DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli. Ordonanta de urgenta 49/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 650 din 12 septembrie 2012

Potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu anul scolar 2012-2013 grupul-tinta alcatuit in prezent din elevii claselor I-VIII se extinde prin includerea clasei pregatitoare.

Avand in vedere scrisoarea Comisiei Europene Ares (2012) 175.182 din 15 februarie 2012, prin care se solicita Romaniei argumente privind capacitatea de absorbtie a fondurilor europene solictate pentru programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli aferent anului scolar 2012-2013, in valoare de 9.790.748 euro, si scrisoarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale din 24 februarie 2012, prin care se angajeaza sa modifice legislatia in vigoare in scopul cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene,
intrucat noul cadru legislativ trebuie sa fie in vigoare inainte de inceperea noului an scolar pentru ca si elevii din clasa pregatitoare sa poata beneficia de drepturile instituite prin aceasta ordonanta de urgenta si pentru a permite, de asemenea, aplicabilitatea in timp util a actelor subsecvente,
aceasta constituie o situatie extraordinara, in conformitate cu art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, care impune adoptarea actului normativ sub forma ordonantei de urgenta, iar neadoptarea actului normativ nu va permite elevilor din clasa pregatitoare sa beneficieze de drepturile instituite de acest act, ceea ce in final va conduce la o rata de absorbtie redusa a fondurilor Uniunii Europene,
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Incepand cu anul scolar 2012-2013, fructele proaspete distribuite elevilor, perioada si frecventa distributiei, limita valorii zilnice/elev, precum si fondurile necesare pentru distributia de fructe se stabilesc si se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia preturilor si tarifelor. Limita valorica cuprinde pretul integral de achizitie a fructelor proaspete, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, cheltuielile de transport, distributie si depozitare a acestora, dupa caz.
......
(4) Caietele de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor proaspete se elaboreaza de consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, cu respectarea ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind furnizarea fructelor proaspete, ce se va elabora in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, si cu incadrarea in limita fondurilor aprobate anual prin hotarare a Guvernului, potrivit dispozitiilor alin. (2)."

2. La articolul 1, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Incepand cu anul scolar 2012-2013, de prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza si elevii din clasa pregatitoare, prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3
(1) Incepand cu anul scolar 2012-2013, sumele aferente acordarii drepturilor prevazute la art. 1 alin. (1) si (6) se suporta din bugetele locale ale judetelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(2) Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta se acorda sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, pentru bugetele locale, avandu-se in vedere sumele aprobate prin hotarare a Guvernului potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (5).
(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata acordate potrivit dispozitiilor alin. (2) ramase neutilizate la sfarsitul exercitiului bugetar se regularizeaza cu bugetul din care au fost acordate."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
In cazul utilizarii sumelor prevazute la art. 3 alin. (2), consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti vor solicita sprijin financiar de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, prin depunerea unei cereri de plata la centrele judetene ale Agentiei, in vederea recuperarii sumelor utilizate cu aceasta destinatie."

5. La articolul 5, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Consiliile judetene si consiliile lcoale ale sectoarelor municipiului Bucuresti sunt responsabile de organizarea procedurilor de achizitie publica, desemnarea castigatorilor, incheierea contractelor cu furnizorii, monitorizarea si controlul distributiei fructelor proaspete.
(2) Fructele proaspete, transportul si distributia acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de catre consiliile judetene si de consiliile lcoale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata acordate cu aceasta destinatie de la bugetul de stat, avandu-se in vedere numarul de elevi beneficiari comunicat de inspectoratele scolare judetene, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
......
(4) Ordonatorii principali de credite pentru efectuarea platilor catre furnizori sunt presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti.
(5) Plata fructelor proaspete si a serviciilor contractate se efectueaza la solicitarea furnizorilor de fructe proaspete si de servicii, pe baza documentelor de receptie calitativa si cantitativa, intocmite si aprobate de directorii untiatilor de invatamant."

6. La articolul 6, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordonatorii principali de credite si directorii unitatilor de invatamant raspund in mod direct de asigurarea conditiilor de primire, receptie si distributie a fructelor proaspete, precum si de confirmarea documentelor care stau la baza platii acestora.
(3) Presedintii consiliilor judetene, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia de a urmari si a verifica buna desfasurare a procesului de aprovizionare, iar directorii unitatilor de invatamant raspund de respectarea conditiilor de igiena privind distributia fructelor proaspete catre elevi."

7. La articolul 9, alineatul (1), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se constituie ca solicitanti de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete in scoli. In acest sens depun inainte de inceperea anului scolar, la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, angajamente scrise conform carora:
a) distribuie numai fructele proaspete stabilite potrivit art. 1 alin. (2) si numai elevilor prevazuti la art. 1 alin. (1) si (6), cu nominalizarea unitatilor de invatamant;".

8. La articolul 12, alinatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(9) Consiliile judetene si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti au obligatia transmiterii tuturor datelor solicitate, referitoare la programul de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Sanatatii si catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, dupa caz."

Art. II
Pentru anul scolar 2012-2013, angajamentele prevazute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se depun in termen de 15 zile lucratoare de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020
OUG 12/2017 pentru modificarea si completarea OUG 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 12/2017
Ordin 5232/2015 privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar
Structura anului scolar 2014-2015. Ordin 3637/2014 privind structura anului scolar 2014-2015
Legea 96/2014 pentru completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000. Lege nr. 96/2014
Hotararea 546/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007
Legea 174/2013 privind aprobarea OUG 49/2012 pentru modificarea si completarea OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli
Ordin nr. 35/2013 pentru completarea Ordinului 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri ale Ministerului Afacerilor Interne
HG 1154/2012 privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev si a fondurilor necesare pentru distributia fructelor, precum si a modalitatii de implementare efectiva si de gestionare la
Ordin nr. 243/2012 privind furnizarea fructelor proaspete in scoli
Ordin privind modificarea anexei nr. 4 la Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de invatamant de stat si particulare autorizate/acreditae, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru
Structura anului scolar 2011- 2012. Ordinul nr. 4292/2011 privind structura anului scolar 20112012
Ordinul 3890/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic international elevilor premiati la olimpiadele scolare internationale
Ordin nr. 37/2011 privind stabilirea indicatorilor pentru realizarea evaluarii programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli si a obligatiilor evaluatorului
Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011
Legea 195/2010 pentru aprobarea OUG nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli. Lege nr. 195/2010
Ordin 85/2010 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a fructelor in scoli
OUG 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli
Ordin nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si a principiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti
Norma de incadrare, activitate si salarizare ale mediatorului scolar, 2007
Curierul Fiscal, Nr. 11/2014
Editura C.H. Beck

Pret: 28.9 lei
24.57 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: