DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. Ordonanta de urgenta 82/2013Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 549 din 29 august 2013

Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, are ca scop asigurarea unui serviciu public stabil si profestionist, in interesul cetatenilor si al institutiilor publice din administratia publica centrala si locala, context in care actul normativ reglementeaza un sistem de recrutare si evolutie in cariera a functionarilor publici bazat pe competenta, corectitudine si initiativa din partea celor care doresc sa urmeze o cariera in acest domeniu.
In mod corelativ, actul normativ stabileste si indatoririle functionarilor publici, care au obligatia sa actioneze cu profesionalism si impartialitate, in vederea imbunatatirii activitatii autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si a calitatii serviciilor publice oferite cetatenilor.
In acest context, legiuitorul a inteles sa reglementeze institutia redistribuirii functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, in special in situatia in care autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii institutiilor, prin reducerea posturilor ocupate de functionarii publici.
Desi a fost creata ca o institutie menita sa asigure stabilitatea in functia publica, redistribuirea functionarilor publici realizata fara o minima consultare a institutiilor si a autoritatilor publice unde se stabileste noul loc de munca al functionarilor publici a generat o incarcare inutila, nejustificata, a structurilor de personal ale acestor institutii, fara nicio legatura cu nevoile reala de personal ale acestora.

Cu alte cuvinte, interesul individual al functionarului public a primat in fata interesului general, ceea ce, in final, a provocat consecinte negative generale la nivelul intregii societati.
In egala masura, procesul de restructurare si eficientizare a administratiei publice centrale si locale din ultimii ani a inclus componenta restrangerilor de personal care a raspuns atat nevoilor reale ale statului, cat si posibilitatilor concrete ale acestuia de a plati salariile functionarilor publici.
Mai mult decat atat, studiile efectuate atat la nivel national, cat si la nivelul organismelor internationale financiare au evidentiat necesitatea continuarii acestui proces si a asigurarii unei distributii a functionarilor publici mai ales spre domeniile deficitare, cu diminuarea corespunzatoare a surplusului de personal din anumite domenii.
Acest complex de factori care contureaza o problema majora pentru Romania vine in contradictie flagranta cu reglementari care fac imposibila flexibilizarea pietei muncii, generand mentinerea unui numar excedentar de personal in unele institutii din sectorul bugetar si un nivel redus al salarizarii.
Avand in vedere faptul ca aspectele mentionate constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare pe care ordonantei de urgenta nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 22 alineatul (1), litera k) va avea urmatorul cuprins:
"k) realizeaza redistribuirea functionarilor publici carora le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice;".

2. La articolul 56, litera c) va avea urmatorul cuprins:
"c) redistribuire, in conditiile prevazute de prezenta lege;".

3. La articolul 58, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In termen de 10 zile, Agentia Nationala a Functionarior Publici verifica in baza de date privind evidenta functiilor publice si a functionarilor publici daca exista functionari publici care indeplinesc conditiile pentru a fi redistribuiti, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau insitutiilor publice.
(6) In conditiile in care nu exista functionari publici care sa poata fi redistribuiti sau conducatorii autoritatilor ori institutiilor publice nu sunt de acord cu redistribuirea propusa, Agentia Nationala a Functionarilor Publici comunica autoritaatilor si institutiilor publice desemnarea unui responsabil de procedura, functionar public, reprezentant al acesteia in comisia de concurs. Responsabilul de procedura verifica indeplinirea conditiilor legale de organizare si desfasurare a concursurilor si indeplineste si celelalte activitati corespunzatoare calitatii de membru in comisia de concurs."

4. La articolul 99, alineatele (5) si (6) vor avea urmatorul cuprins:
"(5) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e), in perioada de preaviz, daca in cadrul autoritatii sau institutiei publice exista functii publice vacante corespunzataore, aceastaa poate sa le puna la dispozitia functionarilor publici.
(6) In cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) si e), daca nu exista functii publice vacante corespunzatoare in cadrul autoritatii sau institutiei publice, autoritatea ori institutia publica poate solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, in perioada de preaviz, lista functiilor publice vacante. In cazul in care exista o functie publica vacanta corespunzatoare, functionarul public poate fi transferat in interesul serviciului sau la cerere, pe baza acordului conducatorului autoritatii sau institutiei publice unde se realizeaza transferul."

5. La articolul 104 alineatul (1), partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 104
(1) Redistribuirea functionarilor publici se face de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, astfel:".

6. La articolul 104, alineatele (2) si (6)-(8) vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Redistribuirea functionarilor publici se face, in conditiile alin. (1), intr-o functie publica de aceeasi categorie, clasa si acelasi grad profesional cu functia publica detinuta de functionarul public.
......
(6) Redistribuirea functionarilor publici din corpul de rezerva se dispune prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice.
(7) Inaltii functionari publici carora le-au incetat raporturile de serviciu prin eliberare din functia publica, ca rumare a reducerii postului ocupat, pot fi redistribuiti pe o functie vacanta din categoria inaltilor functionari public, pentru functiile prevazute la art. 12 lit. b), d) si f), prin decizie a prim-ministrului, la propunerea conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, respectiv pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. a), prin hotarare a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului.
(8) Pentru functiile publice prevazute la art. 12 lit. c) si e), redistribuirea se face prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

7. La articolul 105 alineatul (2), litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) in cazul in care Agentia Nationala a Functionarilor Publici il redistribuire, pe baza acordului conducatorilor autoritatilor sau institutiilor publice, intr-o functie publica vacanta corespunzatoare studiilor absolvite si pregatirii profesionale, iar functionarul public o refuza:".
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 52/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
Legea 161/2015 privind modificarea art. 12 alin. (3) din OUG 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie. Lege nr. 161/2015
Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice
Ordin 102/2015 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
HG 846/2014 pentru modificarea si completarea HG 1996/2004 privind conditiile de acordare in mod gratuit a asistentei medicale si psihologice, a medicamentelor si protezelor pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei pe
OG 30/2013 pentru crearea cadrului institutional necesar in vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii. Ordonanta nr. 30/2013
Ordin nr. 33/2013 privind aprobarea cuantumului taxei pentru eliberarea licentei de depozit. Ordin nr. 528/2013
OUG 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Ordonanta de urgenta nr. 20/2013
Ordin 511/C/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind drepturile de transport ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
HG 1203/2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala pentru anul 2012. Hotarare nr. 1203/2012
Ordin 3372/2012 privind stabilirea conditiilor pentru sustinerea concursului in vederea trimiterii la cursuri de pregatire si perfectionare in strainatate a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare
Decizia 679/2012 privind modalitatile de acordare a protectiei pentru functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare impotriva amenintarilor, violentelor si faptelor de ultraj carora le-ar putea fi victime in exercita
HG 947/2012 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici
Ordin nr. 2398/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi schimbati din functiile detinute
Ordin nr. 2397/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind conditiile in care functionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare pot fi mutati in alte unitati ale sistemului administratiei penitenciare
Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
Legea 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Lege nr. 289/2010
OUG 130/2010 pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008. Ordonanta de urgenta nr. 130/2010
Desenul comunitar
Alina Mihaela Conea

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
74 useri online

Useri autentificati: