DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 40/2010 pentru modificarea OUG 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Ordonanta de Urgenta nr. 40/2010Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 283 din 30 aprilie 2010

Avand in vedere obligatia Romaniei, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea si implementarea corecta si integrala a acquis-ului comunitar,
tinand cont de Scrisoarea nr. 191.334 din 30 iulie 2009 a Comisiei Europene, care semnaleaza anumite deficiente in transpunerea Directivei 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, Abrogata si inLocuita de Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii (Directiva "iPPC"), scrisoare care preceda declansarea impotriva Romaniei a actiunii in constatarea neindeplinirii Obligatiilor in conformitate cu prevederile art. 258 din tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru transpunerea incorecta a actelor comunitare mentionate,
avand in vedere necesitatea modificarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, intr-un termen cat mai scurt, astfel incat Romania sa se conformeze scrisorii Comisiei Comunitatilor Europene (denumita in continuare Comisia),
luand in considerare faptul ca neadoptarea in cel mai scurt timp a modificarilor legislatiei determina emiterea avizului motivat de catre Comisie ca urmare a persistentei netranspunerii corecte a Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului,
avand in vedere faptul ca intarzierea indeplinirii obligatiei de transpunere corecta a Directivei 2008/1/CE a Parlamentului European si a Consiliului va aduce prejudicii importante Romaniei, deoarece urmatoarea etapa a procedurii de infringement este decizia Comisiei de a sesiza Curtea de Justitie a Comisiei Europene si de a declansa faza contencioasa a actiunii impotriva Romaniei, care poate ajunge pana la aplicarea unor sanctiuni pecuniare semnificative,
luand in considerare faptul ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta

Articol unic
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Autoritatea competenta asigura coordonarea deplina a procedurii si a conditiilor de emitere a autorizatiei integrate de mediu in cazul in care sunt implicate mai multe autoritati, astfel incat sa se garanteze o abordare integrata efectiva de catre toate autoritatile implicate in aceasta procedura."

2. La articolul 9, alineatele (1) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Autorizatia integrata de mediu este emisa de autoritatea competenta in conditiile prevazute la art. 3 si 20, in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau, cu respectarea reglementarilor privind calitatea aerului, apei si a solului.
..................................................................................................
(4) Autorizatia integrata de mediu cuprinde, daca este necesar, si cerinte specifice in scopul asigurarii protectiei solului si a apei subterane, precum si masuri privind managementul deseurilor generate de instalatie."

3. La articolul 14, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Autorizatia integrata de mediu contine, dupa caz, derogari temporare de la prevederile art. 11 daca printr-un plan de reabilitare aprobat de autoritatea competenta se realizeaza reducerea poluarii si, in cel mult 6 luni, se asigura respectarea valorilor limita de emisie."

4. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) In autorizatiile integrate de mediu emise pentru instalatiile existente, potrivit prevederilor art. 4^1, 5 si 6 sau, dupa caz, prin revizuirea si, daca este necesar, prin actualizarea conditiilor din autorizatie, autoritatea competenta impune operatorului masurile necesare pentru ca acestea sa functioneze potrivit prevederilor art. 3, 4, 916, 20, 24 alin. (1) si (2), art. 25 si ale art. 32 alin. (1), fara a aduce atingere altor prevederi ale legislatiei specifice.
(2) In procedura de autorizare integrata de mediu, autoritatile competente iau masurile necesare ca instalatiile existente sa respecte prevederile art. 1, 2, 21, art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 2631 si ale art. 32 alin. (4).
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cerintele de emitere a autorizatiilor integrate de mediu pentru instalatiile existente in ceea ce priveste obligatia acestor instalatii de a respecta valorile limita de emisie, parametrii echivalenti sau masurile tehnice bazate pe cele mai bune tehnici disponibile, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3)(6), art. 10 si 11, nu se aplica instalatiilor existente prevazute in anexa nr. 5, pana la data indicata pentru fiecare instalatie."

5. La articolul 27, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Prevederile art. 36, 916, 20, 31 si ale art. 32 alin. (1) si (4) se aplica in mod corespunzator."

6. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 30
Autoritatea competenta desemnata pentru realizarea schimbului de informatii si transmiterea rapoartelor catre Comisia Europeana, potrivit prevederilor art. 28 si 29, este autoritatea publica centrala pentru protectia mediului."

7. La articolul 32, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Autoritatea competenta pune la dispozitia publicului rezultatele pe care le detine, referitoare la monitorizarea emisiilor, asa cum este prevazut in conditiile de autorizare, potrivit prevederilor art. 916."

8. La articolul 35, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
"(3) Procedura administrativa prealabila prevazuta la alin. (1) si (2) este gratuita si trebuie sa fie corecta, echitabila si rapida."

9. La anexa nr. 3, punctul 5 va avea urmatorul cuprins:
"5. progrese tehnologice si modificari in cunoasterea si intelegerea stiintifica;".

10. La anexa nr. 4, punctul 1, literele d) si f) vor avea urmatorul cuprins:
"d) natura deciziilor posibil a fi adoptate sau proiectul de decizie, daca acesta exista;
...............................................................................................
f) indicarea datei, orei, locului si mijloacelor prin care informatiile relevante vor fi disponibile publicului;".

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------