DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 92/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 957 din 30 decembrie 2014

Avand in vedere "Scrisoare de punere in intarziere - incalcarea nr. 2013/4216" a Comisiei Europene, prin care "se atrage atentia asupra anumitor dispozitii din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, care par sa ridice probleme de compatibilitate cu principiile fundamentale ale libertatii de a presta servicii, reglementate de articolul 56 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene", si in care se formuleaza "obiectii cu privire la lipsa de coerenta a cadrului juridic romanesc privind jocurile de noroc", prezenta ordonanta de urgenta propune reglementari legislative care sa evite incalcarea prevederilor Tratatului privind functionarea Uniunii Europene, dar in acelasi timp sa serveasca intereselor consacrate prin monopolul de stat in domeniul jocurilor de noroc.
Totodata, avand in vedere necesitatea instituirii unor masuri fiscale privind asigurarea surselor de finantare a dezvoltarii economice si tinand cont de faptul ca taxa de autorizare perceputa organizatorilor de jocuri de noroc este nemodificata din anul 2009, se impune modificarea nivelului de taxare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.
Tinand cont de situatiile expuse mai sus, ce vizeaza domeniul de activitate al jocurilor de noroc, se impune imbunatatirea cadrului normativ prin promovarea prezentei ordonante de urgenta.
In vederea asigurarii conditiilor necesare realizarii obligatiilor Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor, privind activitatile de interes public national in domeniul administrarii drumurilor nationale si autostrazilor,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conform carora jocurile de noroc sunt exploatate in mod direct de detinatorul licentei, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, in comun sau nu, intre un organizator de jocuri de noroc si unul sau mai multi operatori economici sau persoane fizice, intre care exista un contract incheiat in conditiile legii, raspunderea revenind partilor contractante."

2. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza conditiile generale pentru:
(i) organizarea jocurilor de noroc traditionale si la distanta;
(ii) organizarea de activitati de productie, distributie, service, import, export, achizitie intracomunitara, livrare intracomunitara pentru echipamentele de jocuri de noroc si alte activitati conexe, specifice jocurilor de noroc;
(iii) emiterea, prelungirea, revocarea si incetarea licentelor pentru activitatile prevazute la pct. (i) si (ii);
(iv) monitorizare si control asupra activitatilor prevazute la pct. (i) si (ii) de mai sus."


3. Dupa articolul 1 se introduc trei noi articole, articolele 1^1-1^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 1^1
(1) Pentru calculul taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat se calculeaza ca diferenta dintre sumele incasate de la jucatori cu titlul de taxa de participare la joc si premiile acordate (inclusiv 'jack-pot'-ul) pentru fiecare tip de joc pe o zi/luna calendaristica, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
(2) In cazul jocurilor de noroc in care organizatorul incaseaza un comision de la participantii/castigatorii la jocurile de noroc, pentru calculul taxei aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, venitul din jocurile de noroc al unui operator licentiat il reprezinta incasarile obtinute (comisioanele retinute de la participantii la joc), respectiv cota-parte din suma perceputa de organizator, conform regulamentelor de joc pe o zi/luna calendaristica, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1^2
Reclama si publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul national se vor face cu respectarea principiilor prevazute la art. 10 alin. (3). Se vor posta la loc vizibil pe materialele de promovare seria si numarul licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare detinute de organizatorul de jocuri de noroc. In intelesul prezentului alineat, nu sunt considerate actiuni in scop de reclama, publicitate sau cu caracter promotional actiunile desfasurate de organizatori in mod direct in locatiile si pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care contin informatii cu privire la un joc de noroc pentru un numar nelimitat de persoane este interzisa.

Art. 1^3
(1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, operatorul de jocuri de noroc licentiat este organizatorul de jocuri de noroc, respectiv persoana juridica care a obtinut licenta de organizare a jocurilor de noroc si autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.
(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, jocurile de noroc traditionale sunt toate jocurile de noroc prevazute sau nu in prezenta ordonanta de urgenta care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 si care se desfasoara prin mijloace de joc instalate pe teritoriul Romaniei si care nu se transmit sau se realizeaza prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie).
(3) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, jocurile de noroc la distanta sau jocurile de noroc online sunt toate jocurile de noroc prevazute sau nu in prezenta ordonanta de urgenta care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3 si care se desfasoara doar prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie).
(4) Echipamentul de comunicare pentru organizarea de jocuri de noroc la distanta se refera la sisteme si retele informatice, care includ serverul organizatorului jocului de noroc si toate componentele acestuia, sistemele de operare legate de acestea, serverul in oglinda, serverul de siguranta si software-ul jocului."

4. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Prin joc de noroc se intelege acea activitate care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: se atribuie castiguri materiale, de regula banesti, ca urmare a oferirii publice de catre organizator a unui potential castig si a acceptarii ofertei de catre participant, cu perceperea unei taxe de participare directe sau disimulate, castigurile fiind atribuite in baza regulamentului de joc aprobat de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, denumit in continuare O.N.J.N., prin selectia aleatorie a rezultatelor evenimentelor care fac obiectul jocului, indiferent de modul de producere a acestora.
(2) Sunt incluse in aceasta categorie si acele activitati in care beneficiarii premiilor sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri ce se vor produce fara implicarea organizatorilor.
(3) Organizarea oricarei activitati care implica existenta unuia din urmatoarele elemente: joc si/sau partida caracteristice jocurilor de noroc, taxa de participare sau miza, fond de castiguri sau premii ce urmeaza a se acorda unui/unor castigator/castigatori, mijloace de joc specifice jocurilor de noroc (carti, zaruri, mese de joc si altele), organizatori de activitati caracteristice jocurilor de noroc, participanti la aceste activitati este permisa doar cu avizul Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N."

5. La articolul 5, alineatele (1), (2), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Prin mijloc de joc se intelege orice suport material, inclusiv sistemul informatic (software-ul si hardware-ul), care serveste sau permite organizarea, desfasurarea ori participarea la jocuri de noroc. Mijloacele de joc pot fi: de baza si auxiliare.
(2) Prin mijloc de joc de baza se intelege orice suport material, inclusiv suportul informatic, care genereaza, in mod direct, elementele aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc. Intra in aceasta categorie, pentru jocurile de noroc in care castigatorii sunt stabiliti pe baza rezultatelor unor evenimente sau concursuri care nu depind in mod exclusiv de hazard, software-ul, serverele sau alte suporturi informatice similare care asigura organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a jocurilor de noroc respective. Software-ul jocurilor de noroc trebuie sa contina un generator de numere aleatorii care determina rezultatele jocurilor.
.........
(5) Sunt permise ca instrumente de plata care concura la exploatarea jocurilor de noroc, definite la art. 10 alin. (1), instrumentele de plata utilizate in sistemul financiar-bancar (ordine de plata, viramente, foi de varsamant), mijloacele banesti, inclusiv cardurile bancare, cu conditia ca toate mijloacele de plata utilizate si mijloacele banesti, inclusiv cardurile bancare, utilizate de persoanele fizice majore participanti la jocul de noroc, sa contina informatii despre persoana fizica care a operat cu instrumentul de plata. Pentru jocurile de noroc la distanta (on-line) definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), mijloacele de plata utilizate si mijloacele banesti, inclusiv cardurile, trebuie sa fie operate de banci din Romania. Organizatorul de jocuri de noroc la distanta licentiat in Romania va face toate tranzactiile doar prin intermediul conturilor bancare deschise la banci de pe teritoriul national roman.
.........
(7) Prin echipamente tehnice care asigura suportul pentru monitorizarea si supravegherea jocurilor de noroc se intelege hardware-ul, software-ul si mijloacele de comunicatii sau mijloacele asimilate acestora, prin intermediul carora isi desfasoara activitatea specifica O.N.J.N."

6. La articolul 5, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu urmatorul cuprins:
"(8) Echipamentele dedicate pentru organizarea jocurilor de noroc trebuie aprobate de catre Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., pot fi fabricate de un rezident sau nerezident cu conditia ca producatorul sa detina licenta, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta. Conditiile ce trebuie indeplinite, precum si lista cu echipamentele dedicate jocurilor de noroc va fi reglementata prin ordin al presedintelui O.N.J.N.
(9) Site-ul organizatorului licentiat in Romania sa desfasoare jocuri de noroc la distanta trebuie, obligatoriu, sa contina informatii in limba romana, respectiv: datele organizatorului conform cu inregistrarea sa la oficiul registrului comertului, inclusiv date de identificare fiscala si/sau un alt numar de identificare, licenta emisa de catre Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., regulile privind desfasurarea jocurilor de noroc, enumerarea clara si neechivoca a modalitatilor de acceptare a mizelor, de acumulare si de plata a castigurilor, suma mizelor si suma castigurilor, servicii de suport, date de corespondenta - inclusiv un numar de telefon si adresa de e-mail pentru contact direct si in timp util cu organizatorul, modalitatile de depunere a plangerilor si sesizarilor catre organizator si O.N.J.N., precum si alte aspecte ce vor fi reglementate prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.
(10) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, locatiile specializate in care se poate desfasura activitatea de jocuri de noroc sunt: salile dedicate de slot-machine, agentiile de pariuri si agentiile loto, cluburile de poker, salile de bingo si cazinourile. Conditiile ce trebuie indeplinite pentru locatiile specializate vor fi reglementate prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta."

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) Prin organizator de jocuri de noroc se intelege persoana juridica licentiata sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc in conditiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice. Poate dobandi aceasta calitate persoana juridica de drept roman constituita in conditiile legii sau persoana juridica constituita legal intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in state semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European sau din Confederatia Elvetiana.
(2) Poate dobandi calitatea de organizator temporar de jocuri de noroc persoana juridica, constituita in conditiile alin. (1), care organizeaza si exploateaza jocuri de noroc pe o perioada de 3 luni, in statiunile turistice, astfel cum sunt mentionate in anexa nr. 5 din Hotararea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice, cu completarile ulterioare."

8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Prin participant la jocul de noroc se intelege orice persoana fizica majora, cu varsta de cel putin 18 ani impliniti, care doreste si are dreptul legal sa participe la jocuri de noroc autorizate in conditiile prezentei ordonante de urgenta si a reglementarilor specifice. Participarea la joc presupune acceptarea neconditionata a regulamentului respectivului joc de noroc.
(2) Se interzice participarea la jocuri de noroc traditionale a persoanelor care nu detin asupra lor acte de identitate valabile."

9. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Un organizator de jocuri de noroc va fi obligat, in termen de maximum 3 zile lucratoare, in conformitate cu procedura stabilita, in conditiile si regulile aprobate pentru desfasurarea jocurilor de noroc sa achite castigurile si/sau sa ofere premiile in natura persoanei fizice care a prezentat jetoane, cupoane, bilete sau alte mijloace pentru a dovedi castigul, dovezi care sunt prezentate material."

10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
Prin jocuri de noroc frauduloase se intelege acele jocuri de noroc prin care mijloacelor de joc aprobate le sunt modificate constructia, datele sau parametrii initiali, astfel incat sa fie adusa atingere elementelor de sansa sau metodelor de selectie."

11. La articolul 10, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Jocurile de noroc se clasifica dupa cum urmeaza:
a) jocuri loto, - joc traditional - daca sunt folosite rezultatele pur aleatorii ale unor evenimente ce constau in extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care se desfasoara cu sau fara prezenta fizica a jucatorilor. In aceasta categorie se includ: loteriile, inclusiv cele instantanee, si orice joc de noroc care se desfasoara cu sau fara prezenta fizica a jucatorilor si care consta in extrageri de numere, de litere, simboluri, formulare sau bilete, prin intermediul carora pot fi obtinute diverse castiguri determinate de evenimente care se desfasoara cu sau fara prezenta fizica a jucatorilor, cu exceptia jocurilor de noroc definite in continuare;
b) pariuri, - joc traditional - daca sunt folosite rezultatele unor evenimente ce se vor produce fara implicarea organizatorilor. Pariul este un joc de noroc in care participantul trebuie sa indice rezultatele unor evenimente ce urmeaza sa aiba loc sau care sunt generate aleatoriu de un sistem informatic independent. In aceasta categorie se includ:
(i) pariurile mutuale, in cadrul carora premiul se distribuie participantilor declarati castigatori proportional cu numarul variantelor castigatoare detinute de fiecare dintre acestia, organizatorul fiind implicat doar in procesul de colectare a taxelor de participare si de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective;
(ii) pariurile in cota fixa, in cadrul carora organizatorul este cel care stabileste pe baza unor criterii proprii si aduce la cunostinta participantilor cotele de multiplicare a mizei in cazul in care variantele jucate sunt declarate castigatoare, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective. Valoarea fiecarui castig este fixata prin regulament (suma fixa sau multiplu de miza) independent de totalul mizelor (in cazul pariurilor organizate de detinatorul autorizatiei);
(iii) pariurile in contrapartida organizate in cadrul agentiilor de pariuri, activitate care consta in punerea in corespondenta a pariurilor intre diversi jucatori, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucator doar in masura in care se identifica un alt jucator care plaseaza un pariu in sensul invers celui plasat initial. Valoarea fiecarui castig este determinat de jucatori (in cazul pariurilor intermediate de organizator);
c) jocuri de noroc caracteristice cazinourilor - joc traditional - daca evenimentele se produc cu ajutorul unor mijloace specifice de joc, in prezenta fizica a participantilor, cu sau fara participarea directa a acestora. Mijloacele specifice de joc folosite pot fi: carti de joc, zaruri, bile de ruleta, rulete si mese de joc, aparate de joc, inclusiv instalatiile auxiliare ale acestora, precum si alte mijloace de joc stabilite prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta;
d) jocuri de noroc caracteristice cluburilor de poker, - joc traditional - sunt jocuri de noroc cu carti de joc, denumite 'poker', care se desfasoara exclusiv intre participanti in sali (locatii) specializate;
e) jocurile tip slot-machine: - jocuri traditionale - de doua tipuri, respectiv:
(i) slot-machine daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, care vor fi operate in locatii specializate in care se poate desfasura activitatea de jocuri de noroc, iar castigul este nelimitat si depinde de hazard; si
(ii) aparatele electronice atribuitoare de castiguri cu risc limitat, daca evenimentele sunt organizate in prezenta fizica a participantilor prin intermediul masinilor, utilajelor si instalatiilor specifice, care nu vor fi operate in locatiile specializate in care se poate desfasura activitatea de jocuri de noroc, iar castigul este limitat si depinde de hazard;
f) jocurile bingo desfasurate in sali de joc - joc traditional - cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, in prezenta fizica a jucatorilor;
g) jocurile bingo organizate prin intermediul retelelor de televiziune, - joc traditional - cu castiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de extragere de tip loteristic, care sunt caracterizate prin extrageri si premieri succesive, fara prezenta fizica a jucatorilor;
h) jocurile loto - la distanta - organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) ce constau in extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace), inclusiv jocurile de videoloterie, in care mijlocul de joc trebuie conectat la un server central, pe care ruleaza programul de joc si care valideaza castigul, si fara de care jocul nu se poate desfasura, sunt jocurile tip loto, prin care se obtin aleatoriu castiguri, rezultatul participarii la joc fiind relevat jucatorului prin intermediul terminalului de videoloterie, dexteritatea sau abilitatea jucatorului neavand nicio influenta/relevanta in obtinerea castigului;
i) jocurile de tip cazinou - la distanta - reprezentand totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c) si d), care sunt desfasurate integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizate de acelasi operator, pe aceeasi platforma de joc, care utilizeaza un singur domeniu de internet si care sunt organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
j) pariurile in cota fixa - la distanta - reprezentand activitatea de pariuri in cota fixa, care se desfasoara integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
k) pariurile mutuale - la distanta - reprezentand activitatea de pariuri, care se desfasoara integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, in cadrul carora premiul se distribuie participantilor declarati castigatori proportional cu numarul variantelor castigatoare detinute de fiecare dintre acestia, organizatorul fiind implicat doar in procesul de colectare a taxelor de participare si de distribuire a sumelor stabilite cu titlul de premii, in conformitate cu prevederile regulamentelor de joc respective, organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
l) pariurile in contrapartida - la distanta - reprezentand activitatea de pariuri, care se desfasoara integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, care consta in punerea in corespondenta, on-line, a pariurilor intre diversi jucatori, respectiv acceptarea unui pariu plasat de un jucator doar in masura in care se identifica un alt jucator care plaseaza un pariu in sensul invers celui plasat initial, organizate si transmise prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
m) jocurile bingo si keno - la distanta - reprezentand activitatea de bingo si keno, care se desfasoara integral altfel decat in prezenta fizica a jucatorilor, organizat prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie) si pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta si autorizatie de la O.N.J.N. din Romania;
n) tombola reprezinta acea activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roti si alte asemenea mijloace), organizata sau nu in prezenta fizica a jucatorilor, unde premiile acordate sunt fixe si nu depind de numarul si pretul biletelor vandute, al taloanelor, al jetoanelor si al altor mijloace care atesta participarea la tombola. Castigatorii - un numar prestabilit de participanti - vor fi stabiliti prin extragere aleatorie in conformitate cu un regulament afisat in prealabil si aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Tombolele se pot desfasura ca joc de noroc la distanta sau ca joc de noroc traditional, iar premiile pot fi doar in natura, valoarea lor neputand fi mai mica de 50% din valoarea totala a mizelor platite pentru participarea la joc;
o) orice alte tipuri de jocuri de noroc, respectiv jocuri noi sau combinatii de jocuri definite la lit. a)-n) si pentru care un organizator obtine licenta si autorizatie de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. din Romania;
p) jocurile de noroc temporare, reprezentand jocurile de noroc prevazute la lit. c), e) si f) care sunt desfasurate in statiunile turistice sau pe nave de agrement, pentru care un organizator de jocuri de noroc a obtinut licenta de organizare si autorizatie de exploatare pentru o perioada de 3 luni cu posibilitatea de prelungire de inca maximum 3 luni, precum si 'Festivalul de Poker' - joc traditional - este eveniment temporar, de practicare a jocului de poker in sistem turneu, care se desfasoara exclusiv intre participanti in sali (locatii) din cadrul unor unitati de cazare, cu respectarea Regulamentului aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Aceasta activitate se va desfasura numai pe o perioada limitata in timp bine definita si in spatii de exploatare situate doar in statiunile turistice, astfel cum sunt prevazute in anexa nr. 5 a Hotararii Guvernului nr. 852/2008, cu completarile ulterioare, cu respectarea conditiilor de licentiere si autorizare prevazute in normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta.
.........
(3) Activitatea economica reprezentata de jocurile de noroc, astfel cum acestea sunt definite la alin. (1) lit. a)-p), se va desfasura in conditiile elaborarii si implementarii, prin intermediul normelor de aplicare a prezentei legi si a altor reglementari specifice, a unui cadru de reglementare si supraveghere a furnizarii si consumului de jocuri de noroc traditionale si la distanta, cu conditia respectarii principiilor privitoare la:
(i) protectia minorilor si prevenirea accesului acestora la aceste tipuri de jocuri de noroc;
(ii) asigurarea integritatii si a transparentei operatiunilor desfasurate de catre si prin intermediul organizatorilor de astfel de jocuri de noroc, precum si a unui sistem de joc echitabil, supravegheat si verificat permanent din punctul de vedere al securitatii si corectitudinii activitatilor desfasurate;
(iii) prevenirea si combaterea activitatilor infractionale care pot fi desfasurate prin intermediul acestor tipuri de jocuri de noroc;
(iv) asigurarea unei dezvoltari echilibrate si echitabile a diferitelor tipuri de jocuri de noroc, pentru a se evita destabilizarea sectoarelor economice in cauza;
(v) implementarea unui proces continuu de actualizare a reglementarilor din acest domeniu de activitate, in vederea diminuarii si limitarii unor posibile vulnerabilitati ale acestui sector economic fata de potentiale activitati infractionale, precum si a diminuarii expunerii fata de riscul de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism, frauda fiscala, criminalitate informatica, precum si prevenirea infractiunilor privind ordinea publica, siguranta nationala si sanatatea publica."

12. La articolul 10, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru respectarea principiilor mentionate la alin. (3) va fi infiintata o fundatie de interes public, din care vor face parte, la cerere, membrii Consiliului Consultativ de pe langa O.N.J.N., al carui obiectiv principal va fi respectarea masurilor privind jocurile de noroc responsabile social, adoptate de Comitetul European pentru Standardizare. Organizatorii de jocuri de noroc licentiati sunt obligati sa transfere in contul fundatiei urmatoarele contributii anuale:
(i) organizatorii de jocuri de noroc la distanta licentiati din Clasa I - 5.000 de euro anual;
(ii) persoanele juridice implicate direct in domeniul jocurilor de noroc traditionale si la distanta licentiati din Clasa II - 1.000 de euro anual;
(iii) jocurile la distanta monopol de stat Clasa III 5.000 de euro anual;
(iv) organizatorii de jocuri de noroc traditionale licentiati - 1.000 de euro anual.
(5) Fondurile prevazute la alin. (4) vor fi alocate pentru activitatile si programele de protectie a tinerilor impotriva jocurilor de noroc, prevenirea si tratamentul dependentei de jocuri de noroc, realizarea promovarii si publicitatii responsabile, solutionarea prompta si eficienta a litigiilor dintre un organizator de joc si un jucator, sub conditiile si in conformitate cu procedura stabilita prin ordin al presedintelui O.N.J.N.
(6) Termenul de plata a sumelor prevazute la alin. (4) este 15 decembrie a fiecarui an, iar termenul pentru operatorii care au obtinut licenta dupa aceasta data trebuie sa fie la obtinerea licentei.
(7) Furnizorii de orice tip de servicii in domeniul jocurilor de noroc, inclusiv furnizorii de comunicatii (furnizorii de servicii internet, de servicii de telefonie fixa sau mobila, furnizorii de servicii radio sau TV si de servicii prin cablu), precum si procesatorii de plati sunt obligati sa respecte deciziile Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N."

13. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fara autorizare urmatoarele tipuri de jocuri:
a) tombolele organizate in scoli, in gradinite sau in alte colectivitati, precum si cele organizate de asociatii sau fundatii nonprofit si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori. Caracterul tombolei este considerat nonprofit atunci cand suma totala a taxei de participare este egala cu suma totala a premiilor castigate, acelasi principiu aplicandu-se si atunci cand este vorba de bunuri sau altele asemenea;
b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun castiguri bazate pe elemente aleatorii, ci au ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritatii participantului;
c) actiunile organizate de diferiti operatori economici, in conditiile legii, in scopul stimularii vanzarilor si care nu presupun taxa de participare, respectiv niciun fel de cheltuiala suplimentara din partea participantilor si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfasurarii actiunii publicitare;
d) jocurile de amuzament sau de natura sportiva, in care este necesar ca jucatorii sa manifeste cunostinte si abilitati de indemanare si care nu se bazeaza cu precadere pe hazard.
(2) Pentru actiunile publicitare organizate de diferiti operatori economici, in conditiile prevazute la lit. c) a alin. (1), se instituie obligativitatea obtinerii in prealabil a unui aviz de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N.
(3) Utilizarea sau instalarea de aparate pentru jocuri de amuzament in locatii sau postarea pe site-uri unde sunt organizate jocuri de noroc sunt interzise. Este interzisa adaptarea echipamentelor de jocuri de noroc pentru utilizarea lor ca echipamente pentru jocuri de amuzament."

14. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Licenta de organizare a jocurilor de noroc se acorda operatorului economic care indeplineste conditiile pentru organizarea activitatilor ce fac obiectul prezentei ordonante de urgenta si este valabila 10 ani de la data acordarii, exceptie facand jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, cu conditia platii taxei de autorizare conform prevederilor art. 14.
(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor instiinta O.N.J.N., in termen de 48 de ore prin depunerea on- line sau in 5 zile lucratoare de la data inregistrarii, pentru depunerea prin posta sau la registratura O.N.J.N., despre orice modificare adusa datelor initiale in baza carora a fost emisa licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz.
(3) Autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc este valabila un an de la data acordarii, exceptie facand jocurile de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. p) unde valabilitatea este de 3 luni pentru jocurile de noroc temporare, dupa cum urmeaza:
a) in cazul jocurilor loto: pentru intreaga activitate care presupune extrageri de numere, de litere, bilete sau simboluri, indiferent de procedurile si caracteristicile mijloacelor utilizate pentru efectuarea extragerilor (urne, roti, cupe si alte asemenea mijloace) care nu se desfasoara in prezenta jucatorilor;
b) in cazul pariurilor: pentru mijlocul de joc de baza prin care se desfasoara organizarea si exploatarea unitara la nivelul organizatorului a fiecarei activitati distincte;
c) in cazul jocurilor de noroc caracteristice activitatii cazinourilor si cluburilor de poker: fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati;
d) in cazul jocurilor bingo desfasurate in sali de joc: pentru fiecare locatie in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati;
e) in cazul jocurilor tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc;
f) in cazul jocurilor de noroc la distanta prevazute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), pentru intreaga activitate de organizare, desfasurare si exploatare si pentru toate echipamentele tehnice care concura la aceasta;
g) in cazul jocurilor de noroc tip festival de poker, fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru intreaga activitate de organizare, desfasurare si exploatare si pentru toate echipamentele care concura la aceasta;
h) in cazul jocurilor de noroc temporare autorizatia se va acorda in functie de tipul de joc pentru care se solicita, respectiv:
(i) pentru jocuri temporare tip cazinou fiecarui organizator i se acorda o singura autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc pentru locatia in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati;
(ii) pentru jocuri temporare tip slot-machine: pentru fiecare mijloc de joc;
(iii) pentru jocuri temporare tip bingo desfasurate in sali de joc: pentru fiecare locatie in care se organizeaza si se desfasoara aceste activitati.
(4) Prin data acordarii se intelege data de intai a lunii urmatoare celei in care, dupa ce s-a analizat, s-a avizat favorabil documentatia depusa de operatorul economic si s-a efectuat plata sumelor datorate anticipat de operatorul economic, conform prevederilor art. 14 din prezenta ordonante de urgenta.
(5) In situatia in care un operator economic nu mai detine licenta de organizare a jocurilor de noroc valida, indiferent de motivul care a generat aceasta stare, autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc emise in favoarea acestuia isi pierd valabilitatea cu aceeasi data, iar operatorul economic respectiv este obligat la plata taxelor de autorizare aferente, conform prevederilor art. 14.
(6) Daca un organizator de jocuri de noroc la distanta detine licenta valabila intr-un stat membru al Uniunii Europene sau in state semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European sau din Confederatia Elvetiana, faptele si imprejurarile care constituie cerinte pentru eliberarea unei licente in conformitate cu legislatia statului in care operatorul a fost autorizat pot fi considerate ca fiind dovedite in cadrul procedurii de examinare a cererii sale in fata Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Intr-un astfel de caz, Directia generala de autorizare jocuri de noroc din O.N.J.N. solicita informatiile necesare autoritatii competente a statului respectiv, in conformitate cu acordul de cooperare al schimbului de informatii incheiat intre statul roman si aceste state. In absenta unui astfel de acord, solicitantul trebuie sa prezinte un certificat care atesta faptele si imprejurarile care au constituit cerinte pentru eliberarea licentei, eliberat de autoritatea competenta a statului in care a fost emisa l
icenta, care va certifica cumulativ urmatoarele:
(i) cerintele prevazute in legislatia statului respectiv privind eliberarea unei licente pentru jocuri de noroc;
(ii) sa demonstreze ca persoana careia i s-a eliberat licenta de catre autoritatea competenta indeplineste aceste cerinte, precum si documentele in baza carora s-a eliberat licenta.
(7) In cazul in care solicitantul nu a prezentat certificatul prevazut la alin. (6) sau acesta nu contine informatiile necesare sau nu certifica autenticitatea cerintelor pentru eliberarea unei licente in conformitate cu legislatia statului de origine al autoritatii competente si in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, Directia generala de autorizare jocuri de noroc din cadrul O.N.J.N. informeaza solicitantul si solicita depunerea documentelor necesare in temeiul alin. (6).
(8) Pentru obtinerea licentei pentru jocurile de noroc la distanta se instituie obligativitatea constituirii unui fond de garantare a depozitelor jucatorilor, pentru fiecare organizator, in conditiile prevazute prin ordin al Presedintelui O.N.J.N.
(9) Operatorii licentiati pentru jocurile de noroc la distanta au obligatia de a face platile pentru jucatori (plata castigurilor si returnarea banilor depusi de jucatori) doar prin intermediul unui procesator de plati licentiat de O.N.J.N."

15. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Acordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc se realizeaza cu perceperea de taxe. Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea sa intocmeasca si sa depuna la O.N.J.N. o declaratie lunara, la data si sub forma unui formular-tip, aprobata prin ordin al Presedintelui O.N.J.N., insusita de administratorul societatii - pentru jocurile de noroc traditionale sau de persoana autorizata - pentru jocurile de noroc la distanta, in care sa evidentieze veniturile din jocuri de noroc asa cum sunt ele definite la art. 1^1 din prezenta ordonanta de urgenta, precum si suma ce trebuie achitata pentru plata taxei de licenta si de autorizare pe fiecare tip de joc de noroc in parte.
(2) Pentru societatile care organizeaza pariuri in cota fixa, pariuri mutuale, pariuri in contrapartida, bingo organizat prin intermediul retelelor de televiziune, precum si jocuri de noroc la distanta, astfel cum acestea sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m), taxa pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se stabileste in functie de veniturile realizate de organizator din exploatarea acestor activitati, astfel cum sunt ele definite la art. 1^1 din prezenta ordonanta de urgenta, conform pct. 1 subpct. II din anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxa de acces prevazuta la alin. (4) din prezentul articol, precum si celelalte taxe prevazute in prezenta ordonanta de urgenta constituie venit la bugetul de stat. Un procent de 5% din taxele percepute pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si din taxa de acces prevazuta la alin. (4) din prezentul articol, se aloca anual prin legea bugetului de stat, astfel: 1% la Ministerul Culturii pentru Fondul cinematografic si pentru Programul National de Restaurare a Monumentelor Istorice, 2% la Ministerul Educatiei Nationale si 2% la Ministerul Tineretului si Sportului. Sumele se vireaza lunar din buget la nivelul incasarilor.
(4) Organizatorii de jocuri de noroc traditionale caracteristice cazinourilor si cluburilor de poker, permit accesul in locatiile autorizate numai pe baza unui bilet de intrare, valabil pentru 24 de ore, pentru fiecare persoana. Valoarea biletului de intrare este stabilita conform pct. 4 lit. B din anexa la prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Pentru cazinouri si cluburile de poker, biletul de intrare se emite si se incaseaza la receptie pentru fiecare persoana care intra in cazinou, respectiv in clubul de poker, indiferent daca aceasta participa sau nu la jocurile de noroc.
(6) Persoanele carora li s-a eliberat bilet de intrare au obligatia sa-l pastreze, pe toata perioada cat se afla in incinta locatiei in care se elibereaza astfel de bilete.
(7) Biletele de intrare se vor emite in conditiile stabilite prin ordin al Presedintelui O.N.J.N."

16. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Taxele aferente activitatilor din domeniul jocurilor de noroc se platesc de catre operatorii economici organizatori, dupa cum urmeaza:
a) taxa aferenta licentei de organizare a jocurilor de noroc:
(i) pentru primul an, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
(ii) pentru anii urmatori, cu 10 zile inainte de expirarea anului precedent;
b) taxa anuala aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc:
(i) pentru jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor, taxa se datoreaza pentru fiecare mijloc de joc si se plateste in 4 rate trimestriale egale, astfel:
A. pentru primul trimestru - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
B. pentru celelalte trimestre - pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul urmator;
C. pentru plata in avans integral a taxei anuale aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cazinourilor datorata pentru fiecare mijloc de joc, se acorda o bonificatie de 10% din suma anuala ce trebuie achitata la bugetul de stat;
(ii) pentru jocurile bingo in sali de joc, taxa anuala se datoreaza pentru fiecare locatie si se plateste integral pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
(iii) pentru jocurile de tip pariuri (in cota fixa, mutuale si in contrapartida), jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, jocurile de noroc la distanta definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), organizate prin intermediul oricarui sistem de comunicatii (internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila si orice alte sisteme de transmisie), taxa de autorizare se datoreaza si se plateste lunar, dupa cum urmeaza:
A. sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, pentru primul an de autorizare, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
B. in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa anuala de autorizare datorata se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale prevazute in anexa asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, pentru toata perioada de licentiere, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost realizate veniturile organizatorului, determinate conform art. 11 din prezenta ordonanta de urgenta, pentru toata perioada de licentiere;
(iv) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker taxa se datoreaza pentru fiecare locatie si se plateste lunar, dupa cum urmeaza:
A. pentru prima luna - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
B. pentru celelalte luni - taxa se plateste in avans, respectiv pana la data de 25 inclusiv a lunii in curs pentru luna urmatoare;
C. pentru plata in avans integral a taxei anuale aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cluburilor de poker, datorata pentru fiecare locatie, se acorda o bonificatie de 10% din suma anuala ce trebuie achitata la bugetul de stat;
(v) pentru jocurile de noroc tip slot-machine, taxa se datoreaza pentru fiecare mijloc de joc si se plateste in 4 rate trimestriale egale, astfel:
A. pentru primul trimestru - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
B. pentru celelalte trimestre - pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din semestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul urmator;
C. pentru plata in avans integral a taxei anuale aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice jocurilor tip slot-machine, datorata pentru fiecare mijloc de joc, se acorda o bonificatie de 10% din suma anuala ce trebuie achitata la bugetul de stat;
(vi) pentru festivalul de poker taxa se datoreaza pentru intreaga activitate si se plateste in 4 rate trimestriale egale, astfel:
A. pentru primul trimestru - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata;
B. pentru celelalte trimestre - pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din trimestru (respectiv 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie si 25 decembrie) pentru trimestrul urmator;
C. pentru plata in avans integral a taxei anuale aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc tip festival de poker datorata pentru intreaga activitate, se acorda o bonificatie de 10% din suma anuala ce trebuie achitata la bugetul de stat;
c) taxele aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, precum si taxele anuale aferente autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, datorate de Compania Nationala 'Loteria Romana' - S.A. pentru jocuri loto - pana la data de 25 martie inclusiv pentru anul in curs. Taxa aferenta licentei de organizare a jocurilor de noroc de tip loto la distanta datorata de Compania Nationala 'Loteria Romana' - S.A. se va achita pana la data de 25 martie inclusiv pentru anul in curs, iar taxa anuala aferenta autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc de tip loto la distanta se va achita in conditiile prevazute la litera b) punctul (iii) din prezentul alineat;
d) sumele incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces prevazuta la art. 13 alin. (4) se vireaza in totalitate la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru luna anterioara."

17. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Taxele pentru eliberarea licentelor de organizare a jocurilor de noroc si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc aferente jocurilor de noroc temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) se platesc de catre operatorii economici organizatori, in avans, integral la acordarea licentei de organizare si a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc temporare pe tipuri de activitati.
(5) Taxele speciale ce trebuie retinute si/sau achitate de catre organizatorii licentiati din domeniul jocurilor de noroc sunt prevazute la pct. 4 din anexa la prezenta ordonanta de urgenta."

18. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
A. Pentru jocurile de noroc traditionale, trebuie ca:
a) operatorii economici sa faca dovada:
(i) existentei ca obiect principal de activitate 'organizarea de jocuri de noroc';
(ii) existentei avizului organelor de politie acordat reprezentantilor legali ai persoanei juridice, eliberat in conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
(iii) constituirii capitalului social subscris si varsat si a garantiilor in cuantumul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta;
b) reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depuna o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca:
(i) operatorul economic nu a fost condamnat printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
(ii) nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, conform legii;
(iii) identitatea beneficiarilor reali, astfel cum sunt definiti in Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si faptul ca acestia nu au fost condamnati printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea pentru o infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea si nu se afla intr-o stare de incompatibilitate, astfel cum sunt reglementate de lege;
(iv) impotriva persoanei juridice sau a reprezentantilor acesteia nu au fost luate masuri administrative in domeniul jocurilor de noroc sau nu se afla in procedura de aplicare a unor masuri administrative, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, pentru o perioada de un an inainte de data depunerii cererii de licenta;
(v) in ultimii 3 ani nu au fost actionari si/sau administratori, la societati care au declarat faliment;
c) reprezentantii legali ai persoanei juridice sa depuna certificatele de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu/sediu social cunoscut, din care sa rezulte ca impotriva oricaruia dintre reprezentantii legali ai persoanei juridice nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta sau pentru o alta infractiune savarsita cu intentie pentru care a fost aplicata o pedeapsa de minimum 2 ani cu inchisoarea;
B.Pentru jocurile de noroc la distanta trebuie ca operatorii economici sa faca dovada indeplinirii cumulativ:
(i) a conditiilor prevazute la pct. A;
(ii) ca detine un cont bancar pentru depozitarea banilor jucatorilor deschis la o banca licentiata in Romania, sau la o banca autorizata intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau intr-un alt stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederatia Elvetiana, dar care opereaza pe teritoriul Romaniei;
(iii) ca sistemul informatic central al organizatorului are un sistem de inregistrare si de identificare a participantilor la joc, precum si un sistem pentru pastrarea si transmiterea in timp real catre un server in oglinda si un server de siguranta, aflate pe teritoriul Romaniei si puse gratuit la dispozitia O.N.J.N., a sesiunilor de jocuri de noroc simultane, a fiecarei taxe de participare plasata de fiecare jucator, precum si castigul platit fiecarui jucator. Sistemul informatic central trebuie sa asigure in mod obligatoriu inregistrarea automata, in timp real a fiecarei tranzactii in serverul in oglinda aflat la dispozitia O.N.J.N. si sa transmita rapoarte centralizatoare periodic, in serverul de siguranta, in conformitate cu procedura reglementata prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta;
(iv) ca software-ul utilizat pentru desfasurarea jocurilor de noroc la distanta, precum si orice noua versiune de software utilizata pentru desfasurarea jocurilor de noroc la distanta, a fost aprobat/aprobata in prealabil de catre O.N.J.N., pe baza testelor efectuate de catre un laborator autorizat, in conformitate cu lista aprobata de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N., precum si in conditiile si in conformitate cu o procedura stabilita prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta;
(v) existentei unui 'reprezentant autorizat' al societatii, in cazul in care aceasta este inregistrata intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau intr-un alt stat semnatar al acordului privind Spatiul Economic European ori in Confederatia Elvetiana, reprezentant care trebuie sa aiba domiciliul pe teritoriul Romaniei si puteri reprezentative intr-o masura in care el este imputernicit pentru incheierea contractelor in numele persoanei straine si pentru reprezentare in fata autoritatilor de stat si a instantelor din Romania. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca 'reprezentantul autorizat' vor fi reglementate in normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta;
(vi) ca serverul de joc si serverul in oglinda asigura stocarea tuturor datelor in ceea ce priveste oferirea de servicii de jocuri de noroc la distanta, inclusiv inregistrarea si identificarea de jucatori, mizele plasate si castigurile platite. Stocarea de informatii trebuie sa se realizeze pe echipamentul de stocare a datelor (serverul in oglinda), situat pe teritoriul Romaniei, in conformitate cu procedura stabilita prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta. Datele vor fi stocate in modul in care acestea au fost create, pentru un termen de 5 ani de la expirarea termenului de prescriptie, pentru rambursarea datoriilor publice legate de aceste date;
(vii) ca echipamentul pentru comunicatii trebuie sa efectueze atat localizarea geografica a adresei IP, precum si identificarea datei, orei si duratei sesiunii de joc a jucatorului, care s-a inregistrat el insusi ca participant intr-un joc pe site-ul organizatorului. Datele vor fi stocate pentru o perioada minima de 5 ani de la data colectarii si prelucrarii lor;
(viii) ca echipamentele de comunicatii si punctul central unde va fi amplasat sistemul informatic central al organizatorului este pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene ori pe teritoriul unui alt stat membru al Acordului privind Spatiul Economic European sau in Confederatia Elvetiana;".

