DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 8/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 8/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 285 din 28 aprilie 2015

Pentru eliminarea aparitiei unor interpretari eronate cu privire la provenienta sumelor incasate cu titlu de bacsis, ca fiind sume provenite din comercializarea de bunuri sau prestari de servicii pentru care nu s-au emis bonuri fiscale si aplicarea in consecinta a unor sanctiuni contraventionale nejustificate care implica si inchiderea activitatii operatorilor economici, pentru o perioada de la o luna la trei luni, indiferent de cuantumul sumei neinregistrate, chiar de la prima abatere, fapt care conduce implicit si la pierderi insemnate de locuri de munca,
avand in vedere necesitatea introducerii unor prevederi legale cu privire la definirea sumelor incasate in plus sub forma de bacsis, in vederea evidentierii acestui tip de venit pe bonul fiscal, cu scopul delimitarii clare a acestuia de veniturile incasate de operatorii economici pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor direct catre populatie si asigurarii fiscalizarii acestuia potrivit Codului fiscal,
pentru asigurarea protejarii mediului de afaceri, prin asigurarea unui cadru legislativ stimulativ, simplu, transparent si echilibrat din punctul de vedere al sanctionarii contraventionale,
pentru instituirea unor parghii care sa conduca la cresterea gradului de colectare a veniturilor bugetare si la diminuarea evaziunii fiscale in domeniu,
pentru intarirea supravegherii si controlului acestor activitati,
pentru a genera si mentine ritmuri ridicate de crestere economica pe termen lung sunt necesare eforturi sustinute pentru dezvoltarea unei economii competitive prin diminuarea economiei subterane prin reducerea componentei de nedeclarare a veniturilor realizate in domeniul comertului cu amanuntul si prestarilor de servicii catre populatie.

Pentru stimularea competitivitatii si reducerea evaziunii fiscale, cu scopul cresterii capacitatii previzionale a autoritatilor in perspectiva aplicarii bugetarii multianuale, pentru crearea premiselor pentru fiscalizarea economiei informale, precum si pentru cresterea veniturilor incasate din TVA,
avand in vedere necesitatea implementarii complete si la timp a Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006 si prelungit prin Hotararea Guvernului nr. 1.133/2010, Hotararea Guvernului nr. 109/2013 si Hotararea Guvernului nr. 225/2015 pana in 31 martie 2017, data-limita de finalizare a Proiectului,
pentru faptul ca Proiectul este finantat din doua surse:
(i) imprumutul in valoare totala de 110 milioane euro; si
(ii) contributia Romaniei de 32 milioane euro, asigurata de la bugetul de stat, conform art. 3 din Legea de ratificare a Acordului de imprumut nr. 205/2006,

structura Proiectul mentionat cuprinde patru componente, dupa cum urmeaza:
1. Componenta I - Reabilitarea infrastructurii instantelor
2. Componenta II - Consolidarea capacitatii administrative a instantelor
3. Componenta III - Realizarea unui sistem integrat de management al resurselor in cadrul sistemului judiciar
4. Componenta IV - Dezvoltarea institutionala a institutiilor sistemului judiciar.


Pentru faptul ca in cadrul primei componente se urmaresc reabilitarea, construirea si dotarea a cca 19 sedii de instante de judecata, prin furnizarea de lucrari, servicii si bunuri, din care: (i) 14 sedii au fost finalizate in perioada 2010-2014; (ii) altele 3 sunt in curs de executie si vor fi finalizate din valoarea totala a imprumutului (110 milioane euro); si (iii) ultimele 2 au fost incepute in cadrul Proiectului, dar nu pot fi finalizate prin finantarea acestora integral din Acordul de imprumut;
avand in vedere necesitatea si urgenta identificarii unei solutii de finantare care sa permita si finalizarea celor 2 obiective de investitii anterior mentionate in cel mai scurt timp posibil (dar nu mai tarziu de 31 martie 2017 - data-limita a Acordului de imprumut), pentru a evita deteriorarea fizica a acestora si intarzieri suplimentare in punerea la dispozitia justitiabililor arondati acestor instante, a unor sedii adecvate, construite la standarde europene, care sa faciliteze accesul cetatenilor la justitie,
avand in vedere consecintele negative evidente rezultate din nefinalizarea in cel mai scurt timp posibil a celor 2 obiective de investitii mentionate, generandu-se astfel costuri suplimentare cauzate de deteriorarea fizica continua a celor 2 sedii de instanta, in conditiile in care activitatea instantelor nu se desfasoara in conditii adecvate, avand in vedere ca spatiul pus la dispozitia justitiabililor este insuficient,
avand in vedere ca dreptul de a utiliza ca surse de finantare restul ramas disponibil din cadrul Acordului de imprumut (32,4 milioane Euro) si din contributia Romaniei la finantarea acestuia (26,8 milioane euro) poate fi exercitat numai pana la data de 31 martie 2017, data-limita a Acordului de imprumut si, respectiv, a Legii nr. 205/2006 de ratificare a acestuia,
avand in vedere ca obiectivele de investitii cuprinse in cadrul Proiectului raspund obiectivelor asumate de Ministerul Justitiei in Strategia de reforma a sistemului judiciar - "Consolidarea capacitatii administrative a instantelor si parchetelor", principiul consacrat in acest capitol fiind "continuarea si finalizarea tuturor obiectivelor de investitii in sediile instantelor, finantate de Programul Bancii Mondiale privind reforma sistemului judiciar",
tinand cont de faptul ca, odata cu terminarea lucrarilor si darea in folosinta a tronsonului Autostrazii A2 Cernavoda- Medgidia-Constanta, vehiculele care realizeaza asa-numitul turism de week-end si nu numai au fost in numar de pana la 4.000 de vehicule/ora si pana la 50.000 de vehicule/zi, astfel incat s-au creat, in perioadele de varf de trafic, aglomerari si ambuteiaje in zona Agentiei de Incasare Fetesti, unde se achita tariful de trecere pentru podurile peste Dunare de la Fetesti-Cernavoda,
luand in considerare faptul ca, incepand cu anul 2010, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a implementat sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei - SIEGMCR, realizat in scopul imbunatatirii modului de incasare a tarifului de utilizare, precum si a controlului achitarii acestuia, sistem care ar putea fi utilizat si in cazul aplicarii tarifului de trecere,
avand in vedere faptul ca lipsa adoptarii imediate a masurilor legislative necesare utilizarii sistemul informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei - SIEGMCR, in cazul aplicarii tarifului de trecere, poate crea in continuare aglomerari si ambuteiaje in zona Agentiei de Incasare Fetesti care pot conduce la producerea de numeroase accidente rutiere grave,
in vederea asigurarii sigurantei rutiere si prevenirii posibilelor accidente rutiere grave prin evitarea aglomerarilor si a ambuteiajelor create in zona Agentiei de Incasare Fetesti,
pentru aplicarea si colectarea tarifelor de trecere intr-un flux liber de trafic care sa nu fie perturbat si care sa permita utilizatorilor sa plateasca tarifele de trecere in cat mai multe locatii si prin multiple mijloace de plata,
luand in considerare faptul ca aceste situatii aduc atingere interesului public general si constituie un motiv de urgenta deosebita si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea in functiune a acestora, operatorii economici utilizatori sunt obligati sa inregistreze intr-un registru special, intocmit in acest sens, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante, in conditiile legii, pentru respectivele operatiuni si facturi, la cererea clientului. Obligatia privind inregistrarea operatiunilor efectuate intr-un registru special nu se aplica operatorilor economici care desfasoara activitatea de transport in regim de taxi."

2. La articolul 1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) In cazul prevazut la alin. (8), operatorii economici utilizatori au obligatia sa notifice imediat distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, astfel incat utilizatorul sa poata sa faca dovada comunicarii notificarii la distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata, in fata organelor de control. La momentul comercializarii aparatului de marcat electronic fiscal sau ulterior, partile contractante stabilesc modul in care operatorul economic notifica distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata in cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal. Notificarea efectuata in alt mod decat cel stabilit de partile contractante nu este valabila."

3. Dupa articolul 2^1 se introduce un nou articol, articolul 2^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 2^2
(1) Prin bacsis se intelege orice suma de bani oferita in mod voluntar de client, in plus fata de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de catre operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (1), precum si restul dat de vanzator clientului si nepreluat de acesta in mod voluntar.
(2) Este interzis operatorilor economici prevazuti la art. 1 alin. (1) sa conditioneze, sub orice forma, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii de acordarea bacsisului.
(3) Suma de bani prevazuta la alin. (1) se justifica prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale si se evidentiaza pe un bon fiscal distinct. Prevederile art. 1 alin. (8) se aplica in mod corespunzator.
(4) Operatorii economici utilizatori stabilesc printr-un regulament de ordine interioara daca veniturile provenite din incasarea bacsisului raman la dispozitia lor sau constituie o sursa de alte venituri care se distribuie salariatilor. In cazul in care bacsisul se distribuie salariatilor, acesta nu poate fi asimilat unei livrari de bunuri sau unei prestari de servicii.
(5) Regulamentul se pastreaza la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal in vederea prezentarii acestuia organelor de control.
(6) Sumele provenite din incasarea bacsisului se inregistreaza in contabilitate la alte venituri, iar sumele distribuite salariatilor se inregistreaza pe seama cheltuielilor, potrivit reglementarilor contabile aplicabile."

4. La articolul 4 alineatul (12), litera g) se abroga.

5. La articolul 4 alineatul (12), litera h) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"h) sa intocmeasca documente justificative pentru sumele introduse in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele pentru care au emis bonuri fiscale sau cele inscrise in registrul special, dupa caz, precum si pentru sumele extrase din unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, altele decat cele utilizate pentru a acorda rest clientului. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin unitate de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor se intelege suprafata destinata accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii/prelucrarii/depozitarii produselor oferite, prestarii serviciilor, incasarii contravalorii acestora si circulatiei personalului angajat pentru derularea activitatii;".

6. La articolul 4 alineatul (12), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) la ora inceperii programului de lucru, sa asigure inregistrarea sumelor de bani detinute de personalul operatorului economic care isi desfasoara activitatea in unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, intr-un registru de bani personali, special intocmit in acest sens. Orice suma de bani inregistrata in plus fata de suma inregistrata la ora inceperii programului de lucru, nu reprezinta suma justificata prin registrul de bani personali. Modelul, continutul registrului de bani personali, precum si procedura de inregistrare a acestuia la organul fiscal se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta."

7. La articolul 4, dupa alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu urmatorul cuprins:
"(12^1) La solicitarea organelor de control, atunci cand se afla in incinta unitatii de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor in care isi desfasoara activitatea si in timpul programului de lucru, personalul operatorului economic este obligat sa prezinte sumele de bani detinute."

8. La articolul 10, litera b) se abroga.

9. La articolul 10, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate, serviciile prestate sau bacsisurile incasate, emiterea de bonuri cu o valoare inferioara pretului de vanzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului, ori nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (8), care determina existenta unei sume nejustificate. In sensul acestei prevederi, prin suma nejustificata se intelege contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, valoarea bacsisurilor incasate pentru care nu s-au emis bonuri fiscale, diferenta pana la pretul de vanzare a bunului sau tarifului de prestare a serviciului in cazul emiterii de bonuri cu o valoare inferioara ori contravaloarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate fara respectarea prevederilor art. 1 alin. (8);
d) nerespectarea de catre utilizatori a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (12) lit. h), care determina existenta unei sume nejustificate. In sensul acestei prevederi, prin suma nejustificata se intelege suma pentru care nu s-au intocmit documente justificative conform art. 4 alin. (12) lit. h);".

10. La articolul 10, literele q) si w) se abroga.

11. La articolul 10, litera gg) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"gg) detinerea la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor a unor sume care nu pot fi justificate prin datele inscrise in documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, in registrul de bani personali, in registrul special si/sau in chitante."

12. La articolul 10, dupa litera gg) se introduc doua noi litere, literele hh) si ii), cu urmatorul cuprins:
"hh) nerespectarea de catre utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (12) lit. i);
ii) nerespectarea de catre personalul operatorului economic a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (121)."

13. La articolul 11, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneaza cu amenda aplicata operatorilor economici, dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la art. 10 lit. f), h), i), s), s), t), t), v), aa) si gg), cu amenda in cuantum de 3.000 lei, precum si cu:
(i) confiscarea sumelor care nu pot fi justificate, pentru contraventia prevazuta la lit. gg);
(ii) confiscarea veniturilor obtinute, pentru contraventia prevazuta la lit. t);
b) cele prevazute la art. 10 lit. a), l), m), o), p), u), x), y), z), bb), cc), ee), ff) si hh), cu amenda in cuantum de 9.000 lei, precum si cu:
(i) confiscarea veniturilor obtinute, pentru contraventia prevazuta la lit. a);
(ii) suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pana la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii sau a jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, organului constatator, pentru contraventia prevazuta la lit. cc);
c) cele prevazute la art. 10 lit. j), k), n) si r), cu amenda in cuantum de 50.000 lei;
d) cele prevazute la art. 10 lit. e) si dd), cu amenda in cuantum de 12.500 lei, precum si cu:
(i) confiscarea sumelor incasate, pentru contraventia prevazuta la lit. dd);
(ii) suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pana la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal si prezentarea dovezii de plata a amenzii sau a jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, organului constatator, pentru contraventia prevazuta la lit. e);
e) cele prevazute la art. 10 lit. c) si d):
(i) cu avertisment in situatia in care suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este de pana la 300 lei inclusiv, dar nu mai mult de 3% inclusiv din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
(ii) cu amenda in cuantum de 3.500 lei, in situatia in care suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este de pana la 300 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
(iii) cu amenda in cuantum de 12.500 lei, in situatia in care suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este cuprinsa intre 300 lei si 1.000 lei inclusiv, dar mai mica de 3% inclusiv din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
(iv) cu amenda in cuantum de 17.500 lei, in situatia in care suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este cuprinsa intre 300 lei si 1.000 lei inclusiv, dar mai mare de 3% din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
(v) cu amenda in cuantum de la 22.500 lei, in situatia in care suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este mai mare de 1.000 lei, dar mai mica de 3% inclusiv din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului;
(vi) cu amenda in cuantum de la 27.500 lei, in situatia in care suma nejustificata rezultata din savarsirea contraventiei este mai mare de 1.000 lei si mai mare de 3% din valoarea totala a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate, inregistrata de aparatul de marcat electronic fiscal si/sau in registrul special la data si ora efectuarii controlului ori la sfarsitul zilei, daca fapta a fost savarsita anterior datei controlului, precum si cu:
(vii) suspendarea activitatii operatorului economic la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, pentru 30 de zile, incepand cu cea de-a doua sanctiune aplicata la aceeasi unitate intr-un interval de 24 de luni in situatiile prevazute la pct. (iv) si (vi), indiferent pentru care dintre situatiile prevazute la pct. (i)-(vi) a fost aplicata sanctiunea prima data in cadrul termenului de 24 de luni;
(viii) in situatiile prevazute la pct. (vii), daca operatorul economic achita amenda contraventionala sau jumatate din cuantumul acesteia, dupa caz, precum si o suma egala cu de zece ori amenda aplicata, sanctiunea complementara inceteaza de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitarii la organul constatator. Suma de bani egala cu de zece ori amenda aplicata se face venit la bugetul de stat, poate fi achitata la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la unitatile Trezoreriei Statului si nu se restituie in cazul in care, la solicitarea operatorului economic, instanta de judecata anuleaza procesul-verbal de constatare a contraventiei. Termenul de 24 de ore curge de la data inregistrarii la registratura organului constatator a dovezii achitarii sau de la data confirmarii de primire daca aceasta a fost transmisa prin posta.
(2) Contraventiile prevazute la art. 10 lit. g) si ii) se sanctioneaza cu amenda in cuantum de 1.250 lei, care se aplica persoanelor fizice."

14. La articolul 12, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din cuantumul amenzii prevazute la art. 11 alin. (1) si (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
(4) Prin derogare de la art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plangerea nu suspenda executarea in cazul contraventiilor prevazute la art. 10 lit. c), d), e) si cc).
(5) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, avertismentul ca sanctiune contraventionala principala nu se aplica in cazul contraventiilor prevazute la art. 10 lit. c), d), e) si dd), cu exceptia situatiei prevazute la art. 11 alin. (1) lit. (e) pct. i)."

Art. II
Dupa alineatul (1) al articolului 3 din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucuresti la 27 ianuarie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 25 mai 2006, cu completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Contributia prevazuta la alin. (1) se va utiliza pentru realizarea activitatilor legate de proiect, inclusiv pentru realizarea obiectivelor de investitii din cadrul proiectului. Sumele din aceasta contributie ce urmeaza a fi alocate pentru fiecare obiectiv in parte, agreate in prealabil cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, se vor stabili prin ordin al ministrului justitiei, in calitate de reprezentant al agentiei de implementare si de ordonator principal de credite."

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera a^2) se introduce o noua litera, litera a^3), cu urmatorul cuprins:
"a^3) vehicul mixt - vehicul destinat prin constructie pentru transportul de persoane si marfa in compartimente separate;".

2. La articolul 1 alineatul (1), literele c), f), j) si n) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) distribuitori - persoanele juridice agreate de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., in conditii prevazute in normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, precum si subunitatile Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., care incaseaza tariful de utilizare si/sau tariful de trecere si inregistreaza informatiile in baza de date a sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei;
...........
f) tarif de trecere - o anumita suma care se plateste pentru un vehicul in functie de distanta parcursa pe un sector de drum, pod, tunel sau trecatoare de munte, care face parte din reteaua de drumuri nationale din Romania, si de tipul vehiculului;
...........
j) rovinieta - inregistrarea in format electronic a tarifului de utilizare;
...........
n) sistem informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei - sistem informatic ce permite inregistrarea in format electronic a informatiilor privind achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere, gestiunea datelor privind vehiculele pentru care tarifele au fost achitate, monitorizarea si controlul achitarii tarifului de utilizare si de trecere, denumit in continuare SIEGMCR;".

3. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera n) se introduc trei noi litere, literele o)-q), cu urmatorul cuprins:
"o) mijloace tehnice - echipamente ce permit verificarea achitarii corespunzatoare a tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pentru un anumit vehicul. Acestea sunt:
(i) terminale de interogare a bazei de date a SIEGMCR privind achitarea corespunzatoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;
(ii) sisteme de camere video, care pot fi fixe sau mobile, cu rolul de a identifica, in regim static ori dinamic, numarul de inmatriculare al vehiculului, in vederea interogarii bazei de date a SIEGMCR cu privire la achitarea corespunzatoare a tarifelor pentru vehiculul verificat;
p) peaj - inregistrarea in format electronic a tarifului de trecere;
q) trecere - parcurgerea, o singura data, intr-un sens, a unei distante de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecatoare de munte, care face parte din reteaua de drumuri nationale din Romania, pe care se aplica tariful de trecere."

4. La articolul 1, alineatul (1^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1^1) Rovinieta valabila reprezinta inregistrarea in baza de date a SIEGMCR a informatiilor privind achitarea corespunzatoare a tarifului de utilizare pentru un vehicul, a carei perioada de valabilitate cuprinde data si ora pentru care se efectueaza verificarea."

5. La articolul 1, dupa alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(12) Peaj valabil reprezinta inregistrarea, in baza de date a SIEGMCR, a informatiilor privind achitarea corespunzatoare a tarifului de trecere pentru un vehicul, a carui perioada de valabilitate nu a expirat."

6. La articolul 1, alineatul (2^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(21) Tariful de utilizare se aplica pe reteaua de drumuri nationale din Romania, astfel cum este definita la alin. (1) lit. d), cu exceptia sectoarelor de drum national aflate in intravilanul municipiilor/resedintelor de judet, intre indicatoarele de intrare/iesire in/din acestea."

7. La articolul 1, dupa alineatul (2^2) se introduc patru noi alineate, alineatele (2^3)-(2^6), cu urmatorul cuprins:
"(2^3) Tarifele de utilizare, tarifele de trecere si tarifele de concesiune nu pot fi impuse in acelasi timp unui vehicul pentru utilizarea unui singur sector de drum.
(2^4) Pe reteaua de drumuri nationale din Romania unde este perceput tariful de utilizare se poate aplica si tariful de trecere numai pentru utilizarea podurilor, tunelurilor si trecatorilor de munte.
(2^5) Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecatorile de munte de pe reteaua de drumuri nationale din Romania pe care se aplica tariful de trecere sunt prevazute in anexa nr. 3.
(2^6) Tariful de utilizare si tariful de trecere se achita in functie de tipul vehiculului si se aplica in mod nediscriminatoriu utilizatorilor romani si straini pentru toate vehiculele inmatriculate care utilizeaza reteaua de drumuri nationale din Romania pe parcursul unei perioade date sau, dupa caz, o anumita distanta de pe un sector de drum, pod, tunel sau trecatoare de munte care fac parte din reteaua de drumuri nationale din Romania."

8. La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Vehiculele de transport mixt se asimileaza, din punct de vedere al aplicarii tarifului de utilizare si al tarifului de trecere, cu vehiculele de transport marfa."

9. La articolul 1, dupa alineatul (7^1) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^2)-(7^4), cu urmatorul cuprins:
"(7^2) Tariful de trecere se achita inainte de trecere.
(7^3) Prin exceptie de la prevederile alin. (7^2), tariful de trecere poate fi achitat pana cel tarziu la ora 24,00 a urmatoarei zile in care a fost efectuata trecerea.
(7^4) Tariful de trecere neutilizat intr-o perioada de 12 luni de la data achitarii isi pierde valabilitatea."

10. La articolul 1, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Perioada de valabilitate a rovinietei incepe de la ora 0,00 a zilei solicitate de utilizator si expira la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care a fost achitat tariful de utilizare."

11. La articolul 1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) Daca ziua de inceput a perioadei de valabilitate a rovinietei este ziua in curs, valabilitatea acesteia incepe la ora inregistrarii informatiilor privind achitarea tarifului de utilizare in baza de date a SIEGMCR si expira la ora 24,00 a ultimei zile a duratei pentru care acesta a fost achitat."

12. La articolul 1, alineatele (9)-(11) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(9) Incasarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere, inregistrarea in baza de date a informatiilor privind achitarea acestora si eliberarea documentelor care atesta achitarea se fac de catre distribuitori. Datele, modul de inregistrare al acestora in baza de date a SIEGMCR si documentele care atesta achitarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere, precum si modul de aplicare a acestora se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
(10) In cazul schimbarii utilizatorului vehiculului, rovinieta si peajul isi mentin valabilitatea.
(11) In cazul radierii din circulatie a vehiculului, utilizatorului i se va returna, la cererea scrisa a acestuia, de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., contravaloarea tarifului de utilizare, corespunzatoare perioadei de neutilizare si contravaloarea tarifului de trecere corespunzatoare numarului de treceri neutilizate, in conditiile stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor."

13. La articolul 1, alineatul (13) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(13) In cazul schimbarii numarului de inmatriculare al vehiculului, rovinieta si peajul isi mentin valabilitatea in conditiile in care in baza de date a autoritatii de inmatriculare este operata modificarea respectiva. Autoritatea de inmatriculare este obligata sa asigure, pe baza de protocol, accesul zilnic al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. la baza de date privind modificarile cu privire la schimbarea numarului de inmatriculare."

14. La articolul 1^1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Nivelul tarifului de trecere, sectoarele de drum, pod, tunel sau trecatoare de munte care fac parte din reteaua de drumuri nationale din Romania pe care tariful de trecere se inregistreaza prin intermediul SIEGMCR, precum si data de la care acesta se aplica, se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A."

15. La articolul 1^1, alineatul (4) se abroga.

16. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare vehiculele:
a) detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de:
(i) unitatile Ministerului Apararii Nationale;
(ii) unitatile Ministerului Afacerilor Interne;
(iii) unitatile Serviciului Roman de Informatii;
(iv) unitatile Serviciului de Informatii Externe;
(v) unitatile Serviciului de Protectie si Paza;
(vi) unitatile Serviciului de Telecomunicatii Speciale;
(vii) Administratia Nationala a Penitenciarelor si unitatile subordonate acesteia;
(viii) serviciile publice comunitare pentru situatii de urgenta, reglementate prin Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
(ix) Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. si subunitatile acesteia;
(x) Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier;
(xi) Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania;
(xii) serviciile de ambulanta;
b) istorice, conform celor inscrise in certificatul de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului;
c) prevazute ca fiind exceptate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte;
d) folosite exclusiv in transportul public local de persoane prin servicii regulate pe raza teritorial-administrativa a unei localitati."

17. La articolul 3, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Sunt exceptate de la plata tarifului de trecere vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a)-c), precum si:
a) vehiculele care desfasoara activitati pentru asigurarea pazei patrimoniului drumurilor publice, intretinerea curenta pe timp de vara si iarna, lucrari de siguranta rutiera pe distanta aflata pe un sector de drum, pod, tunel sau trecatoare de munte pe care se aplica tariful de trecere;
b) autoturismele detinute in proprietate sau, dupa caz, folosite in baza unui drept legal, conform datelor inscrise in certificatul de inmatriculare, de persoanele fizice care au domiciliul situat de o parte a podului, tunelului sau trecatoarei de munte pe care se aplica tariful de trecere si locul de munca sau teren agricol detinut in baza unui titlu de proprietate, de cealalta parte a podului, tunelului sau trecatoarei de munte pe care se aplica tariful de trecere, si care utilizeaza podul, tunelul sau trecatoarea de munte pentru a se deplasa la/de la serviciu/teren agricol - de la/la domiciliu."

18. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-d) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt inregistrate, ca vehicule exceptate, in baza de date a SIEGMCR."

19. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) sunt exceptate de la plata tarifului de utilizare numai daca sunt marcate, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de utilizare.
(2^2) Incepand cu data de la care inregistrarea tarifului de trecere se realizeaza prin SIEGMCR, vehiculele prevazute la alin. (1^1) sunt exceptate de la plata tarifului de trecere numai daca sunt inregistrate, ca vehicule exceptate, in baza de date a SIEGMCR."

20. La articolul 3, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Obligatia de a solicita inscrierea/eliminarea vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-d) si alin. (1^1) in/din baza de date a SIEGMCR si marcarea vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate revine utilizatorilor acestora.
(4) Documentele necesare si conditiile de inscriere/eliminare a vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-d) si alin. (1^1) in/din baza de date a SIEGMCR si de marcare a vehiculelor prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii) in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate se stabilesc prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor."

21. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Incepand cu data de la care inregistrarea tarifului de trecere se realizeaza prin SIEGMCR, vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (viii)-(xii), lit. b)-c), inscrise in baza de date ca exceptate de la plata tarifului de utilizare, sunt exceptate si de la obligatia de plata a tarifului de trecere, fara a mai fi necesara solicitarea inscrierii acestora in baza de date a SIEGMCR.
(6) Incepand cu data de la care inregistrarea tarifului de trecere se realizeaza prin SIEGMCR, vehiculele prevazute la alin. (1) lit. a) pct. (i)-(vii), marcate ca exceptate de la plata tarifului de utilizare de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, sunt exceptate si de la obligatia de plata a tarifului de trecere, fara a mai fi necesara solicitarea marcarii de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, ca exceptate de la plata tarifului de trecere."

22. La articolul 6, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Tarifele de trecere pot fi stabilite in lei sau in euro."

23. La articolul 6, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu urmatorul cuprins:
"(5) Tarifele de trecere stabilite in lei se achita de catre utilizatorii romani in lei si de catre utilizatorii straini in lei sau in valute liber convertibile cotate pe piata valutara, la cursul de schimb valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrala Europeana si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator.
(6) Tarifele de trecere stabilite in euro se achita de catre utilizatorii romani in lei si de catre utilizatorii straini in lei sau in valute liber convertibile cotate pe piata valutara, in conformitate cu prevederile ordinului ministrului transporturilor prevazut la art. 1^1 alin. (3).
(7) Nivelul in lei sau in alte valute al tarifelor de trecere stabilite in euro se actualizeaza anual, in functie de cursul monedei europene euro, valabil pentru prima zi a lunii octombrie, comunicat de Banca Centrala Europeana si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs aplicat incepand cu data de 1 ianuarie a anului calendaristic urmator.
(8) Tarifele mentionate la alin. (7) se aplica la valoarea intreaga, fara moneda divizionara."

24. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
(1) Responsabilitatea achitarii corespunzatoare a tarifului de utilizare si a tarifului de concesiune revine in exclusivitate utilizatorilor romani, iar in cazul utilizatorilor straini, aceasta revine in exclusivitate conducatorului auto al vehiculului.
(2) Responsabilitatea achitarii corespunzatoare a tarifului de trecere revine in exclusivitate utilizatorilor."

25. La articolul 8, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Fapta de a circula fara rovinieta valabila constituie contraventie continua si se sanctioneaza cu amenda."

26. La articolul 8, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Fapta de a circula fara peaj valabil constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda."

27. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventia prevazuta la alin. (1^1), se considera savarsita dupa expirarea termenului prevazut la art. 1 alin. (7^3)."

28. La articolul 8, dupa alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^2) Cuantumul amenzilor contraventionale prevazute la alin. (1) si (1^1) este prevazut in anexa nr. 2, respectiv anexa nr. 4, care poate fi actualizat prin hotarare a Guvernului."

29. La articolul 8, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Amenzile contraventionale se pot aplica atat pe reteaua de drumuri nationale din Romania, cat si in punctele de trecere a frontierei de stat, la iesirea din Romania."

30. La articolul 8, alineatul (7) se abroga.

31. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Constatarea contraventiilor se face cu ajutorul mijloacelor tehnice, consemnandu-se aceasta in procesul- verbal de constatare a contraventiei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 8 se face de catre:
a) inspectorii din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier, prin intermediul terminalelor de interogare;
b) politia rutiera, prin intermediul terminalelor de interogare;
c) personalul Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. care efectueaza controlul:
(i) in punctele de trecere a frontierei de stat, prin intermediul terminalelor de interogare;
(ii) pe reteaua de drumuri nationale din Romania, prin intermediul sistemelor de camere video;
d) personalul politiei de frontiera care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei de stat a Romaniei, prin intermediul terminalelor de interogare.
(3) Aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 8 se face de catre personalul prevazut la alin. 2.
(4) In cazul utilizatorilor romani, daca se constata prin intermediul sistemelor de camere video lipsa rovinietei valabile sau a peajului valabil, in baza datelor privind utilizatorul vehiculului, furnizate de Ministerul Afacerilor Interne - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, personalul care efectueaza controlul conform alin. (2) lit. c) pct. (ii) aplica sanctiunea si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(5) Procesul-verbal de constatare a contraventiei intocmit conform alin. (4) se incheie in lipsa contravenientului.
(6) In cazul utilizatorilor romani sau straini, daca se constata prin intermediul terminalelor de interogare lipsa rovinietei valabile, personalul abilitat aplica sanctiunea si incheie procesul- verbal de constatare a contraventiei dupa identificarea contravenientului utilizator roman sau a conducatorului auto, in cazul utilizatorilor straini, proces-verbal de constatare a contraventiei care poate fi incheiat si in lipsa contravenientului.
(7) In cazul utilizatorilor romani sau straini, daca se constata prin intermediul terminalelor de interogare lipsa peajului valabil, personalul abilitat aplica sanctiunea si incheie procesul-verbal de constatare a contraventiei dupa expirarea termenului prevazut la art. 1 alin. (7^3) si dupa identificarea contravenientului, utilizator roman sau strain, proces-verbal de constatare a contraventiei care poate fi incheiat si in lipsa contravenientului.
(8) Pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal se comunica contravenientului in termen de cel mult doua luni de la data constatarii contraventiei, interval pentru care nu se pot incheia alte procese-verbale de constatare a contraventiei pentru lipsa rovinietei valabile pentru acelasi vehicul.
(9) Terminalele de interogare necesare constatarii contraventiilor prevazute la alin. (2) lit. a) si b) vor fi puse la dispozitia agentilor constatatori si intretinute, in mod gratuit, de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A."

32. Articolul 10^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10^1
Prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contravenientilor cu domiciliul sau sediul in Romania, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se introduce la judecatoria pe raza teritoriala a careia contravenientul domiciliaza sau isi are sediul."

33. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere nu exonereaza utilizatorii romani si straini de la plata celorlalte tarife percepute de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., prevazute de legislatia in vigoare."

34. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
Sumele incasate in urma aplicarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. a tarifului de utilizare si a tarifelor de trecere se constituie venit la dispozitia acesteia si vor fi utilizate pentru proiectarea, repararea, administrarea, intretinerea, exploatarea si modernizarea drumurilor de interes national, precum si pentru garantarea si rambursarea creditelor externe si interne contractate in acest scop, inclusiv pentru plati in numele autoritatii publice contractante, ca urmare a obligatiilor asumate in cadrul contractelor de parteneriat public-privat in sectorul drumurilor nationale si autostrazilor."

35. Dupa articolul 12^1 se introduce un nou articol, articolul 12^2, cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1
(1) Prevederile art. 1 alin. (1) lit. c), lit. n), lit. o), lit. p), alin. (1^2), alin. (7^3), alin. (7^4), alin. (9)-(11), alin. (13), art. 1^1 alin. (3), art. 3 alin. (1^1), alin. (2^1), alin. (2^2), alin. (3)-(6), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (1^1), alin. (2), alin. (3^2)-(5), art. 9, art. 10 si art. 10^1 nu se aplica tarifelor de trecere pentru care informatiile privind achitarea tarifului, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de trecere, monitorizarea si controlul achitarii acestora nu se inregistreaza prin intermediul SIEGMCR.
(2) Nivelul si modul de aplicare a tarifului de trecere care nu se inregistreaza prin intermediul SIEGMCR se reglementeaza prin ordin al ministrului transporturilor."

36. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta."

37. Dupa anexa nr. 2 se introduc doua noi anexe, anexele nr. 3 si 4, al caror cuprins este prevazut in anexele nr. 1 si 2 la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. IV
(1) Incepand cu data de la care inregistrarea tarifului de trecere se realizeaza prin SIEGMCR, pentru tarifele de trecere achitate anticipat pentru riverani in conformitate cu Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., cu modificarile si completarile ulterioare, si neutilizate, utilizatorul poate solicita restituirea contravalorii la Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., in conditii stabilite prin normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere care se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
(2) Tarifele de trecere achitate anticipat pentru 20 de treceri si prevazute in Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 si neutilizate isi mentin valabilitatea si dupa data de la care inregistrarea tarifului de trecere se va realiza prin SIEGMCR.

Art. V
Prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2009, nu se aplica pentru infrastructuri sau imbunatatiri ale infrastructurii, inclusiv reparatii structurale semnificative, finalizate cu cel mult 30 de ani inainte de 10 iunie 2008, la care modalitatile de taxare sunt deja in aplicare sau finalizate cu cel mult de 30 de ani inainte de stabilirea noilor modalitati de taxare.

Art. VI
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor va emite norme metodologice pentru aplicarea, de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., a tarifului de utilizare si a tarifelor de trecere, aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor va actualiza Ordinul ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.

Art. VII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VIII
(1) Dispozitiile referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. I pct. 9, 11, 12, 13, 14, 15 si 16, precum si la art. III pct. 26 intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta.
(2) Operatorii economici care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta nu au stabilit cu distribuitorul autorizat sau unitatea de service acreditata modul de efectuare a notificarii in cazul defectarii aparatului de marcat electronic fiscal, aceasta se realizeaza in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


Anexa nr. 1 (Anexa nr. 3 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002)


Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecatorile de munte de pe reteaua de drumuri nationale din Romania pe care se aplica tariful de trecere
			
Nr. Indicativ Sectoarele de drum, podurile, tunelurile, trecatorile de munte de pe reteaua
crt. drum    de drumuri nationale din Romania pe care se aplica tariful de trecere
1  DN 5    Pod peste Dunare intre Giurgiu si Ruse*
2  DN 2A   Pod peste Dunare intre Giurgeni si Vadu Oii
3  A2     Poduri peste Dunare intre Fetesti si Cernavoda

* Tariful de trecere se percepe numai pentru sensul Giurgiu-Ruse.


Anexa nr. 2 (Anexa nr. 4 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002)


Cuantumul amenzii contraventionale aplicabile utilizatorilor in cazul lipsei peajului valabil

			
          Tip vehicul                      Cuantumul amenzii contraventionale (lei)
                                         minim  maxim
1  a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe |
    scaune, inclusiv conducatorul auto-autoturisme          | 130   260
  b) Vehicule rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mica sau  | 
    egala cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport    |
    persoane 

2  a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri  | 
    pe scaune, inclusiv conducatorul auto, si maximum 23 de locuri  |
     pe scaune, inclusiv conducatorul auto              |470   940 
  b) Vehicule rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de   | 
    3,5 tone si mai mica de 12,0 tone, exclusiv vehiculele      |
    rutiere de transport persoane                  |

3  a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de    |
    locuri pe scaune (inclusiv conducatorul auto)           |  
  b) Vehicule rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau  |640  1.280 
    egala cu 12,0 tone si cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv    |
    vehiculele rutiere de transport persoane 

4   Vehicule rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare     | 
    sau egala cu 12,0 tone si cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv  |910  1.820
    vehiculele rutiere de transport persoane 

Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
24 useri online

Useri autentificati: