DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 940 din 22 decembrie 2014

Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora autoritatea de management este responsabila pentru managementul si implementarea programelor operationale conform principiului unui management financiar riguros si transparent,
considerand faptul ca gradul de absorbtie inregistrat in prezent, cu un an inainte de finalizarea perioadei de eligibilitate, atat pentru Programul operational sectorial Mediu (POS Mediu), cat si pentru Programul operational sectorial Transport (POS Transport) este inca redus, fiind necesara realizarea, pana la finalul anului 2015, a unui volum de cheltuieli eligibile de 2 miliarde euro pentru POS Transport, respectiv 1,7 miliarde euro pentru POS Mediu,
tinand cont de existenta, la nivelul POS Mediu si POS Transport, a unui numar semnificativ de proiecte cu risc de nefinalizare in perioada de eligibilitate a programelor actuale, cu o valoare de aproximativ 2,8 miliarde euro, care a condus la necesitatea dezvoltarii unui mecanism de fazare a acestor proiecte pe urmatoarea perioada de programare 2014-2020, pentru evitarea grevarii bugetului de stat si neatingerea angajamentelor asumate de Romania fata de Uniunea Europeana in cele doua sectoare de investitii prioritare la nivel national,

in considerarea faptului ca stadiul pregatirii portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2014-2020 nu este avansat la un nivel care sa permita evitarea dezangajarii fondurilor alocate acestei activitati in cadrul POS Mediu si POS Transport, precum si a fondurilor alocate acestor sectoare in cadrul Programului operational infrastructura mare,
avand in vedere ca Autoritatea de management pentru POS Transport si Autoritatea de management pentru POS Mediu au beneficiat in ultimii 2 ani de sprijinul si competenta Ministerului Fondurilor Europene, fapt ce s-a concretizat in promovarea unor modificari legislative si emiterea unui numar important de instructiuni menite sa accelereze si sa deblocheze implementarea proiectelor finantate prin cele doua programe operationale, precum si faptul ca Acordul de parteneriat prevede asigurarea managementului investitiilor in sectoarele de mediu si transport pentru perioada 2014-2020 de catre Ministerul Fondurilor Europene,
pentru a asigura implementarea unor practici eficiente si performante, care sa conduca la reducerea riscurilor de nerealizare a investitiilor si de nerespectare a angajamentelor asumate prin Tratatul de aderare sau care deriva din calitatea de stat membru UE,

in vederea eliminarii dificultatilor intampinate in implementarea proiectelor din perioada curenta ce vor afecta demararea optima a noilor programe operationale,
pentru a raspunde preocuparii Comisiei Europene privind mentinerea expertizei acumulate in actuala perioada de programare si asigurarea implementarii Programului operational Infrastructura mare pentru 2014-2020, care vizeaza nevoile de investitii pentru sectoarele de mediu, transport si energie, in conditii de acreditare deja obtinuta,
luand in considerare necesitatea respectarii angajamentelor luate de Romania fata de Comisia Europeana in ceea ce priveste asigurarea functionalitatii sistemului aferent perioadei de programare 2014-2020, in regim de urgenta, astfel incat Romania sa aiba majoritatea programelor operationale aprobate si proiectele aferente lansate in cursul acestui an, concomitent cu asigurarea masurilor privind tranzitia la un sistem suplu si eficient privind utilizarea coordonata a fondurilor,
pentru evitarea dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei si pentru a inregistra o crestere continua a gradului de absorbtie in scopul atingerii unei tinte maxime pana la sfarsitul anului 2015, precum si in noua perioada de programare,
tinand cont de faptul ca lipsa interventiei directe si sustinute a Ministerului Fondurilor Europene in gestionarea efectiva a fondurilor si activitatilor aferente Programului operational sectorial Mediu si Programului operational sectorial Transport conduce la cresterea riscului de dezangajare automata a acestor fonduri,
avand in vedere ca neadoptarea masurilor propuse poate conduce la imposibilitatea asigurarii gradului de absorbtie a fondurilor alocate Romaniei,
in considerarea faptului ca aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie o situatie urgenta si extraordinara a carei reglementare nu mai poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Fondurilor Europene preia, in conditiile legii:
a) de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, activitatea, structura si personalul Directiei generale Autoritatea de management POS Mediu, care indeplineste functia de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial Mediu si 8 organisme intermediare pentru Programul operational sectorial Mediu organizate ca directii la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare stabilite prin Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) de la Ministerul Transporturilor, activitatea, structura si personalul Directiei generale managementul fondurilor externe, care indeplineste functia de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial Transport si de Autoritate de implementare a proiectelor Ex-ISPA, cu exceptia personalului angajat in structurile de specialitate care au ca atributii gestionarea Master planului general de transport in numar de 6 posturi si a doua posturi din cadrul structurii cu atributii in gestionarea resurselor bugetare alocate in cadrul cap. 56 - Proiecte cu finantare nerambursabila.

Art. 2
(1) Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerul Transporturilor asigura indeplinirea functiilor privind elaborarea si implementarea strategiilor, politicilor si programelor de dezvoltare in domeniile infrastructurii de mediu si de transport, in concordanta cu strategiile nationale si internationale.
(2) Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerul Transporturilor asigura indeplinirea conditionalitatilor ex-ante si respectarea planurilor de masuri asumate pentru indeplinirea acestora, pentru sectoarele mediu si transport, in acord cu angajamentele asumate prin Acordul de parteneriat 2014-2020 si Programul operational Infrastructura mare 2014-2020.

Art. 3
Ministerul Fondurilor Europene preia toate drepturile si se subroga in toate obligatiile care decurg din preluarea personalului, precum si din actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele in care Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in calitate de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial Mediu si prin organismele intermediare pentru acest program, respectiv Ministerul Transporturilor prin Directia generala managementul fondurilor externe sunt parti, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora.

Art. 4
(1) In termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerul Transporturilor propun Guvernului spre adoptare proiectele hotararilor Guvernului pentru modificarea si/sau completarea hotararilor de organizare si functionare a acestora, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.
(2) In termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se incheie protocoale de predare-preluare intre Ministerul Fondurilor Europene, pe de-o parte, si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, respectiv Ministerul Transporturilor, pe de alta parte, prin care se preiau numarul si structura posturilor, precum si personalul aferent acestora, prevederile bugetare aferente activitatii structurilor preluate potrivit art. 1, precum si patrimoniul aferent structurilor preluate, stabilit pe baza situatiilor financiare anuale aferente anului 2014, intocmite potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Elaborarea situatiilor financiare aferente anului 2014 pentru activitatea structurilor preluate conform art. 1 ramane in sarcina Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si, respectiv, a Ministerului Transporturilor.

Art. 5
(1) Pana la data semnarii protocoalelor de predare- preluare prevazute la art. 4 alin. (2), finantarea cheltuielilor de personal si a altor cheltuieli necesare functionarii structurilor preluate de Ministerul Fondurilor Europene se asigura din bugetele institutiilor din cadrul carora se preiau.
(2) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2015, precum si in volumul si structura bugetelor Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerului Transporturilor, la propunerea ordonatorilor principali de credite, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(3) Se autorizeaza ordonatorii principali de credite ai Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerului Transporturilor sa detalieze modificarile prevazute la alin. (2) pe articole si alineate de cheltuieli in structura bugetelor proprii, sa introduca modificarile corespunzatoare in anexele la acestea si sa le comunice Ministerului Finantelor Publice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(4) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat se face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 6
(1) Personalul structurilor preluate potrivit prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza drepturile salariale avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Personalul prevazut la art. 1 lit. b) din prezenta ordonanta de urgenta se va incadra in structura de specialitate a Ministerului Transporturilor pe un numar de 8 posturi rezultat din diminuarea numarului actual de posturi din Ministerul Transporturilor - Directia generala managementul fondurilor externe, personalul pastrandu-si drepturile salariale la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Incadrarea personalului structurilor care se preiau in cadrul Ministerului Fondurilor Europene pe noile functii, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente categoriilor de functii din cadrul institutiei publice respective se realizeaza in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararilor Guvernului prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de functii.

Art. 7
La articolul 11 alineatul (5), litera d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) de Autoritate de management pentru: Programul operational Asistenta tehnica, Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice, Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operational sectorial Mediu si Programul operational sectorial Transport pentru perioada de programare 2007-2013 si pentru: Programul operational Infrastructura mare, Programul operational Competitivitate, Programul operational Capital uman, Programul operational Asistenta tehnica si Programul operational Ajutorarea persoanelor defavorizate pentru perioada de programare 2014-2020;".

Art. 8
In toate actele normative in vigoare, orice referire la Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Transport si Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial Mediu se considera a fi facuta la Ministerul Fondurilor Europene.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de urgenta nr. 9/2014
OUG 84/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 84/2013
OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013
OUG 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 52/2013
OUG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradulu
OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010
Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordin nr. 1080/2010
HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Lege nr. 362/2009
Curierul Fiscal, Nr. 5/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 31.9 lei
27.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
105 useri online

Useri autentificati: