DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 32/2014 pentru modificarea si completarea anexei la OUG 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii EuropenePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 422 din 6 iunie 2014

Avand in vedere:
 • necesitatea evitarii neutilizarii fondurilor nerambursabile si dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei de catre Comisia Europeana;
 • necesitatea asigurarii unui flux financiar adecvat beneficiarilor, care sa le permita asigurarea continuitatii in conditii de eligibilitate ale contractelor de finantare aflate in derulare;
 • faptul ca o prioritate majora a Guvernului o constituie imbunatatirea gradului de absorbtie a fondurilor UE;
 • prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispozitii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 din 11 iulie 2006, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • faptul ca, incepand cu trimestrul II al acestui an, operatorii regionali vor fi in situatia generala de a face plati ale investitiilor din sursele rambursabile;
 • faptul ca neadoptarea masurilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care sa asigure implementarea corespunzatoare a proiectelor de investitii, poate conduce la neindeplinirea obiectivelor proiectelor, la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finantare si implicit la dezangajarea automata a sumelor alocate Programului operational sectorial Mediu de catre Comisia Europeana, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizarii proiectelor contractate, precum si la neindeplinirea obligatiilor de mediu asumate de Romania prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005, fapt ce va aduce Romaniei, ca stat membru, penalitati de neconformare,
  in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Articol unic
  Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea l, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobata prin Legea nr. 108/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:


  1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 1
  Prezentele norme stabilesc principiile, cadrul general si procedurile privind constituirea, alimentarea si utilizarea fondurilor necesare pentru intretinerea, inlocuirea si dezvoltarea investitiilor realizate prin proiecte care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, precum si pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice/datoriei aferente imprumuturilor destinate cofinantarii acestor proiecte."

  2. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
  "(2^1) In cazul in care Fondul IID este creat si gestionat la nivelul operatorului/operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, sursele prevazute la alin. (2) sunt considerate alte surse proprii de finantare ale operatorului/operatorului regional."

  3. La articolul 4, partea introductiva a alineatului (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(4) In cazul in care sursele datorate potrivit alin. (2) nu sunt suficiente pentru a acoperi serviciul datoriei publice/datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumutului datorat pentru urmatorul an al fiecarui exercitiu financiar, operatorul contribuie la Fondul IID, pana la concurenta sumei necesare acoperirii serviciului datoriei publice/datoriei pe baza situatiilor sale financiare anuale, cu sume repartizate din profitul net la fondul de rezerva, care pot fi:".


  4. La articolul 5, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
  "a) plata serviciului datoriei publice guvernamentale constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate sau garantate de stat, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;
  b) plata serviciului datoriei publice locale constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate sau garantate de autoritatea administrativ-teritoriala, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;".

  5. La articolul 5, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
  "b^1) plata serviciului datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor contractate de operatorul/operatorul regional, destinate cofinantarii proiectelor care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene;".

  6. La articolul 9, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) cel putin serviciul datoriei publice/datoriei constand in rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente imprumutului datorat pentru urmatorul an al fiecarui exercitiu financiar pana cand imprumutul sau imprumuturile pentru cofinantarea proiectelor finantate prin asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene sunt lichidate sau anulate pentru cazul in care proiectele sunt finantate/cofinantate prin imprumuturi;".