Hotararile sunt adoptate cu votul majoritati imembrilor prezenti, iar in caz de balotaj, este decisiv votul presedintelui sau, in absenta acestuia, cel al vicepresedintelui care conduce dezbaterile.
(4) Hotararea adoptata este obligatorie pentru toti membrii Consiliului A.S.F., opinia separata a membrilor care au votat impotriva sau care s-au abtinut de la vot fiind consemnata in procesul-verbal al sedintei respective.
(5) Membrii Consiliului A.S.F. isi exercita mandatul potrivit legii. Ei raspund pentru activitatea lor in mod similar, cu exceptia situatiei in care au votat impotriva unei hotarari ori s-au abtinut de la votul acesteia si au consemnat opinia separata in procesul-verbal al sedintei. Membrii Consiliului sunt obligati sa semneze actele care decurg din hotararea adoptata, daca aceasta situatie le revine potrivit legii si regulamentelor interne ale A.S.F., chiar daca au votat impotriva ori s-au abtinut de la votul hotararii.

Art. 15
(1) Structura organizatorica, numarul de posturi, atributiile de conducere si de executie ale personalului, criteriile de angajare si selectare a personalului care sa asigure desfasurarea in bune conditii a activitatii se stabilesc de catre Consiliul A.S.F., sens in care acesta trebuie sa aprobe cel putin: organigrama, regulementul de organizae si functionare si regulamentul intern.
(2) Consiliul A.S.F. stabileste prin regulament propriu regimul si principiile privind remunerarea membrilor Consiliului si a personalului angajat. In baza acestuia, Consiliul hotaraste nivelul remunerarii membrilor sai si a personalului angajat, cu luarea in considerare a nivelului remuneratiei acordate unor pozitii si functii similare din piata financiara.

Art. 16
A.S.F. raspunde in limita patrimoniului propriu.

Art. 17
(1) In numele A.S.F., presedintele Consiliului prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al A.S.F., care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
(2) Raportul prevazut la alin. (1) se publica de catre A.S.F., dupa prezentarea acestuia in Parlament, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.


Capitolul IV - Bugetul A.S.F.


Art. 18
(1) A.S.F. se finanteaza integral din venituri proprii extrabugetare.
(2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevazute la:
a) art. 13 si 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) art. 17 alin. (1) si art. 35 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19
Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba de catre consiliul de administratie al A.S.F., in conformitate cu obiectivele si atributiile acesteia.

Art. 20
Disponibilitatile banesti ale A.S.F., in vederea fructificarii lor, pot fi plasate, in conditii de piata si cu evitarea conflictului de interese, in instrumente purtatoare de dobanda la institutiile de credit, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte instrumente cu grad de risc scazut.

Art. 21
A.S.F. poate sa cumpere, sa inchirieze sau sa dobandeasca in proprietate ori in folosinta imobilele necesare desfasurarii activitatii din sursele de finantare prevazute la art. 18 alin. (2).


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 22
(1) A.S.F. preia Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe baza de protocoale de predare-preluare incheiate cu fiecare dintre acestea, in termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului A.S.F., dar nu mai tarziu de 15 martie 2013, disponibilitatile banesti existente in conturi si patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.
(2) Protocoalele prevazute la alin. (1) intra in vigoare la data semnarii ultimului protocol.

Art. 23
A.S.F. preia numarul de posturi si personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu mentinerea tuturor drepturilor avute la data preluarii, inclusiv cele salariale.d

Art. 24
(1) A.S.F. isi exercita prerogativele prevazute la art. 2 alin. (1) incepand cu data incheierii protocolului de predare-preluare, prevazut la art. 22 alin. (1), dar nu mai tarziu de 15 martie 2013. La aceeasi data, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Provate se desfiinteaza si mandatele membrilor acestor autoritati, respectiv ale membrilor conducerii acestora inceteaza de drept.
(2) Pana la data desfiintarii, in conditiile alin. (1), Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private isi continua activitatea potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 25
(1) A.S.F. se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din toate actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si alele asemenea, precum si in toate litigiile in care Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private sunt parte.
(2) Contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile, acordurile si altele asemenea incheriate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aflate in executare la data adoptarii prezentei ordonante de urgenta, isi mentin valabilitatea si se preiau de catre A.S.F.

Art. 26
In cuprinsul actelor normative, sintagmele "Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare", "Comisia de Supraveghere a Asigurarilor" si "Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private" se inlocuiesc cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiara".

Art. 27
Actele emise de autoritatile care se desfiinteaza potrivit art. 24 alin. (1), inclusiv reglementarile adoptate de acestea in aplicarea legii, isi pastreaza valabilitatea.

Art. 28
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu legislatia care reglementeaza activitatea autoritatilor care se desfiinteaza, dupa caz, in masura in care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Art. 29
Prevederile art. 23, 25, 26 si 28 se aplica de la data prevazuta la art. 22 alin. (1).
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficia
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
HG 370/2013 privind modificarea HG 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare. Hotarare nr. 370/2013
OUG 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Ordonanta de urgenta nr. 46/2013
Ordin nr. 1553/2012 privind conditiile si modalitatile de suspendare a actiunii de inspectie economico-financiara
Ordin 1545/2012 privind competenta de exercitare a inspectiei economico-financiare, solutionarea conflictului de competenta si delegarea competentei
OUG 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 26/2012
Legea 11/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 11/2012
OUG 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare
Ordin 1931/2010 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Garzii Financiare
Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordin nr. 1080/2010
Legea 74/2010 pentru aprobarea OG nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010
Ordin nr. 247/2010 pentru stabilirea procedurii de constituire a garantiilor financiare si de disponibilizare a sumelor, aprobarea modelului certificatului de garantie financiara, precum si stabilirea procedurii de emitere a certificatului de garanti
HG nr. 759/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1470/2007
Curierul Judiciar, Nr. 5/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
169 useri online

Useri autentificati: