DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Cursuri Lupu&Partners

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020. Ordonanta de urgenta nr. 8/2017Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 68 din 26 ianuarie 2017

In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si al stimularii mediului de afaceri si luand in considerare situatia economica ce impune luarea unor masuri urgente care sa vizeze producatorii autohtoni in cadrul unui program de interes public necesar a fi introdus in Legea bugetului de stat pe anul 2017, prin care sa se finanteze anumite tipuri de activitati in vederea internationalizarii operatorilor economici romani, si crearea unor noi instrumente de promovare individuala a acestora; pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansarii economice, reducerii somajului prin crearea de noi locuri de munca; pentru promovarea produselor si serviciilor intreprinderilor mici si mijlocii pe pietele externe, stimularea comunicarii si a parteneriatului in afaceri, pregatirea intreprinzatorilor in domeniul tehnicilor de promovare a produselor si serviciilor pe noi piete,
tinand cont de cele mai sus mentionate si avand in vedere timpul necesar companiilor romanesti de a-si pregati strategia de promovare si un plan de afaceri adecvat pentru maximizarea rezultatelor si a aportului la cresterea economica de peste 3%, prognozata pentru anul 2017, este oportuna aprobarea in regim de urgenta a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani.

Aceasta reglementare nu ar putea fi amanata intrucat ar genera consecinte negative deosebite atat asupra dezvoltarii de politici publice necesare relansarii economice, reducerii somajului prin crearea de noi locuri de munca, cat si in ceea ce priveste maximizarea rezultatelor la export si a aportului la cresterea economica de peste 3%, prognozata pentru anul 2017.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1
In cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat se lanseaza Programul de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, denumit in continuare Programul, pentru perioada 2017-2020.

Art. 2
(1) Suma de la bugetul de stat pentru sustinerea internationalizarii operatorilor economici romani se va aproba distinct in bugetul anual al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.
(2) Suma aprobata cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat nu va putea fi redistribuita in vederea utilizarii la alte capitole de cheltuieli.

Art. 3
Prin Program se finanteaza, prin alocatie financiara nerambursabila, urmatoarele tipuri de activitati in vederea internationalizarii operatorilor economici romani: participari individuale la targuri si expozitii internationale organizate in strainatate, cu stand propriu; participari individuale la misiuni economice organizate in strainatate; crearea identitatii vizuale a unui operator economic roman (marca, sigla, slogan); realizarea unui site pe internet/aplicatie pentru mobil, pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor promovate, in limba romana si cel putin intr-o limba de circulatie internationala; participari la cursuri de pregatire, in tara si/sau in strainatate, in domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi piete; documentare de piata si alte tipuri de activitati de promovare si sustinere a internationalizarii.

Art. 4
(1) Sumele necesare pentru implementarea Programului se vor asigura anual, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.
(2) Bugetul alocat Programului pentru anul 2017 se constituie prin alocarea unei sume din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, capitolul 80.01 "Actiuni generale, economice si de munca", titlul "Subventii" in valoare de 40.000.000 lei.
(3) Alocatia financiara nerambursabila este in cuantum de maximum 50 mii lei/beneficiar, reprezentand maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru un numar maxim de 500 de beneficiari anual, care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si respecta prevederile normelor de implementare ce vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
(4) In cadrul acestui program, fiecare beneficiar poate obtine pe parcursul unui an o alocatie financiara nerambursabila totala de maximum 50.000 lei.

Art. 5
Pentru incadrarea in Program, beneficiarul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) este inregistrat, potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) nu inregistreaza debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru, la data depunerii cererii de inscriere. Solicitantii care au datorii esalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;
d) nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu penalitatile aferente;
e) nu se afla in procedura de executare silita, inchidere operationala, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa colectiva, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii si nu indeplineste criteriile prevazute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolventa colectiva la cererea creditorilor lui;
f) nu este considerat in dificultate in sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene;
g) produsele/serviciile corespund cu profilul actiunii la care se solicita participarea;
h) produsele sunt fabricate in Romania;
i) nu beneficiaza de finantare de la alti furnizori de minimis pentru acoperirea acelorasi categorii de cheltuieli eligibile;
j) nu foloseste ajutorul pentru achizitionarea de vehicule de transport rutier de marfuri.

Art. 6
(1) Prin Program se instituie o schema de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul Programului se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din data de 24 decembrie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat are obligatia de a monitoriza, raporta si controla aplicarea prezentei ordonante de urgenta.
(3) Procedurile necesare initierii unei noi scheme de ajutor de minimis prevazute la art. 7 si 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare, vor fi efectuate pana la elaborarea si aprobarea hotararii Guvernului prevazute la art. 8.

Art. 7
(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizeaza de catre Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii ajutorului pana la data recuperarii acestuia. Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din data de 30 aprilie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din data de 24 septembrie 2015.

Art. 8
In termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat va elabora si va supune aprobarii Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, ce vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului si vor cuprinde: modalitatea de accesare, sumele alocate fiecarei activitati, modalitatea de acordare si decontare a alocatiei financiare nerambursabile, normele de implementare a schemei de ajutor de minimis.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat
Legea 182/2016 pentru aprobarea OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. Legea 182/2016
Legea 102/2016 privind incubatoarele de afaceri. Incubatoarele de afaceri
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii | Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate Legea 222/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea si functionarea Consi
Legea 186/2015 privind aprobarea OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 186/2015
Ordin 513/2015 privind aprobarea modelului si continutului registrului de bani personali, precum si a procedurii de inregistrare a acestuia la organul fiscal
Legea 20/2015 pentru aprobarea OUG 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996
Ordin 218/2015 pentru aprobarea procedurii de sigilare a unitatii operatorului economic pe perioada de suspendare a activitatii, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de
OG 9/2015 pentru modificarea si completarea OUG 127/2007 privind Gruparea europeana de cooperare teritoriala. Ordonanta 9/2015
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
Ordin 1090/2014 privind imputernicirea persoanelor din cadrul aparatului de inspectie economico-financiara de a constata contraventiile si a aplica sanctiunile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010
Ordin 698/2014 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare si aplicare a Testului IMM
OUG 25/2014 privind unele masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta 25/2014
OUG 20/2014 privind infiintarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate a activitatii operato
Ordin 37/2014 privind autorizarea operatorilor economici pentru desfasurarea activitatii de transport public de pasageri si/sau de marfuri pe cai navigabile interioare
OG 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania si a OG 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a cetatenilor statelor
HG 956/2013 privind modificarea HG 1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile. Hotararea 956/2013
OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara. Ordonanta 26/2
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Legea 248/2013 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social. Lege nr. 248/2013
Impactul coruptiei si al fraudei din achizitiile publice asupra absorbtiei fondurilor europene
Florin Gheorghe Bene, Mihaela Bene

Pret: 54 lei
46 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
53 useri online

Useri autentificati: