DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 32/2015 privind infiintarea Garzilor forestiere. Garzile forestiere, ordonanta de urgenta 32/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 474 din 30 iunie 2015

Avand in vedere necesitatea consolidarii cadrului legal si intarirea capacitatii de implementare, monitorizare si control privind lupta impotriva taierilor ilegale de masa lemnoasa din fondul forestier national si din vegetatia forestiera de pe terenurile din afara acestuia, care, in perioada 2008-2014, sunt in volum mediu anual de circa 8,8 milioane mc, conform informatiilor furnizate de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti - Serviciul inventarul forestier national,
tinand seama de faptul ca problematica taierilor ilegale de arbori, fiind de siguranta nationala, a facut obiectul analizei in cadrul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii organizat in data de 9 iunie 2015, unde s-a evidentiat solutionarea in regim de urgenta a acestei problematici, inclusiv prin infiintarea Garzilor forestiere,
se evidentiaza situatia extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, tinand cont si de faptul ca un asemenea volum de masa lemnoasa taiata ilegal nu a mai fost constatat in ultimii 25 de ani.
Tinand cont de importanta existentei unui mecanism unic de control care sa inlature paralelismele si sa elimine astfel evaluarea fiscala diferita sau chiar contrara a aceleiasi operatiuni economice,
apreciind ca neadoptarea de urgenta a unor masuri de imbunatatire a activitatii de implementare, monitorizare si control in domeniul silviculturii de catre Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor conduce la neindeplinirea obiectivelor asumate de Romania, legate de implementarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor care revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn,
luand in considerare faptul ca elementele sus-mentionate constituie premisele unei situatii extraordinare care impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ adecvat si ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative asupra ecosistemelor forestiere, reorganizarea fiind absolut necesara pentru reglementarea in mod unitar si identificarea unor solutii viabile de implementare, monitorizare si control al regimului silvic si in special de reducere a taierilor ilegale,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) Se infiinteaza Garzile forestiere, denumite in continuare Garzi, prevazute in anexa nr. 1, ca institutii publice cu personalitate juridica, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin preluarea atributiilor activitatilor, a posturilor si a personalului de la comisariatele de regim silvic si cinegetic, denumite in continuare CRSC, care se desfiinteaza.
(2) Organizarea si functionarea Garzilor se stabileste prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(3) CRSC se desfiinteaza la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (2).
(4) Activitatea Garzilor este coordonata tehnic la nivel central de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, prin secretarul de stat pentru paduri si prin structura care coordoneaza activitatea in domeniul silvic si cinegetic din cadrul acesteia, si se desfasoara la nivel teritorial.

Art. 2
Principalele atributii ale Garzilor sunt urmatoarele:
a) monitorizarea, implementarea si controlul aplicarii regimului silvic in fondul forestier national si in vegetatia forestiera de pe terenurile din afara fondului forestier national;
b) monitorizarea, implementarea si controlul aplicarii regimului cinegetic in fondul cinegetic national;
c) monitorizarea si controlul trasabilitatii materialelor lemnoase, conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3
(1) Numarul maxim de posturi pentru Garzi este de 617, din care:
a) 545 de posturi pentru personal silvic cu atributii de control si implementare;
b) 72 de posturi pentru persoane cu atributii auxiliare domeniului, din care: 18 posturi cu pregatire juridica, 18 posturi cu pregatire economica si 36 de posturi cu diferite atributii - resurse umane, achizitii, investitii, administrativ.
(2) Numarul minim de posturi pentru o Garda este de 40.

Art. 4
(1) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2005, salariile de baza ale personalului din cadrul Garzilor se stabilesc la nivelul salariilor de baza aferente functiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prevazut in anexa nr. 2.
(2) Salariul de baza al functiei de inspector-sef din cadrul Garzilor se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de inspector general adjunct din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.

(3) Salariul de baza al functiei de director din cadrul Garzilor se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de director din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(4) Salariul de baza al functiei de sef de serviciu din cadrul Garzilor se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de sef serviciu din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.

(5) Salariul de baza al functiei de sef birou din cadrul Garzilor se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de sef birou din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(6) Salariul de baza al functiei de consilier superior se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier superior din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(7) Salariul de baza al functiei de consilier principal se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier principal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(8) Salariul de baza al functiei de consilier asistent se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier asistent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(9) Salariul de baza al functiei de consilier debutant se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier debutant din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(10) Salariul de baza al functiei de referent de specialitate, grad superior, se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de referent de specialitate, grad superior, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(11) Salariul de baza al functiei de auditor superior se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de auditor superior din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(12) Salariul de baza al functiei de auditor principal se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de auditor principal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(13) Salariul de baza al functiei de consilier juridic superior se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier juridic superior din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(14) Salariul de baza al functiei de consilier juridic principal se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier juridic principal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(15) Salariul de baza al functiei de consilier juridic asistent se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier juridic asistent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(16) Salariul de baza al functiei de consilier juridic debutant se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de consilier juridic debutant din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(17) Salariul de baza al functiei de referent, grad superior, se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de referent, grad superior, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.
(18) Salariul de baza al functiei de muncitor, grad III, se stabileste prin asimilare cu salariul de baza al functiei de muncitor calificat, grad III, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, corespunzator vechimii in munca.

Art. 5
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Garzilor se asigura integral de la bugetul de stat.
(2) Conducerea Garzilor este asigurata de cate un inspector- sef, functionar public de conducere, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, in conditiile legii.

Art. 6
(1) Garzile preiau patrimoniul de la fostele CRSC, pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si a protocolului de predare-preluare incheiat in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Protocolul de predare-preluare prevazut la alin. (1) cuprinde si posturile, personalul, prevederile bugetare si executia bugetara pana la data preluarii.
(3) Deschiderea creditelor bugetare se efectueaza din bugetele institutiilor existente inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta a Guvernului, pana la incheierea protocoalelor de predare-preluare.
(4) Personalul de la fostele CRSC se preia, cu respectarea statutului aplicabil fiecarei categorii de personal, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 1 alin. (2).
(5) Personalul preluat de la fostele CRSC, in conditiile prevazute la alin. (4), este supus, in termen de maximum 90 de zile de la preluare, evaluarii de integritate, care constituie cerinta specifica ocuparii posturilor din cadrul Garzilor, sub sanctiunea eliberarii din functia publica sau incetarii raportului de munca, dupa caz.
(6) Personalul din cadrul Garzilor este supus periodic evaluarii prevazute la alin. (5). Costurile acestor evaluari se suporta din bugetul Garzilor.

Art. 7
(1) Ocuparea posturilor din cadrul Garzilor se face numai cu promovarea evaluarilor de integritate, prevazute la art. 6 alin. (5).
(2) Procedura de organizare si desfasurare a evaluarii de integritate pentru personalul Garzilor se stabileste prin hotararea Guvernului prevazuta la art. 1 alin. (2).

Art. 8
Consumul normat de carburanti este de 500 litri/luna/autoturism sau autoutilitara. Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul total de mijloace de transport aprobat pentru autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura sau pentru fiecare Garda, dupa caz.

Art. 9
Garzile se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile, precum si in toate litigiile in care fostele CRSC sunt parte.

Art. 10
(1) Personalul Garzilor, care are atributii de implementare, monitorizare si control, poarta, in timpul serviciului, uniforma, insemne distinctive, ecusoane, care se atribuie gratuit.
(2) In anumite situatii, in realizarea atributiilor de serviciu, personalul prevazut la alin. (1) poate imbraca tinuta civila.
(3) In exercitarea atributiilor de serviciu, personalul prevazut la alin. (1) este investit cu exercitiul autoritatii publice si beneficiaza de protectie, potrivit legii.

Art. 11
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.Anexa nr. 1 - LISTA Garzilor forestiere, a sediilor acestora si a judetelor arondate

				
Nr. crt. Denumirea            Sediul          Judetele arondate
1     Garda Forestiera Brasov     Municipiul Brasov     Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu
2     Garda Forestiera Bucuresti   Municipiul Bucuresti   Municipiul Bucuresti, Calarasi, 
                                   Constanta, Ilfov, Giurgiu, Ialomita, Teleorman
3     Garda Forestiera Cluj      Municipiul Cluj-Napoca  Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures
4     Garda Forestiera Focsani    Municipiul Focsani    Braila, Buzau, Galati, Tulcea, Vrancea, Vaslui
5     Garda Forestiera Oradea     Municipiul Oradea     Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj
6     Garda Forestiera Ploiesti    Municipiul Ploiesti    Arges, Dambovita, Prahova
7     Garda Forestiera Ramnicu    Municipiul Ramnicu Valcea Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea 
      Valcea
8     Garda Forestiera Suceava    Municipiul Suceava    Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava
9     Garda Forestiera Timisoara   Municipiul Timisoara   Caras-Severin, Hunedoara, Timis

Anexa nr. 2 - TABEL privind salariile de baza aferente functiilor din cadrul Garzilor forestiere

				
Nr. crt. Functia           Salariu de baza aferent Salariu de baza aferent
                   vechimii minime     vechimii maxime
1    inspector-sef        9.593 lei        10.188 lei
2    director          9.593 lei        10.188 lei
3    sef de serviciu       8.078 lei         8.728 lei
4    sef birou          7.174 lei         7.799 lei
5    consilier superior     5.314 lei         5.639 lei
6    consilier principal     4.028 lei         4.271 lei
7    consilier asistent     3.043 lei         3.279 lei
8    consilier debutant     2.402 lei         2.477 lei
9    referent de specialitate, 
     grad superior        4.273 lei         4.455 lei
10    auditor grad superior    6.155 lei         6.525 lei
11    auditor grad principal   3.996 lei         4.213 lei
12    consilier juridic superior 5.314 lei         5.639 lei
13    consilier juridic principal 4.028 lei         4.271 lei
14    consilier juridic asistent 3.043 lei         3.279 lei
15    consilier juridic debutant 2.402 lei         2.477 lei
16    referent, grad superior   3.129 lei         3.256 lei
17    muncitor, grad III     2.371 lei         2.530 lei