DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei. Ordonanta de urgenta 34/2012Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 435 din 30 iunie 2012

Avand in vedere necesitatea adoptarii rapide a unui cadru juridic in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene necesar administrarii sectorului fitosanitar, se impune adoptarea prezentului act normativ in regim de urgenta, in scopul:
 • asigurarii compatibilitatii legislatiei nationale cu acquis-ul Uniunii Europene in domeniul fitosanitar, respectiv Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de actiune comunitara in vederea utilizarii durabile a pesticidelor;
 • stabilirii cadrului institutional pentru realizarea utilizarii durabile a pesticidelor;
 • reducerii dependentei de utilizare a pesticidelor;
 • reducerii riscurilor si a efectelor utilizarii pesticidelor asupra sanatatii umane si a mediului;
 • promovarii gestionarii integrate a daunatorilor si a unor abordari si tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice alternative pentru pesticide.
  Avand in vedere Notificarea Comisiei Europene nr. 4.337 din data de 22 martie 2012, este necesara adoptarea in regim de urgenta a prezentei ordonante de urgenta. In raspunsul procedural la scrisoarea de punere in intarziere s-a mentionat ca proiectul de act normativ va fi adoptat in luna iunie a.c. In caz contrar, Comisia Europeana va emite un aviz motivat cu privire la incalcarea de catre Romania a obligatiilor care ii revin in temeiul tratatelor eduropene si, ulterior, poate sesiza Curtea de Justitie a Uniunii Europene in vederea aplicarii de sanctiuni financiare in cazul in care Romania nu se conformeaza acestui aviz in temeiul stabilit de Comisia Europeana.
  Neadoptarea proiectului de act normativ in regim de urgenta conduce la:
 • afectarea sanatatii umane si a mediului prin utilizarea produselor de protectie a plantelor;
 • afectarea culturilor si a mediului prin utilizarea produselor de protectie a plantelor de catre persoane neavizate;
 • mentinerea dependentei de utilizarea pesticidelor.
  In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul national privind sanatatea umana si a mediului si constitutie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei emite prezenta ordonanta de urgenta.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Articolul 1 - Obiectul
  Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul institutional pentru realizarea utilizarii durabile a pesticidelor, prin reducerea riscurilor si a efectelor acestora asupra sanatatii umane si a mediului, inclusiv prin promovarea gestionarii integrate a daunatorilor si a unor abordari si tehnici alternative, cum ar fi metode nechimice alternative pentru pesticide.

  Articolul 2 - Domeniul de aplicare
  (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica pesticidelor, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) lit. j).
  (2) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica fara a aduce atingere altor dispozitii ale legislatiei nationale, care transpun sau creeaza cadrul necesar aplicarii directe a actelor Uniunii Europene incidente domeniului reglementat.
  (3) Prevederile prezentei ordonante de urgenta respecta principiul precautiei in restrictionarea sau interzicerea utilizarii pesticidelor in circumstante sau zone specifice.


  Articolul 3 - Definitii
  Pentru aplicarea prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos semnifica, dupa cum urmeaza:
  a) utilizator profesionist orice persoana care utilizeaza pesticide in cadrul activitatii sale profesionale, inclusiv operatori, tehnicieni, angajatori si liber-profesionisti, atat din sectorul agricol, cat si din alte sectoare;
  b) distribuitor orice persoana fizica sau juridica care introduce un pesticid pe piata, inclusiv angrosisti, vanzatori cu amanuntul, vanzatori si furnizori;
  c) consilier orice persoana care a dobandit cunostinte corespunzatoare si ofera consultanta in ceea ce priveste gestionarea daunatorilor si utilizarea in siguranta a pesticidelor, in cadrul exercitarii unei activitati profesionale sau al prestarii unui serviciu comercial, inclusiv serviciile private de consultanta independenta si serviciile publice de consultanta, agentii comerciali, producatorii de produse alimentare si vanzatorii cu amanuntul, daca este cazul;
  d) echipament de aplicare a pesticidelor orice echipament special conceput pentru aplicarea pesticidelor, inclusiv accesoriile care sunt esentiale functionarii sale efective, cum ar fi duze, manometre, filtre, site si dispozitive de curatare a rezervorului;
  e) pulverizare aeriana aplicarea pesticidelor dintr-o aeronava (avion sau elicopter);
  f) gestionarea integrata a daunatorilor analizarea tuturor metodelor disponibile de protectie a plantelor si integrarea ulterioara a unui ansamblu de masuri adecvate, destinate sa inhibe dezvoltarea populatiilor de organisme nocive si sa pastreze utilizarea produselor de protectie a plantelor si a altor forme de interventie la niveluri care sunt justificate din punct de vedere economic si ecologic si care reduc sau minimizeaza riscurile pentru sanatatea umana sau mediu. Gestionarea integrata a daunatorilor pune accentul pe cresterea unor culturi sanatoase prin metode care afecteaza cat mai putin agro-sistemele si incurajeaza mecanismele naturale de control al daunatorilor;
  g) indicator de risc rezultatul unei metode de calcul care este utilizata in evaluarea riscurilor pe care le prezinta pesticidele asupra sanatatii umane si/sau asupra mediului;
  h) metode nechimice metode alternative utilizarii produselor pentru protectia plantelor si pentru gestionarea organismelor daunatoare, care se bazeaza pe tehnici agronomice, cum sunt cele prevazute la pct. 1 din Anexa nr. 3, sau pe metode fizice sau biologice de control a organismelor daunatoare;
  i) apa de suprafata si apa subterana, astfel cum sunt definite la pct. 7 si 8 din Anexa nr. 1 la Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
  j) pesticid reprezinta un produs de protectie a plantelor, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului si Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor 79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului, precum si un produs biocid, astfel cum a fost definit in art. 10 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Articolul 4 - Planul national de actiune
  (1) Ministerul Agricultgurii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Padurilor, Ministerul Sanatatii si Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu Sisesti" sunt autoritatile competente pentru elaborarea Planului national de actiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de protectie a plantelor, denumit in continuare Plan national de actiune, care va fi aprobat prin hotarare a Guvernului, in termen de 120 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) In scopul elaborarii Planului national de actiune, autoritarile desemnate prevazute la alin. (1) si reprezentantii industriei de pesticide, ai asociatiei producatorilor agricoli si ai Societatii Nationale de Protectie a Plantelor desemneaza specialisti din toate domeniile pentru grupul de lucru coordonat de un reprezentant al Agentiei Nationale Fitosanitare din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
  (3) Planul national de actiune contine obiective cantitative, masuri si calendare in vederea reducerii riscurilor si a efectelor utilizarii pesticidelor asupra sanatatii umane si mediului si in vederea incurajarii introducerii si dezvoltarii gestionarii integrate a daunatorilor si a unor abordari sau tehnici alternative, pentru a reduce dependenta de utilizarea pesticidelor.
  (4) Obiectivele Planului national de actiune pot reglementa diferite domenii de interes cum ar fi: protectia lucratorilor, protectia mediului, reziduurile de pesticide, utilizarea unor tehnici sau culturi specifice.
  (5) Planul national de actiune include indeicatori de monitorizare a utilizarii produselor de protectie a plantelor care contin substante active ce prezinta interes deosebit, in special daca sunt disponibile metode alternative.
  (6) In Planul national de actiune autoritatile competente trebuie sa acorde o atentie deosebita produselor de protectie a plantelor care contin substante active autorizate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, care, atunci cand sunt supuse reinnoirii autorizarii, in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009, nu indeplinesc criteriile relevante pentru autorizare, prevazute la pct. 3.6-3.8 din anexa II la respectivul regulament.
  (7) Pe baza indicatorilor prevazuti la alin. (5), autoritatile competente desemnate prin grupul de lucru prevazut la alin. (2) stabilesc in Planul national de actiune calendare si obiective de reducere a utilizarii pesticidelor, in special daca reducerea utilizarii acestora reprezinta un mijloc potrivit de reducere a riscurilor legate de elementele prioritare prevazute la art. 15 alin. (3) lit. c). Aceste obiective sunt intermediare sau finale. In Planul national de actiune se utilizeaza toate mijloacele necesare pentru realizarea acestor obiective.
  (8) La intocmirea si revizuirea Planului national de actiune, grupul de lucru trebuie sa tina seama de:
  a) stabilirea masurilor pentru protectia sanatatii si a mediului, implicatiile sociale si economice;
  b) situatia nationala, regionala si locala specifica;
  c) opinia tuturor grupurilor relevante ale partilor interesate.
  (9) Planul national de actiune trebuie sa cuprinda modalitatile de punere in aplicare a masurilor prevazute la art. 5-15 pentru indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (3) si (4).
  (10) La intocmirea Planului national de actiune se iau in considerare prevederile actelor normative in vigoare care se refera la efectele utilizarii pesticidelor, cum ar fi masurile planificate potrivit prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (11) Planul national de actiune se comunica Comisiei Europene si statelor membre pana la data de 26 noiembrie 2012.
  (12) Planul national de actiune trebuie sa fie reexaminat cel putin o data la 5 ani si orice modificare semnificativa a acestuia este notificata Comisiei Europene in cel mai scurt termen.
  (13) In cadrul procesului de elaborare si modificare a Planului national de actiune autoritatile competente aplica dispozitiile privind participarea publicului, prevazute in Hotararea Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participarii publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul.


  Capitolul II - Instruirea, comercializarea de pesticide, informarea si programele de sensibilizare


  Articolul 5 - Instruirea
  (1) Prin ordin al autoritatilor desemnate la art. 4 alin. (1) se instituie sistemele de instruire si certificare si se stabilesc autoritatile responsabile cu punerea in aplicare a acestora, pana la data de 26 noiembrie 2013.
  (2) Autoritatile responsabile sgtabilite la alin. (1) asigura pentru toti utilizatorii profesionisti, distribuitorii si consilierii accesul la o instruire corespunzatoare, incluzand instruirea initiala si instruirea suplimentara, in vederea dobandirii sau actualizarii cunostintelor, dupa caz.
  (3) Instruirea este astfel conceputa incat utilizatorii, distribuitorii si consilierii sa dobandeasca cunosctinte suficiente cu privire la temele prevazute in Anexa nr. 1, luand in considerare rolurile diferite si responsabilitatile acestora.
  (4) Certificatele emise trebuie sa ateste dobandirea prin isntruire sau prin alte forme de scolarizare de catre utilizatorii profesionisti, distribuitorii si consilierii a unor cunostinte necesare privind temele prevazute in Anexa nr. 1.
  (5) Sistemele de certificare trebuie sa includa cerinte si proceduriprivind acordarea, reinnoirea si retragerea certificatelor.
  (6)Anexa nr. 1 se modifica si se completeaza, in raport cu evolutiile tehnice si stiintifice, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si padurilor si al ministrului sanatatii.

  Articolul 6 - Cerinte pentru comercializarea pesticidelor
  (1) Cerintele privind comercializarea pesticidelor sunt prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor, precum si pentru modificarea si abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 28/2009, cu modificarile ulterioare, si Ordonanta Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combatera bolilor, daunatorilor si buruienilor in agricultura si silvicultura, aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Distribuitorii de pesticide au obligatia de a oferi clientilor informatii complete privind utilizarea pesticidelor, riscurile pentru sanatatea umana si mediu, precum si instructiuni si masuri de siguranta referitoare la gestionarea acestor riscuri pentru produsele in cauza.
  (3) Micii distribuitori care vand numai produse de uz neprofesional si nu pun in vanzare pesticide clasificate ca toxice, foarte toxice, carcinogene, mutagene sau toxice pentru reproducere din categoriile I si II, potrivit Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase, sunt scutiti de indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (2). Produsele de protectie a plantelor clasificate toxice, foarte toxice, nocive si iritante, utilizate de profesionisti, trebuie sa fie insotite de fisele tehnice cu date de securitate traduse in limba romana.
  (4) Distribuitorii care vand pesticide utilizatorilor neprofesionisti au obligatia sa furnizeze informatii generale cu privire la riscurile pentru sanatatea umana si mediu asociate utilizarii pesticidelor, in special in ceea ce priveste: pericolele, expunerea, conditiile adecvate de depozitare, manipularea, aplicarea si eliminarea in siguranta a deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind deseurile, precum si cu privire la solutiile alternative cu risc minim.
  (5) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, ia masurile necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin. (2) si (4), prin controale periodice si aplicarea de sanctiuni. Operatiunile de control se efectueaza de catre personalul specializat prevazut la art. 2 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 38/2009 privind organizarea si functionarea Politiei Fitosanitare.
  (6) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale solicita producatorilor de pesticide sa furnizeze tuturor partilor interesate informatiile prevazute la alin. (4).
  (7) Masurile prevazute la alin. (2) si (3) trebuie indeplinite pana la data de 26 noiembrie 2015.

  Articolul 7 - Informarea si programele de sensibilizare
  (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii rurale, in colaborare cu Asociatia Industriei de Protectia Plantelor din Romania (AIPROM), ia masuri in vederea informarii publicului larg, a promovarii si facilitarii programelor de informare si sensibilizare si pune la dispozitia publicului informatii precise si echilibrate privind produsele de protectie a plantelor, in special privind riscurile pe care acestea le prezinta, incluzand pericolele si efectele potential acute si cronice asupra sanatatii umane, organismelor-netinta si mediului, determinate de utilizarea produselor de protectie a plantelor, precum si utilizarea metodelor nechimice alternative.
  (2) Ministerul Sanatatii instituie sisteme de colectare a informatiilor privind cazurile de intoxicatii acute cu pesticide, precum si evolutia intoxicatiilor cronice, daca exista, in randul grupurilor care ar putea fi expuse periodic la pesticide, cum ar fi: operatorii, lucratorii din sectorul agricol sau populatia din zonele de aplicare a pesticidelor.
  (3) Autoritatile competente desemnate la art. 4 alin. (1) colaboreaza cu Comisia Europeana in vederea elaborarii unui document strategic de indrumare privind monitorizarea si controlul imactului utilizarii pesticidelor asupra sanatatii umane si mediului, in scopul imbunatatirii comparabilitatii informatiilor.


  Capitolul III - Echipamentul de aplicare a pesticidelor


  Articolul 8 - Inspectia echipamentului aflat in folosinta
  (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin ordin al ministrului, desemneaza organismul care va efectua inspectia echipamentelor de aplicare a pesticidelor si responsabilitatile acestuia, in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  (2) Inspectarea echipamentelor de aplicare a pesticidelor de uz profesional se efectueaza la intervale regulate de timp.
  (3) Perioada de timp dintre inspectii este de maximum 5 ani pana in 2020 si nu depaseste 3 ani dupa aceasta data.
  (4) Pana la data de 26 noiembrie 2016, echipamentele de aplicare a pesticidelor trebuie sa fie inspectate cel putin o data. Dupa aceasta data, doar echipamentele care indeplinesc conditiile relevante prevazute in Anexa nr. 2 pot fi utilizate in scop profesional.
  (5) Orice echipament nou este inspectat cel putin o data pe parcursul unei perioade de 5 ani dupa cumparare.
  (6) Prin exceptie de la alin. (1)-(5) si ca urmare a evaluarii riscurilor pentru sanatatea umana si mediu, inclusiv a evaluarii privind scara la care se utilizeaza echipamentul, efectuata de catre autoritatile competente desemnate la art. 4 alin. (1), organismul desemnat la alin. (1) poate stabili:
  a) calendare si perioade diferite de inspectie pentru echipamentele de aplicare a esticidelor care nu sunt utilizate pentru pulverizarea pesticidelor, pentru echipamentele de aplicare manuala a pesticdelor sau pentru pulverizatoarele de spate si pentru echipamentele suplimentare de aplicare a pesticidelor, utilizate la scara foarte redusa, care sunt enumerate in Planul national de actiune prevazut la art. 4. Nu pot fi considerate echipamente utilizate la scara foarte redusa, indiferent de conditii, tipurile de echipamente suplimentare de aplicare a pesticidelor, respectiv echipamentele de pulverizare amplasate in trenuri sau in aeronave si echipamentele de pulverizare montae pe rampe mai mari de 3 metri, inclusiv cele amplasate pe echipamentele de semanat;
  b) scutirea de la inspectie a echipamentelor de aplicare manuala a pesticidelor sau pulverizatoarelor de spate. In acest caz, organismul desemnat se asigura ca operatorii au fost informati cu privire la necesitatea de a schimba periodic accesoriile, riscurile specifice legate de echipamentul respectiv si cu privire la utilizarea corecta a echipamentului de aplicare, potrivit prevederilor art. 5.
  (7) Prin inspectii se verifica daca echipamentul de aplicare a pesticidelor indeplineste cerintele relevante prevazute in Anexa nr. 2, in vederea obtinerii unui grad rideicat de protectie a sanatatii umane si a mediului.
  (8) Echipamentul de aplicare a pesticidelor care respecta standardele armonizate, stabilite la nivel european, respecta implicit cerintele de siguranta, de protectie a sanatatii si a mediului.
  (9) Utilizatorii profesionisti trebuie sa efectueze periodic controale tehnice si etalonari ale echipamentului de aplicare a pesticidelor, conform formarii profesionale de care au beneficiat, potrivit art. 5.
  (10) Organismul desemnat conform alin. (1) este responsabil cu punerea in aplicare a sistemelor de inspectie.
  (11) Ministerul Agriculturii si Dezolvarii Rurale stabileste sistemele de certificare astfel concepute incat sa permita verificarea inspectiilor si sa recunoasca certificatele acordate in alte state membre, potrivit cerintelor prevazute la alin. (7) si (8), chiar daca perioada care a trecut de la efectuarea ultimei inspectii in alt stat membru este egala sau mai mica decat perioada cuprinsa in intervalul dintre inspectii stabilit prin prezenta ordonanta de urgenta.
  (12) Certificatele emise in alte state membre sunt recunoscute daca se respecta intervalele de inspectie mentionate la alin. (3).
  (13) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza Comisia Europeana cu privire la sistemul de inspectii si efectuarea inspectiilor.
  (14)Anexa nr. 2 se modifica si se completeaza in raport cu evolutiile tehnice si stiintifice, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.


  Capitolul IV - Practici si utilizari specifice


  Articolul 9 - Pulverizarea aeriana
  (1) Pulverizarea aeriana a pesticidelor este interzisa.
  (2) Prin exceptie de la alin. (1), pulverizarea aeriana poate fi permisa numai in cazuri speciale, cu conditia respectarii urmatoarelor cerinte:
  a) nu exista metode alternative viabile sau pulverizarea aeriana prezinta avantaje clare din punctul de vedere al efectelor reduse asupra sanatatii umane si a mediului, in raport cu aplicarea terestra a pesticidelor;
  b) produsele de protectie a plantelor utilizate trebuie sa fie aprobate nominal de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectie a Plantelor, in vederea pulverizarii aeriene, in urma unei evaluari specifice a riscurilor care decurg din pulverizarea aeriana. Lista produselor de protectie a plantelor autorizate in vederea aplicarii prin pulverizare aeriana se aproba in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului mediului si padurilor si al ministrului sanatatii, si se publica pe paginile web ale celor 3 ministere;
  c) operatorul care efectueaza pulverizarea aeriana trebuie sa fie titularul unui certificat de tipul celui prevazut la art. 5 alin. (4);
  d) operatorii aeronavelor utilizate pentru efectuarea pulverizarii, aeronavele, precum si echipamentele instalate pe acestea sunt certificati/certificate in conformitate cu reglementarile specifice aviatiei civile, aplicabile in Romania;
  e) zona unde se facde pulverizarea aeriana nu trebuie sa fie situata in imediata apropiere a zonelor rezidentiale si a ariilor naturale protejate si azonelor de protectie situate in vecinatatea apelor, conform art. 40 din Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care zona unde se face pulverizarea este situata in imediata apropiere a zonelor accesibile publicului, in autorizatie sunt inclue masuri specifice de gestionare a riscurilor pentru a se asigura ca nu exista efecte nocive asupra sanatatii trecatorilor;
  f) incepand cu anul 2013, aeronavele trebuie sa fie echipate cu accesorii care sa constituie cele mai bune dispozitive ehnice existente, pentru reducerea devierii produselor pulverizate si asigurarea unor rate de stropire cu volum redus si ultra redus.
  (3) Conditiile specifice in care poate fi efectuata pulverizarea aeriana sunt prevazute in art. 38 alin. (1) lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si Ministerul Mediului si Padurilor informeaza publicul cu privire la culturile, zonele, circumstantele si cerintele specifice de aplicare, inclusiv conditiile meteorologice in care poate fi permisa pulverizarea aeriana.
  (4) Orice utilizator profesionist care aplica produse de protectie a plantelor prin pulverizare aeriana trebuie sa prezinte directiei pentru agricultura judetene unitatii fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si agentiei judetene pentru protectia mediului o cerere de aprobare a planului sau de aplicare a produselor de protectie a plantelor, insotita de documente care sa demonstreze ca sunt intrunite conditiile mentionate la alin. (2) si (3). Cererea de aplicare prin pulverizare aeriana in conformitate cu planul de aplicare aprobat este prezentata in timp util autoritatilor competente, respectiv directiei pentru agricultura judetene unitatii fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si agentiei judetene pentru protectia mediului. Cererea contine informatii cu privire la perioada provizorie in care se va efectua pulverizarea aeriana, precum si cu privire la cantitatile si tipul de pesticide utilizate.
  (5) Fiecare din cele doua autoritati mentionate anterior, dupa evaluarea documentatiei, in termen de maximum 7 zile calendaristice de la depunerea cererii de aprobare a planului de aplicare a produselor de protectie a plantelor, va comunica in scris aprobarea/neaprobarea planurilor de aplicare a produselor de protectie a plantelor prin pulverizare aeriana, Ministerul Mediului si Padurilor, prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, mentionand inclusiv masurile specifice care trebuie luate pentru avertizarea in timp util a rezidentilor si a trecatorilor si pentru protejarea mediului din vecinatatea zonei pulverizate.
  (6) Cererile de aplicare prin pulverizare aeriana in conformitate cu planul de aplicare aprobat pentru care nu s-a primit un raspuns cu privire la decizia luata, in termen de 6 zile calendaristice de la depunere, se considera aprobate.
  (7) In cazuri deosebite cum ar fi: situatii de urgenta generate de invazii ale agentilor de daunare sau in situatii dificile de aplicare a tratamentelor terestre din cauza erenurilor denivelate, se accepta solicitarea aplicarii produselor de protectie a plantelor prin pulverizare aeriana. In aceste situatii, directia pentru agricultura judeteana unitatea fitosanitara judeteana si a municipiului Bucuresti si agentia judeteana pentru protectia mediului trebuie sa aplice o procedura accelerata pentru a verifica daca sunt indeplinite conditiile mentionate la alin. (2) si (3), inainte de efectuarea pulverizarii aeriene, in termen de maximum 4 zile calendaristice de la depunerea cererii de aprobare a masurii de aplicare prin pulverizare aeriana a pesticidelor.
  (8) Directia pentru agricultura judeteana unitatea fitosanitara judeteana si a municipiului Bucuresti si agentia judeteana pentru protectia mediului monitorizeaza toate aplicarile pesticidelor prin pulverizare aeriana, pentru a se asigura ca sunt intrunite conditiile mentionate la alin. (2) si (3).
  (9) Directia pentru agricultura judeteana unitatea fitosanitara judeteana si a municipiului Bucuresti si agentia judeteana pentru protectia mediului inregistreaza toate cererile si aprobarile mentionate la alin. (4), (6) si (7) si pun la dispozitia publicului informatii relevante pe care acestea le contin, mentionate la alin. (3).

  Articolul 10 - Informarea publicului
  In Planul national de actiune trebuie incluse prevederi referitoare la informarea persoanelor care ar putea fi expuse la efectul de deviere a produselor pulverizate.

  Articolul 11 - Masuri specifice de protectie a mediului acvatic, a zonelor limitrofe captarilor de apa de suprafata si din subteran in scopul potabilizarii, a zacamintelor de ape minerale si a captarilor aferene, a lacurilor si namolurilor terapeutice si a zonelor de imbaiere
  (1) Masurile corespunzatoare de protectie a mediului acvatic de efectele pesticidelor, precum si protectia apelor de suprafata destinate producerii de apa potabila si a aprovizionarii cu apa potabila sunt adoptate de Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Sanatatii si sunt prevazute in Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicata, si se conformeaza dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009.
  (2) Masurile corespunzatoare de protectie a surselor de ape subterane sau de suprafata, a zacamintelor de ape minerale si captarile aferente, a lacurilor si namolurilor terapeutice de efectele pesticidelor se vor adopta conform Hotararii Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica.
  (3) Masurile specifice de protectie pentru corpurile de apa desemnate ca ape cu scop recreational, inclusiv arii destinate ca ape de imbaiere, de efecele pesticidelor se vor adopta conform Hotararii Guvernului nr. 459/2002 privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru imbaiere, cu modificarile ulterioare.
  (4) Masurile prevazute la alin. (1) includ:
  a) folosirea de preferinta a pesticidelor care nu sunt clasificate periculoase pentru mediul acvatic, potrivit Hotararii Guvernului nr. 937/2010, si care nu contin substante periculoase prioritare, asa cum sunt prevazute in Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) utilizarea celor mai eficiente tehnici de aplicare a pesticidelor, ca utilizarea unui echipament de aplicare a pesticidelor cu deviere mica, in special in cazul culturilor verticale, cum ar fi plantatiile de hamei, si in cazul livezilor, podgoriilor si padurilor;
  c) utilizarea masurilor de reducere a riscului poluarii externe cauzate de devierea pulverizarii, drenare si scurgere. Masurile privind stabilirea zonelor-tampon de dimensiuni corespunzatoare pentru protejarea organismelor acvatice netinta, zonelor de protectie pentru apa de suprafata si apa subterana si zonelor utilizate pentru captarea apei potabile in care pesticidele nu trebuie sa fie utilizate sau depozitate sunt reglementate in Legea nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) reducerea sau eliminarea aplicarii pesticidelor pe sau de-a lungul drumurilor, cailor ferate, suprafetelor foarte permeabile sau altor infrastructuri din apropierea apelor subterane sau de suprafata sau pe suprafetele impermeabile cu risc mare de scurgere in apele de suprafata sau in sistemele de canalizare.

  Articolul 12 - Reducerea utilizarii pesticidelor sau a riscurilor in anumite zone
  (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Sanatatii se asigura ca in anumite zone specifice utilizarea pesticidelor este redusa la minimum sau interzisa, luand in considerare igiena necesara, cerintele de sanatate publica, protectia si conservarea speciilor de flora si fauna salbatica, habitatele naturale mentionate in anexele la Ordonanta de urgena a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, si rezultatele evaluarii riscurilor relevante.
  (2) In aceste zone specifice sunt adoptate masuri adecvate de gestionare a riscurilor, si se utilizeaza cu prioritate produse de protectie a plantelor cu risc redus, astfel cum sunt definite la art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, precum si masuri de control biologic.
  (3) Zonele specifice prevazute la alin. (1) sunt urmatoarele:
  a) zonele utilizate de public sau de grupurile vulnerabile, astfel cum sunt definite la art. 3 pct. 14 din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2009, precum parcurile, gradinile publice, terenurile de sport si de recreere, curtile scolilor si terenurile de joaca si terenurile aflate in imediata vecinatate a institutiilor de sanatate publica;
  b) ariile naturale protejate, stabilite potrivit Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, sau alte zone identificate in vederea instituirii masurilor de conservare necesare potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/;2011;
  c) zonele tratate recent, utilizate sau accesibile lucratorilor din agricultura.

  Articolul 13 - Manipularea si depozitarea pesticidelor si tratarea ambalajelor si a deseurilor de pesticide
  (1) Directiile pentru agricultura judetene unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti, agentiile judetene pentru protectia mediului si comisariatele judetene ale Garzii Nationale de Mediu verifica daca urmatoarele operatiuni efectuate de utilizatorii profesionisti si, dupa caz, de distribuitori nu pun in pericol sanatatea umana si a mediului:
  a) depozitarea, manipularea, diluarea si amestecul pesticidelor inainte de utilizare;
  b) manipularea ambalajelor si a deseurilor de pesticide;
  c) eliminarea amestecurilor din rezervor ramase dupa aplicare;
  d) curatarea echipamentului utilizat pentru aplicarea pesticidelor;
  e) recuperarea sau eliminarea deseurilor de pesticide si a ambalajelor acestora in conformitate cu legislatia in vigoare privind deseurile.
  (2) Directiile pentru agricultura judetene unitatile fitosanitare judetene si a municipiului Bucuresti si agentiile judetene pentru protectia mediului iau toate masurile necesare cu privire la pesticidele autorizate pentru utilizatorii neprofesionisti pentru a evita operatiunile de manipulare periculoase, masuri care prevad utilizarea pesticidelor cu toxicitate redusa, a produselor formulate gata de utilizare si dimensiunea containerelor sau a ambalajelor utilizatorilor neprofesionisti.
  (3) Directiile pentru agricultura judetene unitatile fitosanitare, agentiile pentru protectia mediului si comisariatele judetene ale Garzii Nationale de Mediu verifica daca spatiile de depozitare a pesticidelor pentru uz profesional sunt construite astfel incat sa impiedice emisiile accidentale, daca amplasamentul, dimensiunile si materialele de constructie a depozitelor sunt corespunzatoare scopului acestora si daca proprietarii depozitelor detin autorizatie de mediu pentru comercializare si depozitare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificarile ulterioare.

  Articolul 14 - Gestionarea integrata a daunatorilor
  (1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" promoveaza gestionarea daunatorilor cu consum redus de pesticide si acorda prioritate metodelor nechimice, astfel incat utilizatorii profesionisti de pesticide sa treaca la utilizarea practicilor si produselor disponibile care prezinta cele mai mici riscuri pentru sanatatea umana si pentru mediu.
  (2) Gestionarea daunatorilor cu consum redus de pesticide include atat gestionarea integrata a daunatorilor, cat si agricultura ecologica, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91, al carui cadru institutional de aplicare a fost instituit prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 65/2010 pentru aprobarea regulilor privind organizaea sistemului de inspectie si certificare, de aprobare a organismelor de inspectie si certificare, si de supraveghere a activitatii organismelor de control, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 51/56/2010 pentru aprobarea regulilor nationale privind autorizarea importurilor de produse agroalimentare ecologice din tari terte.
  (3) Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Academia de Stiinte Agricule si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" stabilesc si sustin crearea conditiilor necesare de punere in aplicare a gestionarii integrate a daunatorilor.
  (4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" se asigura ca utilizatorii profesionisti au la dispozitie informatii si instrumente pentru monitorizarea daunatorilor si pentru luarea deciziilor, precum si servicii de consultanta privind gestionarea integrata a daunatorilor.
  (5) Pana la data de 30 iunie 2013, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale trebuie sa prezinte Comisiei Europene un raport privind punerea in aplicare a prevederilor alin. (1)-(4) si in special privind indeplinirea conditiilor necesare pentru punerea in aplicare a gestionarii integrate a daunatorilor.
  (6) Pana la data de 1 ianuarie 2014, in Planul national de actiune sunt prezentate modalitatile prin care sunt puse in aplicare principiile generale ale gestionarii integrate a daunatorilor, astfel cum sunt prevazute in Anexa nr. 3, de catre toti utilizatorii profesionisti de pesticide.
  (7)Anexa nr. 3 se modifica si se completeaza in raport cu evolutiile tehnice si stiintifice, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
  (8) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste masurile necesare de stimulare a utilizatorilor profesionisti pentru punerea in aplicare, pe baza de voluntariat, a unor ghiduri specifice anumitor culturi sau sectoare privind gestionarea integrata a daunatorilor.
  (9) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, AIPROM sau asociatiile profesionale ale producatorilor agricoli elaboreaza ghidurile prevazute la alin. (8).
  (10) Ghdurile care sunt relevante sunt prezentate in Planul national de actiune.


  Capitolul V - Indicatori, raportare si schimbul de informatii


  Articolul 15 - Indicatori
  (1) Indicatorii de risc armonizati sunt stabiliti la nivel european.
  (2) Prin Planul national de actiune se stabilesc indicatori nationali de monitorizare a progresului.
  (3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale impreuna cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti":
  a) calculeaza indicatorii de risc armonizati prevazuti la alin. (1), folosind datele statistice culese in conformitate cu legislatia Uniunii in vigoare privind statisticile referitoare la produsele de protectie a plantelor si alte date relevante;
  b) identifica tendintele in ceea ce priveste utilizarea anumitor substante active;
  c) identifica elementele prioritare, cum ar fi: substantele active, culturile, regiunile sau practici care pot fi folosite ca exemple in vederea realizarii obiectivelor de reducere a riscurilor si efectelor utilizarii pesticidelor asupra sanatatii umane si a mediului, precum si de incurajare a dezvoltarii si introducerii gestionarii integrate a daunatorilor si a unor tehnici sau abordari alternative pentru a reduce dependenta de utilizarea pesticidelor.
  (4) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale comunica Comisiei Europene si celorlalte state membre rezultatele evaluarilor desfasurate potrivit cerintelor prevazute la alin. (3) si pune la dispozitia publicului aceste informtii.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Articolul 16 - Contraventii
  (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
  a) nedetinerea de catre operatorii care efectueaza pulverizarea aeriana a unui certificat de formare profesionala, potrivit prevederilor art. 5:
  b) utilizarea produselor de protectie a plantelor neaprobate pentru pulverizarea aeriana;
  c) utilizarea unor spatii necorespunzatoare de depozitare a pesticidelor pentru uz profesional in vederea preintampinarii emisiilor accidentale;
  d) neindeplinirea obligatiilor ce le revin distribuitorilor de pesticide de a oferi informatii complete privind utilizarea pesticidelor, riscurile pentru sanatatea umana si mediu, precum si instructiuni si masuri de siguranta referitoare la gestionarea acestor riscuri pentru produsele in cauza;
  e) neindeplinirea obligatiilor ce le revin distribuitorilor care vand pesticide utilizatorilor neprofesionisti privind furnizarea de informatii generale cu privire la riscurile pentru santatea umana si mediu asociate utilizarii pesticidelor, in special in ceea ced priveste: pericolele, expunerea, conditiile adecvate de depozitare, manipularea, aplicarea si eliminarea in siguranta a deseurilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind deseurile, precum si cu privire la solutiile alternative cu risc minim;
  f) utilizarea echipamentelor de aplicare a pesticidelor de uz profesional neinspectate periodic sau defecte;
  g) aplicarea aeriana a pesticidelor fara autorizatie emisa de unitatea fitosanitara judeteana.
  (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), c), d) si e) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei, iar cele prevazute la lit. f) si g), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
  (3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ, agentul constatator facand mentiunea despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
  (4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) si (2) se realizeaza de catre:
  a) persoane imputernicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale conformprevederilor Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 38/2009;
  b) comisarii din cadrul comisariatelor judetene ale Garzii Nationale de Mediu, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) lit. c).

  Articolul 17
  Prevederile referitoare la contraventiile stabilite la art. 16 se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Articolul 18 - Taxe si tarife
  (1) Urmatoarele activitati vor face obiectul aplicarii unor taxe sau tarife specifice, dupa cum urmeaza:
  a) eliberarea certificatului de formare profesionala prevazut la art. 5 alin. (4);
  b) reinnoirea certificatului de formare profesionala prevazut la art. 5 alin. (4);
  c) inspectia echipamentelor de aplicare a pesticidelor ce trebuie realizata pana la data de 26 noiembrie 2016, conform art. 8 alin. (4).
  (2) Prin hotarare a Guvernului se aproba cuantumul si normele metodologice privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente taxelor sau tarifelor asociate activitatilor prevazute la alin. (1).

  Articolul 19 - Transpunerea
  Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale comunica Comisiei Europene, dupa publicare, prezenta ordonanta de urgenta, precum si textele principalelor prevederi din legislatia nationala adoptate in domeniul reglementat de prezenta ordonanta de urgenta.

  Articolul 20
  Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.


  Prezenta ordonanta de urgenta transpune prevederile Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de actiune comunitara in vederea utilizarii durabile a pesticidelor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din 24 noiembrie 2009.


  Anexa nr. 1 - Teme de formare


  1. Toata legislatia in vigoare referitoare la pesticide si la utilizarea acestora
  2. Impactul existentei pe piata din Romania a produselor de protectie a plantelor contrafacute/ilegale, riscurile pentru sanatate si mediu reprezentate de acestea si metodele de identificare a produselor de acest tip
  3. Pericole si riscuri asociate pesticidelor si modalitatile de identificare si control ale acedstora, in special:
  a) riscurile pentru operatori, rezidenti, trecatori, persoane care intra in zonele tratate, precum si modul in care aceste riscuri sunt agravate de factori precum fumatul;
  b) simptomele intoxicatiilor cu pesticide si masurile de prim ajutor;
  c) riscurile pentru plantele-netinta, pentru insectele folsoitoare, fauna salbatica, biodiversitate si mediu in general.
  4. Notiuni privind strategiile si tehnicile de gestionare integrata a culturilor, principiile agriculturii ecologice, metodele biologice de lupta impotriva daunatorilor, informatii privind principiile generale, precum si orientari specifice pentru anumite culturi sau sectoare cu privire la gestionarea integrata a daunatorilor
  5. Initiere in evaluarea comparativa la nivel de utilizator, pentru a ajuta utilizatorii profesionisti sa aleaga, intr-o situatie data, produsul cu cele mai putine efecte secundare asupra sanatatii umane, asupra organismelor-netinta si asupra mediului, dintre toate produsele autorizate, pentru a remedia o anumita problema cu daunatorii
  6. Masuri menite sa reduca la minimum riscurile pentru oameni, pentru organismele-netinta si pentru mediu: practici de lucru sigure pentru depozitarea, manipularea si amestecarea pesticidelor, precum si eliminarea ambalajelor goale, a altor materiale contaminate si a surplusului de pesticide inclusiv amestecurile ramase in rezervor sub forma concentrata sau diluata; metode recomandate pentru a controla expunerea operatorului, cum ar fi echipamentul de protectie individuala
  7. Abordari bazate pe risc, care tin seama de variabilele locale pentru bazinele hidrografice, precum clima, tipurile de sol si de culturi, precum si gradul de denivelare
  8. Proceduri de pregatire a echipamentului de aplicare inainte de utilizare, mai ales pentru etalonare, si pentru a face astfel incat functionarea acestuia sa prezinte riscuri minime pentru sanatatea umana, speciile de flora si fauna-netinta si mediu
  9. Utilizarea si intretinerea echipamentului de aplicare a pesticidelor si tehnicile specifice de pulverizae ca de exemplu, pulverizarea volumelor mici si duzele cu deviere mica, precum si obiectivele controlului tehnic al pulverizatoarelor in folosinta si metodele de ameliorare a calitatii pulverizarii. Riscuri specifice legate de utilizarea echipamentelor de aplicare manuala a pesticidelor sau a pulverizatoarelor de spae si masurile relevante de gestionare a riscului
  10. Masuri de urgenta pentru protejarea sanatatii umane, a mediului si a resurselor de apa in caz de deversare accidentala, contaminare si conditii meteorologice extreme care ar putea conduce la riscuri de percolare a pesticidelor
  11. Interdictiile in zonele protejate stabilite in conformitate cu art. 2^6, art. 5 alin. (1), (2) si (5), art. 5^1 alin. (1) si (5), art. 17 lit. a^2), precum si art. 40 alin. (2) si (3) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, care au transpus in legislatia nationala art. 6 si 7 din Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei
  12. Monitorizarea starii de sanatae si facilitati de accdes pentru a semnala orice incident sau incident banuit
  13. Pastrarea evidentei utilizarii pesticidelor, in conformitate cu legislatia relevanta
  14. Cunostinte minime despre legislatia din domeniul chimicalelor privind: clasificarea, etichetarea, ambalarea acestora si fisele tehnice cu date de securitate


  Anexa nr. 2 - Cerinte in materie de sanatate, siguranta si protectia mediului, legate de inspectia echipamentului de aplicare a pesticidelor


  Inspectia echipamentului de aplicare a pesticidelor acopera toate aspectele importante in vederea atingerii unui inalt grad de siguranta si protectie pentru sanatatea umana si pentru mediu. Eficacitatea optima a aplicarii ar trebui asigurata printr-o buna operare a dispozitivelor si a functiilor echipamentului pentru a garanta indeplinirea urmatoarelor obiective:
  - Echipamentul de aplicare a pesticidelor trebuie sa functioneze in mod fiabil si sa fie folosit in mod corespunzator, in scopul pentru care a fost conceput, pentru a garanta ca pesticidele pot fi dozate si distribuite cu exactitate.
  - Echipamentul trebuie sa fie intr-o stare de functionare care sa permita cu usurinta umplerea si golirea completa a acestuia in deplina siguranta si sa previna scurgerea pesticidelor. De asemenea, trebuie sa permita curatarea completa cu usurinta. In plus, trebuie sa garanteze siguranta operatiilor si sa poata fi controlat si oprit imediat din locul operatorului. Atunci cand sunt necesare, reglarile trebuie sa fie simple, precise si sa poata fi reproduse.
  Ar trebui sa se acorde o atentie deosebita urmatoarelor elemente:

  1. Elementele de transmisie
  Elementele de siguranta ale arborelui de transmisie si elementele de siguranta ale conectorului la alimentarea electrica trebuie sa se afle la locul lor si in stare buna si nimic nu trebuie sa impiedice dispozitivele de protectie sau orice piesa de transmisie mobila ori rotativa sa isi indeplineasca functiile, astfel incat sa se asigure protectia operatorului.

  2. Pompa
  Volumul pompei trebuie adaptat nevoilor echipamentului, iar pompa trebuie sa functioneze corect pentru a garanta o rata de aplicare stabila si fiabila. Pompa nu trebuie sa aiba scurgeri.

  3. Agitarea
  Dispozitivele de agitare trebuie sa asigure o recirculare adecvata, astfel incat concentratia sa fie omogena in tot amestecul de lichid pentru pulverizare din rezervor.

  4. Rezervorul
  Rezervoarele, precum si indicatoarele de nivel, dispozitivele de umplere, sitele si filtrele, sistemele de golire si de clatire, precum si dispozitivele de amestecare trebuie sa functioneze astfel incat sa reduca la minimum deversarea accidentala, distribuirea neregulata a concentratiei, expunerea operatorului si depunerile din rezervor.

  5. Sistemele de masura, comanda si reglare
  Toate dispozitivele de masura, de pornire si de oprire, de reglare a presiunii si/sau a debitului trebuie sa fie calibrate corespunzator si sa functioneze in mod corect si nu trebuie sa existe scurgeri. Controlul presiunii si actionarea dispozitivelor de reglare a presiunii trebuie sa fie usor de realizat in timpul aplicarii. Dispozitivele de reglare a presiunii trebuie sa isi mentina o presiune de lucru constanta pentru un regim de functionare constant al pompei, pentru a garanta aplicarea unui volum constant.

  6. Tevile si conductele
  Tevile si conductele sa fie intr-o stare buna pentru a evita perturbari ale debitului lichidelor sau deversari accidentale in caz de spargere. Nu trebuie sa existe scurgeri la nivelul tevilor si conductelor atunci cand echipamentul este utilizat la presiunea maxima de operare.

  7. Filtrele
  In vederea evitarii turbulentelor si a unei repartizari neomogene a continutului, filtrele trebuie sa fie in stare buna, iar tesatura acestora trebuie sa corespunda marimii duzelor din pulverizator. Sistemul de indicare a infundarii filtrelor trebuie sa functioneze corect atunci cand exista.

  8. Rampa pentru echipamentul de pulverizare a pesticidelor prin intermediul unei rampe orizontale aflate aproape de cultura sau materialul care este tratat
  Rampa trebuie sa fie in stare buna si stabila in toate directiile. Sistemele de fixare si reglare, precum si dispozitivele care permit amortizarea miscarilor neintentionate si compensarea panei trebuie sa functioneze in mod corespunzator.

  9. Duzele
  Duzele trebuie sa functioneze corect, astfel incat sa se evite orice scurgere in momentul opririi pulverizarii. Pentru a asigura omogenitatea pulverizarii, debitul fiecarei duze nu tgrebuie sa devieze semnificativ fata de debitul nominal indicat in tabelele furnizate de fabricant.

  10. Distribuirea
  Distribuirea transversala si verticala, in cazul aplicarii pe culturile verticale, a amestecului de produse pentru pulverizare in zona vizata trebuie sa se faca uniform, daca este cazul.

  11. Ventilatorul pentru echipamentul de pulverizae a pesticidelor cu flux de aer
  Ventilatorul trebuie sa fie in stare buna si sa produca un curent de aer stabil si fiabil.


  ANEXA Nr. 3 - Principiile generale ale gestionarii integrate a daunatorilor


  1. Prevenirea aparitiei si/sau eliminarea organismelor daunatoare ar trebui sa se realizeze sau sa fie sprijinita prin intermediul mai multor metode si, in special, prin:
  a) rotatia culturilor;
  b) utilizarea unor tehnici adecvate (de exemplu, tehnica semanatului tardiv, datele si densitatile semanatului, subinsamantarea, aratul de conservare, curatarea si insamantarea directa);
  c) utilizarea, dupa caz, a varietatilor rezistente/tolerante, precum si a semintelor si a materialului saditor standard/certificat;
  d) utilizarea fertilizarii echilibrate, a unor practici de stropire cu var si de irigare/drenare;
  e) prevenirea raspandirii organismelor daunatoare prin masuri de igiena (de exemplu, prin curatarea permanenta a masinilor si echipamentului);
  f) protejarea si raspandirea organismelor benefice importante (de exemplu, prin masuri adecvate de protejare a plantelor sau prin utilizarea infrastructurilor ecologice inauntrul si in afaa locurilor de productie).
  2. Organismele daunatoare trebuie sa fie monitorizate cu ajutorul unor metode si instrumente adecvate, atunci cand acestea sunt disponibile. Printre instrumentele adecvate ar trebui sa se numere observatiile efectuate in camp, precum si sistemele fiabile din punct de vedere stiintific pentru avertizare sonora, prognoza si diagnoza timpurie, atunci cand este posibil, precum si apelarea la consultanta din partea unor profesionisti calificati.
  3. Pe baza rezultatelor monitorizarii, utilizatorul profesionist trebuei sa decida daca si cand sa aplice masurile de proectie a plantelor. Valorile-limia solide si fiabile din punct de vedere stiintific sunt componente esentiale in procesul de luare a deciziilor. Pentru organismele daunatoare, valorile-limita stabilite pentru regiunea in cauza, zonele specifice, culturile si conditiile climaterice speciale trebuie luate in considerare inainte de aplicarea tratamentelor, atunci cand acest lucru este posibil.
  4. Metodele durabile biologice, fizice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al daunatorilor.
  5. Pesticidele aplicate trebuie sa fie cat se poate de specifice pentru tinta vizata si trebuie sa aiba efecte secundare minime asupra sanatatii umane, asupra organismelor-netingta si asupra mediului.
  6. Utilizatorul profesionist ar trebui sa mentina utilizarea pesticidelor si alte forme de interventie la nivelurile minime necesare, de exemplu, prin aplicarea unor doze reduse, prin frecventa redusa a aplicarii sau prin aplicari partiale, in conditiile in care nivelul de risc pentru vegetatie este acceptabil, iar acestea nu maresc riscul de dezvolare a rezistentei in cadrul populatiilor de organisme daunatoare.
  7. Atunci cand se cunoaste riscul rezistentei fata de o masura de protectie a plantelor si cand nivelul populatiei organismelor daunatoare necesita aplicari repetate de pesticide pe culturi, ar trebui aplicate strategiile antirezistenta disponibile, pentru mentinerea eficacitatii produselor. Aceasta ar putea include utilizarea pesticidelor multiple cu modalitati diferite de actiune.
  8. Pe baza inregistrarilor referitoare la utilizarea pesticidelor si a monitorizarii organismelor daunatoare, utilizatorul profesionist ar trebui sa verifice reusita masurilor de protectie a plantelor aplicate.
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  32 useri online

  Useri autentificati: