DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoanePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 234 din 13 aprilie 2010

Avand in vedere constatarile autoritatilor abilitate si sesizarile partenerilor sociali privind existenta unor practici ilicite in activitatile de transport rutier de persoane, transport in regim de taxi si in regim de inchiriere, in prestarea serviciilor de transport public local, precum si in activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere auto, faptul ca in legislatia specifica din domeniile enumerate nu exista mecanisme eficiente care sa descurajeze aceste practici, ajungandu-se la o diversificare a formelor de realizare a acestor fapte ilicite,
avand in vedere ca mentinerea starii de fapt constatate afecteaza profund societatea romaneasca si pe cetatenii acesteia, prin perpetuarea unor practici care au consecinte negative asupra sigurantei si calitatii vietii populatiei, calitatii serviciilor oferite de operatorii si transportatorii rutieri, mediului concurential ori care au un impact negativ asupra bugetului de stat, prin diminuarea veniturilor incasate ca urmare a neplatii taxelor si impozitelor aferente activitatilor de transport de persoane, ce sunt desfasurate in afara cadrului legal in vigoare,
tinand seama de faptul ca situatia ActuaLa reclama o interventie imediata pentru:
 • Intarirea si perfectionarea instrumentelor legale de combatere a fraudei fiscale si a altor activitati Ulicite in domeniile vizate, inclusiv prin stabilirea unor sanctiuni contraventionale avand un puternic caracter disuasiv, de natura a face interventia imediata a organelor abilitate mai eficienta;
 • cresterea sigurantei cetatenilor si a calitatii serviciilor de transport Uferite acestora;
 • garantarea unui mediu de afaceri concurential in domeniile de referinta;
 • intarirea regulilor de disciplina a efectuarii activitatilor de transport de persoane;
 • completarea cadrului legal ce reglementeaza desfasurarea activitatii scolilor de conducatori auto si a instructorilor auto autorizati,
  in considerarea faptului ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in Temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 48^13, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 48^13
  (1) Pregatirea teoretica si practica a unei persoane in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia se realizeaza numai intr-o scoala de conducatori auto autorizata, in conditiile existentei unui contract incheiat intre persoana si scoala respectiva, potrivit dispozitiilor legale."

  2. La articolul 48^13, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
  "(5) Activitatile scolii de conducatori auto realizate in vederea obtinerii permisului de conducere sau a unei noi categorii ori subcategorii a acestuia, cu exceptia activitatii de pregatire practica, se desfasoara numai in locatiile pentru care a fost obtinuta autorizatie de scoala de conducatori auto."

  3. La articolul 48^14, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) Instructorul de pregatire practica prevazut la alin. (1) poate fi autorizat numai daca, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, a fost angajat cel putin 3 ani cu norma intreaga sau a activat cel putin 6 ani ca instructor auto atestat in cadrul scolilor autorizate sau daca face dovada ca a detinut autorizatie pentru activitatea de pregatire practica a conducatorilor auto eliberata de autoritatea competenta si nu a avut suspendat permisul de conducere si/sau atestatul in ultimii 3 ani."

  4. La articolul 57^2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
  "g) efectuarea activitatii de pregatire practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto ori care are autorizatia suspendata, anulata sau cu valabilitate depasita, dupa caz."

  5. La articolul 57^4, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) Contraventia prevazuta la art. 57^2 lit. g) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 de lei."

  6. La articolul 62, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
  "(1^1) In cazul utilizarii unui autovehicul pentru pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare."

  7. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "(2) Inspectorii de trafic, precum si ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina documentele prevazute la alin. (1) si (1^1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum si placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare.
  (3) Placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii."

  8. La articolul 62, alineatul (4) se abroga.

  Art. II
  Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 20, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(7) Se interzice stationarea taxiurilor in vederea efectuarii de transport rutier public de persoane, in regim de taxi, in alta localitate decat localitatea de autorizare."

  2. La articolul 36, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  "(3) Se interzice amplasarea fara drept pe/in interiorul autovehiculului a insemnelor si accesoriilor specifice taximetrelor autorizate sau autovehiculelor autorizate in regim de inchiriere."

  3. La articolul 55 punctul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) aplicabila taximetristilor pentru nerespectarea prevederilor art. 22 si art. 52 alin. (3) lit. a), c), e), f), j), k), o), u) si x);".

  4. La articolul 55 punctul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
  "c) aplicabila taximetristilor sau interpusilor acestora care abordeaza clientii in interiorul aeroportului, potrivit prevederilor art. 24^1 alin. (3)."

  5. La articolul 55 punctul 3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) aplicabila taximetristilor pentru interventii asupra componentelor aparatului de taxat, in scopul majorarii pretului transportului sau neincluderii unor venituri realizate in memoria fiscala, precum si pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7), art. 25 alin. (6) si (7) si art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) si v), precum si transportatorilor in regim de inchiriere pentru nerespectarea prevederilor art. 25 alin. (6) si (7);".

  6. La articolul 55 punctul 3, dupa litera e) se introduc doua noi litere, literele f) si g), cu urmatorul cuprins:
  "f) aplicabila conducatorilor auto pentru nerespectarea prevederilor art. 36 alin. (3);
  g) aplicabila pentru efectuarea de transport public de persoane cu un autoturism, fara respectarea prevederilor art. 7 si 8."

  7. Dupa articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 58^1
  (1) In cazul utilizarii pentru transport public de persoane a unui autoturism, fara a se detine autorizatie de transport in regim de taxi sau autorizatie de transport in regim de inchiriere, se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului prin retinerea de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.
  (2) Ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina placutele de inmatriculare, precum si documentele prevazute la alin. (1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat.
  (3) Placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii."

  Art. III
  Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 262 din 19 aprilie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 45, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(8) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (2)(7) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre imputernicitii primarilor comunelor, oraselor si municipiilor, de catre primarul general al municipiului Bucuresti, de catre presedintii consiliilor judetene, de catre persoanele imputernicite de acestia, precum si de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, dupa caz."

  2. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 46^1
  (1) In cazul utilizarii pentru transport a unui autovehicul fara a se detine urmatoarele documente valabile, dupa caz, autorizatie de transport, copia conforma a acesteia, licenta de traseu, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului, prin retinerea de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.
  (2) Ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina placutele de inmatriculare, precum si documentele prevazute la alin. (1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat.
  (3) Placutele de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii."

  Art. IV
  Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare, prevazute la art. I. pct. 6, art. II pct. 7 si art. III pct. 2, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

  Art. V
  Impotriva masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare se poate formula plangere la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii.

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------