DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 151 din 28 februarie 2014

Avand in vedere necesitatea adoptarii si publicarii pana la 1 ianuarie 2014 a actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a prevederilor art. 5 din Directiva 2008/8/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de modificare a Directivei 2006/112/CE in ceea ce priveste locul de prestare a serviciilor, in vederea implementarii cu succes din punct de vedere procedural si administrativ a regimului TVA pentru serviciile furnizate pe cale electronica, serviciile de telecomunicatii si serviciile de radiodifuziune si televiziune, inclusiv prin dezvoltarea, cel mai tarziu in primul trimestru al anului 2014, a unui sistem informatic ce permite persoanelor impozabile care presteaza astfel de servicii catre persoane neimpozabile sa isi indeplineasca obligatiile privind TVA. In situatia in care actele cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a prevederilor art. 5 din Directiva 2008/8/CE nu sunt adoptate in regim de urgenta, nu este posibila elaborarea legislatiei secundare si dezvoltarea aplicatiei informatice, astfel incat Romania nu va putea respecta termenele obligatorii angajate fata de Comisia Europeana si nu va fi in masura sa aiba pregatit la 1 ianuarie 2015 sistem informatic pentru a permite persoanelor impozabile care presteaza astfel de servicii catre persoane neimpozabile sa isi indeplineasca obligatiile privind TVA, ceea ce ar conduce la pierderea de venituri la bugetul de stat,
avand in vedere necesitatea transpunerii in legislatia nationala a prevederilor Directivei 2013/61/UE a Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Directivelor 2006/112/CE si 2008/118/CE in ceea ce priveste regiunile ultraperiferice franceze si in special Mayotte, directiva ce a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014,
avand in vedere necesitatea clarificarii modalitatii de incadrare in plafonul neimpozabil pentru veniturile din activitati agricole pentru care determinarea venitului se realizeaza pe baza normelor de venit,
in scopul sprijinirii mediului de afaceri prin efectuarea compensarii fara a mai fi conditionata de o cerere de restituire pentru creantele contribuabililor. Masura are ca efect evitarea perceperii de accesorii pentru obligatiile datorate de acestia pana la data depunerii cererii de restituire in conditiile in care contribuabilii au creante asupra statului/unitatilor administrativ-teritoriale si este menita sa aduca un echilibru in raporturile dintre fisc si contribuabil,
luand in considerare necesitatea reducerii poverii dobanzilor pe care contribuabilii le datoreaza pentru plata cu intarziere a obligatiilor fiscale, raportat la evolutia descendenta a ratelor dobanzilor de politica monetara inregistrata dupa data la care a fost aprobat actualul nivelul al dobanzii de 0,04% (1 octombrie 2010),
pentru a veni in intampinarea mediului de afaceri cu privire la efectele negative ale infiintarii popririi inainte de comunicarea somatiei,
avand in vedere avizul motivat al Comisiei Europene transmis Romaniei, cu privire la practica administrativa in urma careia un procent semnificativ de deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare nu sunt solutionate intr-un termen rezonabil, si in scopul asigurarii unei fluidizari a rambursarilor de taxa pe valoarea adaugata catre contribuabili si in acelasi timp asigurarea unui nivel de siguranta rezonabil si proportional fata de nivelul sumelor rambursate. Masura urmareste reducerea termenului de solutionare a cererilor de rambursare si, pe aceasta baza, se evita declansarea procedurii de infrigement fata de Romania,
in vederea punerii de acord cu jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) referitoare la acordarea de dobanzi contribuabililor in cazul creantelor rezultate din anularea unui act administrativ fiscal; neadoptarea unei asemenea masuri are ca efect declansarea unor actiuni la instantele nationale sau europene cu costuri atat pentru administratia fiscala, cat si pentru contribuabili, care, in lumina jurisprudentei CJUE, pot fi previzionate ca se vor solutiona in defavoarea statului,
in vederea actualizarii regulilor de competenta pentru solutionarea contestatiilor ca urmare a reorganizarii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru evitarea constatarii nulitatii deciziilor de solutionare a contestatiilor pe motiv de necompetenta,
avand in vedere obligatia Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de a comunica autoritatii competente a oricarui stat membru, prin procedura schimbului automat, informatii cu privire la veniturile din munca, remuneratiile platite administratorilor si altor persoane asimilate acestora, produsele de asigurari de viata, pensiile, veniturile din bunuri imobile realizate de persoanele nerezidente, precum si bunurile imobile detinute de aceste persoane, pentru perioadele de impozitare care incep dupa data de 1 ianuarie 2014, conform Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE, transpusa in Codul de procedura fiscala la titlul VII1. Masurile propuse creeaza cadrul legal necesar colectarii informatiilor referitoare la anul fiscal 2014 care urmeaza a fi furnizate autoritatilor competente din statele membre in termenul prevazut de directiva. Neadoptarea unei asemenea masuri are drept consecinta nerespectarea de catre Romania a obligatiilor ce ii revin in calitate de stat membru,
luand in considerare intrarea in vigoare, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, a obligatiei contribuabililor persoane juridice de certificare a declaratiilor fiscale anuale, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, precum si de scopul indeplinirii obiectivului de eficientizare a activitatilor de administrare a creantelor fiscale prin abordarea unui alt concept in ceea ce priveste certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal activ, in sensul ca se inlocuieste obligatia certificarii declaratiilor fiscale anuale cu (declaratia anuala de impozit pe profit) cu posibilitatea certificarii declaratiilor fiscale. Masura se impune pentru a elimina suportarea de catre contribuabili a costurilor cu certificarea obligatorie a declaratiei anuale de impozit pe profit ce are ca termen de depunere 25 martie 2014,

in scopul evitarii declansarii de catre Uniunea Europeana a actiunilor de constatare a incalcarii de catre Romania a obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene, avand in vedere solicitarea Comisiei Europene in urma careia autoritatile romane s-au angajat sa asigure conformitatea prevederilor referitoare la desfasurarea pe teritoriul Romaniei a profesiei de consultant fiscal de catre consultantii fiscali care au obtinut calificarea profesionala in alt stat membru al Uniunii Europene cu prevederile Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile in cadrul pietei interne si Directivei 2005/36/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoasterea calificarilor profesionale, precum si asumarea, de catre autoritatile romane, ca termen de modificare a actului normativ care reglementeaza exercitarea profesiei de consultant fiscal, cel mai tarziu data de 31 decembrie 2013,
avand in vedere ca se impune eliminarea cat mai urgenta a barierelor legislative prin care microintreprinderile ar putea fi impiedicate de la posibilitatea de accesare a esalonarilor la plata obligatiilor fiscale,
avand in vedere necesitatea intaririi disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin direct sau indirect o participatie majoritara si angajamentele asumate de Guvernul Romaniei fata de organismele financiare internationale in ceea ce priveste aprobarea, in regim de urgenta, a bugetelor de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici,
luand in considerare necesitatea asigurarii surselor de finantare necesare derularii in continuare a proceselor de privatizare de catre Ministerul Transporturilor, in vederea respectarii angajamentelor asumate cu organismele financiare internationale,

avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate cu organismele financiare internationale,
avand in vedere necesitatea crearii conditiilor ca EximBank sa poata obtine venituri suplimentare pentru bugetul statului prin decuplarea remunerarii sumelor puse la dispozitia sa de riscul si randamentul plasamentelor efective, precum si prin mentinerea la dispozitia EximBank a unor sume determinate, pe perioade determinate de timp, ce permit aplicarea unei rate a rezervei minime obligatorii de 0%,
avand in vedere necesitatea crearii conditiilor ca EximBank sa poata investi si actiona pentru sustinerea operatorilor economici si prin alte produse existente pe piata bancara, in functie de randamentul si riscurile asteptate, cu impact final pozitiv in sustinerea economiei nationale si, totodata, in atragerea si utilizarea fondurilor europene aflate la dispozitia Romaniei,
avand in vedere necesitatea corelarii art. 12, art. 19 si art. 20 din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., republicata, in sensul evidentierii separate a activitatii bancare de cea de asigurare/reasigurare desfasurate de EximBank si realizarea contabilitatii distinct pe operatiuni desfasurate in numele si in contul statului si pe operatiuni desfasurate in nume si in cont propriu,
tinand cont de necesitatea operationalizarii Directiei de combatere a fraudelor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se impune adoptarea de urgenta a unor masuri in vederea crearii cadrului legal necesar asigurarii platii drepturilor de natura salariala aferente inspectorilor antifrauda detasati in cadrul parchetelor, pentru respectarea angajamentelor cu organismele financiare internationale in ce priveste eliminarea reglementarilor care prevad posibilitatea acordarii de stimulente personalului din sectorul bugetar,
in vederea acordarii burselor la care au dreptul medicii rezidenti care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare din subordinea altor ministere si institutii publice decat Ministerul Sanatatii, precum si a salariilor medicilor rezidenti din unitatile sanitare preluate de Ministerul Transporturilor in luna decembrie 2013,
luand in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste executarea hotararilor judecatoresti avand ca obiect acordarea contravalorii taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, avand in vedere influenta negativa pe care o are executarea silita a titlurilor executorii, in conditiile dreptului comun, atat asupra bugetului Administratiei Fondului pentru Mediu, cat si asupra bugetului general consolidat, avand in atentie necesitatea instituirii unor reglementari speciale, cu aplicabilitate limitata in timp, privind executarea silita a hotararilor judecatoresti prin care au fost acordate contravalorile taxei pe poluare pentru autovehicule si taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule. Intrucat lipsa acestor prevederi ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si, in mod implicit, atat nerespectarea angajamentelor interne asumate de Administratia Fondului pentru Mediu, cat si neindeplinirea obligatiilor, in domeniul protectiei mediului, pe care Romania le are in calitate de stat membru al Uniunii Europene,
avand in vedere necesitatea utilizarii sumelor provenite din veniturile obtinute din vanzarea certificatelor de gaze cu efect de sera, ramase in conturile ministerelor beneficiare la finele anului 2013, si evitarea inregistrarii de arierate,
avand in vedere angajamentele asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, in ce priveste reducerea arieratelor din sectorul bugetar, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, luand in considerare faptul ca unii ordonatori principali de credite ai bugetelor locale intampina greutati in finantarea unor cheltuieli urgente pentru derularea in bune conditii a activitatilor specifice administratiei publice. Neadoptarea in cel mai scurt timp a acestor masuri ar putea avea un impact social negativ si ar conduce la nerespectarea angajamentelor asumate prin acordurile cu organismele financiare internationale in ce priveste reducerea arieratelor,
tinand seama de necesitatea stabilirii unui registru complet al proprietatii imobiliare si de schimbare a regimului de finantare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, potrivit intelegerilor cu organismele internationale, astfel incat pana la jumatatea anului 2015 sa se asigure cresterea cu 25% a numarului imobilelor inregistrate in Sistemul informatic integrat de cadastru si carte funciara,
in vederea diminuarii efortului bugetar se propune alocarea unei cantitati de carburanti din stocul disponibil al rezervelor de stat pentru operatorii de transport feroviar in contul compensatiei pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social,
avand in vedere angajamentele asumate de Guvernul Romaniei prin Scrisoarea de intentie transmisa Fondului Monetar International, conform carora vor fi luate masuri pentru diminuarea arieratelor din economie, luand in considerare angajamentele asumate de Guvernul Romaniei fata de Fondul Monetar International - Comisia Europeana - Banca Mondiala privind masurile de reducere a arieratelor si a obligatiilor restante ale SNTFC "CFR Calatori" - S.A. catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A., tintelor anuale de profit operational, tinand cont de faptul ca penalitatile si majorarile calculate pentru neplata datoriilor istorice influenteaza negativ rezultatul exercitiului financiar lunar si anual prin crestere zilnica. Avand in vedere lipsa fondurilor necesare platii, exista posibilitatea perturbarii desfasurarii activitatii companiei de transport public de calatori,
luand in considerare faptul ca aceste situatii aduc atingere interesului public general si constituie un motiv de urgenta deosebita si extraordinara, a carui reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 20, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"e) veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau la o persoana juridica straina situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, daca la data vanzarii/cesionarii inclusiv contribuabilul detine pe o perioada neintrerupta de un an minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care are titlurile de participare. Nu intra sub incidenta acestor prevederi veniturile din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana de o persoana juridica rezidenta intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri."

2. La articolul 74, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Contribuabilii/Asocierile fara personalitate juridica care desfasoara activitati agricole pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit si detin suprafete destinate productiei agricole vegetale/animale in localitati diferite vor opta pentru stabilirea localitatii sau localitatilor unde vor beneficia de incadrarea in limitele veniturilor neimpozabile prevazute pentru fiecare grupa de produse vegetale/animale de la art. 72 alin. (2). Optiunea se exercita prin completarea corespunzatoare a «Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit»."

3. La articolul 118, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) In intelesul art. 116, daca un contribuabil este rezident al unei tari cu care Romania a incheiat o conventie pentru evitarea dublei impuneri, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de catre acel contribuabil din Romania nu poate depasi cota de impozit prevazuta in conventie care se aplica asupra acelui venit. In situatia in care sunt cote diferite de impozitare in legislatia interna sau in conventiile de evitare a dublei impuneri, se aplica cotele de impozitare mai favorabile. Daca un contribuabil este rezident al unei tari din Uniunea Europeana, cota de impozit care se aplica venitului impozabil obtinut de acel contribuabil din Romania este cota mai favorabila prevazuta in legislatia interna, legislatia Uniunii Europene sau in conventiile de evitare a dublei impuneri. Legislatia Uniunii Europene se aplica in relatia Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene, respectiv cu statele cu care Uniunea Europeana are incheiate acorduri de stabilire a unor masuri echivalente.
(2) Pentru aplicarea prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene, nerezidentul are obligatia de a prezenta platitorului de venit, in momentul realizarii venitului, certificatul de rezidenta fiscala eliberat de catre autoritatea competenta din statul sau de rezidenta, precum si, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere in care se indica indeplinirea conditiei de beneficiar in situatia aplicarii legislatiei Uniunii Europene. Daca certificatul de rezidenta fiscala, respectiv declaratia ce va indica calitatea de beneficiar nu se prezinta in acest termen, se aplica prevederile titlului V. In momentul prezentarii certificatului de rezidenta fiscala si, dupa caz, a declaratiei prin care se indica calitatea de beneficiar se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau ale legislatiei Uniunii Europene si se face regularizarea impozitului in cadrul termenului legal de prescriptie. In acest sens, certificatul de rezidenta fiscala trebuie sa mentioneze ca beneficiarul venitului a avut, in termenul de prescriptie, rezidenta fiscala in statul contractant cu care este incheiata conventia de evitare a dublei impuneri, intr-un stat al Uniunii Europene sau intr-un stat cu care Uniunea Europeana are incheiat un acord de stabilire a unor masuri echivalente pentru toata perioada in care s-au realizat veniturile din Romania. Calitatea de beneficiar in scopul aplicarii legislatiei Uniunii Europene va fi dovedita prin certificatul de rezidenta fiscala si, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a acestuia de indeplinire cumulativa a conditiilor referitoare la: perioada minima de detinere, conditia de participare minima in capitalul persoanei juridice romane, incadrarea in una dintre formele de organizare prevazute in titlul II sau titlul V, dupa caz, calitatea de contribuabil platitor de impozit pe profit sau un impozit similar acestuia, fara posibilitatea unei optiuni sau exceptari. Certificatul de rezidenta fiscala prezentat in cursul anului pentru care se fac platile este valabil si in primele 60 de zile calendaristice din anul urmator, cu exceptia situatiei in care se schimba conditiile de rezidenta.
(3) In cazul in care s-au facut retineri de impozit ce depasesc cotele din conventiile de evitare a dublei impuneri, respectiv din legislatia Uniunii Europene, suma impozitului retinut in plus se restituie potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. La articolul 125^1 alineatul (1), dupa punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu urmatorul cuprins:
"26^1. servicii de telecomunicatii sunt serviciile avand ca obiect transmiterea, emiterea si receptia de semnale, inscrisuri, imagini si sunete sau informatii de orice natura, prin cablu, radio, mijloace optice sau alte mijloace electromagnetice, inclusiv cedarea dreptului de utilizare a mijloacelor pentru astfel de transmisii, emiteri sau receptii. Serviciile de telecomunicatii cuprind, de asemenea, si furnizarea accesului la reteaua mondiala de informatii."

5. La articolul 125^2 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) teritoriile franceze mentionate la art. 349 si art. 355 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;".

6. La articolul 133 alineatul (5) litera e), punctele 9-11 se abroga.

7. La articolul 133 alineatul (5), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
"h) locul unde beneficiarul este stabilit, isi are domiciliul stabil sau resedinta obisnuita, in cazul urmatoarelor servicii prestate catre o persoana neimpozabila:
1. serviciile de telecomunicatii;
2. serviciile de radiodifuziune si televiziune;
3. serviciile furnizate pe cale electronica."

8. La articolul 147^3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), diferentele negative de TVA stabilite de organele de inspectie sau sumele neachitate la bugetul de stat pana la data depunerii decontului, din diferentele de TVA de plata stabilite de organele de inspectie fiscala, prin decizii a caror executare a fost suspendata de instantele de judecata, potrivit legii, nu se adauga la suma negativa sau la taxa de plata cumulata, dupa caz, rezultate in perioadele in care este suspendata executarea deciziei. Aceste sume se cuprind in decontul perioadei fiscale in care a incetat suspendarea executarii deciziei, in vederea determinarii sumei negative a taxei, cumulata, sau, dupa caz, a taxei de plata, cumulata."

9. Articolul 152^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana Art. 152^4
(1) In intelesul prezentului articol:
a) persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana inseamna o persoana impozabila care nu are sediul activitatii economice si nici nu dispune de un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene si care nu are obligatia sa fie inregistrata in scopuri de TVA pentru alte operatiuni decat cele supuse regimului special;
b) stat membru de inregistrare inseamna statul membru ales de persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana pentru a declara momentul inceperii activitatii sale ca persoana impozabila pe teritoriul Uniunii Europene, in conformitate cu prevederile prezentului articol;
c) stat membru de consum inseamna statul membru in care are loc prestarea de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin. (5) lit. h).
(2) Orice persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in Uniunea Europeana. Regimul special permite, printre altele, inregistrarea unei persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana intr-un singur stat membru, conform prezentului articol, pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile stabilite in Uniunea Europeana.
(3) In cazul in care o persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana opteaza pentru regimul special si alege Romania ca stat membru de inregistrare, la data inceperii operatiunilor taxabile, persoana respectiva trebuie sa depuna in format electronic o declaratie de incepere a activitatii la organul fiscal competent. Declaratia trebuie sa contina urmatoarele informatii: denumirea/numele persoanei impozabile, adresa postala, adresele electronice, inclusiv pagina de internet proprie, codul national de inregistrare fiscala, dupa caz, precum si o declaratie prin care se confirma ca persoana nu este inregistrata in scopuri de TVA in Uniunea Europeana. Modificarile ulterioare ale datelor din declaratia de inregistrare trebuie aduse la cunostinta organului fiscal competent, pe cale electronica.
(4) La primirea declaratiei de incepere a activitatii organul fiscal competent va inregistra persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana cu un cod de inregistrare special in scopuri de TVA si va comunica acest cod persoanei respective prin mijloace electronice. In scopul inregistrarii nu este necesara desemnarea unui reprezentant fiscal.
(5) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, in caz de incetare a activitatii sau in caz de modificari ulterioare, care o exclud de la regimul special.
(6) Persoana impozabila nestabilita va fi scoasa din evidenta de catre organul fiscal competent, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) persoana impozabila informeaza organul fiscal ca nu mai presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune;
b) organul fiscal competent constata ca operatiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au incheiat;
c) persoana impozabila nu mai indeplineste cerintele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
d) persoana impozabila incalca in mod repetat regulile regimului special.
(7) In termen de 20 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic, persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa depuna la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaratie speciala de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului in ceea ce priveste regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii de telecomunicatii, servicii de radiodifuziune si de televiziune sau servicii electronice catre persoane neimpozabile, indiferent daca au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune in perioada fiscala de raportare.
(8) Declaratia speciala de TVA trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) codul de inregistrare prevazut la alin. (4);
b) valoarea totala, exclusiv taxa, a prestarilor de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune efectuate in cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile si valoarea corespunzatoare a taxei datorate fiecarui stat membru de consum in care taxa este exigibila;
c) valoarea totala a taxei datorate in Uniunea Europeana.
(9) Declaratia speciala de TVA se intocmeste in lei. In cazul in care prestarile de servicii se platesc in alte monede se va folosi, la completarea declaratiei, rata de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate in acea zi.
(10) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa achite suma totala a taxei datorate in Uniunea Europeana intr-un cont special, in lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pana la data la care are obligatia depunerii declaratiei speciale. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana, inregistrata in Romania in scopuri de TVA.
(11) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana care utilizeaza regimul special nu poate deduce TVA prin declaratia speciala de taxa, conform art. 1471, dar va putea exercita acest drept prin rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania, in conformitate cu prevederile art. 1472 alin. (1) lit. b), chiar daca o persoana impozabila stabilita in Romania nu ar avea dreptul la o compensatie similara in ceea ce priveste taxa sau un alt impozit similar, in conditiile prevazute de legislatia tarii in care isi are sediul persoana impozabila nestabilita.
(12) Persoana impozabila nestabilita in Uniunea Europeana trebuie sa tina o evidenta suficient de detaliata a serviciilor pentru care se aplica acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum sa determine daca declaratia prevazuta la alin. (7) este corecta. Aceste evidente se pun la dispozitie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum si a statelor membre de consum. Persoana impozabila nestabilita va pastra aceste evidente pe o perioada de 10 ani de la incheierea anului in care s-au prestat serviciile."

10. Dupa articolul 152^4 se introduce un nou articol, articolul 152^5, cu urmatorul cuprins:
"Regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum Art. 152^5
(1) In sensul prezentului articol:
a) persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum inseamna o persoana impozabila care are sediul activitatii economice sau un sediu fix pe teritoriul Uniunii Europene, dar nu are sediul activitatii economice si nu dispune de un sediu fix pe teritoriul statului membru de consum;
b) stat membru de inregistrare inseamna statul membru pe teritoriul caruia persoana impozabila are sediul activitatii economice sau, in cazul in care nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, statul membru in care dispune de un sediu fix. In cazul in care o persoana impozabila nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dar are mai multe sedii fixe in Uniunea Europeana, statul membru de inregistrare este acela in care persoana respectiva are un sediu fix si in care persoana impozabila declara ca va utiliza prezentul regim special. Persoana impozabila este tinuta sa respecte respectiva decizie in anul calendaristic in cauza si in urmatorii 2 ani calendaristici;
c) stat membru de consum inseamna statul membru in care are loc prestarea de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, conform art. 133 alin. (5) lit. h).
(2) Orice persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania sau, in cazul in care nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dispune de un sediu fix in Romania poate utiliza un regim special pentru toate serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile care sunt stabilite, au domiciliul stabil sau resedinta obisnuita in statele membre de consum, daca persoana impozabila nu este stabilita in aceste state membre. Regimul special poate fi utilizat si de catre orice persoana impozabila care nu are sediul activitatii economice in Uniunea Europeana, dar dispune de mai multe sedii fixe in Uniunea Europeana, in cazul in care are un sediu fix in Romania si alege Romania ca stat membru de inregistrare.
(3) In cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, persoana impozabila respectiva trebuie sa depuna in format electronic o declaratie de incepere a activitatii sale supuse regimului special la organul fiscal competent. Persoana impozabila trebuie sa notifice, prin mijloace electronice, organul fiscal competent, in caz de incetare a activitatii sau in caz de modificari ulterioare, care o exclud de la regimul special.
(4) Pentru operatiunile impozabile efectuate in conditiile prezentului regim special, persoana impozabila utilizeaza doar codul de inregistrare in scopuri de TVA alocat de statul membru de inregistrare. In cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, codul de inregistrare utilizat de persoana impozabila este cel care i-a fost atribuit conform art. 153.
(5) Persoana impozabila care aplica regimul special va fi exclusa de la aplicarea acestui regim de catre organul fiscal competent, in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) persoana impozabila informeaza organul fiscal ca nu mai presteaza servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune;
b) organul fiscal competent constata ca operatiunile taxabile ale persoanei impozabile s-au incheiat;
c) persoana impozabila nu mai indeplineste cerintele pentru a i se permite utilizarea regimului special;
d) persoana impozabila incalca in mod repetat regulile regimului special.
(6) In termen de 20 de zile de la sfarsitul fiecarui trimestru calendaristic, persoana impozabila trebuie sa depuna la organul fiscal competent, prin mijloace electronice, o declaratie speciala de TVA, potrivit modelului stabilit de Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului in ceea ce priveste regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii de telecomunicatii, servicii de radiodifuziune si de televiziune sau servicii electronice catre persoane neimpozabile, indiferent daca au fost sau nu prestate servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune in perioada fiscala de raportare.
(7) Declaratia speciala de TVA trebuie sa contina urmatoarele informatii:
a) codul de inregistrare special in scopuri de TVA, prevazut la alin. (4);
b) valoarea totala, exclusiv taxa, a prestarilor de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune efectuate in cursul perioadei fiscale de raportare, cotele taxei aplicabile si valoarea corespunzatoare a taxei datorate fiecarui stat membru de consum in care taxa este exigibila;
c) valoarea totala a taxei datorate in statele membre de consum.
(8) In cazul in care persoana impozabila detine unul sau mai multe sedii fixe, in alte state membre, de la care sunt prestate servicii, declaratia speciala de TVA contine, pe langa informatiile prevazute la alin. (7), valoarea totala a prestarilor de servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune care fac obiectul acestui regim special, calculata pentru fiecare stat membru in care persoana detine un sediu, cu precizarea numarului individual de identificare in scopuri de TVA sau a codului de inregistrare fiscala al sediului respectiv, si defalcata pe fiecare stat membru de consum.
(9) Declaratia speciala de TVA se intocmeste in lei. In cazul in care prestarile de servicii se platesc in alte monede se va folosi, la completarea declaratiei, rata de schimb in vigoare in ultima zi a perioadei fiscale de raportare. Ratele de schimb utilizate sunt cele publicate de Banca Centrala Europeana pentru ziua respectiva sau cele din ziua urmatoare, daca nu sunt publicate in acea zi.
(10) Persoana impozabila trebuie sa achite suma totala a taxei datorate in statele membre de consum intr-un cont special, in lei, deschis la trezorerie, indicat de organul fiscal competent, pana la data la care are obligatia depunerii declaratiei speciale. Prin norme se stabileste procedura de virare a sumelor cuvenite fiecarui stat membru, pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune si televiziune desfasurate pe teritoriul lor, de persoana impozabila care aplica regimul special, pentru care Romania este statul membru de inregistrare.
(11) In situatia in care Romania este stat membru de consum, persoana impozabila nestabilita in Romania care utilizeaza prezentul regim special beneficiaza de rambursarea taxei aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in Romania pentru realizarea activitatilor sale impozabile supuse acestui regim, in conformitate cu prevederile art. 1472 alin. (1) lit. a). In cazul in care persoana impozabila nestabilita in Romania si beneficiara a prezentului regim special desfasoara, de asemenea, in Romania activitati care nu sunt supuse acestui regim si pentru care exista obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, respectiva persoana isi deduce TVA pentru activitatile sale impozabile supuse prezentului regim prin decontul de taxa prevazut la art. 1562.
(12) Persoana impozabila nestabilita in statul membru de consum trebuie sa tina o evidenta suficient de detaliata a serviciilor pentru care se aplica acest regim special, pentru a permite organelor fiscale competente din statele membre de consum sa determine daca decontul prevazut la alin. (7) este corect. Aceste evidente se pun la dispozitie electronic, la solicitarea organului fiscal competent, precum si a statelor membre de consum. Persoana impozabila nestabilita va pastra aceste evidente pe o perioada de 10 ani de la incheierea anului in care s-au prestat serviciile."

11. La articolul 153, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) O persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 va solicita inregistrarea in scopuri de TVA la organele fiscale competente pentru operatiuni realizate pe teritoriul Romaniei care dau drept de deducere a taxei, altele decat serviciile de transport si serviciile auxiliare acestora, scutite in temeiul art. 143 alin. (1) lit. c)-m), art. 144 alin. (1) lit. c) si art. 1441, inainte de efectuarea respectivelor operatiuni, cu exceptia situatiilor in care persoana obligata la plata taxei este beneficiarul, conform art. 150 alin. (2)-(6). Persoana impozabila care nu este stabilita in Romania conform art. 125^1 alin. (2) si nici inregistrata in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 poate solicita inregistrarea in scopuri de TVA daca efectueaza in Romania oricare dintre urmatoarele operatiuni:
a) importuri de bunuri;
b) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. e), daca opteaza pentru taxarea acestora, conform art. 141 alin. (3);
c) operatiuni prevazute la art. 141 alin. (2) lit. f), daca acestea sunt taxabile prin efectul legii sau prin optiune conform art. 141 alin. (3)."

12. La articolul 153, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4), pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate catre persoane neimpozabile din Romania, nu se inregistreaza in Romania persoanele care s-au inregistrat intr-un alt stat membru pentru aplicarea unuia dintre regimurile speciale prevazute la art. 152^4 si art. 152^5."

13. La articolul 206^4 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) teritoriile franceze mentionate la art. 349 si 355 alin. (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;".

14. La articolul 206^7, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
"(11) In sensul prevederilor alin. (9), prin produse accizabile ce pot fi eliberate pentru consum se intelege produse accizabile care indeplinesc conditiile legale de comercializare."

15. La articolului 206^28, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) In cazul revocarii autorizatiei, o noua autorizatie poate fi emisa de autoritatea competenta numai dupa o perioada de cel putin 6 luni de la data la care decizia de revocare a autorizatiei de antrepozit fiscal produce efecte conform alin. (7). Aceste prevederi se aplica si in situatia in care antrepozitarul autorizat contesta decizia de revocare, la calculul termenului de 6 luni fiind luate in calcul perioadele in care decizia de revocare a produs efecte."

16. La articolul 206^69, alineatul (13^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(13^2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, vanzarile cu prime catre consumator nu se aplica pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole prevazute la art. 20661. Prin consumator se intelege persoana definita la art. 4 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

17. Dupa articolul 206^71 se introduce un nou articol, articolul 206^72, cu urmatorul cuprins:
"Valorificarea produselor accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in procedura falimentului Art. 206^72
(1) Circulatia produselor accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in procedura falimentului prevazuta in Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intra sub incidenta prevederilor sectiunii a 9-a din prezentul capitol privind deplasarea produselor accizabile aflate in regim suspensiv de accize.
(2) Produsele accizabile aflate in proprietatea operatorilor economici aflati in procedura falimentului si care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare pot fi valorificate catre antrepozitarii autorizati si numai in vederea procesarii.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) livrarea acestor produse se face pe baza de factura care trebuie sa respecte prevederile art. 155 si sub supraveghere fiscala."

18. La articolul 207, literele i) si l) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"i) autoturisme si autoturisme de teren, inclusiv cele importate sau achizitionate intracomunitar, noi sau rulate, cu codurile NC: 8703 23, 8703 24 si 8703 33, a caror capacitate cilindrica este mai mare sau egala cu 3.000 cm3, cu exceptia celor incadrate in categoria vehiculelor istorice definite conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare;
.........
(l) motoare cu puterea de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement, cu codurile NC: 8407 21, 8407 29 00 si 8408 10."

19. La articolul 208, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pentru produsele prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l), accizele se datoreaza o singura data si se calculeaza prin aplicarea sumelor fixe pe unitatea de masura asupra cantitatilor produse, importate sau achizitionate intracomunitar, dupa caz. Pentru amestecurile cu cafea solubila importate sau achizitionate intracomunitar, accizele se datoreaza si se calculeaza numai pentru cantitatea de cafea solubila continuta in amestecuri."

20. La articolul 209, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In sensul alin. (1) lit. a), platitorii de accize care produc bunurile prevazute la art. 207 lit. a)-c) si f)-l) sunt operatorii economici care au in proprietate materia prima si care produc aceste bunuri cu mijloace proprii sau le transmit spre prelucrare la terti, indiferent daca prelucrarea are loc in Romania sau in afara Romaniei."

21. La titlul VII "Accize si alte taxe speciale", in anexa nr. 2, nr. crt. 6 si nr. crt. 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"6. Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia verighetelor:
6.1. bijuterii din aur de pana la 14 K inclusiv - 1 euro/gram;
6.2. bijuterii din aur de peste 14 K - 2 euro/gram;
6.3. bijuterii din platina sau combinate cu aur de 14 K sau aur de peste 14 K - 2 euro/gram;
.........
13. Motoare cu puterea de peste 100 CP destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agrement - 10 euro/CP."

Art. II
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise:
a) autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege;
b) autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate in baza unor conventii;
c) autoritatilor judiciare competente, potrivit legii;
d) oricarui solicitant, cu acordul scris al contribuabilului in cauza;
e) in alte cazuri prevazute de lege."

2. La articolul 37, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Prin conflict de competenta in sensul prezentului articol se intelege conflictul aparut in legatura cu modul de aplicare a regulilor de competenta privind administrarea creantelor fiscale prevazute de prezentul cod si/sau, dupa caz, de Codul fiscal sau alte legi care reglementeaza creantele fiscale in legatura cu care a aparut conflictul. In cazul compartimentelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale, conflictul de competenta in sensul prezentului articol nu vizeaza conflictul aparut in legatura cu modul de delimitare a teritoriului intre unitatile administrativ-teritoriale."

3. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 49 - Mijloace de proba
(1) Constituie proba orice element de fapt care serveste la constatarea unei stari de fapt fiscale, inclusiv inregistrari audiovideo, date si informatii aflate in orice mediu de stocare, precum si alte mijloace materiale de proba, care nu sunt interzise de lege.
(2) Pentru determinarea starii de fapt fiscale, organul fiscal, in conditiile legii, administreaza mijloace de proba, putand proceda la:
a) solicitarea informatiilor, de orice fel, din partea contribuabililor si a altor persoane;
b) solicitarea de expertize;
c) folosirea inscrisurilor;
d) efectuarea de cercetari la fata locului;
e) efectuarea, in conditiile legii, de controale curente, operative si inopinate sau controale tematice, dupa caz.
(3) Probele administrate vor fi coroborate si apreciate tinandu-se seama de forta lor doveditoare recunoscuta de lege."

4. Dupa articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 53^1 - Obligatii declarative cu privire la rezidentii altor state membre UE
(1) Platitorii de venituri de natura celor prevazute la art. 109^12 alin. (1) lit. a), b), c) si d) au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile platite fiecarui beneficiar care este rezident al altor state membre ale Uniunii Europene, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul expirat.
(2) Contribuabilii rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene care obtin venituri din proprietati imobiliare situate in Romania au obligatia sa depuna o declaratie privind veniturile realizate pana in data de 25 mai a anului curent, pentru anul expirat.
(3) Modelul si continutul declaratiilor prevazute la alin. (1) si (2) se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(4) In scopul realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii prevazut la art. 109^12, compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligatia de a transmite organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informatii cu privire la bunurile imobile detinute in proprietate de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unitati administrativ-teritoriale. Transmiterea si continutul informatiilor, precum si termenele si procedura de realizare a acestora se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice. Compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativteritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor transmit organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la cererea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic.
(5) In scopul transmiterii de catre compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale a informatiilor prevazute la alin. (4), rezidentii din alte state membre ale Uniunii Europene care dobandesc proprietatea unui bun imobil in Romania au obligatia depunerii declaratiei fiscale in conditiile si la termenele prevazute de Codul fiscal. Modelul si continutul declaratiei se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.
(6) Organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia de a comunica organelor fiscale din cadrul unitatilor administrativ teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin schimb automat, informatii cu relevanta fiscala disponibile, stabilite pe baza de protocol.
(7) Organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au obligatia de a comunica organelor fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, la cererea acestora, si alte informatii cu relevanta fiscala disponibile, in format electronic."

5. La articolul 56, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Ori de cate ori contribuabilul depune la organul fiscal un document semnat de catre o persoana fizica sau juridica care exercita activitati specifice unor profesii reglementate cum ar fi consultanta fiscala, audit financiar, expertiza contabila, evaluare, documentul trebuie sa contina in mod obligatoriu si datele de identificare ale persoanei in cauza."

6. La articolul 78^1, litera b) a alineatului (3) si alineatul (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) nu inregistreaza obligatii fiscale restante;
.........
(10) Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti din ziua urmatoare datei inscrierii in registrul prevazut la alin. (8)."

7. La articolul 83, alineatul (5) se abroga.

8. Dupa articolul 83 se introduce un nou articol, articolul 83^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 83^1 - Certificarea declaratiilor fiscale depuse la organele fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala
(1) Contribuabilii pot opta pentru certificarea declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal de catre un consultant fiscal care a dobandit aceasta calitate potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala si care este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.
(2) Certificarea declaratiilor fiscale se realizeaza cu/fara rezerve, potrivit normelor de certificare aprobate, in conditiile legii, de Camera Consultantilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finantelor Publice. Documentele care se incheie ca urmare a certificarii trebuie sa cuprinda obligatoriu explicatii cu privire la cuantumul si natura creantei fiscale declarate, precum si, dupa caz, cauzele care au generat rectificarea, iar in cazul unei certificari cu rezerve, motivatia acesteia.
(3) Prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se aproba procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal potrivit normelor prevazute la alin. (2), precum si procedura privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali.
(4) Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal care nu este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sau de catre o persoana care nu are calitatea de consultant fiscal are ca efect lipsa certificarii.
(5) Organul fiscal va notifica contribuabilul in cazul in care constata ca a fost depusa o declaratie fiscala certificata de un consultant fiscal care nu este inscris ca membru activ in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sau de catre o persoana care nu are calitatea de consultant fiscal, potrivit legii. In cazul in care certificarea nu se depune in termen de 30 de zile de la notificare, sunt aplicabile prevederile alin. (4).
(6) Certificarea declaratiilor fiscale de catre un consultant fiscal reprezinta un criteriu de evaluare in analiza de risc efectuata de organul fiscal in scopul selectarii contribuabililor pentru inspectia fiscala."

9. Dupa titlul VI^1 se introduce un nou titlu, titlul VI^2, cuprinzand articolul 93^3, cu urmatorul cuprins:
"TITLUL VI^2 - Controlul antifrauda


ARTICOLUL 93^3 - Reguli privind controlul operativ si inopinat
(1) Controlul operativ si inopinat se efectueaza de catre inspectorii antifrauda, cu exceptia celor din cadrul Directiei de combatere a fraudelor, in conditiile legii.
(2) Controlul operativ si inopinat se poate efectua si in scopul realizarii de operatiuni de control tematic care reprezinta activitatea de verificare prin care se urmareste constatarea, analizarea si evaluarea unui risc fiscal specific uneia sau mai multor activitati economice determinate.
(3) La inceperea controlului operativ si inopinat, inspectorul antifrauda este obligat sa prezinte contribuabilului legitimatia de control si ordinul de serviciu.
(4) Ori de cate ori controlul operativ si inopinat se efectueaza la sediul social sau la sediile secundare ale contribuabilului, acesta se consemneaza in registrul unic de control.
(5) La finalizarea controlului operativ si inopinat se incheie procese-verbale de control/acte de control, in conditiile legii."

10. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 100 - Selectarea contribuabililor pentru inspectie fiscala
(1) Selectarea contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale este efectuata de catre organul de inspectie fiscala competent, in functie de nivelul riscului stabilit ca urmare a analizei de risc.
(2) Analiza de risc reprezinta activitatea efectuata in scopul de a identifica riscurile de nedeclarare a creantelor fiscale, de a le evalua, de a le gestiona, precum si de a le utiliza in vederea selectarii contribuabililor ce urmeaza a fi supusi inspectiei fiscale.
(3) Contribuabilul nu poate face obiectii cu privire la procedura de selectare folosita."

11. Dupa articolul 115 se introduce un nou articol, articolul 115^1, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 115^1 - Reguli speciale privind stingerea creantelor fiscale prin plata sau compensare
(1) Platile efectuate de catre debitori nu se distribuie si nu sting obligatiile fiscale inscrise in titluri executorii pentru care executarea silita este suspendata in conditiile art. 148 alin. (2) lit. a) si d), cu exceptia situatiei in care contribuabilul opteaza pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32).
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul stingerii obligatiilor fiscale prin compensare."

12. La articolul 116, alineatul (1) si litera h) a alineatului (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica, inclusiv unitatile subordonate acesteia.
.........
h) la data nasterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potrivit art. 117, astfel:
1. la data platii pentru sumele achitate in plus fata de obligatiile fiscale datorate;
2. la data prevazuta de lege pentru depunerea declaratiei anuale de impozit pe profit, in cazul impozitului pe profit de restituit rezultat din regularizarea anuala, potrivit legii. Restituirea se face in limita sumei ramase dupa regularizarea impozitului anual cu platile anticipate neachitate;
3. la data emiterii deciziei de impunere anuala, in cazul impozitului pe venit de restituit rezultat din regularizarea anuala, potrivit legii. Restituirea se face in limita sumei ramase dupa regularizarea impozitului anual cu platile anticipate neachitate;
4. la data procesului-verbal de distribuire, pentru sumele ramase dupa efectuarea distribuirii prevazute la art. 170;
5. la data prevazuta de lege pentru depunerea declaratiei fiscale, in cazul sumelor de restituit rezultate din regularizarea prevazuta la art. 117^2;
6. la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit."

13. Dupa articolul 117 se introduc doua noi articole, articolele 117^1 si 117^2, cu urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 117^1 - Prevederi speciale privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata
(1) Taxa pe valoarea adaugata solicitata la rambursare prin deconturile cu suma negativa de taxa pe valoare adaugata cu optiune de rambursare se ramburseaza de organul fiscal potrivit procedurii si conditiilor aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
(2) Organul fiscal decide in conditiile prevazute in ordin daca efectueaza inspectia fiscala anterior sau ulterior aprobarii rambursarii, in baza unei analize de risc.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), in cazul decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare pentru care suma solicitata la rambursare este de pana la 45.000 lei, organul fiscal ramburseaza taxa cu efectuarea, ulterior, a inspectiei fiscale.
(4) Dispozitiile alin. (3) nu se aplica:
a) in cazul in care contribuabilul are inscrise in cazierul fiscal fapte care sunt sanctionate ca infractiuni;
b) in cazul in care organul fiscal, pe baza informatiilor detinute, constata ca exista riscul unei rambursari necuvenite.
(5) Ori de cate ori, in conditiile prezentului articol, rambursarea se aproba cu inspectie fiscala ulterioara, inspectia fiscala se decide in baza unei analize de risc potrivit art. 100.

ARTICOLUL 117^2 - Prevederi speciale privind restituirea creantelor fiscale colectate prin retinere la sursa
(1) In situatia in care platitorul a retinut la sursa un impozit pe venit in cuantum mai mare decat cel legal datorat, restituirea acestuia se efectueaza de catre platitor, la cererea contribuabilului depusa in termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea prevazut la art. 135.
(2) Sumele restituite de catre platitor se regularizeaza de catre acesta cu obligatiile fiscale de acelasi tip datorate in perioada fiscala in care s-a efectuat restituirea. Pentru diferentele de restituit sunt aplicabile prevederile art. 116 sau 117, dupa caz.
(3) In cazul contribuabililor nerezidenti care depun certificatul de rezidenta fiscala ulterior retinerii la sursa a impozitului de catre platitorul de venit, restituirea si regularizarea potrivit prezentului articol se efectueaza chiar daca pentru perioada fiscala in care creanta fiscala restituita a fost datorata s-a ridicat rezerva verificarii ulterioare ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale.
(4) Pentru impozitul pe venit care se regularizeaza potrivit prezentului articol, platitorul nu depune declaratie rectificativa.
(5) In situatia in care platitorul nu mai exista, restituirea impozitului pe venit retinut la sursa in cuantum mai mare decat cel legal datorat se efectueaza de catre organul fiscal competent, in baza cererii de restituire depuse de contribuabil. Prin organ fiscal competent se intelege organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale contribuabilului solicitant.
(6) Platitorul are obligatia de a corecta, daca este cazul, declaratiile informative corespunzatoare regularizarii efectuate."

14. La articolul 120, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere."

15. La articolul 124, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) In cazul creantelor contribuabilului rezultate din anularea unui act administrativ fiscal prin care au fost stabilite obligatii fiscale de plata si care au fost stinse anterior anularii, contribuabilul este indreptatit la dobanda incepand cu ziua in care a operat stingerea creantei fiscale individualizate in actul administrativ anulat si pana in ziua restituirii sau compensarii creantei contribuabilului rezultate in urma anularii actului administrativ fiscal. Aceasta prevedere nu se aplica in situatia in care contribuabilul a solicitat acordarea de despagubiri, in conditiile art. 18 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatia prevazuta la art. 83 alin. (4^1)."

16. La articolul 149, alineatul (11) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(11) Pentru stingerea creantelor fiscale, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmariti prin poprire asupra sumelor din conturile bancare, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod corespunzator. In acest caz, prin exceptie de la art. 145 alin. (1), poprirea nu poate fi infiintata inainte de implinirea unui termen de 30 de zile de la data comunicarii somatiei."

17. La articolul 209, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Contestatiile formulate impotriva deciziilor de impunere, a actelor administrative fiscale asimilate deciziilor de impunere, deciziilor pentru regularizarea situatiei emise in conformitate cu legislatia in materie vamala, a masurii de diminuare a pierderii fiscale stabilite prin dispozitie de masuri, precum si impotriva deciziei de reverificare se solutioneaza de catre:
a) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contestatarii, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 5 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale de inspectie/control;
b) structura specializata de solutionare a contestatiilor din cadrul directiilor generale regionale ale finantelor publice competenta conform art. 36 alin. (3) pentru administrarea contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, pentru contestatiile formulate de acestia, ce au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesorii ale acestora, masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de pana la 5 milioane lei, precum si pentru contestatiile indreptate impotriva deciziilor de reverificare, cu exceptia celor emise de organele centrale de inspectie/control;
c) Directia generala de solutionare a contestatiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru contestatiile care au ca obiect impozite, taxe, contributii, datorie vamala, accesoriile acestora, precum si masura de diminuare a pierderii fiscale, in cuantum de 5 milioane lei sau mai mare, pentru contestatiile formulate de marii contribuabili, precum si cele formulate impotriva actelor enumerate in prezentul articol, emise de organele centrale de inspectie/control, indiferent de cuantum."

Art. IV
(1) In indeplinirea atributiilor ce le revin potrivit legii, inspectorii antifrauda pot constata contraventii si aplica sanctiuni contraventionale in toate domeniile de competenta ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(2) Prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala se poate stabili competenta de constatare a contraventiilor si aplicare a sanctiunilor si pentru alte structuri din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art. 119 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, se datoreaza si se calculeaza dobanzi, la nivelul stabilit potrivit art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie de la prevederile art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscala, nivelul dobanzii este de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului."

2. La articolul 16^1 alineatul (2), litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) nu a inregistrat pierderi contabile in fiecare an din ultimii 3 ani consecutivi. Pierderea contabila prevazuta de prezenta litera nu cuprinde pierderea contabila reportata provenita din ajustarile cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiara in economiile hiperinflationiste» de catre contribuabilii care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara;".

Art. VI
(1) Prevederile art. V pct. 1 se aplica incepand cu data de 1 martie 2014.
(2) Prevederile art. V pct. 2 se aplica cererilor de esalonare depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. VII
Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Exercitarea independenta a calitatii de consultant fiscal se realizeaza numai pe baza raporturilor juridice dintre consultantul fiscal si persoanele fizice sau juridice carora le acorda consultanta si fata de care acesta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in aceasta calitate."

2. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Activitatea de consultanta fiscala consta in:
a) acordarea de asistenta si servicii profesionale in domeniul fiscal;
b) acordarea de servicii si asistenta de specialitate pentru intocmirea declaratiilor fiscale;
c) certificarea declaratiilor fiscale, in conditiile legii;
d) asistenta si servicii pe probleme de procedura fiscala;
e) asistenta privind intocmirea documentatiei pentru exercitarea cailor de atac impotriva titlurilor de creanta si a altor acte administrative fiscale;
f) asistenta si reprezentare in fata organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenta de specialitate pe parcursul derularii inspectiei fiscale;
g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecatoresti, organelor de cercetare penala sau partilor interesate. Expertizele fiscale judiciare se realizeaza numai de consultantii fiscali activi inscrisi in evidentele Ministerului Justitiei - Serviciul profesii juridice conexe;
h) realizarea de expertize fiscale la solicitarea organelor fiscale sau a oricaror altor persoane sau entitati interesate;
i) asistenta privind creantele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
j) asistenta fiscala in cauzele aflate pe rolul unei autoritati jurisdictionale.
(2) Exercitarea activitatilor prevazute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
(3) Pentru exercitarea activitatii de consultanta fiscala este obligatorie asigurarea pentru raspunderea profesionala."

3. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL II - Reguli de atribuire a calitatii de consultant fiscal si consultant fiscal asistent"


4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie licentiati ai unei facultati cu profil economic;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani in una sau mai multe dintre urmatoarele activitati:
b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislatiei fiscale;
b2) administrare fiscala;
b3) elaborarea sau aplicarea reglementarilor contabile;
b4) activitate financiar-contabila;
b5) activitate didactica universitara in domeniul finantelor publice, fiscalitate, politici fiscale si bugetare, contabilitate financiara, finantele institutiilor publice;
b6) activitate de consultant fiscal asistent;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal.
(2) Pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent, candidatii, persoane fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba calitatea de licentiat al unei institutii acreditate de invatamant superior cu durata stabilita de lege;
b) sa aiba o experienta profesionala de minimum 2 ani;
c) sa nu aiba antecedente penale pentru savarsirea unor infractiuni sanctionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiara, precum si alte infractiuni in legatura cu exercitarea activitatilor prevazute la alin. (1) lit. b);
d) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
e) sa fie apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;
f) sa promoveze examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent.
(3) Dupa promovarea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal asistent si inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, la sectiunea «Consultanti fiscali asistenti», persoanele care au dobandit aceasta calitate pot sa isi desfasoare activitatea numai sub indrumarea unui consultant fiscal activ.
(4) Atributiile pe care le poate executa consultantul fiscal asistent in legatura cu activitatile prevazute la art. 3 se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.
(5) Dupa efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate inscrie la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal, in termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, daca sunt indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) lit. c)-e).
(6) Pe perioada stagiului prevazut la alin. (5), consultantii fiscali asistenti trebuie sa urmeze, anual, un curs de formare profesionala organizat de Camera Consultantilor Fiscali. Indeplinirea acestei obligatii constituie conditie pentru inscrierea la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal."

5. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Persoana care a promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent este obligata sa se inregistreze in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, la sectiunea corespunzatoare, in termen de cel mult 12 luni de la data comunicarii rezultatului examenului.
(2) Conditiile privind inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali.
(3) Dupa implinirea termenului prevazut la alin. (1), dar nu mai tarziu de 24 de luni de la data comunicarii rezultatului examenului, persoana care nu s-a inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala poate fi inscrisa in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala atat la sectiunea «persoane active», cat si la sectiunea «persoane inactive», numai dupa urmarea unui stagiu de pregatire in domeniul legislatiei fiscale organizat de Camera Consultantilor Fiscali.
(4) Persoana care nu s-a inregistrat in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala in termen de 24 de luni de la data comunicarii rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai inscrie in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunea corespunzatoare.
(5) Prevederile alin. (2)-(4) sunt aplicabile in mod corespunzator si consultantilor fiscali asistenti.
(6) Activitatea de consultanta fiscala poate fi desfasurata numai de persoanele inscrise in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunile «persoane active».
(7) Carnetul profesional va fi emis si vizat in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, atat pentru consultantii fiscali, cat si pentru consultantii fiscali asistenti."

6. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
Camera isi acopera cheltuielile din venituri proprii care se constituie din:
a) taxa de inscriere la examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal si de consultant fiscal asistent;
b) cotizatiile membrilor Camerei;
c) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
d) donatii si sponsorizari;
e) prestari de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesionala;
f) penalitati aplicate in conditiile prezentei ordonante."

7. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Sunt interzise practicarea profesiei si utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanta fiscala in oricare dintre urmatoarele situatii:
a) a fost retras carnetul profesional de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;
b) a fost retrasa autorizatia societatilor de consultanta fiscala;
c) a fost aplicata sanctiunea disciplinara constand in suspendarea dreptului de exercitare a calitatii de membru;
d) a fost retrasa calitatea de membru al Camerei fara indeplinirea procedurii disciplinare;
e) in alte situatii prevazute de lege.
(2) In cazul retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a fost retrasa calitatea de membru al Camerei, carnetul si parafa sunt nule de drept.
(3) Persoanele aflate in situatia prevazuta la alin. (2) sunt obligate sa predea carnetul si parafa.
(4) Aplicarea oricareia dintre masurile prevazute la alin. (1) sau la art. 25 alin. (1) atrage modificarea de indata a sectiunii corespunzatoare din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.
(5) Impotriva masurilor luate potrivit alin. (1) se poate formula plangere in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(6) Toate actele intocmite dupa retragerea carnetului profesional de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent ori a autorizatiei societatilor de consultanta fiscala sunt nule de drept. Nulitatea poate fi constatata si din oficiu."

8. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) Membrii Camerei vor fi inscrisi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala ca membri activi sau inactivi. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, sectiunile corespunzatoare din Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala sunt aduse la cunostinta publicului prin publicarea pe site-ul web al Camerei si vor fi actualizate permanent cu modificarile intervenite. Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala si modificarile intervenite sunt comunicate din oficiu Ministerului Justitiei, Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justitiei, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si, la cerere, oricaror altor institutii indreptatite. Conditiile de comunicare se stabilesc pe baza de protocol."

9. Titlul capitolului V^1 va avea urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL V^1 - Exercitarea in Romania a profesiei de catre consultantii fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei"


10. Articolul 21^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21^1
(1) Dispozitiile prezentului capitol se aplica consultantilor fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei in una dintre urmatoarele forme:
a) in mod independent sau in asociere;
b) consultanti fiscali salariati in Romania;
c) prin prestarea de servicii, in conditiile art. 21^9.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei, in situatia in care acestia sunt titulari ai unui titlu de calificare obtinut pe teritoriul unui stat tert, daca au o experienta profesionala in domeniul consultantei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificarilor profesionale si doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la alin. (1) lit. a).
(3) Solicitantii informeaza Camera cu privire la forma juridica de exercitare a profesiei. Odata cu recunoasterea titlurilor de calificare, acestia se inscriu in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunea corespunzatoare."

11. Articolul 21^3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21^3
Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la art. 21^1 alin. (1) lit. a), Camera recunoaste titlurile de calificare prezentate de cetatenii in cauza, in baza cererii si a documentelor doveditoare."

12. Articolul 214 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21^4
In cazul in care cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania nu prezinta documentele prevazute la art. 21^3 ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autoritatilor competente ale statului membru de origine ori de provenienta al persoanei in cauza o confirmare a faptului ca persoana respectiva este autorizata sa isi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal in acel stat membru."

13. Articolul 21^5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21^5
Camera poate cere solicitantului sa opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care sa nu depaseasca 3 ani sau pentru a da o proba de aptitudine, in urmatoarele cazuri:
a) daca formarea solicitantului priveste domenii teoretice sau practice substantial diferite fata de cele cerute in Romania pentru obtinerea calitatii de consultant fiscal;
b) daca activitatile prevazute la art. 3 alin. (1) nu se regasesc in cadrul aceleiasi profesii in statul membru de origine sau de provenienta al solicitantului si daca diferenta corespunde unei formari specifice cerute in Romania si acopera domenii care difera substantial de cele acoperite de titlul de calificare detinut de solicitant."

14. Articolul 24^1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24^1
(1) La solicitarea Camerei, Ministerul Finantelor Publice va promova spre adoptare proiectele de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante.
(2) La solicitarea Camerei, ministrul finantelor publice poate desemna prin ordin specialisti din cadrul Ministerului Finantelor Publice care sa faca parte din comisiile sau comitetele infiintate in cadrul Camerei.
(3) Specialistii prevazuti la alin. (2) pot fi remunerati potrivit hotararii Consiliului superior al Camerei."

15. La articolul 25, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) In cazul aplicarii sanctiunilor disciplinare prevazute de actele normative emise de Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, in conditiile legii, se pot aplica si penalitati cuprinse intre 25% si 100% din cotizatia fixa anuala. In aplicarea nivelului penalitatii se va tine seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, de circumstantele personale ale persoanei sanctionate, precum si de gradul de pericol social al faptei savarsite."

16. La articolul 25, alineatele (3)-(6) se abroga.

17. In tot cuprinsul ordonantei, sintagma "societate/ societati comerciale" se inlocuieste cu sintagma "societate/societati".

Art. VIII
In termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Camera Consultantilor Fiscali va incheia protocolul de comunicare a Registrului consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala, precum si modificarile ulterioare ale acestuia cu Ministerul Justitiei, Biroul central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justitiei si Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Art. IX
Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 198/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. X
Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Operatorii economici care in termen de 45 de zile de la implinirea termenului stabilit la art. 6. alin. (1) si (2), dupa caz, nu au aprobat bugetul de venituri si cheltuieli in conformitate cu art. 4 pot angaja si efectua cheltuieli lunar in cuantum de 90% din limita prevazuta la alin. (1) si (2), dupa caz, incepand cu luna urmatoare implinirii acestui termen si pana la data aprobarii."

2. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In situatia in care gradul de realizare a veniturilor totale aprobate in bugetele de venituri si cheltuieli, in fiecare dintre ultimii 2 ani, a fost mai mic de 90%, fundamentarea veniturilor totale pentru anul curent este cel mult la nivelul realizarilor din anul precedent. Veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat nu se iau in calcul la determinarea gradului de realizare a veniturilor totale."

Art. XI
Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, aprobata prin Legea nr. 186/2008, in situatia in care in anul 2014 si anul 2015 Ministerul Transporturilor nu incaseaza venituri din vanzarea actiunilor societatilor comerciale, societatilor nationale si companiilor nationale aflate sub autoritatea sa sau sumele incasate din vanzarea actiunilor sunt insuficiente, poate retine suma prevazuta la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si desfasurarii activitatilor legate de procesul de privatizare derulate prin Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 57/2003, cu modificarile ulterioare, din dividendele incasate de la societatile comerciale, societatile nationale si companiile nationale la care exercita calitatea de actionar in numele statului.

Art. XII
Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EximBank - S.A., republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Administrarea fondurilor prevazute la art. 10 se face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din fondurile prevazute la art. 10 sunt puse la dispozitia EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru sustinerea activitatii bancare. Drepturile si obligatiile EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se vor stabili prin conventie incheiata cu Ministerul Finantelor Publice. Dobanda pentru utilizarea sumelor disponibile se va plati de catre EXIMBANK - S.A. lunar, in prima zi lucratoare a lunii curente pentru luna anterioara, in contul fiecarui fond utilizat. Nivelul dobanzii se determina ca medie intre ratele de referinta BID si ASK (fixing) ale titlurilor de stat la 1 an, publicate de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a anului precedent celui de aplicare, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecarui fond. Sumele disponibile la sfarsitul anului la aceste fonduri se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie."

2. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Sumele disponibile din fondurile prevazute la art. 10 raman la dispozitia EXIMBANK - S.A. pe perioada nedeterminata, cu exceptia acelor sume la care se stabileste prin conventie mentinerea pe perioade de cel putin 5 ani. Ministerul Finantelor Publice si EXIMBANK - S.A. vor conveni de comun acord, cu cel putin 2 ani inainte de expirare, termenii si conditiile privind extinderea acestei perioade."

3. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizeaza distinct pe operatiuni desfasurate in numele si in contul statului si pe operatiuni desfasurate in nume si in cont propriu, potrivit legii."

4. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
EXIMBANK - S.A. intocmeste situatii financiare anuale (individuale) si consolidate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile."

Art. XIII
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Personalul care ocupa functii publice de inspector antifrauda beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru functionarii publici."

2. La articolul 4, dupa alineatul (15) se introduc doua noi alineate, alineatele (16) si (17), cu urmatorul cuprins:
"(16) Cheltuielile de personal, precum si cheltuielile de cazare si transport aferente deplasarilor efectuate in conditiile legii, pentru inspectorii antifrauda detasati potrivit prezentului articol, se suporta de catre Ministerul Finantelor Publice, din bugetul anual aprobat.
(17) Modalitatea de acordare a drepturilor personalului detasat, prevazute la alin. (16), se stabileste prin norme metodologice care se aproba prin ordin comun al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie."

Art. XIV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Plata lunara a bursei de rezidentiat se realizeaza din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sanatatii pentru unitatile sanitare de stat din subordinea sa si pentru unitatile sanitare de stat din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, in baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, in baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora."

2. La articolul 18, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (3) in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Sanatatii si ale bugetelor ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie pe anul 2014."

3. La articolul 26, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile corespunzatoare in structura cheltuielilor bugetului de stat, precum si in bugetele Ministerului Transporturilor si Ministerului Sanatatii pe anul 2014."

Art. XV
(1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora.
(2) Cererile de restituire ale contribuabililor prevazuti la alin. (1) se solutioneaza, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la inregistrare, iar plata transelor anuale se efectueaza conform graficului stabilit de Administratia Fondului pentru Mediu.
(3) Termenul prevazut la alin. (1) curge de la data implinirii termenului prevazut la alin. (2).
(4) In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
(5) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
(6) Procedura de efectuare a platii titlurilor executorii va fi stabilita prin ordin comun al ministrului mediului si schimbarilor climatice si al ministrului finantelor publice, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (1).
(7) Platile restante la sumele aferente titlurilor executorii emise pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si pentru care nu a fost demarata procedura de executare silita se efectueaza cu respectarea prevederilor alin. (1)-(6)."

Art. XVI
Pentru sumele virate la sfarsitul anului 2013 de ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat in conturile deschise pe numele acestora la Trezoreria Statului si neutilizate, provenite din veniturile obtinute din vanzarea certificatelor de gaze cu efect de sera, se aplica procedura prevazuta la art. 15 alin. (3)-(5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. XVII
(1) In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale, prevazute in bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la o pozitie distincta.
(2) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin ordin al ministrului, repartizeaza sumele aprobate potrivit alin. (1) pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, la solicitarea fundamentata a acestora, pentru plata arieratelor, precum si pentru finantarea unor cheltuieli urgente in vederea derularii in bune conditii a activitatilor specifice administratiei publice.

Art. XVIII
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si in coordonarea Secretariatului General al Guvernului."

2. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) In aplicarea prevederilor alin. (4), Agentia Nationala stabileste intalniri periodice de lucru cu colaboratorii, in vederea identificarii modalitatii de imbunatatire a serviciilor prestate de institutie."

3. La articolul 3, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (13) si (14), cu urmatorul cuprins:
"(13) Agentia Nationala elaboreaza anual un raport de activitate detaliat si un raport financiar privind veniturile si cheltuielile din anul bugetar precedent, identificand modul in care activitatile si rezultatele financiare ale Agentiei Nationale au respectat bugetul anual de venituri si cheltuieli aprobat, precum si prevederile Programului national de cadastru si carte funciara.
(14) Raportul de activitate si raportul financiar realizate potrivit alin. (13) sunt prezentate consiliului de administratie si aprobate de catre Secretariatul General al Guvernului. Aceste documente vor fi publicate anual pe pagina de internet a Agentiei Nationale."

4. La articolul 9, alineatele (1)-(3), (6) si (12) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Agentia Nationala este finantata din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
(2) Veniturile proprii ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se constituie din:
a) tarife aferente serviciilor si produselor furnizate;
b) inchirieri de spatii si aparatura;
c) donatii si sponsorizari primite potrivit legii;
d) alte sume incasate in conditiile legii si se utilizeaza pentru finantarea activitatilor cuprinse in Programul national de cadastru si carte funciara, prevazut la alin. (11), program ce se poate finanta si din fonduri externe nerambursabile, precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv in cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate in vederea inscrierii in cartea funciara.
...........
(6) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza de consiliul de administratie si se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general, cu avizul prealabil al Secretariatului General al Guvernului.
...........
(12) Programul national de cadastru si carte funciara prevazut la alin. (11) se aproba prin hotarare a Guvernului."

5. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Subventia de la bugetul de stat se acorda pentru finantarea cheltuielilor de personal, altele decat cele aferente Programului national de cadastru si carte funciara, pentru cheltuielile curente si de capital ale Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate, precum si pentru cheltuielile aferente proiectelor finantate din fonduri externe rambursabile si nerambursabile in conditiile legii."

6. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Veniturile prevazute la alin. (2) sunt venituri proprii ale Agentiei Nationale si pot fi incasate si prin intermediul unitatilor subordonate. Agentia Nationala repartizeaza unitatilor subordonate subventii si sume aferente veniturilor proprii.
(2^2) Bugetul Agentiei Nationale se aproba distinct prin legea anuala a bugetului de stat, ca anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului."

7. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Plata onorariilor si tarifelor in vederea eliberarii certificatului pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar si in vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizarii inregistrarilor sistematice se face de catre Agentia Nationala, din veniturile proprii, in aplicarea Programului national de cadastru si carte funciara.
(3^2) Cuantumul onorariilor si tarifelor ce se percep pentru fiecare procedura in parte, prevazuta la alin. (3^1), se stabilesc prin protocol incheiat intre Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarare a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

8. La articolul 9, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Sumele ramase neutilizate la sfarsitul anului din subventia acordata de la bugetul de stat se restituie la acest buget. Subventia nu se regularizeaza cu veniturile proprii, iar veniturile proprii ramase neutilizate la sfarsitul anului se reporteaza in anul urmator."

9. La articolul 9, dupa alineatul (12) se introduc doua noi alineate, alineatele (12^1) si (12^2) cu urmatorul cuprins:
"(12^1) Programul national de cadastru si carte funciara include actiunile necesare derularii, precum si sumele aferente acestora si consta in activitati precum:
a) masuratori cadastrale;
b) activitati de geodezie, cartografie, topografie si fotogrammetrie;
c) activitati de informare si constientizare a publicului;
d) dezvoltare si mentenanta a sistemelor informatice;
e) conversia cartilor funciare si a documentatiilor cadastrale din format analogic in format digital;
f) tehnica de calcul si de stocare;
g) alte activitati ce decurg din derularea Programului national de cadastru si carte funciara.
(12^2) In vederea realizarii Programului national de cadastru si carte funciara mentionat la alin. (11):
a) se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale si al structurilor subordonate compartimente functionale de inregistrare sistematica a proprietatilor imobiliare, structuri fara personalitate juridica, ale caror atributii se stabilesc prin ordin al directorului general si care urmaresc, in principal, coordonarea la nivel national a serviciilor de inregistrare sistematica;
b) Agentia Nationala poate angaja personal cu contract de munca pe perioada determinata, cu finantare din venituri proprii. Salarizarea personalului angajat cu contract de munca pe perioada determinata se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din Agentia Nationala sau unitatile subordonate, dupa caz."

Art. XIX
(1) Pentru sprijinirea unitatilor administrativteritoriale, cu exceptia oraselor si a municipiilor, in cazuri justificate de insuficienta resurselor financiare ale acestora, o parte din veniturile proprii ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara poate fi utilizata pentru cofinantarea activitatii de inventariere a terenurilor, prevazuta de Legea nr. 165/2013.
(2) Suma destinata cofinantarii prevazute la alin. (1) se calculeaza in cuantum fix de 6 lei per hectar pentru toata suprafata unitatii administrativ-teritoriale si este virata de catre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in limita fondurilor disponibile, in contul unitatii administrativ-teritoriale. Virarea sumei se face la data incheierii actiunii de inventariere a terenurilor care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate de pe intreaga unitate administrativ-teritoriala, cu conditia ca documentatia sa fie avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara si in ordinea prioritatilor stabilite de catre prefect.
(3) Lista unitatilor administrativ-teritoriale pentru care se asigura cofinantarea este comunicata de catre prefecti Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara in vederea virarii in contul acestora a sumelor calculate conform alin. (2). La intocmirea listei prefectul are obligatia de a verifica indeplinirea conditiei privind insuficienta resurselor financiare proprii ale unitatii administrativ-teritoriale beneficiare, justificata de motive obiective, precum si prioritizarea acestora.
(4) Pana la data de 1 septembrie 2014, in situatia in care se aloca Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru urgentarea activitatii de inventariere a terenurilor, prevazuta de Legea nr. 165/2013, calculul sumelor ce urmeaza a fi virate in conturile unitatilor administrativ-teritoriale se face in conformitate cu prevederile alin. (2) si (3), iar repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. XX
(1) Operatorii de transport feroviar public de calatori pot beneficia, la solicitarea acestora, de carburanti din rezervele de stat, in contul compensatiei serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar public de calatori prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Taxa pe valoarea adaugata si acciza aferenta cantitatilor de carburanti livrate se achita de catre operatorii de transport feroviar public de calatori Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale pe baza facturilor emise de aceasta.
(3) Operatorii de transport feroviar public de calatori sunt obligati sa comunice Ministerului Transporturilor, lunar, cantitatea si contravaloarea carburantilor primiti conform alin. (1).
(4) Acordarea sumelor de la bugetul de stat, reprezentand compensatie pentru serviciile de transport din cadrul pachetului minim social se face lunar, pentru activitatea aferenta lunii anterioare, din care se deduce suma aferenta contravalorii carburantilor primiti conform alin. (1) exclusiv taxa pe valoarea adaugata si acciza aferente.
(5) Contravaloarea carburantilor dedusa potrivit alin. (4) se determina la valoarea specificatiilor tehnice ale produsului aflat pe stocul disponibil al rezervelor de stat.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 134^2 alin. (1) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a sumelor prevazute la alin. (2).
(7) Prin derogare de la prevederile art. 206^51 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cantitatile de carburanti prevazute de prezentul articol, termenul de plata a accizelor este de pana la data de 30 noiembrie 2014 inclusiv.
(8) Pentru livrarile de carburanti prevazute de prezentul articol nu se aplica prevederile art. 206^51 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. XXI
(1) Prin derogare de la prevederile art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aproba scoaterea, cu titlu gratuit, a unei cantitati de carburanti de pana la 32.487 tone carburanti, in structura sortimentala prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, din stocul disponibil al rezervelor de stat, la valorile specificatiilor tehnice ale produsului aflat pe stoc, pentru operatorii de transport feroviar public de calatori.
(2) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale scade din gestiune cantitatile de carburanti, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, prin contul "Cheltuieli privind rezerva de stat si mobilizare", pe baza avizelor de insotire a marfii, a proceselor-verbale de predare-primire, semnate de reprezentantii desemnati de parti, si a facturilor.
(3) Pe facturi se mentioneaza ca nu se achita contravaloarea bunurilor, ci numai contravaloarea taxei pe valoare adaugata si accizelor datorate si suportate de operatorii de transport feroviar public de calatori.
(4) Cheltuielile de transport a cantitatii de carburanti, aprobata a fi scoasa de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, se suporta de operatorii de transport feroviar public de calatori.
(5) Transportul cantitatii de carburanti se poate realiza de catre operatorii de transport feroviar de marfa prin compensare cu datoriile pe care acestia le inregistreaza la operatorii de transport feroviar public de calatori la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Graficul de predare-preluare a produselor si detaliile tehnice se stabilesc prin protocoale incheiate intre parti.

Art. XXII
(1) Ministerul Finantelor Publice poate acorda, la solicitarea S.N.T.F.C. CFR Calatori - S.A., denumita in continuare Companie, un imprumut in transe, in conditii de piata, in limita sumei de 579.000 mii lei, cu termen de rambursare 27 noiembrie 2014, din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, cu posibilitatea rambursarii anticipate partial sau integral.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) are destinatie speciala in conditiile prevederilor art. 780 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se utilizeaza numai potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la solicitarea scrisa formulata de Companie, Ministerul Finantelor Publice incheie cate o conventie de imprumut pentru fiecare transa, in care vor fi precizate drepturile si obligatiile partilor, precum si termenii si conditiile de derulare a sumelor trase.
(4) In termen de 3 zile lucratoare de la semnarea conventiei, Ministerul Finantelor Publice vireaza suma solicitata in contul distinct de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Companiei.
(5) Din sumele primite potrivit alin. (1) Compania are obligatia de a achita stocul platilor restante catre Compania Nationala de Cai Ferate "C.F.R." - S.A. inregistrate in contabilitatea Companiei, aferente datei de 31 decembrie 2013
(6) Modalitatea de plata si stingerea obligatiilor restante mentionate la alin. (5) se stabilesc de comun acord intre parti, prin semnarea unei conventii.

Art. XXIII
(1) Imprumutul prevazut la art. XXII alin. (1) se acorda in conditii de piata ca urmare a realizarii unei analize economico-financiare de catre Eximbank - S.A., in vederea stabilirii clasei de risc a companiei si a marjei de dobanda peste ROBOR la 9 luni, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, cu 3 zile inainte de data acordarii transelor, si se ramburseaza potrivit art. XXII alin. (1); EximBank - S.A. va percepe Companiei un comision de analiza in conformitate cu prevederile procedurii de acordare de subimprumuturi de catre Ministerul Finantelor Publice aprobat in baza Hotararii Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari nr. 20/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 121/2012.
(2) Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului, se calculeaza prin aplicarea ratei dobanzii prevazute la alin. (1), la soldul transelor solicitate incepand cu luna acordarii, si se plateste la scadenta imprumutului.
(3) Compania restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
(4) Pentru neplata la termenul prevazut la art. XXII alin. (1) a imprumutului si a dobanzilor aferente, se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(5) Sumele necesare rambursarii imprumutului, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente imprumutului se asigura din bugetul Companiei.

Art. XXIV
(1) Sumele aferente creantelor rezultate din gestionarea imprumutului prevazut la art. XXII alin. (1), neachitate la scadenta, se recupereaza pe baza notificarii comunicate Ministerului Transporturilor de catre Ministerul Finantelor Publice, din sume destinate subventiilor pentru sustinerea transportului feroviar public de calatori aprobate in bugetul Ministerului Transporturilor pentru Companie, pana la concurenta sumei datorate.
(2) Sumele prevazute la alin. (1), care fac obiectul notificarii comunicate de catre Ministerul Finantelor Publice, se achita de catre Ministerul Transporturilor in contul prevazut la art. XXIII alin. (3).
(3) In situatia in care Ministerul Finantelor Publice nu recupereaza sumele restante prin procedura prevazuta la alin. (1) si (2), creantele rezultate din gestionarea imprumutului se urmaresc si se executa in conditiile prevazute de dispozitiile legale privind executarea creantelor fiscale si se recupereaza conform legislatiei in vigoare privind colectarea creantelor fiscale de catre organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul fiscal imprumutatul, in baza inscrisurilor intocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizeaza la data scadentei, sumele de recuperat si care constituie titluri executorii. In cazul in care instantele judecatoresti s-au pronuntat asupra acestor sume, executarea silita se efectueaza in temeiul hotararii judecatoresti definitive care, potrivit legii, constituie titlu executoriu.

Art. XXV
La articolul 1 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatele (7) si (8) se modifica dupa cum urmeaza:
"(7) Sunt exceptate de la obligatia repartizarii profitului pentru destinatia si in cuantumul prevazut la alin. (1) lit. f) institutiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat.
(8) Institutiile de credit cu capital integral sau majoritar de stat isi pot majora capitalul social prin utilizarea (capitalizarea) profitului net, cu respectarea prevederilor legale."

Art. XXVI
(1) Prevederile pct. 4, 6, 7 si 9-12 de la art. I se aplica incepand cu 1 ianuarie 2015.
(2) In cazul livrarii de energie electrica, in situatia in care cumparatorul indeplineste conditiile prevazute de lege pentru aplicarea taxarii inverse, dar nu a transmis la organul fiscal competent pana pe data de 10 decembrie 2013 declaratia pe propria raspundere prevazuta la art. 160 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia poate fi transmisa ulterior, cel mai tarziu pana la 31 martie 2014. Aceste declaratii sunt valabile pentru toate achizitiile de energie electrica efectuate in anul 2014. Aceleasi prevederi se aplica si in cazul cumparatorilor de energie electrica ce au obtinut licenta de furnizare a energiei electrice intre data de 10 si 31 decembrie 2013. Furnizorul de energie electrica nu aplica taxare inversa daca in momentul livrarii beneficiarul nu figureaza in "Lista persoanelor impozabile care au depus declaratiile pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal". Totusi, in cazul depunerii cu intarziere a declaratiilor, la solicitarea beneficiarului, furnizorul poate emite facturi de corectie cu semnul minus conform art. 159 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea aplicarii taxarii inverse, respectiv a regularizarii taxei si restituirii acesteia catre beneficiar pentru livrarile efectuate anterior transmiterii notificarii.

Art. XXVII
(1) Rezidentii altor state membre ale Uniunii Europene, care au dobandit proprietatea unui bun imobil pe teritoriul Romaniei pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, depun declaratia prevazuta la art. III pct. 4 pana la data de 30 iunie 2014.
(2) Dispozitiile art. III pct. 15 se aplica pentru actele administrative fiscale emise si anulate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Dispozitiile art. III pct. 17 se aplica contestatiilor depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. XXVIII
Prevederile art. III se aplica incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu urmatoarele exceptii:
a) prevederile art. III pct. 13 referitoare la art. 117^1, care se aplica deconturilor cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare aferente perioadelor fiscale care se incheie dupa data de 1 martie 2014;
b) prevederile art. III pct. 14 care se aplica incepand cu 1 martie 2014.

Art. XXIX
La articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor masuri privind reorganizarea si functionarea Secretariatului General al Guvernului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 255/2001, cu modificarile ulterioare, litera c) a alineatului (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, finantata din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;".

Art. XXX
Prevederile art. XVIII, ale art. XIX alin. (1)-(3) si ale art. XXIX se aplica de la data de 1 septembrie 2014.

Art. XXXI
Prevederile art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2014 inclusiv.


ANEXA - LISTA cantitatilor de carburanti scoase de la rezervele de stat si acordate, cu titlu gratuit, operatorilor de transport feroviar public de calatori

Nr.    Sortiment     Cantitate maxima 
crt.            - tone - 

1.   Motorina Euro 4	   20.000
2.   Motorina Euro 5   12.487
TOTAL:            32.487