DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica – S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz – S.A. Medias si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 6/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 113 din 14 februarie 2014

Tinand cont de atributul suveran al Guvernului romaniei de a administra proprietatea privata a statului,
retinandu-se necesitatea obiectiva a monitorizarii directe, la nivelul conducerii Guvernului, a evolutiei agentilor economici cu capital majoritar de stat din domeniul resurselor energetice, in consonanta cu obiectivul national al asigurarii independentei energetice a Romaniei, neadoptarea masurilor propuse fiind de natura sa produca efecte negative pe termen mediu si lung in acest domeniu fundamental al economiei,
avand in vedere rolul primordial al Cancelariei Primului-Ministru, care este acela de a asigura suport prim-ministrului in ceea ce priveste coordonarea procesului de elaborare a cadrului general pentru definirea prioritatilor Guvernului, in conformitate cu Programul de guvernae si cu angajamentele internationale asumate de Romania, precum si statutul Secretariatului General al Guvernului, care constituie elementul de legatura si stabilitate al guvernarii,
tinand cont de necesittea accelerarii masurilor de natura a evita declansarea procedurii de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei in ceea ce priveste respectarea principiilor separarii calitatii de actionar la operatorii economici care desfasoara activitatea de producere si furnizare a energiei electrice si gazelor naturale, pe de o parte, de calitatea de actionar la operatorii economici de transport a energiei electrice si gazelor naturale, pe de alta parte, statuate la nivelul legislatiei obligatorii a Uniunii Europene,
in considerarea faptului ca aspectele mentionate constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. se realizeaza de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului roman la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" – S.A. Medias se realizeaza de catre Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 2
(1) Reprezentatii statului in adunarea generala a actionarilor sunt numiti si revocati prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea sefului Cancelariei Primului-Ministru.
(2) Participarea reprezentantilor prevazuti la alin. (1) in sedintele adunarii generale a actionarilor se face pe baza si in limitele mandatului primit prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea sefului Cancelariei Primului-Ministru.
(3) In exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor decurgand din calitatea de actionari al statului la companiile nationale prevazute la art. 1, Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, actiooneaza potrivit politicilor si strategiei in domeniul energiei si gazelor naturale, elaborata de ministerul de resort in conformitate cu prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile ulterioare.

Art. 3
(1) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, sa mandateze reprezentantii in adunarile generale ale actionarilor companiilor nationale prevazute la art. 1 sa efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora in conformitate cu prevedcerile prezentei ordonante de urgenta, precum si sa aprobe efectuarea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
(2) Incepand cu data exercitarii drepturilor si indeplinirii obligatiilor decurgand din calitatea de actionar al statului la companiile nationale prevazute la art. 1, procedurile privind selectia administratorilor pentru aceste companii nationale, aflate in derulare, se preiau si se duc la indeplinire de catre Secretariatul General al Guvernului, care se subroga in toate drepturile si obligatiile Ministerului Finantelor Publice.
(3) In litigiile aflate pe rolul instantelor judecatoresti sau arbitrale in care statul este chemat in judecata in calitate de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" – S.A. Medias, interesele statului vor fi reprezentate, in conditiile legii, de catre Secretariatul General al Guvernului, incepand cu data prevazuta la art. 1.


Art. 4
(1) Se autorizeaza Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru, sa initieze si sa aprobe, dupa caz, toate operatiunile si demersurile necesare pentru trecerea actiunilor detinute de Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. la Societatea "Operatorul Pietei de Energie Electrica si de Gaze Naturale OPCOM" – S.A. si la Societatea de Formare a Energeticienilor din Romania FORMENERG – S.A. in proprietatea privata a statului si administrarea Departamentului pentru Energie, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Dispeceratul Energetic National si Dispeceratul National de Gaze Naturale raman in coordonarea metodologica si functionala a ministrului delegat pentru energie.

Art. 5
La alineatul (3) al articolului 2 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean sau local, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, litera d^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d^1) Secretariatul General al Guvernului, prin Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A., pentru lucrarile de interes national de dezvoltare a transportului de energie electrica, si prin Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias, pentru lcurarile de interes national de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului national de transport al gazelor naturale;".

Art. 6
Procedurile de expropriere in curs de desfasurare se continua de catre Secretariatul General al Guvernului, cu mentinerea valabilitatii actelor si procedurilor indeplinite pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. 7
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2013 pentru desemnarea entitatii publice care exercita, in numele statului, calitatea de actionar la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" – S.A. si la Societatea Nationala de Transport al Gazelor Naturale "Transgaz" – S.A. Medias, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 1 aprilie 2013, se abroga.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Legea 122/2015 pentru aprobarea unor masuri in domeniul promovarii producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie si privind modificarea si completarea unor acte normative
HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
OG 28/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea infrastructurii de stocare a energiei electrice si de echilibrare a Sistemului electroenergetic national, prin construirea si operarea centralelor hidroelectrice cu acumulare prin pompaj cu putere in
Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
Legea 121/2014 privind eficienta energetica. Lege nr. 121/2014
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012. Ordonanta de urgenta 35/2014
HG 224/2014 pentru aprobarea cotei de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014. Hotarare 224/2014
Ordin nr. 14/2014 privind actualizarea valorilor-limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat, aplicabile pentru anul 2014
Legea 23/2014 pentru aprobarea OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
Ordin 80/2013 pentru aprobarea Conditiilor generale asociate autorizatiei de infiintare si a Conditiilor generale asociate licentei pentru exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice si, dupa caz, a energiei termice produ
Ordin 73/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei intrazilnice de energie electrica
OUG 95/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si
Legea 226/2013 privind aprobarea OUG 164/2008 pentru modificarea si completarea OUG 195/2005 privind protectia mediului. Lege nr. 226/2013
OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Dep
OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea OUG 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatulu
Dreptul comertului international
Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
83 useri online

Useri autentificati: