DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 3/2014 pentru luarea unor masuri de implementare necesare aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru implementarea altor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 3/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 98 din 7 februarie 2014

Avand in vedere faptul ca intrarea in vigoare a pachetului legislativ in materie penala, procesual penala si executional penala, pachet compus din sapte legi organice si numeroase adaptari legislative aduse unui numar de peste 250 de legi speciale, impune necesitatea aplicarii coerente a tuturor acestor acte normative, ceea ce presupune existenta unui cadru normativ adaptat si corelat,
Tinand seama de faptul ca este imperios necesar ca masurile legislative cuprinse in noul Cod penal si noul Cod de procedura penala sa permita punerea lor in practica eficienta, prin crearea unui regim procedural unitar atat pentru dosarele aflate pe rolul organelor judiciare cat si pentru cele constituite incepand cu 1 februarie 2014,
Luand in considerare ca intrarea in vigoare a noilor coduri trebuie sa asigure o mai buna previzibilitate a normei in aceasta materie, fara a genera disfunctionalitati la nivelul instantelor, Tinand cont de faptul ca toate aceste aspecte sus-mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, iar neadoptarea prezentului act normativ ar avea consecinte negative si ar duce la aplicarea neunitara a legii in dosarele aflate in curs de judecata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
Completele de 5 judecatori judeca apelurile impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de Sectia Penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, solutioneaza contestatiile impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in prima instanta de Sectia Penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitiei, solutioneaza cauzele in materie disciplinara potrivit legii si alte cauze date in competenta lor prin lege."

2. La articolul 31 alin.(1) dupa litera d) se introduce o noua litera, lit.e), cu urmatorul cuprins:
"e) pentru contestatiile impotriva incheierilor pronuntate in cursul judecatii in prima instanta de curtile de apel si Curtea Militara de Apel, completul de judecata este format din 3 judecatori.”

3. Dupa articolul 31 se introduce un articol nou, art. 31^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 31^1
Procedura de judecata in camera preliminara se desfasoara de un judecator din completul prevazut la litera a) a alineatului (1) al articolului 31."

4. La articolul 54, dupa alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu urmatorul cuprins:
"(1^2) Contestatiile impotriva hotararilor pronuntate in cursul judecatii in materie penala in prima instanta de judecatorii si tribunale se solutioneaza in complet format dintr-un judecator.”

Art. II
Alineatul (1) al articolului 12 din Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, va avea urmatorul cuprins:
"(1) Sunt de competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, indiferent de calitatea persoanei:
a) urmatoarele infractiuni, daca savarsirea lor a intrat in scopul unui grup infractional organizat, prevazut de art. 367 alin. (6) din Codul penal:
 • i. infractiunile prevazute la art. 188, art.189, art.205, art.207, art.209, art. 212-215, art.217, art. 249 - 252, art. 263 - 264, art.307, art. 309, art. 310, art.311, art.313 daca valorile falsificate sunt dintre cele prevazute la art. 310 si art.311, art. 314 - 316, art. 325, art.342 -347, art. 351, art. 359, art. 360 - 366, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ii. infractiunile prevazute la art.228, art.229, art. 232 cu referire la art. 228 - 229, art.233 - 237, art. 239-242, art. 244, art. 245 - 248, art. 295, art. 308 - 309 cu referire la art. 295 din Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca in cauza, indiferent de numarul infractiunilor concurente, s-a produs o paguba materiala mai mare decat echivalentul in lei a sumei de 500000 euro;
 • iii. infractiunea prevazuta de art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • iv. infractiunile prevazute de Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • v. infractiunile prevazute de Legea nr..241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, daca in cauza, indiferent de numarul infractiunilor concurente, s-a produs o paguba materiala mai mare decat echivalentul in Iei a sumei de 500 000 euro;
 • vi. infractiunile prevazute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • vii. infractiunea prevazuta de art. 155 din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

 • b) urmatoarele infractiuni, indiferent daca acestea au fost savarsite sau nu in conditiile grupului infractional organizat prevazut de art. 367 alin. (6) din Codul penal:
 • i. infractiunile prevazute la art. 210 - 211, art. 217 cu referire la art. 210 - 211, art. 303, art. 309 cu referire la art. 303, art. 325, art.328 daca fapta priveste infractiunea prevazuta de art.325, art. 360 - 366, art. 374, art. 394 - 412 din Codul penal cu modificarile si completarile ulterioare;
 • ii. infractiunile prevazute de Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala a Romaniei, cu modificãrile si completarile ulterioare;
 • iii. infractiunile prevazute de Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • iv. infractiunile prevazute de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • v. infractiunile prevazute de Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • vi. infractiunile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 186/2007;
 • vii. infractiunile prevazute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare;
  c) infractiunea prevazuta la art. 367 din Codul penal, daca in scopul grupului infractional intra vreuna dintre infractiunile prevazute la lit. a) ;
  d) infractiunea de spalare a banilor` prevazuta de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca banii, bunurile si valorile care au tacut obiectul spalarii banilor provin din savarsirea infractiunilor date in competenta Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crimínalitate Organizata si Terorism;
  e) infractiunile care au legatura, potrivit art. 43 din Codul de procedura penala, cu cele prevazute la lit. a) - d).

  Art. III
  Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  1. La articolul 56, alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "b) in cazul infractiunilor prevazute la art. 188 - 191, art. 257, art. 279, art.276, art. 277, art. 280 - 283 si art. 289 - 294 din Codul penal; "

  2. La articolul 56, dupa alineatul (5) se introduce un alineat nou, alin. (6), cu urmatorul cuprins:
  "(6) Este competent sa efectueze ori, dupa caz, sa conduca si sa supravegheze urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care, potrivit legii, judeca in prima instanta cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel. "

  3. La articolul 206, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(1) Impotriva incheierilor prin care instanta dispune, in prima instanta, asupra masurilor preventive inculpatul si procurorul pot formula contestatie, in termen de 48 de ore de la pronuntare sau, dupa caz, de la comunicare. Contestatia se depune la instanta care a pronuntat incheierea atacata si se inainteaza, impreuna cu dosarul cauzei, instantei ierarhic superioare, in termen de 48 de ore de la inregistrare.
  (2) Incheierile prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie dispune in prima instanta asupra masurilor preventive pot fi contestate la completul competent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.”

  4. La articolul 309, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(1) Actiunea penala se pune in miscare de procuror, prin ordonanta, in cursul urmaririi penale, cand acesta constata ca exista probe din care rezulta ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista vreunul dintre cazurile de impiedicare prevazute la art. 16 alin.(1).”

  5. Dupa articolul 425 se introduce un articol nou, art. 425^1 , cu urmatorul cuprins:
  "CAPITOLUL III^1 – Contestatia


  Art. 425^1 - Declararea si solutionarea contestatiei
  (1) Calea de atac a contestatiei se poate exercita numai atunci legea o prevede expres, prevederile prezentului articol fiind aplicabile cand legea nu prevede altfel.
  (2) Pot face contestatie procurorul si subiectii procesuali la care hotararea atacata se refera, precum si persoanele ale caror interese legitime au fost vatamate prin aceasta, in termen de trei zile, care curge de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru celelalte persoane., dispozitiile art. 411 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator.
  (3) Contestatia se depune la judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau, dupa caz, la instanta care a pronuntat hotararea care se ataca si se motiveaza pana la termenul stabilit pentru solutionare, dispozitiile art. 415 aplicandu-se in mod corespunzator.
  (4) La solutionarea contestatiei, dispozitiile art. 416 si art. 418 se aplica in mod corespunzator; in cadrul acestor limite, la solutionarea contestatiei impotriva incheierii privind o masura preventiva, putandu/se dispune o masura mai putin grava decat cea solicitata sau decat cea dispusa prin incheierea contestata, sau putandu-se modifica obligatiile din continutul masurii contestate.
  (5) Contestatia se solutioneaza de catre judecatorul de drepturi si libertati, de catre judecatorul de camera preliminara de la instanta superioara celei sesizate, sau, dupa caz, de catre instanta superioara celei sesizate, respectiv de completul competent al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in sedinta publica, cu participarea procurorului.
  (6) La solutionarea contestatiei se citeaza persoana care a facut contestatia, precum si subiectii procesuali la care hotararea atacata se refera, dispozitiile art.90 si art.91 aplicandu-se in mod corespunzator.
  (7) Contestatia se solutioneaza prin decizie, care nu este supusa niciunei cai de atac, putandu-se pronunta una dintre urmatoarele solutii:
  1. Respingerea contestatia, cu mentinerea hotararii atacate:
  a) cand contestatia este tardiva sau inadmisibila;
  b) cand contestatia este nefondata;
  2. Admiterea contestatiei si:
  a) desfiintarea hotararii atacate si solutionarea cauzei.
  b) desfiintarea hotararii atacate si dispunerea rejudecarii cauzei de catre judecatorul sau completul care a pronuntat-o, atunci cand se constata ca nu au fost respectate dispozitiile privind citarea.

  6. Articolul 474^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 474^1. - Incetarea sau modificarea efectelor deciziei
  Efectele deciziei inceteaza in cazul abrogarii, constatarii neconstitutionalitatii ori modificarii dispozitiei legale care a generat problema de drept dezlegata, cu exceptia cazului in care aceasta subzista in noua reglementare.”

  7. Articolul 477^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 477^1. - Incetarea sau modificarea efectelor deciziei
  Efectele deciziei inceteaza in cazul abrogarii, constatarii neconstitutionalitatii ori modificarii dispozitiei legale care a generat problema de drept dezlegata, cu exceptia cazului in care aceasta subzista in noua reglementare.”

  Art. IV
  Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 512 din 14 august 2013, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 120, dupa alineatul 3 se introduce un nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:
  "(4) Pana la intrarea in vigoare a actelor normative subsecvente, emise in executarea prezentei legi si a Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, se vor aplica prevederile actelor normative existente, in masura in care nu contravin acestora.”

  2. La articolul 121, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(3) Functiile din cadrul Directiei Nationale de Probatiune se salarizeaza prin asimilare cu functiile si salariile de baza prevazute in anexele Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, aplicabile categoriei de personal din care fac parte persoanele care ocupa functiile respective.”

  Art. V
  Dupa alineatul (1) al articolului 188 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal publicata in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013, se introduce un alineat nou, alin. (2), cu urmatorul cuprins:
  "(2) Pana la intrarea in vigoare a actelor normative subsecvente, emise in executarea prezentei legi, se vor aplica prevederile actelor normative existente, in masura in care nu contravin acesteia, tuturor unitatilor penitenciare, centre educative, centre de detentie, centre de retinere si arestare preventiva, precum si in centrele de arestare preventiva.”

  Art. VI
  (1) Legea nr.286/2009 privind Cod penal publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.
  "(2) Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

  Art. VII
  Actele normative prevazute la articolele 1, 2, 4 si 5 vor fi republicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de adoptare a prezentei Ordonante de Urgenta, dandu-se textelor o noua numerotare.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  19 useri online

  Useri autentificati: