DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 43/2010 pentru modificarea unor acte normative in vederea reducerii sau simplificarii administrative a unor autorizatii/avize/proceduri. Ordonanta de urgenta nr. 43/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 13 mai 2010

Avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2009 pentru ratificarea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, semnat la Bucuresti si la Bruxelles la 23 iunie 2009, si a Acordului de imprumut, in suma de pana la 5.000.000.000 euro, dintre Romania, in calitate de Imprumutat, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent al Imprumutatului, si Comunitatea Europeana, in calitate de Imprumutator, semnat la Luxemburg la 23 iunie 2009 si la Bucuresti la 18 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 364/2009, cu completarile ulterioare,
luand in considerare necesitatea respectarii angajamentelor asumate de Guvernul Romaniei cu privire la progresul in implementarea simplificarii administrative privind autorizatiile si permisele, prevazute in anexa nr. 1 la Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania, la capitolul "Reforma structurala",
tinand seama ca neindeplinirea masurilor prevazute de Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania poate atrage blocarea transei a III-a din imprumut, in valoare de pana la 1,15 miliarde euro, cu termen in aprilie 2010,
deoarece in caz contrar este pusa in pericol derularea Memorandumului de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania in conformitate cu calendarul stabilit in anexa nr. 1, existand riscul blocarii sumelor aferente urmatoarelor transe,
in contextul recesiunii economice severe care pune in pericol stabilitatea economica a Romaniei si pentru asigurarea eliberarii la timp a sumelor aferente imprumutului prevazut de Memorandumul de intelegere dintre Comunitatea Europeana si Romania,
elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Art. I
Legea energiei electrice nr. 13/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23 ianuarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11 alineatul (2), litera t) se abroga.

2. La articolul 15 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"1. autorizatii de infiintare pentru realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice, inclusiv de capacitati de producere a energiei electrice si termice in cogenerare, sau retehnologizarea acestora, daca puterea electrica instalata a capacitatilor respective depaseste 1 MW;".

3. La articolul 15, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:
"(3^1) Activitatea unei persoane de revanzare a energiei electrice catre utilizatorii retelelor electrice aflate in exploatarea sa se desfasoara fara licenta de furnizare prevazuta la alin. (1) pct. 2 lit. f), in conditiile respectarii reglementarilor specifice, aprobate de autoritatea competenta."

Art. II
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 24, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Toate interventiile care se efectueaza asupra monumentelor istorice, altele decat cele de schimbare a functiunii sau a destinatiei, de intretinere sau de reparatii curente, indiferent de sursa lor de finantare si de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialisti si experti atestati si sub inspectia si controlul propriu ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Patrimoniului National, in conditiile legii."

2. La articolul 26 alineatul (1), punctul 16 va avea urmatorul cuprins:
"16. instituie, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Registrul specialistilor, Registrul expertilor si verificatorilor tehnici;".

3. La articolul 26 alineatul (1), punctul 18 se abroga.

4. La articolul 28 alineatul (3), litera j) se abroga.

5. La articolul 33 alineatul (1), litera e) va avea urmatorul cuprins:
"e) propune criteriile de atestare a specialistilor si expertilor din domeniul protejarii monumentelor istorice;".

Art. III
Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind intarirea capacitatii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 18 septembrie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 3^1
(1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor administreaza sistemul informatic national privind evidenta si simplificarea platii drepturilor de autor si a drepturilor conexe de catre utilizatori si a repartitiei remuneratiilor colectate de organismele de gestiune colectiva in cadrul proiectului e-guvernare.
(2) Normele metodologice privind crearea si functionarea evidentei nationale prevazute la alin. (1) se stabilesc prin hotarare a Guvernului. Costurile de realizare a acestei evidente nationale sunt suportate de organismele de gestiune colectiva beneficiare ale remuneratiilor datorate de utilizatori."

2. La articolul 6 alineatul (1) punctul 1, litera d) se abroga.

3. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se abroga.

4. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In vederea inscrierii fonogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care produc fonograme pe teritoriul Romaniei depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip pentru fiecare fonograma."

5. La articolul 9, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cererea-tip prevazuta la alin. (2) este completata de solicitanti, in mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria raspundere, privind:
a) titlul fonogramei si lista operelor continute;
b) titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe pentru fiecare opera si procentul din drepturile patrimoniale cuvenit fiecarui titular, in cazul gestiunii colective extinse;
c) contractele de cesiune incheiate cu titularii dreptului de autor (direct de compozitor, textier, editor etc. sau prin organismele de gestiune colectiva) si cu titularii de drepturi conexe (artisti interpreti, executanti, producatori de fonograme etc.);
d) numele cedentilor, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata si teritoriul cesiunii;
e) anul, tara si data primei fixari a fonogramei;
f) anul primei publicari sau a primei radiodifuzari a fonogramei."

6. La articolul 9, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importa fonograme, respectiv desfasoara activitati de comert intracomunitar, cererea-tip este completata de solicitanti, in mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria raspundere, privind drepturile de autor si drepturile conexe, factura externa si declaratia vamala de import, dupa caz. Cererea-tip este insotita de copia inscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea si comercializarea de fonograme pe teritoriul Romaniei, in traducere autorizata in limba romana."

7. La articolul 9, alineatele (4), (5) si (6) se abroga.

8. Articolul 10 modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 9, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza solicitantilor adeverinte de inscriere a fonogramelor in Registrul national al fonogramelor, astfel:
a) pentru cererile completate on-line in aplicatia informatica a Oficiului, anterior depunerii si inregistrarii la Oficiu, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii;
b) pentru cererile depuse si inregistrate direct la Oficiu, in termen de 6 zile lucratoare de la data inregistrarii;
c) pentru cazurile in care se solicita eliberarea in regim de urgenta, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii.
(2) Persoanele fizice sau juridice care produc pe teritoriul Romaniei fonograme cu opere din repertoriul international, national sau cele carora le-a fost cesionat de catre producatorii romani dreptul de reproducere si distribuire de fonograme in Romania sunt obligate sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor un exemplar al fonogramei pe fiecare tip de suport, in forma in care acesta a fost introdus in circuitul comercial, in termen de 30 de zile de la data emiterii adeverintei de inscriere a fonogramelor in Registrul national al fonogramelor.
(3) Persoanele prevazute la art. 9 alin. (1) pot depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elemente detaliate privind identificarea fonogramelor originale. Aceste elemente au caracter confidential, urmand a fi comunicate, la cerere, numai organelor de supraveghere si control al aplicarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe."

9. La articolul 17 alineatul (1) punctul 1, literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) producere de programe pentru calculator destinate comercializarii prin magazine;
....................
e) comercializare de programe pentru calculator prin magazine specializate in vanzarea de programe pentru calculator si echipamente IT;".

10. La articolul 23, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) In vederea inscrierii videogramelor in Registrul national al videogramelor, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice prevazute la alin. (1) depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere-tip.
...................
(5) Pentru persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care importa videograme, respectiv desfasoara activitati de comert intracomunitar, cererea-tip este completata de solicitanti, in mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria raspundere, privind drepturile de autor si drepturile conexe, factura externa si declaratia vamala de import, dupa caz.
Cererea-tip este insotita de copia inscrisului doveditor al acordului titularului de drepturi privind importul, distribuirea si comercializarea de videograme pe teritoriul Romaniei, in traducere autorizata in limba romana."

11. La articolul 23, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cererea-tip prevazuta la alin. (2) este completata de solicitanti, in mod obligatoriu, cu date si informatii, pe propria raspundere, privind urmatoarele:
a) titlul operei;
b) contractele de cesiune a drepturilor de autor si a drepturilor conexe, numele cedentilor, drepturile patrimoniale cesionate, felul, durata si teritoriul cesiunii;
c) titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe;
d) data primei fixari si a primei publicari sau radiodifuzari a videogramei."

12. La articolul 23, alineatul (4) se abroga.

13. La articolul 23, alineatele (6), (7) si (8) se abroga.

14. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) Dupa verificarea indeplinirii conditiilor prevazute la art. 23, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza solicitantilor adeverinte de inscriere a videogramelor in Registrul national al videogramelor, astfel:
a) pentru cererile completate on-line in aplicatia informatica a Oficiului, anterior depunerii si inregistrarii la Oficiu, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii;
b) pentru cererile depuse si inregistrate direct la Oficiu, in termen de 6 zile lucratoare de la data inregistrarii;
c) pentru cazurile in care se solicita eliberarea in regim de urgenta, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii.
(2) Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care au produs videograme pe teritoriul Romaniei au obligatia sa depuna un exemplar al videogramei in forma in care se introduce in circuitul comercial. In situatia in care exemplarul nu este depus in termen de 30 de zile de la data eliberarii adeverintei, inscrierea se anuleaza."

15. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 35
Inregistrarea persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice in registrele nationale administrate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor se efectueaza in baza cererilor-tip specifice, insotite de copia certificatului de inregistrare la oficiul registrului comertului. Datele si informatiile nereale declarate in cererea-tip atrag raspunderea solicitantului, potrivit legii."

16. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36
(1) Dupa verificarea documentelor prevazute la art. 35, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor elibereaza certificatul corespunzator solicitantilor, astfel:
a) pentru cererile completate on-line in aplicatia informatica a Oficiului, anterior depunerii si inregistrarii la Oficiu, in termen de 4 zile lucratoare de la data inregistrarii;
b) pentru cererile depuse si inregistrate direct la Oficiu, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii;
c) pentru cazurile in care se solicita eliberarea in regim de urgenta, in termen de doua zile lucratoare de la data inregistrarii."

17. La articolul 43 alineatul (1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) comercializarea sau detinerea in vederea comercializarii de fonograme ori videograme fara marcaje holografice, cu amenda de la 2.000 lei la 20.000 lei si confiscarea acestora."

18. La articolul 44, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevazute la art. 43 alin. (1) lit. a), c), e), g), n) si o) se pot constata si sanctiona si de catre personalul Jandarmeriei Romane."

Art. IV
Articolul 260 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 260
(1) Lichidarea societatii trebuie terminata in cel mult un an de la data dizolvarii. Pentru motive temeinice, tribunalul poate prelungi acest termen cu perioade de cate 6 luni, dar nu cu mai mult de 24 de luni cumulat.
(2) Lichidarea nu libereaza pe asociati si nu impiedica deschiderea procedurii de faliment a societatii.
(3) In termen de 30 de zile de la dizolvare vor fi numiti lichidatorii, in conditiile art. 262, respectiv art. 264.
(4) In termen de 60 de zile de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului, pentru mentionare in registrul comertului, un raport privind situatia economica a societatii. Daca, potrivit raportului, debitorul indeplineste conditiile pentru deschiderea procedurii simplificate de insolventa, lichidatorul are obligatia de a solicita deschiderea acestei proceduri in termen de 15 zile de la data depunerii raportului.
(5) La implinirea unui termen de 6 luni de la numire, lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un raport privind stadiul operatiunilor de lichidare. La implinirea termenului de un an prevazut la alin. (1) lichidatorul trebuie sa depuna la oficiul registrului comertului un nou raport, insotit, daca este cazul, si de hotararea instantei de prelungire a termenului de lichidare, pentru mentionare in registrul comertului.
(6) Pentru fiecare prelungire a termenului de lichidare, lichidatorul are obligatia de a depune la oficiul registrului comertului hotararea instantei, precum si raportul privind stadiul operatiunilor de lichidare.
(7) Nerespectarea obligatiei de depunere a rapoartelor prevazute la alin. (4)(6) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 100 lei. Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza, din oficiu sau in urma sesizarii oricarei parti interesate, de catre directorul oficiului registrului comertului si/sau de persoana sau persoanele desemnate de catre directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului.
(8) In termen de 15 zile de la terminarea lichidarii, lichidatorii vor depune la registrul comertului cererea de radiere a societatii din registrul comertului, sub sanctiunea unei amenzi judiciare de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere, care va fi aplicata de tribunalul in circumscriptia caruia isi are sediul comerciantul, in urma sesizarii oricarei parti interesate. Incheierea judecatorului prin care se dispune amendarea lichidatorului este executorie si poate fi atacata cu recurs.
(9) Sanctiunea prevazuta la alin. (7) se aplica si lichidatorului care nu introduce cererea de deschidere a procedurii insolventei in termenul prevazut la alin. (4).
(10) Daca in termen de 3 luni de la expirarea termenului mentionat la alin. (1), prelungit de tribunal dupa caz, oficiul registrului comertului nu a fost sesizat cu nicio cerere de radiere sau cu nicio cerere de numire a lichidatorului, societatea este radiata din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentinta a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea societatii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Procedura prevazuta de art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 se aplica in mod corespunzator.
(11) Hotararea judecatoreasca de radiere se comunica societatii la sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, si oficiului registrului comertului unde este inregistrata, se inregistreaza in registrul comertului si se afiseaza pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui circumscriptie s-a aflat sediul social al societatii.
(12) Bunurile ramase din patrimoniul societatii radiate din registrul comertului revin actionarilor, care raspund in limita valorii acestora pentru acoperirea creantelor, conform prevederilor Codului de procedura civila."

Art. V
Prevederile articolului 260 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica in mod corespunzator tuturor categoriilor de persoane juridice inregistrate in registrul comertului.

Art. VI
(1) Prevederile art. 260 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica in mod corespunzator si procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntara aflate in derulare la data intrarii in vigoare a acesteia, data de la care curg termenele prevazute la art. 260 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), societatile comerciale care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla in dizolvare sau lichidare voluntara de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentinta a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul societatii, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. Solutionarea cererii se face cu citarea societatii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz. Procedura prevazuta de art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului se aplica in mod corespunzator.
(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si societatilor care se afla in lichidare voluntara de mai mult de 5 ani, in urma prelungirii termenului de 3 ani, dispusa de tribunal, potrivit legii.
(4) Pentru actiunile formulate in temeiul prezentului articol, Oficiul National al Registrului Comertului este scutit de taxe judiciare de timbru si timbru judiciar.

Art. VII
Legea viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 14 septembrie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) In arealele viticole sau in extravilanul localitatilor din afara arealelor viticole, infiintarea de plantatii de vita-de-vie pe o suprafata de peste 0,1 ha de operator economic sau de familie si extinderea peste aceasta limita a celor existente se pot face numai in baza unui drept de plantare/replantare, potrivit normelor metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Plantarea/replantarea vitei-de-vie se face in baza unui drept de plantare sau de replantare ori de plantare pe o rezerva. Crearea rezervei regionale (judetene) si/sau nationale a drepturilor de plantare a vitei-de-vie are scopul de a permite administratiei publice locale si centrale atribuirea dreptului de plantare a viteide- vie acelor persoane fizice/juridice care, pe baza unor criterii obiective, vor justifica necesitatea obtinerii acestor drepturi.
(3) Procedura si conditiile de acordare a drepturilor prevazute la alin. (2), precum si perioada de valabilitate a acestor drepturi se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(4) In arealele viticole sau in extravilanul localitatilor din afara arealelor viticole, infiintarea de plantatii de vita-de-vie pe o suprafata de peste 0,1 ha se face cu soiuri admise in cultura si in baza Cererii de plantare/replantare a vitei-de-vie si de inscriere in Registrul plantatiilor viticole, depusa la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti.
(5) Modelul de Cerere de plantare/replantare a vitei-de-vie si de inscriere in Registrul plantatiilor viticole se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(6) In vederea infiintarii de plantatii viticole pe suprafete mai mari de 3 ha este necesara prezentarea de catre solicitant a unui proiect de infiintare a plantatiei viticole, avizat de unitatea de cercetari vitivinicole din zona."

2. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Defrisarea plantatiilor de vita-de-vie in suprafata mai mare de 0,1 ha se face de catre persoane fizice/juridice, pe baza Declaratiei de defrisare a plantatiilor de vita-de-vie si cererii pentru eliminarea parcelei/parcelelor defrisate din Registrul plantatiilor viticole, depusa la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana sau a municipiului Bucuresti, dupa caz.
(2) Modelul de Declaratie de defrisare a vitei de vie si cerere pentru eliminarea parcelei/parcelelor defrisate din Registrul plantatiilor viticole se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Persoanele care defriseaza plantatii de vita-de-vie inscrise in Registrul plantatiilor viticole beneficiaza de un drept de replantare in suprafata echivalenta de cultura pura cu cea defrisata sau propusa pentru defrisare. Dreptul individual de replantare poate fi exercitat in termen de 8 ani de la data acordarii acestuia.
(4) Prin cultura pura se intelege suprafata efectiv ocupata cu butucii de vita-de-vie, delimitata de perimetrul extern al butucilor, la care se adauga o zona-tampon a carei latime corespunde jumatatii distantei dintre randuri."

3. La articolul 51, literele a) si n) vor avea urmatorul cuprins:
"a) infiintarea de plantatii viticole in suprafata de peste 0,1 ha de persoana fizica sau juridica ori extinderea peste aceasta limita a celor existente, fara un drept corespunzator de plantare/replantare, potrivit prevederilor art. 11;
.....................
n) defrisarea vitei-de-vie din soiuri nobile admise in cultura, in suprafata mai mare de 0,1 ha, fara declaratie de defrisare potrivit prevederilor art. 15 alin. (1)."

Art. VIII
Normele metodologice de aplicare a Legii viei si vinului in sistemul organizarii comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.134/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 798 din 4 noiembrie 2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatele (7), (8) si (9) se abroga.

2. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se abroga.

3. Articolele 17, 18 si 19 se abroga.

Art. IX
Legea nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 6 martie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 13, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13
(1) Pentru asigurarea ingrijirii la domiciliu a persoanei varstnice aflate in situatia de dependenta sociomedicala, stabilita conform grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor varstnice, consiliile locale pot angaja personal de ingrijire prin plata cu ora, fractiuni de norma sau norma intreaga, in functie de perioada de ingrijire necesara a se acorda si cu respectarea criteriilor prevazute de standardele de calitate aplicabile in domeniu, conform legislatiei in vigoare."

2. La articolul 13, alineatul (3) se abroga.

Art. X
Alineatul (1) al articolului 43 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 43
(1) Regulamentul si/sau orice alt document in baza caruia urmeaza sa se desfasoare loteria publicitara trebuie sa fie autentificat(e) de un notar public inainte de inceperea operatiunii."

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------