DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 52/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru interpretarea unor prevederi legale. Ordonanta de urgenta nr. 52/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 4 septembrie 2014

Avand in vedere ca Romania se afla pe locul I in Europa in ceea ce priveste mortalitatea infantila, cu un procent de 4,9%,
luand in considerare faptul ca dezvoltarea activitatilor de inseminare artificiala a determinat cresterea numarului sarcinilor cu risc de prematuritate, care au generat cresterea numarului de cereri de servicii de terapie intensiva pentru nou-nascuti prematuri, depasind astfel capacitatile existente in acest moment in maternitatile spitalelor publice,
tinand cont de faptul ca nefinalizarea lucrarilor de reabilitare a maternitatilor are drept urmare limitarea capacitatii de tratare a nou-nascutilor si a prematurilor, genereaza pericolul expunerii la un risc crescut de infectii nosocomiale si imposibilitatea respectarii circuitelor functionale, maternitatile functionand la capacitate restransa,
in considerarea faptului ca, in cazul in care nu se identifica in mod prompt resursele financiare necesare gestionarii unor situatii-limita din sistemul de sanatate, consecintele lipsei de actiune se pot masura in vieti omenesti, in incapacitate de munca, boala si dizabilitate, fiind ireversibile atat pentru persoanele in cauza, cat si pentru familiile si comunitatile din care acestea fac parte, respectiv pot conduce la existenta unui risc imediat in ceea ce priveste indeplinirea angajamentelor Romaniei fata de Comisia Europeana si FMI, de reducere a mortalitatii infantile prin scaderea capacitatii de interventie in cazuri critice,

avand in vedere preocuparea constanta a statului roman pentru ocrotirea sanatatii mamei si a copilului,
tinand cont de faptul ca, in cazul in care nu se identifica resursele financiare necesare finalizarii proiectelor de reabilitare a maternitatilor, procentul de mortalitate infantila va creste din nou,
luand in considerare faptul ca, in lipsa dotarii corespunzatoare a unitatilor de politie, nu poate fi asigurat obiectivul de crestere a sigurantei cetateanului prin combaterea fenomenului infractional, ca prin neadoptarea unor masuri legislative imediate se creeaza premisele perturbarii grave a functionarii unitatilor operative ale Ministerului Afacerilor Interne in contextul in care, din totalul mijloacelor de transport detinute in prezent de unitatile de politie, peste 90% indeplinesc conditiile necesare pentru scoatere din functiune si casare, avand o vechime mai mare de 5 ani, ministerul fiind nevoit sa aloce de la bugetul de stat sume semnificative pentru asigurarea mentenantei parcului auto existent, in conditiile in care rulajele mari si vechimea acestuia duc la executarea unor lucrari complexe,

tinand seama de faptul ca utilizarea in mod eficient si cu responsabilitate a fondurilor bugetare alocate Ministerului Afacerilor Interne, in acord cu necesitatile obiective si prioritare de dotare a structurilor sale operative, reclama adoptarea unor reglementari clare, iar parcurgerea procedurilor legislative de modificare prin lege nu permite realizarea procedurilor de achizitie pana la sfarsitul anului 2014, in conditiile in care sumele alocate potrivit autorizarii, conform art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, trebuie angajate pana la finalul anului bugetar in curs,
avand in vedere contextul politic international actual, este necesar si util ca din Fondul de rezerva la dispozitia Guvernului sa poata fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii,
luand in considerare faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta extraordinara, care nu poate fi amanata din perspectiva masurilor ce se cer a fi adoptate in raport cu importanta domeniului sanatatii, precaritatea functionarii actuale a sistemului de sanatate si vulnerabilitatea crescuta a populatiei Romaniei la actiunea unor determinanti ai starii de sanatate, dar si din punct de vedere economic,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
In anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) si (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite pentru finantarea unor cheltuieli din domeniul sanatatii, realizate la nivel central sau local, care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.

Art. 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2014, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat pentru finantarea unor cheltuieli aferente obligatiilor ce deriva din acorduri internationale, ratificate prin legi, in vederea finantarii proiectelor bilaterale de colaborare si de investitii.
(2) Contravaloarea a 100 de microbuze scolare 16 + 1 locuri, achizitionate din sumele alocate conform prevederilor art. 12^2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se achita din sumele ce vor fi alocate potrivit alin. (1).

Art. 3
In sensul art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, prin sintagma "dotari specifice" se intelege acele echipamente si/sau adaptari ale caracteristicilor tehnice ale autovehiculului care permit indeplinirea unei functii ori echiparea suplimentara corespunzatoare specificului fiecarei structuri/institutii din cadrul/subordinea Ministerului Afacerilor Interne, iar termenul "autovehicule" include si "categoria M1" de vehicule, astfel cum este definita in anexa II la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 263 din 9 octombrie 2007, astfel cum a fost inlocuita prin anexa I la Regulamentul (UE) nr. 678/2011 al Comisiei din 14 iulie 2011 de inlocuire a anexei II si de modificare a anexelor IV, IX si XI la Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directiva-cadru), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 185 din 15 iulie 2011.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 209/2016 pentru modificarea si completarea OUG 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
OUG 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2016
Legea 221/2015 privind aprobarea OG 6/2014 pentru modificarea si completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte ANL
Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice. Insolventa persoanelor fizice
Legea 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Legea 110/2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2015 pentru reglementarea unor masuri bugetare. Lege nr. 110/2015
OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015
Legea 29/2015 pentru aprobarea OUG 113/2013 privind unele masuri bugetare si pentru modificarea si completarea OUG 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. Lege nr. 29/2015
OUG 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 72/2014
OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Ordin 206/2014 privind constituirea Registrului evaluatorilor de spitale al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor
Ordin 4542/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea si functionarea invatamantului tertiar nonuniversitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatament superior acreditate, in anul scolar 2014-2015
Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Legea insolventei nr. 85/2014
Legea 113/2014 privind aprobarea OUG nr. 35/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanitar. Lege nr. 113/2014
OUG 46/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta 46/2014
Ordin nr. 146/2014 privind aprobarea Procedurii specifice de evaluare externa periodica a domeniilor de studii universitare de master acreditate
Ordin 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale
Ordin 9/2014 privind stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM in cadrul Programului de garantare a credit
Managementul riscului in asigurari
Laura Elly Naghi

Pret: 39.9 lei
33.92 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
102 useri online

Useri autentificati: