DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 18 septembrie 2014

Avand in vedere necesitatea punerii in aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii Europene intr-o maniera complementara fata de politica de coeziune si de politica comuna in domeniul pescuitului, in directia:
 • elaborarii unitare a Strategiei Nationale a Sectorului Pescaresc 2014-2020 printr-o coordonare comuna a principalilor factori implicati in realizarea acesteia, respectiv Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin Directia generala pescuit Autoritate de management pentru Programul operational de pescuit;
 • asigurarii finantarii programelor multianuale 2014-2020 pentru colectarea datelor din sectorul pescaresc, inspectie si control al activitatilor componente sectorului pescaresc de catre Autoritatea de management pentru Programul operational de pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, avand in vedere ca beneficiarul acestor programe este Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, ceea ce va conduce la eficientizarea implementarii programelor la standardele de calitate ale Uniunii Europene si va asigura operativitate si transparenta la folosirea fondurilor alocate;
 • cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene de pescuit atribuite Romaniei in perioada 2014-2020 printr-o coordonare comuna a factorilor implicati, respectiv Directia generala pescuit Autoritatea de management care asigura elaborarea, implementarea, finantarea si monitorizarea Programului operational pentru pescuit si Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura in calitate de administrator al resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, la acvacultura, la organizarea pietei produselor pescaresti, la structurile de pescuit si acvacultura, precum si implementarea si controlul aplicarii respectarii acestora;
 • accelerarii privatizarii societatilor comerciale cu profil piscicol si amenajarilor piscicole pe care Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura le are in portofoliu, in conformitate cu prevederile legale cu privire la privatizare;
 • operativitatii si eficientei in rezolvarea problemelor institutionale si de comunicare, avand in vedere ca pescuitul si acvacultura au fost pana in anul 2012 in coordonarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
  adoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta ar conduce la cresterea gradului de absorbtie a fondurilor europene de pescuit atribuite Romaniei,
  intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  (1) Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica cu personalitate juridica, denumita in continuare Agentie, trece din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
  (2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale preia de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice activitatea aferenta domeniului piscicultura, indeplinind functia de autoritate publica centrala in acest domeniu.

  Art. 2
  (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale preia toate drepturile si se subroga in toate obligatiile Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice privind activitatea Agentiei, cu exceptia celor prin care se realizeaza strategiile in domeniul pisciculturii.
  (2) Personalul Agentiei beneficiaza de salariile si de drepturile avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, potrivit prevederilor legale in vigoare.
  (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale preia de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, pe baza protocolului de predare-preluare, numai structura de personal aferenta Agentiei, prevederile bugetare pe anul 2014, executia bugetara pana la momentul predarii-preluarii si patrimoniul aferent activitatii de piscicultura, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 3
  (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor acesteia in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si bugetului Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura.
  (2) Pana la introducerea modificarilor prevazute la alin. (1) in bugetul de stat si in bugetele ordonatorilor principali de credite, finantarea Agentiei va fi asigurata din bugetul Departamentului pentru ape, paduri si piscicultura.
  (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice introduc modificarile corespunzatoare in numarul maxim de posturi finantate pe anul 2014.

  Art. 4
  Imobilele aflate in administrarea Agentiei raman in administrarea acesteia, conform prevederilor legale aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. 5
  In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale vor supune spre aprobare Guvernului proiectele de hotarari pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri din subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 428/2013 privind proganizarea si functionarea Departamentului pentru Ape, Paduri si Piscicultura, precum si pentru modificaea si completarea Hotararii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normtive in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a Hotararii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare.
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
  Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
  Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
  Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
  Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
  OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
  Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
  UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
  Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
  OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
  HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
  Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
  Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
  Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
  HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
  HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
  HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
  HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
  HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
  OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incide
  Curierul Fiscal, Nr. 2/2015
  Editura C.H. Beck

  Pret: 31.9 lei
  27.2 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  86 useri online

  Useri autentificati: