DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Ordonanta de urgenta nr. 43/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 364 din 19 iunie 2013

In contextul dificultatilor economice si financiare in care se regaseste economia nationala, mai cu seama in sectorul agricol productiv din Romania, pentru a initia si a dezvolta investitii care sa contribuie la ocuparea fortei de munca si la valorificarea resurselor conomice si materiale ale spatiului rural, pentru a crea noi oportunitati de dezvoltare intensiva si extensiva a agriculturii ramura importanta a economiei nationale,
ca urmare a crizei economico-financiare traversate pe plan mondial, in contextul economiei romanesti actuale, un numar important de producatori agricoli autohtoni intampina reale dificultati atat in accesarea, cat, mai ales, in rambursarea expunerilor/creditelor derulate, datorita costurilor tot mai mari practicate de catre institutiile financiare de credit (banci, institutii financiare nebancare, societati de leasing sau alte institutii de credit), precum si din cauza diminuarii valorii garantiilor aduse acestor credite, garantii ce si-au diminuat cu mult valorile fata de evaluarile initiale (la data acordarii finantarilor), clientii fiind pusi intr-o dificultate extrema, aceea de a rambursa anticipat finantarile solicitate ori de a aduce garantii suplimentare celor initiale pentru a putea sustine si continua finantarile derulate.
Analizand sistemul institutiilor de credit din Romania, constatam ca prioritate la finantare au avut alte ramuri economice in detrimentul agriculturii, iar, din cauza crizei financiare de la nivel mondial si a reglementarilor Bancii Nationale a Romaniei, impuse acestor institutii de credit, apetitul si increderea in domeniul creditari agriculturii au scazut dramatic.
In conditiile in care absorbtia fondurilor europene depinde in foarte mare masura de extinderea numerica a potentialilor beneficiari, prin transfromarea unui numar cat mai mare de gospodarii rurale in ferme cu caracter productiv-comercial, si stimularea productiei agricole vegetale si animale, prin sustinerea intreprinzatorilor individual la nivel de microferma cu proiecte de finantare atat pentru partea de investitii, cat si pentru cea de sustinere a costurilor cu cheltuielile activitatii curente si prin masuri de incurajare si sprijin al achizitionarii de terenuri agricole pentru cresterea suprafetelor de teren exploatate/ferma, sunt necesare extinderea si completarea surselor de finantare, mai ales pentru start-up-uri si ferme de familie, cu instrumente financiare de creditare adecvate.
In acelasi timp, pentru repectarea angajamentelor asumate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale fata de gospodariile agricole de subzistenta, in vederea modernizarii acestora si a transformarii lor in exploatatii viabile, care ulterior sa poata accesa fonduri europene pentru investitii mai mari, este necesara startarea pentru activitatea curenta si investionala a activitatilor microfermei.
De asemenea, avand in vedere ca beneficiarii privati ai creditelor de investitii nefinantate prin Programul National de Dezvoltare Rurala nu pot beneficia de garantiile acordate de fondurile de garantare, reglementate prin acte normative in vigoare, si nu pot utiliza astfel solutiile de finantare existente pe piata romaneasca oferite de institutiile de credit, sunt necesare completari legislative adecvate ale schemelor de garantare din fonduri nationale implementate in prezent.
Avand in vedere consedintele negative ce pot aparea in cazul in care situatia expusa nu se reglementeaza, in sensul ca neadoptarea masurilor propuse prin prezentul act normtiv ar modifica semnificativ gradul de absorbtie si utilizarea fondurilor europene alocate Romaniei, ar determina mentinerea unor mari si importante suprafete de teren agricol nelucrate, a unei productii agricole pentru autoconsum slabe cantitativ si calitativ, incapabile sa genereze venituri pentru sustenabilitatea procesului de modernizare a spatiului rural, ar determina Bio-ecologic si agricol existent, ar genera o rata ridicata a somajului, precum si neincasarea unor sume importante de bani cu care operatorii/agentii aconomici viabili ar putea contribui decisiv catre bugetul consolidat,
Fata de cele aratate anterior, consideram ca o prioritate imediata suportul acordat producatorului agricol, sustinerea si monitorizarea acestuia prin programe financiare si proiecte economice specifice, create si sustinute la nivel national, prin preocuparea institutiilor statului ce au drept scop eliminarea evaziunii fiscale din ramura agricola atat pentru producatori, cat si pentru comercianti, urmarindu-se o crestere sanatoasa si corecta a producatorului autohton, ceea ce duce intr-un final la o monitorizare cat mai atenta si un management calitativ al fluxurilor producatori-consumatori intermediari-consumatori finali, prin intocmirea, analizarea si crearea unui pachet program legislativ de sustinere a micului producator agricol la nivelul microfermei cu o noua forma de societate/intreprindere individuala de productie agricola.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul national si constituie situatie de urgenta si extraordinara a carei reglemetnare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza cadrul juridic necesar pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol.

Art. 2
In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) teren agricol terenurile agricole productive terenurile arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, plantatiile de hamei si duzi, pasunile, fanetele, serele, solariile, rasadnitele si altele asemenea cele cu vegetatie forestiera, daca nu fac parte din amenajamentele silvice, pasunile impadurite, cele ocupate cu constructii si instalatii agrozootehnice, amenajarile piscicole si de imbunatatiri funciare, drumurile tehnologice si de exploatare agricola, platformele si spatiile de depozitare care servesc nevoilor productiei agricole si terenurile neproductive, amenajate si folosite pentru productia agricola;
b) achizitie de teren cumpararea de teren agricol, in vederea cresterii suprafetei exploatate in urmatoarele situatii:
(i) cumpararea de la proprietar a terenului agricol aflat in arenda de catre arendas persoana fizica sau juridica, pana la atingerea unui plafon de maximum 1.000 de ha in proprietate/exploatatie, cu exceptia terenurilor aflate in proprietatea statului si administrate de Agentia Domeniilor Statului;
(ii) cumpararea de teren agricol de catre persoanele fizice sau juridice care au in exploatare teren agricol conform declaratiilor Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in vederea extinderii suprafetei agricole exploatate in scopul infiintarii/rentabilizarii fermelor de familie;
c) fond de garantare institutia financiara nebancara care are in obiectul de activitate emiterea de garantii si asumarea de angajamente de garantare, inscrisa in registrul special al Bancii Nationale a Romaniei, potrivit legii;
d) microcredit instrument de sustinere si finantare a sectorului agricol la nivel de exploatatie agricola cu caracter de ferma de familie;
e) ferma de familia exploatatie agricola apartinand persoanelor fizice in calitate de producatori agricoli individuali inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole sau inregistrata ca persoana fizica autorizata, intreprindere individuala, intreprindere familiala, infiintata potrivit legislatiei in vigoare, care produce pentru consumul propriu, iar, dupa caz, comercializeaza surplusul. Dimensiunea economica a fermei de familie este cuprinsa intre 2-50 UDE (UDE unitate de dimeniune economica prin care se exprima dimeniunea economica a unei exploatatii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploatatiei).Capitolul II - Garantarea creditelor acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru achizitia de terenuri agricole, pentru finantarea productiei agricole si dotarea fermelor


Art. 3
Anual, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, capitolul 83.01 "Agricultura, Silvicultura; Piscicultura si Vanatoare", titlul "Imprumuturi", se aloca sumele necesare fondurilor de garantare pentru:
a) garantarea pana la maximum 50% din valoarea creditului acordat de catre institutiile finantatoare pentru achizitia de terenuri agricole in situatiile definite la art. 2 lit. b). Volumul creditului va reprezenta maximum 90% din valoarea suprafetelor achizitionate si minimum 10% contributia proprie a beneficiarului. Diferenta de garantii necesare pentru acoperirea integrala a creditului si a dobanzilor aferente va fi asigurata de catre imprumutati cu terenurile achizitionate si/sau alte bunuri aflate in proprietate;
b) garantarea pana la maximum 80% a creditelor acordate de institutiile finantatoare fermierilor pentru finantarea investitiilor in domeniul agricol si a productiei agricole, cu exceptia creditelor acordate pentru finantarea investitiilor realizate prin masura 121 din Programul National de Dezvoltare Rurala;
c) garantarea pana la maximum 80% a microcreditelor acordate de institutiile finantatoare in baza art. 14 alin. (1) lit. a) si c).

Art. 4
Garantiile prevazute la art. 3 se acorda in conditiile prevazute de Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub forma de garantii, publicata in Jurnatul Oficial al Uniunii Europene nr. 2008/C155/02, respectiv acopera, dupa caz, pana la maximum 80% din valoarea finantarii acordate de institutiile finantatoare si sunt legate de o tranzactie financiara specifica, de o suma maxima de 2.500.000 euro si de o durata limitta. Fondurile de garantare au in vedere urmatoarele aspecte:
a) in situatia in care valoarea finantarii scade in timp, suma garantata trebuie sa descreasca in mod proportional, astfel incat in orice moment garantia sa nu acopere, dupa caz, mai mult de 80% din valoarea finantarii;
b) pierderile trebuie sa fie suportate proportional si in acelasi mod de catre institutiile finantatoare si de catre fondurile de garantare;
c) beneficiarii, cu exceptia persoanelor fizice, platesc anual un comision de garantare stabilit in conformitate cu Comunicarea Comisiei nr. 2008/C155/02;
d) beneficiarii persoane fizice platesc anual un comision de garantare stabilit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. In situatia in care comisionul de garantare este sub limita Comunicarii Comisiei nr. 2008/C155/02, diferenta se asigura prin implementarea unei scheme de minimis potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articoleor 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis in sectorul productiei de produse agricole.

Art. 5
Comisioanele de garantare practicate de fondurile de garantare sunt venituri ale acestora.

Art. 6
(1) Acordarea sumelor prevazute la art. 3 lit. a) se face in baza conventiilor incheiate intre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si fondurile de garantare.
(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aloca sumele necesare fondurilor de garantare in raport cu gradul de utilizare a celor acordate anterior in acest scop.
(3) In scopul prevazut la art. 3 lit. a)-c) pot fi utilizate de catre fondul de garantare sumele existente la dispozitia acestora si care se disponibilizeaza ca urmare a finalizarii garantiilor acordate beneficiarilor SAPARD in baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si beneficiarilor publici ai FEADR, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele rurale, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
Sumele alocate se evidentiaza distinct in inregistrarile contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate "imprumuturi subordonate".

Art. 8
Dobanda incasata de fondurile de garantare ca venit financiar din plasarea in depozite bancare a sumelor alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este venit neimpozabil pentru acestea si va fi utilizata exclusiv pentru plata garantiilor executate de insitutiile finantatoare.

Art. 9
Sumele alocate din fond sunt utilizate de fondurile de garantare pentru constituirea plafonului de garantare, cu o expunere de pana la 5 ori.

Art. 10
In situatia in care valoarea garantiilor executate de institutiile finantatoare depaseste nivelul dobanzilor acumulate, pot fi afectate si sumele alocate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Reintregirea sumelor alocate se va realiza din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 11
Lunar, pana la data de 10 a lunii curente, fondurile de garantare vor transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale situatia sumelor primite si utilizate, in vederea intocmirii contului de executie pentru luna expirata si transmiterii acestuia la Ministerul Finantelor Publice, pana la data de 15 a lunii curente.


Capitolul III - Fondul pentru creditarea fermelor de familie


Art. 12
(1) In vederea stimularii fermelor de familie se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Fondul pentru acordarea de microcredite in agricultura, denumit in continuare fond.
(2) Fondul se constituie din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la capitolul 83.01 "Agricultura, Silvicultura; Piscicultura si Vanatoare), titlul "Imprumuturi", din sumele existente la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale provenite din sumele rambursate in baza art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, de institutiile de credit si din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii imprumuturilor acordate fondurilor de garantare, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2009, aprobata prin Legea nr. 373/2009, cu modificarile si completarile ulteriore, pentru emiterea scrisorilor de garantie in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.

Art. 13
Fondul se gestioneaza de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in conditiile legii.

Art. 14
(1) Fondul se utilizeaza astfel:
a) pentru acordarea de microcredite pentru realizarea de obiective de investitii in domeniul agricol, neeligibile pentru finantarea din Programul National pentru Dezvoltare Rurala, denumit in continuare PNDR, sau de obiective de investitii situate sub nivelul minim de finantare din PNDR, suma maxima este mai mica de 15.000 euro/beneficiar. Beneficiarii microcreditelor sunt fermele de familie definite la art. 2 lit. e);
b) pentru acorarea de microcredite pentru asigurarea contributiei proprii la finantarea proiectelor de investitii in domeniul agricol cu o valoare eligibila de pana la 125.000 euro, selectate pentru finantare prin PNDR, fermelor de familie asa cum sunt definite la art. 2 lit. e), beneficiari ai masurilor de investitii din PNDR, suma maxima este de 75.000 euro/beneficiar;
c) pentru acordarea de microcredite beneficiarilor prevazuti la lit. a) si b), pentru asigurarea resurselor financiare necesare pentru realizarea productiei agricole, pana la maximum 25.000 euro/beneficiar.
(2) Beneficiarii microcreditelor pot solicita o noua finantare in conditiile prevazute la alin. (1), cu conditia finalizarii obiectivelor in baza carora au primit initial microcreditarea.

Art. 15
Fondul va fi accesat si derulat, in conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de catre institutii financiare bancare, definite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, si de catre institutii financiare nebancare infiintate in baza Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, si care desfasoara activitati de microcreditare.

Art. 16
Accesul institutiilor prevazute la art. 15 la resursele fondului se face in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fara a include elemente de ajutor de stat.

Art. 17
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale aloca, in conditiile legii, cu dobanda, sume din fond institutiilor selectate potrivit prevederilor art. 16, pe baza conventiilor de lucru incheiate cu acestea, in scopul acordarii de microcredite, in urmatoarele conditii:
a) termenul maxim de restituire: pana la 10 ani;
b) plafonul maxim: conform solicitarii institutiei selectate si in limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
c) perioada de gratie acordata de institutiile selectate potrivit art. 16 pentru beneficiarii de microcredite credite: intre 1 si 3 ani, in functie de specificul proiectului de investitii.
(2) In conventiile incheiate cu institutiile selectate vor fi prevazute sumele repartizate si alocate, termenele de restituire, conditiile de derulare a imprumutului si costurile aferente.
(3) Institutiile selectate in conditiile art. 16 vor acorda microcredite din fond beneficiarilor de microcredite, in conformitate cu normele elaborate in aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si cu normele proprii de microcreditare aprobate de Banca Nationala a Romaniei.

Art. 18
Anual, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, se stabilesc tipurile de investitii care pot beneficia de microcredite in conditiile prezentei ordonante de urgenta, precum si plafonul maxim de microcreditare finantat.

Art. 19
Termenele de rambursare a microcreditelor si de plata a dobanzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere intre beneficiarii microcreditului si institutia selectata, in functie de destinatia microcreditului si de perioada de valorificare a productiei obtinute din investitia creditata, in limitele stabilite prin conventiile de lucru incheiate cu Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 20
Mircocreditele acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta pot fi garantate de fondurile de garantare sisau de catre imprumutat prin garantii reale pe animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole, plantatiilor sau prin orice alte garantii agreate de institutiile de credit.

Art. 21
(1) Sumele neutilizate din fond la finele fiecarui an, angajate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu institutiile selectate si evidentiate in contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rarale se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acoperirea obligatiilor care decurg din contractele de microcredit incheiate de catre bancile comerciale, institutiile de credit sau institutiile financiare prevazute la art. 4 cu categoriile de solicitanti prevazute la art. 6, in limitele sumelor prevazute in conventiile de lucru dintre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si institutiile selectate.
(2) Sumele existente in fond la finele fiecarui an, provenite din rambursari de microcredite si plati de dobanzi la microcreditele acordate si evidentiate in contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acordarea de noi microcredite, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
(3) Sumele reprezentand rate de microcredit scadente si plati de dobanzi aferente acestuia, rambursate de beneficiarii microcreditului, existente in conturile institutiilor selectate la finele anului in curs, se vireaza pana la data de 20 decembrie in contul special deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, se raporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acordarea de noi microcredite, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. 22
(1) In cazul in care beneficiarul de microcredite inregistreaza restante la rambursarea microcreditelor si la plata dobanzilor aferente acestora, institutia selectata va restitui Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale aceste sume din fondurile proprii.
(2) In cazul constatarii de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale ca institutiile selectate au platit sume necuvenite beneficiarilor de microcredite prin cererile de tragere, institutiile selectate au obligatia de a restitui aceste sume din fondurile proprii, in termen de 10 zile de la data notificarii, in contul special al fondului deschis la Trezoreria Statului, la dispozitia Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Art. 23
(1) Beneficiarii de microcredite pentru investitii in agricultura au obligatia sa respecte destinatiile pentru care au fost acordate microcreditele.
(2) Schimbarea destinatiei microcreditelor de catre beneficiarii de microcredite se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 24
Suma totala alocata masurilor prevazute la art. 14 se aproba anual prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice.

Art. 25
In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale elaboreaza normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
Noul Cod de procedura penala. Note. Corelatii. Explicatii
Jiganie-Åžerban Mihai,Titian Dana,Stoica Viorica,Vasilache Ion,Pichler Adrian,Cretu Sebastian,Vasilache Alexandru,Dragnea Ionut,Ciolca Iuliana,Åžerban Gheorghe,Buneci Petre (Coord.)

Pret: 169 lei
143.65 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
52 useri online

Useri autentificati: