DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 49/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 30 iunie 2014

Luand in considerare ca un criteriu determinant in stabilirea obiectivelor si strategiilor guvernamentale este cel al concordantei cu responsabilitatile pe care Romania si le-a asumat prin semnarea acordurilor de imprumut cu organismele financiare internationale, iar Guvernul trebuie sa promoveze un set coerent de politici macroeconomice si masuri de mentinere a stabilitatii financiare a tarii, care sa asigure, in acest an, o executie bugetara prudenta, restrictiva si echilibrata,
avand in vedere faptul ca, in actualul cadru normativ, absolventii invatamantului superior de scurta durata nu pot participa la programele de formare profesionala continua, aspect discriminatoriu privind asigurarea exercitarii dreptului constitutional la educatie si formare profesionala continua,

in vederea asigurarii exercitarii dreptului la educatie prin programe universitare de studii de doctorat de catre tinerii angajati pe piata muncii care in actualul context normativ nu pot participa la astfel de programe, datorita conditionalitatii de incadrare ca asistent de cercetare sau asistent universitar, se impune introducerea formei de invatamant cu frecventa redusa care, pe de o parte, raspunde acestei nevoi, iar pe de alta parte, diminueaza costurile financiare presupuse de acordarea bursei doctorale.
Luand in considerare faptul ca in crusul anului 2014 Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a constatat ca este discriminatorie actuala prevedere legala referitoare la posibilitatea unei persoane de a beneficia, o singura data, de finantare de la bugetul de stat pentru un singur program pentru fiecare dintre cele 3 cicluri de studii in conditiile in care nu se ofera posibilitatea accesului la studii, se impune necesitatea instituirii unei solutii legislative nediscriminatorii si echitabile care sa se instituie in dreptul institutiilor de invatamant de a stabili si a incasa sumele aferente scolarizarii in situatia in care persoana in cauza este admisa la un alt program de studii finantat exclusiv de la bugetul de stat.

Avand in vedere faptul ca, in prezent, invatamantul postliceal se organizeaza numai in cadrul sistemului de invatamant preuniversitar in scoli postliceale sau in licee tehnologice, iar, potrivit prevederilor legale actuale, creditele pentru educatie si formare profesionala obtinute in invatamantul postliceal pot fi recunoscute pentru absolventii cu diploma de bacalaureat de catre universitati, in baza deciziilor senatului universitar, ca unitati de credite de studii transferabile pentru nivelul licenta,
luand in considerare faptul ca organizarea invatamantului postliceal pentru absolventii cu diploma de bacalaureat si in cadrul institutiilor de invatamant superior va facilita accesul acestora, dupa finalizarea invatamantului postliceal, pentru continuarea pregatirii in cadrul ciclului de studii universitare de licenta, este necesar a fi reglementata, cu caracter de urgenta, posibilitatea infiintarii scolilor/colegiilor postliceale si la nivelul unitatilor de invatamant liceal, precum si la nivelul institutiilor de invatamant superior, avand in vedere ca pana la data de 1 octombrie 2014 trebuie organizate activitatile de selectie si admitere a candidatilor in invatamantul postliceal.
Totodata, se impune adoptarea in regim de urgenta a masurilor legislative ce fac obiectul acestei ordonante de urgenta deoarece, pana la inceputul anului scolar, trebuie elaborate si aprobate urmatoarele metodologii specifice: pana la data de 1 septembrie 2014 trebuie elaborata metodologia specifica de evaluare anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar; Metodologia-cadru de organizare si de functionare a consiliului de administratie al unitatii de invatamant, pana la 1 septembrie 2014; de asemenea, pana la 15 noiembrie 2014 trebuie elaborata si aprobata Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar.
Luand in considerare faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor lor pentru implementare, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a sistemului national de invatamant, dar si asupra categoriilor de beneficiari,
tinand cont de faptul ca Romania este parte in cadrul unor tratate/acorduri bilaterale, precum si a unor programe internationale in domeniul educational, statul roman are datoria de a lua toate masurile ce se impun in vederea respectarii obligatiilor asumate in aceasta calitate si, pe cale de consecinta, are obligatia crearii premiselor necesare primirii la studii in Romania a studentilor straini, adaptand corespunzator cifra de scolarizare a institutiilor de invatamant superior de stat.
In vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului romano-japonez pentru reducerea riscului seismic la cladiri si structuri in Romania, in cadrul caruia cadre didactice si de cercetare de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti au fost instruite in Japonia, se impune transmiterea catre aceasta universitate a bunurilor mobile donate de catre Agentia de Cooperare Internationala a Japoniei - JICA, in perioada 2002-2008.
Luand in considerare faptul ca, in lipsa unei modificari imediate a cadrului institutional, statul roman nu poate beneficia de valorificarea echipamentelor de cercetare de inalta tehnologie donate de catre Guvernul Japoniei, aflate in prezent in stadiu de conservare,
intrucat invatamantul constituie prioritate nationala,
deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru absolventii de liceu care nu au sustinut/nu au promovat examenul de bacalaureat national, statul poate asigura, din finantarea de baza sau din alte surse de finantare, organizarea de cursuri de pregatire pentru examenul de bacalaureat."

2. La articolul 23 alineatul (1) litera c), punctul (ii) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(ii) invatamantul secundar superior care poate fi:
- invatamant liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu urmatoarele filiere: teoretica, vocationala si tehnologica;
- invatamant profesional cu durata de minimum 3 ani;".

3. La articolul 30, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Educatiei Nationale, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale, prin inspectoratele scolare, poate organiza programe educationale de tip «A doua sansa», in vederea promovarii invatamantului obligatoriu pentru persoane care depasesc cu peste 4 ani varsta corespunzatoare clasei si care, din diferite motive, nu au absolvit invatamantul secundar inferior, gimnazial."

4. La articolul 44, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Invatamantul postliceal se organizeaza in scoli postliceale cu personalitate juridica sau ca structuri fara personalitate juridica, in cadrul liceelor cu personalitate juridica, ori in colegii in cadrul institutiilor de invatamant superior acreditate.
(3^2) Organizarea si functionarea invatamantului postliceal se fac conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale."

5. La articolul 44, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) Cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat se aproba prin hotarare a Guvernului. Prin exceptie, cifra de scolarizare pentru invatamantul postliceal de stat finantat integral de catre solicitanti, persoane fizice sau juridice, se aproba, prin decizii, de inspectoratele scolare ori, prin hotarari, de senatele universitare si se comunica Ministerului Educatiei Nationale."

6. La articolul 44, dupa alinetul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (7^1) si (7^2), cu urmatorul cuprins: "(7^1) Pentru anul scolar 2014-2015, colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat pot organiza invatamant postliceal doar finantat integral de catre solicitanti. (7^2) Incepand cu anul scolar 2015-2016, cifra de scolarizare si mecanismul de finantare pentru invatamantul postliceal, organizat la nivelul colegiilor din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat, se aproba prin hotarare a Guvernului. Finantarea de baza pentru colegiile din cadrul institutiilor de invatamant superior de stat se asigura la nivelul standardelor de cost pentru invatamantul preuniversitar."

7. La articolul 44, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Admiterea in invatamantul postliceal se face in conformitate cu criteriile generale stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, pe baza unei metodologii elaborate de unitatea/institutia de invatamant, prin consultarea factorilor interesati."

8. La articolul 57, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Pentru sprijinirea copiilor si a tinerilor capabili de performante inalte, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza competitii scolare, extrascolare si extracurriculare, tabere de profil, simpozioane si alte activitati specifice si acorda burse si alte forme de sprijin material si financiar. Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea si desfasurarea competitiilor scolare, extrascolare si extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiati, profesorilor care i-au pregatit si unitatilor scolare de provenienta a premiantilor se aproba prin hotarare a Guvernului."

9. La articolul 78, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazuri temeinic justificate, se poate organiza o sesiune de bacalaureat speciala, aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale."

10. La articolul 78, dupa alineatul (11) se introduce un nou alineat, alineatul (12), cu urmatorul cuprins:
"(12) In situatia in care absolventii studiilor liceale nu au sustinut/nu au promovat examenul national de bacalaureat, acestia pot beneficia de cursuri de pregatire pentru examenul de bacalaureat, organizate la nivelul unitatilor de invatamant liceal, precum si la nivelul institutiilor de invatamant superior acreditate. Fiecare absolvent poate beneficia o singura data de finantare pentru a participa la cursurile de pregatire pentru examenul de bacalaureat. Cursurile de pregatire in vederea promovarii examenului national de bacalaureat, aprobate de Ministerul Educatiei Nationale, se desfasoara potrivit unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale."

11. Articolul 88 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 88
(1) Personalul din invatamantul preuniversitar este format din personal didactic si personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar si personal didactic de conducere, de indrumare si control.
(3) In invatamantul preuniversitar poate functiona personal didactic de predare asociat, denumit in continuare personal didactic asociat.
(4) Personalul nedidactic isi desfasoara activitatea in baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

12. Articolul 89 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 89
(1) In invatamantul preuniversitar de stat, posturile didactice/catedrele vacante si rezervate se ocupa prin concurs national organizat de inspectoratul scolar, conform unei metodologii-cadru elaborate de Minsiterul Educatiei Nationale, cu consultarea partenerilor de dialog social, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la data de 15 noiembrie a fiecarui an.
(2) In invatamantul preuniversitar particular, posturile didactice/catedrele vacante si rezervate se ocupa prin concurs organizat la nivelul unitatii de invatamant particular sau prin asociere temporara la nivel local, judetean ori interjudetean, conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educatiei Nationale. Unitatile de invatamant preuniversitar particular pot decide si ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante si rezervate in conditiile alin. (1)."

13. La articolul 90, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In invatamantul preuniversitar de stat validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor se face de catre inspectoratul scolar. Angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de catre directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general."

14. La articolul 90, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) In invatamantul preuniversitar particular validarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat in baza art. 89 alin. (1), se face de catre inspectoratul scolar si angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de catre directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general. In situatia concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizat conform art. 89 alin. (2), angajarea pe post a personalului didactic de predare se face de catre directorul unitatii de invatamant si se comunica in scris inspectoratului scolar."

15. La articolul 92, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) La nivelul fiecarei unitati si institutii de invatamant preuniversitar se realizeaza anual evaluarea activitatii personalului didactic de predare si didactic auxiliar. Metodologia de evaluare se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale."

16. La articolul 92, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de directorii si directorii adjuncti din unitatile de invatamant preuniversitar si a inspectorilor scolari se realizeaza de catre inspectoratul scolar, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.
(2^2) Evaluarea anuala a activitatii manageriale desfasurate de inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele scolare si de directorii caselor corpului didactic se realizeaza de catre Ministerul Educatiei Nationale, conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale."

17. La articolul 93, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) In situatii exceptionale, in care hotararile consiliului de administratie nu pot fi luate conform alin. (1), la urmatoarea sedinta cvorumul de sedinta necesar adoptarii este de jumatate plus unu din membrii consiliului de administratie, iar hotararile consiliului de administratie se adopta cu 2/3 din voturilor celor prezenti."

18. La articolul 94 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) elaboreaza, evalueaza, aproba si achizitioneaza, dupa caz, manualele scolare si asigura finantarea conform legii si, in acest sens, este singura autoritate cu competente in domeniu;".

19. La articolul 94 alineatul (2), dupa litera w) se introduc doua noi litere, literele x) si y), cu urmatorul cuprins:
"x) coordoneaza concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor in invatamantul preuniversitar de stat;
y) gestioneaza modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii, documentelor scolare prin controlarea periodica a modului de folosire a acestora de catre institutiile si unitatile de invatamant, avizeza necesarul de formulare solicitat si comanda pentru tiparirea acestora."

20. La articolul 95 alineatul (1), litera m) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"m) monitorizeaza activitatile de constituire si de vacantare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si particular, organizeaza concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul preuniversitar de stat si monitorizeaza concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate organizate de unitatile de invatamant preuniversitar particular."

21. La articolul 96, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In unitatile de invatamant de stat consiliul de administratie este organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) in cazul unitatilor de invatamant de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parintilor; primarul sau un reprezentant al primarului; un reprezentant al consiliului local. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primar;
b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 2 reprezentanti ai consiliului local si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva;
c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre didactice, primarul sau un reprezentant al primarului, 3 reprezentanti ai consiliului local si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva."

22. La articolul 96, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In unitatile de invatamant special de stat, consiliul de administratie este organ de conducere si este constituit din 7, 9 sau 13 membri, astfel:
a) in cazul unitatilor de invatamant special de nivel gimnazial cu un singur rand de clase, consiliul de administratie este format din 7 membri, cu urmatoarea componenta: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanti ai parintilor; presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva. Prevederile prezentului articol se aplica in mod corespunzator si pentru invatamantul prescolar si primar;
b) in cazul in care consiliul de administratie este format din 9 membri, dintre acestia 4 sunt cadre didactice, presedintele consiliului judetean/Consiliului Generl al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia, 2 reprezentanti ai consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si 2 reprezentanti ai parintilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva;
c) in cazul in care consiliul de administratie este format din 13 membri, dintre acestia 6 sunt cadre didactice, presedintele consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau un reprezentant al acestuia, 3 reprezentanti ai consiliului judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti si 3 reprezentanti ai parintilor. Directorul este membru de drept al consiliului de administratie din cota aferenta cadrelor didactice din unitatea de invatamant respectiva."

23. La articolul 96, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: "(3) Consiliul de administratie este organul de conducere al unitatii de invatamant. La sedintele consiliului de administratie participa de drept reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar din unitatea de invatamant, cu statut de observatori. (4) Presedintele consiliului de administratie este directorul unitatii de invatamant. Presedintele conduce sedintele consiliului de administratie si semneaza hotararile adoptate."

24. La articolului 96, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Presedintele consiliului de administratie are obligatia de a convoca reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea de invatamant la toate sedintele consiliului de administratie.
(4^2) La sedintele consiliului de administratie in care se dezbat aspecte privind elevii, presedintele consiliului de administratie are obligatia de a convoca reprezentantul elevilor care participa la sedinta cu statut de observator."

25. La articolul 96 alineatul (7), litera e) se abroga.

26. La articolul 96, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Consiliul de administratie poate emite hotarari in conditiile in care sunt prezenti minimum jumatate plus unu din totalul membrilor, exceptand situatiile prevazute la art. 93 alin. (1). Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a 2/3 din membrii prezenti exceptand situatiile prevazute la art. 93 alin. (1). Hotararile consiliului de administratie care vizeaza personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si altele asemenea, se iau prin vot secret. Membrii consiliului de administratie care se afla in conflict de interese nu participa la vot."

27. La articolul 101, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Statul asigura finantarea de baza pentru toti prescolarii si pentru toti elevii din invatamantul primar, gimnazial, profesional si liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din invatamantul postliceal de stat, precum si, dupa caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregatire pentru examenul national de bacalaureat. Finantarea de baza se face in limitele costului standard per elev/prescolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale."

28. Articolul 106 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 106
Finantarea de baza si finantarea complementara se realizeaza pe baza contractului de management administrativ-financiar incheiat intre directorul unitatii de invatamant preuniversitar si primarul localitatii/primarul de sector in a carei/carui raza teritoriala se afla unitatea de invatamant, respectiv cu presedintele consiliului judetean/primarul de sector, in cazul scolilor speciale."

29. La articolul 111 alineatul (1), dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:
"i) cheltuieli cu eliberarea actelor de studii ale elevilor."

30. La articolul 111, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Autoritatile locale pot efectua din bugetele proprii, pentru imobilele trecute in administrarea lor, cheltuieli pentru intretinerea si functionarea lor, precum si cheltuieli de natura investitiilor."

31. La articolul 112, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea inspectoratele scolare judetene, casele corpului didactic, centrul national de excelenta, centrele recreative si de divertisment, Palatul National al Copiilor, precum si alte unitati din subordinea Ministerului Educatiei Nationale, ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului si sunt administrate de Ministerul Educatiei Nationale, prin inspectoratele scolare judetene si prin consiliile de administratie ale acestor unitati. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitatilor si institutiilor respective si sunt administrate de acestea."

32. La articolul 112, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea palatele si cluburile elevilor, cluburile sportive scolare, ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului si sunt administrate de Ministerul Educatiei Natioanle, prin inspectoratele scolare judetene si prin consiliile de administratie ale acestor unitati. Acestea pot fi trecute din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale, la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului."

33. La articolul 112, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se poate face de catre autoritatile administratiei publice locale numai cu avizul conform al ministrului educatiei nationale. Procedura elaborarii avizului conform si conditiile necesare acordarii acestuia se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale."

34. Articolul 114 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 114
(1) Prezentul titlu reglementeaza structura, functiile din domeniul didactic, organizarea si functionarea invatamantului superior din Romania.
(2) Invatamantul superior este organizat in universitati, academii de studii, institute, scoli de studii superioare si altele asemenea, denumite in continuare institutii de invatamant superior sau universitati.
(3) Institutiile de invatamant superior sunt organizatii furnizoare de educatie care desfasoara activitati de invatamant pe baza de programe de studii autorizate si, dupa caz, acreditate, in conditiile legii, de formare initiala si continua de nivel universitar, programe ce functioneaza pe principiul calitatii necesar pentru satisfacerea increderii beneficiarilor directi si indirecti din societate.
(4) Institutiile de invatamant superior pot fi de stat, particulare sau confesionale. Aceste institutii au personalitate juridica, au caracter nonprofit si sunt apolitice.
(5) Institutiile de invatamant superior sunt persoane juridice de drept public sau, dupa caz, persoane juridice de drept privat si de utilitate publica."

35. La articolul 119, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) In temeiul principiului autonomiei universitare, institutiile de invatamant superior de stat au dreptul sa stabileasca si sa incaseze sumele reprezentand contravaloarea serviciilor de scolarizare pentru persoanele inmatriculate la studii si care au beneficiat anterior gratuit de scolarizare in cadrul unui alt program de studii universitare in cadrul aceluiasi ciclu de studii universitare finantate de la bugetul de stat."

36. La articolul 122, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Initiativa infiintarii institutiei de invatamant superior de stat apartine Guvernului. Initiativa si resursele financiare si materiale necesare infiintarii institutiei de invatamant superior particular si confesional apartin unei persoane fizice, unui grup de persoane fizice, unei fundatii, unei asociatii sau unui cult religios ori altui furnizor de educatie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi, denumit fondator."

37. La articolul 122, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
"(4) Persoanele fizice sau grupul de persoane fizice, precum si persoanele juridice care au avut initiativa infiintarii institutiei de invatamant particular si confesional particular, finalizata prin acreditarea acesteia, isi pastreaza calitatea de fondatori."

38. La articolul 129, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Institutiile de invatamant superior pot infiinta, singure sau prin asociere, societati, fundatii, asociatii, unitati de invatamant preuniversitar, cu aprobarea senatului universitar, conform prevederilor legale. Conditia ca acestea sa se infiinteze este aceea ca ele sa contribuie la cresterea performantelor institutiei si sa nu influenteze negativ in niciun fel activitatile de invatamant, cercetare si consultanta."

39. La articolul 138, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
"(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), in cazuri temeinic justificate, Ministerul Educatiei Nationale poate aproba universitatilor/institutiilor de invatamant superior un numar suplimentar de locuri - in limita a 10% din capacitatea de scolarizare stabilita de ARACIS pentru programul de studii solicitat - destinat scolarizarii cetatenilor europeni si din state terte sau pentru mobilitati academice ale studentilor in baza acordurilor guvernamentale, universitare sau unor programe speciale aprobate, in conditiile legii. Universitatea/Institutia de invatamant superior are obligatia de a informa ARACIS despre suplimentarea de locuri primita.
(7) Inmatricularea pe locurile prevazute la alin. (6) se poate realiza pana cel tarziu la sfarsitul semestrului intai al anului universitar in curs la data aprobarii."

40. La articolul 140, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza, de regula, la forma de invatamant cu frecventa."

41. La articolul 140, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
"(4^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (4) programele de studii universitare de doctorat se pot organiza si la forma de invatamant cu frecventa redusa.
(4^2) Pentru programele de studii universitare de doctorat, obligatiile referitoare la frecventa si frecventa redusa sunt stabilite de catre conducerea universitatii la propunerea Consiliului Studiilor Doctorale, conform unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei Nationale. Granturile multianuale aferente studiilor universitare de doctorat la forma cu frecventa redusa nu includ cuantumul burselor individuale."

42. La articolul 142, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6^1), (6^2) si (6^3), cu urmatorul curprins:
"(6^1) Persoana care a beneficiat gratuit de scolarizare in cadrul unui program de studii universitare finantate de la bugetul de stat are, in conditiile legii, dreptul de a urma un alt program de studii universitare in cadrul aceluiasi ciclu de studii universitare:
a) in regim cu taxa, daca institutia de invatamant superior de stat organizeaza programul si in acest mod;
b) in regim gratuit, cu finantare de la bugetul de stat, in conditiile in care persoana achita contravaloarea serviciilor de scolarizare de care a beneficiat anterior cu finantare de la bugetul de stat, integral sau partial, in cazurile in care programul de studii la care a fost admis este organizat doar cu finantare integrala de la buget.
(6^2) Incasarea sumei reprezentand contravaloarea serviciilor de scolarizare se realizeaza de catre institutia de invatamant superior de stat care a asigurat scolarizarea, aceasta avand totodata dreptul de a stabili ca plata efectiva a sumei sa se realizeze si in transe/rate. Sumele incasate se fac venit la bugetul de stat.
(6^3) Cu ocazia inmatricularii persoana prevazuta la alin. (6^1) prezinta dovada ca a efectuat/efectueaza plata prevazuta la alin. (6^2)."

43. La articolul 142, dupa alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (7^1), (7^2) si (7^3), cu urmatorul cuprins:
"(7^1) Calitatea de student, respectiv student-doctorand se mentine inclusiv pe perioada mobilitatilor interne si internationale. In cazul mobilitatilor academice internationale ale studentilor care vin sa studieze pe cont propriu valutar recunoasterea creditelor transferabile se realizeaza de catre institutiile de invatamant superior, in temeiul autonomiei universitare.
(7^2) Recunoasterea creditelor transferabile in cazul mobilitatilor academice internationale se poate realiza de catre institutiile de invatamant superior numai pentru persoana care dovedeste calitatea de student cu documente relevante emise de catre institutia de invatamant superior pe care a frecventat-o.
(7^3) Conditiile si modul in care se realizeaza mobilitatea academica se stabilesc printr-o metodologie aprobata prin ordin al ministrului educatiei nationale."

44. La articolul 164, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), studentiidoctoranzi la forma de invatamant cu frecventa redusa nu au obligatia de a fi incadrati de catre IOSUD ca asistenti de cercetare sau asistenti universitari, pe perioada determinata."

45. La articolul 171, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
"c) programe postuniversitare de perfectionare."

46. La articolul 173, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua si programe postuniversitare de perfectionare toate acele institutii de invatamant superior care au acreditate cel putin programe de studii universitare de licenta si masterat in domeniul stiintific respectiv.
(2) Programele postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala si programele postuniversitare de perfectionare ale institutiilor de invatamant superior acreditate se desfasoara in baza unui regulament propriu de organizare si desfasurare, aprobat de senatul universitar, in conformitate cu legislatia in vigoare."

47. La articolul 173, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Au dreptul sa participe la programe postuniversitare de perfectionare absolventii care detin diploma de absolvire a invatamantului superior de scurta durata sau diploma de licenta ori echivalenta."

48. La articolul 173, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) La finalizarea programelor postuniversitare de perfectionare, institutia organizatoare elibereaza un certificat de absolvire."

49. La articolul 207, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (2^1) si (2^2), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Functiile de conducere prevazute la alin. (2) reprezinta functii in domeniul didactic a caror desfasurare nu presupune prerogative de putere publica.
(2^2) Functiile prevazute la alin. (2) nu sunt functii publice de autoritate, activitatile din domeniul didactic specifice care se deruleaza prin intermediul acestora sunt, in principal, urmatoarele:
a) indeplinirea misiunii institutiei de invatamant superior de a genera si de a transfera cunoastere catre societate;
b) organizarea derularii programelor de studii al caror element central este asigurarea calitatii in scopul dezvoltarii ersonale, al insertiei profesionale a individului si a satisfacerii nevoii de competenta a mediului socioeconomic;
c) organizarea procesului de obtinere a calificarilor corelate cu nevoile identificate pe piata muncii;
d) gestionarea eficienta a activitatilor de invatamant, cercetare, productie sau transfer cognitiv si tehnologic;
e) realizarea si implementarea de proiecte finantate din surse interne sau externe universitatii;
f) sprijinirea, in mod, adecvat a membrilor comunitatii universitare;
g) derularea de actiuni privind cooperarea internationala a institutiei de invatamant superior;
h) asigurarea libertatii academice a personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, precum si a drepturilor si libertatilor studentilor;
i) respectarea autonomiei universitare, a transparentei deciziilor si activitatilor, a echitatii si eticii universitare;
j) asigurarea si gestionarea resurselor materiale si umane, cu respectarea regimului juridic al conflictelor de interese si a legislatiei in vigoare;
k) asigurarea, la nivelul institutiei de invatamant superior, a conditiilor necesare desfasurarii activitatii de cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, in domeniul stiintelor, al stiintelor ingineresti, al artelor, al literelor, prin asigurarea performantelor si dezvoltarii fizice si sportive, precum si valorificarea si diseminarea rezultatelor acestora in vederea producerii, transmiterii si valorificarii cunoasterii."

50. La articolul 211, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Consiliul de administratie al universitatilor de stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorul general administrativ si un reprezentant al studentilor. In cadrul universitatilor unde salariatii sunt organizati in sindicat, un reprezentant al acestuia participa, in calitate de observator, la sedintele consiliului de administratie."

51. La articolul 213, alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(4) Mandatul senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al senatului universitar este de 4 ani. Pentru studenti, durata mandatului se reglementeaza prin Carta universitara.
......
(7) Durata mandatului de rector este de 4 ani. O persoana nu poate ocupa functia de rector la aceeasi institutie de invatamant superior pentru mai mult de doua mandate succesive, complete."

52. La articolul 214, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In cazul vacantarii unui loc in functiile de conducere, se procedeaza la alegeri partiale, in cazul directorului de departament, sau se organizeaza concurs public, potrivit Cartei universitare, in termen de maximum 3 luni de la data vacantarii. Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevazute la art. 209 alin. (1), stabilita cu ocazia alegerilor generale, se mentine valabila."

53. La articolul 227 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) fondate din initiativa si cu resursele materiale si financiare ale unei persoane fizice, ale unui grup de persoane fizice, ale unei fundatii sau asociatii, ale unui cult religios ori ale unui alt furnizor de educatie, recunoscut ca atare potrivit prevederilor prezentei legi;".

54. La articolul 227, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Structurile universitatilor particulare si confesionale particulare, atributiile, durata mandatelor, precum si alte considerente legate de statutul acestora sunt stabilite de Carta universitara, avizata de fondatori si aprobata de senatul universitar. Deciziile in acest sens apartin universitatii."

55. La articolul 227, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Deciziile universitatilor particulare si confesionale particulare care privesc structurile si functiile de conducere, atributiile si durata mandatelor, precum si alte considerente legate de statutul acestora pot fi desfiintate prin hotarari ale instantelor judecatoresti.
(5) Prin Carta universitara, universitatea isi poate stabili functii onorifice, precum si structuri consultative formate din reprezentanti ai mediului economic si personalitati din mediul academic, cultural si profesional extern."

56. La articolul 236 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) finalizarea masterului didactic cu durata de 2 ani sau pregatirea in cadrul programelor de formare psihopedagogica de nivel I si II realizata prin departamentele de specialitate din cadrul institutiilor de invatamant superior;
c) stagiul practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, de regula sub coordonarea unui profesor mentor."

57. La articolul 236, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), formarea personalului din educatia anteprescolara pentru functia de educator-puericultor, a celui din invatamantul prescolar si primar pentru functiile de educatoare/educator si invatatoare/invatator se realizeaza prin liceele pedagogice, iar a maistrilor-instructori si a antrenorilor prin unitati de invatamant tertiar nonuniversitar."

58. La articolul 238, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Studentii si absolventii de invatamant superior care opteaza pentru profesiunea didactica au obligatia sa absolve cursurile unui master didactic cu durata de 2 ani ori programele de formare psihopedagogica de nivel I, respectiv II, acreditate conform legii."

59. La articolul 238, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Programele de formare psihopedagogica de nivel I si II pot fi urmate pe parcursul studiilor universitare de licenta, respectiv master sau in regim postuniversitar.
(1^2) Programele de formare psihopedagogica pentru functiile didactice de educator-puericultor, educatoare, invatator, antrenor si maistru-instructor se aproba de Ministerul Educatiei Nationale si se desfasoara in liceele cu profil pedagogic. Pentru absolventii liceelor pedagogice si colegiilor universitare de institutori se considera indeplinita conditia de formare psihopedagogica de nivel I.
(1^3) Absolventilor care au finalizat cu diploma de licenta/absolvire studii universitare de lunga sau scurta durata pana in anul 2005 li se considera indeplinita conditia de formare psihopedagogica de nivel I si II, daca prin foaia matricola fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie scolara, pedagogie, metodica predarii specialitatii si practica pedagogica la specialitatea inscrisa pe diploma de licenta/absolvire."

60. La articolul 238, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(6) Pregatirea psihopedagogica se finalizeaza prin obtinerea diplomei de master didactic ori a certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogica.
(7) Planurile de invatamant ale studiilor universitare de licenta in specialitatea pedagogia invatamantului primar si prescolar sunt elaborate pe baza standardelor profesionale stabilite de Ministerul Educatiei Nationale. Pentru absolventii studiilor universitare de licenta in specialitatea pedagogia invatamantului primar si prescolar se considera indeplinita conditia de formare psihopedagogica de nivel I."

61. La articolul 239, alineatele (1), (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Efectuarea stagiului practic prevazut la art. 236 alin. (1) lit. c) este conditionata de obtinerea diplomei de licenta si a diplomei de master didactic sau a certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogica de nivel I ori II.
(2) Pregatirea practica din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogica se realizeaza in baza unor acorduri-cadru incheiate intre unitatile/institutiile de invatamant care asigura formarea initiala si inspectoratele scolare.
......
(5) Pregatirea practica din cadrul masterului didactic sau al programelor de formare psihopedagogica se poate derula sub forma unei perioade de stagiu in strainatate in cadrul unui program al Uniunii Europene - componenta dedicata formarii initiale a profesorilor - perioada certificata prin documentul Europass Mobilitate."

62. La articolul 240, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Ocuparea unei functii didactice pentru perioada stagiului practic cu durata de un an scolar se realizeaza prin concurs pe posturi/catedre vacante/rezervate."

63. La articolul 247, literele b), c), d), f) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) in invatamantul prescolar: educator/educatoare, institutor/institutoare, profesor pentru invatamant prescolar - se normeaza cate un post pentru fiecare grupa de copii; in institutiile cu program prelungit sau saptamanal, personalul didactic se normeaza pe ture;
c) in invatamantul primar: invatator/invatatoare, institutor/institutoare, profesor pentru invatamant primar - se normeaza cate un post pentru fiecare clasa de elevi;
d) in invatamantul gimnazial, profesional, liceal si tertiar nonuniversitar: profesor, profesor de instruire practica, maistruinstructor;
......
f) in invatamantul special si in comisiile de expertiza complexa: educatoare/educator, educatoare/educator de sprijin, invatator-educator, invatator itinerant si de sprijin, invatator, maistru-instructor, institutor, profesor itinerant si de sprijin, profesor educator, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, psiholog, psihopedagog, logoped, profesor de psihodiagnoza si kinetoterapeut - se normeaza cate un post la fiecare grupa/clasa; profesor, profesor de educatie speciala si profesor preparator nevazator;
......
k) pentru realizarea de activitati extrascolare: invatator/invatatoare, institutor/institutoare, profesor pentru invatamant primar, profesor, maistru-instructor, antrenor, profesor-antrenor;".

64. La articolul 247, literele b^1) si c^1) se abroga.

65. La articolul 248, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru ocuparea functiilor didactice prevazute la art. 247 este necesara efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, in functia didactica corespunzatoare studiilor, de regula sub indrumarea unui profesor mentor, si trebuie indeplinite urmatoarele conditii minime de studii:
a) pentru ocuparea functiilor didactice de educatorpuericultor, educator/educatoare, invatator/invatatoare - absolvirea cu diploma a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, cu specializarea corespunzatoare fiecarei functii didactice;
b) pentru ocuparea functiei didactice de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale/unui colegiu din invatamantul tertiar nonuniversitar/unei scoli de maistri in domeniu si absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogica de nivel I sau indeplinirea conditiei prevazute la art. 238 alin. (1^2);
c) pentru ocuparea functiei de institutor/institutoare - absolvirea cu examen de diploma a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmata de absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior de scurta durata ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs in domeniul psihopedagogic si metodic specific;
d) pentru ocuparea functiei de profesor pentru invatamant prescolar - absolvirea cu diploma de licenta a specializarii «Pedagogia invatamantului primar si prescolar» sau absolvirea cu diploma a liceului pedagogic cu specializarile «educatoare» si «educatoare/invatator» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor scoli echivalente si absolvirea unei institutii de invatamant superior cu diploma de licenta;
e) pentru ocuparea functiei de profesor pentru invatamant primar - absolvirea cu diploma de licenta a specializarii «Pedagogia invatamantului primar si prescolar» sau absolvirea cu diploma a liceului pedagogic cu specializarile «invatator» si «educatoare/invatator» ori a colegiului universitar de institutori sau a altor scoli echivalente si absolvirea unei institutii de invatamant superior cu diploma de licenta;
f) pentru ocuparea functiilor de profesor in invatamantul gimnazial sau profesional, profesor de instruire practica, profesor in palatele si cluburile elevilor, profesor-antrenor in cluburile sportive scolare, profesor documentarist - absolvirea cu examen de licenta ori examen de absolvire a unei institutii de invatamant superior sau a unui colegiu pedagogic in profilul postului sau absolvirea cu diploma a ciclului I de studii universitare de licenta sau a ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia finalizarii cu certificat a programului de formare psihopedagogica de nivel I ori a indeplinirii conditiei prevazute la art. 238 alin. (1^2) sau alin. (7);
g) pentru ocuparea functiilor de profesor in invatamantul liceal si tertiar nonuniversitar - absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau echivalenta acesteia in profilul postului ori absolvirea cu diploma a ciclului II de studii universitare de masterat in profilul postului, cu conditia finalizarii cu certificat a programului de formare psihopedagogica de nivel I si de nivel II sau indeplinirea conditiei prevazute la art. 238 alin. (1^2) sau alin. (7) si finalizarea cu certificat a programului de formare psihopedagogica de nivel II."

66. La articolul 248, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Ocuparea functiilor didactice prevazute la alin. (1) lit. f) si g) se poate realiza si in conditiile efectuarii unui stagiu practic cu durata de un an scolar, realizat intr-o unitate de invatamant, in functia didactica corespunzatoare studiilor, si indeplinirii cumulativ a urmatoarele conditii minime de studii:
a) absolvirea cu diploma a studiilor universitare de licenta in profilul postului;
b) absolvirea unui program de studii de master didactic cu durata de 2 ani."

67. La articolul 248, alineatul (3) se abroga.

68. La articolul 248, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Pentru ocuparea functiei didactice de antrenor in cluburile sportive scolare, in palatele si in cluburile copiilor - absolvirea cu diploma a unui liceu si a unei scoli de antrenori, scoli postliceale ori a unui colegiu de invatamant tertiar nonuniversitar sau superior de profil, cu specializarea in ramura de sport respectiva, si absolvirea cu certificat a programului de formare psihopedagogica de nivel I sau indeplinirea conditiei prevazute la art. 238 alin. (1^2)."

69. La articolul 252, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
"(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru solutionarea restrangerii de activitate/pretransfer consimtit intre unitatile de invatamant pot participa cadre didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar de stat si cadre didactice titulare din invatamantul preuniversitar particular daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt cadre didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particulare acreditate, in baza concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante in invatamantul preuniversitar de stat;
b) sunt cadre didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate/autorizate transferate/ pretransferate din invatamantul preuniversitar de stat;
c) sunt cadre didactice titulare in unitati de invatamant preuniversitar particular acreditate si au obtinut nota/media de cel putin 7 la un concurs national unic de titularizare in invatamantul preuniversitar de stat in ultimii 6 ani."

70. La articolul 254, alineatele (3), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat cu personal didactic de predare incadrat cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau perioada determinata se organizeaza conform art. 89 alin. (1). Concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din invatamantul preuniversitar de stat cu personal incadrat in regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat se organizeaza la nivelul unitatilor de invatamant.
(4) Incadrarea unitatilor de invatamant cu personal didactic, vacantarea posturilor didactice/catedrelor, ocuparea posturilor didactice/catedrelor, organizarea concursurilor pe posturi didactice/catedre si angajarea personalului didactic se realizeaza conform metodologiei-cadru prevazute la art. 89.
(5) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant stabileste posturile didactice/catedrele disponibile pentru angajare pe perioada nedeterminata sau determinata si statutul acestora: vacante, rezervate."

71. La articolul 254 alineatul (8), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) probra practica sau inspectie speciala la clasa si proba scrisa in cadrul concursului prevazut la art. 89, la angajarea personalului didactic de predare cu contract individual de munca, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educatiei Nationale;".

72. La articolul 254, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
"(8^1) Candidatul care solicita angajarea cu contract individual de munca pe un post didactic/o catedra cu predare in alta limba decat cea in care si-a facut studiile superioare sustine, in fata unei comisii de specialitate, un test de cunoastere a limbii in care urmeaza sa faca predarea."

73. La articolul 254, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) In invatamantul preuniversitar de stat inspectoratele scolare organizeaza concursul pentru ocuparea posturilor didactice si catedrelor, prevazut la alin. 8 lit. a), conform statutului acestor posturi didactice si catedre, stabilit in conditiile alin. (5). In invatamantul preuniversitar particular concursul pentru ocuparea posturilor didactice si catedrelor este organizat conform prevederilor art. 89 alin. (2)."

74. La articolul 254, dupa alineatul (9) se introduc patru noi alineate, alineatele (9^1), (9^2), (9^3) si (9^4), cu urmatorul cuprins:
"(9^1) Unitatile de invatamant preuniversitar organizeaza concursul prevazut la alin. 8 lit. b), conform statutului acestor posturi didactice si catedre, stabilit in conditiile alin. (5).
(9^2) Subiectele pentru proba scrisa la concursul national organizat de inspectoratele scolare se stabilesc de Ministerul Educatiei Nationale. Subiectele pentru concursurile organizate de unitatile de invatamant particulare se stabilesc de catre acestea, pe baza programelor specifice aprobate de Ministerul Educatiei Nationale.
(9^3) La concursul national organizat de inspectoratele scolare, lucrarile scrise pentru ocuparea posturilor vacante din invatamantul preuniversitar se evalueaza de comisii, pe specialitati, in centre de evaluare stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.
(9^4) Contestatiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate organizat de inspectoratul scolar se adreseaza inspectoratului si se solutioneaza prin reevaluarea lucrarilor in cauza de catre comisii, pe specialitati, in centrele stabilite de Ministerul Educatiei Nationale. Din comisiile de solutionare a contestatiilor nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucarilor. Hotararea acestor comisii este definitiva."

75. La articolul 254, alineatul (10) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant particular, care organizeaza concurs de ocupare a posturilor didactice, aproba comisia de concurs. Din comisia de concurs compusa din cadre didactice face parte in mod obligatoriu si un reprezentant al inspectoratului scolar. In situatia in care concursul se organizeaza in consortii scolare sau in asocieri temporare la nivel local, judetean sau interjudetean comisiile sunt aprobate de consiliile de administratie ale unitatilor de invatamant particulare respective."

76. La articolul 254, dupa alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (10^1), cu urmatorul cuprins:
"(10^1) Contestatiile privind rezultatele concursului din invatamantul particular se adreseaza unitatii de invatamant organizatoare. Comisia care le analizeaza este alcatuita din alti membri decat cei care au corectat in concurs lucrarile in cauza. Hotararea comisiei de contestatii este definitiva."

77. La articolul 254, alineatele (11), (13), (14), (15), (16), (18) si (19) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(11) In invatamantul preuniversitar de stat, validarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice se face de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar. Angajarea pe post a personalului didactic cu contract individual de munca se face de directorul unitatii de invatamant, pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general.
......
(13) Candidatii care au dobandit definitivarea in invatamant, cadre didactice cu drept de practica, si au ocupat un post didactic vacant, prin concurs national, organizat in conditiile metodologiei prevazute la art. 89, sunt titulari in invatamantul preuniversitar. Pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, directorul unitatii de invatamant incheie cu acestia contractul individual de munca pe perioada nedeterminata.
(14) Pentru candidatii care nu au dobandit definitivarea in invatamant, cadre didactice debutante, si au ocupat un post didactic vacant, prin concurs national, organizat in conditiile metodologiei prevazute la art. 89, directorul unitatii de invatamant incheie contractul individual de munca pe o perioada de cel mult un an scolar. In situatia in care acesti candidati promoveaza examenul pentru definitivarea in invatamant, consiliul de administratie modifica durata contractului individual de munca din perioada determinata in perioada nedeterminata.
(15) Candidatii care au ocupat prin concurs national, in conditiile metodologiei, un post didactic/o catedra vacant(a) publicat(a) pentru angajare pe perioada determinata sau un post didactic/o catedra rezervat(a), pe baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul scolar general, incheie contract individual de munca pe o perioada de cel mult un an scolar, respectiv pana la revenirea titularului pe post, cu directorul unitatii de invatamant. Consiliul de administratie al unitatii de invatamant poate decide prelungirea contractului individual de munca si in anul scolar urmator, in conditiile prevazute de metodologia-cadru prevazuta la art. 89 alin. (1).
(16) Cadrele didactice asociate si pensionate care au ocupat un post didactic/o catedra vacant(a)/rezervat(a) prin concursul prevazut la alin. (8) lit. b) incheie contract individual de munca in regim de plata cu ora cu directorul unitatii de invatamant.
......
(18) Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar participa cu statut de observator la toate etapele de organizare si desfasurare a concursurilor organizate de inspectoratul scolar sau de unitatile de invatamant.
(19) Posturile didactice/catedrele ramase neocupate prin concurs sau vacantate in timpul anului scolar se ocupa pe perioada determinata, prin detasare, prin plata cu ora, pana la sfarsitul anului scolar ori pana la revenirea pe post a cadrului didactic care a beneficiat de rezervarea postului/catedrei. In situatia in care posturile didactice nu pot fi astfel ocupate pana la inceperea cursurilor, inspectoratele scolare organizeaza, la nivel judetean, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului didactic calificat. In mod exceptional, pana la inceperea cursurilor, inspectoratele scolare pot organiza testari prin interviu si lucrare scrisa, in profilul postului solicitat, in vederea angajarii cu contract individual de munca pe perioada determinata a personalului fara studii corespunzatoare postului."

78. La articolul 254, dupa alineatul (19) se introduce un nou alineat, alineatul (19^1), cu urmatorul cuprins:
"(19^1) Posturile didactice/catedrele vacantate pe parcursul anului scolar se ocupa la nivelul unitatii de invatamant conform unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educatiei natioanle."

79. La articolul 257, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Concursul pentru ocuparea functiilor de director si de director adjunct se organizeaza de catre inspectoratul scolar.
(3) In urma promovarii concursului, directorul incheie contract de management administrativ-financiar cu primarul/ primarul de sector al unitatii administrativ-teritoriale, respectiv presedintele consiliului judetean pe raza caruia se afla unitatea de invatamant."

80. La articolul 258, alineatele (1), (3), (4), (5) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Inspectoratul scolar numeste comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director, respectiv de director adjunct al unitatii de invatamant preuniversitar, unitatii conexe a invatamantului preuniversitar, unitatii de invatamant pentru activitati extrascolare. Comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director/director adjunct este formata din 5-7 membri, din care un reprezentant al inspectoratului scolar/al municipiului Bucuresti, cadre didactice si reprezentanti ai autoritatilor publice locale propusi de consiliul de administratie al unitatii de invatamant pentru care se organizeaza concurs. In cazul unitatilor de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director/director adjunct sunt inclusi, in calitate de membri, in locul reprezentatilor autoritatilor publice locale, delegati ai ministerului de resort. In cazul Palatului National al Copiilor, in comisia de concurs este numit un inspector de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei Nationale. La concursul pentru ocuparea functiei de director/director adjunct participa de drept reprezentanti ai organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate invatamant preuniversitar si un reprezentant al parintilor, cu statut de observatori.
......
(3) Consiliul de administratie al inspectoratului scolar valideaza rezultatele concursului de ocupare a functiilor de director/director adjunct si solutioneaza eventualele contestatii.
(4) Modelul-cadru al contractului de management administrativ-financiar este stabilit prin ordin al ministrului educatiei natioanle.
(5) Directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant de stat poate fi eliberat din functie la propunerea motivata a consiliului de administratie al inspectoratului scolar/al municipiului Bucuresti, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administratie al unitatii de invatamant sau la propunerea consiliului profesoral, cu votul a 2/3 dintre membri. In aceasta ultima situatie este obligatorie realizarea unui audit de catre inspectoratul scolar. Rezultatele auditului se analizeaza in consiliul de administratie al inspectoratului scolar. In functie de hotararea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, inspectorul scolar general emite decizia de eliberare din functie a directorului/directorului adjunct al unitatii de invatamant.
......
(7) In cazul vacantarii functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar, conducerea interimara este asigurata, pana la organizarea concursului, dar nu mai tarziu de sfarsitul anului scolar, de un cadru didactic titular, numit prin detasare in interesul invatamantului, prin decizia inspectorului scolar general, cu avizul consiliului de administratie al inspectoratului scolar si cu acordul scris al persoanelor solicitate."

81. La articolul 258, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Inspectorul scolar general emite decizia de numire in functia de director, respectiv de director adjunct."

82. La articolul 262 alineatul (1), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) activitati de dirigentie."

83. La articolul 262 alineatul (3), literele a), b), d), e) si f) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru invatamantul prescolar pentru fiecare grupa cu program normal, constituita in educatia timpurie;
b) un post de invatator/invatatoare sau de institutor/ institutoare ori de profesor pentru invatamantul primar pentru fiecare clasa din invatamantul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;
......
d) 24 de ore pe saptamana pentru profesorii de instruire practica si maistrii-instructori;
e) pentru personalul didactic din invatamantul special, norma didactica se stabileste astfel: invatatori si profesori la predare - 16 ore pe saptamana; invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor si profesor pentru instruire practica - 20 de ore pe saptamana;
f) un post pentru personalul didactic din invatamantul special integrat, pentru cel din centrele logopedice interscolare, pentru personalul didactic itinerant si de sprijin, pentru personalul didactic din invatamantul special prescolar, pentru profesori care efectueaza terapiile specifice, profesori pentru cultura fizica medicala, kinetoterapie, educatia psihomotrica si altele, in functie de tipul si gradul de deficienta, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale;".

84. La articolul 262, alinetul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Norma didactica de predare-invatare-evaluare prevazuta la alin. (3) lit. c), d) si e) pentru personalul didactic de predare si de instruire practica cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, si cel din corpul profesorilor mentori se poate reduce cu 2 ore saptamanal, fara diminuarea salariului, cu incadrarea in bugetul aprobat."

85. La articolul 262, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
"(5) Norma didactica se poate reduce ca urmare a solicitarii cadrului didactic, adresata directorului scolii.
(6) Personalul didactic de predare si de instruire practica, care beneficiaza de reducerea normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activitatii in regim de plata cu ora sau cumul de norme, doar dupa efectuarea normei complete, prevazute la alin. (3) lit. c), d) si e)."

86. La articolul 284, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control se pensioneaza pentru limita de varsta, anticipat si anticipat partial, la data incheierii anului scolar in care implineste varsta standard de pensionare sau, dupa caz, in situatia pensiei anticipate si anticipate partiala, varsta standard redusa cu cel mult 5 ani."

87. La articolului 284, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul personalului didactic care se pensioneaza in conditiile alin. (2), contractul individual de munca inceteaza de drept la data comunicarii deciziei de admitere a cererii de pensionare."

88. La articolul 284, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta standard de pensionare, anual, la cerere, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale."

89. La articolul 284, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) Personalul didactic de predare titular din invatamantul preuniversitar mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta standard de pensionare, prevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii, in conditiile alin. (6) sau reincadrat in functia de personal didactic, in conditiile alin. (7), poate fi numit prin detasare in interesul invatamantului in functii vacante de conducere sau de indrumare si control, neocupate prin concurs, in conditiile legii."

90. La articolul 289, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazul in care institutiile de invatamant superior nu pot acoperi normele cu titulari, pot hotari mentinerea calitatii de titular in invatamant si/sau in cercetare, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate, pe baza evaluarii anuale a performantelor academice, dupa o metodologie stabilita de senatul universitar."

91. Articolul 291 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 291
(1) Personalul din invatamantul superior este format din personal didactic si personal nedidactic.
(2) Personalul didactic este format din personalul didactic de predare/cercetare, personal didactic auxiliar/cercetare din universitati, biblioteci universitare si biblioteci centrale universitare.
(3) Prin personal didactic si de cercetare, in sensul prezentei legi, se intelege personalul care detine, in mod legal, unul dintre titlurile universitare sau de cercetare prevazute de prezenta lege, care apartine unei institutii de invatamant superior si care desfasoara activitati didactice si/sau de cercetare.
(4) In raport cu relatiile de munca stabilite cu institutia de invatamant superior, personalul didactic poate fi: titular sau asociat. In raport cu participarea la procesul didactic si cu gradul de pregatire profesionala, personalul didactic poate fi: personal didactic sau personal didactic auxiliar.
(5) Prin personal didactic titular se intelege personalul didactic care ocupa o functie didactica intr-o universitate, obtinuta prin concurs, pe o perioada nedeterminata, precum si personalul didactic mentinut conform prevederilor art. 289 alin. (6), in conditiile legii. Personal didactic titular este si personalul didactic care beneficiaza de rezervare de post, in conditiile legii. Cadrele didactice si de cercetare angajate pe perioada determinata au statut de cadru didactic si de cercetare asociat.
(6) Calitatea de titular exista numai in raport cu o singura institutie de invatamant superior sau cu o singura institutie de cercetare-dezvoltare; cand un cadru didactic desfasoara activitati didactice sau de cercetare stiintifica in mai multe institutii de invatamant superior ori de cercetare-dezvoltare, calitatea de titular poate fi numai la una dintre ele, iar in celelalte, calitatea este de cadru didactic sau de cercetator asociat.
(7) Functiilor de cercetare-dezvoltare din universitati si personalului care le ocupa li se aplica prevederile Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetaredezvoltare.
(8) In cazul desfiintarii unei unitati de invatamant superior de stat, personalul astfel disponibilizat beneficiaza de salarii compensatorii, conform legislatiei in vigoare."

92. La articolul 303, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Contractele de munca ale personalului didactic si de cercetare includ asumarea de catre angajat a unor standarde minimale ale rezultatelor activitatilor didactice si de cercetare, aprobate de catre senatul universitar, si clauze privind sanctionarea angajatului in conditiile neindeplinirii acestor standarde minimale, in conformitate cu legislatia in vigoare."

93. La articolul 304, dupa alineatul 16 se introduc doua noi alineate, alineatele (17) si (18), cu urmatorul cuprins:
"(17) Personalul din invatamantul superior poate beneficia, in conditiile legii, de drepturile conferite personalului din invatamantul preuniversitar prin art. 264 alin. (1), art. 268 alin. (1), art. 274 alin. (1), art. 276, art. 277 si art. 278, pe baza aprobarii senatului universitar.
(18) Universitatile pot acorda din venituri proprii ajutoare pentru salariati."

94. La articolul 342, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Autoritatea Nationala pentru Calificari infiinteaza Centrul National de Acreditare ca structura fara personalitate juridica cu scopul de a autoriza centrele de evaluare a competentelor profesionale, precum si pentru a acredita centre de evaluare si organisme de evaluare. Regulamentul de organizare si functionare a Centrului National de Acreditare se aproba prin ordin al ministrului educatiei nationale."

95. La articolului 342, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Pentru realizarea autorizarii si acreditarii prevazute la alin. (4), Centrul National de Acreditare foloseste, in conditiile legii, evaluatori externi care elaboreza rapoarte de evaluare in acest scop."

96. La articolul 352, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
"(2) Pentru punerea in aplicare a prevederilor alin. (1), precum si pentru facilitarea corelarii sistemului de invatamant cu piata muncii, se infiinteaza si vor functiona, in toate institutiile de invatamant superior, centre de consiliere si orientare in cariera pentru elevii din anii terminali, studenti si absolventi, in cadrul carora vor functiona unitati de analiza si gestiune previzionala a solicitarilor pietei muncii.
(3) Metodologia privind organizarea si functionarea acestor centre se aproba prin ordin al ministrului."


97. La anexa, dupa punctul 33 se introduce un nou punct, punctul 33^1, cu urmatorul cuprins:
"33^1. Mobilitatea academica a studentilor reprezinta dreptul studentilor si studentilor-doctoranzi de a li se recunoaste creditele transferabile dobandite, in conditiile legii, la alte institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate. Mobilitatea academica a studentilor poate fi interna sau internationala si, dupa caz, definitiva sau temporara. Mobilitatea definitiva se face dupa o procedura aprobata prin ordin al ministrului."

Art. II
Articolul 1 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 776 din 12 decembrie 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza modalitatea de efectuare a stagiului pentru absolventii de invatamant superior, in scopul:
a) asigurarii tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii;
b) consolidarii competentelor si abilitatilor profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca in vederea integrarii in munca;
c) dobandirii de experienta si vechime in munca;
d) dobandirii de vechime in specialitate, dupa caz.
(2) Durata perioadei de stagiu este de 6 luni, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale.
(3) Angajatorii care opteaza pentru organizarea de stagii pentru absolventii de invatamant superior sunt obligati sa respecte prevederile prezentei legi."

Art. III
(1) Bunurile imobile preluate, conform Ordonantei Guvernului nr. 16/2010 privind preluarea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de Teren - CNRRS, aflat in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila URBAN-INCERC, aflat in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin procedura comasarii prin absorbtie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 183/2011, din administrarea sau, dupa caz, din proprietatea Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de Teren - CNRRS raman in patrimoniul INCD URBANINCERC.
(2) Bunurile mobile primite, in mod gratuit cu titlu de donatie, in perioada 2002-2008, in cadrul Proiectului JICA de Reducere a Riscului Seismic pentru Constructiile din Romania finantat de Agentia de Cooperare Internationala a Japoniei - JICA, se transmit de la URBAN-INCERC, cu titlu gratuit, in scopul desfasurarii activitatii de cercetare in domeniul evaluarii riscului seismic, in patrimoniul Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.
(3) Regimul juridic al bunurilor prevazute la alin. (2) este cel stabilit la momentul donatiei.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 81/2016 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 81/2016
Legea 6/2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011
Legea 194/2015 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000
Legea 95/2015 privind modificarea art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 95/2015
OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei
Ordin 4553/2014 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de
Legea 96/2014 pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Lege nr. 96/2014
Ordin 3289/2014 privind aprobarea calendarului sesiunii speciale a examenului de bacalaureat ? 2014 pentru absolventii de liceu participanti la loturile nationale largite ce se pregatesc pentru olimpiadele si concursurile internationale
OUG 16/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta 16/2014
Legea privind protectia si promovarea drepturilor copilului, legea nr. 272/2004
OUG 117/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 si pentru luarea unor masuri in domeniul invatamantului. Ordonanta de urgenta nr. 117/2013
Ordin 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2013
Ordin 5037/2013 privind corespondenta intre domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat si domeniile de doctorat
Legea 206/2013 pentru completarea art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 206/2013
Legea 62/2013 pentru modificarea alin. (3) al art. 96 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011. Lege nr. 62/2013
OUG 14/2013 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 14/2013
HG 1252/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara
OUG 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011. Ordonanta de urgenta nr. 21/2012
OUG 20/2012 privind prorogarea termenului prevazut la art. V din OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica
Ordin nr. 3794/2012 privind structura anului scolar 2012 - 2013. Structura anului scolar 2012 - 2013
Produse inovative in turismul national si international
Flavia Oltean, Manuela Rozalia Gabor

Pret: 54.9 lei
46.67 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
55 useri online

Useri autentificati: