DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 48/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 48/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 30 iunie 2014

Avand in vedere ca prin Legea nr. 109/2009, Romania a ratificat Protocolul optional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia impotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la New York la 10 decembrie 1984,
luand in considerare ca, prin ratificarea Protocolului optional, Romania si-a asumat obligatia de a infiinta, la nivel national, Mecanismul national de prevenire a torturii in locurile de detentie in vederea consolidarii protectiei persoanelor private de libertate in locurile de detentie si ca termenul pentru infiintarea acestui mecanism in Romania a fost de 3 ani de la data ratificarii Protocolului optional, precum si faptul ca statul roman a obtinut doua prelungiri succesive ale termenului de implementare a Protocolului optional, astfel incat, in prezent, termenul-limita este august 2014,
tinand cont de imprejurarea ca in anul 2013 a fost aprobat de Guvernul Romaniei Memorandumul cuprinzand reafirmarea solutiei legislative privind preluarea atributiilor Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie de catre o autoritate independenta deja existenta, si anume, Avocatul Poporului,
avand in vedere ca, in aplicarea art. 2 din Legea nr. 109/2009, pentru respectarea Protocolului optional ratificat, se impune crearea cadrului normativ intern care sa asigure functionarea Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie, in conditiile prevazute de Protocolul optional,

vazand situatia extraordinara reprezentata, pe de o parte, de necesitatea indeplinirii de catre Romania a obligatiei asumate prin ratificarea in anul 2009 a Protocolului optional si, pe de alta parte, de apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanelor aflate in locuri de detentie, masuri de natura a ajuta statul roman sa evite eventualele critici/recomandari cuprinse in rapoartele Mecanismului de cooperare si verificare pentru Romania (MCV), ale Subcomitetului ONU privind prevenirea torturii si altor pedepse sau tratamente crude (SPT) si ale Comitetului european pentru prevenirea torturii si tratamentelor sau pedepselor inumane sau degradante (CTP);
avand in vedere ca extinderea competentelor institutiei Avocatul Poporului in materia contenciosului constitutional, contenciosului administrativ si a recursului in interesul legii nu a fost insotita de masuri concomitente de suplimentare a personalului, situatie care a condus la un deficit de personal si, implicit, la incarcarea personalului de specialitate existent cu noi sarcini;
tinand seama de faptul ca la atributiile anterioare se adauga cele specifice Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie, masurile preconizate prin adoptarea ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, fiind menite sa contribuie la asigurarea functionarii eficiente a activitatii intregii institutii pentru realizarea intereselor generale pe care aceasta le ocroteste, in conditiile in care activitatea de prevenire a torturii urmeaza a fi desfasurata, de la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta si pana la 1 ianuarie 2015, de personalul de specialitate existent, in caz contrar, infiintarea Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie, neinsotita de minima suplimentare a personalului si de reorganizarea structurii institutiei Avocatul Poporului, ar conduce la perturbarea profunda a activitatii acesteia.
Tinand seama ca situatia extraordinara si caracterul urgent al demararii activitatii de prevenire a torturii in locurile de detentie impun o serie de masuri pregatitoare menite sa asigure constituirea si functionarea structurilor din cadrul institutiei Avocatul Poporului care efectueaza vizitele anuntate sau inopinate in locurile de detentie, prin indeplinirea activitatilor specifice Mecanismului de prevenire a torturii in locurile de detentie de catre personalul existent al institutiei Avocatul Poporului, precum si prin selectarea specialistilor, colaboratorilor externi si a reprezentantilor organizatiilor neguvernamentale a caror prezenta in cadrul echipelor de vizitare este absolut necesara,
luand in considerare faptul ca implementarea Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie impune autoritatilor romane luarea masurilor necesare pentru asigurarea adoptarii de urgenta a modificarilor Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, in ansamblul sau, sub aspectul completarii atributiilor si a modului de exercitare a acestora: reconfigurarea structurii organizatorice, suplimentarea adecvata a bugetului institutiei si a personalului acesteia atat la nivel central, cat si la nivel teritorial, precum si atribuirea unui sediu corespunzator desfasurarii activitatii,
observand ca, in cadrul institutiei Avocatul Poporului, functioneaza de facto o structura care indeplineste atributiile privind controlul de constitutionalitate, contenciosul administrativ si recursul in interesul legii. Constituirea Serviciului contencios constitutional, recurs in interesul legii, contencios administrativ si juridic, analiza acte normative, relatii externe si comunicare se impune ca o masura necesara pentru a delimita sarcinile personalului de specialitate din cadrul institutiei Avocatul Poporului si a eficientiza activitatea acesteia, cu atat mai mult cu cat in structura institutiei va fi integrat un nou domeniu de activitate, cu atributii specifice privind prevenirea torturii,
observand jurisprudenta Curtii Constitutionale, potrivit careia ordonantele de urgenta nu pot afecta institutiile fundamentale ale statului - cu privire la oricare din componentele care definesc regimul juridic al acestora: structura organizatorica, functionarea, competentele, resursele materiale si financiare, numarul si statutul personalului, salarizarea, categoria de acte juridice pe care le adopta etc., insa pot fi adoptate daca, prin reglementarile pe care le contin, au consecinte pozitive in domeniile in care intervin. Referitor la domeniile care pot fi reglementate prin ordonanta de urgenta, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala a stabilit ca "se poate deduce ca interdictia adoptarii de ordonante de urgenta este totala si neconditionata atunci cand mentioneaza ca «nu pot fi adoptate in domeniul legilor constitutionale» si ca «nu pot viza masuri de trecere silita a unor bunuri in proprietate publica». In celelalte domenii prevazute de text, cum este cazul in speta, ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate daca «afecteaza», daca au consecinte negative, dar, in schimb, pot fi adoptate daca, prin reglementarile pe care le contin, au consecinte pozitive in domeniile in care intervin" (Decizia nr. 55/2014, Decizia nr. 94/2011 si Decizia nr. 1.189/2008). Prin modificarile propuse prin prezentul act normativ nu este afectat regimul juridic al institutiei Avocatul Poporului in intelesul dezvoltat de jurisprudenta Curtii Constitutionale. Astfel, in ceea ce priveste structura organizatorica se urmareste, in primul rand, integrarea Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie ca domeniu de activitate in cadrul institutiei Avocatul Poporului si, in al doilea rand, eficientizarea functionarii institutiei in ansamblul ei. Pe cale de consecinta, toate dispozitiile prezentului act normativ au efecte pozitive, cum ar fi: pe plan international, se indeplinesc obligatiile asumate de Romania; pe plan intern, contribuie la imbunatatirea activitatii institutiilor care au in subordine locuri de detentie si a celor ce constituie locuri de detentie in sensul Protocolului, si, respectiv, in domeniul protectiei drepturilor omului, prin activitatea specifica desfasurata de Mecanismul national de prevenire a torturii in locurile de detentie,
vazand recomandarile cuprinse in Raportul Comisiei Europene impotriva rasismului si intolerantei - ECRI, publicat in data de 3 iunie 2014, si anume: sporirea resurselor disponibile pentru Avocatul Poporului si luarea masurilor ca fondurile repartizate Avocatului Poporului sa fie suficiente pentru a asigura o marire a personalului,

tinand seama de necesitatea ca cetatenii apartinand minoritatilor nationale cu o pondere in unitatile administrativ-teritoriale de peste 20% din numarul locuitorilor sa beneficieze efectiv de protectia drepturilor si libertatilor cetatenesti, prin mijloacele legale aflate la dispozitia Avocatului Poporului prin Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata,
in considerarea art. 10 pct. 2 din conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, incheiata la Strasbourg, la 1 februarie 1995, ratificata de Romania prin Legea nr. 33/1995, potrivit caruia "In ariile locuite traditional sau in numar substantial de persoane apartinand minoritatilor nationale, daca aceste persoane solicita acest lucru si acolo unde aceasta cerere corespunde unei nevoi reale, partile se vor stradui sa asigure, in masura posibilului, conditii care sa permita folosirea limbii minoritare in raporturile dintre aceste persoane si autoritatile administrative" si in conformitate cu pct. 64 din Raportul explicativ, anexa la Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, potrivit caruia "Aceasta prevedere nu reglementeaza toate relatiile dintre indivizii apartinand unei minoritati nationale si autoritatile publice. Intr-adevar, nu sunt vizate decat autoritatile administrative. Acest din urma termen trebuie totusi inteles in sens larg, ca ingloband, de pilda, institutia ombudsman-ului". Or, scopul institutiei Avocatul Poporului este acela de a media intre autoritatile administrative si cetateni, inclusiv cei apartinand minoritatilor nationale,
avand in vedere necesitatea eliminarii riscului nerespectarii obligatiei asumate de Romania prin ratificarea Protocolului optional, precum si cerinta asigurarii functionalitatii institutiei Avocatul Poporului, se impune adoptarea acestor masuri in regim de urgenta,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 277 din 15 aprilie 2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(1^1) Institutia Avocatul Poporului, prin Domeniul privind prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie, denumit in continuare Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie, indeplineste atributiile specifice de Mecanism national de prevenire a torturii in locurile de detentie, in sensul Protocolului optional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia impotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la New York la 10 decembrie 1984, ratificat prin Legea nr. 109/2009, denumit in continuare Protocol optional."

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Autoritatile publice sunt obligate sa comunice sau, dupa caz, sa puna la dispozitia institutiei Avocatul Poporului, in conditiile legii, informatiile, documentele sau actele pe care le detin in legatura cu petitiile care au fost adresate institutiei Avocatul Poporului, precum si cele referitoare la sesizarile din oficiu si la vizitele anuntate sau inopinate pe care aceasta le efectueaza pentru indeplinirea atributiilor specifice Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie, acordandu-i sprijin pentru exercitarea atributiilor sale."

3. La articolul 9, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Perioada de indeplinire a functiei de Avocat al Poporului constituie vechime in magistratura si vechime in specialitate juridica."

4. La articolul 10 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) prevenirea torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie."

5. La articolul 13 alineatul (1), dupa litera a) se introduc trei noi litere, literele a^1)-a^3), cu urmatorul cuprins:
"a^1) coordoneaza activitatea de prevenire a torturii in locurile de detentie, desfasurata prin Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie;
a^2) aproba rapoartele de vizita intocmite in cadrul activitatii de prevenire a torturii;
a^3) aproba recomandarile care insotesc rapoartele de vizita intocmite in cazurile in care, in urma vizitelor efectuate, sunt sesizate neregularitati;".

6. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Institutia Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a asociatiilor sau a altor persoane juridice, precum si inopinat, prin efectuarea vizitelor in locurile de detentie, potrivit legii."

7. La articolul 15, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cetatenii apartinand minoritatilor nationale, cu domiciliul sau resedinta in unitati administrativ-teritoriale in care au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor, pot prezenta petitii in limba materna si primesc raspuns in limba romana si in limba materna."

8. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 17^1
(1) Conducerea locurilor de detentie prevazute la art. 29^2 este obligata sa permita, fara nicio restrictie, persoanelor care sunt private de libertate, in baza unei decizii a unei autoritati, sa se adreseze, in orice mod, institutiei Avocatul Poporului cu privire la lezarea drepturilor si libertatilor lor, cu exceptia restrangerilor legale.
(2) In scopul indeplinirii atributiilor ce revin institutiei Avocatul Poporului, administratia locurilor de detentie prevazute la art. 29^2 este obligata sa asigure accesul Avocatului Poporului, adjunctului de la Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie, precum si al reprezentantilor institutiei, fara nicio restrictie, in toate locurile de detentie supuse monitorizarii, pentru efectuarea vizitelor, anuntate sau inopinate, precum si a anchetelor dispuse in vederea solutionarii petitiilor primite.
(3) Petitiile cu privire la actele de tortura, tratamentele cu cruzime, inumane sau degradante in locurile de detentie se solutioneaza, in functie de problematica sesizata, de catre Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie in colaborare cu celelalte structuri ale institutiei Avocatul Poporului.
(4) Prevederile prezentei legi sunt puse la dispozitia persoanelor private de libertate, in limba romana sau in limba pe care o inteleg, imediat dupa primirea in locurile de detentie."

9. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Avocatul Poporului si adjunctii acestuia au acces, in conditiile legii, la informatiile clasificate detinute de autoritatile publice, in masura in care le considera necesare pentru solutionarea petitiilor care le-au fost adresate, precum si a sesizarilor din oficiu si vizitelor anuntate sau inopinate pe care le efectueaza pentru indeplinirea atributiilor specifice Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie."

10. La articolul 21, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Recomandarile Avocatului Poporului in Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie emise in cazul constatarii unor neregularitati au ca scop inlaturarea acestora, imbunatatirea tratamentului si a conditiilor de detentie ale persoanelor private de libertate, prevenirea torturii si a pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante."

11. La articolul 29, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
"(11) Birourile teritoriale ale institutiei Avocatul Poporului care isi au sediul sau isi desfasoara activitatile de audienta in unitatile administrativ-teritoriale in care cetateni apartinand minoritatilor nationale au pondere de peste 20% din numarul locuitorilor asigura si folosirea limbii minoritatilor nationale respective, in scris si oral, in relatiile cu petitionarii."

12. Dupa capitolul IV - Atributiile Avocatului Poporului, se introduce un nou capitol, capitolul IV^1 - Activitatea in Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie, alcatuit din articolele 29^1-29^19, cu urmatorul cuprins:
"CAPITOLUL IV^1 - Activitatea in Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie

SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale


Art. 29^1
(1) Institutia Avocatul Poporului este singura structura nationala desemnata sa exercite atributiile prevazute de Protocolul optional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Conventia impotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptata la New York la 10 decembrie 1984, ratificat prin Legea nr. 109/2009.
(2) In sensul prezentei legi, prin Subcomitetul de prevenire se intelege Subcomitetul de prevenire a torturii si a pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante, infiintat prin Protocolul optional.

Art. 29^2
(1) In intelesul prezentei legi, prin loc de detentie se intelege orice loc in care persoanele sunt private de libertate in baza unei decizii a unei autoritati, la cererea acesteia sau cu acordul expres ori tacit al acesteia.
(2) Privare de libertate inseamna orice forma de detentie sau inchisoare ori plasarea unei persoane intr-un loc public sau privat de retinere pe care nu il poate parasi dupa voia sa, prin decizia oricarei autoritati judiciare, administrative sau de alta natura.
(3) In sensul prezentei legi, sunt locuri de detentie sau, dupa caz, locuri in care institutia Avocatul Poporului isi exercita atributiile privind prevenirea torturii urmatoarele:
a) penitenciarele, inclusiv penitenciarele-spital;
b) centrele educative, centrele de detentie;
c) centrele de retinere si arestare preventiva;
d) serviciile de tip rezidential pentru minorii care au savarsit fapte penale si nu raspund penal;
e) spitalele de psihiatrie si pentru masuri de siguranta, spitalele de psihiatrie;
f) centrele de tranzit;
g) centrele de cazare a strainilor luati in custodie publica, aflate in subordinea si administrarea Inspectoratului General pentru Imigrari;
h) centrele speciale de primire si cazare a solicitantilor de azil aflate in subordinea Inspectoratului General pentru Imigrari, avand regimul juridic al zonei de tranzit;
i) centrele in care se acorda servicii de asistenta pentru consumatorii de droguri, in regim inchis;
j) orice alt loc care indeplineste conditiile prevazute la alin. (1) sau face parte din sistemul de sanatate sau sistemul de asistenta sociala.

SECTIUNEA 2 - Atributiile Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie


Art. 29^3
Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie monitorizeaza in mod regulat tratamentul aplicat persoanelor aflate in locuri de detentie in vederea consolidarii protectiei acestora impotriva torturii si a pedepselor si tratamentelor inumane sau degradante si a exercitarii fara discriminare a drepturilor si libertatilor fundamentale ale acestora, prin:
a) vizitarea, anuntata sau inopinata, a locurilor de detentie in scopul verificarii conditiilor de detentie si a tratamentului aplicat persoanelor private de libertate;
b) formularea de recomandari conducerilor locurilor de detentie vizitate in urma vizitelor efectuate;
c) formularea de propuneri de modificare si completare privind legislatia in domeniu sau observatii privind initiativele legislative existente in domeniu, in conditiile art. 27;
d) intocmirea proiectului partii componente referitoare la prevenirea torturii a raportului anual de activitate al Avocatului Poporului;
e) formularea de propuneri si observatii privind elaborarea, modificarea si completarea de strategii si politici publice in domeniul prevenirii torturii si a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, in conditiile legii;
f) mentinerea legaturii cu Subcomitetul de prevenire;
g) analizarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea, sub conducerea Avocatului Poporului, a programelor internationale de asistenta tehnica si financiara pentru realizarea scopului Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie;
h) coordonarea organizarii campaniilor de informare, de educare si instruire in scopul prevenirii torturii si a pedepselor sau tratamentelor aplicate cu cruzime, inumane sau degradante;
i) indeplineste orice alte atributii stabilite de Avocatul Poporului, in limitele legii.

SECTIUNEA 3 - Organizarea activitatii de prevenire a torturii si tratamentelor cu cruzime, inumane si degradante in cadrul locurilor de detentie


Art. 29^4
(1) Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie este organizat in structura centrala si structura teritoriala.
(2) Structura centrala cuprinde si Centrul zonal Bucuresti. Structura teritoriala este constituita din 3 centre zonale.
(3) Avocatul Poporului stabileste prin ordin locurile in care sunt amplasate centrele zonale si judetele care intra in aria de competenta a acestora, precum si criteriile de selectare a personalului din cadrul Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie.
(4) La desfasurarea activitatii de prevenire a torturii vor participa reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale active in domeniul protectiei drepturilor omului, selectate pe baza activitatii, de catre Avocatul Poporului.

Art. 29^5
(1) Pentru desfasurarea activitatilor Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie, la nivelul structurii centrale, sunt cooptati si colaboratori externi de alte specialitati decat cei angajati permanent, in baza unor contracte de prestari de servicii. Colaboratorii externi sunt selectati de catre Avocatul Poporului, pe baza propunerilor primite de la Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Psihologilor din Romania, Societatea Sociologilor din Romania, Colegiul National al Asistentilor Sociali sau de la alte asociatii profesionale din care fac parte.
(2) Pe perioada indeplinirii atributiilor, colaboratorii externi se supun indatoririlor personalului institutiei in ceea ce priveste pastrarea confidentialitatii lucrarilor si a celorlalte reguli de disciplina interna ale institutiei.
(3) In desfasurarea activitatilor specifice Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie, membrii echipelor de vizitare sunt independenti.

Art. 29^6
(1) Pentru desfasurarea activitatilor Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie, la nivelul structurii teritoriale, sunt cooptati si colaboratori externi de alte specialitati decat cei angajati permanent, in baza unor contracte de prestari de servicii. Colaboratorii externi de la nivel teritorial sunt selectati de catre Avocatul Poporului, pe baza propunerilor primite de la Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Psihologilor din Romania, Societatea Sociologilor din Romania, Colegiul National al Asistentilor Sociali sau de la alte asociatii profesionale din care fac parte.
(2) Dispozitiile art. 29^5 alin. (3) se aplica in mod corespunzator si colaboratorilor externi cooptati la nivelul structurii teritoriale.

SECTIUNEA 4 - Desfasurarea vizitelor in locurile de detentie


Art. 29^7
(1) Echipele de vizitare desfasoara vizite anuntate sau inopinate in locurile de detentie care intra sub incidenta prezentei legi.
(2) Echipa de vizitare are in componenta sa cel putin un medic, in functie de specializarea necesara, si un reprezentant al organizatiilor neguvernamentale dintre cele prevazute la art. 29^4 alin. (4).
(3) Vizitele sunt desfasurate din oficiu, pe baza unui plan anual de vizitare, propus de adjunctul Avocatului Poporului pentru Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie si aprobat de catre Avocatul Poporului ori inopinat sau pe baza sesizarii oricarei persoane sau a luarii la cunostinta pe orice cale despre existenta unei situatii de tortura ori tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante in cadrul unui loc de detentie.
(4) In vederea elaborarii planului anual de vizitare sunt avute in vedere cel putin urmatoarele criterii:
a) tipurile locurilor de detentie existente;
b) repartizarea geografica a locurilor de detentie;
c) sesizarile primite asupra existentei unei situatii de tortura ori tratamentele cu cruzime, inumane sau degradante;
d) vulnerabilitatea cunoscuta a anumitor tipuri de locuri de detentie;
e) rapoartele anterioare ale Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie si ale celorlalte domenii de activitate din cadrul institutiei.

Art. 29^8
(1) Institutiile vizitate sunt obligate sa puna la dispozitia reprezentantilor echipei de vizitare, in conditiile legii, inainte, in timpul sau dupa efectuarea vizitei, orice documente sau informatii care se afla la dispozitia lor sau pe care le pot procura, solicitate de acestia in scopul indeplinirii atributiilor legale.
(2) Conducerea locurilor de detentie vizitate este obligata sa acorde asistenta si sa se intalneasca cu membrii echipei de vizitare, in vederea realizarii scopului vizitei.

Art. 29^9
(1) Pentru indeplinirea atributiilor legale, membrii echipei de vizitare pot avea intrevederi in conditii de confidentialitate cu orice persoana privata de libertate in cadrul institutiei vizitate.
(2) La solicitarea membrilor echipei de vizitare, institutia vizitata este obligata sa puna la dispozitie un loc adecvat pentru desfasurarea intrevederii.
(3) Intrevederile au loc doar cu acordul persoanei private de libertate sau al reprezentatului legal al acesteia si sunt confidentiale.
(4) La intrevedere nu pot participa reprezentanti ai locului de detentie decat la solicitarea expresa a membrilor echipei de vizitare si doar in scopul asigurarii protectiei acestora. In acest caz, reprezentantii locului de detentie vor asigura numai supraveghere vizuala, cu respectarea confidentialitatii intrevederii.
(5) Numele si alte date personale ale persoanei intervievate nu pot fi facute publice decat cu acordul scris prealabil al acesteia sau al reprezentantului legal al acesteia.
(6) Pentru desfasurarea intrevederilor cu persoane care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana se va asigura prezenta unui interpret, costurile interpretarii fiind suportate din fondurile alocate activitatii Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie.
(7) Membrii echipei de vizitare pot solicita intrevederi cu orice alta persoana despre care apreciaza ca poate furniza informatii pertinente, cu acordul acesteia.

Art. 29^10
Nicio persoana nu poate fi trasa la raspundere pentru informatiile comunicate membrilor echipei de vizitare.

Art. 29^11
(1) Constatarile rezultate in urma vizitelor sunt cuprinse intr-un raport de vizita care, in cazurile in care sunt sesizate neregularitati, este insotit de recomandari motivate in vederea imbunatatirii tratamentului si conditiilor persoanelor private de libertate si a prevenirii torturii si pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante.
(2) Raportul de vizita se intocmeste de catre membrii echipei de vizitare in termen de maximum 30 de zile de la data finalizarii acesteia si este aprobat de Avocatul Poporului.

Art. 29^12
(1) Institutia vizitata are obligatia de a transmite in termen de 30 de zile un raspuns motivat privind propunerile si recomandarile cuprinse in raportul de vizita, cu indicarea punctului de vedere fata de cele constatate, a termenului motivat in care vor fi luate masuri pentru conformarea cu continutul acestora sau, daca este cazul, a motivelor pentru care nu se poate conforma.
(2) Pentru motive intemeiate, termenul de 30 de zile prevazut la alin. (1) poate fi prelungit cu inca 30 de zile, cu aprobarea adjunctului Avocatului Poporului pentru Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie.
(3) In cazul in care institutia vizata nu se conformeaza, Avocatul Poporului sau, dupa caz, adjunctul Avocatului Poporului pentru Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie va informa asupra acestui aspect autoritatea ierarhic superioara ori autoritatea administratiei publice locale sau centrale care a emis autorizatia de functionare, in cazul locurilor de detentie private, si poate actiona potrivit prevederilor prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare al institutiei Avocatului Poporului.

Art. 29^13
Raportul de vizita, precum si raspunsul motivat prevazut la art. 29^12, atunci cand acesta a fost transmis, sunt publice si se afiseaza pe pagina de internet a institutiei vizate de catre acesta, a autoritatii ierarhic superioare ori autoritatii administratiei publice locale sau centrale care a emis autorizatia de functionare, precum si a Avocatului Poporului, cu exceptia acelor parti care privesc date personale ori informatii clasificate.

Art. 29^14
(1) In cazurile in care se constata o incalcare a drepturilor omului prin tortura ori tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante care produc un risc iminent de afectare a vietii sau sanatatii unei persoane, se elaboreaza un raport preliminar in regim de urgenta.
(2) Termenul pentru intocmirea si adoptarea raportului preliminar este de 3 zile si poate fi prelungit pentru motive intemeiate cu inca 3 zile.
(3) Institutiile vizate sunt obligate sa se conformeze de urgenta propunerilor si recomandarilor sau sa formuleze un raspuns in conditiile prevazute la art. 29^12 in termen de maximum 3 zile calendaristice.

Art. 29^15
Avocatul Poporului are obligatia de a sesiza de indata organele judiciare atunci cand, in exercitarea atributiilor sale, constata existenta unor indicii privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala.

Art. 29^16
(1) Adjunctul Avocatului Poporului pentru Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie elaboreaza proiectul raportului anual privind activitatea domeniului, parte componenta a raportului anual al institutiei Avocatul Poporului, pe care il supune spre aprobare Avocatului Poporului.
(2) Raportul anual cuprinde: analiza si concluziile vizitelor desfasurate pe parcursul acelui an; propunerile si recomandarile formulate; masurile luate de autoritatile nationale cu privire la acestea; propuneri de imbunatatire a cadrului legislativ in domeniul de activitate, precum si orice alte date sau informatii relevante pentru activitatea Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie.
(3) Raportul de activitate a Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie este parte componenta a Raportului anual pe care Avocatul Poporului il prezinta in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.

SECTIUNEA 5 - Mentinerea legaturii cu Subcomitetul de prevenire a torturii


Art. 29^17
In exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului sau, dupa caz, adjunctul Avocatului Poporului pentru prevenirea torturii mentine legatura cu Subcomitetul de prevenire a torturii, trimite acestuia informatii si se intalneste cu membrii acestuia.

Art. 29^18
Personalul de executie de specialitate cu studii juridice si specialistii pot beneficia de pregatire profesionala si asistenta tehnica din partea Subcomitetului de prevenire a torturii, in conditiile protocolului optional.

Art. 29^19
Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale activitatii de prevenire a torturii si a tratamentelor cu cruzime, inumane sau degradante se asigura de la bugetul de stat, iar fondurile destinate acestuia fac parte din bugetul institutiei Avocatul Poporului."

13. Dupa articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 33^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 33^1
In cadrul institutiei Avocatul Poporului se organizeaza, pe langa domeniile de activitate, urmatoarele:
a) Serviciul contencios constitutional, recurs in interesul legii, contencios administrativ si juridic, analiza acte normative, relatii externe si comunicare, in subordinea directa a Avocatului Poporului, condus de un sef serviciu, care coordoneaza: Biroul contencios constitutional si recurs in interesul legii, Biroul contencios administrativ si juridic si Biroul analiza acte normative, relatii externe si comunicare.
b) Biroul financiar, salarizare si resurse umane si Biroul administrativ. Directorul coordonator indruma si raspunde de activitatea Biroului financiar, salarizare si resurse umane si a Biroului administrativ."

14. La articolul 36, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (3^1) si (3^2), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Activitatea desfasurata de personalul de executie de specialitate cu studii juridice in cadrul institutiei Avocatul Poporului constituie vechime in specialitatea studiilor absolvite si in magistratura, in conditiile prevazute de dispozitiile art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3^2) Personalul de conducere si executie de alta specialitate decat cea juridica din cadrul institutiei Avocatul Poporului beneficiaza de vechime in specialitatea studiilor absolvite."

15. La articolul 36, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Avocatul Poporului si adjunctii Avocatului Poporului care nu au domiciliu si nici locuinta proprietate personala in municipiul Bucuresti beneficiaza, de la data numirii in functie, de decontarea cheltuielilor de cazare si transport de la localitatea de domiciliu pana la locul de munca din municipiul Bucuresti, in conditiile legii."

Art. II
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Avocatul Poporului aproba, prin ordin, noul stat de functii si de personal al institutiei.
(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 34 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata, personalul de executie de specialitate care isi desfasoara activitatea in cadrul institutiei Avocatul Poporului sau in cadrul birourilor teritoriale ale institutiei Avocatul Poporului poate trece la cerere, cu aprobarea Avocatului Poporului, in structura centrala a Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie sau in structura teritoriala a Domeniului privind prevenirea torturii in locurile de detentie.
(3) In urma aprobarii noului stat de functii, Avocatul Poporului adopta, prin ordin, metodologia de promovare in functii, grade sau trepte profesionale a personalului institutiei si promoveaza, prin ordin, personal din cadrul institutiei. Celelalte posturi vacante se ocupa prin concurs sau examen organizat in conditiile legii.
(4) Numarul de personal finantat potrivit legii se suplimenteaza cu 8 posturi, dintre care: 1 adjunct al Avocatului Poporului, 4 angajati pentru Domeniul privind prevenirea torturii in locurile de detentie, 3 angajati la Serviciul contencios constitutional, recurs in interesul legii, contencios administrativ si juridic, analiza acte normative, relatii externe si comunicare.
(5) Asigurarea fondurilor necesare acestor modificari se va face cu data de 1 ianuarie 2015.

Art. III
(1) Centrul zonal Bucuresti preia in sfera sa de competenta judetele arondate Biroului teritorial Slobozia, nefunctional la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Pana la 1 ianuarie 2015, data la care devine functionala schema completa de personal prevazuta de prezentul act normativ, activitatea privind prevenirea torturii este desfasurata de personalul de specialitate, existent la nivelul institutiei Avocatul Poporului, inclusiv de cel de la nivelul birourilor teritoriale si de specialisti colaboratori.

Art. IV
La articolul 24 alineatul (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiarfiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
"g) achizitiile efectuate de catre institutia Avocatul Poporului, in vederea realizarii atributiilor ce ii revin ca urmare a infiintarii, in cadrul acestei institutii, a Mecanismului national de prevenire a torturii in locurile de detentie."

Art. V
La articolul III alineatul (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2013, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) organizate, in conditiile legii, la nivelul presedintelui Romaniei, Presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor, prim-ministrului, viceprim-ministrului, presedintelui Curtii Constitutionale, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, presedintelui Curtii de Conturi, Avocatului Poporului, ministrilor, ministrilor delegati si celorlalti conducatori ai institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale cu rol de ordonator principal de credite;".

Art. VI
Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 277 din 15 aprilie 2014, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.