DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Ordonanta de urgenta nr. 80/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 392 din 29 iunie 2013

Avand in vedere modificarea cadrului legal de desfasurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedura civila, precum si punerea in aplicare a noilor institutii adoptate prin Codul Civil
tinand seama de faptul ca evolutia in plan legislativ mentionata nu s-a reflectat intr-un mod adecvat si la nivelul cadrului normativ privind taxele judiciare de timbru, care au ramas in principal la nivelul stabilit in anul 1997, actualizat in 2010 prin aplicarea indicelui de inflatie,
pentru ca sistemulde taxare sa reflecte noua structura si dinamica a procesului civil, noile garantii procedurale acordate partilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum si acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructuriisi pentru asigurarea logisticii necesare punerii in aplicare a noilor prevederi legale,
tinand cont astfel, de necesitatea asigurarii, de pe o parte, a unui echilibru corespunzator intre eforturile bugetare de asigurare a unui serviciu public calitativ si obligatia cetateanului care foloseste acest serviciu de a contribui la sustinerea costurilor, dar si, pe de alta parte, a transparentei aplicarii normelor in materie implicand o evidenta clara asupra tuturor operatiunilor pe care le implica sistemulde taxare,
luand in considerare faptul ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ ar conduce la conservarea unui sistem de taxare neadecvat fata de liniile trasate prin regandirea sistemului juridic romanesc odata cu adoptarea noului Cod civil si a noului Cod de procedura civila, cu consecinte negative pe planul situatiei justitiabililor si a nevoilor acute ale sistemului judiciar, dar si al transparentei si disciplinei financiare impuse de exercitiul colectarii la buget a sumelor derivand din plata taxelor judiciare de timbru,
avand in vedere ca aspectele mai sus mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, impunand adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de Urgenta.

Art. 1
(1) Actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Taxele judiciare de timbru sunt datorate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, de catre toate persoanele fizice si juridice si reprezinta plata serviciilor prestate de catre instantele judecatoresti, precum si de catre Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie.
(3) In cazurile anume prevazute de lege, actiunile si cereriie introduse la instantele judecatoresti, precum si cererile adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

Art. 2
Taxele judiciare de timbru se stabilesc in mod diferentiat, dupa cum obiectul acestora este sau nu evaluabil in bani, cu exceptiile prevazute de lege.

Art. 3
(1) Actiunile si cererile evaluabile in bani, introduse la instantele judecatoresti, se taxeaza astfel:
a) pana la valoarea de 500 lei — 8%, dar nu mai putin de 20 lei;

b) intre 501 lei si 5.000 lei — 40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei;
c) intre 5.001 lei si 25.000 lei — 355 lei + 5% pentru ce depaseste 5.000 lei;
d) intre 25.001 lei si 50.000 lei — 1.355 lei + 3% pentru ce depaseste 25.000 lei;
e) intre 50.001 lei si 250.000 lei — 2.105 lei +2% pentru ce depaseste 50.000 lei;
f) peste 250.000 lei — 6.105 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei.
(2) Se taxeaza potrivit alin. (1) si urmatoarele categorii de actiuni:
a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie acestor cereri;

b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora.

Art. 4
(1) In cazul actiunilor posesorii taxa judiciara de timbru se calculeaza la o valoare care se stabileste la 20% din valoarea bunului a carui posesie se solicita.
(2) Taxa judiciara de timbru pentru actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate se calculeaza la o valoare stabilita la 20% din valoarea bunului asupra caruia poarta dezmembramantul. in cazul cererilor care au ca obiect servituti taxa judiciara de timbru se calculeaza prin raportare la 20% din valoarea imobilului asupra caruia se solicita constituirea servitutii.

Art. 5
(1) Cererile in materia partajului judiciar se taxeaza astfel:
a) stabilirea bunurilor supuse impartelii — 3% din valoarea acestora;
b) stabilirea calitatii de coproprietar si stabilirea cotei-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar — 50 lei pentru fiecare coproprietar;
c) creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute din starea de proprietate comuna — 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita;
d) cererea de raport — 3% din valoarea bunurilor a caror raportare se solicita;
e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive — 3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin reductiunea liberalitatilor;
f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia — 3% din valoarea masei partajabile.
(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni, aceasta se taxeaza cu o singura taxa de 5% din valoarea masei partajabile.

Art. 6
(1) Cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul X al cartii a Vl-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura civila, se taxeaza cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 2.000 lei, si cu 200 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 2.000 lei.
(2) Cererile privind ordonanta de plata, prevazuta de titlul IX al cartii a Vl-a din Codul de procedura civila, se taxeaza cu 200 lei.
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a Vl-a din Codul de procedura civila, se taxeaza cu 100 lei.
(4) Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt neevaluabile in bani, se taxeaza cu 20 lei. Cand cererea formulata pe cale de ordonanta presedintiala este evaluabila in bani, aceasta se taxeaza cu 50 lei, daca valoarea acesteia nu depaseste 2.000 [ei, si cu 200 lei, daca valoarea ei depaseste 2.000 lei.

Art. 7
Actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice se taxeaza cu 100 lei

Art. 8
(1) Se taxeaza cu 100 lei urmatoarele actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti:
a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimoniai;
b) cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial;
c) cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani;
d) actiunile in granituire; in ipoteza in care prin aceeasi cerere se revendica si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in granituire se adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate.
(2) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial se taxeaza cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei.

Art. 9
Urmatoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legatura cu un proces se taxeaza astfel:
a) cereri de recuzare in materie civila — pentru fiecare participant la proces — pentru care se solicita recuzarea — 100 lei;
b) cereri de stramutare in materie civila — 100 lei;
c) cereri de repunere in termen — 20 lei;
d) cereri de perimare — 20 lei;
e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare si despagubirile potrivit art. 190 din Codul de procedura civila — 20 lei;
f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in judecata, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedura civila — 20 lei;
g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza partilor — 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau actiunea a carei judecare a fost suspendata;
h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute — 50 lei;
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, atunci cand sunt efectuate de catre instanta — 0,20 lei/pagina;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie — 1 leu/pagina;
k) cereri pentru eliberarea oricaror altor certificate prin care se atesta fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele aflate in arhiva acestora — 1 leu/pagina;
l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive, se taxeaza cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.

Art. 10
(1) In materia executarii silite, urmatoarele cereri se taxeaza astfel:
a) cereri pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu — 20 lei;
b) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii — 50 lei.
(2) In cazul contestatiei la executarea silita, taxa se calculeaza la valoarea bunurilor a caror urmarire se contesta sau la valoarea debitului urmarit, cand acest debit este mai mic decat valoarea bunurilor urmarite. Taxa aferenta acestei contestatii nu poate depasi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestata. In cazul in care obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se taxeaza cu 100 lei.
(3) In cazul in care prin contestatia la executare silita se invoca, in conditiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedura civila, si motive de fapt sau de drept privitoare la fonduS dreptului, taxa de timbru se stabileste potrivit art. 3 alin. (1).
(4) Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei, si cu 300 lei, pentru cererile a caror valoare depaseste 5.000 lei

Art. 11
(1) Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de mediere — 20 lei; in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor bunuri imobile, la aceasta suma se adauga 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiunea in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. in cazui in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate potrivit art. 5;
b) cereri in legatura cu masurile asiguratorii — 100 lei; cand cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si aeronavelor se taxeaza cu 1.000 lei;
c) contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva incheierii de solutionare a contestatiei — 20 lei.

Art. 12
Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru autorizarea functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora — 300 lei;
b) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile prevazute in Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora — 200 lei;
c) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop lucrativ, fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora —100 lei.

Art. 13
Actiunile formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru recunoasterea dreptului de autor si a drepturilor conexe, pentru constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si pentru luarea oricaror masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea repararii acestora ori pentru restabilirea dreptului atins —100 lei;
b) pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului —100 lei;
c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca, desene si modele industriale — 300 lei.

Art. 14
(1) Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse ia instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 287/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea voluntara in activitatea de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare, se taxeaza cu 200 lei.
(2) Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari in registrul comertului se taxeaza cu 100 lei.

Art. 15
Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie sunt urmatoarele:
a) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil — 200 lei;
b) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din Codul civil — 100 lei;
c) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil — 50 lei;
d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei compensatorii — 50 lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei — 20 lei fiecare cerere;
f) orice alta cerere neevaluabila in bani — 20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, de taxa de timbru.

Art. 16
in materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cererile pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinte sau a oricarui altui inscris — 50 lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ —10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 300 lei.

Art. 17
Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) contestatia impotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, dupa caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost solutionate conflictele de competenta dintre notarii publici —100 lei;
b) plangerile impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act notarial — 20 lei.

Art. 18
Se taxeaza cu 20 lei urmatoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti, republicata, cu modificarile ulterioare:
a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile executorilor judecatoresti;
b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini atributiile prevazute de lege;
c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului judecatoresc.

Art. 19
In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva hotararii pronuntate se taxeaza cu 20 lei.

Art. 20
Actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in discutie fondul dreptului, se taxeaza cu 50 lei

Art. 21
Cererea privind inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau mixte si apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat se taxeaza cu 20 lei.

Art. 22
Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxeaza dupa cum urmeaza:
a) cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi utilizate in strainatate — 10 lei pentru fiecare inscris ori copie;
b) cereri pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor — 300 lei;
c) cereri in vederea atestarii titlului oficial de calificare roman de consilier juridic si a experientei dobandite in Romania, in vederea admiterii si practicarii acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European; pentru atestarea calificarii de traducator si interpret autorizat, in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana; pentru atestarea calificarii de expert tehnic judiciar in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana — 100 lei;
d) cereri adresate Ministerului Justitiei in vederea recunoasterii calificarii profesionale de traducator si interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, in conditiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare — 100 lei.

Art. 23
(1) Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotararilor judecatoresti se taxeaza cu 50% din:
a) taxa datorata pentru cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima instanta, dar nu mai putin de 20 lei;
b) taxa datorata la suma contestata, in cazul cererilor si actiunilor evaluabile in bani, dar nu mai putin de 20 lei.
(2) Apelul incident si apelul provocat se taxeaza potrivit regulilor prevazute la alin. (1).

Art. 24
(1) Recursul impotriva hotararilor judecatoresti se taxeaza cu 100 lei daca se invoca unul sau mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 1—7 din Codul de procedura civila.
(2) In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani, recursul se taxeaza cu 50% din taxa datorata la suma contestata, dar nu mai putin de 100 lei; in aceeasi ipoteza, pentru cererile neevaluabile in bani, cererea de recurs se taxeaza cu 100 lei.
(3) Recursul incident si recursul provocat se taxeaza dupa regulile prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 25
(1) Se taxeaza cu 20 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, a recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:
a) incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de partaj;
b) incheierea de suspendare a judecarii cauzei;
c) hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa calitatii de reprezentant.
(2) Se taxeaza cu 50 lei cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:
a) hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa sau pentru autoritate de lucru judecat;
b) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins;
c) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la judecata;
d) hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor.
(3) Cererea pentru exercitarea caii de atac care vizeaza numai considerentele hotararii se timbreaza, in toate situatiile, cu 100 lei.

Art. 26
(1) Pentru formularea contestatiei in anulare se datoreaza taxa de 100 lei.
(2) Cererea de revizuire se taxeaza cu 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat.

Art. 27
Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxeaza cu 20 lei.

Art. 28
Daca legea nu prevede altfel, este scutita de ia plata taxei judiciare de timbru orice cerere pentru exercitarea unei cai de atac, ordinare si extraordinare, impotriva hotararii judecatoresti prin care a fost soiutionata o actiune sau cerere scutita, potrivit legii, de taxa judiciara de timbru.

Art. 29
(1) Sunt scutite de la plata taxei judiciare de timbru actiunile si cererile, inclusiv cele pentru exercitarea cailor de atac, ordinare si extraordinare, referitoare Sa:
a) stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale;
b) stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege:
c) obligatiile legale si contractuale de intretinere, inclusiv actiunile in constatarea nulitatii, in anularea, rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere;
d) stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept;
e) adoptie, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdictie judecatoreasca, asistenta persoanelor cu tulburari psihice, precum si la exercitarea de catre autoritatea tutelara a atributiilor ce ii revin;
f) protectia drepturilor consumatorilor, atunci cand persoanele fizice si asociatiile pentru protectia consumatorilor au calitatea de reclamant impotriva operatorilor economici care au prejudiciat drepturile si interesele legitime ale consumatorilor;
g) valorificarea drepturilor Societatii Nationale de Cruce Rosie;
h) exercitarea drepturilor electorale;
i) cauzele penale, inclusiv despagubirile civile pentru prejudiciile materiale si morale decurgand din acestea;
j) stabilirea si acordarea despagubirilor civile pentru pretinse incalcari ale drepturilor prevazute la art. 2 si 3 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legea nr. 30/1994, cu modificarile ulterioare;
k) drepturile si interesele legitime pretinse de fostii detinuti si persecutati pentru motive politice in perioada regimului comunist din Romania;
l) orice alte actiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevad, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciara de timbru.
(2) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile, actiunile si caile de atac formulate de catre prefect sau primar pentru anularea actelor juridice facute ori emise cu incalcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile pentru dizolvarea societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul National al Registrului Comertului.
(4) Actiunile si cererile privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici si ale functionarilor publici cu statut special sunt asimilate, sub aspectul taxei judiciare de timbru, conflictelor de munca.
(5) Pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, daca realizarea serviciilor de copiere nu se realizeaza de catre instanta, ci de catre prestatori privati care functioneaza in sediul instantei, nu se percepe taxa judiciara de timbru.

Art 30
(1) Sunt scutite de taxa judiciara de timbru actiunile si cererile, inclusiv caile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputatilor, Presedintia Romaniei, Guvernul Romaniei, Curtea Constitutionala, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor Publice, indiferent de obiectul acestora, precum si cele formulate de alte institutii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, cand au ca obiect venituri publice.
(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, in categoria venituri publice se includ: veniturile bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor locale, bugetelor fondurilor speciale, inclusiv ale bugetului Fondului de asigurari sociale de sanatate, bugetului Trezoreriei Statului, venituriie din rambursari de credite externe si din dobanzi si comisioane derulate prin Trezoreria Statului, precum si veniturile bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, veniturile bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate ori garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice, precum si veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile.

Art. 31
(1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru pentru actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti se face de catre instanta de judecata.
(2) In cazul taxelor calculate in functie de valoarea obiectului cererii, valoarea la care se calculeaza taxele judiciare de timbru este cea prevazuta in actiune sau in cerere. Daca valoarea este contestata sau apreciata de instanta ca vadit derizorie, evaluarea se face in conditiile art. 98 alin. (3) din Codul de procedura civila.
(3) In cererile avand ca obiect dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra unui imobil, taxa de timbru se calculeaza in functie de valoarea impozabila a bunului imobil. Daca valoarea impozabila este contestata sau apreciata de instanta ca vadit derizorie, taxarea cererilor se va face prin raportare la grilele notariale cuprinzand valorile orientative ale proprietatilor imobiliare.
(4) Cand prin cerere se solicita acordarea unor prestatii succesive, daca durata existentei dreptului este nedeterminata, taxa de timbru se calculeaza la valoare, corespunzator valorii prestatiei anuale.

Art. 32
Taxele judiciare de timbru se datoreaza atat pentru judecata in prima instanta, cat si pentru exercitarea cailor de atac, in conditiile prevazute de lege.

Art. 33
(1) Taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, cu exceptiile prevazute de lege.
(2) Daca cererea de chemare in judecata este netimbrata sau insuficient timbrata, reclamantului i se pune in vedere, in conditiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedura civila, obligatia de a timbra cererea in cuantumul stabilit de instanta si de a transmite instantei dovada achitarii taxei judiciare de timbru, in termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicarii instantei. Prin aceeasi comunicare instanta ii pune in vedere reclamantului posibilitatea de a formula, in conditiile legii, cerere de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, in termen de 5 zile de la primirea comunicarii. Dispozitiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedura civila raman aplicabile in ceea ce priveste complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare in judecata. Instanta insa nu va proceda la comunicarea cererii de chemare in judecata in conditiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedura civila, decat dupa solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru.

Art. 34
(1) Cand o actiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciara de timbru se datoreaza pentru fiecare capat de cerere in parte, dupa natura lui, cu exceptia cazurilor in care prin lege se prevede altfel.
(2) Daca la momentul inregistrarii cererii au fost timbrate doar o parte din capetele de cerere, actiunea va fi anulata in parte, numai pentru acele capete de cerere pentru care nu a fost achitata taxa judiciara de timbru.
(3) Cererile reconventionale, cererile de interventie principala, precum cererile de chemare in garantie se taxeaza dupa regulile aplicabile obiectului cererii, daca aceasta ar fi fost exercitata pe cale principala.

Art. 35
(1) in cazul cererilor sau al actiunilor introduse in comun de mai multe persoane, daca obiectul procesului este un drept ori o obligatie comuna sau daca drepturile ori obligatiile lor au aceeasi cauza sau daca intre ele exista o stransa legatura, taxa judiciara de timbru se datoreaza in solidar
(2) Daca legea nu prevede altfel, cererile depuse in cursul judecatii si care nu modifica valoarea taxabila a cererii sau caracterul cererii initiale nu se taxeaza.

Art. 36
(1) Daca in momentul inregistrarii sale actiunea sau cererea a fost taxata corespunzator obiectului sau initial, dar in cursul procesului apar elemente care determina o valoare mai mare a obiectului cererii, instanta va pune in vedere reclamantului sa achite suma datorata suplimentar pana la termenul stabilit de instanta.
(2) Daca pana la termenul prevazut de lege sau stabilit de instanta reclamantul nu indeplineste obligatia de plata a taxei, actiunea ori cererea nu va putea fi anulata integral, ci va trebui solutionata in limitele in care taxa judiciara de timbru s-a platit in mod legal.

Art. 37
in cazul in care se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara de timbru se percepe la valoarea initiala, fara a se tine seama de reducerea ulterioara.

Art. 38
in situatia in care instanta judecatoreasca investita cu solutionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca in fazele procesuale anterioare taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantumul legal, va dispune obligarea partii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotararii constituind titlu executoriu.

Art. 39
(1) impotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, reclamantul poate face cerere de reexaminare, la aceeasi instanta, in termen de 3 zile de la data comunicarii taxei datorate. Cererea de reexaminare este scutita de la plata taxei judiciare de timbru.
(2) Cererea se solutioneaza in camera de consiliu de un alt complet, fara citarea partilor, prin incheiere definitiva. Dispozitiile art. 200 alin. (2) teza I din Codul de procedura civila raman aplicabile in ceea ce priveste complinirea celorlalte lipsuri ale cererii de chemare in judecata. Instanta va proceda la comunicarea cererii de chemare in judecata, in conditiile art. 201 alin. (1) din Codul de procedura civila, numai dupa solutionarea cererii de reexaminare.
(3) In cazul admiterii integrale sau partiale a cererii de reexaminare, instanta va dispune restituirea taxei de timbru total ori, dupa caz, proportional cu reducerea sumei contestate.
(4) In cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justitiei si Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, solutionarea cererii de reexaminare este de competenta Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.

Art 40
(1) Taxele judiciare de timbru se platesc de debitorul taxei in numerar, prin virament sau in sistem on-line, intr-un cont distinct de venituri al bugetului local "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, al unitatii administrativ teritoriale in care persoana fizica are domiciliul sau resedinta ori, dupa caz, in care persoana juridica are sediul social. Costurile operatiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxa judiciara de timbru sunt in sarcina debitorului taxei.
(2) Daca persoana care datoreaza taxa judiciara de timbru nu are nici domiciliul, nici resedinta ori, dupa caz, sediul in Romania, taxa judiciara de timbru se plateste in contul bugetului local al unitatii administrativ teritoriale in care se afla sediul instantei la care se introduce actiunea sau cererea.
(3) La finele fiecarei zile lucratoare, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului vireaza o cota de 30% din suma colectata in contul de venituri al bugetului local prevazut la alin. (1) in ziua respectiva in contul distinct de venituri al bugetului de stat "Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”, deschis la unitatile Trezoreriei Statului. Ministerul Finantelor Publice comunica lunar Ministerului Justitiei informatiile privind sumele virate in acest cont

Art. 41
(1) Executarea creantelor avand ca obiect taxa judiciara de timbru se efectueaza prin organele de executare ale unitatilor administrat!v-teritoriale prevazute la art. 40 alin. (1), potrivit dispozitiilor legale privind executarea creantelor fiscale si procedurii prevazute de aceste dispozitii.
(2) In cazul persoanelor fizice sau juridice care nu au domiciliul sau resedinta ori, dupa caz sediul in Romania, executarea creantelor avand ca obiect taxa judiciara de timbru se efectueaza prin organele de executare ale unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la art. 40 alin. (2).
(3) In vederea executarii creantelor avand ca obiect taxa judiciara de timbru, instantele judecatoresti vor comunica de indata hotararea, care constituie titlu executoriu pentru plata taxei judiciare de timbru, catre organele prevazute la alin. (1) si (2).

Art. 42
(1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Instanta acorda persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) cuantumul taxei reprezinta’mai mult de 10% din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;
b) plata integrala a taxei nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, in conditiile legii, indisponibilizate.
(3) In mod exceptional, instanta poate acorda persoanelor juridice reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru, in alte cazuri in care apreciaza, fata de datele referitoare la situatia economico-financiara a persoanei juridice, ca plata taxei de timbru, la valoarea datorata, ar fi de natura sa afecteze in mod semnificativ activitatea curenta a persoanei juridice.
(4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordata separat sau, dupa caz, impreuna cu esalonarea sau amanarea platii.

Art. 43
(1) Cererea pentru acordarea facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru se poate formula prin cererea de chemare in judecata sau in conditiile art. 33 alin. (2) ori art. 36.
(2) Pentru solutionarea cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, instanta poate solicita orice lamuriri si dovezi partii sau informatii scrise autoritatilor competente
(3) Asupra cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei de timbru instanta se pronunta fara citare, prin incheiere motivata data in camera de consiliu. Incheierea se comunica solicitantului si partiii adverse, daca este cazul.
(4) Impotriva incheierii, partile interesate pot de reexaminare, in termen de 5 zile de la de incheierii. Cererea este scutita de la plata tax timbru.
(5) Cererea de reexaminare se solutioneaza in camera ae consiliu de un alt complet, instanta pronuntandu-se prin incheiere irevocabila.

Art. 44
(1) in cazul incuviintarii cererii de acordare a facilitatilor la plata taxei judiciare de timbru, prin incheiere se vor stabili, dupa caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul ori termenele de plata si cuantumul ratelor.
(2) Esalonarea platii taxelor judiciare de timbru se poate face pe parcursul a cel mult 24 de luni si pentru maximum 12 termene.
(3) In cazul esalonarii sau amanarii, instanta transmite hotararea de incuviintare, care constituie titlu executoriu, organelor competente, potrivit art. 41, pentru urmarirea executarii obligatiei de plata ori, dupa caz, pentru punerea in executare a hotararii privind plata taxei ori a partii din taxa datorata, la termenele stabilite.
(4) In cazul in care reclamantul a beneficiat de reducerea taxei judiciare de timbru, instanta de judecata va obliga pe paratul care pierde procesul la plata sumei pentru care s-a acordat reducerea. Dispozitivul hotararii constituie titlu executoriu. Prevederile art. 41 sunt aplicabile.

Art. 45
(1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, dupa cazT integral, partial sau proportional, la cererea petitionarului, in urmatoarele situatii:
a) cand taxa platita nu era datorata;
b) cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal;
c) cand actiunea sau cererea ramane fara obiect in cursul procesului, ca urmare a unor dispozitii legale;
d) cand actiunea corect timbrata a fost anulata in conditiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedura civila sau cand reclamantul a renuntat la judecata pana la comunicarea cererii de chemare in judecata catre parat;
e) cand, in procesul de divort, partile au renuntat la judecata ori s-au impacat;
f) cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva;
g) in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala, precum si in cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenta instantelor romane;
h) cand probele au fost administrate de catre avocati sau consilieri juridici;
i) in cazul in care participantul la proces care a fost recuzat se abtine sau daca cererea de recuzare ori de stramutare a fost admisa;
j) in alte cauze expres prevazute de lege.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. d), e) si i) se restituie jumatate din taxa platita, iar in cazul prevazut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proportional cu admiterea contestatiei. in cazul prevazut la alin. (1) lit. h) se restituie jumatate din taxa platita, indiferent de modalitatea in care a fost solutionat procesul, dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
(3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat in termen de un an de la data nasterii sale.
(4) Cererea de restituire se adreseaza instantei judecatoresti la care s-a introdus actiunea sau cererea. in cazul taxelor platite pentru cereri formulate Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, cererea de restituire se adreseaza acestuia.
(5) Cererea de restituire solutionata de instanta de judecata va fi depusa in vederea restituirii la unitatea administrativ- teritoriala la care a fost achitata taxa.
(6) Daca legea nu prevede altfel, taxele judiciare de timbru platite pentru cereri si actiuni anulate ca insuficient timbrate nu se restituie.
(7) Procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se aproba prin ordin comun al viceprim- ministrului, ministrul finantelor publice, si al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice.

Art. 46
Sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justitiei si Ministerului Public pentru desfasurarea proceselor penale, care sunt suportate de parti sau de alti participanti la proces, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala, precum si din amenzile judiciare se constituie venit la bugetul de stat si se vireaza intr-un cont distinct de venituri al acestuia. Ministerul Finantelor Publice comunica lunar Ministerului Justitiei informatiile privind sumele virate in acest cont. Executarea silita a hotararii se va efectua prin organele de executare din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul, potrivit legislatiei privind executarea silita a creantelor fiscale.

Art. 47
Impozitul pe veniturile realizate din activitati desfasurate de avocati, notari publici si executori judecatoresti se constituie venit la bugetul de stat si se vireaza intr-un cont distinct de venituri al acestuia. Ministerul Finantelor Publice comunica lunar Ministerului Justitiei informatiile privind sumele virate in acest cont.

Art 48
(1) Avansarea remuneratiei curatorului special numit de instanta in conditiile art. 58 si 167 din Codul de procedura civila este in sarcina persoanei ale carei interese sunt ocrotite prin numirea curatorului.
(2) Instanta poate stabili, prin incheierea prevazuta de art. 58 alin. (4) din Codul de procedura civila, ca avansarea remuneratiei curatorului sa se faca de cealalta parte, cand o asemenea masura este in interesul continuarii procesului.
(3) Sumele avansate cu titlu de remuneratie a curatorului special se includ in cheltuielile de judecata si vor fi puse in sarcina partii care pierde procesul.

Art. 49
(1) in mod exceptional, in cazuri urgente, care nu sufera amanare si daca nici nu sunt indeplinite conditiile pentru a proceda potrivit alin. (2), instanta va incuviinta avansarea remuneratiei cuvenite curatorului special din bugetul statului. Sumele avansate din bugetul statului cu titlu de remuneratie pentru curatorul special constituie cheltuieli judiciare si vor fi puse in sarcina partii care pierde procesul.
(2) Obligatia de plata a cheltuielilor judiciare catre stat constituie creanta fiscala. Dispozitivul hotararii, cuprinzand obligatia de plata catre stat a sumelor avansate din bugetul statului, constituie titlu executoriu si se comunica de indata organelor competente. Articolul 46 este aplicabil.
(3) Daca partea ocrotita prin numirea curatorului a pierdut procesul si este lipsita de venituri sau face parte dintr-o categorie pentru care legea prevede acordarea asistentei juridice gratuite, sumele avansate din bugetul statului raman in sarcina acestuia.

Art. 50
(1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se actualizeaza anual cu indicele ratei inflatiei, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si a Ministerului Justitiei.
(2) In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Justitiei si Ministerul Finantelor Publice pot elabora norme metodologice

Art. 51
Instantele de judecata vor folosi sistemul informatic de management al dosarului in instanta pentru inregistrarea si gestionarea informatiilor referitoare la taxele de timbru, pe tipuri de actiuni si cereri, corelate cu temeiul legal specific fiecarui tip. inregistrarile rezultate cu privire la taxele judiciare de timbru se vor efectua si se vor putea utiliza centralizat, Prin regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti se va stabili modalitatea de completare a campurilor in sistemul informatic.

Art. 52
Articolul 59^2 din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59^2
Cererea adresata instantei privind pronuntarea unei hotarari care sa consfinteasca intelegerea partilor rezultata din acordul de mediere se taxeaza potrivit legii.”

Art. 53
Articolul 36 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
Pentru plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, pentru recursul formulat impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea, precum si pentru orice alte cereri incidente se percep taxele judiciare de timbru prevazute de lege.”

Art. 54
In cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, toate trimiterile facute la Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera a fi facute la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 55
Pentru cererile si actiunile introduse pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, timbrul judiciar se aplica, respectiv taxele judiciare de timbru se stabilesc si se platesc in cuantumul prevazut de legea in vigoare la data introducerii lor.

Art. 56
Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, din sumele incasate in contul bugetelor locale ale unitatilor administrativ- teritoriale, cota care se vireaza la bugetul de stat potrivit art. 40 alin. (3) este de 45%.

Art 57
(1) In cazul cererilor prin care se solicita pronuntarea unei hotarari care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile, instanta de judecata va solicita extras de carte funciara pentru bunurile imobile ce au carte funciara deschisa sau certificat de sarcini pentru imobilele care nu au carte funciara deschisa, certificat fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale si dovada debitelor la zi ale cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari.
(2) Dispozitiile art. 20 din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
(3) In cazul acestor cereri, daca instanta de judecata va dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare, aceasta va fi avizata de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

Art. 58
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobata cu modificari prin Legea nr. 106/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.