DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 45/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Ordonanta de Urgenta 45/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 27 iunie 2014

Luand in considerare faptul ca organizarea votarii in sectiile de votare speciale genereaza atat dificultati logistice, cat si suspiciuni referitoare la exercitarea unor practici care vizeaza fraudarea alegerilor,
tinand cont de necesitatea asigurarii unor conditii pentru exercitarea dreptului de vot de catre alegatorii care detin carti de identitate electronice, precum si de catre persoanele cu drept de vot aflate in exercitarea unei pedepse privative de libertate in penitenciare aglomerate,

vazand necesitatea cresterii transparentei procesului electoral prin practici de natura sa asigure atat accesul publicului, cat si al competitorilor electorali la operatiunile efectuate de birourile electorale ale sectiilor de votare,
avand in vedere faptul ca actualul termen procedural pentru constatarea ramanerii definitive a candidaturilor depaseste data inceperii campaniei electorale,
tinand cont de imperativul luarii masurilor necesare pentru asigurarea logisticii electorale la alegerile pentru Presedintele Romaniei din anul 2014, precum si pentru centralizarea corecta si eficienta a rezultatelor votarii,
observand faptul ca, potrivit legii, alegerile pentru Presedintele Romaniei se vor desfasura in luna noiembrie, precum si faptul ca perioada electorala va incepe in luna septembrie,
constatatnd faptul ca in perioada iulie-august Parlamentul se va afla in vacanta parlamentara, adoptarea masurilor propuse nefiind posibila pe calea unui proiect de lege in procedura legislativa ordinara,
avand in vedere timpul scurt ramas pana la data inceperii perioadei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei, imperativul asigurarii unui proces electoral corect si transparent, precum si necesitatea prevenirii unor disfunctionalitati care ar putea aparea in derularea activitatilor de pregatire si organizare a alegerilor, din cauza unor lacune legislative si termenelor prea scurte, toate acestea vizand interesul public si constituind o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Art. I
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"d) act de identitate – cartea de identitate, cartea electronica de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate ori pasaportul diplomatic, pasaportul diplomtic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic, pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, titlul de calatorie, iar, in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar, valabile in ziua votarii;".

2. La articolul 2 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
"e) partide politice parlamentare – partidele si alte formatiuni politice care au grup parlamentar propriu in cel putin una din Camerele Parlamentului si care au obtinut in urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul Romaniei mandate de deputati sau senatori pentru candidatii inscrisi pe listele acestora ori pe listele unei aliante politice sau electorale din care au facut parte partidele ori formatiunile politice respective."

3. La articolul 5, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc in luna anterioara lunii inc are ajunge la termen mandatul de presedinte. Cu cel putin 60 de zile inaintea zile votarii, Guvernul stabileste data alegerilor prin hotarare."

4. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.

5. Articolul 11 se abroga.

6. La articolul 12, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Organizarea si numerotarea sectiilor de votare din strainatate se stabilesc de catre ministrul afacerilor externe, prin ordin, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, in termen de cel mult 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor."

7. La articolul 17 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"f) organizeaza si implementeaza un sistem de colectare de date si de informare periodica a opiniei publice privind prezenta populatiei la vot;".

8. La articolul 21, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Listele cuprinzand juristii care vor fi trasi la sorti se intocmesc de catre presedintele tribunalului impreuna cu prefectul, pana cel mai tarziu cu 30 de zile inaintea datei alegerilor. Listele vor cuprinde un numar de persoane cu cel putin 10% mai mare decat cel necesar, acestea fiind rezerva la dispozitia presedintelui biroului electoral judetean sau al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, pentru inlocuirea, in cazuri deosebite, a titularilor sau pentru completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare care nu au numarul minim de membri prevazut de prezenta lege."

9. La articolul 21, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Listele prevazute la alin. (3) si (5) pot cuprinde si functionari publici, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 13 alin. (2)."

10. La articolul 24 alineatul (4), dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
"b^1) furnizeaza, in ziua alegerilor, date privind prezenta populatiei la vot, conform unui program stabilit de Biroul Electoral Central;".

11. La articolul 27, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Propunerile de candidati pentru alegerea Presedintelui Romaniei se depun la Biroul Electoral Central, cel mai tarziu cu 40 de zile inainte de data alegerilor."

12. La articolul 27, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Lista sustinatorilor prevazuta la alin. (3) se depune intr-un singur exemplar original la Biroul Electoral Central."

13. La articolul 32, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Buletinele de vot se imprima de catre Regia Autonoma «Monitorul Oficial», cu litere de aceeasi marime si aceleasi caractere si cu aceeasi cerneala, in atatea exemplare cati alegatori sunt inscrisi in listele electorale permanente, cu un supliment de 10%, la care se adauga numarul estimat al buletinelor de vot necesare pentru sectiile de votare din strainatate. In acest sens, in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului privind stabilirea datei alegerilor, Autoritatea Electorala Permanenta comunica Biroului Electoral Central numarul alegerilor cu domiciliul in Romania inscrisi in Registrul electoral, iar Ministerul Afacerilor Externe comunica Biroului Electoral Central numarul estimat de buletine de vot necesare pentru sectiile de votare din strainatate."

14. La articolul 43, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) La plecare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare sigileaza intrarea in localul de vot prin aplicarea stampilei de control pe o banda de hartie. Este interzisa parasirea localului de vot cu stampila de control, stampile cu mentiunea «VOTAT», buletine de vot sau liste electorale."

15. La articolul 44, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Alegatorii care in ziua votarii se afla in alta comuna, oras sau municipiu decat cel de domiciliu isi pot exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, dupa ce declara in scris pe propria raspundere ca nu au mai votat si nu vor mai vota la acel tur de scrutin, fiind inscrisi de catre presedintele biroului electoral al sectiei de votare in tabelul prevazut la art. 9 alin. (1). Modelul declaratiei pe propria raspundere se stabileste prin hotarare a Guvernului in termenul prevazut la art. 65 alin. (1)."

16. La articolul 45, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), in cazul in care intr-un penitenciar se solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale de mai mult de 400 de persoane aflate in detentie, cererile de votare prin intermediul urnei speciale pot fi depuse, cel mai tarziu in preziua votarii, la mai multe sectii de votare din localitatea in care se afla penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral judetean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cererile de votare prin intermediul urnei speciale formulate de persoanele cu drept de vot internate in spitale pot fi depuse, cel mai tarziu in preziua votarii, la mai multe sectii de votare din localitatea in care se afla spitalul, stabilite prin decizie a biroului electoral judetean sau a biroului electoral al sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz."

17. La articolul 66, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Autoritatea Electorala Permanenta achizitioneaza aplicatiile si/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votarii la alegerile pentru Presedintele Romaniei, in conditiile legii."

18. La articolul 66, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (5^1) si (5^2), cu urmatorul cuprins:
"(5^1) Institutul National de Statistica asigura editarea si tiparirea proceselor-verbale pentru constatarea rezultatelor alegerilor la Regia Autonoma «Monitorul Oficial», dotarea cu echipamente, tehnica de calcul si consumabile, precum si instruirea personalului implicat in efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor pentru Presedintele Romaniei de catre Biroul Electoral Central, birourile electorale judetene, biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatate si birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(5^2) Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura serviciile de telefonie speciala si de comunicatii de voce si date, necesare birourilor electorale, la alegerile pentru Presedintele Romaniei."

19. La articolul 67, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Fac exceptie de la prevederile art. 24 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, achizitiile publice aferente realizarii masurilor necesare pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei."

20. La articolul 70, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Dupa tiparirea listelor electorale permanente de catre primari, potrivit art. 7, orice alte exemplare ale listelor electorale permanente aflate la primarii se predau spre topire operatorilor economici specializati."

Art. II
In cuprinsul Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "formatiuni politice reprezentate in Parlament" se inlocuieste cu sintagma "partide politice parlamentare".

Art. III
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.
Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 3/2016 pentru aprobarea OUG 43/2015 privind unele masuri pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activitatii de curierat a materialelor clasificate si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Hotarare CSM 1049/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
Hotarare 1/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Presedintelui Romaniei din anul 2014 si a aparatului de lucru al acestora
Ordin 1839/2014 privind stabilirea sectiilor de votare din strainatate pentru organizarea si desfasurarea alegerii Presedintelui Romaniei in anul 2014
Decizie CNA nr. 528/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Presedintelui Romaniei
HG 706/2014 pentru stabilirea masurilor pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2014. Hotararea 706/2014
Legea 172/2013 privind aprobarea OUG 72/2011 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului Cultural Roman
OUG 48/2013 pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Ordonanta de urgenta nr. 48/2013
Legea 55/2013 pentru aprobarea OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Lege nr. 55/2013
Legea 131/2012 pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
OUG 27/2012 privind unele masuri in domeniul cultural. Ordonanta de urgenta nr. 27/2012
Legea 74/2012 pentru completarea art. 21 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. Lege nr. 74/2012
Legea 62/2012 privind aprobarea OUG 103/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Lege nr. 62/2012
Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei, republicata 2011
Legea 98/2011 pentru aprobarea OUG 95/2009 privind modificarea si completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei. Lege nr. 98/2011
Hotarare nr. 12/2009 pentru desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale judetene, in birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucuresti si in biroul electoral pentru sectiile de votare din strainatat
HG 985/2009 privind stabilirea datei alegerilor pentru Presedintele Romaniei din anul 2009. Hotarare nr. 985/2009
Hotarare nr. 1/2009 privind completarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti
Hotarare nr. 632/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concediile judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005
Lege nr. 2/2008 privind modificarea Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata
COR. Clasificarea ocupatiilor din Romania. Cod 521. Actualizat la 15.10.2013
Editura C.H. Beck

Pret: 12 lei
10.2 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
104 useri online

Useri autentificati: