DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Ordonanta de urgenta 44/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 27 iunie 2014

Avand in vedere ca prin Legea nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind finantele publice s-a completat Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul introducerii unui articol nou, art. 73^1 prin care se impun "dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, pentru sumele recuperate reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice",
tinand cont de natura beneficiilor de asistenta sociala, care sunt masuri destinate categoriilor vulnerabile, cu venituri reduse, si ca aplicarea de dobanzi si penalitati in situatia determinarii unui drept acordat necuvenit vor conduce la o vulnerabilizare si mai accentuata a acestor familii sau persoane,
in considerarea faptului ca beneficiile de asistenta sociala, asa cum sunt acestea definite de Legea asistentei sociale nr. 292/2011, reprezinta o forma de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale familiale obtinute din munca, in vederea asigurarii unui nivel de trai minimal, precum si o forma de sprijin in scopul promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii anumitor categorii de persoane ale caror drepturi sociale sunt prevazute expres de lege,
considerand cuantumurile ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor acordate ca beneficii de asistenta sociala ca fiind relativ reduse si ca prin aplicarea dobanzilor/penalitatilor/majorarilor se va ajunge la situatii de dublare efectiva a sumelor datorate de beneficiar, in conditiile in care acesta este lipsit de venituri sau are venituri extrem de reduse si ca recuperarea cu dobanzi/penalitati/majorari a alocatiei de stat pentru copii, a alocatiei pentru sustinerea familiei, a drepturilor pentru persoane cu dizabilitati, a ajutorului social si chiar a indemnizatiei pentru cresterea copilului poate crea noi situatii sociale,
in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanatga si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
(1) Prin derogare de la prevederile art. 73^1 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistenta sociala, se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarzierere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar in termen de maximum 180 de zile d ela emiterea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei de recuperare, in conditiile legii.

(2) Fac obiectul derogarii prevazute la alin. (1) urmatoarele beneficii de asistenta sociala:
a) ajutorul social acordat in baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completaril eulterioare;
b) alocatia pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare;
c) alocatia de stat pentru copii acordata in baza Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata;
d) drepturile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) drepturile acordate in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) alocatia lunara de plasament acordata in baza Legii nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata;
g) ajutorul pentru incalzirea locuintei acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala pentru perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) indemnizatia lunara de hrana acordata in baza Legii nr. 584/2002 privind masurile de prevenire a raspandirii maladiei SIDA in Romania si de proectie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificarile ulterioare;
i) drepturile persoanelor cu dizabilitati acrodate in baza art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
j) ajutorul lunar nerambursabil acordat in baza Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Fac obiectul derogarii prevazute la alin. (1) si subventiile acordate in temeiul Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.
(4) Dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1) sumele cu titlu de beneficii de asistenta sociala si subventii prevazute la alin. (2) si (3) reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice se recupereaza in conditiile prevazute de art. 73^1 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Pentru recuperarea sumelor cu titlu de beneficii de asistenta sociala si subventii prevazute la alin. (2) si (3), reprezentand prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, termenul de prescriptie este cel prevazut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

Art. II
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, articolul 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 101
(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de prestatii sociale, se recupereaza de la titularul dreptului sau de la familia acestuia, dupa caz.
(2) Sumele prevazute la alin. (1) se recupereaza fara perceperea de dobanzi si penalitati de intarziere sau majorari de intarziere, daca acestea sunt restituite de beneficiar in termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, dupa caz, a dispozitiei de recuperare, in conditiile legii.
(3) Pentru recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) termenul de prescriptie este cel prevazut de art. 2.517 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.
(4) In situatia in care beneficiarul dreptului, persoana care locuieste singura, a decedat, nu se mai procedeaza la recuperarea sumelro incasate necuvenit cu titlu de prestatii."

Art. III
(1) Sumele cu titlu de beneficii de asistenta sociala si subventii prevazute la art. I alin. (2) si (3), precum si sumele cu titlu de prestatii sociale prevazute la art. 101 din Legea nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completaarile ulterioare, constatate ca prejudicii/plati nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, nerecuperate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se recupereraza in conditiile art. I alin. (1) si (4).
(2) Pentru sumele prevazute la alin. (1) termenul de 180 de zile se calculeaza de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice poate emite instructiuni care se aproba prin ordin al ministrului.