DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie. Ordonanta de urgenta nr. 75/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 390 din 29 iunie 2013

Avand in vedere necesitatea reglementarii unor masuri pentru organizarea Departamentului pentru Energie, ca organ de specialitate, cu personalitate juridica, finantat prin bugetul Ministerului Economiei, cu atributii in coordonarea la nivel national a domeniilor energetic si resurselor energetice, infiintat in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare, precum si reorganizarea in subordinea ministrului delegat pentru energie a structurilor din cadrul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie cu atributii in procesul de administrare, restructurare si privatizare a societatilor comerciale din domeniul energiei,
avand in vedere actualul context exonomic in care se impune adoptarea unor masuri rapide pentru asigurarea respectarii intocmai si la termen a prevederilor angajamentelor statului roman referitoare la privatizarea si restructurarea operatorilor economici din domeniul energiei, asumate fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana, fapt ce presupune asigurarea unui cadru normativ coerent de functionare a Departamentului pentru Energie care sa creeze conditiile pentru indeplinirea angajamentelor sus-mentionate, oferind astfel continuitate actului de administrare a participatiilor statului in domeniul energetic si resurselor energetice,
intrucat fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana au fost asumate de catre statul roman angajamente ale caror termene de realizare se implinesc in perioada iulie-octombrie 2013, referitoare la privatizarea si restructurarea Societatii Nationale "Nuclearlelectrica" S.A. Bucuresti, Societatii Nationale a Gazelor Naturale Romgaz S.A. Medias, Societatii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A., Societatii Comerciale de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica S.A. Bucuresti si Societatii Comerciale Complexul Energetic Hunedoara S.A., este necesara adoptarea de masuri urgente pentru organizarea Departamentului pentru Energie, care sa asigure continuitate si coerenta, astfel incat aceste angajamente sa fie respectate.
In conditiile in care in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare (art. 19), s-a reglementat doar transferul unei parti din personalul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie si reorganizarea acestuia ca directie in subordinea ministrului delegat pentru energie, fara a fi reglementat si transferul de activitate/atributii in domeniul privatizarii, administrarii participatiilor statului in domeniul energetic si resurselor energetice, lichidarii, monitorizarii postprivatizare a contractelor incheiate pentru societatile din domeniile mentionate, apare ca fiind necesara reglementarea de urgenta a transferului de atributii de la Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie catre Departamentul pentru Energie.
Intrucat neadoptarea de urgenta a masurilor de reorganizare propuse poate conduce la intarzieri sau nerespectarea angajamentelor statului roman asumate fata de Fondul Monetar International si Comisia Europeana referitoare la privatizarea si restructurarea operatorilor economici din domeniul energiei,
in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie (denumit in continuare O.P.S.P.I.) se reorganizeaza prin divizare partiala prin desprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea acesteia catre Departamentul pentru Energie (denumit in continuare Departament) din cadrul Ministerului Economiei.

(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, societati din energie inseamna societati nationale, companii nationale si celelalte societati din domeniul energetic si resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum si filialelel acestora care activeaza in domeniul productiei, distributiei si furnizarii energiei electrice si termice, al exploatarii, prelucrarii si valorificarii resurselor minerale energetice: carbune, uraniu, petrol, titei si gaze naturale.
(3) Partea de patrimoniul transmisa catre Departament potrivit alin. (1) este aferenta exercitarii, in numele Ministerului Economiei, a atributiilor acestuia (i) de institutie publica implicata in domeniul privatizarii, (ii) privind exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile nationale, companiile nationale si la celelalte societati comerciale din domeniul energetic si resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum si (iii) referitaore la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare, pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati comerciale din domeniul energetic si resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei.
(4) Departamentul isi exercita atributiile prevazute la alin. (3) prin Directia generala privatizare si administrarea participatiilor statului in energie prevazuta la art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare.

Art. 2
Departamentul preia de la O.P.S.P.I. mijloacele fixe si obiectele de inventar, necesare indeplinirii atributiilor prevazute la art. 1 alin. (3) si corespunzatoare numarului de personal preluat, precum si arhiva si documentatia in legatura cu societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati din domeniul energetic si resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, prin protocol incheiat pe baza situatiilor financiare ale O.P.S.P.I. intocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 3
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Departamentul preia si exercita atributiile Ministerului economiei (i) de institutie publica implicata in domeniul privatizarii, (ii) privind exercitarea calitatii de actionar al statului la societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati din domeniul energetic si resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei, precum si (iii) referitoare la monitorizarea postprivatizare a indeplinirii clauzelor din contractele de vanzare-cumparare de actiuni incheiate in cadrul proceselor de privatizare, pentru societatile nationale, companiile nationale si celelalte societati din domeniul energetic si resurselor energetice din portofoliul Ministerului Economiei.
(2) Incepand cu data prevazuta la alin. (1), Departamentul preia drepturile si isi asuma obligatiile si atributiile O.P.S.P.I. sau alte acte incheiate de catre acesta potrivit dispozitiilor legale aplicabile si corespunzatoare activitatilor preluate in privinta societatilor din energie.

Art. 4
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Departamentul preia personalul din cadrul O.P.S.P.I. necesar desfasurarii, in numele Ministerului Economiei, a activitatilor de institutie publica implicata in domeniul privatizarii si de exercitare a calitatii de actionar cu atributii in domeniul administrarii, privatizarii, atragerii de investitii, postprivatizarii, relatii institutionale si relatii cu investitorii, juridic si economic, cu respectarea drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele de munca, potrivit legislatiei muncii si protectiei sociale in vigoare.
(2) Organizarea, functionarea si numarul de posturi preluate de catre Departament, precum si reorganizarea O.P.S.P.I. si numarul de posturi ramase la oficiu vor fi stabilite prin hotarari ale Guvernului in termen de cel mult 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Reincadrarea personalului preluat de catre Departament se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012, arobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile ulterioare.

Art. 5
(1) Asigurarea finantarii cheltuielilor legate de activitatea de privatizare se realizeaza prin bugetul de venituri si cheltuieli aferent activitatii de privatizare al Departamentului, care se aproba prin hotarare a Guvernului, in conditiile legii.
(2) Prevederile art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.
(3) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de catre Ministerul Economiei, prin Departament, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, la societatile din energie se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare al Departamentului.
(4) Veniturile din privatizare incasate de catre Departament urmeaza regimul juridic prevazut la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 6
(1) Fondurile financiare aferente bugetului de privatizare, aflate in conturile O.P.S.P.I., se transfera in bugetul prevazut la art. 5 alin. (1) pentru indeplinirea de catre Departament a atributiilor prevazute de lege, in termen de 5 zile de la data aprobarii acestuia, prin protocol de predare-primire, in proportie de 75% din totalul acestora, inclusiv cota-parte din disponibilul de sold aferent.
(2) La data intrarii in vigoare a hotararii privind organizarea si functionarea Departamentului, se autorizeaza Ministerul Economiei sa diminueze creditele bugetare aprobate pentru O.P.S.P.I. si, corespunzator, sa repartizeze Departamentului creditele bugetare aprobate aferente indeplinirii atributiilor acestuia.

Art. 7
Alineatele (3), (4) si (4^1) ale articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, cu completarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, denumit in continuare O.P.S.P.I., va exercita, in numele Ministerului Economiei, atributiile acestuia de institutie publica implicata in domeniul privatizarii, stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, la oeratorii economici si fililalele acestora aflati in portofoliul Ministerului Economiei, cu exceptia societatilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercita aceste atributii conform legii.
(4) Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie exercita toate drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind administrarea, restructurarea si, dupa caz, lichidarea operatorilor economici si a filialelor acestora aflati in portofoliul Ministerului Economiei, cu exceptia societatilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercita aceste atributii conform legii, in limitele competentelor aprobate de ministrul economiei, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(4^1) Finantarea cheltuielilor legate de aplicarea de Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, in numele Ministerului Economiei, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru operatorii economici si filialele acestora aflati in portofoliul Ministerului Economiei, cu exceptia societatilor din energie pentru care Departamentul pentru Energie exercita aceste atributii conform legii, se asigura din bugetul aferent activitatii de privatizare al oficiului, aprobat in conditiile legii."

Art. 8
Articolul 1 din Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea conditiilor de finantare a organizarii si functionarii activitatilor legate de privatizare derulate prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, publicata in Monitorul Oficial al Romeniei, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2002, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Societatile si companiile nationale, precum si celelalte societati comerciale, cu exceptia celor pentru care Departamentul pentru Energie exercita aceste atributii conform legii, la care Ministerul Economiei, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, exercita drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului, vor varsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei, in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, cu completarile ulterioare, in contul Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie."

Art. 9
(1) Societatile din energie vor varsa dividendele cuvenite Ministerului Economiei, in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind Infiintarea Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001, cu completarile ulterioare, in contul Departamentului.
(2) Sumele reprezentand dividende cuvenite Ministerului Economiei in numele statului de la societatile din energie, aferente exercitiului financiar al anului 2012, precum si pentru exercitiile financiare anterioare, care nu au fost achitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se varsa in contul Departamentului.

Art. 10
(1) Procedurile de privatizare, restructurare, dizolvare si lichidare initiate de catre O.P.S.P.I. pentru societatile din energie, inclusiv pentru filialele acestora, si aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se preiau si se continua de catre Departament, cu respectarea etapelor desfasurate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Contractele de consultanta de specialitate in legatura cu procedurile mentionate la alin. (1) pentru societatile din energie incheiate de catre O.P.S.P.I. si aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se preiau si se continua de catre Departament, cu respectarea etapelor desfasurate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) Procedurile derulate in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, initiate de catre O.P.S.P.I. pentru societatile din energie, inclusiv pentru filialele acestora, si aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se preiau si se continua de catre Departament, cu respectarea etapelor desfasurate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(4) Contractele de servicii incheiate in legatura cu procedurile mentionate la alin. (3) pentru societatile din energie incheiate de catre O.P.S.P.I. si aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se preiau si se continua de catre Departament, cu respectarea etapelor desfasurate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Nu este


Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
39 useri online

Useri autentificati: