DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 47/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora. Ordonanta de urgenta 47/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 480 din 28 iunie 2014

Avand in vedere necesitatea:
 •  alinierii tratamentului incalcarilor legislatiei in domeniul achizitiilor publice si flexibilizarii nivelului corectiilor financiare in conformitate cu prevederile noului Ghid pentru determinarea corectiilor financiare aplicate de Comisia Europeana pentru cheltuielile finantate de Uniunea Europeana prin management partajat, pentru neconformitate cu regulile de achizitie publica, aprobat prin Decizia CE nr. C (21.031) 9.527/19.12.2013;
 •  corelarii prevederilor ordonantei de urgenta cu modificarile si completarile aduse prin decizia Comisiei Europene;
 •  adoptarii unor masuri de sprijin pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene atat de catre beneficiari publici/privati, cat si de catre autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene;
 •  acordarii posibilitatii ca autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene sa nu aplice corectii financiare pentru neregulile care nu au niciun potential impact financiar;
 •  evitarii aplicarii unor corectii excesive stabilite in urma identificarii de nereguli in aplicarea legislatiei comunitare si nationale privind achizitiile publice,
  tinand cont de faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor europene,
  in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune elaborarea in regim de urgenta a unor reglementari privind masuri pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare a fondurilor europene.
  In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


  1. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) In aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene au obligatia aplicarii de reduceri procentuale din sumele solicitate la plata de catre beneficiari, in situatia in care constata cel putin una din abaterile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta, in raport cu:
  a) reglementarile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
  b) reglementarile comunitare aferente programelor carora le sunt aplicabile alte prevederi decat Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) procedurile sau instructiunile specifice de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, altii decat autoritatile contractante."


  2. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu urmatorul cuprins:
  "(3^1) Ratele reducerilor procentuale aplicate conform prevederilor alin. (3) se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
  (3^2) Tipurile de abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie prevazute in anexa sunt cele care au fost constatate cel mai frecvent ca urmare a activitatii de verificare/control/audit. Pentru alte abateri care nu sunt definite in anexa autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene aplica reduceri procentuale in concordanta cu principiul proportionalitatii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate in anexa.
  (3^3) Pentru abaterile de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie de natura formala, care nu au niciun potential impact financiar, nu se aplica reduceri procentuale. Situatiile care pot fi constatate ca fiind fara impact financiar sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (3^4) In cazul in care, pentru acelasi contract de achizitie verificat, se constata existenta mai multor abateri privind regimul achizitiilor pentru care trebuie aplicate reducerile procentuale prevazute in anexa, se va aplica valoarea cea mai mare a reducerii procentuale propuse."

  3. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 27
  (1) In cazul in care se constata nereguli determinate de abaterile prevazute in anexa, in aplicarea de catre beneficiari a prevederilor privind procedurile de achizitie, in raport fie cu reglementarile nationale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, fie cu reglementarile comunitare aferente programelor carora le sunt aplicabile alte prevederi decat cele ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fie cu procedurile specifice/instructiunile de achizitii aplicabile beneficiarilor privati, se emit note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 20 si 21.
  (2) Valoarea creantei bugetare se determina prin aplicarea de corectii financiare ale caror rate sunt stabilite prin hotarare a Guvernului.
  (3) Pentru neregulile rezultate din abateri de la aplicarea prevederilor privind procedurile de achizitie, care nu au niciun impact financiar, nu se aplica corectii financiare. Situatiile care pot fi constatate ca fiind fara impact financiar sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.
  (4) In cazul in care, pentru aceeasi procedura de achizitie sau pentru acelasi contract, se constata mai multe nereguli, ratele de corectie financiara nu se cumuleaza, fiind aplicabila exclusiv rata cea mai mare a corectiei financiare.
  (5) Pentru alte abateri care nu sunt definite in anexa, autoritatea cu competente in gestionarea fondurilor europene aplica corectii financiare, in concordanta cu principiul proportionalitatii sau, acolo unde este posibil, prin analogie cu abaterile identificate in anexa."

  Art. II
  Anexa "Corectiile/Reducerile financiare aplicabile cheltuielilor aferente proiectelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora in caz de nerespectare a reglementarilor privind achizitiile, cu exceptia achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta de urgenta.


  ANEXA (Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011) - Abateri de la respectarea normelor in materie de achizitii pentru care se aplica reduceri procentuale/corectii financiare


  PARTEA 1 - Achizitii publice

  A) Contracte a caror valoare este egala sau mai mare decat plafonul/pragul stabilit in legislatia nationala privind achizitiile publice pentru care exista obligatia publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  ANUNTUL DE PARTICIPARE SI DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Nepublicarea unui anunt de participare
  2. Divizarea artificiala a contractelor de lucrari/produse/servicii
  3. Nerespectarea (de catre autoritatea contractanta) a termenului-limita de depunere a ofertelor sau a datei de primire a candidaturilor (din partea potentialilor ofertanti)
  4. Potentialii ofertanti/candidati au la dispozitie un termen prea scurt pentru obtinerea documentatiei de atribuire.
  5. Nepublicarea prin erata a prelungirii termenelor de depunere a ofertelor sau a prelungirii termenului de primire a candidaturilor
  6. Cazul in care nu se justifica atribuirea unui contract prin procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare
  7. In cazul in care se organizeaza o procedura de atribuire in domeniul apararii sau al securitatii nationale pentru care se aplica prevederile Directivei 2009/81/CE/legislatiei nationale si nu este elaborata o justificare adecvata pentru nepublicarea unui anunt de participare
  8. In anuntul de participare si/sau in documentatia de atribuire nu sunt mentionate criteriile de selectie si/sau criteriile de atribuire, dupa caz.
  9. Prin anuntul de participare sau prin documentatia de atribuire sunt stabilite criterii de selectie/atribuire ilegale si/sau discriminatorii.
  10. Criteriile de selectie nu sunt nici in legatura si/sau nu sunt proportionale cu obiectul contractului.
  11. Specificatii tehnice discriminatorii
  12. Definirea insuficienta a obiectului contractului


  EVALUAREA OFERTELOR

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Modificarea criteriilor de selectie dupa deschiderea ofertelor, determinand selectarea incorecta a unui participant
  2. Modificarea criteriilor de selectie dupa deschiderea ofertelor, determinand respingerea incorecta a unui participant
  3. Evaluarea ofertelor pe baza unor criterii de selectie sau atribuire ilegale
  4. In timpul evaluarii nu sunt respectate principiile transparentei si al tratamentului egal
  5. Modificarea unei oferte in cursul evaluarii
  6. Negocierea in cursul procedurii de atribuire
  7. Procedura de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, in urma careia conditiile enuntate in anuntul de participare sau in documentatia de atribuire au fost modificate substantial
  8. Respingerea unei oferte cu pret neobisnuit de scazut
  9. Conflictul de interese


  IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Modificarea substantiala a contractului in raport cu anuntul de participare sau cu documentatia de atribuire
  2. Reducerea obiectului contractului
  3. Atribuirea de contracte de lucrari/servicii/bunuri suplimentare (daca o astfel de atribuire constituie o modificare substantiala a conditiilor initiale ale contractului, fara o procedura competitiva in cazul in care nu au fost respectate urmatoarele conditii): 
  - o situatie de urgenta care rezulta dintr-un eveniment imprevizibil; 
  - o circumstanta neprevazuta in cazul lucrarilor, serviciilor sau bunurilor suplimentare.
  4. Lucrari sau servicii suplimentare a caror valoare depaseste limita fixata de dispozitiile legale aplicabile


  B) Contracte a caror valoare este sub plafonul/pragul stabilit, conform legislatiei in vigoare, pentru publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

  In conformitate cu prevederile legislatiei europene si ale jurisprudentei Curtii Europene de Justitie in cazul contractelor pentru care aplicarea directivelor din domeniul achizitiilor publice nu este obligatorie sau este partial obligatorie si se constata abateri de la aplicarea prevederilor legislatiei nationale in domeniul achizitiilor publice autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene/structurile de control aplica reducerile procentuale/corectiile financiare prevazute la lit. a).


  PARTEA a 2 a - Contracte incheiate de beneficiarii privati de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare, dar care au obligatia respectarii prevederilor unor ghiduri/instructiuni privind achizitiile, in situatia in care acestea sunt parte integranta din contractul/acordul/ordinul/decizia de finantare sau a Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta
  2. Contracte de achizitii (acte aditionale) pentru bunuri, lucrari sau servicii suplimentare, atribuite fara competitie adecvata, in absenta unei urgente imperative rezultate din evenimente imprevizibile sau in absenta unor circumstante neprevazute
  3. Aplicarea unor criterii de calificare si selectie si/sau a unor criterii de atribuire (factori de evaluare) nelegale
  4. Incalcarea principiului tratamentului egal


  PARTEA a 3 a - Contracte incheiate de beneficiarii privati de fonduri europene, care nu au calitatea de autoritate contractanta conform legislatiei in vigoare, dar care au obligatia respectarii prevederilor Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013

  Nr. crt. Tipul de abatere/neregula constatata
  1. Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta la publicarea procedurii simplificate
  2. Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unui grad adecvat de publicitate si transparenta la desemnarea castigatorului
  3. Nerespectarea cerintelor privind asigurarea unei bune gestiuni financiare cu aplicarea principiilor economicitatii, eficacitatii si eficientei