DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 90/2013 privind unele masuri speciale pentru compensarea si decontarea unor creante reciproce rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului si Ford Motor Company. Ordonanta de urgenta 90/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 3 octombrie 2013

Avand in vedere dificultatile intampinate in derularea contractului de vanzare-cumparare de actiuni ale Societatii Comerciale "Automobile Craiova" S.A., incheiat intre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului (fosta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului) si Ford Motor Company, constand in principal in obligatia de implementare a unui program de restructurare a companiei, deosebit de complex si cu multe etape procedurale, derulate atat pe piata de capital, cat si la nivel investional in societate si in societatile apartinand grupului, intr-un mediu economic si social neprielnic,
luand in considerare volumul important de investitii asumat si implementat de Ford Motor Company si afiliatii acesteia in societatea cumparata, care, datorita conditiilor efectelor crizei economice mondiale, nu au asigurat realizarea numarului de autovehicule asumat prin contract, fapt pentru care cumparatorul are obligatia de a plati vanzatorului o penalitate,
luand act de faptul ca odata cu preluarea pachetului de actiuni cumparatorul a constatat, pe baza unui raport de evaluare a mediului intocmit in conformitate cu prevederile din contractul de vanzare-cumparare de actiuni, contaminarea panzei freatice la fabrica de automobile preluata, a efectuat operatiuni de investigare detaliata si remediere a acesteia, in baza protocolului semnat in anul 2009 cu autoritatile de mediu competente si in baza actelor de reglementare specifice in acest scop,
tinand cont de faptul ca, atat pentru aceste costuri efectuate, cat si pentru eventualele costuri suplimentare care se vor efectua, cumparatorul a depus o cerere de despagubire pentru pierderi de mediu, suferite ca urmare a implementarii masurilor de mediu impuse de autoritatile romane ulterior privatizarii si cu referire la decontaminarea si remedierea panzei freatice, de o valoare importanta,
constatand faptul ca acesta din urma a considerat necesara deschiderea procedurii de arbitraj, avand ca obiect obligarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului la plata unei sume reprezentand echivalentul in lei a 15 milioane euro, reprezentand despagubiri, la Curtea de Arbitraj International de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris, avand primul termen la 30 septembrie 2013, in acelasi scop purtand discutii aprofundate pentru rezolvarea pe cale amiabila a pretentiilor reciproce,
stiut fiind faptul ca Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului are o situatie economico-financiara dificila, creata de poprirea tuturor conturilor si, mai nou, a actiunilor detinute la societatile comerciale din portofoliu, precum si a conturilor unor debitori ai institutiei, situatie care va determina solicitarea de la bugetul de stat a unor sume suplimentare necesare contractarii serviciilor unei case de avocatura care sa reprezinte partea romana in acest litigiu, dar si plata de taxe/comisioane substantiale, existand posibilitatea ca la finalul litigiului Autoritatea sa fie obligata la plata efectiva a despagubirii in situatia pierderii procesului,
tinand cont de termenul foarte scurt pe care Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului il are pentru indeplinirea formalitatilor necesare in fata Curtii de Arbitraj International, in procesul deschis, dar si de faptul ca urmeaza sa se promoveze si un alt proces pentru obligarea cumparatorului sa achite penalitatea datorata conform clauzelor contractuale, ceea ce va necesita finantare bugetara suplimentara,
apreciind faptul ca dupa o perioada lunga de negocieri s-a concretizat o formula de stingere pe cale amiabila a litigiilor, care evita eforturile financiare din partea statului roman, asigurand totodata venituri pe care cumparatorul se obliga sa le achite intr-o perioada scurta de timp,
luand in considerare interesul autoritatilor locale si centrale de a crea un climat investitional propice pentru investitii in zona Craiovei si de a incuraja investitiile private pe termen lung in sectorul industriei auto, precum si sustinerea unui mediu concurential pe piata autovehiculelor,
avand in vedere faptul ca in lipsa unei reglementari imediate s-ar ajunge la distorsionarea climatului investitional romanesc, la deteriorarea imaginii pentru potentialii investitori si la consumarea unor resurse financiare importante alocate de la bugetul de stat,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta stabileste unele masuri speciale pentru compensarea partiala, respectiv decontarea unor creante reciproce dintre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, pe de o parte, si Ford Capital BV, Ford Motor Company si Ford Romania S.A., pe de alta parte, rezultate din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat la data de 12 septembrie 2007 intre fosta Autoritate pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de vanzator, si Ford Motor Company, in calitate de cumparator.

Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos semnifica dupa cum urmeaza:

a) agent escrow o banca de reputatie internationala care opereaza pe teritoriul Romaniei;
b) Ford Romania S.A. Societatea Comerciala "Ford Romania" S.A., cu sediul in Craiova, str. Henry Ford (1863-1947) nr. 29, cod 200745r.3, judetul Dolj, inregistrata la registrul comertului cu nr. J16/3150/1994, cod fiscal nr. 6488698;
c) Ford Motor Company societatea infiintata conform legilor statului Delaware, SUA, cu sediul social la adresa: One America Road, Dearborn, Michigan 48126-2798, SUA;
d) Ford Capital B.V. societatea infiintata conform legilor Regatului Tarilor de Jos, cu sediul social in Amsteldjk 216 In (1079 LK), Amsterdam, Olanda, inregistrata la Camera de Comert Amsterdam cu nr. 33217403;
e) A.A.A.S. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, fosta Autoritate pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul in Bucuresti, str. Cpt. Av. Alex. Serbanescu nr. 50, sectorul 1, cod fiscal nr. 11795573;
f) cont escrow contul deschis de A.A.A.S. la agentul escrow, in care "Ford Romania" S.A. va depune o parte din suma datorata catre A.A.A.S.


Art. 3
(1) Se mandateaza A.A.A.S., in calitate de vanzator, sa incheie cu Ford Motor Company si Ford Capital B.V., in calitate de cumparatori, respectiv cu societatea controlata un act aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat la data de 12 septembrie 2007, cu respectarea dispozitiilor prezentei ordonate de urgenta, avand ca obiect stabilirea unui mecanism de compensare partiala, respectiv de decontare a unor creante reciproce dintre A.A.A.S., pe de o parte, si Ford Capital B.V., Ford Motor Company si Ford Romania S.A., pe de alta parte.
(2) Elementele principale ale actului aditional prevazut la alin. (1) sunt urmatoarele:
a) A.A.A.S. isi asuma, in temeiul art. 8 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 36/2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale "Automobile Craiova" S.A., dar exclusiv conform termenilor si conditiilor prevazute in actul aditional, obligatia de rambursare a costurilor de remediere a contaminarii de sub amplasamentul fabricii de la Craiova detinute de Ford Romania S.A., pe care aceasta din urma le-a suportat in legatura cu contaminarea istorica a panzei freatice;
b) obligatia de rambursare prevazuta la lit. a) se indeplineste prin compensarea partiala a creantelor reciproce, pe masura ce acestea devin certe, lichide si exigibile, respectiv prin decontarea de catre A.A.A.S., din suma prevazuta la art. 4 alin. (3), a cheltuielilor viitoare efectuate de Ford Romania S.A., pe masura ce aceste costuri sunt certificate de 2 experti independenti (un expert de mediu si un expert financiar) desemnati prin mandat comun de catre A.A.A.S. si Ford Romania S.A., iar actiunile de remediere a mediului sunt inspectate si confirmate de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, prin autoritatile de mediu din subordinea si coordonarea sa.
Consortiul de experti independenti va elabora, in baza mandatului comun, un raport asupra problemelor de mediu, ce va fi inaintat de A.A.A.S. catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice. Dupa primirea raportului, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice are obligatia de a verifica, doar din punct de vedere tehnic, concordanta dintre informatiile prezentate in raport si situatia existenta in teren, in ceea ce priveste realizara activitatilor aferente actiunilor de remediere. Verificarea tehnica se va realiza de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice prin intermediul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Garda Nationala de Mediu si Adminitratia Nationala Apele Romane, iar rezultatul acesteia se va consemna intr-un raport ce va fi inaintat A.A.A.S.
Prin raportul expertului de mediu independent se va determina daca contaminarea panzei freatice cu substantele ce au facut obiectul Protocolului privind investigarea detaliata si remedierea contaminarii panzei freatice identificate la fabrica de automobile preluata de Ford din data de 10 noiembrie 2009, incheiat decatre Ministerul Mediului, Ministerul Sanatatii, Administratia Nationala "Apele Romane", Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova, Directia Apelor Jiu-Craiova, Directia de Sanatate Publica Dolj si Primaria Malu Mare, este istorica, respectiv poate fi localizata in timp inaintea privatizarii si a fost retinuta ca atare in raportul expertului international de mediu angajat de parti conform art. 6.1.1 lit. o) din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat la data de 12 septembrie 2007 intre fosta Autoritate pentru Valorificarea Activelor Statului, in calitate de vanzator, si Ford Motor Company, in calitate de cumparator. De asemenea, raportul expertului de mediu independent va determina daca actiunile de remediere au fost intreprinse de Ford Romania S.A. exclusiv in legatura cu contaminarea istorica, determinata potrivit celor de mai sus;
c) obligatia de rambursare a costurilor, prevazuta la lit. a), este limitata la valoarea penalitatii datorate de cumparatori catre A.A.A.S., conform art. 14.2 (I)(b)(II) din contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat la data de 12 sepembrie 2007, cu modificarile subsecvente;
d) intrarea in vigoare a mecanismului de compensare si decontare este conditionata de retragerea neconditionata de catre Ford Motor Company, Ford Capital B.V. si Ford Romania - S.A. a cererii de arbitraj, introdusa in conformitate cu regulile de arbitraj ale Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert din Paris;
e) actiunile de remediere viitoare ale panzei freatice vor fi stabilite in conformitate cu legislatia in vigoare, in domeniu. Ford Romania S.A. va urma o procedura de selectie si contractare competitiva in ceea ce priveste tertii furnizori de bunuri si servicii necesare pentru implementarea actiunilor reparatorii, pentru a asigura cele mai reduse costuri; selectia competitiva presupune solicitarea unui numar de cel putin 3 oferte de la contractori independenti, pentru fiecare tip de actiuni reparatorii ce fac obiectul respectivei cereri de oferta si selectarea furnizorului care ofera cel mai scazut pret in aceleasi conditii tehnice, intotdeauna sub rezerva ca Ford Romania S.A. va opta pentru solutia tehnica cea mai fezabila din punct de vedere economic;
f) cumparatorii si Ford Romania S.A. vor emite o declaratie contractuala potrivit careia in ce priveste contaminarea istorica ce face obiectul actului aditional sau orice alta problema de mediu cu care Ford Romania S.A. s-a confruntat deja sau cu care s-ar putea confrunta in viitor, dar care este in legatura cu activitatile Ford Romania S.A. (fosta Daewoo Automobile Romania S.A.) de pana la data de 18 martie 2008, nu au si nu vor avea fata de statul roman, A.A.A.S. sau orice alta autoritate sau institutie publica nicio pretentie sau cerere de despagubire decurgand din contractul de vanzare-cumparare de actiuni din 12 septembrie 2007 sau conform legii.

Art. 4
(1) Obligatia de plata a penalitatii datorate de cumparatori se considera indeplinita la data creditarii contului escrow, prin transferul de catre Ford Romania S.A. in contul escrow a sumei datorate A.A.A.S., in cuantumul si conditiile ce vor fi stabilite in actul aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni incheiat la data de 12 septembrie 2007.
(2) Suma transferata in contul escrow, precum si dobanda acumulata la aceasta reprezinta venit al statului din privatizare.
(3) Prin derogare de la dispozitiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Provatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, suma din contul escrow ramane la dispozitia A.A.A.S. pentru o durata de 10 ani de la data creditarii efective a contului, avand destinatia de a acoperi costurile de remediere a mediului suportate de Ford Romania S.A., in termenii si conditiile actului aditional prevazut la alin. (1), pe masura ce aceste costuri sunt certificate conform procedurii cuprinse in acesta.
(4) Suma ramasa in contul escrow la expirarea termenului prevazut la alin. (3) si dobanda acumulata se transfera urmand regimul prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2005 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 185/2008.