DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Ordonanta de urgenta nr. 57/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din 7 iunie 2013

Avand in vedere Decizia Comisiei Europene nr. 4.938/13.07.2011: Ajutorul de stat SA 33134(2011/N) Romania "Certificate verzi pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie", precum si obiectivele nationale privind ponderea energiei electrice din surse regenerabile asumate de Romania in Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile (PNAER), potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
tinand seama de efectgele aplicarii calendarului prevazut in Foaia de parcurs pentru liberalizarea pietei de energie electrica, conform memorandumului incheiat de Guvernul Romaniei cu Fondul Monetar International,
in vederea atat a sistarii efectului de crestere necontrolata a preturilor la clientii finali de energie electrica, ce poate atrage blocarea investitiilor in domeniul producerii energiei electrice din surse regenerabile si, implicit, inaplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si a mentinerii predictibilitatii cadrului legislativ privind promovarea energiei electrice produse din surse regenerabile, precum si in vederea mentinerii competitivitatii principalelor sectoare economice mari consumatoare de energie,
intrucat neluarea unor masuri imediate va avea consecinte ireversibile in zona competitivitatii produselor industriale si va duce la relocarea in afara Romaniei a unor mari unitati de productie, va conduce la cresteri de preturi peste indicele de crestere prognozat, la consecinte pe plan social prin cresterea brusca a pretului energiei facturate peste limitele suportabile, la supracompensarea unor producatori de energie electrica din surse regenerabile in contradictie cu decizia d eaprobare a schemei de ajutor de stat, va fi afectata siguranta in functionare a sistemului energetic national si vor fi afectate bugetul estimativ alocat pentru implementarea schemei de sprijin si resursele destinate functionarii schemei d esprijin, conducand la blocarea investitiilor in acest domeniu,
elemente care vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordonare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 13 august 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (6), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele e) si f), cu urmatorul cuprins:
"e) energia electrica produsa in centrale electrice fotovoltaice situate pe terenuri care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, erau in circuitul agricol;
f) cantitatile de energie electrica livrate suplimentar de unitatile dispecerizabile fata de cantitatile de energie electrica din notificarile fizice orare transmise de producatorii de energie electrica din surse regenerabile la operatorul de transport si sistem."

2. La articolul 4, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) In prima decada a lunii decembrii, ANRE publica pe site-ul propriu cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata pentru anul urmator, numarul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrica estimata a se produce din surse regenerabile pentru anul urmator si consumul final de energie electrica estimat pentru anul urmator."

3. La articolul 6, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:

"(2^1) In perioda 1 iulie 2013 31 martie 2017 se amana temporar acordarea unui numar de certificate verzi din cele prevazute la alin. (2), pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producatorii de energie electrica din surse regenerabile, dupa cum urmeaza:
1) un certificat verde pentru centralele hidroelectrice noi, cu puteri instalate de cel mult 10 MW;
b) un certificat verde pentru centralele electrice eoliene;
c) doua certificate verzi pentru centralele electrice solare.
z
(2^2) Recuperarea certificatelor verzi amanate potrivit prevederilor alin. (2^1) se va face incepand cu data de 1 aprilie 2017 pentru centralele prevazute la alin. (2^1) lit. a) si c), respectiv incepand cu 1 ianuarie 2018 pentru centralele prevazute la alin. (2^1) lit. b), esalonat cel mult pana la 31 decembrie 2020. Modalitatea de recuperare esalonata a numarului de certificate verzi amanate potrivit prevederilor alin. (2^1) se stabileste de ANRE si se aproba prin ordin al presedintelui institutiei."


4. La articolul 6, alineatele (7), (8) si (10) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(7) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), (4) sau (5), dupa caz, indiferent de tipul sursei regenerabile utilizate, producatorii de energie electrica beneficiaza de:
a) un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat din centrale electrice pe perioada de proba;
b) un numar de certificate verzi stabilit de ANRE prin reducerea numarului de certificate verzi prevazut la alin. (2), (4) sau (5), dupa caz, diminuand valoarea de referinta a investitiei per MW cu valoarea ajutorului primit per MW si pastrand valoarea ratelor interne de rentabilitate considerate in calculele furnizate Comisiei Europene in cadrul procesului de autorizare a sistemului de promovare, daca centralele electrice beneficiaza suplimentar de ajutorul de stat.
(8) Producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie beneficiaza de certificate verzi conform prevederilor deciziei de acreditare emise de ANRE in baza regulamentului prevazut la alin. (6) lit. a), incepand cu data emiterii acesteia.
......
(10) Mecanismul de reducere a numarului de certificate verzi prevazut la alin. (7) lit. b) se stabileste prin regulamentul prevazut la alin. (6) lit. a)."

5. La articolul 6, alineatul (7^1) se abroga.

6. La articolul 8, alineatele (2), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Furnizorii de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) sunt obligati sa achizitioneze trimestrial un numar de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, potrivit prevederilor art. 4 alin. (7), si cantitatea de energie electrica prevazuta la alin. (1), exprimata in MWh, furnizata trimestrial consumatorilor finali.
......
(4) In factura de energie electrica transmisa consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se factureaza separat fata de tarifele/preturile pentru energia electrica, precizandu-se temeiul legal. Aceasta valoare reprezinta produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi (CV/MWh) estimate de catre ANRE, cantitatea de energie electrica facturata (MWh) si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi tranzactionate pe pietele centralizate de certificate verzi in cele mai recente 3 luni de tranzactionare incheiate. In cazul in care, in cele 3 luni precedente, cantitatea cumulata de certificate verzi tranzactionata pe piata centralizata a certificatelor verzi este mai mica de 100.000 de certificate verzi, durata de calcul al pretului mediu ponderat se extinde la cele mai recente 6 luni de tranzactionare incheiate.
......
(6) Pana cel tarziu la data de 1 septembrie a fiecarui an, furnizori de energie electrica si producatorii prevazuti la alin. (1) vor regulariza valoarea certificatelor verzi aferente anului anterior in functie de cota anuala stabilita de catre ANRE conform prevederilor art. 4 alin. (9), energia electrica factutara si pretul mediu ponderat al certificatelor verzi utilizate de catre furnizor pentru anul anterior."

7. La articolul 8, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) si (9), cu urmatorul cuprins:
"(7) Contravalaorea certificatelor verzi neachizitionate, datorata potrivit prevederilor art. 12 alin. (2), nu poate fi inclusa in factura catre consumatorul final.
(8) Se excepteaza de la aplicarea prevederilor prezentei legi un procent din cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor finali, cu respectarea reglementarilor europene incidente. Conditiile de calificare pentru mecanismul de exceptare, precum si cantitatea exceptata, conditionata de aplicarea programelor anuale de crestere a eficientei energetice, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului si fac obiectul unei reglementari ANRE separate, dupa notificarea acestora la Comisia Europeana si obtinerea unei decizii pozitive din partea acesteia.
(9) Tranzactionarea certificatelor verzi este permisa numai producatorilor de energie electrica din surse regenerabile de energie si operatorilor economici prevazuti la art. 8 alin. (1), in mod transparent, centralizat si nediscriminatoriu pe pietele centralizate administrate de operatorul comercial al pietei de energie electrica."

8. La articolul 9, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) La emiterea avizului tehnic de racordare, operatorii de retea au dreptul sa solicite constituirea de garantii financiare.
(1^2) Cuantumul garantiilor financiare si modul de utilizare a acestora se stabilesc prin reglementari ale ANRE."

9. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Racordarea producatorilor de energie electrica din surse regenerabile la retelele de energie electrica se reazlizeaza in baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, emis cu respectarea prevederilor legale incidente in materie."

10. La articolul 12, alineatul (2^2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2^2) Fondul de garantare, prin operatorul comercial al pietei de energie electrica, cumpara de la toti producatorii de energie electrica din surse regenerabile care solicita, certificatele verzi ofertate si netranzactionate, conform unui regulament elaborat de opertorul comercial al pietei de energie electrica si aprobat de catre ANRE. Certificatele verzi vandute fondului de garantare se anuleaza."

11. La articolul 13 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) elaboreaza, impreuna cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementari privind utilizarea surselor regenerabile de energie."

12. La articolul 25 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) informatii privind garantia financiara pentru racordare."

13. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) ANRE monitorizeaza semestrial producatorii beneficiari ai sistemului de promovare prin certificate verzi si intocmeste si publica pe site-ul propriu un raport semestrial de monitorizare in termen de 90 de zile de la incheierea perioadei monitorizate.
(2) In cazul in care din raportul de monitorizare prevazut la alin. (1), elaborat pe baza datelor ce rezulta din studiile de fezabilitate pentru proiectele de investitii noi din Romania si pe baza monitorizarii costurilor investitionale si de operare/veniturilor producatorilor, se constata ca parametrii specifici fiecarei tehnologii difera semnificativ de cei avuti in vedere in calculul efectuat pentru autorizarea sistemului de promovare prevazut in prezenta lege, ceea ce poate conduce la supracompensarea in ansamblu pentru una sau mai multe dintre tehnologiile prevazute la art. 3 alin. (1), ANRE propune Guvernului, in termen de 30 de zile de la publicarea raportului de monitorizare, masuri pentru reducerea numarului de certificate verzi prevazut la art. 6 alin. (2), pentru noii beneficiari, care sa ajusteze ratele interne de rentabilitate, agregate pe tehnologii, unde este cazul, pana la valorile considerate la autorizarea schemei-suport.
(3) Masurile de reducere a numarului de certificate verzi potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data comunicarii acestora de catre ANRE potrivit prevederilor alin. (2), si se aplica centralelor/grupurilor electrice detinute de producatorii de energie electrica din surse regenerabile de energie, acreditate de catre ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi dupa data intrarii in vigoare a acestei hotarari a Guvernului."

Art. II
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acreditarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a grupurilor/centralelor electrice care beneficiaza de sistemul de promovare prin certificate verzi se realizeaza pana la nivelul valorilor anuale totale ale capacitatilor instalate in centrale electrice de producere a energiei din surse regnerabile, stabilite pentru fiecare an calendaristic prin hotarare a Guvernului pe baza datelor reactualizate din Planul national de actiune in domeniul energiei regenerabile (PNAER).
(2) In cazul in care se constata atingerea nivelului valorilor prevazute la alin. (1), Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei sisteaza acreditarea grupurilor/centralelor electrice pana la aparitia posibilitatii de incadrare in nivelul valorilor anuale totale ale capacitatilor instalate care vor fi prevazute si aprobate prin hotarare a Guvernului.
(3) Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei are obligatia de a reglementa prin cote anuale cantitatea de energie electrica din surse regenerabile care se va prelua in Sistemul electroenergetic national, cu beneficiul sistemului de promovare prin certificate verzi, pe baza unor contracte ferme cu fiecare producator acreditat.

Art. III
Energia electrica produsa din surse regenerabile de energie sustinuta prin sistemul de promovare poate fi comercializata si prin contracte reglementate, conform reglementarilor emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

Art. IV
Alineatul (3) al articolului II si articolul III din Legea nr. 134/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 505 din 23 iulie 2012, se abroga.

Art. V
(1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.
(2) Masurile nou-introduse prin prezenta ordonanta de urgenta se vor notifica Comisiei Europene.
(3) Dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de cel mult 30 de zile, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei va recalcula si va publica pe site-ul propriu cota anuala obligatorie de achizitie de certificate verzi estimata pentru semestrul II al anului 2013.

Art. VI
Primul raport de monitorizare in baza caruia se adopta masurile prevazute la art. 29 din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este aferent anului 2012, ca perioada monitorizata.