DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 89/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 30 decembrie 2014

Avand in vedere modificarile intervenite in structura si componenta Guvernului, prin Hotararea Parlamentului nr. 44/2014,
tinand seama de faptul ca potrivit actelor normative in vigoare, ministerele si alte autoritati ale administratiei publice centrale au responsabilitati in managementul situatiilor de urgenta, de necesitatea asigurarii continuitatii exercitarii atributiilor in acest domeniu, indiferent de modificarile intervenite in structura si componenta Guvernului, si de importanta adaptarii imediate a rolurilor pe care noile entitati formate trebuie sa le indeplineasca in gestionarea situatiilor de urgenta,
luand in considerare faptul ca este necesara crearea unui mecanism operativ pentru desemnarea persoanei care asigura coordonarea tuturor fortelor implicate in interventie, a carui activare sa se realizeze imediat, de la momentul producerii evenimentului, asadar premergator convocarii si intrunirii comitetelor pentru situatii de urgenta,

tinand seama de faptul ca reglementarile in vigoare in domeniul stingerii incendiilor si salvarii persoanelor in subteran, la operatorii economici care produc, stocheaza sau utilizeaza substante toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, s.a.m.d., stabilesc doar un rol de asistenta tehnica de specialitate al structurilor profesioniste pentru situatii de urgenta, fara a prevedea si interventia si coordonarea operationala a fortelor si mijloacelor aflate la locul interventiei,
intrucat o amendare a acestor reglementari este absolut necesara pentru crearea unui cadru adecvat de stabilire a modului de raspuns la producerea unor situatii de urgenta, care sa reduca riscul unor efecte negative asupra personalului angajat si de interventie,
tinand seama de faptul ca neadoptarea masurilor propuse, in regim de urgenta, poate avea un impact negativ asupra vietii persoanelor, integritatii bunurilor acestora si activitatii unor institutii, mai ales in contextul in care perioada de iarna si, in special, cea a sarbatorilor se caracterizeaza prin vulnerabilitati si riscuri ridicate in domeniul situatiilor de urgenta - cum ar fi inmultirea numarului de incendii produse la gospodariile individuale, aparitia unor fenomene meteorologice periculoase (ninsori abundente sau inghet) si a consecintelor acestora (inzapeziri ale unor drumuri publice, izolarea unor localitati), utilizarea unor materiale pirotehnice,
in considerarea faptului ca aceste elemente au un impact major si vizeaza interesul public, constituind o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Articolul VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 88 din 4 februarie 2014, aprobata prin Legea nr. 104/2014, se abroga.

Art. II
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se abroga.

2. Articolul 8 se abroga.

3. La articolul 8^1, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^1
(1) In vederea planificarii strategice, a monitorizarii permanente si evaluarii factorilor de risc, amenintarilor si vulnerabilitatilor, precum si pentru coordonarea gestionarii situatiilor de urgenta determinate de tipurile de risc stabilite prin hotarare a Guvernului, se constituie si functioneaza Comitetul national pentru situatii speciale de urgenta, denumit in continuare Comitetul national, sub conducerea viceprim- ministrului pentru securitate nationala, in calitate de presedinte.
......
(5) Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, asigura secretariatul tehnic permanent al Comitetului national."

4. Articolul 8^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8^2
(1) Pentru stabilirea strategiilor si programelor privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, Comitetul national poate solicita consultarea unor experti, specialisti, cadre didactice sau cercetatori constituiti in grupuri de suport tehnico-stiintific.
(2) Comitetul national si grupurile de suport tehnico-stiintific, alaturi de reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale, structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, asociatiilor profesionale, sindicatelor, unitatilor de invatamant superior si institutelor de cercetare, institutiilor culturale, ale cultelor si asociatiilor religioase recunoscute potrivit legii si ai mass-mediei, formeaza Platforma nationala pentru reducerea riscurilor la dezastre."

5. La articolul 10, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu uramtorul cuprins:
"(2^1) In cadrul comitetului prevazut la alin. (1), inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti este vicepresedintele cu atributii de coordonare unitara a tuturor componentelor cu responsabilitati in realizarea interventiei."

6. La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cadrul comitetului judetean, inspectorul-sef al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean este vicepresedintele cu atributii de coordonare unitara a tuturor componentelor cu responsabilitati in realizarea interventiei."

7. Dupa articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11^1
(1) In municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, competentele prevazute la art. 10 si 11 se exercita, dupa caz, de Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta sau de comitetul judetean, in functie de zona afectata sau potential a fi afectata."

8. La articolul 13, alineatul (4) se abroga.

9. La articolul 15, alinetul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) La ministerele si institutiile publice centrale cu atributii si functii de sprijin complexe in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, stabilite prin hotarare a Guvernului, centrele operative se constituie ca structuri cu activitate permanenta."

10. Dupa articolul 15^2 se introduce un nou articol, articolul 15^3, cu urmatorul cuprins:
"Art. 15^3
Cheltuielile curente si de capital ale centrelor prevazute la art. 15^1 si art. 15^2 se asigura din bugetele institutiilor care administreaza spatiile in care acestea functioneaza."

11. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16. - (1) In situatii de urgenta, coordonarea unitara a actiunii tuturor fortelor implicate in interventie se realizeaza de catre comandantul actiunii, care este desemnat la nivel national, judetean sau al municipiului Bucuresti, in functie de natura si gravitatea evenimentului si de marimea categoriilor de forte concentrate.
(2) Comandantul actiunii este ajutat in indeplinirea sarcinilor de unul sau mai multi comandanti ai interventiei aflati la locul producerii evenimentului exceptional, de grupa operativa si de punctul operativ avansat constituite potrivit reglementarilor in vigoare.
(3) Desemnarea si competentele comandantului actiunii si comandantului interventiei se stabilesc prin hotararea Guvernului privind managementul tipurilor de risc."

12. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
Principalele functii de sprijin pe care le pot indeplini ministerele, celelalte organe centrale si unele organizatii neguvernamentale, in prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, in cadrul managementului tipurilor de risc, se stabilesc prin hotarare a Guvernului."

13. La articolul 20, partea introductiva si litera i) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
Comitetul national are urmatoarele atributii principale:
......
i) formuleaza propuneri privind managementul tipurilor de risc, care se aproba prin hotarare a Guvernului;".

14. Articolul 46 se abroga.

15. Anexa nr. 1 se abroga.

Art. III
Articolul 48 din Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 48
(1) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in subteran, la operatorii economici care produc, stocheaza sau utilizeaza substante toxice care prin contact ori inhalare pot cauza moartea personalului, la centralele nucleare, la navele aflate in porturi si apele teritoriale romane, la infrastructura de metrou, pe calea ferata, aeroporturi, platforme maritime de foraj si extractie, se asigura:
a) imediat, de operatorii economici care administreaza sectorul respectiv, pentru punerea in siguranta provizorie a instalatiilor speciale, de alimentare a fluxului tehnologic si, in cazul existentei serviciilor private pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta;
b) de serviciile profesioniste pentru situatii de urgenta, pentru limitarea si inlaturarea efectelor situatiei de urgenta, care preiau in coordonare operatioanla toate fortele si mijloacele, la momentul sosirii la locul interventiei.
(2) La infrastructura de metrou interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor se realizeaza potrivit unei proceduri aprobate de catre Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Transporturilor.
(3) Interventia pentru stingerea incendiilor si salvarea persoanelor in exploatari miniere subterane si in mediul subteran speologic se asigura numai de echipe specializate ale operatorilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenta tehnica a Inspectoratului General."

Art. IV
Ordonanta Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Serviciile de urgenta profesioniste se constituie in judete si in municipiul Bucuresti ca servicii publice deconcentrate in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectorat General."

2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Serviciul de urgenta profesionist organizat in municipiul Bucuresti are competenta teritoriala in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov."

3. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In cazul serviciului de urgenta profesionist organizat in municipiul Bucuresti, coordonarea se exercita, dupa caz, de prefectul municipiului Bucuresti sau al judetului Ilfov, in functie de zona afectata sau potential a fi afectata."

Art. V
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov, prin reorganizarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" al Municipiului Bucuresti si a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Codrii Vlasiei" al Judetului Ilfov, care se desfiinteaza.
(2) Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti-Ilfov preia, pe baza de protocol de predare-preluare incheiat in termen de 30 de zile de la data reorganizarii, drepturile, obligatiile si personalul structurilor care se desfiinteaza, precum si patrimoniul aferent stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Incadrarea personalului preluat pe noile functii se face in termenele si cu respectarea conditiilor prevazute de legislatia in vigoare pentru fiecare categorie de personal.

Art. VI
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. VII
Prevederile art. II pct. 7 si art. IV intra in vigoare la 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Hotararea 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARSCoV-2
Recomandari de sanatate publica pentru masuri specifice ce vor fi dispuse de institutiile competente privind reluarea activitatii in domenii specifice dupa incetarea starii de urgenta
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
Legea 184/2015 pentru aprobarea OUG 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 180/2015 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 89/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al apararii impotriva incendiilor
Legea 132/2015 pentru modificarea si completarea OUG 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta. Lege nr. 132/2015
Legea 166/2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul reciproc pentru interventiile transfrontaliere in caz de urgente medicale, semnat la Chisinau la 21 februarie 2014
HG 1152/2014 privind organizarea, functionarea si compunerea Centrului National de Conducere a Actiunilor de Ordine Publica
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
Legea 131/2014 pentru modificarea alin. (1) si (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului. Lege nr. 131/2014
OUG 57/2014 pentru aprobarea unor masuri privind operarea unei aeronave aflate in proprietatea Ministerului Afacerilor Interne. Ordonanta de Urgenta 57/2014
OUG 1/2014 privind unele masuri in domeniul managementului situatiilor de urgenta, precum si pentru modificarea si completarea OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta. Ordonanta de urgenta nr. 1/2014
Ordin nr. 99/2914/2013 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere si atributii in domeniul situatiilor de urgenta din administratia publica locala, serv
Ordin 425/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
Ordin 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor regionale de urgenta si a unitatilor functionale regionale de urgenta
OUG 65/2012 privind aprobarea unor masuri pentru constituirea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere in anul 2012. Ordonanta de urgenta nr. 65/2012
Ordin nr. 5/2010 pentru modificarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 905/2009 privind infiintarea Dispeceratului unic pentru centralizarea paturilor libere care se asigura de catre spitalele de urgenta din municipiul Bucuresti pentru internarea pa
Legea nr. 244/2009 privind aprobarea OUG nr. 32/2009 pentru modificarea art. 7 din Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta
Ordin nr. 48/2009 privind aprobarea Protocolului national de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgentelor
Lege nr. 160/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenta
Codul de procedura penala. Comentariu pe articole. Editia 2
Coordonator Mihail Udroiu

Pret: 490 lei
416.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: