DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 76/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 29 iunie 2013

Avand in vedere ca prin scrisorile de intrerupere a platilor din luna iulie 2012, dar si prin cea de presuspendare a platilor din luna decembrie 2012 transmise de Comisia Europeana catre autoritatile romane nu au mai putut fi decontate cheltueili din fonduri structurale, ceea ce pe termen mediu si lung are impact asupra gradului de dezangajare automata a fondurilor aprobate Romaniei in domeniul transporturilor,
pentru evitarea dezangajarii fondurilor alocate Romaniei in domeniul transporturilor au fost luate o serie de masuri in ceea ce priveste introducerea unor proiecte majore pentru finantare din Fondul de coeziune precum linia de metrou a Bucurestiului, autostrada Sebes-Turda, dar si a unor proiecte majore pentru finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala precum variantele ocolotiare pentru municipiile resedinta de judet si variantele ocolitoare pentru localitati care sunt situate de-a lungul drumurilor situate pe traseul drumurilor incadrate in categoria drumurilor internationale,
intrucat in domeniul transportului de calatori pot fi luate masuri pentru reducerea poluarii mediului, dar si pentru optimizarea managementului costurilor ca masura complementara pentru eficientizarea serviciului public de transport in comun de calatori si imbunatatirea performantelor economice inregistrate de acest serviciu,
avand in vedere ca gradul de dezangajare automata pentru anul 2012 este estimat la suma de 1,1 miliarde euro, ceea ce presupune identificarea unor masuri timpurii pentru a evita riscul de dezangajare automata si a asigura finantarea unor proiecte pentru dezvoltarea strategica a Romaniei in domeniul transportului rutier prin realizarea de autostrazi de-a lungul coridorului IV transeuropean, dar si in domeniul transportului feroviar prin reabilitarea unor tronosoane de cale ferata,
avand in vedere necesitatea adoptarii de urgenta a unor masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare din cadrul tuturor programelor operationale finantate din instrumente structurale si asigurarea capacitatii de absorbtie a acestor fonduri si in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei de catre Comisia Europeana, precum si pentru indeplinirea obiectivelor proiectelor, evitandu-se astfel intarzierile majore in finantarea acestora si neatingerea obiectivelor proiectelor,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea in regim de urgenta a unor reglementari privind unele masuri financiare pentru asigurarea cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale alocate Romaniei in perioada 2007-2012.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 462/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 alineatul (2), partea introductiva si literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Cu respectarea prevederilor art. 12 si a prevederilor legislatiei nationale si comunitare privind ajutorul de stat, se asigura integral de la bugetul de stat sumele necesare finantarii valorii totale a proiectelor, dupa cum urmeaza:
a) din bugetul Ministerului Transporturilor pentru proiectele proprii si pentru proiectele ai caror beneficiar sunt:

a^1) Compania nationala de Cai Ferate «C.F.R.» - S.A., Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. Calatori" – S.A., Societatea Comerciala de Transport cu Metroul «Metrorex» - S.A., Regia Autonoma «Administratia Fluviala a Dunarii de Jos» Galati, Compania Nationala «Administratia Porturilor Maritime» - S.A. Constanta, Compania Nationala «Administratia Porturilor Dunarii Maritime» - S.A. Galati, Compania Nationala «Administratia Porturilor Dunarii Fluviale» - S.A. Giurgiu, Compania Nationala «Administratia Canalelor Navigabile» - S.A., Compania Nationala «Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti» - S.A., Societatea Nationala «Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu» - S.A., Societatea Nationala «Aeroportul International Mihail Kogalniceanu - Constanta» - S.A., Societatea Nationala «Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia» - S.A., Centrul National de Calificare si Instruire Feroviara – CENAFER;
a^2) Autoritatea Feroviara Romana – AFER, pentru realizarea proiectelor de importanta nationala, precum si cele pentru integrarea sistemului de transport feroviar al Romaniei in sistemul de transport feroviar european, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

a^3) Autoritatea Navala Romana, pentru realizarea proiectelor finantate potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Navale Romane, cu modificarile ulterioare;
a^4) Compania Nationala de Radiocomunicatii Navale «Radionav» - S.A., pentru realizarea proiectelor finantate potrivit prevederilor art. 1 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 525/1998 privind infiintarea Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale «Radionav» - S.A. Constanta;
b) din bugetul Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investii straine, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru proiectele in domeniul infrastructurii rutiere al caror beneficiar este Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A."

2. La articolul 5 alineatul (2), literele c) si d) se abroga.

3. La articolul 12, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) In bugetele ordonatorilor de credite din care se asigura finantarea beneficiarilor prevazuti la art. 5 alin. (2) se introduc obiective de investitii noi cu finantare din fonduri externe nerambursabile numai dupa obtinerea acordului Autoritatii de management al Programului operational sectorial Transport, daca acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) beneficiarul proiectului are calitatea de beneficial al proiectelor finantate prin Programul operational sectorial Transport;
b) proiectul se incadreaza in obiectivele Programului operational sectorial Transport si indeplineste cerintele tehnico-economice pentru a fi finantat din fonduri externe nerambursabile."

4. La articolul 17^4, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Mecanismul decontarii cererilor de plata se aplica beneficiarilor prevazuti la art. 5 si 6, precum si altor beneficiari ai proiectelor finantate din instrumente structurale din programele operationale, inclusiv beneficiarii privati, care nu sunt prevazuti in articolele respective."

5. La articolul 17^5, alineatul (1) se modifica si va avea urmtorul cuprins:
"Art. 17^5
(1) In termen de maximum 3 zile lucratoare de la primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/executia lucrrilor receptionate, acceptate la plata, precum si a facturilor de avans in conformitate cu clauzele prevazute in contractele de achizitii publice aferente proiectelor implementate, acceptate la p0lata, beneficiarul depune la organismul intermediar/autoritatea de management cererea de plata si documentele justificative aferente acesteia."Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Ordonanta de urgenta 40/2015
OUG 85/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de Urgenta 85/2014
OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
OUG 29/2014 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta 29/2014
OUG 9/2014 pentru aprobarea unor masuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale. Ordonanta de urgenta nr. 9/2014
OUG 84/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 84/2013
OUG 52/2013 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordonanta de urgenta nr. 52/2013
OUG 27/2013 pentru modificarea si completarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradulu
OUG 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii. Ordonanta de urgenta 105/2010
Ordinul 1080/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Ordin nr. 1080/2010
HG 175/2010 privind aprobarea Normelor de implementare a Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca,finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei
Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. Lege nr. 362/2009
Cartea de termene in procedura civila. Editia 3
Mihail C. Barbu

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: