DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 81/2011 privind trecerea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 81/2011Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 5 octombrie 2011

Avand in vedere ca prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, cu modificarile ulterioare, statul roman si-a asumat responsabilitatea realizarii cadastrului general in scopul inscrierii din oficiu in cartea funciara a proprietatilor imobiliare, intrucat prin intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara asigura presedintia Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania (Consiliul INIS), componenta prin care Romania contribuie la implementarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale in Comunitatea Europeana (INSPIRE) (Directiva INSPIRE), prin dezvoltarea unui geoportal national care trebuie sa asigure prestarea serviciilor prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, prin crearea si actualizarea evidentei parcelelor de terenuri la nivel national,
avand in vedere directiile de actiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 20092012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafetelor agricole si forestiere, sprijinirea autoritatilor executive ale administratiei publice locale pentru intocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spatiale in vederea asigurarii suportului informational necesar adoptarii unor decizii fundamentate cu privire la limitele unitatilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietatii prin finalizarea cat mai rapida a procesului de retrocedare a proprietatilor, inscrierea corecta a proprietatii in cartea funciara, sub aspect tehnic si juridic, in baza realitatii din teren, clarificarea legislatiei in domeniile cadastrului si cartii funciare,
avand in vedere interconditionarea activitatilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului cu cele ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru realizarea obiectivelor comune privind politicile sectoriale pentru planificarea dezvoltarii regionale si inregistrarea sistematica in cadastru si cartea funciara, precum si necesitatea de corelare a politicilor de dezvoltare teritoriala cu cele de administrare a terenurilor, acestea contribuind la dezvoltarea economica si sociala, conservarea mediului si cresterea calitatii vietii, prin implementare de politici armonizate ce privesc dezvoltarea terenului si furnizarea de servicii complexe mediului de afaceri si cetatenilor,
neadoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta ar conduce la blocarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii in lipsa unor inscrieri corecte, sub aspect tehnic si juridic, ale proprietatilor in cartile funciare,
intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, institutie publica cu personalitate juridica, trece din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Art. 2
(1) Personalul si patrimoniul Agentiei Nationale se preiau integral, iar Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului se substituie in toate drepturile si obligatiile Ministerului Administratiei si Internelor privind activitatea Agentiei Nationale.
(2) Personalul Agentiei Nationale si al institutiilor sale subordonate beneficiaza in continuare de salariile si de drepturile avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit prevederilor legale in vigoare.
(3) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului preia de la Ministerul Administratiei si Internelor, pe baza protocolului de predare-preluare, structura de personal, prevederile bugetare pe anul 2011, executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii si patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
(1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si bugetului Ministerului Administratiei si Internelor.
(2) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) in bugetul de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea Agentiei Nationale va fi asigurata din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.
(3) Ministerul Administratiei si Internelor si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului introduc modificarile corespunzatoare in numarul maxim de posturi finantate pe anul 2011.

Art. 4
Imobilele aflate in proprietatea publica a statului si in administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Agentia Nationala trec in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru Agentia Nationala.

Art. 5
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor vor supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotarari pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. 6
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare privind nominalizarea si transmiterea imobilelor aflate in proprietatea publica a statului din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Art. 7
Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita in continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, unica autoritate in domeniu, aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului."

2. La articolul 8, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Tarifele si incasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de TVA, in conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4)(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. La articolul 8, alineatul (4) se abroga.

4. In cuprinsul legii, sintagma "Ministerul Administratiei si Internelor" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului", iar sintagma "ordin al ministrului administratiei si internelor" se inlocuieste cu sintagma "ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului", cu exceptia prevederilor cuprinse la art. 7 si art. 64 alin. (2) lit. b) si c).

Art. 8
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 309 din 9 mai 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera i) se abroga.

2. La articolul 3 alineatul (1) litera a), punctul 22 va avea urmatorul cuprins:
"22. asigura, prin structurile de specialitate din subordine, aplicarea strategiei si a programului de guvernare in domeniul managementului functiei publice si al functionarilor publici, formarea si perfectionarea pregatirii profesionale specializate in administratia publica, activitatea de evidenta a persoanelor, precum si activitatea de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta civila."

3. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) In domeniul administratiei publice, institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor sunt: Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Directia Generala de Pasapoarte, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor si Arhivele Nationale."

Art. 9
Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, se modifica dupa cum urmeaza:

1. In cuprinsul ordonantei, sintagma "Ministerul Administratiei si Internelor, prin Agentia de Cadastru si Publicitate Imobiliara" se inlocuieste cu sintagma "Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara".

2. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului transmite Comisiei Europene actele normative nationale adoptate pentru conformarea cu prevederile Directivei INSPIRE."

Art. 10
Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
26 useri online

Useri autentificati: