DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare. Ordonanta de urgenta nr. 36/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 30 aprilie 2013

Luand in considerare expirarea la 31 decembrie 2012 a termenului prevazut la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordaa persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se impune luarea unor masuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de disponibilizare, pentru protectia sociala a salariatilor operatorilor economici.
Tinand seama de necesitatea continuarii masurilor de redresare economica in conformitate cu strategiile in domeniu, de necesitatea respectarii reglementarilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizarii obiectivelor privind eficientizarea activitatii unor societati nationale, companii nationale sau societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, care impun luarea unor masuri imediate de redresare economico-financiara care sa conduca la eliminarea pierderilor si la eficientizarea pe termen lung a activitatii acestora, se impune luarea unor masuri urgente pentru atenuarea impactului social al planurilor de disponibilizare, pentru protectia sociala a persoanelor concediate.
Avand in vedere angajamentele asumate de Romania prin acordurile de intelegere cu Fondul Monetar International si Uniunea Europeana din anul 2011-2012, acte prin care Guvernul Romaniei s-a obligat sa rezolve deficientele constatate la unele intreprinderi de stat prin masuri care sa conduca la restructurarea economico-financiara a acestora si la eliminarea pierderilor si eficientizarea pe termen lung a activitatii, intrucat reducerea arieratelor catre bugetul general consolidat este unul din obiectivele convenite prin Scrisoarea de intentie si Memorandumul tehnic de intelegere din Angajamentul stand-by de tip preventiv dintre Romania si Fondul Monetar International, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta reglementeaza masurile de protectie sociala de care beneficiaza persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza unui plan de disponibilizare, din cadrul unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, institute nationale de cercetare-dezvoltare, precum si al societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, denumite in continuare operatori economici.
(2) Prin planul de disponibilizare prevazute la alin. (1) se intelege documentul ce cuprinde masurile necesare in vederea redresarii activitatii si programul concedierii colective elaborat de angajator, care se poate desfasura in una sau mai multe etape.

(3) Planul de disponibilizare prevazut la lin. (1) cuprinde in mod obligatoriu:
a) numarul total de salariati existent la data intocmirii acestora;
b) motivele care determina aplicarea masurilor din planul de disponibilizare;
c) numarul de salariati necesar pentru desfasurarea activitatii in urma aplicarii masurilor din planul de disponibilizare;
d) numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri colective;
e) data de la care sau perioada in care vor avea loc, potrivit legii, concedierile colective.
(4) Daca disponibilizarea se desfasoara in etape, planul prevazut la alin. (1) va cuprinde si numarul de salariati care vor fi afectati de concedieri in fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea conditiilor de concediere colectiva preavazute de dispozitiile legale in vigoare, precum si perioada in care va avea loc fiecare etapa.


Art. 2
Prin hotarare a Guvernului, la propuneea ministerelor de resort, se vor aproba sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj ce se vor aloca pentru plata drepturilor prevazute la art. 7 lit. b) in beneficiul persoanelor disponibilizate de la operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) care pot efectua concedieri colective in conditiile in care exista un plan de disponibilizare aprobat, potrivit legii.

Art. 3
Planurile de disponibilizare prevazute la art. 1 alin. (3) intocmite de operatorii economici prevazuti la art. 1 alin. (1) se aproba in conditiile legii.

Art. 4
(1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta numai persoanele care au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatorii economici prevazuti la art. 1 cu cel putin 36 de luni inainte de data concedierii.
(2) Beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si persoanele care:
a) au fost preluate de operatorii economici dintre cei prevazuti la art. 1, in baza actelor normative in vigoare, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatorii eocnomici de la care au fost preluate in perioada prevazuta la alin. (1);
b) au fost preluate de operatorii economici rezultati in urma divizarii sau a altor forme de reorganizare a operatorilor economici prevazuti la art. 1, daca au incheiat contracte individuale de munca pe durata nedeterminata cu operatorii economici supusi divizarii sau altor forme de reorganizare, in perioada prevazuta la alin. (1).

Art. 5
(1) Concedierea colectiva se face in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 2.
(2) Daca planul de disponibilizare se desfasoara in etape, termenul prevazut la alin. (1) se aplica pentru concedierea colectiva efectuata in prima etapa, urmand ca pentru celelalte etape concedierea colectiva sa se efectueze in termen de 90 de zile calendaristice de la data la care va fi initiata fiecare etapa prevazuta la art. 1 alin. (4).

Art. 6
Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza, in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, de servicii de preconcediere, precum si de masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acordate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca.

Art. 7
Persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza de urmatoarele drepturi:
a) indemnizatie de somaj, stabilita potrivit reglementarilor legale in vigoare;
b) venit lunar de completare;
c) plati compensatorii acordate de catre operatorii economici din bugetele de venituri si cheltuieli, in conformitate cu prevederile contractelor colective sau individuale de munca aplicabile, respectiv incheiate la nivelul fiecarui operator economic.

Art. 8
(1) Venitul lunar de completre prevazut la art. 7 lit. b) se stabileste odata cu indemnizatia de somaj si este egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica si nivelul indemnizatiei de somaj.
(2) Venitul de completare prevazut la art. 7 lit. b) se acorda lunar pe perioade stabilite diferentiat, in functie de conditiile prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) 12 luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 3 ani si pana la 10 ani;
b) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime in munca cuprinsa intre 10 ani si pana la 15 ani;
c) 22 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca cuprinsa intre 15 ani si pana la 25 ani;
d) 24 de luni, pentru salariatii care au o vechime in munca de cel putin 25 de ani.
(3) Dupa incetarea platii indemnizatiei de somaj, in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza, pana la incheierea perioadei prevazute de alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu diferenta dintre castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mult decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica, si nivelul indemnizatiei de somaj la data incheierii platii indemnizatiei de somaj.

Art. 9
Persoanele care nu indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru stabilirea indemnizatiei de somaj nu beneficiaza de venit lunar de completare.

Art. 10
Persoanele prevazute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat in conditiile prezentei ordonante de urgenta, in conformitate cu planul de disponibilizare prevazute la art. 1 alin. (2), dar nu mai mult decat duratele maxime stabilite potrivit art. 8 alin. (2).

Art. 11
(1) Venitul lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) se modifica odata cu recalcularea indemnizatiei de somaj, ca urmare a modificarii indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca prin hotarare a Guvernului.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile si in cazul in care plata indemnizatiei de somaj se suspenda, in conditiile legii, si persoana beneficiaza de venitul lunar de completare.

Art. 12
(1) Persoanele care se reincadreaza in munca beneficiaza de 50% din venitul lunar de completare in urmatoarele situatii:
a) daca in perioada acordarii venitului de completare prevazut la art. 8 alin. (2) se incadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la alti operatori economici decat cei de la care au fost disponibilizati, beneficiaza de plati, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2), in functie de suspendarea sau incetarea platii indemnizatiei de somaj;
b) daca in perioada acordarii venitului de completare prevazuta la art. 8 alin. (2) se incadreaza in munca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, la operatorii economici de la care au fost disponibilizati, pana la expirarea perioadei preazute la art. 8 alin. (2), daca la data incadrarii operatorii economici respectivi nu mai au capital majoritar de stat.
(2) In situatiile prevazute la ALIn. (1), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acorda numai pe periOada lucraTa, iar ulterior acestei perioade se reia in plata, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2).
(3) Daca in perioada acordarii venitului de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare solicita inscrierea la una dintre categoriile de pensii prevazute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, plata venitului lunar de completare inceteaza la data acordarii dreptului de pensie, conform deciziei de pensie. Venitul de completare nu poate fi cumulat cu niciuna din categoriile de pensii prevazute de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Persoanele concediate colectiv de la operatorii economici prevazuti la art. 1, daca se incadreaza in munca inainte de expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2) la unul dintre operatorii economici cu capital majoritar de stat avand ca obiect de activitate conservarea, inchiderea, ecologizarea si monitorizarea postinchidere a minelor sau la unul dintre operatorii economici prevazuti la art. 1, pentru activitati de conservare, inchidere, ecologizare si monitorizare postinchidere a minelor, beneficiaza pe perioada lucrata, pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2), in functie de suspendarea sau incetarea platii idemnizatiei de somaj, de un venit lunar de completare egal cu jumatate din venitul lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) sau, dupa caz, la art. 8 alin. (3).
(5) In situatiile prevazute la alin. (4), venitul lunar de completare reglementat de acest alineat se acorda numai pe perioada lucrata, iar ulterior acestei perioade se reia in plata, dupa caz, in conditiile prevazute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), pana la expirarea perioadei prevazute la art. 8 alin. (2).

Art. 13
Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal si inceteaza la data decesului beneficiarului.

Art. 14
(1) In perioada prevazuta la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare raman inregistrate in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, pana la incetarea platii venitului lunar de completare.
(2) In perioada prevazuta la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii, sau ori de cate ori sunt solicitate la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au dus la acordarea drepturilor;
c) sa caute activ un loc de munca si sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica pe perioada in care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se incadreaza in munca potrivit legii.
(4) Prevederile alin. (2) lit. a) si c) nu se aplica pe perioada in care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare beneficiaza de indemnizatie de maternitate sau indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap, dovedita cu certificat medical, respectiv adeverinta eliberata de agentiile de plati si inspectie sociala judetene sau a municipiului Bucuresti.
(5) Obligatia prevazuta la alin. (2) lit. c) nu se aplica in situatia in care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare participa la programe de formare profesionala, organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune. Obligatia nu se aplica pe perioada in care persoanele participa la aceste programe de formare profesionala, in conditiile in care, anterior includerii in cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse in serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca si se afla in perioada de acordare a acestor servicii.
(6) Persoanele prevazute la alin. (5) au obligatia sa prezinte lunar, la data programarii prevazute la alin. (2) lit. a), agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate dovada participarii lor la programe de formare profesionala a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, sau, dupa caz, dovada participarii la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 17.
(7) In situatia in care obligatia prevazuta la alin. (6) nu este indeplinita, prevederile alin. (5) nu se aplica.

Art. 15
(1) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) si (3) se suspenda la data neindeplinirii de catre persoanele beneficiare a obligatiei prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a).
(2) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2).
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2), in situatia in care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu indeplinesc obligatia prevazuta la art. 14 alin. (2) lit. a) din urmatoarele cauze:
a) a fost dispusa masura arestarii preventive impotriva persoanei beneficiare;
b) persoana beneficiara de venit lunar de completare sau copilul aflat in intretinerea acesteia conform legii sufera de o boala dovedita cu certificat medical care o impiedica sa isi indeplineasca obligatia;
c) au intervenit evenimente familiale deosebite, cum sunt casatoria, nasterea unui copil, decesul sotului, sotiei sau al rudelor pana la gradul al doilea inclusiv, precum si inc cazul existentei unei situatii de forta majora, confirmata de autoritatea publica competenta.
(4) Repunerea in plata a venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) si (3), dupa suspendarea in conditiile alin. (1) se face de la data de intai a lunii urmatoare aprobarii cererii beneficiarului.

Art. 16
(1) In situatia persoanelor care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj doresc sa caute un loc de munca pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene si au primit aprobare pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) se suspenda pe perioada pentru care exista aprobare din parta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru mentinera platii indemnizatiei de somaj in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si masurile adoptate, potrivit legii in aplicarea acestor reglementari europene.
(2) Prevederile art. 14 alin. (2) lit. a) si c) nu se aplica pe perioada prevazuta la alin. (1).
(3) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevazuta la art. 8 alin. (2), in situatia in care in aceasta perioada plata indemnizatiei de somaj s-a realizat de agentia pentru ocuparea fortei de munca in conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj prevazute de reglementarile europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si de masurile adoptate, potrivit legii, in aplicarea acestora.
(4) Repunerea in plata a venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) dupa suspendarea in conditiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de data expirarii perioadei pentru care exista aprobarea din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1).
(5) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) se face odata cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentand venituri de completare pentru luna urmatoare depunerii cererii prevazute la alin. (4), respectiv expirarii perioadei pentru care exista aprobarea din partea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca pentru mentinerea platii indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1).

Art. 17
(1) Plata venitului lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (1) inceteaza la data refuzului nejustificat de a se incadra intr-un loc de munca conform pregatirii sale sau nivelului studiilor, a refuzului nejustificat de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala, la serviciile d econsiliere si mediere oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care persoanele sunt inregistrate sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la data depistarii faptului ca presteaza activitati lucrative fara forme legale.
(2) Se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) refuzul motivat de:
a) primirea unui salariu egal sau mai mic decat venitul lunar de completare;
b) neparticiparea la programe de formare profesionala furnizate gratuit de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sub forma de servicii de initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare, in situatia in care persoanele nu participa la programe de formare profesionala organizate in conditiile legii, a caror finantare este asigurata din asistenta financiara nerambursabila primita de Romania, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionala, Fondului social european si Fondului de coeziune, in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Nu se considera refuz nejustificat in sensul alin. (1) starea de sanatate necorespunzatoare pentru prestarea unei munci, justificata in baza unui certificat medical, confirmat de comisiile de expertiza medicala si prezentat de persoanele in cauza, in termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.

Art. 18
(1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a monitoriza:
a) beneficiarii de venit de completare care au refuzat locuri de munca pe baza documentelor medicale care atesta starea de sanatate necorespunzatoare pentru ocuparea unei munci, in vederea integrarii cat mai rapide in munca;
b) ofertele zilnice de locuri de munca, in vederea incadrarii in munca, potrivit pregatirii profesionale, a beneficiarilor de venit de completare aflati in evidenta.
(2) Inspectia Muncii are obligatia de a comunica Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, dupa efectuarea controalelor, numele si prenumele, adresa si codul numeric personal ale persoanelor depistate ca presteaza activitati fara forme legale.
(3) Masura suspendarii, a revocarii suspendarii si a incetarii platii venitului lunar de completare se stabileste prin decizii ale directorilor executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
(4) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 19
(1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 7 lit. b) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Asigurari si asistenta sociala", titlul "Asistenta sociala", articolul "Asigurari sociale".
(2) Din resursele financiare prevazute la alin. (1) operatorii economici prevazuti la art. 1 pot beneficia de aplicarea masurilor de protectie pentru salariatii disponibilizati colectiv in baza unui singur plan de disponibilizare prezentat in cursul aceluiasi an, intocmit in baza prevederilor prezentei ordonante de urtenta, respectiv in baza planului de disponibilizare prevazut la art. 3.

Art. 20
(1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 7 lit. b) sunt exceptate de la plata contributiilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Perioada prevazuta la art. 8 alin. (2) in care se acorda venit de completare constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Venitul utilizat la stabilirea drepturilor de pensie prevazute de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este egal cu castigul salarial individual mediu net pe ultimele 3 luni inainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de munca, dar nu mai mare decat castigul salarial mediu net pe economie din luna ianuarie a anului in care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul National de Statistica.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de venit lunar de completare realizeaza si venituri reprezentand indemnizatia de somaj sau venituri de natura salariala ori alte venituri care, conform dispozitiilor Legii nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea pensiilor.
(5) In vederea certificarii de catre casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat in conditiile alin. (2) incepand cu data incetarii platii venitului lunar de completare, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care sa ateste perioadele in care au beneficiat de acest drept, precum si cuantumul venitului asigurat, prevazut la alin. (3).

Art. 21
(1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulerioare, pe perioada prevazuta la art. 8 alin. (2) persoanele concediate in conditiile prezentei ordonante de urgenta care beneficiaza exclusiv de venitul lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (3) sunt asigurate in sistemul de asigurari de sanatate, fara plata contributiei.
(2) Venitul asigurat, utilizat pe perioada prevazuta la art. 8 alin. (2) la stabilirea drepturilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, este egal cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare in perioada respectiva.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in situatia in care persoanele care beneficiaza de venit lunar de completare realizeaza si venituri de natura salariala sau alte venituri care, conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea bazei de calcul al indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor elibera persoanelor solicitante adeverinte care sa ateste perioadele in care au beneficiat exclusiv de venitul lunar de completare prevazut la art. 8 alin. (3), precum si cuantumul venitului asigurat, prevazut la alin. (2).

Art. 22
Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatiile de somaj.

Art. 23
(1) Sumele platite fara temei legal cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile prezentei ordonante de urgenta la bugetul asigurarilor pentru somaj se recupereaza de la persoanele care au beneficiat in mod necuvenit pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.
(2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.
(3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc si se vor scadea din evidentele contabile.

Art. 24
(1) Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligatia de a anunta in termen de 3 zile lucratoare agentiile pentru ocuparea fortei de munca in evidenta carora s-au aflat aceste persoane.
(2) Angajatorii care refuza incadrarea in munca, in conditiile legii, a persoanelor beneficiare de venit lunar de completare au obligatia de a anunta in termen de 3 zile lucratoare agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in evidentele carora s-au aflat aceste persoane motivul refuzului.
(3) Operatorii economici prevazut la art. 1 au obligatia de a transmite agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in termen de 3 zile lucratoare de la aprobarea hotararii Guvernului prevazute la art. 2 planurile de disponibilizare stabilite la art. 1 alin. (3), precum si tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.

Art. 25
Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) necomunicarea datelor si informatiilor prevazute la art. 24 alin. (3);
b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 24 alin. (1) si (2).

Art. 26
Contraventiile prevazute la art. 25 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) fapta prevazuta la lit. a), cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei.

Art. 27
Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 25 si 26 se realizeaza de catre organele de control ale agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

Art. 28
(1) Dispozitiile art. 25 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contraventiile instituite in conformitate cu prevederile art. 25 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 29
Sumele incasate din amenzile contraventionale aplicate conform prezentei ordonante de urgenta se fac venit la bugetul de stat.

Art. 30
Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.

Art. 31
Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pana la data de 31 decembrie 2018, pentru pesoanele disponibilizate prin concedieri colective in conditiile prevazute la art. 2.

Art. 32
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor aproba prin hotarare a Guvernului norme metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si a Ministerului Economiei.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 259/2013 pentru aprobarea OUG 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
OUG 36/2011 pentru modificarea si completarea OUG 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, compan
HG 865/2009 pentru modificarea termenului prevazut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele masuri de protectie sociala a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Nationale a Padurilor Romsilva, prin concedieri colective, ca u
OUG nr. 85/2009 pentru modificarea OUG nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nati
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, oug nr. 55/2006
Curierul Judiciar, Nr. 2/2015
Editura C.H. Beck

Pret: 41.9 lei
35.62 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
57 useri online

Useri autentificati: