DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri. Ordonanta de urgenta nr. 2/2015Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 176 din 13 martie 2015

Finantarea proiectelor, programelor si actiunilor culturale, instituita prin Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este insuficienta in raport cu sumele colectate la Fondul cultural national si este necesara adoptarea de urgenta a unor masuri care sa asigure completarea acestor surse in vederea asigurarii fondurilor necesare pentru finantarea proiectelor culturale. Neadoptarea de masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, poate avea consecinte grave asupra realizarii proiectelor, programelor si actiunilor culturale, cu afectarea accesului public la actul cultural.
Aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul fondurilor de garantare si contragarantare a creat dificultati in activitatea acestora. Intrucat aceste fonduri sunt institutii financiare, iar celorlalte institutii financiare nu le sunt aplicabile prevederile acestui act normativ, pentru asigurarea acelorasi conditii pe piata concurentiala, se impune aprobarea de urgenta a masurilor prin care si aceste fonduri sa fie exceptate de la aplicarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
Avand in vedere ca, in baza angajamentelor asumate cu organismele financiare internationale, Societatea Comerciala "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A. si Societatea Comerciala "Complexul Energetic Oltenia" - S.A. sunt angajate in procesul de restructurare si privatizare, se impune adoptarea unor masuri de protectie sociala a persoanelor concediate.
Limitarile impuse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2013, cu modificarile ulterioare, ingreuneaza desfasurarea activitatilor la nivelul Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe linie de protocol si reprezentare, in contextul in care acestea sunt recunoscute pe plan european si international, fiind implicate activ in actiuni ce au ca obiect cooperarea internationala si schimbul de experienta cu institutii similare din alte state. De asemenea, cele doua institutii primesc anual vizite ale unor delegatii straine formate din sefi de parchete specializate, reprezentanti ai unor autoritati anticoruptie, autoritati guvernamentale si parlamentare straine, precum si ai unor organizatii internationale; sunt implicate activ in derularea unor proiecte cu parteneri externi, organizand si participand la conferinte si alte evenimente internationale, inclusiv activitati de promovare a modelului institutional si functional al acestor institutii in alte state, interesate de crearea sau dezvoltarea unor structuri similare. In cadrul acestor activitati, schimbul de obiecte de protocol si materiale de reprezentare purtand insemnele celor doua institutii constituie demersuri minimale pentru crearea si mentinerea unor legaturi cu institutii similare din alte state si cu organizatiile internationale de profil. Pentru evitarea prejudiciilor de imagine ale acestor institutii de importanta deosebita este necesara introducerea conducatorilor celor doua institutii in categoria celor care pot efectua cheltuielile de reprezentare si protocol. De asemenea, avand in vedere actiunile organizate la nivelul judetului de catre prefect ca reprezentant al Guvernului pe plan local, prilejuite de aniversarea unor zile de sarbatoare nationala ori de comemorarea unor evenimente cu caracter national, de activitatile de cooperare interinstitutionala si relatii internationale la care, de regula, participa si oficialitati de la nivel central (prim-ministru, viceprim-ministru, ministri sau alti conducatori ai autoritatilor publice centrale) sau demnitari ai altor state, este necesar ca prefectul sa fie inclus in categoria celor care pot efectua cheltuieli de reprezentare si protocol.
Avand in vedere ca norma legislativa trebuie sa fie clara si lipsita de echivoc, intrucat prin acte normative succesive s-a reglementat in mod diferit in legatura cu acelasi domeniu, fara a cuprinde norme tranzitorii care sa dispuna cu privire la situatiile nascute anterior din aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2014, este necesara corectarea de urgenta a acestei situatii pentru consacrarea vointei legiuitorului si pentru evitarea aplicarii eronate a dispozitiilor legale.
Beneficiarii programului "Prima casa" au formulat numeroase solicitari in sensul repunerii in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare dupa declararea exigibilitatii anticipate a intregii finantari garantate acordate, respectiv dupa aprobarea sau respingerea cererii de plata a garantiei, dupa ce situatia financiara a beneficiarului s-a imbunatatit, iar finantatorii participanti in program au aprobat repunerea acestora in situatia anterioara declararii scadentei anticipate.
Avand in vedere perioada mare de timp pentru care se acorda creditul, de maximum 30 de ani, pot interveni numeroase situatii in care vor fi indeplinite conditiile pentru repunerea beneficiarului programului in situatia anterioara declararii scadentei anticipate a creditului garantat. De asemenea, este necesara sustinerea familiei prin masuri menite sa faciliteze asigurarea spatiului locativ necesar familiilor care s-au extins dupa ce initial au achizitionat/construit o locuinta in cadrul programului. Neadoptarea unor masuri imediate, prin ordonanta de urgenta, ar genera prejudicii bugetului de stat, determinand executarea unor garantii acordate in cadrul programului "Prima casa" in situatii in care aceasta executare putea fi evitata.
Avand in vedere prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, este necesara adoptarea unor dispozitii care sa asigure corelarea cu prevederile art. 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Totodata se impune introducerea in cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 119/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a unor elemente de buna practica preventiva, menite sa mareasca eficacitatea controlului intern/managerial. Neadoptarea masurilor propuse prin prezenta ordonanta de urgenta impiedica realizarea responsabilitatilor Guvernului cu privire la implementarea politicii in domeniul sistemelor de control intern/managerial si operationalizarea instrumentelor de lucru necesare activitatii in domeniul sistemelor de control intern/managerial.
Participarea Ministerului Culturii ca membru cu drepturi depline in cadrul retelei Traduki urmareste incurajarea schimbului cultural intre tarile participante, printr-un program dedicat traducerilor din domeniile beletristica, nonfictiune si literatura pentru copii si tineri. Astfel, statutul de membru ar genera o amploare a participarii Ministerului Culturii la Targul International de Carte de la Leipzig din luna martie 2015, ceea ce ar conduce la expansiunea literaturii romane atat in spatiul balcanic, cat mai ales in spatiul literar germanofil care insumeaza aproximativ 60 de milioane de persoane.
Pentru atingerea prioritatii majore a Guvernului privind imbunatatirea absorbtiei fondurilor UE, din perioada de programare 2007-2013, tinand cont de extinderea implementarii n + 2, precum si pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale, se impune adoptarea de urgenta a unor masuri care sa asigure finantarea de catre autoritatile administratiei publice locale a implementarii acestora. Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta conduce la generarea unor blocaje financiare la nivelul autoritatilor administratiei publice locale.
Prin aplicarea mecanismului introdus la art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la stabilirea numarului maxim de posturi de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale pentru anul 2015, ar trebui redus numarul posturilor cu 2.608 posturi de la un numar de 868 de unitati administrativ-teritoriale. O astfel de masura ar fi de natura sa destabilizeze activitatea autoritatilor administratiei publice locale respective. Neadoptarea acestor masuri in regim de urgenta conduce la disfunctionalitati in activitate si la reducerea capacitatii administrative a autoritatilor administratiei publice locale atat pentru atributiile curente, cat si a capacitatii de implementare a proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile.
Avand in vedere nevoia de finantare suplimentara in domenii prioritare, respectiv sanatate, educatie, invatamant, social si sport, se impune alinierea politicilor de acordare de donatii si sponsorizari ale operatorilor economici prevazuti la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.
Programul "Promovarea sportului de performanta" este un program de interes national dezvoltat de Ministerul Tineretului si Sportului prin intermediul structurilor sportive afiliate la federatiile sportive nationale pe ramura de sport, avand ca scop valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire si participare in competitii care sa asigure realizarea de recorduri nationale si internationale, care este adresat atat cluburilor sportive aflate in subordinea Ministerului Tineretului si Sportului, cat si cluburilor sportive ale autoritatii publice locale/judetene. Avand in vedere aplicarea diferentiata de catre structurile autoritatilor locale si de catre organele de control ale statului a normelor legale cu privire la finantarea activitatii sportive din fonduri publice, este necesara inlaturarea interpretarilor multiple privind cadrul legal incident in finantarea activitatilor sportive de interes national de la bugetele locale, interpretari care afecteaza modul de acordare a finantarii si desfasurarea activitatii cluburilor si asociatiilor sportive.
Este necesara crearea temeiului legal astfel incat Guvernul sa poata aproba prin hotarare modul de repartizare si utilizare a sumelor aprobate in bugetul de stat pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare, precum si a celor pentru finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural cuprinse in bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Se impune adoptarea de urgenta a unor masuri care sa asigure efectuarea in termenul legal a platilor aferente majorarii de capital detinut de Romania la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, conform prevederilor Legii nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in conformitate cu Rezolutia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectiva a capitalului autorizat pentru intarirea puterii de vot si a participarii tarilor aflate in tranzitie si a celor in curs de dezvoltare", adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD, si, respectiv, in conformitate cu Rezolutia nr. 613/2011 privind "Majorarea generala de capital 2010", adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD, si la Corporatia Financiara Internationala, conform prevederilor Legii nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la Corporatia Financiara Internationala, in conformitate cu Rezolutia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului si cresterea selectiva a capitalului Corporatiei Financiare Internationale si cu respectarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014. Avand in vedere ca virarea de catre Romania a sumelor reprezentand majorarea capitalului detinut la BIRD trebuie efectuata pana la data de 16 martie 2015, este necesar ca aceasta operatiune sa fie aprobata prin intermediul unei ordonante de urgenta.
Conform art. 18 alin. (1) din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu completarile ulterioare, toti politistii locali cu atributii in domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, proveniti din structurile politiei comunitare, aveau la dispozitie 5 ani sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sub sanctiunea eliberarii din functie in cazul in care nu este urmat cursul respectiv. Cifra de scolarizare determinata de capacitatea limitata a institutiilor de invatamant din Ministerul Afacerilor Interne intre 1.620-2.825 cursanti pe an a determinat ca pentru anul 2015 sa ramana un numar de 3.049 cursanti, iar cifra de scolarizare acopera doar 2.625. Neadoptarea acestei masuri ar determina ca un numar de 424 de politisti locali sa isi piarda locul de munca, din motive independente de ei.
Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, Guvernul a permis autoritatilor administratiei publice locale ca, in limita resurselor financiare, sa acorde norma de hrana pentru politistii locali. Prin norma limitativa la categoria politisti locali a fost exclus un numar de 5.041 salariati din politia locala, care au statut de functionari publici sau de personal contractual. Prin neadoptarea unei masuri care sa permita extinderea dreptului la norma de hrana se mentine o masura discriminatorie intre salariatii politiei locale.
Intrucat in unele localitati din mediul rural, datorita scaderii naturale a numarului de participanti la procesul educational, o parte din unitatile de invatamant au fost inchise, iar elevii frecventeaza in aceeasi masura cursurile la scolile din comune sau din orasele si municipiile din imediata apropiere, pentru a facilita accesul acestora la unitatile de invatamant, este necesar sa se asigure transportul acestora, cu precadere acolo unde nu exista trasee din transportul public judetean si in special catre unitatile de invatamant din municipii.
Pentru a putea asigura egalitate de sanse la invatatura pentru toti elevii care sunt nevoiti sa strabata pe jos sau cu mijloace de transport improprii transportului de persoane, invechite, poluate, de la 3 km la peste 20 km zilnic, reprezentand distanta de la localitatea de domiciliu la scoala, dus-intors, propunem completarea beneficiarilor cu municipiile care au in componenta sate si localitati. Astfel, fiind incluse doar satele si localitatile apartinatoare ale oraselor, s-a creat eronat premisa ca desi potrivit art. 20 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, "unele orase pot deveni municipii", acestea nu ar putea primi microbuze pentru ca elevii din satele apartinatoare ale municipiilor sa fie transportati la scoala.
Data fiind situatia economica a Regiei Autonome pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin (RAAN), efectele negative asupra mediului care ar fi cauzate de oprirea intempestiva a instalatiilor operatorului economic specializat in furnizare si depozitarea materialului de interes nuclear in speta, implicatiile socioeconomice si strategice la nivel local si national in absenta altei alternative, se impune adoptarea de masuri legislative pentru asigurarea cheltuielilor destinate achizitiei de carbune de catre RAAN si apa grea de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, precum si pentru restituirea imprumuturilor acordate in conditiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2013 privind declansarea procedurii insolventei la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aprobata cu completari prin Legea nr. 12/2014.
Avand in vedere necesitatea de a asigura accesul asiguratilor la medicamente inovative pentru afectiuni in stadii evolutive de boala fara alternativa terapeutica sau pentru boli cu impact major asupra sanatatii publice, se impune modificarea de urgenta a cadrului legal pentru a crea posibilitatea incheierii contractelor cost-volum/cost-volum - rezultat prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, intr-o perioada cat mai scurta de timp.
In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
La articolul 21 alineatul (1) din Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 296 din 13 august 1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 245/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa litera t) se introduce o noua litera, litera t), cu urmatorul cuprins:
"t) o cota de 2% din incasarile Companiei Nationale Loteria Romana - S.A."

Art. II
La articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) institutiilor de credit, institutiilor financiare si societatilor definite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si fondurilor de garantare si contragarantare care indeplinesc conditiile de la art. 1;
b) societatilor a caror activitate este reglementata de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare;".


Art. III
Prin derogare de la prevederile art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2014, venitul lunar de completare prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare, aprobata cu completari prin Legea nr. 259/2013, se acorda si persoanelor disponibilizate de la Societatea Comerciala Complexul Energetic Hunedoara - S.A. si Societatea Comerciala Complexul Energetic Oltenia - S.A.

Art. IV
Remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului, stabilite in conditiile art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2013, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 168/2014, raman dobandite conform contractelor in vigoare, fara ca acestora sa le fie incidente prevederile art. 14 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V
La articolul III alineatul (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2013, cu modificarile ulterioare, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) organizate, in conditiile legii, la nivelul Presedintelui Romaniei, presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor, prim-ministrului, viceprim-ministrului, presedintelui Curtii Constitutionale, presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, procurorului-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, presedintelui Curtii de Conturi, Avocatului Poporului, ministrilor, ministrilor delegati si celorlalti conducatori ai institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale cu rol de ordonator principal de credite, precum si la nivelul prefectului ca reprezentant al Guvernului pe plan local;".

Art. VI
Remuneratiile membrilor consiliul de administratie, ai consiliului supraveghere, ale directorilor si ale membrilor directoratului, stabilite in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, anterior intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, raman dobandite conform contractelor in vigoare, fara ca acestora sa le fie incidente dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2013. Modificarea clauzelor contractuale se poate realiza prin acordul de vointa al ambelor parti, cu respectarea dispozitiilor in vigoare la data incheierii contractului, daca partile nu convin altfel, in conditiile legii.

Art. VII
Articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(8) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul Programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare se efectueaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator."

2. Alineatul (10^3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(10^3) Daca creanta statului nu a fost acoperita integral, fie ca urmare a distribuirii pretului potrivit alin. (10^2), fie in cazul in care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, in scopul realizarii integrale a creantei, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala aplica dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

3. Dupa alineatul (10^3) se introduc zece noi alineate, alineatele (10^4) - (10^13), cu urmatorul cuprins:
"(10^4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2) lit. a), beneficiarul Programului care detine o locuinta achizitionata sau construita in cadrul Programului poate achizitiona sau construi o noua locuinta in cadrul Programului cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) noua locuinta care se achizitioneaza sau construieste in cadrul Programului sa aiba suprafata utila mai mare decat a locuintei achizitionate sau construite initial in cadrul Programului sau valoarea noii locuinte rezultata din raportul de evaluare sa fie mai mare decat valoarea evaluata la momentul acordarii creditului pentru locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul Programului;
b) locuinta achizitionata sau construita initial in cadrul Programului sa fie instrainata prin vanzare-cumparare cel tarziu pana la data incheierii contractului de vanzare-cumparare sau a contractului de construire a noii locuinte;
c) creditul acordat initial in cadrul Programului sa fie lichidat pana la data incheierii contractului de vanzare-cumparare sau a contractului de construire a noii locuinte in cadrul Programului sau sa fie refinantat prin acordarea celui de-al doilea credit in cadrul Programului pentru dobandirea sau construirea unui imobil care sa indeplineasca conditiile prevazute la lit. a);
d) la data solicitarii celui de-al doilea credit, beneficiarul Programului persoana fizica declara pe propria raspundere fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, respectiv cea achizitionata sau construita in cadrul Programului pe care urmeaza sa o instraineze cel tarziu pana la data incheierii contractului de vanzare-cumparare sau a contractului de construire a noii locuinte care va fi achizitionata sau construita in cadrul Programului, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia o locuinta, dobandita sau construita prin orice alt mod decat prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp si o a doua locuinta, respectiv cea achizitionata sau construita initial in cadrul Programului, pe care o va instraina cel tarziu pana la data incheierii contractului de vanzare-cumparare sau a contractului de construire a noii locuinte care va fi achizitionata in cadrul Programului.
(10^5) La data lichidarii sau refinantarii creditului acordat initial in cadrul Programului, prevazuta la alin. (10^4), se radiaza ipoteca in favoarea statului si a finantatorului, privilegiul finantatorului, precum si interdictiile de instrainare si grevare cu sarcini instituite conform alin. (7), (7^1) si (7^2) asupra imobilului achizitionat sau construit initial in cadrul Programului.
(10^6) In baza contractului de garantare aferent celui de al doilea credit prevazut la alin. (10^4), asupra noii locuinte se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a noii garantii de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a noii garantii de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara ipoteca legala conform dispozitiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.
(10^7) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7^1) si (7^2), in cazul beneficiarilor care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (10^4), finantatorul, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, aproba instrainarea locuintei achizitionate sau construite initial in cadrul Programului, precum si ridicarea temporara a interdictiei de grevare, chiar si inainte de expirarea perioadei de 5 ani in care opereaza interdictia de instrainare a locuintei, cu conditia lichidarii sau refinantarii creditului initial.
(10^8) Dupa efectuarea platii valorii de executare a garantiei de Ministerul Finantelor Publice catre finantator, beneficiarii programului pot solicita o singura data finantatorilor repunerea in drepturile si obligatiile aferente contractului de credit si de garantare dupa declararea exigibilitatii anticipate a finantarii acordate in cadrul Programului, urmand ca procedura si conditiile de repunere sa fie stabilite prin normele de implementare aprobate prin hotarare a Guvernului. In cazul aprobarii de catre finantator a acestei solicitari, beneficiarul programului nu datoreaza obligatii fiscale accesorii calculate la valoarea de executare a garantiei. De la data aprobarii solicitarii se intrerupe termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(10^9) In cazul nerespectarii clauzelor contractului de credit si de garantare, dupa repunerea in drepturi si obligatii a beneficiarului Programului, potrivit alin. (10^8), acesta datoreaza obligatii fiscale accesorii de la data platii initiale a valorii de executare a garantiei de catre Ministerul Finantelor Publice pentru suma ramasa neachitata din contractul de credit si de garantare.
(10^10) In cazul aprobarii de catre finantator a solicitarii prevazute la alin. (10^8), in termen de 5 zile de la data aprobarii solicitarii, finantatorul restituie catre Ministerul Finantelor Publice sumele reprezentand valoarea de executare a garantiei, care reintregesc cheltuiala efectuata.
(10^11) Finantatorul poate solicita Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. retragerea cererii de plata a garantiei cel mai tarziu pana in penultima zi de efectuare a platii valorii de executare a garantiei de catre Ministerul Finantelor Publice.
(10^12) Dupa expirarea perioadei de 5 ani in care opereaza interdictia de instrainare a locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului, finantatorul, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, poate aproba instrainarea acesteia, precum si ridicarea temporara a interdictiei de grevare, cu conditia achitarii integrale a creditului garantat. In acest caz, cumparatorul are posibilitatea de a achita pretul locuintei prin contractarea unui credit, inclusiv in cadrul Programului, cu inscrierea unei noi ipoteci in favoarea finantatorului care acorda creditul.
(10^13) In cazul lucrarilor de interes public local efectuate de autoritatile publice locale, Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, proportional cu procentul de garantare, isi pot exprima acordul cu privire la ridicarea ipotecii, a interdictiei de grevare cu sarcini si a interdictiei de instrainare a cotei-parti de teren aferente locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului, necesara executarii acestor lucrari, chiar si in cazul diminuarii acestor cote-parti, cu conditia ca lucrarile efectuate sa conduca la cresterea valorii locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului."

Art. VIII
Prevederile art. 1 alin. (10^4)-(10^13) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in cazul tuturor creditelor garantate acordate in cadrul Programului.

Art. IX
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice va supune spre aprobare prin hotarare a Guvernului modificarea normelor de implementare a programului "Prima casa", aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. X
Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial si controlul financiar preventiv, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, literele a), f) si g) se abroga.

2. La articolul 4, titlu articolului si alineatele (1) si (3)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 4 - Obligatiile conducatorului entitatii publice in domeniul controlului intern/managerial; cerintele controlului intern/managerial
(1) Conducatorul entitatii publice trebuie sa asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea si perfectionarea structurilor organizatorice, reglementarilor metodologice, procedurilor si criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerintele generale si specifice de control intern/managerial.
......
(3) Conducatorul entitatii publice elaboreaza anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, care se transmite Secretariatului General al Guvernului.
(4) Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului conducatorului entitatii publice asupra sistemului de control intern/managerial prevazut la alin. (3) se aproba prin ordin al secretarului general al Guvernului.
(5) Secretariatul General al Guvernului prezinta Guvernului, pana la sfarsitul semestrului I al anului curent, pentru anul precedent, un raport privind stadiul implementarii sistemului de control intern/managerial la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului oricarui fond special."

3. La articolul 5, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ministerul Finantelor Publice este autoritatea administratiei publice centrale de specialitate care are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul gestiunii financiare. Ministerul Finantelor Publice indruma metodologic si coordoneaza implementarea controlului financiar preventiv."

4. La articolul 5, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Secretariatul General al Guvernului are responsabilitatea elaborarii si implementarii politicii in domeniul sistemelor de control intern/managerial. Secretariatul General al Guvernului indruma metodologic, coordoneaza si supravegheaza implementarea sistemelor de control intern/managerial."

5. La articolul 5, alineatul (3) se abroga.

6. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercita prin semnatura persoanelor in drept, competente in acest sens potrivit prezentei ordonante, si prin aplicarea de catre acestea a sigiliului personal si atesta indeplinirea conditiilor legale, a regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, a proiectelor de operatiuni supuse aprobarii ordonatorului de credite."

7. La articolul 12, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(7) In cazul absentei temporare de la post a unui controlor delegat, ministrul finantelor publice numeste un alt controlor delegat. Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabilesc care dintre atributiile controlorului delegat inlocuit se exercita de catre noul controlor delegat."

8. La articolul 13, alineatele (1), (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Operatiunile care, potrivit art. 12 alin. (3) si (4), fac obiectul controlului financiar preventiv delegat se supun aprobarii ordonatorului de credite numai insotite de viza de control financiar preventiv delegat, care atesta indeplinirea conditiilor legale, a regularitatii si incadrarii in limitele creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, dupa caz, a acestor proiecte de operatiuni.
......
(5) In cazul in care conducatorul entitatii publice prezinta in scris argumente in favoarea efectuarii operatiunii pentru care se intentioneaza refuzul de viza, controlorul delegat consulta, inainte de a inregistra oficial refuzul de viza, opinia neutra asupra cazului. Pentru formularea opiniei neutre, prin decizie a controlorului financiar sef, se constituie ad hoc o comisie formata din 3 membri ai Corpului controlorilor delegati, din care cel putin unul cu functie de conducere.
(6) Opinia neutra se formuleaza si se motiveaza in scris si se transmite controlorului delegat in cel mult 3 zile lucratoare de la solicitare. Opinia neutra are rol consultativ, solutia finala fiind de competenta exclusiva a controlorului delegat, potrivit principiului exercitarii in mod independent a atributiilor de control financiar preventiv delegat. In cazul in care controlorul delegat emite refuz de viza, acesta are obligatia de a transmite ordonatorului de credite si o copie a opiniei neutre."

9. La articolul 17, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Evaluarea activitatii controlorului delegat se face anual prin calificative, pe baza informatiilor cuprinse in rapoartele anuale privind controlul financiar preventiv, rapoartele structurilor de audit public intern si de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice si in rapoartele Curtii de Conturi. Calificativele anuale primite de fiecare controlor delegat se pastreaza pe toata durata exercitarii de catre acesta a atributiilor functiei. Ministrul finantelor publice il demite de indata pe controlorul delegat care a inregistrat calificativul 'nesatisfacator' sau, de 3 ori consecutiv, calificativul 'satisfacator'."

10. La articolul 19, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(5) Pe langa Corpul controlorilor delegati si in subordinea controlorului financiar sef functioneaza o structura de specialitate care asigura suportul informational necesar in activitatea Corpului controlorilor delegati."

11. La articolul 19 alineatul (8), literele c) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"c) prezinta ministrului finantelor publice informari asupra intentiilor si refuzurilor de viza, precum si asupra aspectelor importante privind utilizarea fondurilor publice;
......
h) prezinta Guvernului, odata cu conturile generale anuale de executie a bugetelor prevazute de lege, un raport anual privind controlul financiar preventiv la nivelul institutiilor publice la care se exercita functia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si al bugetului oricarui fond special;".

12. La articolul 19 alineatul (8), literele i) si j) se abroga.

13. La articolul 20, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Persoana in drept sa exercite viza de control financiar preventiv are dreptul si obligatia de a refuza viza de control financiar preventiv in toate cazurile in care, in urma verificarilor, apreciaza ca proiectul de operatiune care face obiectul controlului financiar preventiv nu indeplineste conditiile de legalitate, regularitate si incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz, pentru acordarea vizei de control financiar preventiv."

14. La articolul 27, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
"k) numirea, suspendarea, destituirea sau schimbarea personalului care desfasoara activitati de control financiar preventiv propriu fara acordul entitatii publice superioare sau, dupa caz, al Ministerului Finantelor Publice;".

15. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"ARTICOLUL 28 - Sanctionarea contraventiilor
Contraventiile prevazute la art. 27 lit. a)-k) se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei."

16. La articolul 29, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 27 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoane cu atributii de inspectie economico-financiara din cadrul Ministerului Finantelor Publice."

Art. XI
(1) La anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, la punctul II, dupa numarul curent 67 se introduce un nou numar curent, nr. crt. 68, cu urmatorul cuprins:

Nr. crt. Denumirea organizatiei Sediul Anul infiintarii Anul aderarii Romaniei Institutia romana care coordoneaza relatiile cu organizatia internationala respectiva Explicatii
"68. Reteaua Traduki Berlin, Germania 2008 2015 Ministerul Culturii Romania participa din anul 2015."


(2) Se aproba plata cotizatiei anuale, ce decurge din aderarea Ministerului Culturii din Romaniei la Reteaua Traduki, in limita echivalentului in lei al sumei de 20.000 euro.
(3) Echivalentul in lei al sumei prevazute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro in vigoare la data efectuarii platii.
(4) Suma prevazuta la alin. (2) se asigura din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Culturii.

Art. XII
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de la Ministerul Finantelor Publice, in cursul anului 2015, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 1.290.000 mii lei, pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, in urmatoarele conditii:
a) dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare acordarii imprumutului, plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului;
b) perioada de rambursare: pana la 15 ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;
c) termen-limita de depunere la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice a documentelor prevazute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: 1 octombrie 2015;
d) limita de indatorare: exceptat.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1), de la nivelul de 30% al limitei de indatorare prevazuta la art. 63 alin. (4), si de la prevederile art. 63 alin. (4^1) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de la Ministerul Finantelor Publice, in cursul anului 2015, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 400.000 mii lei, din plafoanele prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2015, astfel:
a) pentru finantarea corectiilor financiare aplicate proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, in urmatoarele conditii:
1. dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare acordarii imprumutului, plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului;
2. perioada de rambursare: pana la 20 ani cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;
3. termen-limita de depunere la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice a documentelor prevazute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: 31 iulie 2015, inclusiv;
4. limita de indatorare: 70%.
b) pentru asigurarea cofinantarii proiectelor finantate din programele nationale, in urmatoarele conditii:
1. dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare acordarii imprumutului, plus o marja de 3,00 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului;
2. perioada de rambursare: pana la 10 ani cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;
3. termen-limita de depunere la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice a documentelor prevazute la alin. (11) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: 31 iulie 2015, inclusiv;
4. limita de indatorare: 70%.
(3) Sumele acordate cu titlu de imprumut din veniturile din privatizare, contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ- teritoriale pot fi utilizate cu respectarea destinatiilor prevazute la alin. (1) si (2) pentru cheltuielile aflate in sarcina:
a) unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local;
b) institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local;
c) spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
d) asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.
(4) Sumele din imprumuturile contractate pentru institutiile publice prevazute la alin. (3) lit. b)-d) se transfera de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul imprumuturilor interne in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice respective sau in conturile distincte deschise la trezoreria Statului pe seama asociatiilor de dezvoltare intracomunitara, nepurtatoare de dobanda, care efectueaza plati pe destinatiile pentru care a fost contractat imprumutul.
(5) Rambursarea imprumuturilor prevazute la alin. (1) si (2) se efectueaza in transe trimestriale, egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii acestora. Dobanda aferenta reprezinta un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculeaza lunar prin aplicarea ratei dobanzii la soldul imprumutului, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se plateste trimestrial, in suma cumulata pana la zi.
(6) Drepturile si obligatiile partilor, termenii si conditiile de derulare ale imprumuturilor contractate conform alin. (1) si (2) se stabilesc prin conventie de imprumut.
(7) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute in Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe zi de intarziere, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda de intarziere reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(8) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala restituie imprumutul si dobanzile aferente in contul distinct deschis la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al acesteia. In termen de 3 zile lucratoare de la alimentarea acestui cont, obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzile de intarziere, dobanzile si ratele de capital.
(9) In cazul nerespectarii prevederilor alin. (5), directorii directiilor generale regionale ale finantelor publice/sefii administratiilor judetene ale finantelor publice sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii.
(10) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la alin. (1) si (2) numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Documentele in baza carora se acorda imprumutul, precum si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului prevazuta la alin. (18).
(12) Responsabilitatea cu privire la documentele prevazute la alin. (11), precum si incadrarea in scopul pentru care se contacteaza imprumutul revin in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ordonatorilor de credite ai institutiilor prevazute la alin. (3) lit. b) si c).
(13) Documentele prevazute la alin. (11) se depun, pana cel tarziu la termenele prevazute la alin. (1) lit. c), respectiv alin. (2) lit. a) pct. 3. si lit. b) pct. 3, dupa caz, la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice.
(14) Ordonatorii principali de credite si autoritatile deliberative au obligatia ca la elaborarea si aprobarea bugetelor locale sa prevada plata serviciului datoriei publice locale aferent imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice.
(15) Solicitarile unitatilor/subdiviziunilor administrativ- teritoriale pentru autorizarea contractarii de finantari rambursabile pentru investitii publice de interes local, precum si cele pentru autorizare de trageri din finantarile rambursabile contractate pentru investitii publice de interes local, depuse pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se analizeaza de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, conform prevederilor legale in vigoare la data depunerii cererii si cu incadrarea in plafoanele prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014.
(16) Solicitarile unitatilor/subdiviziunilor administrativ- teritoriale pentru autorizarea contractarii de finantari rambursabile pentru investitii publice de interes local, precum si cele pentru autorizare de trageri din finantarile rambursabile contractate pentru investitii publice de interes local, depuse dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se analizeaza de Comisia de autorizare a imprumuturilor locale, incepand cu data de 15 august 2015, cu incadrarea in plafoanele prevazute la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 182/2014 ramase neutilizate.
(17) Finantarile rambursabile contractate pentru refinantarea datoriei publice locale, precum si cele pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare de la Uniunea Europeana, altele decat cele care fac obiectul alin. (1), sunt exceptate de la prevederile alin. (15) si (16).
(18) Mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prezentului articol, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice prevazute la alin. (3) se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. XIII
Prin derogare de la prevederile art. III alin. (8) si (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, numarul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numarului maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatilor/subunitatilor administrativ-teritoriale, cu exceptia celor din cadrul capitolelor bugetare "Invatamant" si "Asigurari si asistenta sociala", finantate din bugetele locale, precum si din capitolul bugetar "Sanatate", indiferent de sursa de finantare, prevazuta in anexa la ordonanta de urgenta, se mentine pana la 31 decembrie 2015.

Art. XIV
Operatorii economici prevazuti la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin Legea nr. 47/2014, care acorda donatii si sponsorizari in bani, conform legislatiei in vigoare, respecta la acordarea acestora incadrarea in urmatoarele plafoane:
a) minimum 40% din suma aprobata, in domeniul medical si de sanatate, pentru dotari cu echipamente, servicii, actiuni sau orice alte activitati in legatura cu acest domeniu, inclusiv sustinerea unor tratamente sau interventii medicale ale unor persoane si pentru programe nationale;
b) minimum 40% din suma aprobata, in domeniile educatie, invatamant, social si sport, pentru dotari cu echipamente, servicii, actiuni sau orice alte activitati in legatura cu aceste domenii, inclusiv programe nationale;
c) maximum 20% din suma aprobata, pentru alte actiuni si activitati, inclusiv pentru suplimentarea celor prevazute la lit. a) si b).

Art. XV
Alineatul (2) al articolului II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 425 din 24 iunie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 33/2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Face exceptie de la prevederile alin. (1) consumul de carburanti aprobat pentru activitatile operative de inspectie in domeniile: vamal, prevenire si combatere a actelor si faptelor de evaziune fiscala si frauda fiscala si vamala, inspectia judiciara, trafic rutier, pentru activitatile de transport valori, pentru serviciile de ambulanta si SMURD, pentru activitatile specifice de interventie desfasurate de institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inclusiv politia locala, in oricare dintre formele de organizare prevazute de Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata, cu completarile ulterioare, si formatiunile civile de pompieri, pentru transportul persoanelor private de libertate si transportul elevilor cu microbuze scolare, precum si pentru activitatile desfasurate in teritoriu de catre membrii Consiliului Superior al Magistraturii."

Art. XVI
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 14, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Cluburile, asociatiile sportive si sportivul profesionist se obliga prin contractul incheiat intre parti sa respecte prevederile specifice din normele, regulamentele federatiilor sportive nationale si, dupa caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva si care au ca obiect activitatea de selectie, pregatirea, performanta si participarea la competitii interne si internationale."

2. La articolul (18^1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) Finantarea activitatilor sportive de interes national, altele decat cele de interes general, ale cluburilor sportive si asociatiilor sportive participante in competitiile sportive nationale si internationale, exclusiv in baza contractelor de finantare a programelor sportive, incheiate conform prevederilor art. 69. Activitatile sportive de interes national sunt actiunile de selectie, pregatire si participare in competitii incluse in sportul de performanta."

Art. XVII
Modul de repartizare si utilizare a sumelor prevazute in bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru proiectele de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare, precum si cele pentru finantarea actiunilor cu caracter stiintific si social-cultural se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. XVIII
Dupa alineatul (2) al articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%."

Art. XIX
Articolele 1-3 din Legea nr. 323/2013 pentru majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in conformitate cu Rezolutia nr. 612/2011 privind "Majorarea selectiva a capitalului autorizat pentru intarirea puterii de vot si a participarii tarilor aflate in tranzitie si a celor in curs de dezvoltare", adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD, si, respectiv, in conformitate cu Rezolutia nr. 613/2011 privind "Majorarea generala de capital 2010", adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 2 decembrie 2013, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Se aproba majorarea capitalului detinut de Romania in calitate de membru la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu 1.407 actiuni, in valoare de 169.733.445 dolari SUA, in conformitate cu prevederile Rezolutiei nr. 612/2011 privind 'Majorarea selectiva a capitalului autorizat pentru intarirea puterii de vot si a participarii tarilor aflate in tranzitie si a celor in curs de dezvoltare', adoptata de Consiliul Guvernatorilor Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la data de 16 martie 2011. Valoarea capitalului varsat este de 10.184.006,70 dolari SUA si se achita prin virament pana la data de 16 martie 2015.

Art. 2
Se aproba majorarea capitalului detinut de Romania in calitate de membru la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare cu 1.448 actiuni, in valoare de 174.679.480 dolari SUA, in conformitate cu prevederile Rezolutiei nr. 613/2011 privind 'Majorarea generala de capital 2010', adoptata de Consiliul Guvernatorilor Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare la data de 16 martie 2011. Valoarea capitalului varsat este de 10.480.768,80 dolari SUA si se achita prin virament pana la data de 16 martie 2016.

Art. 3
Plata actiunilor subscrise in conformitate cu prevederile Rezolutiei nr. 612/2011 si Rezolutiei nr. 613/2011 adoptate de Consiliul Guvernatorilor BIRD se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, aferent anului 2015 pentru majorarea selectiva a capitalului si, respectiv, aferent anului 2016 pentru majorarea generala de capital."

Art. XX
Articolul 2 din Legea nr. 352/2013 privind majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la Corporatia Financiara Internationala, in conformitate cu Rezolutia nr. 256/2012 a Consiliului Guvernatorilor privind amendarea statutului si cresterea selectiva a capitalului Corporatiei Financiare Internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 809 din 19 decembrie 2013, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Plata actiunilor subscrise in conformitate cu prevederile Rezolutiei nr. 256/2012 se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, aferent anului 2015."

Art. XXI
Legea politiei locale nr. 155/2010, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 339 din 8 mai 2014, cu completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 18, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) Dupa numirea in functie, politistii locali care au atributii in domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii in domeniul circulatiei rutiere, proveniti din structurile politiei comunitare, sunt obligati ca, in termen de 6 ani, sa urmeze un program de formare initiala organizat intr-o institutie de invatamant din cadrul Ministerului Afacerilor Interne."

2. La articolul 35^1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"(1) Autoritatile administratiei publice locale pot acorda in limita bugetului aprobat, prin hotarare a consiliului local, norma de hrana personalului politiei locale conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. XXII
La articolul 12^3 alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, litera a) se modifica dupa cum urmeaza:
"a) pentru dotarea unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea transportului elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din mediul rural, precum si a municipiilor si oraselor care au sate si localitati componente;".

Art. XXIII
(1) Se autorizeaza Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri sa asigure din bugetul de stat, de la o pozitie distincta, contravaloarea cantitatilor de carbune necesare pana la data de 1 septembrie 2015 in vederea opririi controlate si in conditii de maxima siguranta a productiei de apa grea, precum si pentru restituirea imprumuturilor acordate in conditiile art. 4 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2013 privind declansarea procedurii insolventei la Regia Autonoma pentru Activitati Nucleare Drobeta-Turnu Severin, aprobata cu completari prin Legea nr. 12/2014.
(2) In anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri pentru finantarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) si Ministerului Afacerilor Interne pentru constituirea stocurilor rezerva de stat de apa grea.
(3) In anul 2015, incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prin hotarare a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Justitiei si pentru finantarea unor cheltuieli in vederea imbunatatirii conditiilor de cazare si cresterii capacitatii de cazare a sistemului penitenciar romanesc.

Art. XXIV
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 680 din 26 septembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1
Detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care sunt persoane juridice romane, precum si detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, prin reprezentantii legali ai acestora, au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, pentru medicamentele utilizate in tratamentul spitalicesc, precum si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, contributiile trimestriale calculate conform prezentei ordonante de urgenta."

2. La articolul 3, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Contributia trimestriala se calculeaza prin aplicarea unui procent 'p' asupra valorii consumului de medicamente suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, din care se exclude consumul pentru medicamentele prevazute la art. 12 pentru care se incheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, consum aferent vanzarilor fiecarui platitor de contributie.
(2) Procentul 'p' se calculeaza astfel:
p = (CTt - BAt) / CTt x 100,
unde:
CTt = valoarea consumului total trimestrial de medicamente pentru care exista obligatia de plata prevazuta la art. 1, suportata din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, raportata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de casele de asigurari de sanatate, conform datelor inregistrate in platforma informatica a asigurarilor sociale de sanatate, din care se exclude consumul pentru medicamentele prevazute la art. 12 pentru care se incheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat din sume suplimentare alocate in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
BAt = bugetul aprobat trimestrial, aferent medicamentelor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii,
unde CTt si BAt nu includ taxa pe valoarea adaugata, iar BAt este de 1.515 milioane lei."

3. La articolul 12, alineatele (1) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Pentru medicamentele pentru care in urma evaluarii efectuate potrivit legii de Agentia Nationala a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale au fost emise decizii de intrare conditionata in Lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se pot incheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat in limita fondurilor obtinute din excluderea si/sau modificarea procentului de compensare a unor medicamente incluse in lista mai sus mentionata, din aplicarea unor politici farmaceutice, din sumele rezultate ca urmare a schimbarilor modelelor terapeutice, precum si din sume suplimentare alocate in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii. In conditiile neincheierii contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, medicamentele nu vor fi incluse in lista de medicamente aprobata potrivit legii prin hotarare a Guvernului.
......
(5) Procentul prevazut la alin. (4) este format din valoarea procentului 'p' aferent trimestrului anterior incheierii contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, calculata potrivit formulei prevazute la art. 3 alin. (2), la care se adauga intre 5 si 70 de puncte procentuale, fara a depasi procentul de 100%, in functie de procentul numarului de pacienti contractabil pentru fiecare terapie fata de numarul de pacienti eligibili, dupa cum urmeaza:

Procent aplicat la valoarea consumului trimestrial Procent numar de pacienti contractabil pentru fiecare terapie fata de numarul de pacienti eligibili
'p' + 5% 'p' + 10% > 5 'p' + 20% > 10 'p' + 30% > 20 'p' + 40% > 30 'p' + 50% > 40 'p' + 60% > 50 'p' + 70% fara a depasi procentul de 100% > 60
4. La articolul 12, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
"(8) In cazul contractelor cost-volum-rezultat, persoanele prevazute la alin. (3) suporta integral valoarea consumului de medicamente aferenta pacientilor pentru care nu a fost inregistrat rezultatul medical, astfel cum a fost definit prin aceste contracte."

5. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
"(4) Pentru contractele cost-volum-rezultat, dupa expirarea perioadei necesare acordarii tratamentului si a celei pentru evaluarea rezultatului medical prevazute in cuprinsul contractelor, in termen de 60 de zile de la validarea facturii, din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se deconteaza medicamentele care fac obiectul acestor contracte, cu exceptia celor prevazute la art. 12 alin. (8).
(5) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate comunica persoanelor obligate la plata contributiilor prevazute la art. 12, cu care s-au incheiat contracte cost-volum-rezultat, pana la finele lunii urmatoare expirarii trimestrului in care s-a facut evaluarea rezultatului medical, datele in baza carora acestea declara contributiile trimestriale. Aceste contributii se declara si se platesc la organul fiscal competent pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare celei in care s-a facut comunicarea pentru contractele cost-volum-rezultat."

6. La articolul 15, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(1) Datele comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in baza art. 14 alin. (1) si (5) pot fi contestate de persoanele prevazute la art. 12 in termen de 10 zile calendaristice din ziua comunicarii datelor.
(2) Contestatiile si actele doveditoare se depun la registratura Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si se solutioneaza prin emiterea unui act administrativ comunicat contestatarilor in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acestora. Contestatiile vor avea ca obiect date referitoare numai la trimestrul pentru care au fost comunicate datele potrivit art. 14 alin. (1), respectiv pentru contractele cost-volum-rezultat numai pentru datele comunicate potrivit alin. (5).
......
(4) In cazul solutionarii contestatiilor pana la termenul de plata prevazut la art. 14 alin. (2) si (5), se va plati contributia conform noilor date comunicate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, iar in cazul depasirii acestui termen, se vor face regularizari la urmatoarele termene de plata."

7. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Sumele incasate din contributiile prevazute la art. 12 constituie venituri la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si sunt folosite pentru incheierea de noi contracte cost volum/cost-volum-rezultat, pentru renegocierea numarului de pacienti contractabili din contractele cost volum/cost-volum-rezultat incheiate pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele cu sau fara contributie personala."

8. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
Pentru neachitarea contributiei la termenul prevazut la art. 14 alin. (2) si (5), detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora datoreaza dupa acest termen dobanzi si penalitati de intarziere conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. XXV
Alineatul (3) al articolului 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 893 din 9 decembrie 2014, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(3) Memorandumul prevazut la alin. (1) va fi initiat de Ministerul Finantelor Publice, de regula semestrial, in urma consultarii furnizorilor in cadrul Consiliului interministerial 'Consiliul pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat'."

Art. XXVI
La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
a) articolul III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementari privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei si asigurarea fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si gazelor naturale pentru populatie, precum si unele masuri pentru intarirea disciplinei financiare, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 685 din 29 septembrie 2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2003;
b) articolul 30 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. XXVII
Prevederile art. X pct. 14-16 intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.