DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului denumit Conducta de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova), semnat la Chisinau la 11 iunie 2013. Ordonanta de Urgenta nr. 89/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 602 din 27 septembrie 2013

Tinand cont ca prin Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului denumit "Conducta de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chisinau la 11 iunie 2013, a fost stabilit cadrul privind organizarea si desfasurarea achizitiei lucrarilor necesare realizarii subtraversarii raului Prut in cadrul proiectului denumit ""Conducta de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)",
avand in vedere termenul pana la care proiectul "Conducta de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)", trebuie finalizat in cadrul Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,
luand in considerare consecintele negative in plan financiar, respectiv posibilitatea refuzarii platilor sau recuperarea sumelor deja platite, in cazul nerealizarii proiectului de investitii in termenele aferente Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013,
intrucat art. 19 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele prevede ca, in situatii extraordinare, tratatele a caror reglementare nu poate fi amanata vor putea fi ratificate prin ordonante de urgenta ale Guvernului,
luand in considerare faptul ca aceste elemente constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin.(4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Se ratifica Memorandumul de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului denumit "Conducta de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)", semnat la Chisinau la 11 iunie 2013.


MEMORANDUM DE INTELEGERE intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului denumit Conducta de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)


Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, denumite in continuare partile,
avand in vedere parteneriatul in cadrul realizarii de proiecte parte a Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, program ce asigura cadrul pentru implementare activitatilor transfrontaliere in contextul Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI), al Regulamentului (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontaliera finantate in cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a dispozitiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinatate si de parteneriat si al Corrigendumului la Regulamentul (CE) nr. 951/2007,
avand in vedere importanta pe care partile o acorda proiectului "Conductei de interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)",
luand in considerare prevederile legislatiei romane in vigoare in materia achizitiilor publice, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative subsecvente, date in aplicarea ordonantei de urgenta,
au convenit urmatoarele:


Sectiunea 1 - Autoritatile desemnate


Articolul 1
Partile desemneaza ca autoritati competente pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentului Memorandum de intelegere, denumite in continuare autoritati desemnate,
Din partea Guvernului Romaniei: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, cu sediul in Romania, str. Mendeleev I.D. nr. 36-38, cod 010366 Bucuresti, sectorul 1, si
Din partea Guvernului Republicii Moldova: Ministerul Economiei, cu sediul in Republica Moldova, Piata Marii Adunari Nationale, cod postal 2033 Chisinau.

Sectiunea 2 - Obiectul Memorandumului de intelegere


Articolul 2
(1) Parile convin ca procedura de achizitie publica pentru proiectul avand ca obiect lucrarile de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului denumit "Conducta de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)" sa se desfasoare in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice din Romania, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative subsecvente, date in aplicarea ordonantei de urgenta.
(2) Prezentul Memorandum de intelegere se aplica in ceea ce priveste lucrarile de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului "Conductei de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)", dupa cum urmeaza:
a) pe teritoriul Romaniei: segmentul de subtraversare a raului Prut, in lungime de 602 ml;
b) pe teritoriul Republicii Moldova: segmentul de subtraversare a raului Prut, in lungime de 134 ml.

Articolul 3
Guvernul Republicii Moldova este de acord, prin prezentul Memorandum de intelegere, ca autoritatea desemnata din partea Romaniei, respectiv Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, sa deruleze procedura de achizitie publica avand ca obiect lucrarile de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului "Conductei de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)" si in numele si pe seama autoritatii desemnate din partea Republicii Moldova, respectiv Ministerul Economiei din Republica Moldova.

Articolul 4
(1) Procedura de achizitie publica va fi finantata si organizata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale din Romania in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice din Romania, respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, si actele normative subsecvente date in aplicarea acesteia, precum si tinand seama de termenii si conditiile specificati prin prezentul Memorandum de intelegere.
(2) Orice actiune legata de initierea si desfasurarea procedurii de achizitie publica, inclusiv stabilirea ofertei castigatoare, va fi realizata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale din Romania si are caracter obligatoriu pentru Ministerul Economiei din Republica Moldova.
(3) Procedura de achizitie publica va fi organizata si desfasurata tinand cont de urmatoarele conditii:
a) Tipul procedurii: licitatie deschisa.
b) Obiectul procedurii: Lucrarile de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului "Conductei de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)", pentru interconectarea sistemelor de transport gaze naturale din Romania si Republica Moldova.

Articolul 5
(1) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale din Romania impreuna cu Ministerul Economiei din Republica Moldova vor pregati documentatia de atribuire. Specificatiile tehnice ale procedurii vor fi pregatite de specialisti ai ambelor autoritati desemnate. Publicarea procedurii de atribuire, respectiv publicarea anuntului de participare, inclusiv in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se va realiza de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale din Romania, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice din Romania. Informatiile privind anuntarea lansarii procedurii vor fi publicate in Republica Moldova, pe site-ul Ministerului Economiei, la adresa: www.mec.gov.md
(2) Conditiile de garantie pentru constructie, propusa de participanti pentru teritoriul ambelor tari, vor acoperi conditiile minime de garantie de buna executie (2 ani de la punerea in functiune).
(3) Contractorul ofertant trebuie sa fie asigurat impotriva riscurilor ce pot aparea in timpul implementarii activitatilor ce fac obiectul achizitiei publice.
(4) Comisia de evaluare va fi stabilita de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale din Romania.

Articolul 6
(1) Activitatea comisiei de evaluare va fi sprijinita de experti externi cooptati de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, in conditiile legii.
(2) Functiile si responsabilitatile expertilor externi cooptati sunt urmatoarele:
a) verificarea si evaluarea eligibilitatii ofertelor tehnice;
b) analiza situatiei financiare a ofertantilor sau analiza financiara a efectelor pe care le pot avea anumite elemente ale licitatiei ori anumite clauze contractuale propuse de catre ofertant;
c) analiza efectelor juridice care pot fi cauzate de anumite elemente ale licitatiei sau de anumite clauze contractuale propuse de catre ofertant.
(3) Comisia comuna de experti nu va avea drept de vot in cadrul comisiei de evaluare, dar va avea obligatia sa intocmeasca un raport consultativ referitor la aspectele tehnice, financiare si juridice ale licitatiei.
(4) Raportul comisiei comune de experti va facilita luarea de decizii de catre comisia de evaluare in procesul de achizitie publica. Acest raport va fi anexat dosarului achizitiei publice.

Articolul 7
(1) Comisia de evaluare va desemna oferta castigatoare, iar decizia consemnata in raportul procedurii va fi obligatorie pentru ambele autoritati desemnate.
(2) Autoritatile desemnate din Romania si Republica Moldova vor incheia cu operatorul economic a carui oferta va fi declarata castigatoare un acord-cadru, in baza caruia fiecare dintre autoritatile desemnate va incheia ulterior contracte subsecvente, dupa cum urmeaza:
a) contractul subsecvent ce se va incheia de catre Agentia Nationala de Resurse Minerale din Romania va avea drept obiect lucrarile aferente portiunii de 602 ml de conducta de interconectare aferenta subtraversarii raului Prut, iar
b) contractul subsecvent ce se va incheia de catre Ministerul Economiei din Republica Moldova va avea drept obiect lucrarile aferente portiunii de 134 ml de conducta de interconectae aferenta subtraversarii acestui rau.
(3) Pretul achizitiei publice poate fi ajustat, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare ale partilor.
(4) Activitatile privind evaluarea conformitatii proiectului de investitii si exercitarea supravegherii independente a constructiei vor fi efectuate de catre fiecare dintre partile contractante, in conformitate cu cerintele din legislatiile nationale.
(5) In scopul stabilirii conformitatii constructiei si darii in exploatare a intregului proiect vor fi constituite comisii de receptie, pentru a pregati in comun, in conformitate cu cerintele din legislatiile nationale, toate actele cerute de cadrul legal in vigoare pentru controlul si acceptanta lucrarilor de constructii si instalatii.

Sectiunea 3 - Dispozitii finale


Articolul 8
Orice diferend provenit de la sau in legatura cu interpretarea si intrarea in vigoare a acestui Memorandum de intelegere trebuie rezolvat pe cale amiabila intre partile la prezentul Memorandum de intelegere.

Articolul 9
(1) Prezentul Memorandum de intelegere intra in vigoare la data primirii ultimei notificari, prin canale diplomatice, prin care partile se informeaza reciproc cu privire la indeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea in vigoare.
(2) Prezentul Memorandum de intelegere poate fi amendat prin acordul scris al ambelor parti. Amendementele vor intra in vigoare in conformitate cu alin. (1).
(3) Pe parcursul executarii lucrarilor partile pot, prin intermediul unui acord suplimentar, sa solutioneze orice alte probleme rezultate din procedura de achizitie publica realizata in comun.
(4) Prezentul Memorandum de intelegere poate fi denuntat de oricare dintre parti prin notificarea in scris a celeilalte parti. Denuntarea va avea efect la 2 (doua) luni de la primirea notificarii respective.
(5) In cazul denuntarii prezentului Memorandum de intelegere in conformitate cu paragraful precedent, orice act incheiat in baza si pe durata prezentului Memorandum de intelegere va ramane in vigoare si va fi derulat in conformitate cu prevederile acestuia, cu exceptia cazului in care partile convin altfel. Partile vor lua toate masurile necesre pentru a asigura implementarea la timp si in bune conditii a activitatilor derulate in cadrul prezentului Memorandum de intelegere in baza si pe durata respectiva.
(6) Prezentul Memorandum de intelegere isi inceteaza valabilitatea la data finalizarii si receptionarii lucrarilor de subtraversare a raului Prut din cadrul proiectului "Conductei de Interconectare a Sistemului national de transport gaze din Romania cu Sistemul de transport gaze din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) Ungheni (Republica Moldova)" astfel cum este specificat la art. 2 alin. (2) din prezentul Memorandum de intelegere.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
Ordin 1442/2014 privind aprobarea Procedurii referitoare la selectarea metodelor de estimare si a factorilor de emisie necesari estimarii nivelului emisiilor de gaze cu efect de sera
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
OUG 13/2014 pentru modificarea anexei la OG 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta de urgenta 13/2014
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
HG 1121/2013 pentru modificarea si completarea HG 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea HG 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si
HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
Legea 197/2013 privind aprobarea OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a
OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013
OG 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale. Ordonanta 6/2013
OG 7/2013 privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013
Legea 167/2012 pentru modificarea legii nr. 297/2004 privind piata de capital. Lege nr. 167/2012
OUG 56/2012 pentru modificarea art. 5 alin. (1) din OG 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei
OUG 22/2012 pentru modificarea si completarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si abrogarea HG 1454/2004 pentru aprobarea criteriilor de implantare a structurilor de vanzare cu amanuntul cu suprafata mare si defin
Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
OUG 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene
OUG 64/2011 privind stocarea geologica a dioxidului de carbon. Ordonanta de urgenta nr. 64/2011
Revista Romana de Drept International nr. 13/2011
Editura C.H. Beck,Editura C.H. Beck

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: