DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 65/2009 pentru modificarea OG 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiareAprobata si modificata prin
 • Legea 334/2009

  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 412 din 17 iunie 2009

  Prin Scrisoarea Comisiei Europene SANCO/B4/GK/ym(2008) D/240145 din 1 octombrie 2008 sunt semnalate o serie de probleme cu privire la masurile nationale de transpunere a Directivei 2002/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanta a serviciilor financiare de consum si de modificare a Directivei 90/619/CEE si a directivelor 97/7/CE si 98/27/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 271 din 9 octombrie 2002, modificata si completata prin Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2005, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 149 din 11 iunie 2005.
  Analizand observatiile Comisiei Europene, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in colaborare cu Departamentul pentru Afaceri Europene, a constatat ca transpunerea art. 1 alin.(2), art. 2 lit (g), art. 3 alin. (1) pct.1 lit. (c), art. 3 alin. (1) pct. 2 lit. (g), art. 3 alin. (1) pct. 3 lit. (c) si (g), art. 3 alin. (3) lit. (b), art. 4 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din directiva este intemeiata, astfel incat a fost luata decizia de modificare a actului normativ national, iar decizia de modificare a fost comunicata Comisiei, stabilind ca termen de adoptare si notificare a masurilor respective sfarsitul semestrului I al anului 2009.
  Avand in vedere demararea de catre Comisie a unei examinari a masurilor nationale de transpunere a Directivei sus-mentionate, se impune adoptarea unor masuri ce vizeaza interesul general si imediat pe calea ordonantei de urgenta, pentru reglementarea situatiei.

  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 2
  (1) In cazul contractelor pentru servicii financiare care includ un contract initial de prestari servicii, urmat in timp de executarea unor operatiuni financiare succesive sau a unei serii de operatiuni distincte de aceeasi natura, care pot fi considerate ca formand un intreg, indiferent daca acestea fac obiectul unui singur contract sau al mai multor contracte succesive, denumite in continuare operatiuni, prevederile prezentei ordonante se aplica numai contractului initial.
  (2) In cazul in care nu exista un contract initial de prestari servicii in sensul celui prevazut la alin. (1), dar intre aceleasi parti contractuale se executa, esalonat in timp, operatiuni succesive sau operatiuni distincte de aceeasi natura, prevederile art. 46 se aplica numai in momentul in care se executa prima operatiune.
  (3) In situatia prevazuta la alin. (2), in cazul in care timp de peste un an nu se executa nicio operatiune de aceeasi natura, urmatoarea operatiune pusa in executare va fi considerata ca fiind prima dintr-o noua serie de operatiuni, dispozitiile art. 46 aplicandu-se in mod corespunzator."

  2. La articolul 3, litera g) va avea urmatorul cuprins:
  "g) operator sau furnizor de comunicatie orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, a carei activitate profesionala, economica sau comerciala consta in a pune la dispozitia furnizorilor definiti la lit. c) una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta."

  3. La articolul 4 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:
  "c) denumirea intermediarului, calitatea in care acesta actioneaza in relatia cu consumatorul, adresa sediului social sau, dupa caz, domiciliul stabil al acestuia si modalitatile de contactare a acestuia, numarul de telefon/fax, adresa de e-mail, registrul comertului in care este inregistrat si codul unic de inregistrare, atunci cand consumatorul trateaza cu un intermediar;".

  4. La articolul 4 alineatul (2), litera g) va avea urmatorul cuprins:
  "g) orice cost suplimentar contractat de consumator, rezultat din utilizarea de catre acesta a mijloacelor de comunicare la distanta, daca se percep de catre furnizor astfel de costuri aditionale."

  5. La articolul 4 alineatul (3), literele c) si g) vor avea urmatorul cuprins:
  "c) informarea privind dreptul partilor de a rezilia contractul inainte de termen sau de denuntare unilaterala a contractului, in temeiul unei clauze contractuale, dar in alte cazuri decat cele prevazute la art. 9, inclusiv informarea cu privire la orice penalitati impuse prin contract in astfel de cazuri;
  ............................................
  g) in ce limba sau in care dintre limbile oficiale ale unui stat sunt formulati termenii si conditiile contractuale, informatiile prealabile prevazute la art. 4 si 5, care va/vor fi limba sau limbile in care furnizorul a convenit de comun acord cu consumatorul sa comunice pe durata derularii contractului la distanta."

  6. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Cu conditia obtinerii consimtamantului expres al consumatorului, furnizorul trebuie sa prezinte numai urmatoarele informatii:".

  7. La articolul 6, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins: v"(2) In cazul in care in legislatia nationala care transpune prevederi comunitare exista dispozitii care reglementeaza serviciile financiare, precum si care contin conditii de informare prealabila, suplimentare fata de cele mentionate la art. 4 alin. (1)(4), acestea se aplica in continuare."

  8. La articolul 11 alineatul (2), literele c), d) si e) se abroga.

  9. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 13
  (1) In cazul exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului conform art. 9, consumatorului ii poate fi solicitata achitarea, fara intarzieri nejustificate, doar a cheltuielilor aferente serviciului deja furnizat, in conformitate cu clauzele contractuale. Executarea contractului poate incepe numai dupa ce consumatorul si-a dat consimtamantul in acest sens."

  Art. II
  Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 13 mai 2008, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. III
  Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 267/2015 privind aprobarea OUG 91/2014 pentru modificarea si completarea OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  Legea 25/2015 privind aprobarea OUG 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe term
  Legea 33/2015 pentru modificarea Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor, precum si pentru compl
  HG 1104/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
  Legea 174/2014 privind aprobarea OUG 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012
  HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
  Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
  Ordin 64/2014 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
  OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 34/2014
  Ordin nr. 8/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANPC 392/2013 privind stabilirea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici care comercializeaza produse de panificatie pe teritoriul Romaniei
  Legea 134/2013 privind aprobarea OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 134/2013
  OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonata de urgenta 73/2012
  Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori, republicata 2012
  Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
  HG 1553/2004 republicata 2011 privind unele modalitati de incetare a practicilor ilicite in domeniul protectiei intereselor colective ale consumatorilor. Hoatararea 153/2004 republicata 2011
  Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
  Legea 247/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare. Lege nr. 247/2010
  Legea 196/2010 pentru modificarea si completarea OG nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare. Lege nr. 196/2010
  Legea 161/2010 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
  Legea 130/2010 pentru modificarea art. 15 alin. (1) si (2) din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumat
  Curierul Judiciar, Nr. 7/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 41.9 lei
  35.62 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  90 useri online

  Useri autentificati: