DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 35/2013 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta nr. 35/2013Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 30 aprilie 2013

Avand in vedere importanta deosebia pe care sectorul achizitiilor publice il are in prezent, atat in ceea ce priveste ponderea in total economie nationala, cat si in ceea ce priveste impactul asupra bunei derulari a serviciilor publice de orice fel,
avand in vedere faptul ca principalele tipuri de proceduri de achizitie publica utilizate la atribuirea contractelor de valori medii si mari (licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv si negociere cu publicare a anuntului) contin in structura lor mai multe etape obligatorii de a caror durata de derulare depunde si durata totala a procedurii,
constatand ca etapele a caror durata depunde exclusiv de actiunea/inactiunea functionarilor autoritatii contractante sunt mai consumatoare de timp, de multe ori existand indicii clare care sa ateste existenta unei tergiversari nejustificate a momentului adoptarii deciziei finale de catre comisia de evaluare,
apreciind ca astfel de tergiveresari au un impact negativ important asupra eficientei procesului de achizitii publice,
considerand imperativa crearea in cel mai scurt timp a cadrului normativ necesar pentru derularea rapida si eficienta a procedurilor de achizitie publica,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 80^1
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor."

2. Dupa articolul 86 se introduce un nou articol, articolul 86^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 86^1
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de selectare a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor."

3. Dupa articolul 93 se introduce un nou articol, articolul 93^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 93^1
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor."

4. Dupa articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 102^1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 102^1
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor."

5. Dupa articolul 106 se introduce un nou articol, articolul 106^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 106^1
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de dialog in termen de 120 de zile de la transmiterea invitatiei de participare la dialog."

6. Dupa articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 109^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 109^1
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de evaluare a ofertelor finale in termen de 35 de zile de la deschiderea ofertelor."

7. Dupa articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 117^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 117^1
In cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a perteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa de preselectie a candidatilor in termen de 15 zile de la data-limita de depunere a candidaturilor."

8. Dupa articolul 121 se introduce un nou articol, articolul 121^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 121^1
Prin exceptie de la prevederile art. 200 in cadrul procedurilor avand ca obiect atribuirea contractelor de concesiune de servicii, a contractelor de concesiune de lucrari ori a parteneriatelor public-privat, comisia de evaluare are obligatia de a finaliza etapa a doua a procedurii de negociere in termen de 50 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare."

9. La articolul 293, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 293
Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:".

10. La articolul 293, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
"i^1) depasirea termenelor prevazute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau 121^1."

11. La articolul 294, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Contraventiile prevazute la art. 293 lit. e^1), f), i^1), n), u) si v) se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei."

12. Dupa articolul 294 se introduce un nou articol, articolul 294^1, cu urmatorul cuprins:
"Art. 294^1
Depasirea termenelor prevazute la art. 80^1, 86^1, 93^1, 102^1, 106^1, 109^1, 117^1 sau 121^1 constituie abatere disciplinara grava."

Art. II
Prevederile art. I pct. 9 intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 225/2016 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006
Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionare
OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
Legea 25/2015 privind aprobarea OUG 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe term
HG 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte pro
OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
OG 23/2014 pentru completarea art. 8 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar. Ordonanta nr. 23/2014
OUG 43/2014 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte. Ordonanta de urgenta nr. 43/2014
OUG 51/2014 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Ordonanta de urgenta 51/2014
HG 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relatiilor contractuale din sectorul laptelui si al produselor lactate, precum si recunoasterea organizatiilor de producatori din
OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta 34/2014
Legea 6/2014 privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti. Lege nr. 6/2014
OUG 106/2013 pentru modificarea si completarea Legii petrolului nr. 238/2004. Ordonanta de urgenta nr. 106/2013
Legea 193/2013 privind aprobarea OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lege nr. 193
Legea 128/2013 pentru abrogarea alin. (2)-(4) ale art. 7 din OUG 61/2008 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii. Legea nr
Legea 134/2013 privind aprobarea OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 134/2013
HG 183/2013 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contracte
Legea 72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante. Lege nr. 72/2013
Legea 20/2013 privind aprobarea OUG 7/2010 pentru modificarea si completarea OUG 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala
Ordin M14/2013 privind aprobarea Criteriilor de performanta pentru evaluarea anuala sau ori de cate ori este nevoie a comandantilor unitatilor sanitare cu paturi din reteaua sanitara a Ministerului Apararii Nationale, in baza carora contractul de man
Dreptul transporturilor. Editia 3
Piperea Gheorghe

Pret: 44.9 lei
38.17 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: