DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 6/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 14 februarie 2014

Tinand cont de atributul suveran al Guvernului romaniei de a administra proprietatea privata a statului,
retinandu-se necesitatea obiectiva a monitorizarii directe, la nivelul conducerii Guvernului, a evolutiei agentilor economici cu capital majoritar de stat din domeniul resurselor energetice, in consonanta cu obiectivul national al asigurarii independentei energetice a Romaniei, neadoptarea masurilor propuse fiind de natura sa produca efecte negative pe termen mediu si lung in acest domeniu fundamental al economiei,
avand in vedere rolul primordial al Cancelariei Primului-Ministru, care este acela de a asigura suport prim-ministrului in ceea ce priveste coordonarea procesului de elaborare a cadrului general pentru definirea prioritatilor Guvernului, in conformitate cu Programul de guvernae si cu angajamentele internationale asumate de Romania, precum si statutul Secretariatului General al Guvernului, care constituie elementul de legatura si stabilitate al guvernarii,
tinand cont de necesittea accelerarii masurilor de natura a evita declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei in ceea ce priveste respectarea principiilor separarii calitatii de actionar la operatorii economici care desfasoara activitatea de producere si furnizare a energiei electrice si gazelor naturale, pe de o parte, de calitatea de actionar la operatorii economici de transport a energiei electrice si gazelor naturale, pe de alta parte, statuate la nivelul legislatiei obligatorii a Uniunii Europene,
in considerarea faptului ca aspectele mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. se realizeaza de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" – S.A. Medias se realizeaza de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2
(1) Reprezentatii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea sefului Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Participarea reprezentantilor prevazuti la alin. (1) in sedintele adunarii generale a actionarilor se face pe baza si in limitele mandatului primit prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea sefului Cancelariei Primului-Ministru.
(3) In exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor decurgand din calitatea de actionari al statului la companiile nationale prevazute la art. 1, Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, actiooneaza potrivit politicilor si strategiei in domeniul energiei si gazelor naturale, elaborata de ministerul de resort in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare.

Art. 3
(1) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, sa mandateze reprezentantii in adunarile generale ale actionarilor companiilor nationale prevazute la art. 1 sa efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora in conformitate cu prevedcerile prezentei ordonante de urgenta, precum si sa aprobe efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
(2) Incepand cu data exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor decurgand din calitatea de actionar al statului la companiile nationale prevazute la art. 1, procedurile privind selectia administratorilor pentru aceste companii nationale, aflate in derulare, se preiau si se duc la indeplinire de catre Secretariatul General al Guvernului, care se subroga in toate drepturile si obligatiile Ministerului Finantelor Publice.
(3) In litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" – S.A. Medias, interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Secretariatul General al Guvernului, incepand cu data prevazuta la art. 1.


Art. 4
(1) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru trecerea actiunilor detinute de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. la Societatea "Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM" – S.A. si la Societatea de Formare a Energeticienilor din Romania FORMENERG – S.A. in proprietatea privata a statului si administrarea Departamentului pentru Energie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Dispeceratul Energetic National si Dispeceratul National de Gaze Naturale raman in coordonarea metodologica si functionala a ministrului delegat pentru energie.

Art. 5
La alineatul (3) al articolului 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean sau local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, litera d^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d^1) Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., pentru lucrarile de interes national de dezvoltare a transportului de energie electrica, si prin Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias, pentru lcurarile de interes national de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului national de transport al gazelor naturale;".

Art. 6
Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Secretariatul General al Guvernului, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 7
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entitatii publice care exercita, in numele statului, calitatea de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. si la Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz" – S.A. Medias, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013, se abroga.