DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta nr. 55/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 24 iunie 2010

Avand in vedere evolutia crizei economice in anul 2009, precum si extinderea acesteia in cursul anului 2010, se impune luarea de urgenta a unor masuri pentru a se putea asigura respectarea Angajamentelor asumate de Romania prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, acorduri absolut necesare pentru stabilitatea economica a Romaniei, pentru atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010.

luand in considerare faptul ca diminuarea dezechilibrelor existente si mentinerea deficitului bugetar in limite sustenabile creeaza premisele relansarii economice, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri cu caracter exceptional prin care sa se continue eforturile de reducere a cheltuielilor bugetare in anul 2010.

intrucat aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 542 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si institutiile publice din subordinea acestora aplica normativele de cheltuieli pentru dotarea cu autoturisme si pentru consumul de carburanti prevazute in anexa nr. 3, cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate."

2. La anexa nr. 3, punctul II se modifica si va avea cuprinsul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II
(1) Consumul lunar de carburanti aprobat prin hotarari ale Guvernului pentru activitatile specifice desfasurate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si cele stabilite prin normative proprii in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce cu 50%.
(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) consumul de carburanti aprobat pentru activitatile operative de inspectie in domeniile: vamal, garda financiara, Trafic rutier, pentru activitatile de transport valori, pentru serviciile de ambulanta si SMURD, pentru activitatile specifice de interventie desfasurate de institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, pentru transportul persoanelor private de libertate, precum si transportul elevilor cu microbuze scolare.

Art. III
(1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice vor diminua cu 20% cheltuielile cu bunurile si serviciile aprobate in buget, programate pentru a doua jumatate a anului 2010 si ramase de executat.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) cheltuielile pentru transmiterea pensiilor si altor forme de asistenta sociala, precum si pentru plata serviciilor medicale, medicamente, dispozitive medicale si materiale sanitare, reparatiile si reabilitarile pentru scoli si hrana persoanelor private de libertate.
(3) Reducerile de cheltuieli bugetare prevazute la alin. (1) se realizeaza in trimestrele III si IV 2010, luandu-se ca referinta cheltuielile aprobate prin bugetul pe anul 2010 in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta ramase de executat in trimestrele respective.

Art. IV
(1) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiile autonome vor prezenta spre aprobare bugetele de venituri si cheltuieli rectificative, la intocmirea carora se va avea in vedere reducerea cu 20% a cheltuielilor cu bunurile si serviciile, altele decat cele pentru activitatile de productie, a cheltuielilor cu prestatiile externe, cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate, programate pentru semestrul II 2010.
(2) Economiile rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1) se vor reflecta in rezultatul financiar, potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. V
Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru exercitiul financiar al anului 2010, la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, profitul contabil ramas dupa deducerea impozitului pe profit se repartizeaza in cuantum de minimum 90% sub forma de varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori sub forma de dividende, in conditiile legii, in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat.

Art. VI
Prevederile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si regiilor autonome.

Art. VII
Incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, precum si angajarea unor cheltuieli de natura celor prevazute de aceasta, fara a se lua in considerare masurile de reducere, si amanarea platii acestora atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.


Anexa - Normativ de cheltuieli privind dotarea cu autoturisme si consumul lunar de carburanti
II. Norme privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele care             Limita
deservesc:                                            maxima 
                                              litri/luna/
                                                vehicul 
 ministrii si asimilatii acestora, secretari de stat, subsecretari de stat, precum si
persoanele cu functii asimilate acestora, conducatorii altor organe de specialitate ale
administratiei publice centrale, secretari generali                        200

 ministere, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si celelalte organe de specialitate
ale administratiei publice centrale; Prefectura Municipiului Bucuresti si Casa de Asigurari
de Sanatate a Municipiului Bucuresti                                150

 prefecturile judetene, casele de asigurari de sanatate judetene, Casa Asigurarilor de
Sanatate a Transporturilor si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice,
Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti                         175

 consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti                150
 consiliile locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si oraselor        125
 consiliile locale ale comunelor                                  75
 alte institutii publice                                     100


Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 338/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal ? bugetar pe anul 2016
OUG 41/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 41/2015
Legea 215/2015 privind modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar
OUG 27/2015 pentru completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice si pentru stabilirea unor masuri bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 27/2015
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
Legea 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015. Lege nr. 182/2014
Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
OUG 88/2014 pentru modificarea si completarea OG 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indi
Legea 170/2014 privind administrarea creantelor bugetare reprezentand comisionul datorat de angajatori inspectoratelor teritoriale de munca
HG 1090/2014 pentru stabilirea unor zile lucratoare ca zile libere. Hotararea 1090/2014
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
Ordin 651/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studentilor
OUG 71/2014 privind modificarea art. X alin. (2) din OUG 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 71/2014
OUG 68/2014 privind modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 68/2014
Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
Drept financiar public. Drept bugetar
Ratiu Monica Amalia

Pret: 49.9 lei
42.42 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: