DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta 47/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 28 iunie 2014

Avand in vedere necesitatea:
 • alinierii tratamentului incalcarilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice si flexibilizarii nivelului corectiilor financiare in conformitate cu prevederile noului Ghid pentru determinarea corectiilor financiare aplicate de Comisia Europeana pentru cheltuielile finantate de Uniunea Europeana prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achizitie publica, aprobat prin Decizia CE nr. C (21.031) 9.527/19.12.2013;
 • corelarii prevederilor ordonantei de urgenta cu modificarile si completarile aduse prin decizia Comisiei Europene;
 • adoptarii unor masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atat de catre beneficiari publici/privati, cat si de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene;
 • acordarii posibilitatii ca autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sa nu aplice corectii financiare pentru neregulile care nu au niciun potential impact financiar;
 • evitarii aplicarii unor corectii excesive stabilite in urma identificarii de nereguli in aplicarea legislatiei comunitare si nationale privind achizitiile publice,
  tinand cont de faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor europene,
  in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea in regim de urgenta a unor reglementari privind masuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene.
  In temeiul art. 115alin. (4)din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 66/2011privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


  1.La articolul 6,alineatul (3)se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3)In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia aplicarii de reduceri procentuale din sumele solicitate la plata de catre beneficiari, in situatia in care constata cel putin una din abaterile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, in raport cu:
  a)reglementarile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
  b)reglementarile comunitare aferente programelor carora le sunt aplicabile alte prevederi decat Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c)procedurile sau instructiunile specifice de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, altii decat autoritatile contractante."


  2.Laarticolul 6, dupaalineatul (3)se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu urmatorul cuprins:
  "(3^1)Ratele reducerilor procentuale aplicate conform prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
  (3^2)Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie prevazute in anexa sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activitatii de verificare/control/audit. Pentru alte abateri care nu sunt definite in anexa autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene aplica reduceri procentuale in concordanta cu principiul proportionalitatii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate in anexa.
  (3^3)Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie de natura formala, care nu au niciun potential impact financiar, nu se aplica reduceri procentuale. Situatiile care pot fi constatate ca fiind fara impact financiar sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (3^4)In cazul in care, pentru acelasi contract de achizitie verificat, se constata existenta mai multor abateri privind regimul achizitiilor pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevazute in anexa, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse."

  3.Articolul 27se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27
  (1)In cazul in care se constata nereguli determinate de abaterile prevazute in anexa, in aplicarea de catre beneficiari a prevederilor privind procedurile de achizitie, in raport fie cu reglementarile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, fie cu reglementarile comunitare aferente programelor carora le sunt aplicabile alte prevederi decat cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fie cu procedurile specifice/instructiunile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, se emit note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 20 si 21.
  (2)Valoarea creantei bugetare se determina prin aplicarea de corectii financiare ale caror rate sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
  (3)Pentru neregulile rezultate din abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie, care nu au niciun impact financiar, nu se aplica corectii financiare. Situatiile care pot fi constatate ca fiind fara impact financiar sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (4)In cazul in care, pentru aceeasi procedura de achizitie sau pentru acelasi contract, se constata mai multe nereguli, ratele de corectie financiara nu se cumuleaza, fiind aplicabila exclusiv rata cea mai mare a corectiei financiare.
  (5)Pentru alte abateri care nu sunt definite in anexa, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene aplica corectii financiare, in concordanta cu principiul proportionalitatii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate in anexa."

  Art. II
  Anexa "Corectiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora in caz de nerespectare a reglementarilor privind achizitiile, cu exceptia achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013" la Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 66/2011privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legeanr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.


  ANEXA (Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011) - Abateri de la respectarea normelor in materie de achizitii pentru care se aplica reduceri procentuale/corectii financiare


  PARTEA 1 - Achizitii publice

  A)Contracte a caror valoare este egala sau mai mare decat plafonul/pragul stabilit in legislatia nationala privind achizitiile publice pentru care exista obligatia publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  ANUNTUL DE PARTICIPARE SI DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Nepublicarea unui anunt de participare
  2. Divizarea artificiala a contractelor de lucrari/produse/servicii
  3. Nerespectarea (de catre autoritatea contractanta) a termenului-limita de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potentialilor ofertanti)
  4. Potentialii ofertanti/candidati au la dispozitie un termen prea scurt pentru obtinerea documentatiei de atribuire.
  5. Nepublicarea prin erata a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor
  6. Cazul in care nu se justifica atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
  7. In cazul in care se organizeaza o procedura de atribuire in domeniul apararii sau al securitatii nationale pentru care se aplica prevederile Directivei 2009/81/CE/legislatiei nationale si nu este elaborata o justificare adecvata pentru nepublicarea unui anunt de participare
  8. In anuntul de participare si/sau in documentatia de atribuire nu sunt mentionate criteriile de selectie si/sau criteriile de atribuire, dupa caz.
  9. Prin anuntul de participare sau prin documentatia de atribuire sunt stabilite criterii de selectie/atribuire ilegale si/sau discriminatorii.
  10. Criteriile de selectie nu sunt nici in legatura si/sau nu sunt proportionale cu obiectul contractului.
  11. Specificatii tehnice discriminatorii
  12. Definirea insuficienta a obiectului contractului


  EVALUAREA OFERTELOR

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Modificarea criteriilor de selectie dupa deschiderea ofertelor, determinand selectarea incorecta a unui participant
  2. Modificarea criteriilor de selectie dupa deschiderea ofertelor, determinand respingerea incorecta a unui participant
  3. Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selectie sau atribuire ilegale
  4. In timpul evaluarii nu sunt respectate principiile transparentei si al tratamentului egal
  5. Modificarea unei oferte in cursul evaluarii
  6. Negocierea in cursul procedurii de atribuire
  7. Procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, in urma careia conditiile enuntate in anuntul de participare sau in documentatia de atribuire au fost modificate substantial
  8. Respingerea unei oferte cu pret neobisnuit de scazut
  9. Conflictul de interese


  IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Modificarea substantiala a contractului in raport cu anuntul de participare sau cu documentatia de atribuire
  2. Reducerea obiectului contractului
  3. Atribuirea de contracte de lucrari/servicii/bunuri suplimentare (daca o astfel de atribuire constituie o modificare substantiala a conditiilor initiale ale contractului, fara o procedura competitiva in cazul in care nu au fost respectate urmatoarele conditii):
  - o situatie de urgenta care rezulta dintr-un eveniment imprevizibil;
  - o circumstanta neprevazuta in cazul lucrarilor, serviciilor sau bunurilor suplimentare.
  4. Lucrari sau servicii suplimentare a caror valoare depaseste limita fixata de dispozitiile legale aplicabile


  B)Contracte a caror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislatiei in vigoare, pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  In conformitate cu prevederile legislatiei europene si ale jurisprudentei Curtii Europene de Justitie in cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achizitiilor publice nu este obligatorie sau este partial obligatorie si se constata abateri de la aplicarea prevederilor legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplica reducerile procentuale/corectiile financiare prevazute la lit. a).


  PARTEA a 2 a - Contracte incheiate de beneficiarii privati de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare, dar care au obligatia respectarii prevederilor unor ghiduri/instructiuni privind achizitiile, in situatia in care acestea sunt parte integranta din contractul/acordul/ordinul/decizia de finantare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta
  2. Contracte de achizitii (acte aditionale) pentru bunuri, lucrari sau servicii suplimentare, atribuite fara competitie adecvata, in absenta unei urgente imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau in absenta unor circumstante neprevazute
  3. Aplicarea unor criterii de calificare si selectie si/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale
  4. Incalcarea principiului tratamentului egal


  PARTEA a 3 a - Contracte incheiate de beneficiarii privati de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare, dar care au obligatia respectarii prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta la publicarea procedurii simplificate
  2. Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta la desemnarea castigatorului
  3. Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
  Legea 16/2015 pentru aprobarea OG 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ach
  HG 850/2014 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 850/2014
  HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014
  OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
  Ordin 12/2014 privind stabilirea cotei obligatorii de achizitie de certificate verzi aferenta anului 2013
  Legea 334/2013 pentru aprobarea OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul ac
  Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
  OUG 89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind organizarea si desfasurarea procedurii de achizitie publica aplicabila in cazul lucrarilor de subtraversare a raului Prut din
  OG 15/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice pentru Progra
  Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193
  OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013
  HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
  Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
  Legea 17/2013 pentru aprobarea OUG 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoanele fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara. Lege nr. 17/2013
  OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 77/2012
  OUG 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata. Ordonanta de urgenta 71/2012
  OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
  Legea 195/2012 pentru aprobarea OUG 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achizitii publice in domeniile apararii si securitatii. Lege nr. 195/2012
  Ordin nr. 5755/2012 privind aprobarea planurilor-cadru pentru invatamantul primar, ciclul achizitiilor fundamentale clasa pregatitoare, invatamant special
  Legea societatilor. Editia 5
  David Sorin,Piperea Gheorghe,Stanciu D. Carpenaru

  Pret: 249 lei
  211.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  78 useri online

  Useri autentificati: