DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Ordonanta de urgenta 37/2014Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 450 din 19 iunie 2014

Avand in vedere ca activitatea personalului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala implica si misiuni care nu se limiteaza, in timp, la durata programului normal de lucru,
ca exercitarea prerogativelor constitutionale de aparare, ordine publica si securitate nationala se caracterizeaza prin continuitate,
tinand cont de obligatiile legale care revin institutiilor publice angajatoare de a asigura realizarea drepturilor recunoscute personalului prin dispozitiile legale in vigoare referitoare la munca prestata in zilele de repaus saptamana, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza,
de faptul ca in anul 2014 aceste drepturi se realizeaza numai prin compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator,

de faptul ca necesitaatea exercitarii prerogativelor constitutionale si legale in conditii de continuitate, pe de o parte, respectiv insuficienta personalului raportat la timpul de munca ce trebuie afectat acestor misiuni in perioadele aratate, pe de alta parte, creeaza o vulnerabilitate pentru institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in sensul ca respectarea drepturilor prin compensarea cu timp liber corespunzator ar putea conduce la disfunctionalitati in efectuarea misiunilor operative specifice,
avand in vedere ca aceste disfunctionalitati afecteaza domenii importante ale societatii, in care este nevoie de o munca sustinuta, in orice ora din saptamana, si conditii care expun angajatii la un grad ridicat de stres si risc,
luand in considerare necesitatea corectarii unor neconcordante la nivelul reglementarilor, in privinta modului de calcul al anumitor drepturi salariale, respectiv faptul ca mentinerea acestora ar putea conduce la o aplicare neunitara a actului normativ in structurile sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala si, in consecinta, ar putea genera eventuale pagube in patrimoniul acestora,
in scopul asigurarii unui cadru unitar de aplicare a unor dispozitii referitoare la salarizarea personalului care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale,
totodata, luand in considerare necesitatea imperativa de crestere a capabilitatii de aparare aeriana a Romaniei,
tinand seama de importanta si urgenta inzestrarii Fortelor Aeriene cu avioane multirol pentru promovarea intereselor nationale de securitate a tarii si indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene,
avand in vedere absenta unor reglementari cu privire la statutul personalului roman trimis in strainatate pentru pregatire pe un tip de tehnica de lupta cu complexitate ridicata, in vederea realizarii capabilittii operationale cuprinse in Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitaatii de aparare aeriana in cadrul programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene",
luand in considerare necesitatea motivarii personalului in vederea participarii la acest tip de misiune,
tinand seama de consecintele negative ale nepromovarii in regim de urgenta a prezentului act normativ care asigura reglementarea statutului personalului aeronautic participant la misiune,

avand in vedere faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, necesitand adoptarea de masuri imediate,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Articolul 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) In anul 2014, pentru personalul militar, politisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile compensatoare, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut, se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2011."

2. Dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile art. 1, incepand cu data de 1 iulie 2014, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducatorii acestora, se stabileste in conditiile prevazute de art. 15 din cap. II sectiunea a 2-a din anexa nr. VII – Familia ocupationala de functii bugetare «Aparare, ordine publica si siguranta nationala» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.
(4) Baza de calcul al drepturilor prevazute la alin. (3) o reprezinta solda lunara/salariul de baza prevazute de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009.
(5) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1), in situatia in care activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul prevazuta la alin. (4).
(6) Pentru personalul militar, dreptul prevazut la alin. (5) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat prin raportarea bazei de calcul la durata programului normal de lucru.
(7) Dispozitiile alin. (5) si (6) nu se aplica personalului participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, personalului detasat in conditiile Legii nr. 105/2012 privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene, precum si politistilor aflati in situatii similare.
(8) Conditiile de stabilire a dreptului prevazut la alin. (5) si (6), precum si activitatile pentru care se acorda acest drept se stabilesc prin ordin al conducatorilor institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala."

Art. II
Drepturile prevazute la art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta, se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. III
Ordinele conducatorilor institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, prevazute la art. 13 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta, se emit in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. IV
Dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, asa cum a fost modificata si completata prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica cu incadrarea in cheltuielile cu salariile, aprobate prin bugetul institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Art. V
Prevederile art. VI-XIV se aplica Ministerului Apararii Nationale pentru personalul roman detasat sa execute misiuni in strainatate in conformitate cu prevederile contractelor incheiate in baza art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 240/2013 pentru realizarea capabilitatii operationale aeriene cuprinse in Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitatii de aparare aeriana in cadrul programului "Avion multirol al Fortelor Aeriene", denumite in continuare misiuni.

Art. VI
Structurile, responsabilitatile si procedurile pentru selectionarea personalului in vederea participarii la misiune se stabilesc prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. VII
(1) Prevederile de grad, studii, clase de salarizare si coeficienti de ierarhizare, precum si armele si specialitatile militare ale functiilor din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Personalul participant la misiune se detaseaza in functiile prevazute de statul de organizare, constituit pentru perioada misiunii.
(3) Asimilarea functiilor personalului din statul de organizare constituit pentru perioada misiunii se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. VIII
(1) Pe intreaga perioada a misiunii, personalul participant la misiune beneficiaza de drepturile salariale in tara prevazute la art. 77 alin. (1) din cap. II sectiunea a 9-a din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, si cu legile speciale anuale de aplicare a acesteia.
(2) Compensatia lunara specifica prevazuta la art. 77 alin. (1) lit. c) din cap. II sectiunea a 9-a din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, se acorda personalului participant la misiune in cuantum de 100% aplicata la solda functiei de baza.

Art. IX
(1) Pe durata indeplinirii misiunii in strainatate personalul beneficiaza de drepturile minime de diurna stabilite pentru fiecare categorie de personal participant la misiunile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011, majorate cu 50%.
(2) Pe durata indeplinirii misiunii in strainatate, in zilele cand personalului nu i se asigura hrana, acesta beneficiaza de alocatia valorica de hrana stabilita pentru personalul participant la misiunile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 121/2011.
(3) Pe perioada misiunii, in zilele cand personalul participant este in tara sau in concediu de odihna, nu beneficaza de drepturile prevazute la alin. (1) si (2).

Art. X
(1) Personalul participant la misiune beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport pentru o calatorie in tara si retur; la fiecare 3 luni de participare la misiune, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.
(2) Personalul participant la misiune poate opta ca de drepturile prevazute la alin. (1) sa beneficieze sotul/sotia acestuia pentru deplasarea la locul desfasurarii misiunii si retur.

Art. XI
Fondurile necesare participarii la misiune se asigura din bugetul Ministerului Apararii Nationale, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.
(2) Din fondurile prevazute la alin. (1) se suporta cheltuielile determinate de pregatirea misiunii si executarea acesteia, astfel:
a) dislocarea personalului din garnizoanele de dispunere de pe teritoriul statului roman in zona de desfasurare a misiunii, precum si repatrierea acestuia;
b) achizitii de bunuri, lucrari si servicii solicitate de specificul misiunii;
c) cheltuieli de operare si sprijin logistic necesare bunei desfasurari a misiunii;
d) selectionarea, vizita medicala, testarea, pregatirea, incheierea asigurarilor de sanatate, in conditiile stabilite de Ministerul Apararii Nationale, precum si in cele prevazute de reglementarile specifice fiecarei activitati;
e) incheierea contractelor de asigurare pentru invaliditate si deces ale personalului;
f) evacuarea medicala a personalului care nu poate fi tratat in unitatile sanitare din zona de executare a misiunii si asigurarea transportului insotitorilor acestora;
g) procurarea materialelor necesare, repatrierea, insotirea si inhumarea personalului decedat, precum si indeplinirea formalitatilor specifice;
h) suportarea altor costuri specifice, inclusiv a celor destinate activitatilor necesare dezvoltarii relatiilor cu autoritatile militare si civile locale, precum si cu populatia civila, asigurarea activitatilor de protocol, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. XII
Trimiterea personalului in misiune in strainatate se aproba de ministrul apararii nationale.

Art. XIII
(1) Participarea personalului la misiune este conditionata de semnarea prealabila a unui angajament, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale, prin care se obliga ca, dupa incheierea misiunii, sa isi desfasoare activitatea in Ministerul Apararii Nationale, astfel:
a) pentru personalul aeronavigant – piloti, 10 ani sau pana la implinirea varstei standard de pensionare;
b) pentru personalul tehnico-ingineresc de aviatie si navigator de sol/planificator de misiune, 8 ani sau pana la implirea varstei standard de pensionare.
(2) In situatiile in care, inainte de expirarea duratei stabilite, cadrele militare inceteaza angajamentul incheiat potrivit alin. (1), acestea sunt obligate sa restituie cheltuielile individuale de instruire pe timpul misiunii, proportional cu perioada de angajament ramasa neexecutata.
(3) Prevederile alin. (2) se aplica si personalului care din motive imputabile nu finalizeaza activitatea de instruire.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica personalului participant la misiune in situatiile incetarii activitatii din motive neimputabile acestuia.
(5) Conditiile de incheiere si continutul angajamentului prevazut la alin. (1) se aproba prin ordin al ministrului apararii nationale.

Art. XIV
Personalul participant la misiune beneficiaza de drepturile si obligatiile prevazute de legislatia in vigoare aplicabila personalului militar in activitate, in masur ain care acestea nu contravin prevederilor prezentei ordonante de urgenta.