DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente
Cursuri Lupu&Partners

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English(P)Scoala de Muzica PianoForte, cursuri de canto, pian si vioara pentru copii si adulti

(P)Cursuri de Limbi Straine
(P)Traduceri si Interpretariat

Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 228 din 3 aprilie 2017

Avand in vedere faptul ca mai multe proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile, implementate de catre autoritatile administratiei publice locale, inregistreaza intarzieri sau chiar se afla in blocaj, ca urmare a lipsei de resurse financiare in bugetele locale, pentru a asigura cota de 2% cofinantare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile,
avand in vedere faptul ca nefinalizarea proiectelor poate conduce la restituirea catre Comisia Europeana a sumelor deja decontate in cadrul proiectelor in perioada de eligibilitate a programului,
in acelasi timp, efectuarea acestor plati in acest moment nu poate fi realizata fara modificarea bazei legale pentru care este necesara crearea unui mecanism de imprumut din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 20142020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor.
Luand in considerare ca, in sedinta Guvernului din data de 27 februarie 2017, a fost aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea listelor proiectelor nefunctionale conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 678/2015 privind inchiderea programelor operationale finantate in perioada 20072013 prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Pescuit. Astfel, sunt 49 de proiecte nefunctionale care continua derularea pana la 31 decembrie 2018, iar in cazul in care proiectele declarate nefunctionale nu sunt finalizate, intreaga suma se restituie.
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
avand in vedere faptul ca neadoptarea masurilor propuse poate conduce la blocarea implementarii proiectelor cu efecte asupra gradului de absorbtie a fondurilor alocate Romaniei si, mai ales, asupra cresterii riscului de dezangajare automata a acestor fonduri, putand conduce la blocarea proiectelor, la rezilierea contractelor de finantare si, implicit, la dezangajarea sumelor alocate de catre Comisia Europeana, la grevarea bugetului de stat cu sumele necesare finalizarii proiectelor contractate, precum si cu sumele suplimentare, reprezentand prejudiciu si cheltuieli de judecata stabilite de catre instantele de judecata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1
(1) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) si art. 63 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot solicita, inclusiv pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara, de la Ministerul Finantelor Publice, in cursul anului 2017, contractarea de imprumuturi din venituri din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului, in limita sumei de 500.000 mii lei, pentru asigurarea prefinantarii si/sau cofinantarii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile din perioada 20142020, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, in urmatoarele conditii:
a) dobanda: ROBOR la 3 luni comunicata de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi lucratoare a lunii anterioare autorizarii imprumutului, plus o marja de 3,50 puncte procentuale si care ramane fixa pe toata durata de derulare a imprumutului;
b) perioada de rambursare: pana la 20 de ani, cu posibilitatea rambursarii anticipate, partial sau integral;
c) termenul limita de depunere la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice a documentelor prevazute la alin. (10) pentru a fi transmise Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale: 31 octombrie 2017;
d) limita de indatorare: exceptat.
(2) Sumele acordate cu titlu de imprumut din veniturile din privatizare, contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, pot fi utilizate cu respectarea destinatiilor prevazute la alin. (1) pentru cheltuielile aflate in sarcina:
a) unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, fie semnatare ale contractelor de finantare nerambursabile, fie obligate la cofinantarea proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile in baza prevederilor contractelor de finantare sau a acordurilor de parteneriat si a institutiilor publice finantate integral din bugetul local;
b) institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local;
c) spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale;
d) asociatiilor de dezvoltare intercomunitara.
(3) Sumele din imprumuturile contractate pentru institutiile publice prevazute la alin. (2) lit. b)d) se transfera de catre unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din bugetul imprumuturilor interne in bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice respective sau in conturile distincte deschise la Trezoreria Statului pe seama asociatiilor de dezvoltare intracomunitara, nepurtatoare de dobanda, care efectueaza plati pe destinatiile pentru care a fost contractat imprumutul.
(4) Rambursarea imprumuturilor prevazute la alin. (1) se efectueaza in transe trimestriale egale, incepand cu trimestrul urmator acordarii acestora. Dobanda aferenta reprezinta un venit al bugetului Trezoreriei Statului, care se calculeaza lunar prin aplicarea ratei dobanzii la soldul imprumutului, incepand cu luna acordarii imprumutului, si se plateste trimestrial, in suma cumulata pana la zi.
(5) Drepturile si obligatiile partilor, termenii si conditiile de derulare a imprumuturilor contractate conform prevederilor alin. (1) se stabilesc prin conventie de imprumut.
(6) Pentru neplata la termen a ratelor scadente si a dobanzilor de platit la imprumutul acordat se calculeaza o dobanda, pentru fiecare zi de intarziere, la nivelul dobanzii prevazute la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data stingerii obligatiei. Dobanda reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.
(7) Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritoriala restituie imprumutul si dobanzile aferente in conturi distincte deschise la Trezoreria Operativa Centrala, codificate cu codul de identificare fiscala al acesteia, nepurtatoare de dobanda. Obligatiile de plata se sting in urmatoarea ordine: dobanzi calculate pentru fiecare zi de intarziere, dobanzile si ratele de capital. Eventualele sume virate in plus de unitatile/subunitatile administrativ-teritoriale fata de suma scadenta se pastreaza in conturi pana la scadenta urmatoare. Pentru imprumuturile rambursate integral, sumele ramase in conturi se restituie de Ministerul Finantelor Publice in conturile indicate de titulari.
(8) in cazul nerespectarii prevederilor alin. (4), directorii directiilor generale regionale ale finantelor publice/sefii administratiilor judetene ale finantelor publice sisteaza alimentarea, atat cu cote defalcate din impozitul pe venit, cat si cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu exceptia platilor pentru achitarea drepturilor salariale si a contributiilor aferente atunci cand nu pot fi asigurate din venituri proprii.

(9) Unitatile/Subdiviziunile administrativ-teritoriale pot contracta imprumuturile prevazute la alin. (1) numai cu avizul Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, prevazuta la art. 61 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si numai daca la data depunerii documentatiei nu prezinta restante la imprumuturile contractate anterior din venituri din privatizare.
(10) Documentele in baza carora se acorda imprumutul, precum si cele care stau la baza obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale vor fi stabilite prin ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, si al ministrului finantelor publice prevazut la alin. (14).
(11) Responsabilitatea cu privire la documentele prevazute la alin. (10), precum si incadrarea in scopul pentru care se contracteaza imprumutul revin in totalitate autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale si ordonatorilor de credite ai institutiilor prevazute la alin. (2) lit. b) si c).

(12) Documentele prevazute la alin. (10) se depun, pana cel tarziu la termenele prevazute la alin. (1), la directiile generale regionale ale finantelor publice/administratiile judetene ale finantelor publice.
(13) Ordonatorii principali de credite si autoritatile deliberative au obligatia ca la elaborarea si aprobarea bugetelor locale sa prevada plata serviciului datoriei publice locale aferent imprumuturilor acordate de Ministerul Finantelor Publice.
(14) Mecanismul de acordare si derulare a imprumuturilor acordate unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale conform prevederilor prezentului articol, precum si modul de reflectare a sumelor respective in bugetele institutiilor publice prevazute la alin. (2) se aproba prin ordin comun al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei publice si fondurilor europene, si al ministrului finantelor publice.

Art. 2
Sumele ramase in conturile de disponibil deschise la Trezoreria Operativa Centrala codificate cu codul de identificare fiscala al unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, dupa stingerea obligatiilor de plata aferente imprumuturilor contractate din venituri din privatizare, in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 37/2011, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 140/2013, cu modificarile ulterioare, in baza prevederilor art. XII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 171/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor masuri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, aprobata prin Legea nr. 40/2016, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2016 privind unele masuri financiare in vederea finalizarii proiectelor finantate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 20072013, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata cu completari prin Legea nr. 124/2016, se restituie de Ministerul Finantelor Publice in conturile indicate de titulari.

Art. 3
Eventualele sume virate in plus de unitatile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale in contul "Decontari in contul Trezoreriei Centrale operatiuni proprii" deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala, codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii administrativ-teritoriale sau cu codul de identificare fiscala al Trezoreriei Statului, fata de valoarea imprumuturilor ramasa de rambursat, se restituie unitatilor subdiviziunilor administrativ-teritoriale in conturile indicate de titulari.