19. La articolul 15 alineatul (2), literele f), g), i), j) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"f) mijloacele de joc tip slot-machine sunt conectate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societatii organizatoare, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze: fiecare mijloc de joc conectat, locatia in care este exploatat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate, inclusiv jack-pot. Sistemul informatic centralizator, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine, va raporta si va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate zilnic, precum si evidenta terminalelor interconectate in sistem (numarul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel putin 5 zile inainte de sedinta Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N., fiecare mijloc de joc pentru care se solicita autorizarea trebuie sa fie identificat in sistemul informatic centralizator. Orice modificare ulterioara va fi comunicata O.N.J.N.-ului cu cel putin 5 zile inainte de a fi operationala. Toate mijloacele de joc tip slot-machine vor fi conectate la sistemul informatic centralizator de la O.N.J.N. Termenul de conectare precum si procedura ce trebuie indeplinita pentru conectarea jocurilor de tip slot-machine va fi stabilit prin ordin al presedintelui O.N.J.N.
g) salile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii in care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii intr-un sistem informatic centralizator amplasat pe teritoriul Romaniei a informatiilor care sa evidentieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate. Sistemul informatic centralizator, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat la un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine, va raporta si va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate zilnic, totalul premiilor acordate in ziua respectiva, precum si evidenta terminalelor interconectate in sistem (numarul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel putin 5 zile inainte de sedinta Comitetului de Supraveghere in cadrul careia se solutioneaza cererea organizatorului, fiecare spatiu in care se desfasoara activitatea de pariuri trebuie sa fie identificat in sistemul informatic centralizator. Orice modificare ulterioara va fi comunicata cu cel putin 5 zile inainte de a fi operationala.
.........
i) detin toate echipamentele tehnice care asigura suportul pentru organizarea si transmiterea acestor tipuri de jocuri de noroc in mod obligatoriu pe teritoriul Romaniei, pentru jocurile de noroc la distanta definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), exceptie de la aceasta prevedere facand operatorii economici autorizati in acest domeniu intr-un stat membru al Uniunii Europene si care detin echipamentele tehnice necesare functionarii intr-un stat membru al Uniunii Europene, cu obligatia conectarii acestora la un sistem informatic centralizator in oglinda conectat la O.N.J.N. . Sistemul informatic centralizator, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine, va raporta si va permite accesul la informatii ce vor fi stabilite prin ordin al presedintelui O.N.J.N.
j) conditiile suplimentare ce trebuie indeplinite de operatorul economic pentru obtinerea licentei de organizare si autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc la distanta prevazute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) vor fi reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
k) mijloacele de joc utilizate la jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, sunt vizate de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de catre firme specializate in domeniu, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta. Totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate se centralizeaza intr-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul Romaniei. Sistemul informatic centralizator, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la O.N.J.N., pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind totalul taxelor de participare colectate zilnic si totalul premiilor acordate;".

20. La articolul 15 alineatul (4), dupa litera b) se introduc doua noi litere, literele c) si d), cu urmatorul cuprins:
"c) au operat jocuri de noroc la distanta, asa cum sunt prevazute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) in Romania si au declarat si au platit sumele datorate conform prezentei ordonante de urgenta. Operatorii care exploateaza jocurile de noroc la distanta prevazute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), care nu au achitat taxele de licenta si de autorizare, precum si alte sume datorate, vor fi introdusi pe o 'lista neagra' a organizatorilor nelicentiati pana la clarificarea situatiei si vor fi scosi din "lista neagra" doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Conditiile de introducere si de scoatere a operatorilor in 'lista neagra' vor fi reglementate prin ordin al presedintelui O.N.J.N.
d) au fost sanctionati cu revocarea licentei sau au primit o sanctiune pentru desfasurarea de activitati de jocuri de noroc fara licenta."

21. La articolul 15, literele a) si d) ale alineatului (6) si punctul (iii) al literei h) a alineatului (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Numarul minim de mijloace de joc, locatii sau dotari tehnice pentru care se poate solicita autorizarea este:
a) pentru jocurile tip slot-machine, numarul minim de mijloace de joc care pot fi exploatate de acelasi operator economic este de 100 de slot-machine, care pot fi exploatate in cadrul aceleiasi locatii sau in locatii diferite. Daca numarul autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc platite de organizator scade sub numarul prevazut in prezenta ordonanta de urgenta, licenta de organizare a jocurilor de noroc se revoca de drept, fara indeplinirea altor proceduri prealabile. Numarul de slot-machine, pentru fiecare locatie, este de:
(i) sala de jocuri - minimum 20 slot-machine pentru municipiul Bucuresti sau minimum 15 slot-machine in alte locatii decat municipiul Bucuresti. Pentru spatiile in care se desfasoara acest gen de activitate, ca activitate principala, in aceste locatii se pot desfasura si alte activitati economice, inclusiv cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Pentru aceasta categorie se va acorda Autorizatie Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II din anexa ce face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta;
(ii) maximum trei aparate electronice atribuitoare de castiguri cu risc limitat, pentru spatiile in care se desfasoara alte activitati cu caracter economic, amplasarea, organizarea si exploatarea mijloacelor de joc respective fiind realizate distinct in cadrul locatiei numai de catre un singur organizator. Pentru aceasta categorie se va acorda Autorizatie Clasa B, conform punctului 1 subpunctul II din anexa la prezenta ordonanta de urgenta;
(iii) maximum cinci slot-machine, pentru locatiile autorizate pentru activitatea de pariuri. Pentru aceasta categorie se va acorda Autorizatie Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II de la anexa ce face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta;
(iv) minimum 50 de mijloace de joc interconectate in sistemul de joc 'jack-pot', in situatia in care mijloacele de joc sunt exploatate in cel putin doua locatii;
(v) minimum doua terminale (posturi) de joc pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite intr-o singura entitate si la care exploatarea se realizeaza de la mai multe terminale (posturi) de joc;
(vi) minimum doua slot-machine, pentru locatiile autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1) litera p). Pentru aceasta categorie se va acorda Autorizatie Clasa A, conform punctului 1 subpunctul II din prezenta ordonanta de urgenta.
.........
d) organizatorii activitatii de tip cazinou vor tine evidenta datelor de identificare ale persoanelor care intra in incinta locatiilor in care este exploatat acest gen de activitate numai in format electronic. Bazele de date constituite la nivelul organizatorului se arhiveaza prin grija acestuia si se pastreaza pentru un interval de minimum 5 ani de la constituire;
.........
(iii) pentru locatia aflata la O.N.J.N.: sistem computerizat de inregistrare, stocare, omologare si raportare contabila a pariurilor efectuate compus dintr-un terminal, sistem pentru securizarea transmisiilor, sistem de transmisie date (internet, radio, telefon);".

22. La articolul 15, alineatul (6), dupa litera l) se introduc doua noi litere, literele m) si n), cu urmatorul cuprins:
"m) numarul minim de mese speciale de joc din cadrul locatiei autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) in care se organizeaza activitatea de tip cazinou este de minim doua, dintre care cel putin o masa de ruleta, jocul direct intre participanti se poate organiza la numarul total de mese aprobat, mai putin la mesele de ruleta. Numarul minim de mese speciale de joc pentru festivalul de poker este de 15 mese in fiecare zi a evenimentului;
n) in cadrul fiecarei locatii autorizate pentru activitatea de jocuri de noroc temporare definite la art. 10 alin. (1) lit. p) in care se organizeaza si se exploateaza activitatea de bingo in sali de joc dotarea tehnica minimala trebuie sa cuprinda: un aparat de extragere aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afisaj luminos, 4 monitoare color TV, un calculator electronic coordonator de joc, dispozitive si accesorii specifice jocului de bingo;".

23. La articolul 15, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Pentru jocurile tip slot-machine care sunt construite intr-o singura entitate si sunt exploatate de la mai multe terminale (posturi) de joc, autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc se acorda pentru intreaga entitate sau pentru fiecare post, functie de aprobarea de tip care va fi acordata de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de catre firme specializate in domeniu, conform prevederilor art. 19 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, iar taxa de autorizare se datoreaza pentru fiecare terminal (post) in parte, fiecare fiind inclus in calculul numarului minim de masini prevazut in prezentul alineat.
(8) Licenta de organizare si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc permit operatorului economic care le-a obtinut sa desfasoare activitatea pe intregul teritoriul Romaniei, fara a fi necesara obtinerea de autorizatii, aprobari, taxe suplimentare, avize ori licente din partea altor autoritati. Anterior inceperii activitatii pe raza unei localitati, operatorul economic licentiat in conditiile prezentei ordonante de urgenta va informa, in termen de 5 zile, prin adresa, autoritatea administratiei publice locale competente despre inceperea activitatii, comunicandu-i data inceperii activitatii si transmitandu-i copii de pe licenta si autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca locatiile in care sunt exploatate jocurile de noroc, conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca mijloacele de joc, conditiile referitoare la regulamentele de joc si regulamentele interne in vederea acordarii autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, precum si obligatiile care le revin organizatorilor in vederea mentinerii valabilitatii acestora se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

24. La articolul 16, alineatele (1), (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza, pe baza de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip "jack-pot" prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locatie, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip "mistery", sau a aparatelor de acelasi tip, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip "progresiv". Organizatorii sistemelor de tip "jack-pot", pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt O.N.J.N.-ului anterior inceperii exploatarii activitatii, parametrii de definire a algoritmului aleatoriu de acordare a premiilor, precum si valoarea maxima a premiilor ce poate fi atinsa, seriile jocurilor tip slot-machine interconectate in sistem si locatia/locatiile in care sunt exploatate acestea. Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sa informeze O.N.J.N. cu privire la mutarea mijloacelor de joc pentru care detin autorizatie de exploatare anterior realizarii operatiunii.
.........
(3) Pentru organizarea sistemului de tip "jack-pot" este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii minime: acelasi sistem de conectare on-line a mijloacelor de joc, avand acelasi protocol de comunicare, software specializat si algoritm aleatoriu de acordare a premiului, precum si obligativitatea ca rezultatul din sistemul de "jack-pot" sa nu poata fi transferat automat in pozitia credit a masinii de joc. Pentru acordarea premiului "jack-pot", slot-machine se va bloca, iar casierul va solicita datele jucatorului pentru intocmirea procesului-verbal ocazionat de plata premiului.
.........
(5) Pentru activitatea de club de poker si festival de poker organizatorii vor solicita licenta de organizare si autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc de la O.N.J.N., cu respectarea prevederilor legale in vigoare stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

25. La articolul 16, alineatul (8) se abroga.

26. La articolul 17 alineatul (1), litera i) a alineatului (2) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune anularea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz, atunci cand se constata ca la data acordarii acesteia solicitantii au oferit informatii incorecte sau inexacte, care, daca ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licentei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz. In aceasta situatie, o noua solicitare de autorizare poate fi facuta dupa cel putin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitiva in sistemul cailor administrative de atac sau de la data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile. Efectele anularii nu se rasfrang asupra premiilor acordate participantilor la jocurile de noroc care au actionat cu buna-credinta. In cazul anularii licentei sau a autorizatiei de organizare a jocurilor de noroc, sumele incasate de organizator vor fi confiscate si se fac venit la bugetul de stat. (2) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune, in functie de consecintele produse, masura revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc in una dintre urmatoarele situatii: ......... i) nerespectarea oricareia dintre prevederile cuprinse la art. 5 alin. (8) si alin. (9), art. 10 alin. (4) si alin. (6), art. 12 alin. (2), alin. (8) si alin. (9), art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2) si (6), art. 16 si art. 21. ......... (4) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. poate dispune masura suspendarii sau revocarii licentei de organizare a jocurilor de noroc, dupa caz, la solicitarea motivata a: (i) Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru nerespectarea prevederilor legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarea terorismului, constatata prin acte administrative ramase definitive in sistemul cailor administrative de atac sau prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile; (ii) Agentiei Nationale de Administrare Fiscala; (iii) organelor de politie specializate in investigarea criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane din Ministerul Afacerilor Interne."

27. La articolul 17, dupa alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu urmatorul cuprins:
"(10) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. aproba o lista a laboratoarelor din Romania si din statele membre ale Uniunii Europene, sau din celelalte state semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European ori din Confederatia Elvetiana, care pot face teste pentru echipamentele de jocuri de noroc si pentru software-ul care contribuie la conectarea on-line a jocurilor de noroc, aproba tipurile si modificarile aduse unor astfel de echipamente testate de aceste laboratoare, care pot fi fabricate si importate pentru a fi operationale in Romania. Conditiile legale care trebuie indeplinite pentru introducerea in lista, cerintele pentru testarea echipamentelor pentru jocuri de noroc si a software-ului jocurilor de noroc, precum si procedura pentru efectuarea inspectiilor, se stabilesc prin normele de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta si prin ordin al presedintelui O.N.J.N. Echipamentele pentru jocuri de noroc si software-ul, care nu sunt aprobate de Comitet, nu pot functiona pe teritoriul Romaniei.
(11) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. instituie o "lista neagra" a organizatorilor de jocuri de noroc nelicentiati in Romania. "Lista neagra" care contine organizatorii de jocuri care desfasoara ori au desfasurat activitati de jocuri de noroc nelicentiate va fi initiata la propunerea directiilor de specialitate din cadrul O.N.J.N., iar aprobarea pentru introducerea si eliminarea din "lista neagra" se va face cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, ale normelor de aplicare ale acesteia si ale ordinului presedintelui O.N.J.N. O.N.J.N. va publica pe site-ul propriu "lista neagra" actualizata a acestor organizatori nelicentiati.
(12) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. va lua decizii in toate cauzele si situatiile care au legatura cu domeniul jocurilor de noroc."

28. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Companiei Nationale 'Loteria Romana' - S.A. i se incredinteaza, in calitate de unic organizator, pe intreg teritoriul tarii, organizarea si exploatarea de jocuri loto si loto la distanta, astfel cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. a) si lit. h) din prezenta ordonanta de urgenta."

29. La articolul 19, alineatele (1), (4)-(6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
(1) Controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si al altor mijloace de joc, cu exceptia celor pentru care exista certificate recunoscute la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, in Turcia sau intr-un stat care este parte contractanta la Acordul privind Spatiul Economic European sau al programelor informatice care nu fac parte integranta din mijlocul de joc respectiv, se exercita de catre Biroul Roman de Metrologie Legala sau de catre organisme de evaluare a conformitatii acreditate in acest scop de catre Asociatia de Acreditare din Romania - Organismul National de Acreditare, denumite in continuare firme specializate in domeniu si aprobate de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Conditiile legale pe care trebuie sa le indeplineasca organismele de evaluare a conformitatii acreditate in acest scop de catre Asociatia de Acreditare din Romania - Organismul National de Acreditare, denumit in continuare RENAR, se stabilesc prin ordin al presedintelui O.N.J.N.
.........
(4) Normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Roman de Metrologie Legala si de firmele specializate in domeniu, se stabilesc prin ordin comun al presedintelui O.N.J.N. si al ministrului economiei, comertului si turismului. Tarifele practicate pentru activitatile de control tehnic in domeniul jocurilor de noroc se stabilesc prin ordin comun al presedintelui O.N.J.N. si al ministrului finantelor publice.
(5) In normele tehnice de verificare utilizate de Biroul Roman de Metrologie Legala si de firmele specializate in domeniu se cuprinde si verificarea drepturilor de utilizare asupra programelor informatice utilizate, cu evidentierea distincta a verificarii efectuate si a rezultatelor acesteia in documentele eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala si de catre firme specializate in domeniu.
(6) Pentru primul an de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, controlul tehnic al masinilor, instalatiilor, dispozitivelor, meselor de jocuri de noroc si altor mijloace de joc se va desfasura conform normelor tehnice in vigoare la data prezentei ordonante de urgenta, si la tarifele practicate de Biroul Roman de Metrologie Legala la aceeasi data.
.........
(8) Controlul mijloacelor de joc utilizate pentru exploatarea jocurilor de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune, indiferent de modul constructiv sau operational al acestora, se realizeaza de catre Biroul Roman de Metrologie Legala si de firmele specializate in domeniu."

30. Articolul 19^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19^1
(1) Controlul tehnic, monitorizarea si supravegherea pentru jocurile de noroc prevazute la art. 10 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta, se realizeaza exclusiv de catre Directiile de specialitate din cadrul O.N.J.N.
(2) Un organizator de jocuri de noroc la distanta licentiat in Romania, trebuie sa furnizeze autoritatilor de monitorizare si control ale O.N.J.N. acces neintrerupt, securizat, de la distanta, la serverul in oglinda si la serverul de siguranta, situat pe teritoriul Romaniei, inclusiv la baza de date de pe serverul central al organizatorului care contine informatii cu privire la jocurile si participantii care intra sub incidenta prezentei ordonante de urgenta."

31. La articolul 20, alineatele (1)-(3) si alineatul (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Operatorii economici care desfasoara activitati de: productie, distributie, reparatii si intretinere pentru mijloacele de joc, import, export, achizitie intracomunitara, livrare intracomunitara sau alte activitati cu componente sau mijloace de joc, in scopul comercializarii sau utilizarii, sub orice forma, pe teritoriul Romaniei, sunt obligati sa obtina licenta de la Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. De asemenea, au obligatia ca in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii operatiunilor de productie, import, export, achizitie sau livrare intracomunitara in documentele contabile, sau a operatiunilor de comercializare ori utilizare sub orice forma pe teritoriul Romaniei, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa declare aceste mijloace de joc O.N.J.N., conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Introducerea pe teritoriul Romaniei de mijloace de joc sub orice forma se declara cu 15 zile lucratoare inainte de realizarea operatiunii O.N.J.N., in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, si se poate realiza numai in conditiile in care se face dovada inregistrarii declaratiei respective la registratura O.N.J.N.
(3) Se interzic producerea, importul, distribuirea, detinerea, instalarea de mijloace de joc pe teritoriul Romaniei, in scopul organizarii de jocuri de noroc, astfel cum acestea sunt definite prin prezenta ordonanta de urgenta, fara licenta si fara notificarea O.N.J.N. Scopul organizarii jocurilor de noroc se prezuma daca mijlocul de joc este identificat la sediul social, la punctele de lucru, in anexele acestora sau in mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au in obiectul de activitate organizarea de jocuri de noroc, precum si in orice spatiu public in care se afla mijloace de joc, indiferent de proprietarul acestora.
.........
(6) Operatorii economici care desfasoara activitati conexe in domeniul jocurilor de noroc la distanta in Romania, respectiv: operatorii care ofera management si facilitati de gazduire pe platforma lor de jocuri, procesatorii de plati, producatorii si distribuitorii de software, afiliatii, certificatori si auditori, sunt obligati sa obtina licenta de la Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. pentru desfasurarea acestui gen de activitati, conform prevederilor normelor de aplicare ale prezentei ordonante de urgenta."

32. La articolul 20, dupa alineatul (6) se introduc doua noi alineate, alineatele (7) si (8), cu urmatorul cuprins:
"(7) In perioada de valabilitate a licentei, un organizator de jocuri de noroc isi poate vinde echipamentul pentru jocuri de noroc doar unui producator sau importator - titular de licenta in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta - sau unei persoane din afara teritoriului national.
(8) Echipamentele pentru jocuri de noroc si echipamentele de comunicatii, care sunt detinute ori sunt folosite pentru organizarea sau exploatarea jocurilor de noroc fara autorizatie, vor fi confiscate in favoarea statului, indiferent de dreptul de proprietate."

33. La articolul 21, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Partenerii, actionarii, membrii echipei manageriale si ai corpului de control al organizatorului licentiat de jocuri de noroc, proprietarul sau chiriasul unui local in care se desfasoara jocuri de noroc, angajatii operatorului de jocuri de noroc si personalul O.N.J.N., nu pot participa la jocuri de noroc operate in Romania."

34. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 3 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 12 alin. (2) si la art. 11 alin. (2) si (3) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei."

35. La articolul 22 alineatul (3), literele b), c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) permiterea, in cadrul desfasurarii activitatilor de jocuri de noroc definite la art. 10 alin. (1), a oricarui tip de operatiuni de creditare a participantilor la jocul de noroc;
c) promovarea, de catre organizatorul jocurilor de noroc la distanta definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), prin intermediul oricarui mijloc de tip interfata de conectare, de participare, de transmitere a jocurilor de noroc sau prin orice alte platforme si mijloace asimilate, a entitatilor si a oricaror mijloace de creditare a jucatorilor in scopul participarii la activitatile organizate in acest domeniu;
d) promovarea, prin intermediul activitatilor de joc de noroc definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), a oricaror servicii, mijloace si activitati care sunt interzise sau nu sunt reglementate prin intermediul normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta ori al altor reglementari specifice."

36. La articolul 22, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (7) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(6) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei participarea persoanelor fizice de pe teritoriul Romaniei la activitati de jocuri de noroc la distanta, asa cum sunt definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), care nu sunt autorizate de O.N.J.N."

37. La articolul 25, literele h)-j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"h) participa, in calitate de participant la un joc de noroc la distanta definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), prin intermediul unor echipamente si mijloace tehnice sau al oricaror mijloace asimilate, in scopul de a-si disimula identitatea ori identitatea beneficiarului real al operatiunilor financiare aferente;
i) participa, in calitate de participant la un joc de noroc la distanta definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), desi face parte din personalul sau conducerea persoanei juridice care este parte contractuala, privind orice activitate conexa ori legata de jocul de noroc, in relatie cu organizatorul licentiat pe teritoriul Romaniei, sau detine calitatea de asociat ori actionar in cadrul acestei persoane juridice;
j) influenteaza sau altereaza rezultatele unui joc de noroc la distanta definit la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), indiferent daca are calitatea de organizator, participant ori daca detine controlul direct sau indirect asupra activitatii de jocuri de noroc in cauza;".

38. La articolul 25, litera k) se abroga.

39. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Reclama, publicitatea sau orice activitate cu caracter promotional privind activitatile si jocurile de noroc pentru care nu exista licenta si autorizatie, potrivit prezentei ordonante de urgenta, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor provenite din activitatea contraventionala.
(2) Desfasurarea activitatilor de marketing, reclama, publicitate sau orice alte activitati cu caracter promotional privind jocurile de noroc la distanta definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) ori activitatile si serviciile conexe acestora, pentru jocurile la distanta care nu sunt autorizate pe teritoriul Romaniei sau desfasurarea acestor activitati fara respectarea prevederilor art. 12 din prezenta ordonanta de urgenta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor provenite din activitatea contraventionala.
(3) Nerespectarea prevederilor art. 12 din prezenta ordonanta de urgenta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei si confiscarea sumelor provenite din activitatea contraventionala."

40. Articolul 26^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26^1
(1) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (4), (5) si (6) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 10.000 lei la 25.000 lei, pentru persoanele juridice.
(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei neprezentarea administratorului societatii sau a oricarei altei persoane care a fost convocata de catre inspectorii O.N.J.N., in termen de doua zile lucratoare, pentru a clarifica aspecte legate de verificarile in curs in domeniul jocurilor de noroc."

41. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
In situatia in care operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc valabila la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu doresc continuarea activitatii pentru care au fost licentiati, pentru oprirea activitatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) notifica renuntarea in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta la O.N.J.N. si la organele fiscale responsabile cu administrarea din punct de vedere fiscal a acestora;
b) anexeaza la notificare o declaratie a administratorului operatorului economic din care sa rezulte modalitatea de conservare, dezafectare sau vanzare a mijloacelor de joc care au fost utilizate in scopul pentru care a fost emisa autorizatia pentru exploatarea jocurilor de noroc;
c) achita taxa aferenta autorizatiilor pentru exploatarea jocurilor de noroc prevazute de legislatia in vigoare la momentul acordarii acestora, in cuantumul si la termenul stabilit prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N."

42. La articolul 29, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Nivelul garantiilor pentru acoperirea riscului de neplata este urmatorul:
a) 167 euro pentru fiecare masina electronica cu castiguri sau post, dupa caz, al carei proprietar este organizatorul ori 300 euro pentru fiecare masina electronica cu castiguri sau post, dupa caz, in cazul in care organizatorul o detine sub o alta forma, dupa caz, dar nu mai mult de 60.000 euro la nivelul unui singur organizator;
b) 10.000 euro pentru fiecare masa de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 175.000 euro la nivelul unui singur organizator;
c) 5.000 euro pentru fiecare sala in care se organizeaza jocuri de bingo, dar nu mai mult de 7.000 euro la nivelul unui singur organizator;
d) 7.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de pariuri in cota fixa, pariuri mutuale si pariuri in contrapartida si cate 100 euro pentru fiecare punct de lucru (agentie) in care acesta isi desfasoara activitatea, dar nu mai mult de 100.000 euro la nivelul unui singur organizator;
e) 100.000 euro pentru jocurile de noroc de tip: pariuri in cota fixa on-line, pariuri mutuale on-line sau pariuri in contrapartida on-line;
f) 100.000 euro pentru jocurile bingo si keno on-line;
g) 100.000 euro pentru jocurile tip cazinou on-line;
h) 250.000 euro pentru operatorul de certificare sau auditare pentru jocurile de noroc on-line, conform prevederilor art. 20 alin. (6) din prezenta ordonanta de urgenta;
i) 250.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune;".

43. La anexa punctul 1, subpunctul I se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"I. Taxe aferente licentei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):
A. Pentru jocurile loto: 115.000 euro
B. Pentru pariuri mutuale: 45.000 euro
C. Pentru pariuri in cota fixa: 25.000 euro
D. Pentru pariuri in contrapartida: 25.000 euro
E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: 95.000 euro
F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 15.000 euro
G. Pentru jocurile tip slot-machine: 20.000 euro
H. Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 10.000 euro
I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 70.000 euro
J. Pentru jocurile de noroc la distanta se acorda 3 categorii de licente dupa cum urmeaza:
Licenta Clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanta prevazute la art. 10 alin. (1) lit. i)-n) din prezenta ordonanta de urgenta. Se acorda operatorilor care organizeaza jocuri de noroc la distanta care au contract direct cu jucatorul si se calculeaza in functie de cifra de afaceri a organizatorului, dupa cum urmeaza:
Cifra de afaceri        Taxa de licenta
                  anuala
Pana la 500.000 euro/an	     6.000 euro
500.001-1.000.000 euro/an    24.000 euro
1.000.001-5.000.000 euro/an   60.000 euro
5.000.000-10.000.000 euro/an  96.000 euro
Peste 10.000.001 euro/an    120.000 euro


Licenta Clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate in domeniul jocurilor de noroc traditionale si la distanta, precum si organismelor de evaluare a conformitatii acreditate in acest scop de catre RENAR, denumite 'firme specializate in domeniu'. Se acorda:
(i) operatorilor care ofera management si facilitati de gazduire pe platforma de jocuri 6.000 euro/an;
(ii) operatorilor economici care desfasoara activitatile prevazute la art. 20 alin. (1) din prezenta ordonanta de urgenta 6.000 euro/an;
(iii) procesatorilor de plati 6.000 euro/an;
(iv) firmelor producatoare si/sau distribuitoare de software specializat in domeniul jocurilor de noroc 6.000 euro/an;
(v) afiliatilor 6.000 euro/an;
(vi) certificatori 6.000 euro/an;
(vii) auditori 6.000 euro/an;
(viii) organismelor de evaluare a conformitatii acreditate in acest scop de catre RENAR 6.000 euro/an.
Licenta Clasa a 3-a: pentru jocurile loto - la distanta - monopol de stat prevazute la art. 10 alin. (1) lit. h) din prezenta ordonanta de urgenta. Se acorda operatorului de jocuri tip loteristic 115.000 euro
K. pentru Festivalul de Poker 5.000 euro
L. pentru jocuri temporare tip cazinou (valabila 3 luni) 23.750 euro
M. pentru jocuri temporare tip slotmachine (valabila 3 luni) 5.000 euro
N. pentru jocuri temporare tip bingo in sala (valabila 3 luni) 2.500 euro."

44. La anexa punctul 1, subpunctul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"II. Taxe aferente autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):
A. Pentru jocurile traditionale de tip loto: 180.000 euro
B. Pentru pariuri mutuale - traditionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, asa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai putin de: 90.000 euro
C. Pentru pariuri in cota fixa - traditionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, asa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai putin de: 90.000 euro
D. Pentru pariuri in contrapartida - traditionale: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, asa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai putin de: 90.000 euro
E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:
(i) pentru fiecare masa, in municipiul Bucuresti: 60.000 euro
(ii) pentru fiecare masa, in alte locatii decat municipiul Bucuresti: 30.000 euro
F. Pentru clubul de poker:
(i) pentru fiecare locatie, in municipiul Bucuresti: 70.000 euro
(ii) pentru fiecare locatie, in alte locatii decat municipiul Bucuresti: 30.000 euro
G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:
(i) slot-machine Clasa A 2.600 euro
(ii) aparatele electronice atribuitoare de castiguri cu risc limitat Clasa B 1.500 euro
H. Pentru jocurile bingo desfasurate in sali de joc: 7.000 euro pentru fiecare sala, precum si 3% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, asa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai putin de: 115.000 euro
J. Pentru jocurile de noroc la distanta Clasa 1: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, asa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenta ordonanta de urgenta.
K. Pentru jocurile de noroc la distanta Clasa a 3-a: 16% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, asa cum sunt definite la art. 1^1 din prezenta ordonanta de urgenta.
L. Pentru Festivalul de Poker 20.000 euro
M. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabila 3 luni) 10.000 euro
N. Pentru jocuri temporare tip slotmachine Clasa A (valabila 3 luni) 650 euro
O. Pentru jocuri temporare tip bingo in sala (valabila 3 luni) 1.750 euro, pentru fiecare locatie, precum si 3% din valoarea nominala a cartoanelor achizitionate de la Compania Nationala 'Imprimeria Nationala' - S.A., care se achita in avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plata vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor."

45. La anexa, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"2. Valoarea minima a capitalului social subscris si varsat la data solicitarii cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc(*1)
---------
(*1) In situatia in care acelasi organizator solicita licenta de organizare a jocurilor de noroc care implica utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, conditia de existenta a unei valori minimale a capitalului social subscris si varsat la data cererii de obtinere a licentei de organizare a jocurilor de noroc se aplica cumulativ.
A. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri loto: minimum 2.000.000 lei
B. Pentru organizatorii care exploateaza pariuri mutuale: minimum 1.000.000 lei
C. Pentru organizatorii care exploateaza pariuri in cota fixa: minimum 1.000.000 lei
D. Pentru organizatorii care exploateaza pariuri in contrapartida: minimum 1.000.000 lei
E. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minimum 1.000.000 lei
F. Pentru organizatorii care exploateaza jocurile tip slot-machine: minimum 30.000 lei
G. Pentru organizatorii care exploateaza jocurile bingo desfasurate in sali de joc: minimum 100.000 lei
H. Pentru organizatorii care exploateaza jocurile de noroc on-line definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-m) din prezenta ordonanta de urgenta: minimum 1.000.000 lei
I. Pentru organizatorii care exploateaza jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune: minimum 1.000.000 lei
J. Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 lei
K. Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 1.000.000 lei."


46. La anexa, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"3. Taxa de organizare pentru turnee de poker: 20.000 euro".

47. La anexa, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Taxe speciale:
A. Pentru videoloterie (VLT): 2% aplicata asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licentiat. Taxa se vireaza in totalitate la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, pentru luna anterioara. Taxa colectata se aloca anual prin legea bugetului de stat Ministerului Tineretului si Sportului pentru incurajarea miscarii sportive la nivel national.
B. Taxa de acces - bilet de intrare:
(i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 20 lei
(ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 10 lei.
C. Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot- machine: 400 euro/post autorizat/an, care se achita de organizator odata cu taxa de licenta.
D. Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta:
(i) taxa analiza documentatie: 2.500 euro platiti la depunerea cererii pentru o licenta de jocuri de noroc la distanta, impreuna cu depunerea documentelor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
(ii) taxa de eliberare licenta: 8.500 euro/an/licenta."

48. La anexa, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:
"5. Valoarea in lei atat a taxelor pentru jocuri de noroc, cat si a garantiilor stabilite in moneda euro se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizeaza pe toata durata anului urmator."

Art. II
(1) Licentele de organizare a jocurilor de noroc pe tipuri de activitati acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta isi mentin valabilitatea pana la data expirarii, cu conditia platii in cuantumul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009, astfel cum a fost modificata prin intermediul prezentei ordonante de urgenta, a taxelor anuale aferente licentelor de organizare a jocurilor de noroc, scadente in intervalul cuprins intre intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si expirarea licentelor.
(2) Cuantumul si modalitatea de calcul al taxelor pentru autorizatiile de exploatare a jocurilor de noroc acordate operatorilor economici pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se mentin pana la expirarea termenului de valabilitate a acestora si sunt cele prevazute de legislatia in vigoare la data emiterii respectivelor autorizatii. Pentru obtinerea unei noi autorizatii vor fi respectate cuantumurile si modalitatea de calcul prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

Art. III
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 75, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Veniturile din jocuri de noroc cuprind toate sumele incasate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice."

2. Articolul 76 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Stabilirea venitului net din premii Art. 76. - Venitul net este diferenta dintre venitul din premii si suma reprezentand venit neimpozabil."

3. La articolul 77, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Veniturile din jocuri de noroc se impun, prin retinerea la sursa, cu o cota de 1% aplicata asupra tuturor sumelor incasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de noroc care depasesc echivalentul a 15.000 euro se impoziteaza cu 16%, iar veniturile care depasesc echivalentul a 100.000 euro se impoziteaza cu 25%.
.........
(4) Nu sunt impozabile veniturile obtinute din premii, in bani si/sau in natura, sub valoarea sumei neimpozabile stabilite in suma de 600 lei, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu."

4. La articolul 77, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, respectiv alineatele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(7) Nu sunt impozabile la sursa veniturile realizate de catre persoanele fizice ca urmare a participarii la jocuri de noroc la distanta (on-line), slot-machine, lozuri si festivaluri de poker.
(8) Persoanele fizice care obtin venituri din jocurile de noroc prevazute la alineatul (7) au obligatia de a depune declaratia privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de realizare a venitului. Organul fiscal competent are obligatia de a stabili impozitul datorat, aferent venitului incasat din jocurile de noroc, pe baza declaratiei privind venitul realizat din jocuri de noroc, prin emiterea deciziei de impunere.
(9) Cota de impunere pentru veniturile din jocuri de noroc prevazute la alineatul (7) este de 1% pentru sumele de pana la echivalentul a 14.999 euro, 16% pentru sumele cuprinse intre 15.000-99.999 euro si 25% pentru sumele care depasesc echivalentul a 100.000 euro. Organizatorul de jocuri de noroc prevazute la alineatul (7) are obligativitatea de a pastra o evidenta nominala a persoanelor fizice care au obtinut venituri din jocuri de noroc mai mari de 15.000 euro si a le declara organului fiscal competent, pana la 25 mai inclusiv a anului urmator, celui de realizare a venitului."

5. La articolul 93, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alineatului (2), platitorii de venituri din jocuri de noroc cu retinere la sursa au obligatia de a depune, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent pentru anul precedent, o declaratie centralizatoare privind veniturile totale platite, precum si impozitele totale calculate, retinute si virate la bugetul general consolidat al statului, fara a mentiona datele de identificare a beneficiarilor de venit."

6. La articolul 115 alineatul (1), litera p) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, pentru toate sumele incasate de un participant de la un organizator de jocuri de noroc."

7. La articolul 116 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) 1% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc, prevazute la art. 115 alin. (1) lit. p), cu exceptia jocurilor de noroc prevazute la art. 77 alin. (7)."

8. Articolul 151 se abroga.

Art. IV
La articolul 110 alineatul (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) decizia emisa de Comitetul de Supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc privind taxa aferenta acordarii licentelor si a autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VI
La articolul VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul sanatatii si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 807 din 5 noiembrie 2014, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se pot aloca, prin hotarare a Guvernului, sume Secretariatului General al Guvernului pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor pentru plata sumelor prevazute in hotararile judecatoresti definitive, devenite executorii in anul 2014, aferente infrastructurii rutiere si pentru plata lucrarilor si serviciilor aferente unor obiective de investitii finantate de la bugetul de stat ramase fara sursa de finantare ca urmare a redistribuirilor de fonduri efectuate in vederea punerii in aplicare a unor sentinte judecatoresti definitive."

Art. VII
(1) In anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala nr. 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. XIX din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare, cele alocate in baza prevederilor Hotararii Guvernului nr. 521/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea lucrarilor de cadastru de specialitate imobiliar-edilitar si de constituire a bancilor de date urbane, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar 2014, nu se regularizeaza, se reflecta in excedentul bugetului local si se utilizeaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie.
(2) Sumele prevazute la alin. (1), neutilizate pana la 31 decembrie 2015, se vor regulariza conform art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. VIII
Articolul 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 22 aprilie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice transfera beneficiarilor, la solicitarea acestora, sumele alocate conform contractelor de finantare prevazute la art. 10.
(2) In situatiile in care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nu si-a onorat in anii precedenti obligatiile de plata prevazute in contractele de finantare, din lipsa creditelor bugetare, iar plata lucrarilor a fost asigurata din bugetele locale, se pot transfera in anul curent si sumele aferente cheltuielilor efectuate si decontate de beneficiari."

Art. IX
(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii.
(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) al prezentului articol, ramase neutilizate la sfarsitul anului bugetar, determinate ca diferenta intre creditele bugetare aprobate si platile efectuate, se vireaza de catre ordonatorii principali de credite intr-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.
(3) Sumele virate in contul prevazut la alin. (2) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorii principali de credite intr-un cont de venituri ale bugetului de stat.
(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2015, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa majoreze veniturile bugetului de stat la o pozitie distincta, precum si cheltuielile bugetului de stat si cheltuielile prevazute in bugetele aprobate ordonatorilor principali de credite la o pozitie distincta, cu sumele virate conform alin. (3).
(5) Sumele suplimentate in bugetele ordonatorilor principali de credite potrivit alin. (4) se utilizeaza cu aceeasi destinatie."

Art. X
Articolele I si II ale prezentei ordonante de urgenta au fost adoptate cu respectarea procedurii de notificare prevazute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 204 din 21 iulie 1998, modificata prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 20 iulie 1998, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L 217 din 5 august 1998, precum si de Regulamentul (Uniunii Europene) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.

Art. XI
(1) Articolele I-V din prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare in termen de 45 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a articolelor I-V din prezenta ordonanta de urgenta, Guvernul va aproba prin hotarare normele metodologice de aplicare a acesteia.