DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii EuropenePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 6 iunie 2014

Avand in vedere:
 • necesitatea evitarii neutilizarii fondurilor nerambursabile si dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei de catre Comisia Europeana;
 • necesitatea asigurarii unui flux financiar adecvat beneficiarilor, care sa le permita asigurarea continuitatii in conditii de eligibilitate ale contractelor de finantare aflate in derulare;
 • faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor UE;
 • prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 din 11 iulie 2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • faptul ca, incepand cu trimestrul II al acestui an, operatorii regionali vor fi in situatia generala de a face plati ale investitiilor din sursele rambursabile;
 • faptul ca neadoptarea masurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care sa asigure implementarea corespunzatoare a proiectelor de investitii, poate conduce la neindeplinirea obiectivelor proiectelor, la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finantare si implicit la dezangajarea automata a sumelor alocate Programului operational sectorial Mediu de catre Comisia Europeana, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizarii proiectelor contractate, precum si la neindeplinirea obligatiilor de mediu asumate de Romania prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005, fapt ce va aduce Romaniei, ca stat membru, penalitati de neconformare,
  in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Articol unic
  Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata prin Legea nr. 108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


  1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1
  Prezentele norme stabilesc principiile, cadrul general si procedurile privind constituirea, alimentarea si utilizarea fondurilor necesare pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea investitiilor realizate prin proiecte care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, precum si pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice/datoriei aferente imprumuturilor destinate cofinantarii acestor proiecte."

  2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) In cazul in care Fondul IID este creat si gestionat la nivelul operatorului/operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, sursele prevazute la alin. (2) sunt considerate alte surse proprii de finantare ale operatorului/operatorului regional."

  3. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) In cazul in care sursele datorate potrivit alin. (2) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice/datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumutului datorat pentru urmatorul an al fiecarui exercitiu financiar, operatorul contribuie la Fondul IID, pana la concurenta sumei necesare acoperirii serviciului datoriei publice/datoriei pe baza situatiilor sale financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la fondul de rezerva, care pot fi:".


  4. La articolul 5, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;
  b) plata serviciului datoriei publice locale constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritoriala, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;".

  5. La articolul 5, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
  "b^1) plata serviciului datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;".

  6. La articolul 9, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) cel putin serviciul datoriei publice/datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumutului datorat pentru urmatorul an al fiecarui exercitiu financiar pana cand imprumutul sau imprumuturile pentru cofinantarea proiectelor finantate prin asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene sunt lichidate sau anulate pentru cazul in care proiectele sunt finantate/cofinantate prin imprumuturi;".
  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  OUG 8/2017 privind lansarea in cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a Programului de sustinere a internationalizarii operatorilor economici romani, cu finantare de la bugetul de stat, pentru perioada 2017-2020
  OUG 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 2/2017
  Legea 78/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
  Legea 220/2015 pentru modificarea si completarea art. 36 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. Lege nr. 220/2015
  Legea 142/2015 pentru aprobarea OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala
  Legea 113/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale. Lege nr. 113/2015
  Legea 168/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare. Legea 168/2014
  Ordin 1341/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si activitatil
  Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
  OUG 61/2014 pentru modificarea si completarea OUG 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISP
  OUG 58/2014 privind stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 58/2014
  OG 27/2014 privind finantarea institutiilor de invatamant superior militar, de informatii, de ordine publica si de securitate nationala. Ordonanta 27/2014
  HG 452/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guver
  Ordin 729/2014 privind aprobarea Metodologiei de selectare si finantare a proiectelor in domeniul protectiei persoanelor cu dizabilitati pentru anul 2014
  OUG 21/2014 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie si autorizare a constructiilor in zona de coasta a Marii Negre. Ordonanta de urgenta 21/2014
  OUG 7/2014 pentru stabilirea mecanismului financiar necesar punerii in aplicare a Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar ner
  Ordin 141/2014 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului vizand educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului
  HG 5/2014 pentru modificarea si completarea HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea 5/2014
  HG 1169/2013 pentru modificarea HG 584/2005 privind finantarea unitatilor sanitare din sistemul de aparare, ordine publica, siguranta nationala si autoritate judecatoreasca
  Legea 6/2014 privind stabilirea unor masuri de contractare si/sau garantare de finantari rambursabile de catre municipiul Bucuresti. Lege nr. 6/2014
  Produse inovative in turismul national si international
  Flavia Oltean, Manuela Rozalia Gabor

  Pret: 54.9 lei
  46.67 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  51 useri online

  Useri autentificati: