DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile. Ordonanta de urgenta 34/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 475 din 30 iunie 2015

Ordonanta de urgenta nr. 34/2015 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei fondurilor externe nerambursabile
Luand in considerare necesitatea accelerarii ritmului de implementare a proiectelor finantate din fonduri structurale si de coeziune, pentru a reduce presiunea de cheltuire a sumelor alocate in cadrul programelor operationale in ultimul an de eligibilitate a acestora, respectiv pana la data de 31 decembrie 2015, cat si in contextul suprapunerii cadrelor financiare 2007-2013 si 2014-2020, anul 2015 reprezinta un an esential pentru Romania.
Tinand cont de faptul ca finantarea proiectelor in cadrul Programului operational sectorial Mediu (POS Mediu) reprezinta o prioritate pentru Romania, atat din punctul de vedere al absorbtiei fondurilor europene nerambursabile disponibile in perioada 2007-2013, cat si din punctul de vedere al conformarii la obligatiile asumate prin Tratatul de aderare, in special pentru sectorul de apa, obligatii ce deriva din Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman si Directiva 91/271/CEE privind colectarea si epurarea apelor uzate,
luand in calcul ca prin axa prioritara 1 din cadrul POS Mediu a fost alocata suma de 3.149.423.956 euro, din care 2.776.532.160 euro contributie a Uniunii Europene din Fondul de coeziune (13.945.019.392 lei, respectiv 12.293.929.098 lei contributie UE), in prezent, fiind aprobate 50 de proiecte (cel putin unul pentru fiecare judet, inclusiv Bucuresti),

tinand cont de faptul ca valoarea totala a contractelor de achizitie publica semnate in cadrul acestor proiecte este de 14.099.950.633 lei, iar totalul platilor efectuate este de 7.593.531.789 lei, reprezentand 54% din alocare, si de asemenea, valoarea totala a componentelor aflate in diverse stadii in vederea atribuirii este de 1.507.573.024 lei, iar valoarea componentelor ce nu vor fi finalizate si vor face obiectul fazarii, respectiv al finantarii din perioada de finantare 2014-2020 prin intermediul Programului operational Infrastructura mare este de 1.821.268.152 lei,
luand in calcul ca, in prezent, putem estima ca valoarea fondurilor ce vor putea fi absorbite se va apropia de aproximativ 87% din valoarea fondurilor disponibile prin axa prioritara 1 a Programului operational sectorial Mediu si se impune identificarea si promovarea de proiecte alternative/retrospective pentru a umple golul de finantare,
intrucat una din principalele masuri pentru accelerarea absorbtiei in anul 2015 o reprezinta identificarea unor proiecte finantate din surse nationale a caror finantare sa fie transferata catre Programul operational sectorial Mediu 2007-2013, in scopul atragerii in totalitate a fondurilor europene disponibile,

tinand cont de faptul ca atat posibilitatea, precum si conditiile includerii acestor proiecte retrospective in portofoliul finantat prin fonduri europene sunt prevazute la nivel comunitar in nota COCOF 12-0050-01 din 29 martie 2012,
intrucat, in cadrul reuniunii anuale a Romaniei cu Comisia Europeana in domeniul finantarii din fonduri structurale si de coeziune din luna ianuarie 2015, ale carei concluzii au fost reiterate prin adresa ARES(2015) 570.904/11.02.2015, unul dintre principalele puncte de discutie a vizat finantarea proiectelor retrospective, actiunile ce urmeaza a fi intreprinse de autoritatile romane au fost agreate si in cadrul reuniunii tehnice privind implementarea Task Force on implementation - Bruxelles, DG REGIO, 28 ianuarie 2015,
intrucat, in prezent, Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POS Mediu, a demarat o analiza privind o serie de proiecte ce ar putea fi incadrate ca proiecte alternative/retrospective, urmand a fi finantate din acest program operational,
avand in vedere ca analiza a fost demarata pentru un numar de 250 proiecte din sectorul apa/apa uzata pentru care se pot pregati proiecte pentru finantare din POS Mediu, iar din acestea au fost identificate 69 de proiecte retrospective posibil eligibile cu o valoare de aproximativ 189.697.553 euro, din care pot fi solicitate la rambursare, din fonduri europene, cheltuieli de aproximativ 142.273.165 euro,
tinand cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, ale art. 55, proiectele de infrastructura de apa si apa uzata finantate prin POS Mediu sunt proiecte generatoare de venituri, ceea ce presupune suportarea unei parti din cheltuielile proiectului de catre beneficiar, aferenta veniturilor nete viitoare generate de utilizarea proiectului, care se adauga la cofinantarea unei parti a cheltuielilor eligibile, neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, poate avea consecinte grave asupra posibilitatii preluarii spre finantare a acestor proiecte, cu implicatii negative asupra gradului de absorbtie al fondurilor europene, in special in sectorul de apa/apa uzata.
Avand in vedere ca norma legislativa trebuie sa fie clara si lipsita de echivoc se impune adoptarea de urgenta a unor masuri care sa asigure efectuarea in temeiul legal a platilor aferente proiectelor alternative, astfel incat sa fie evitata orice suspiciune de o posibila dubla finantare a acestor proiecte [in conformitate cu prevederile art. 13.2 din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006].
Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta conduce la pierderea posibilitatii de finantare/decontare a acestor proiecte din fonduri externe nerambursabile.
Astfel, este necesara crearea temeiului legal astfel incat Guvernul sa poata aproba prin act normativ modul de repartizare a sumelor aprobate pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii de mediu, atat pentru lucrarile executate si platite, cat si pentru cele ramase de executat.
Prin urmare, se impune intensificarea efortului colectiv depus pentru a acoperi deficitul potential de finantare pana la finele anului.
Astfel, solutia identificata este promovarea unui act normativ in vederea implementarii unui mecanism de rambursare catre UAT, respectiv catre bugetul de stat, a sumelor de bani corespunzatoare investitiilor finantate din surse nationale, in domeniile finantabile prin programele operationale in perioada 2007-2013.
Luand in considerare dificultatea identificarii in baza legala existenta a tuturor beneficiarilor/partenerilor/organismelor beneficiare ai/ale mecanismului cererii de plata, constatandu-se disfunctii/intreruperi cu privire la plata catre entitatea in drept de a primi sumele aferente cererii, si anume structurile de economie sociala si intreprinderile create in cadrul proiectului, neadoptarea masurilor propuse poate conduce la blocarea implementarii proiectelor cu efecte asupra gradului de absorbtie a fondurilor alocate Romaniei si, mai ales, asupra cresterii riscului de dezangajare automata a acestor fonduri, putand conduce la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finantare si, implicit, la dezangajarea sumelor alocate POSDRU de catre Comisia Europeana, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizarii proiectelor contractate, precum si cu sumele suplimentare, reprezentand prejudiciu si cheltuieli de judecata stabilite de catre instantele de judecata.
Avand in vedere necesitatea adoptarii in regim de urgenta a unor prevederi suplimentare in vederea optimizarii fluxului financiar cu privire la fondurile finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegiene si asigurarea capacitatii de absorbtie a acestor fonduri si a accelerarii ritmului de implementare a proiectelor finantate din fonduri finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegiene coroborat cu recomandarile primite din partea reprezentantilor statelor donatoare de a flexibiliza derularea implementarii programelor/proiectelor, eliminand astfel blocajele intampinate in derularea implementarii acestora,
luand in calcul ca neadoptarea in regim de urgenta a acestor modificari si completari poate avea consecinte serioase, generand chiar blocarea implementarii programelor/proiectelor, si ar produce disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra gradului de absorbtie a fondurilor acordate Romaniei prin cele doua mecanisme financiare,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
(1) Obiectivele de investitii finalizate sau in executie, finantate prin Programul national de dezvoltare locala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, si obiectivele de investitii finalizate, finantate prin Programul privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local, alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, precum si in unitatile administrativ-teritoriale cu resurse turistice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 577/1997, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin programele multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor, aprobate si finantate conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 40/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 61/2007, cu modificarile ulterioare, precum si proiectele finantate prin Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), cele finantate prin programe nationale de la bugetul de stat/fonduri speciale si/sau din bugete locale pot face obiectul decontarii din instrumente structurale in cadrul Programului operational sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia.
(2) Obiectivele de investitii finalizate sau in executie finantate prin programul Companiei Nationale de Investitii, in baza Legii nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori", cu modificarile si completarile ulterioare, pot face obiectul decontarii din instrumente structurale in cadrul Programului operational sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), conform regulilor de implementare ale acestuia.
(3) In cazul obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1) si (2), finalizate si pentru partea executata din obiectivele de investitii aflate in executie, sumele platite aferente obiectivelor de investitii vor fi decontate potrivit schemei de finantare a POS Mediu pe baza autorizarii cheltuielilor eligibile de catre Autoritatea de management pentru POS Mediu, conform prevederilor legale nationale si europene.
(4) In cazul obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1) si (2), finantate integral de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizata din obiectivele de investitie aflate in executie, prin exceptie de la prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul de stat prin intermediul Autoritatii de management pentru POS Mediu.
(5) In cazul obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1) si (2), finantate partial de la bugetul de stat, care sunt finalizate sau pentru partea finalizata din obiectivele de investitie aflate in executie, prin exceptie de la prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul de stat, pana la concurenta valorii finantate initial din acesta, iar diferenta ramasa se face venit la celelalte bugete din care s-au efectuat cheltuielile pentru finantarea obiectivului de investitie, prin intermediul Autoritatii de management pentru POS Mediu.
(6) In cazul obiectivelor de investitii de la alin. (1), finantate din bugetul Fondului pentru mediu, care sunt finalizate sau pentru partea finalizata din obiectivele de investitie aflate in executie, prin exceptie de la prevederile art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele primite de la CE aferente instrumentelor structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor acestor proiecte se fac venit la bugetul Fondului de mediu proportional cu suma finantata de Administratia Fondului pentru Mediu, la finantarea obiectivului de investitie, prin intermediul Autoritatii de management pentru POS Mediu.
(7) Din sumele care se cuvin bugetului de stat, cu exceptia celor aferente obiectivelor de investitii prevazute la alin. (2), 25% se vireaza de catre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, intr-un cont distinct de venituri al bugetelor locale ale unitatilor administrativ- teritoriale beneficiare ale obiectivelor de investitii prevazute la alin. (1) care au fost decontate si vor fi utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a acestor bugete, inclusiv pentru asigurarea finantarii proiectului pentru partea ramasa de executat la data aprobarii finantarii/decontarii prin POS Mediu si pentru plata corectiilor financiare aferente componentei ramase de executat. Sumele ramase neutilizate se reflecta in excedentul bugetului local si vor fi utilizate in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(8) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite bugetului de stat, potrivit prevederilor alin. (3)-(5), cu exceptia celor prevazute la alin. (7), se vireaza intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu si se utilizeaza exclusiv pentru asigurarea finantarii proiectelor in sectorul de mediu.
(9) In termen de 5 zile lucratoare de la primire, ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru POS Mediu solicita Ministerului Finantelor Publice introducerea modificarilor in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului acestuia cu suma prevazuta la alin. (8).
(10) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu, pe baza documentelor prezentate de acesta, introduce modificarile corespunzatoare in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului acestuia
(11) Sumele introduse in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin. (10), vor fi prevazute distinct atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
(12) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu vireaza intr-un cont de disponibil deschis pe seama acestuia sumele, determinate ca diferenta intre veniturile bugetare incasate in contul de venituri bugetare prevazute la alin. (8) si totalul platilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.
(13) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu va efectua retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate. Pana la aceeasi data, acesta va solicita Ministerului Finantelor Publice introducerea modificarilor corespunzatoare in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetului acestuia, constand in diminuarea bugetului, respectiv cu sumele transferate in contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (12).
(14) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele virate in contul prevazut la alin. (12) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management pentru POS Mediu in contul de venituri ale bugetului de stat urmand procedura de la alin. (8)-(13) si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
(15) In cazul proiectelor aflate in executie, beneficiarii au obligatia determinarii stadiului indeplinirii indicatorilor fizici si financiari corespunzatori POS Mediu la data preluarii proiectului, anterior semnarii contractului de finantare.
(16) Pentru partea ramasa de executat din obiectivele de investitie aflate in executie, finantate prin Programul national de dezvoltare locala, in vederea acoperirii restului de finantat, beneficiarii solicita incetarea contractului de finantare incheiat in baza actelor normative mentionate la alin. (1).
(17) Pentru partea ramasa de executat din obiectivele de investitie aflate in executie, finantate prin Administratia Fondului pentru Mediu, in vederea acoperirii restului de finantat, beneficiarii modifica, cu acordul prealabil al partilor, documentele de finantare in vederea schimbarii sursei de finantare.
(18) Sumele aferente valorii ramase de executat vor fi rambursate beneficiarilor proiectelor in conformitate cu mecanismul financiar aferent programului operational, stabilit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II
(1) Sumele reprezentand cheltuieli aferente proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile platite de beneficiari din sumele primite de la unitatile administrativ- teritoriale, cheltuieli care ulterior, conform legislatiei in vigoare, sunt incadrate in categoria cheltuielilor eligibile, se ramburseaza beneficiarilor de catre autoritatile de management.
(2) Beneficiarii prevazuti la alin. (1) vireaza sumele respective, cu ordin de plata, in bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale care au alocat sumele, in termen de 10 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sau de la rambursarea sumelor de catre autoritatea de management, dupa caz.

Art. III
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 8, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"o) sumele rezultate din aplicarea dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a creantelor bugetare aferente sumelor prevazute la lit. i), n) si p) stabilite in aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;".

2. La articolul 8, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:
"p) sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare si/sau prin cereri de plata, considerate neeligibile de catre Autoritatea de management in procesul de verificare si pentru care ulterior o instanta judecatoreasca s-a pronuntat in favoarea beneficiarului printr-o hotarare judecatoreasca definitiva."

3. La articolul 11^1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe tot parcursul exercitiului bugetar, soldul sumelor alocate din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management, prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, determinat ca diferenta intre totalul sumelor alocate si totalul sumelor restituite Ministerului Finantelor Publice, nu poate depasi plafonul maxim de 5 miliarde lei sau echivalent."

4. La articolul 17^5 alineatul (5), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) suma aferenta fiecarui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare care trebuie sa se plateasca de beneficiar, reprezentand salariul net, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la Autoritatea de management/Autoritatea de certificare si plata si, respectiv, din suma care se achita din contributia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare institutie de credit in parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiaza de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, dupa caz, conform schemelor aprobate."

5. La articolul 17^5 alineatul (5^1), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"c) suma aferenta fiecarui stat privind plata salariilor, stat/centralizator pentru acordarea burselor, subventiilor si premiilor pentru cheltuielile stabilite conform contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare care trebuie sa se plateasca de partener/lider de parteneriat in calitate de beneficiar, reprezentand salariul net, cu detaliere pe suma care se achita din cea primita de la Autoritatea de management, prin intermediul liderului de parteneriat si, respectiv, din suma care se achita din contributia proprie, ambele sume cu detaliere pe fiecare institutie de credit in parte la care sunt deschise conturile de card ale persoanelor care beneficiaza de aceste sume/conturile bancare ale beneficiarilor finali ai schemelor de ajutor de minimis sau de ajutor de stat, dupa caz, conform schemelor aprobate."

Art. IV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 din 13 aprilie 2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 242/2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (3), literele e^1), g), l) si s) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"e^1) beneficiar - persoana juridica publica sau privata, eligibila pentru finantare in cadrul Fondului de asistenta tehnica, al Fondului bilateral la nivel national sau de program, precum si pentru finantarea cheltuielilor proprii in cadrul tipurilor de asistenta prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g) si h);
............
g) cheltuieli neeligibile - categoriile de cheltuieli detaliate la art. 76 alin. (2) lit. a)-h) din cadrul regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European adoptate prin art. 8.8 al Protocolului 38b al Acordului Spatiului Economic European si in cadrul Mecanismului financiar norvegian prin art. 8.8 din Acordul dintre Regatul Norvegiei si Uniunea Europeana, precum si alte cheltuieli necesare implementarii programelor/proiectelor, dar care nu pot fi finantate din grant si cofinantare;
............
l) cofinantarea privata - totalul sumelor asigurate de catre promotorii de proiecte/beneficiari si de catre partenerii acestora, altii decat institutiile publice, dupa caz, altele decat cele prevazute la lit. i), pentru implementarea proiectelor, reprezentand sume aferente cheltuielilor eligibile;
............
s) plata indirecta - transferul, prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, in contul operatorilor de program/punctului national de contact al grantului si din contul acestora in conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, dupa caz, al sumelor reprezentand avansul si/sau prefinantarea/rambursarea cheltuielilor eligibile aferente asistentei externe nerambursabile primite in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European;".

2. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera k) se introduce o noua litera, litera k^1), cu urmatorul cuprins:
"k^1) decizie/ordin de finantare - actul administrativ emis de catre operatorul de program/punctul national de contact in calitate de beneficiar pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. g)-i);".

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
(1) Structura organizatorica cu rol de punct national de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene poarta responsabilitatea generala pentru atingerea obiectivelor celor doua mecanisme financiare ale Spatiului Economic European si pentru implementarea celor doua memorandumuri de intelegere, precum si responsabilitatea gestionarii fondurilor aferente Asistentei tehnice si Fondului pentru relatii bilaterale la nivel national.
(2) Ministerul Finantelor Publice, prin Autoritatea de certificare si plata, asigura gestionarea conturilor deschise la Banca Nationala a Romaniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), d), e) si g)-j). Autoritatea de certificare si plata incheie acorduri cu operatorii de program/punctul national de contact, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor.
(3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa efectueze, pe parcursul intregului an, redistribuiri de credite bugetare si credite de angajament intre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene, in functie de stadiul implementarii programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European la nivelul fiecarui ordonator de credite, precum si in functie de modificarile determinate de realocarile de grant aferente mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, efectuate in conformitate cu regulamentele mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
(4) Administratorul Fondului pentru organizatiile neguvernamentale si entitatile dintr-un stat donator care au rol de operator de program sau organism de implementare asigura gestionarea grantului acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, pentru tipul de asistenta financiara nerambursabila prevazut la art. 5 alin. (1) lit. c), prin conturi deschise la banci comerciale.
(5) Pentru derularea operatiunilor financiare aferente sumelor reprezentand grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, toti operatorii de program si punctul national de contact utilizeaza cate un cont deschis la banci comerciale pentru operatiuni in euro, purtator de dobanda, dedicat exclusiv primirii grantului, pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finantati din Fondul national bilateral si asistenta tehnica si efectuarii de cheltuieli aferente programelor din aceste sume.
(6) Operatorii de program utilizeaza separat un cont in euro, dedicat gestionarii costurilor sale de management si a altor linii bugetare, conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g)-j).
(7) Dobanda aferenta sumelor reprezentand grantul, acumulata in contul mentionat la alin. (5), precum si in conturile de lei din trezorerie aferente grantului, utilizate de catre operatorii de program sau punctul national de contact se raporteaza anual, pana la data de 1 martie, catre Autoritatea de certificare si plata si se vireaza in euro acesteia, in 20 de zile lucratoare de la data raportarii. Autoritatea de certificare si plata raporteaza Comitetului Mecanismului Financiar sau Ministerului Afacerilor Externe norvegian, in 3 luni calendaristice de la sfarsitul anului, orice dobanda corespunzatoare contului prevazut la alin. (5) si conturilor deschise la Banca Nationala a Romaniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European. Dobanda raportata va fi virata de catre Autoritatea de certificare si plata, in termen de 15 zile lucratoare de la data raportarii, catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor Externe norvegian.
(8) Sumele aferente derularii programelor/proiectelor finantate prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, existente in conturile operatorilor de program, punctului national de contact, beneficiarilor, promotorilor de proiecte si partenerilor acestora, dupa caz, nu sunt supuse executarii silite pe perioada de valabilitate a contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare a proiectelor/acordurilor de program, cu exceptia creantelor bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare."

4. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Mecanismele financiare ale Spatiului Economic European finanteaza urmatoarele tipuri de asistenta financiara nerambursabila, asa cum sunt definite prin Memorandumul de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Norvegiei si Guvernul Romaniei si Memorandumul de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei:
a) proiecte individuale;
b) scheme de granturi mici;
c) fondurile aferente programelor gestionate de Oficiul Mecanismului Financiar, organizatii interguvernamentale sau entitati din statele donatoare in conformitate cu art. 5.13 din regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European;
d) Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national;
e) asistenta tehnica gestionata de catre Ministerul Fondurilor Europene prin punctul national de contact;
f) proiectele aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2004-2009, stabilite a fi finalizate in cadrul Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009-2014, conform Memorandumului de intelegere pentru implementarea Mecanismului financiar al Spatiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei. In acest caz se aplica regulile de implementare aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2004-2009;
g) costuri de management ale operatorului de program;
h) actiuni complementare ale operatorului de program;
i) Fondul pentru relatii bilaterale la nivel de program;
j) rezerva pentru pierderile rezultate din operatiuni de schimb valutar, in limita prevazuta in regulamentele de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
(2) Sumele aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila, prevazute la alin. (1) lit. a), b) si g)-j), se primesc in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European si se transfera de catre Autoritatea de certificare si plata care gestioneaza aceste conturi in conturile in euro deschise de operatorii de program la banci comerciale, in vederea finantarii cheltuielilor eligibile.
(3) Sumele aferente tipurilor de asistenta financiara nerambursabila, prevazute la alin. (1) lit. d) si e), se primesc in conturile deschise la Banca Nationala a Romaniei pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European si se transfera de catre Autoritatea de certificare si plata care gestioneaza aceste conturi in conturile in euro deschise de punctul national de contact la banci comerciale, desemnat sa gestioneze utilizarea acestor fonduri.
(4) Sumele aferente tipului de asistenta financiara nerambursabila acordata in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, prevazut la alin. (1) lit. c), se primesc in euro direct de la statele donatoare in contul administratorului Fondului pentru organizatii neguvernamentale/entitatii dintr-un stat donator cu rol de operator de program sau organism de implementare si se utilizeaza potrivit acordurilor incheiate.
(5) Pentru derularea operatiunilor financiare in lei aferente programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, institutiile publice/Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, in calitate de operator de program/punct national de contact/promotor de proiecte/partener de proiect/beneficiar, au obligatia sa deschida si conturi in sistemul Trezoreriei Statului, conform prevederilor legale in vigoare. Conturile deschise de operatorii de program/punctul national de contact in sistemul Trezoreriei Statului, aferente grantului, dedicat exclusiv pentru promotorii de proiecte, respectiv pentru beneficiarii finantati din Fondul national bilateral si asistenta tehnica, primit prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European, vor fi purtatoare de dobanda.
(6) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte/beneficiarii, altii decat institutii publice, precum si Fondul Roman de Dezvoltare Sociala pentru actiunile proprii, in calitate de beneficiar, pot opta pentru derularea operatiunilor financiare in lei, pentru deschiderea de conturi in sistemul Trezoreriei Statului sau deschiderea de conturi in lei la banci comerciale."

5. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6
(1) In bugetele operatorilor de program institutii publice/organism de interes public se cuprind:
a) valoarea cofinantarii publice, corespunzatoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilita potrivit acordurilor de program;
b) sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European si/sau bugetului de stat ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a dobanzilor calculate conform art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) si i);
c) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor certificate de catre Autoritatea de certificare si plata si care nu sunt considerate eligibile de catre Comitetul Mecanismului Financiar sau de catre Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decat cele prevazute la alin. (1) lit. b), in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b), g)-j);
d) sumele pentru acoperirea diferentelor nete negative rezultate din operatiuni de schimb valutar care depasesc alocarea de 1% conform regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
(2) In cazul Fondului Roman de Dezvoltare Sociala in calitate de operator de program, sumele prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
(3) In cazul Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale in calitate de operator de program, sumele prevazute la alin. (1) ca subventii se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice.
(4) In cazul Administratiei Fondului pentru Mediu in calitate de operator de program, se asigura din bugetul propriu urmatoarele sume:
a) valoarea cofinantarii publice, corespunzatoare valorii totale a costurilor eligibile pe program, stabilita potrivit acordurilor de program;
b) sumele necesare platii creantelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a dobanzilor calculate conform art. 42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la promotorii de proiecte sau beneficiari, in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) si g-i);
c) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor certificate de catre Autoritatea de certificare si plata si care nu sunt considerate eligibile de catre Comitetul Mecanismului Financiar sau de catre Ministerul Afacerilor Externe norvegian, altele decat cele prevazute la lit. b), in cazul tipurilor de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) si g- j).
(5) In bugetul Ministerului Fondurilor Europene, pentru implementarea programului de asistenta tehnica si a programului «Fondul pentru relatii bilaterale la nivel national», a caror finantare din partea statelor donatoare este de 100%, se cuprind:
a) sumele corespunzatoare creantelor bugetare ale bugetului aferent mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, ca urmare a unor nereguli sau corectii financiare, inclusiv a dobanzilor ca urmare a imposibilitatii recuperarii ori, dupa caz, a nerecuperarii la timp de la beneficiari a sumelor acordate prin cele doua programe;
b) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor certificate de catre Autoritatea de certificare si plata care nu sunt considerate eligibile de Comitetul Mecanismului Financiar sau de catre Ministerul Afacerilor Externe norvegian;
c) sumele necesare pentru finantarea cheltuielilor aferente operatiunilor financiare efectuate de punctul national de contact cu privire la diferente nefavorabile de curs valutar neacoperite din diferentele favorabile, precum si cheltuieli, altele decat cele eligibile.
(6) Promotorii de proiecte si partenerii de proiecte, altii decat institutiile publice, pot asigura si cofinantare privata pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), in conditiile prevazute in acordurile de program aprobate si contractele de finantare a proiectelor."

6. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7
le astfel incasate, ordonatorii de credite cu rol de promotori de proiecte/beneficiari institutii publice sunt autorizati sa isi majoreze veniturile si cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.
(3) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, operatorii de program transfera cu ordin de plata sumele prevazute la alin. (1) in contul de disponibil al promotorilor de proiecte sau al beneficiarului in calitate de lider de proiect. Liderul de proiect transfera sumele astfel incasate in conturile proprii si in cele ale partenerilor, in conformitate cu prevederile acordurilor de parteneriat.
(4) Cu sumele incasate pentru finantarea proiectelor proprii, ordonatorii de credite cu rol de promotor de proiect/beneficiarul in calitate de lider de proiect, precum si partenerii acestuia, institutii publice, sunt autorizati sa isi majoreze veniturile si cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) sunt aplicabile si in cazul utilizarii fondurilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) si e).
(6) In cazul in care pentru sumele incasate potrivit alin. (2), (4) si (5) institutiile publice nu au credite de angajament aprobate sau acestea sunt insuficiente, promotorii de proiecte si/sau partenerii acestora, precum si beneficiarii sunt autorizati sa majoreze creditul de angajament pana la valoarea incasata, fara a depasi valoarea totala prevazuta in contractul/decizia/ordinul de finantare sau acordul de parteneriat.
(7) Operatiunile care decurg din aplicarea prevederilor alin. (2) si (4), precum si fisele actualizate ale proiectelor vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice de catre ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pentru sumele incasate de catre acestia si/sau institutiile finantate integral sau partial din bugetul ordonatorului principal de credite respectiv.
(8) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, pe baza comunicarilor transmise de catre acestia, sa aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor incasate.
(9) Operatorii de program transfera in lei sumele cuvenite promotorilor de proiecte/beneficiarilor inregistrati fiscal in Romania. In cazul proiectelor implementate in parteneriat, promotorii de proiecte/beneficiarii efectueaza plati in lei catre parteneri inregistrati fiscal in Romania sau plati in euro catre partenerii din alte state, conform prevederilor acordurilor de parteneriat.
(10) In cazul contractelor incheiate in euro cu beneficiari cu sediul in statele donatoare sau cu organizatii interguvernamentale, operatorii de program/punctul national de contact transfera sumele cuvenite acestora in euro.
(11) Promotorii de proiecte/partenerii de proiecte din Romania/beneficiarii asigura cheltuielile neeligibile ale proiectului din bugetul propriu.
(12) In cazul in care operatorul de program deleaga o parte din atributii catre organismul de implementare, operatorul de program transfera acestuia sumele mentionate la alin. (1), astfel cum sunt prevazute in acordul de delegare semnat."

7. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8
(1) Operatorii de program aplica modelul prefinantarii pentru promotorii de proiecte/beneficiarii institutii publice, prin contractul/decizia/ordinul de finantare a proiectului, cu exceptia beneficiarilor de fonduri prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d) si e) pentru care, la transa finala, se poate aplica modelul rambursarii.
(2) Pentru promotorii de proiecte/beneficiarii, altii decat institutiile publice, operatorii de program pot aplica fie modelul prefinantarii, fie modelul rambursarii.
(3) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European ce urmeaza a fi platite de operatorii de program catre promotorii de proiecte/beneficiari, carora li se aplica modelul prefinantarii, se vireaza de catre operatorii de program in conturile in lei deschise de catre promotorii de proiecte/beneficiari, in vederea efectuarii platilor aferente proiectelor.
(4) Sumele acordate prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European cuvenite a fi rambursate de catre operatorii de program catre promotorii de proiecte/beneficiarii institutii publice, carora li se aplica modelul rambursarii, se vireaza dupa autorizarea cheltuielilor de catre operatorii de program, conform prevederilor legislatiei nationale, in conturile de venituri ale bugetului din care au fost asigurate initial de catre promotorii de proiecte/beneficiarii institutii publice.
(5) In cazul promotorilor de proiecte/beneficiarilor, altii decat cei prevazuti la alin. (3), sumele se vireaza dupa autorizarea cheltuielilor de catre operatorii de program in conturile promotorilor de proiecte/beneficiarilor, specificate in contractele de finantare."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Propunerile de credite de angajament si de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementarii corespunzatoare a programelor/proiectelor pentru operatorii de program/Ministerul Fondurilor Europene/promotorii de proiecte/partenerii acestora si beneficiarii, dupa caz, se includ la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(2) Fondurile cuprinse conform prevederilor alin. (1) sunt destinate programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European si nu pot fi utilizate prin cedarea la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat.
(3) Se autorizeaza operatorii de programe/PNC/promotorii de proiecte si partenerii acestora, precum si beneficiarii sa efectueze pe parcursul exercitiului bugetar virari de credite de la acelasi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, in conditiile legii, astfel incat sa se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzatoare a programelor/proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.
(4) Se autorizeaza promotorii de proiecte/beneficiarii ca ordonatori de credite sa efectueze redistribuiri de fonduri intre proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile, prevazute la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul caruia se implementeaza proiectele vizate, precum si al ordonatorului de credite in subordinea caruia functioneaza.
(5) Se autorizeaza operatorii de program, punctul national de contact, Administratia Fondului pentru Mediu in calitate de operator de program, promotorii de proiecte si partenerii acestora, beneficiarii, precum si Ministerul Finantelor Publice sa efectueze in cursul intregului an virari de credite de angajament si bugetare de la acelasi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, in conditiile legii, astfel incat sa se asigure sumele prevazute la art. 6 alin. (1)-(5).
(6) Modificarile prevazute la alin. (3)-(5) vor fi comunicate lunar Ministerului Finantelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, asumate de ordonatorul principal de credite.
(7) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, la solicitarea ordonatorilor principali de credite pe baza comunicarilor transmise de catre acestia, sa aprobe repartizarea pe trimestre a modificarilor efectuate conform prevederilor alin. (3)-(5), dupa caz."

9. La articolul 10, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Sumele primite de catre promotorii de proiecte/beneficiarii institutii publice, reprezentand cofinantarea publica ramasa neutilizata la sfarsitul anului, se restituie in contul operatorului de program din care au fost asigurate, pana la data de 27 decembrie.
............
(5) Sumele primite de catre promotorii de proiecte/beneficiarii institutii publice, reprezentand grant, ramase neutilizate la sfarsitul anului, se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie."

10. La articolul 10, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:
"(6) Pentru sumele incasate potrivit alin. (4), precum si pentru sumele reportate potrivit prevederilor alin. (5) se aplica prevederile art. 7 alin. (2) si (4), dupa caz."

11. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 12
(1) Tuturor operatorilor de program li se aplica modelul de prefinantare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toata perioada de implementare a programului, inainte de efectuarea platilor catre promotorii de proiecte. Cofinantarea publica aferenta grantului se asigura in mod similar de catre operatorii de program, prin bugetul acestora.
Fac exceptie de la modelul prefinantarii aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregatire a programului, acestora aplicandu-li-se si modelul rambursarii.
Operatorul de program isi poate selecta modul de finantare a promotorilor de proiecte/beneficiarilor la nivel de proiect, conform conditiilor stabilite in cadrul acordurilor de program aprobate de catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, dupa cum urmeaza:
a) fie prin modelul de prefinantare, caz in care transfera grantul si cofinantarea publica, dupa caz, in conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionarii acestora, pe toata perioada de implementare a proiectului, respectiv in conturile beneficiarilor, inaintea efectuarii cheltuielilor de catre acestia;
b) fie prin modelul de rambursare, caz in care promotorii de proiecte, altii decat institutiile publice, precum si beneficiarii finantati din fondul pentru relatii bilaterale la nivel de program, altii decat institutiile publice, efectueaza cheltuielile din surse proprii, urmand a fi solicitate operatorului de program la rambursare;
c) modelul rambursarii se poate aplica si pentru institutiile publice straine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program.
(2) Punctul national de contact, in calitate de gestionar al fondurilor de asistenta tehnica si bilateral national, finantate 100% din grant, poate aplica pentru aceste fonduri atat modelul de prefinantare, cat si modelul rambursarii pentru beneficiarii definiti la art. 2 alin. (3) lit. e1). Dupa autorizarea cheltuielilor de catre punctul national de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective.
(3) Beneficiarii, institutii publice, finantati din Asistenta tehnica si Fondul national bilateral sunt autorizati sa isi cuprinda in bugetele proprii sumele necesare implementarii proiectelor pentru care, potrivit contractelor de finantare, se aplica modelul rambursarii.
(4) Pentru ambele modele de finantare prevazute la alin. (1), promotorii de proiecte/beneficiarii primesc avans, astfel cum este definit la art. 2 alin. (3) lit. e), pentru inceperea derularii proiectelor, cu exceptia beneficiarilor, institutii publice, finantati din Fondul national bilateral sau din fondul bilateral la nivel de program, care pot primi avans pana la 100%.
(5) Grantul acordat Romaniei prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European se primeste de la statele donatoare, corespunzator sumelor cerute prin fiecare raport financiar intermediar. Acesta va fi certificat de catre Autoritatea de certificare si plata si aprobat de catre Comitetul Mecanismului Financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian si va include: declaratia cheltuielilor reale efectuate in perioada de raportare anterioara datei platii si declaratia cheltuielilor propuse pentru perioada imediat urmatoare datei de efectuare a platii, potrivit prevederilor regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European."

12. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
Proiectele finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European pot avea ca promotori de proiecte/beneficiari de proiecte finantate din Fondul bilateral la nivel national parteneriate compuse din doua sau mai multe entitati cu personalitate juridica, inregistrate in Romania si/sau in statele donatoare, cu conditia desemnarii, ca lider al parteneriatului, a unei entitati inregistrate fiscal in Romania."

13. La articolul 17, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Operatorii de program institutii publice/Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de punct national de contact, efectueaza angajarea cheltuielilor in baza creditelor de angajament si bugetare prevazute la art. 18 alin. (1)-(3), precum si lichidarea, ordonantarea si plata acestora.
(4) Operatorii de program institutii publice/Fondul Roman de Dezvoltare Sociala si Ministerul Fondurilor Europene, in calitate de punct national de contact, au obligatia sa organizeze evidenta contabila a angajamentelor bugetare si legale."

14. La articolul 18, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Creditele de angajament si creditele bugetare necesare implementarii fiecarui program se stabilesc avand in vedere memorandumurile de intelegere si se reflecta in anexa la bugetul operatorului de program, pentru tipurile de asistenta financiara nerambursabila prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) si g)-j). Acestia parcurg fazele executiei bugetare a cheltuielilor in baza creditelor mentionate."

15. La articolul 18, dupa alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6^1)-(6^3), cu urmatorul cuprins:
"(6^1) Pe parcursul intregului an se autorizeaza ordonatorii principali de credite, in a caror anexa la buget se cuprind sumele necesare implementarii programelor, sa modifice creditele bugetare si creditele de angajament, inclusiv cele aferente anului precedent, precum si valoarea totala a programelor, cu incadrarea in sumele prevazute in memorandumurile de intelegere, la solicitarea si pe raspunderea operatorilor de program/PNC in cauza, cu avizul Ministerului Fondurilor Europene (punctul national de contact).
(6^2) Pe parcursul intregului an se autorizeaza ordonatorii principali de credite sa efectueze dezangajari din anii anteriori din creditele de angajament aferente programelor/proiectelor, in baza economiilor rezultate din implementarea contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare.
Sumele rezultate pot fi angajate, pe parcursul intregului exercitiu bugetar, pentru proiecte noi sau proiecte in derulare din anii anteriori finantabile din fonduri externe nerambursabile postaderare.
(6^3) Ordonatorii principali de credite comunica Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate conform alin. (6^1) si (6^2), concomitent cu transmiterea anexelor modificate, insusite de ordonatorul principal de credite."

16. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 301/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul financiar preventiv delegat nu se exercita prin viza asupra proiectelor de operatiuni initiate la nivelul operatorilor de program/Autoritatii de certificare si plata/structura organizatorica cu rol de punct national de contact din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, in vederea gestionarii financiare a proiectelor finantate in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, cu exceptia proiectelor de operatiuni privind proiectele pentru care acestia au calitatea de beneficiari."

17. La articolul 20, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(2) Operatorii de program si promotorii de proiecte/beneficiarii au obligatia de a asigura accesul neingradit al autoritatilor nationale si internationale cu atributii de verificare, control si audit, al serviciilor Comitetului Mecanismului Financiar, Oficiului Mecanismului Financiar, al serviciilor din cadrul Consiliului de auditori al Asociatiei Europene a Liberului Schimb, punctului national de contact si Autoritatii de certificare, Unitatea centrala de armonizare pentru auditul public intern, in limitele competentelor care le revin, in cazul in care acestea efectueaza verificari/controale/audit la fata locului si solicita declaratii, documente, informatii.
(3) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (2), operatorii de program, promotorii de proiecte/beneficiarii si partenerii acestora, dupa caz, sunt obligati sa restituie intreaga suma primita aferenta proiectului, reprezentand asistenta financiara nerambursabila din fonduri externe, inclusiv dobanzile aferente, stabilite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare."

18. La articolul 21, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) Operatorii de program sunt responsabili pentru prevenirea, constatarea neregulilor si recuperarea sumelor platite in mod necuvenit din cofinantarea publica si asistenta financiara externa nerambursabila prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. a), b) si g)- j), iar punctul national de contact in ceea ce priveste asistenta financiara externa nerambursabila prevazuta la art. 5 alin. (1) lit. d) si e).
............
(3) Neregulile identificate in cadrul asistentei financiare externe nerambursabile prevazute la art. 5 alin. (1), cu exceptia lit. c), se raporteaza in conformitate cu prevederile Memorandumului de intelegere pentru implementarea mecanismului financiar al Spatiului Economic European dintre guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein, Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei si ale prevederilor Memorandumului de intelegere pentru implementarea mecanismului financiar norvegian dintre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei."

19. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Promotorii de proiecte/Beneficiarii au obligatia de a transmite documentele aferente proiectului solicitate de catre operatorul de program, la termenele si in formatele standard stabilite prin contractul/decizia de finantare a proiectului, completate cu informatii corecte, complete si de calitate corespunzatoare.
(2) Operatorul de program transfera grantul primit in cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, precum si cofinantarea publica catre promotorii de proiecte/beneficiari numai pentru acele proiecte pentru care au fost indeplinite conditiile prevazute la alin. (1).
(3) In situatia in care operatorul de program aplica prevederile alin. (2), promotorii de proiecte/beneficiarii sunt raspunzatori pentru intarzierile in efectuarea platilor cuvenite partenerilor/contractorilor si pentru eventualele dobanzi datorate acestora ca urmare a acestor intarzieri."

Art. V
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta in anul 2015 pana la intrarea in vigoare a actului normativ care reglementeaza fluxul financiar aferent exercitiului financiar 2014-2020 aplicabil FEDR, FSE, FC si FEAD, ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operationale 2014-2020 pot angaja cheltuieli aferente contractelor de finantare pentru exercitiul financiar 2014-2020, cu respectarea prevederilor art. 76 din Regulamentul 1.303/2013 si ale art. 38 din Regulamentul nr. 223/2014, in limita sumelor alocate la nivelul programului.
(2) Dupa obtinerea avizului de principiu de la autoritatile de management, ordonatorii principali de credite in calitate de beneficiari pot angaja cheltuieli aferente proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile FEDR, FSE, FC si FEAD 2014-2020, in conditiile art. 16 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.
(3) Beneficiarii prevazuti la alin. (2) au obligatia sa depuna la autoritatea de management cererea de finantare a proiectului dupa obtinerea avizului prevazut la art. 16 din Legea nr. 186/2014.
(4) Autoritatea de management evalueaza cererile de finantare depuse cu respectarea procedurilor si termenelor aplicabile fiecarui program, iar ordonatorii principali de credite beneficiari care au introdus proiecte in buget pe baza avizelor de principiu au obligatia raportarii semestriale Ministerului Finantelor Publice cu privire la stadiul semnarii contractelor de finantare."

Art. VI
(1) Sumele primite din fonduri de la Uniunea Europeana in cadrul programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta aferente platilor eligibile in cadrul programelor operationale efectuate din alte pozitii ale clasificatiei decat titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", se fac venit la bugetul de stat prin intermediul autoritatilor de management, respectiv al Autoritatii de certificare si plata in cazul proiectelor de infrastructura de transport.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile de management vireaza sumele prevazute la alin. (1) intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, deschis pe numele ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru programul operational respectiv, si se utilizeaza exclusiv pentru asigurarea finantarii proiectelor din cadrul acelui program operational.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea de certificare si plata vireaza sumele prevazute la alin. (1) intr-un cont distinct de venituri ale bugetului de stat, codificat cu codul de identificate fiscala al Ministerului Transporturilor, si se utilizeaza exclusiv pentru asigurarea finantarii proiectelor in cadrul Programului operational Transport.
(4) Ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management si respectiv Ministerul Transporturilor, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea sumelor prevazute la alin. (2) si respectiv alin. (3), solicita Ministerului Finantelor Publice introducerea modificarilor in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetelor acestora cu respectivele sume.
(5) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv a Ministerului Transporturilor, pe baza documentelor prezentate de acestia, introduce modificarile corespunzatoare in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetelor acestora.
(6) Sumele introduse in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, potrivit alin. (5), vor fi prevazute distinct atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli.
(7) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management si, respectiv, Ministerul Transporturilor vireaza intr-un cont de disponibil deschis pe seama acestora sumele neutilizate calculate ca diferenta intre veniturile bugetare incasate in contul de venituri bugetare prevazute la alin. (2), respectiv (3), si totalul platilor care au fost dispuse de la subdiviziunea de cheltuieli bugetare.
(8) Pana la data de 22 decembrie a anului bugetar, ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management si, respectiv, Ministerul Transporturilor vor efectua retragerea creditelor bugetare deschise si neutilizate si vor solicita Ministerului Finantelor Publice introducerea modificarilor corespunzatoare in volumul si structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, precum si in volumul si structura bugetelor acestora, constand in diminuarea bugetelor cu sumele transferate in contul de disponibil potrivit prevederilor alin. (7).
(9) Sumele virate in contul prevazut la alin. (7) se transfera in primele 5 zile lucratoare ale anului urmator de catre ordonatorul principal de credite cu rol de autoritate de management, respectiv de Ministerul Transporturilor in contul de venituri ale bugetului de stat, urmand procedura prevazuta la alin. (4)-(8), si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

Art. VII
Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Fondurilor Europene vor emite norme metodologice de aplicare a prevederilor art. I si VI, aprobate prin ordin comun.